Skifter fra mange godser i Præstø Amt

På denne side finder du skifter fra en hel del godser i Præstø Amt, Tryggevælde Amt og Vordingborg Amt fra 1700- og 1800-tallet.

Bemærk: Hvis der er en linie under navnet på en person, er der et link direkte til det sted i skiftebogen, hvor du finder hele skifteforretningen, som f.eks. mht. Jacob Krog af Grumløse Mølle:

Liste over godser på denne side

Oremandsgaards Gods
Engelholm Gods
Høvdinggaards Gods
Beldringe Gods
Jungshoved Gods

Sværdborg sognekald
Iselingen Gods
Rosenfeld Gods
Gavnø Gods - Registreringsprotokol

Jomfruens Egede Gods
Lilliendal Gods
Vemmetofte Klosters Gods
Bækkeskov Gods
Lundbygaards Gods

Vordingborg Amt
Konceptskifter fra Vordingborg Amt
Skifteprotokol fra Tryggevælde Amt
Konceptskifter fra Tryggevælde Amt
Københavns Universitets Gods i Præstø Amt


Skifter fra Oremandsgaards Gods

Den 27. marts 1797: Gårdmand Rasmus Michelsen af Allerslev er død. Enken er Ellen Andersdatter. Arvinger: Søstersøn, gårdmand Michael Rasmussen af Ugledige, søster[datter], Sine Rasmusdatter, som er gift med husmand Gregers Jacobsen Smed af Ugledige, søsterdatter, Bodil Rasmusdatter, som er død og har efterladt sig i Ugledige med Benth Nielsen: Børn: Søn, Rasmus Bentzen [Benthsen], 5 år [1792], søn, Niels Bentzen, 2 år [1795], søn, Peder Bentzen, ¾ år [1796], datter, Maren Bentzdatter [Benthsdatter], 9 år [1788], datter, Karen Bentzdatter, 4 år [1793], datter, Kirsten Bentzdatter, 3 år [1794]; søster, Bodil Michelsdatter, der er død og har efterladt sig børn, hvis navne og opholdssteder er ubekendt, bror, Jens Michelsen, som der ikke vides noget om, hvorvidt han havde børn. Lavværge for enken er gårdmand Peder Andersen af Allerslev. Vurderingsmænd: Sognefoged Peder Nielsen af Allerslev og Friderich Jensen fra Bødkerhuset [i Allerslev]. Gæld til købmand Monnefeldt [Daniel Valkiær Monefeldt] i Præstø. Underskrifter fra Ellen Andersen, Peder Andersen, Peder Nielsen og Friderich Jensen. Fortsætter den 15. maj 1797: Rasmus Michelsens fæstebrev er dateret den 20. januar 1759. Ingen andre arvinger end enken er mødt op. Fortsætter den 24. juni 1797: Michael Rasmussen af Ugledige er mødt op, men ingen af de andre arvinger. Udgifterne er større end indtægterne, og der er ikke noget at arve, hvilket Michael Rasmussen accepterer. Samme underskrifter som tidligere.
Den 6. februar 1798: Maren Hansdatter, som var gift med husmand Peder Peitersen af Tjørnehoved i Allerslev sogn, er død. Børn: Datter, Lisbeth Pedersdatter, 15 år [1783], datter, Anne Pedersdatter, 1 år [1797]. Maren Hansdatter døde den 28. januar 1798. Peder Peitersen repræsenterer selv sine umyndige børn. Tilsynsværge for børnene er deres morbror, gårdmand Niels Hansen af Skallerup i Udby sogn. Vurderingsmænd: Sognefoged Ole Larsen af Rekkende og Friderich Jensen af Bødkerhuset. Underskrifter fra Peder Peitersen, Niels Hansen, Ole Larsen og Friderich Jensen. Fortsættes den 17. marts 1798: Samme mænd er mødt op. Boet gøres op, og overskuddet deles mellem faren og børnene. Underskrifter fra Peder Peitersen, Ole Larsen og Friderich Jensen.
Den 21. maj 1798: Anne Espensdatter, som var gift med gårdmand Hans Thomesen af Sandvig i Mern sogn, er død. Børn: Søn, Thomas Hansen, 8 år [1790], datter, Karen Hansdatter, 10 år [1788], datter, Maren Hansdatter, 2 år [1796]. Anne Espensdatter døde den 15. maj 1798. Vurderingsmænd: Sognefoged Hans Bendtsen af Sønder Mern og Friderich Jensen af Bødkerhuset. Underskrifter fra Hans Tomsen, Hans Benssen og Friderich Jensen. Fortsætter den 31. juli 1798: Gæld til Ole Thomsen af Sandvig i Mern sogn. Tilsynsværge for børnene er Anders Rasmussen af Kindvig i Mern sogn. Underskrifter fra Hans Tomesen, Andres Rasmussen, Peler Marsse [gårdmand Peder Madsen af Sandvig] og Knud Henrichsen [hvor de to sidste er vurderingsmænd].
Den 30. maj 1799: Gårdmand Hans Mortensen af Kragevig i Allerslev sogn er død. Enken er Bodil Olsdatter. Lavværge for enken er sognefoged og gårdmand Ole Larsen af Rekkende. Børn: Søn, Ole Hansen, 6 år [1793], søn, Rasmus Hansen, 4 år [1795], datter, Maren Hansdatter, 8 år [1791], alle hjemme hos moren. Tilsynsværge for børnene er gårdmand Peder Madsen af Sandvig i Mern sogn. Vurderingsmænd: Frederik Jensen Skytte af Bødkerhuset og Niels Andersen Skovfoged af Rekkende. Underskrifter fra Friderich Jensen, Niels Andreasen, Bodil Olsdatter, Ole Larsen og Peder Madsen.
Den 30. maj 1799: Maren Rasmusdatter, som var gift med gårdmand Niels Nielsen Svan af Allerslev by, er død. Børn: Datter, Maren Nielsdatter Svan, som er gift med gårdmand Hans Pedersen Kuld af Gederød i Allerslev sogn, søn, Niels Nielsen Svan, 34 år [1765], som bor i et hus på Allerslev Mark, søn, Rasmus Nielsen Svan, 30 år [1769], som er indsidder i Allerslev, datter, Mallene Nielsdatter Svan, som er gift med husmand og væver Rasmus Jensen af Bårse, datter, Kirsten Nielsdatter Svan, 23 år [1776], som opholder sig hos sin far. Sønnen Niels Nielsen Svan er til stede og repræsentere sine søskende. Vurderingsmænd: Sognefoged og gårdmand Ole Larsen af Lekkende i Øster Egesborg sogn og rytter Friderick Jensen af Bødkerhuset. Underskrifter fra Niels Nielsen Svan [faren], Niels Nielsen Svan [sønnen], Frederich Jensen og Ole Larssen.
Den 4. oktober 1799: Gårdmand Ole Thomasen af Sandvig i Mern sogn er død. Enken er Hedevig Sørensdatter. Arvinger: Bror, gårdmand Jens Thomasen af Sandvig, bror, gårdmand Hans Thomasen af Sandvig, bror, ungkarl Rasmus Thomasen af Sandvig. Lavværge for enken er gårdmand Hans Sørensen af Kindvig. Vurderingsmænd: Sognefoged Hans Bentsen af Sønder Mern og skytten Frederick Jensen af Bødkerhuset i Allerslev. Underskrifter fra Hedevig Sørensdatter, Jens Thomasen, Hans Bendsen og Frederik Jensen. Fortsætter den 29. november 1799: Samme personer som tidligere er til stede. Fæstebrevet er dateret den 12. december 1772. Boet gøres op. Udgifter til Rasmus Thomasen og tjenestepigen Kirsten Hansdatter. Underskrifter fra Jens Thomasen, Hans Thomasen og Rasmus Thomasen på, at de har modtaget deres del af arven. Til sidst underskrifter fra Hedevig Sørensdatter, Hans Sørensen, de 3 Thomasen-brødre, Hans Bentsen og Frederik Jensen.
Den 14. oktober 1799: Birthe Nielsdatter, som var gift med gårdmand Jens Hansen Kuld af Tjørnehoved i Allerslev sogn er død. Børn: Søn, Hans Jensen Kuld, 16 år [1783], søn, Niels Jensen Kuld, 13 år [1786], søn, Peder Jensen Kuld, 4 år [1795], datter, Karen Jensdatter Kuld, 6 år [1793]. Tilsynsværge for børnene er deres morbror, Peder Nielsen af Broskov i Bårse sogn. Vurderingsmænd: Sognefoged Ole Larsen af Rekkende i Allerslev sogn og skytten Frederik Jensen af Bødkerhuset. Underskrifter fra Jens Hansen Kuld, Ole Larsen, Frederik Jensen, Peder Nielsen, Peder Hansen Kuld på enkemandens vegne. Fortsætter den 30. november 1799: Gæld til købmand hr. Worm [Christian Vorm] i Præstø. Den 17. august 1790 var der børnenes arvebeløb afskrevet. Underskrifter fra Jens Hansen Kuld, Peder Nielsen, Frederik Jensen og Ole Larsen.
Den 2. december 1799: Ane Christensdatter, som var gift med gårdmand Jens Eliasen af Kragevig i Allerslev sogn, er død. Hendes børn fra første ægteskab med Lars Larsen: Søn, Christen Larsen, 19 år [1780], søn, Hans Larsen, 15 år [1784], som opholder sig i Kragevig, søn, Lars Larsen, 15 år [1784], som opholder sig hos stedfaren. Hendes børn fra andet ægteskab med Jens Eliasen: Datter: Ane Jensdatter, 10 år [1789], datter, Karen Jensdatter, 14 dage [1799], begge hjemme hos faren. Formynder for børnene er deres morbror, gårdmand Anders Christensen af Teglstrup i Udby sogn under Lekkende Gods. Underskrifter fra Jens Eliasen, Anders Christensen, Frederik Jensen og Ole Larsen. Fortsætter den 30. december 1799: Samme fremmødte men Frederik Jensen er flyttet til Enmarkshuset i Sandvig i Mern sogn. Christen Larsen giver afkald på sin arv, og Jens Eliasen forhøjer af kærlighed til sine børn de andre børns arv med det fulde beløb, hvilket accepteres af Anders Christensen. Samme underskrifter som tidligere.
Den 13. maj 1800: Husmand Peder Thomasen af Allerslev er død. Enken er Kirsten Madsdatter. Børn med afdøde hustru Karen Pedersdatter: Søn: Anders Pedersen, 34 år [1766], som er husmand i Ammendrup i Allerslev sogn, søn, Mikkel Pedersen, 30 år [1770], som er husmand i Allerslev, søn, Thomas Pedersen, 25 år [1775], som bor i Allerslev, søn, Mads Pedersen, 2½ år [1797], som er hjemme hos moren [må vel være Kirsten Madsdatter i forhold til den yngste søn], datter, Birthe Pedersdatter, som er gift med husmand Jens Hansen af Allerslev, datter, Ane Cathrine Pedersdatter, som er død og har efterladt sig med Poul Gandrup: Børn: Inger Marie Poulsdatter Gandrup, 14 år [1786], søn, Jens Gandrup Poulsen, 6 år [1794], som begge er hos deres far i Præstø. På egen og søskendes vegne er til stede Mikkel Pedersen. Vurderingsmænd: Frederik Jensen af Sandvig og skovfoged Niels Andreasen af Rekkende. Underskrifter fra Frederik Jensen, Niels Andreasen, Kirsten Madsdatter, lavværge for enken Hans Madsen samt Mikkel Pedersen. Fortsætter den 26. juni 1800: Kirsten Madsdatter er til stede med sin lavværge, gårdmand Hans Madsen af Nørre Mern. På egne, myndige og umyndige søskendes vegne er mødt husmand Mikkel Pedersen af Allerslev. Vurderingsmænd: Sognefoged Ole Larsen af Rekkende og skytten Frederik Jensen af Sandvig Nymarkshus. Den afdødes fæstebrev er dateret den 13. september 1760. Der er gæld til købmand Petersen, købmand Monefeldt og købmand Worm i Præstø. Der er også gæld til sognefoged Ole Larsen af Rekkende samt til sønnen Thomas Pedersen. Gælden er større end indtægterne, og der bliver ikke noget at arve. Underskrifter fra Kirsten Madsdatter, Hans Madsen, Mikkel Pedersen, Frederik Jensen og Ole Larsen.
Den 17. maj 1800: Gårdmand Jens Jørgensen af Tågeby i Mern sogn er død. Enken er Kirsten Rasmusdatter. Børn: Søn, Hans Jensen, 13 år [1787], søn, Søren Jensen, 3 år [1797], datter, Ane Jensdatter, 14 år [1786], datter, Sidse Jensdatter, 6 år [1794], datter, Maren Jensdatter, 20 uger [1799], alle hjemme hos deres mor. Lavværge for enken er gårdmand Hans Rasmussen af Sandvig i Mern sogn. Formynder for børnene er gårdmand Jens Mikkelsen af Sandvig. Vurderingsmænd: Sognefoged Hans Bendtsen af Sønder Mern og skytten Frederik Jensen af Sandvig Nymark. Underskrifter fra Kirsten Rasmusdatter, Hans Rasmussen, Jens Mikkelsen, Frederik Jensen og Hans Bensen.
Den 6. august 1801: Kirsten Nielsdatter, som var gift med tjenestekarl Jens Hansen på Allerslev Mark, er død. Børn: Datter, Ane Cathrine Jensdatter, 5 år [1796], datter, Maren Jensdatter, 8 uger [1801], søn, Niels Jensen, 2 år [1799], alle er hjemme hos faren. Gæld til skytten Frederik Jensen af Sandvig for lånte penge. Børnenes arv forbliver i boet som hjælp til deres opdragelse. Vurderingsmænd: Sognefoged Ole Larsen af Rekkende og skytten Frederik Jensen af Sandvig. Underskrifter fra Jens Hansen, Ole Larsen og Frederik Jensen. Forvist på amtskontoret i Næstved den 16. januar 1802
Den 9. februar 1802: Anne Marie Hendrichsdatter, som var gift med husmand Jens Hansen af Rekkende i Allerslev sogn, er død. Børn: Søn, Hendrik Jensen, 6 år [1796], søn, Rasmus Jensen, 3 år [1799], datter, Christine Jensdatter, 11 år [1791], datter, Kirsten Jensdatter, 4 uger [1802], stedsøn, Ole Christophersen, 17 år [1785]. Værge for stedsønnen er husmand Jens Andersen af Gederød. Vurderingsmænd: Sognefoged Ole Larsen af Rekkende og sognefoged Lars Pedersen af Bårse. Underskrifter fra Jens Hansen, Jens Andersen som værge for Ole Christophersen, Ole Larsen og Lars Pedersen. Fortsætter den 3. april 1802: Jens Hansen er til stede foruden Jens Andersen, der er værge for stedsønnen. Samme vurderingsmænd. Den yngste datter, Kirsten Jensdatter, er ved døden afgået. Arven til den ældste datter forbliver i boet til opdragelse, dvs. en del af indboet sættes af til hende, hvilket er lagner, pudebetræk, håndklæder og en kobberkedel. Underskrifter fra Jens Hansen, Jens Andersen, Ole Larsen og Lars Pedersen.
Den 20. marts 1802: Karen Rasmusdatter, som var gift med husmand Hans Nielsen af Allerslev, er død. Børn: Datter, Ane Hansdatter, 17 år [1785], datter, Karen Hansdatter, 14 år [1788], datter, Maren Hansdatter, 10 år [1792], som alle er hjemme hos deres far i Allerslev. Vurderingsmænd: Sognefoged Ole Larsen af Rekkende i Allerslev sogn og sognefoged Lars Pedersen af Bårse. Underskrifter fra Hans Nielsen, Ole Larsen og Lars Pedersen. Fortsætter den 3. april 1802: Hans Nielsen er selv værge for sine børn. Der er gæld til husmand Peder Clausen af Ammendrup i Allerslev sogn. Der er overskud i boet, som deles mellem Hans Nielsen og hans døtre, hvis arv forbliver i boet til opdragelse af dem. Underskrifter fra Hans Nielsen og Ole Larsen.
Den 20. marts 1802: Gårdmand Jens Hansen Kuld af Tjørnehoved i Allerslev sogn er død. Jens Kulds hustru døde i 1799. Børn: Søn, Hans Jensen Kuld, 22 år [1780], søn, Niels Jensen Kuld, 15 år [1787], søn, Peder Jensen Kuld, 6 år [1796], datter, Karen Jensdatter Kuld, 8 år [1794], alle hjemme på gården. Vurderingsmænd: Sognefoged Ole Larsen af Rekkende og sognefoged Lars Pedersen af Bårse. Til stede er den afdødes bror, Peder Hansen Kuld af Stavreby i Jungshoved sogn, og den afdødes svoger, Peder Nielsen af Broskov i Bårse sogn, ”hvilke mænd paatog sig Een for begge og begge for Een at være børnenes, for den første Curator og for den sidste formynder”. Underskrifter fra Ole Larsen, Lars Pedersen, Hans Jensen Kuld, Peder Hansen Kuld og Peder Nielsen. Fortsætter den 3. april 1802: Til stede er Peder Hansen Kuld af Stavreby og gårdmand Hans Jensen Kuld af Tjørnehoved. Samme vurderingsmænd. Udgifter til: Gårdmand Christopher Hansen af Tjørnehoved, gårdmand Peder Hansen Kuld af Stavreby og købmand Kornerup i Præstø, hvilke Hans Jensen Kuld angav var rigtige. Hans Jensen Kuld har overtaget fæstet af gården. Hans arv bliver således ikke udbetalt, og de andres arv ”formedelst i boet bliver indestående”. Det oprindelige fæstebrev er dateret den 20. april 1779. Underskrifter fra Hans Jensen Kuld, Peder Hansen Kuld, Lars Pedersen og Ole Larsen.
Den 25. september 1802: Udflytter Elias Jensen af Allerslev er død. Enken er Anna Olsdatter. Børn: Søn: Jens Eliasen, som er gårdmand i Kragevig i Allerslev sogn, søn, Jørgen Eliasen, 25 år [1777], søn, Rasmus Eliasen, 23 år [1779], datter, Inger Eliasdatter, som er død og var gift med gårdmand Jens Nielsen af Skibinge med hvem, hun har efterladt sig følgende børn: Søn, Peder Jensen, 5 år [1797], datter, Karen Jensdatter, 3 år [1799]. Vurderingsmænd: Sognefoged Ole Larsen af Rekkende og udflytter Hans Jacobsen. Lavværge for enken er Mogens Jensen fra Egebjerggaarden i Egebjerg i Skibinge sogn. Jens Eliasen er værge for sin mindreårige bror. Jens Nielsen af Skibinge er værge for sine børn. Underskrifter fra Hans Jacobsen, Ole Larsen, Anna Olsdatter, Mogens Jensen Egebierg, Jens Eliasen, Jørgen Eliasen og Jens Nielsen af Skibinge.
Den 30. oktober 1802: Anna Hansdatter, som var gift med gårdmand Peder Madsen af Sandvig i Mern sogn, er død. Børn: Datter, Anna Pedersdatter, 6 år [1796], søn, Rasmus Pedersen, 1½ år [1800]. Stedbørn: Dreng, Hans Rasmussen, 17 år [1785], pige, Kirsten Rasmusdatter, 14 år [1788], dreng, Christen Rasmussen, 11 år [1791]. Formynder for stedbørnene er gårdmand Rasmus Hansen af Sandvig. Vurderingsmænd: Jens Nielsen og Rasmus Rasmussen af Sandvig. Boet indeholder ikke ret meget, og det overdrages enkemanden. Underskrifter fra Jens Nielsen, Rasmus Rasmussen, Peder Madsen og Rasmus Hansen.
Den 25. februar 1803: Gårdmand Rasmus Larsen Wildbrandt i Neblehuset er død. Enken er Kirsten Christensdatter. Lavværge for enken er gårdmand Jens Christensen af Sandvig i Mern sogn. Børn fra første ægteskab med Ane Michelsdatter: Søn, Lars Rasmussen Wildbrandt, der er husmand i Viemose i Kalvehave sogn, datter, Lucie Rasmusdatter Wildbrandt, der er gift med gårdmand Anders Olsen af Viemose. Børn fra andet ægteskab med Kirsten Christensdatter: Søn, Hans Rasmussen Wildbrandt, 20 år [1783], som er hos moren i Neblehuset. På vegne af Hans er mødt op gårdmand Hans Christophersen af Tjørnehoved i Allerslev sogn. Vurderingsmænd: Sognefoged Ole Larsen og skovfoged Jens Nielsen, begge af Rekkende i Allerslev sogn. Underskrifter fra Kirsten Christensdatter, Jens Christensen, Hans Christophersen, Hans Rasmussen og Ole Larsen. Fortsætter den 4. april 1803: Personerne er de samme, men vurderingsmænd er nu Ole Larsen af Rekkende og Lars Pedersen af Bårse. Den afdødes fæstebrev er dateret hhv. den 24. september 1783 og den 22. november 1800. Der er gæld til husejer Sidse Andersdatter af Allerslev, Jens Christensen af Sandvig i Mern sogn, købmand Worm i Præstø og ungkarl Rasmus Jensen af Langebæk i Kalvehave sogn. Underskrifter fra Kirsten Christensdatter, Jens Christensen, Hans Christophersen, Ole Larsen og Lars Pedersen. Fortsættes den 9. juni 1803: Gård- og husfæster af Neblegaard, Rasmus Larsen er død. Enken er Kirsten Christensdatter. Børn: Søn, Hans Rasmussen. Lavværge for enken er gårdmand Jens Christensen af Sandvig. På arvingens vegne er til stede gårdmand Hans Christophersen af Tjørnehoved. Der er indkaldt 2 myndige arvinger, men ingen af dem er mødt op, idet de giver afkald den 17. april 1803. Enken er børnenes stedmor. Vurderingsmænd: Sognefoged Ole Larsen af Rekkende og sognefoged Lars Pedersen af Bårse. Boet blev opgjort den 4. april 1803. Underskrifter fra Kirsten Christensdatter, Jens Christensen, Hans Christophersen, Hans Rasmussen, Ole Larsen og Lars Pedersen.
Den 3. maj 1803: Gårdmand Morten Olsen Esk af Tjørnehoved i Allerslev sogn er død. Enken er Karen Olsdatter. Børn: Søn, Ole Mortensen Esk, 23 år [1780], søn, Jens Mortensen Esk, 17 år [1786], søn, Hemming Mortensen Esk, 16 år [1787], søn, Niels Mortensen Esk, 7 år [1796], søn, Peder Mortensen Esk, 14 dage [1803], datter, Anne Mortensdatter Esk, 25 år [1778], datter, Karen Marie Mortensdatter Esk, 3 år [1800], som alle er hjemme hos deres mor. Lavværge for enken er husmand Peder Pedersen af Skibinge. På børnenes vegne som kurator er mødt husmand Christopher Andersen af Tjørnehoved, og som formynder er mødt husmand Povel Hansen af Tjørnehoved. Vurderingsmænd: Sognefoged Ole Larsen af Rekkende i Allerslev sogn og gårdmand Jørgen Pedersen af Tjørnehoved. En del af boet gøres op. Underskrifter fra Karen Olsdatter, Peder Pedersen, Ole Mortensen, Christopher Andersen, Povel Hansen, Jørgen Pedersen og Ole Larsen. Fortsætter den 8. november 1803: Vurderingsmænd: Sognefoged Ole Larsen af Rekkende og Lars Pedersen af Bårse. Til stedet er enkens [nye ægtemand], Peder Hemmingsen af Tjørnehoved. Gården er fæstet den 2. april 1782. Der er gæld til ungkarl Ole Mortensen ved kurator Povel Hansen, møllersvend Claus på Ravnemøllen, købmand Worm i Præstø, gårdmand Lars Boesen af Rekkende i Allerslev sogn, ungkarl Rasmus Nielsen af Rekkende og ungkarl Lars Hansen af Rekkende. Der er et mindre underskud i boet, og der er således ikke noget til børnene at arve. Peder Hemmingsen overtager fæstet efter Morten Esk. Før sin død havde Morten Esk lovet sønnen Niels en hest, men Peder Hemmingsen beholder hesten og vil i stedet betale drengen, når han behøver pengene, som hesten kunne sælges for. Underskrifter fra Karen Olsdatter, Peder Pedersen, Povel Hansen, Peder Hemmingsen, Ole Larsen og Lars Pedersen.
Den 8. juni 1803: Anne Larsdatter, som var gift med husmand Jørgen Christensen af Allerslev, er død. Børn: Datter, Maren Jørgensdatter, 6 år [1797], datter, Lisbeth Jørgensdatter, 4 år [1799], begge hjemme hos faren. Vurderingsmænd: Sognefoged Ole Larsen af Rekkende og gårdmand Lars Pedersen af Allerslev. Underskrives af Jørgen Christensen, Ole Larsen og Lars Pedersen. Fortsætter den 22. juli 1803: Jørgen Christensen er selv værge for sine børn. Samme vurderingsmænd. Der er overskud i boet, og arven deles ligeligt mellem Jørgen Christensen og hans børn. Børnenes arv forbliver hos faren til deres opdragelse. Morbroren mener, at arven rækker ud over opdragelsen, og Jørgen Christensen forpligter sig til at give pigerne flere ting, f.eks. en kiste, når de er voksne. Underskrifter fra Jørgen Christensen, Ole Larsen og Lars Pedersen. Gårdmand Lars Pedersen af Allerslev, som er Ane Larsdatters far, dør i øvrigt samme dag, som dette skifte fandt sted.
Den 22. juli 1803: Gårdmand Lars Pedersen af Allerslev er død. Enken er Ane Jacobsdatter. Børn: Søn, Peder Larsen, 27 år [1776], søn, Jens Larsen, 18 år [1785], datter, Birthe Larsdatter, 21 år [1782], hjemme hos moren, datter, Ane Larsdatter, som var gift med husmand Jørgen Christensen af Allerslev, men som er død og har efterladt sig følgende børn: Datter, Maren Jørgensdatter, 6 år [1797], datter, Lisbeth Jørgensdatter, 4 år [1799], begge hjemme hos deres far. Den ældste søn, Peder Larsen, repræsenterer sin søskende med undtagelse af Anes børn, der repræsenteres af deres far. Lavværge for enken er Hans Jacobsen. Vurderingsmænd: Sognefogederne Ole Larsen af Rekkende i Allerslev sogn og Lars Pedersen af Bårse. Underskrifter fra Ane Jacobsdatter, Hans Jacobsen, Peder Larsen, Jørgen Christensen, Ole Larsen og Lars Pedersen.
Den 23. juli 1803: Husmand Hemming Pedersen Ring af Tjørnehoved i Allerslev sogn er død. Enken er Dorthe Jacobsdatter. Børn: Søn, Peder Hemmingsen Ring, myndig, søn, Rasmus Hemmingsen Ring, 20 år [1783], datter, Birthe Hemmingsdatter Ring, som er gift med indsidder Anders Jensen af Smidstrup [nok Nørre Smidstrup i Snesere sogn], som før boede i Tjørnehoved. Lavværge for enken er husmand Hans Madsen af Tjørnehoved. Vurderingsmænd: Sognefoged Ole Larsen af Rekkende og gårdmand Jørgen Pedersen af Tjørnehoved. Der er meget lidt i boet, så skiftet afsluttes. Underskrifter fra Dorthe Jacobsdatter, Hans Madsen, Peder Hemmingsen på alle arvingers vegne, Ole Larsen og Jørgen Pedersen. Fortsætter den 8. november 1803: Hustruen Dorthe Jacobsdatter ønsker at sidde i uskiftet bo, idet hun ikke vil indlade sig i et nyt ægteskab. Underskrifter fra Ole Larsen og Lars Pedersen.
Den 1. maj 1804: Husmand Ole Pedersen Kuld af Gederød i Allerslev sogn er død. Enken er Anne Cathrine Christine Bendtsdatter. Børn: Søn, Peder Olsen Kuld, 15 år [1789], datter, Marie Olsdatter Kuld, 21 år [1783], datter, Ellen Olsdatter Kuld, 18 år [1786], alle hjemme hos moren. Lavværge for enken er husmand Hans Pedersen Kuld af Gederød. Fødselsværge for børnene er deres farbror, gårdmand Lars Pedersen Kuld af Tjørnehoved i Allerslev sogn. Vurderingsmænd: Sognefoged Ole Larsen af Rekkende og gårdmand Jacob Hansen af Gederød. Gæld til Lars Boesen af Rekkende, Ole Larsen af Rekkende, Rasmus Nielsen og købmand Worm i Præstø samt købmand Monefeldt i Præstø. Underskrifter fra Anne Cathrine Christine Bendtsdatter, Hans Pedersen Kuld, Lars Pedersen Kuld, Ole Larsen og Jacob Hansen. Fortsætter den 22. december 1804: Vurderingsmænd: Ole Larsen af Rekkende og Lars Pedersen af Bårse. Under boet hører der indtægter fra afdøde Malene Hugger af Gederød. Der skal betales for borttagne risbøger fra Oremandgaards skove. Desuden er der gæld til Ole Larsen af Rekkende, Lars Boesen af Rekkende, købmændene Worm og Monefeldts enke i Præstø, husmand Rasmus Nielsen af Gederød og tjenestedrengen Peder Olsen for 2 år løn. Enken forbliver i huset men agter ikke at indgive sig i et nyt ægteskab. Underskrifter Anne Cathrine Christine Bendtsdatter, Hans Pedersen Kuld, Lars Pedersen Kuld, Ole Larsen og Lars Pedersen.
Den 26. juli 1804: Husmand Niels Nielsen Hind af Rekkende i Allerslev sogn er død. Enken er Ellen Jensdatter. Børn: Søn, Jens Nielsen Hind, 11 år [1793], datter, Dorthe Nielsdatter Hind, 5 år [1799], som begge er hjemme hos deres mor. Lavværge for enken er gårdmand Niels Olsen af Rekkende. Formynder for børnene er gårdmand Jens Eliasen af Kragevig i Allerslev sogn. Vurderingsmænd: Sognefoged Ole Larsen af Rekkende og Lars Pedersen af Bårse. Underskrifter fra Ellen Jensdatter, Jens Eliasen, Niels Olsen, Ole Larsen og Lars Pedersen. Fortsætter den 22. december 1804: Der er gæld til Lars Bosen af Rekkende. Gælden er større end indtægterne, og der bliver ikke noget til enken eller børnene at arve. Enken lover at betale den overskydende gæld. Underskrifter fra Ellen Jensdatter, Niels Olsen, Jens Eliasen, Ole Larsen og Lars Pedersen.
Den 30. januar 1805: Birthe Pedersdatter, som var gift med husmand og forhenværende skovfoged Niels Andresen af Rekkende i Allerslev sogn, er død. Børn: Søn, Peder Nielsen, 17 år [1788]. Niels Andresen er selv værge for sønnen. Vurderingsmænd: Sognefoged Ole Larsen og husmand Hans Bertelsen af Rekkende. Underskrifter fra Niels Andresen, Ole Larsen og Hans Bertelsen. Fortsætter den 15. juli 1805: Gæld til købmand Petersen i Præstø, gårdmand Jens Thomasen af Sandvig i Mern sogn og ungkarl Peder Christensen af Teglstrup i Udby sogn. Underskrifter fra Niels Andreasen og Jens Nielsen.
Den 8. maj 1805: Kirsten Pedersdatter, som var gift med husmand Peder Peitersen af Tjørnehoved i Allerslev sogn, er død. Børn: Datter, Maren Pedersdatter, 3 år [1802]. Faren er selv værge for pigen. Vurderingsmænd: Sognefoged Ole Larsen af Rekkende og skovfoged Jens Nielsen af Rekkende. Underskrifter fra Peder Pejtersen, Jens Nielsen og Ole Larsen. Fortsætter den 15. juli 1805: Til stede er Karen Pedersdatters stedfar, gårdmand Rasmus Pedersen af Roneklint i Jungshoved sogn. Overskudet i boet er temmelig stort, og det deles mellem Peder Peitersen og hans datter, hvoraf 100 rigsdaler tilhørende datteren indbetales i overformynderiet. Datteren får desuden morens gangklæder og en del andet indbo. Underskrifter fra Peder Peitersen og Rasmus Pedersen.
Den 8. maj 1805: Ane Hansdatter, som var gift med husmand Jens Jacobsen af Tågeby i Mern sogn, er død. Arvinger: Halvbror, gårdmand Hans Rasmussen af Bønsvig i Jungshoved sogn, halvbror, Peder Rasmussen, som er død og har efterladt sig: Børn: Søn, indsidder Hans Pedersen af Stavreby i Jungshoved sogn, 33 år [1772], søn, Niels Pedersen, 26 år [1779], som tjener i Stavreby, søn, Christopher Pedersen, 25 år [1780], som tjener i Stensby i Kalvehave sogn, datter, Ane Dorthe Pedersdatter, som er gift med indsidder Lars Pedersen af Allerslev; halvsøster, Karen Hansdatter, som er død og har efterladt sig: Søn, indsidder Hans Nielsen af Sageby i Mern sogn, søn, husmand Christopher Jensen af Stavreby, datter, Maren Jensdatter, som er gift med husmand Hans Nielsen af Øen Skovhuse i Jungshoved sogn, datter, Karen Jensdatter, som er ugift og tjener i Stavreby. Hans Rasmussen af Bønsvig er til stede på arvingernes vegne. Vurderingsmænd: Sognefoged Hans Bendtsen af Mern og skovfoged Jens Nielsen af Rekkende. Underskrifter fra Jens Jacobsen, Hans Rasmussen, Hans Pedersen, Hans Nielsen, Jens Nielsen og Hans Bendsen.
Den 6. august 1805: Ane Olsdatter, som var enke efter gårdmand Elias Jensen af Allerslev, er død. Børn: Søn, gårdmand Jens Eliasen af Kragevig i Allerslev sogn, søn, gårdmand Jørgen Eliasen af Ambæk i Jungshoved sogn, søn, indsidder Rasmus Eliasen af Allerslev, datter, Inger Eliasdatter, som var gift med gårdmand Jens Nielsen Smed af Skibinge, men som er død og har efterladt sig følgende: Søn, Peder Jensen, 8 år [1797], datter, Karen Jensdatter, 6 år [1799], som begge er hjemme hos deres far. Vurderingsmænd: Sognefoged Ole Larsen af Rekkende og gårdmand Søren Pedersen af Aalerosegaarden. Jens Nielsen Smed og Rasmus Eliasen er til stede ved skifteforretningen. Underskrifter fra Rasmus Eliasen, Jens Nielsen, Ole Larsen og Søren Pedersen.
Den 17. marts 1845: Vejmand Johan Larsen ved Præstø kommer og anmelder, at husmand Jens Larsens datter af Allerslev, Ane Marie Jensdatter, er død ½ år gammel. Intet skifte. Underskrift fra Johan Larsen med ført hånd.
Den 1. april 1845: Gårdmand Lars Nielsen af Allerslev kommer og anmelder, at hans søn, Niels Larsen er død ¾ år gammel. Intet skifte. Underskrift fra Lars Nielsen med ført hånd.
Den 1. maj 1845: Peder Boesen af Allerslev kommer og anmelder, at hans søn, Rasmus Pedersen, er død ¾ år gammel. Intet skifte. Underskrift fra Peder Boesen med ført hånd.
Den 26. maj 1845: Christian Pedersen kommer og anmelder, at hans far, fæstegårdmand Peder Jørgensen af Tjørnehoved i Allerslev sogn, er død 75 år gammel. Børn: Søn, Christian Pedersen, 40 år [1805], der har arbejdet hos faren, søn, Hans Pedersen, 38 år [1807], der er gårdmand i Benderup, søn, Jens Pedersen, 27 år [1818], der er tjenestekarl i Benderup, datter, Kirsten Pedersdatter, som er gift med gårdmand Lars Johansen af Tjørnehoved, datter, Sophie Pedersdatter, som er gift med gårdmand Jens Hansen af Kindvig i Mern sogn, men som er død og har efterladt: Børn: Datter, Dorthe Margrethe Jensdatter, 12 år [1833]. Peder Jørgensen var enkemand, og hustruen, Karen Jørgensdatter, var der skifte efter den 17. marts 1837. Ægte underskrift fra Christian Pedersen. Fortsætter den 27. mj 1845: Vurderingsmænd: Sognefoged Anders Rasmussen af Ammendrup og tingmand Jørgen Hermansen af Allerslev. De tre sønner og to svigersønner er mødt op. Gården er vist fæstet den 15. maj 1801. Der er en obligation hos smed Christian Olsens enke af Tjørnehoved. Ægte underskrifter fra Anders Rasmussen, Jørgen Hermansen, Christian Pedersen, Hans Pedersen, Jens Pedersen, Lars Johansen og Jens Hansen.

Skifter fra Engelholm gods

Den 6. januar 1775: Ane Michelsdatter, som var gift med Rasmus Larsen Wildbrad af Vestenbæk i Kalvehave sogn, er død. Børn: Søn, Lars Rasmussen Wildbrad, 6 år [1769], datter, måske Bodel? Rasmusdatter Wildbrad, 10 år [1765]. Vurderingsmænd: Christen Nielsen af Vrangsgaarde og Jens Nielsen af Vestenbæk. Gårdens stuehus er på 12 fag. Der er en nordre længe på 11 fag, en vestre længe på 10 fag og en søndre længe på 4 fag. Skatterestancerne dækker fra 1772 til 1774. Der er gæld til Hans Rasmussen af Løbergården og Johan Steffens i Vordingborg. Udgifterne overstiger indtægterne, og der er ikke noget at arve. Underskrifter fra Jens Nielsen og Christen Nielsen.
Den 18. august 1775: Ingeborg Christensdatter, som var gift med husmand Povel Jensen af Vestenbæk i Kalvehave sogn, er død. Børn: Søn, Christen Povelsen, 11 år [1764], datter, Mette Povelsdatter, 20 år [1755]. Vurderingsmænd: Jørgen Larsen og Rasmus Andersen [nok af Vestenbæk]. Gæld til Johan Steffens i Vordingborg. Underskrifter fra Povel Jensen, Jørgen Larsen og Rasmus Andersen.
Den 8. marts 1776: Niels Pedersen af Snesere Torp i Snesere sogn er død. Enken er Ingeborg Nielsdatter. Børn: Søn, Niels Nielsen, 21 år [1755], søn, Peder Nielsen, 17 år [1759], søn, Hans Nielsen, 13 år [1763], datter, Anne Nielsdatter, som er gift med Peder Hillebrand af Snesere Torp. Lavværge for enken er Povel Albretsen af Brohave. Formynder for børnene er Hans Jensen af Snesere Torp. Vurderingsmænd: Jacob Ebbesen af Bårse og Christen Pedersen af Store Røttinge i Snesere sogn. Gårdens stuehus er på 14 fag. Der er en østre længe på 11 fag, en søndre længe på 9 fag samt en vestre længe på 8 fag. Der er ingen gæld i boet. Da der er overskud i boet, deles pengene mellem børnene, men disse udbetales i naturalier, da der ikke er penge i boet. Underskrifter fra Ingeborg Nielsdatter, Povel Albrethsen, Hans Jensen, Jacob Ebbesen og Christen Pedersen.
Den 13. juni 1776: Maren Rasmusdatter, som var gift med Rasmus Hansen af Vestenbæk i Kalvehave sogn, er død. Børn: Søn, Hans Rasmussen, 4 år [1772], søn, Peder Rasmussen, 2 år [1774]. Værge for børnene er Jens Skonning af Vestenbæk i Kalvehave sogn. Vurderingsmænd: Jørgen Larsen og Jens Nielsen af Vestenbæk. Der er brøstfældighed på gården nordre længe, som er på 12 fag, og på den søndre længe, som er på 6 fag. Der er gæld til Peder Hendrichsen af Ornebjerg i Kastrup sogn og til ungkarl Lars Jørgensen af Vestenbæk. Der er overskud i boet, som deles mellem faren og sønnerne, som hver får 10 rigsdaler. Underskrifter fra Jens Skonning, Jørgen Larsen og Jens Nielsen.
Den 6. november 1776: Sidse Villadsdatter, som var gift med husmand Hans Hansen af Nørre Smidstrup i Snesere sogn, er død. Børn: Søn, Jens Hansen, 10 år [1766], datter, Ellen Hansdatter, 2 år [1774]. Vurderingsmænd: Jacob Ebbesen af Bårse og gårdmand Niels Hansen af Nørre Smidstrup. Der er gæld til Christian Hansen af Nørre Smidstrup og Dorthe Hansdatter af Nørre Smidstrup. Der er underskud i boet og ikke noget at arve. Underskrifter fra Hans Hansen, J. Ebbesen og Niels Hansen.
Den 1. april 1777: Husmand Hans Nielsen af Store Røttinge i Snesere sogn er død. Enken er Bodil Hansdatter. Børn: Søn, Niels Hansen, 1 år gammel [1776], datter, Else Hansdatter, 3 år gammel [1774]. Lavværge for enken er hendes nye fæstemand, Hans Jørgensen. Formynder for børnene er indsidder Peder Lorentsen af Store Røttinge. Vurderingsmænd: Sr. Ebbesen af Bårse og ladefoged Peder Povelsen af Engelholm. Boet er registreret den 17. januar 1777. Der er et mindre overskud i boet, som deles mellem enken og børnene. Underskrifter fra Bodil Hansdatter, Hans Jørgensen, Peder Lorentsen, J. Ebbesen og Peder Povelsen.
Den 17. februar 1778: Mette Hansdatter, som var gift med gårdmand Hemming Rasmussen af Lille Røttinge i Snesere sogn, er død. Børn: Søn, Jens Hemmingsen, 3 år [1775]. Formynder for sønnen er gårdmændene Lars Christensen og Niels Hansen af Snesere. Vurderingsmænd: Ladefoged Peder Povelsen på Engelholm og indsidder Niels Andreasen af Store Røttinge. Noget af boet gøres op. Ingen underskrifter.
Den 1. april 1777: Husmand Peder Hansen af Store Røttinge i Snesere sogn er død. Enken er Margrethe Hansdatter. Børn: Søn, Lars Pedersen, 30 år [1747], som bor i Bårse, søn, Hans Pedersen, 25 år [1752], datter, Margrethe Pedersdatter, som er Hemming Hansens enke på stedet, datter, Ellen Pedersdatter, 22 år [1755], datter, Ane Pedersdatter, 18 år [1759], som er hos sin mor. Lavværge for enken er indsidder Peder Lorentsen af Store Røttinge. Formynder for umyndige børn er broren, Lars Pedersen af Bårse. Vurderingsmænd: Sr. Ebbesen af Bårse og ladefoged Peder Povelsen af Store Røttinge. Boet er registreret den 17. januar 1777. Huset er på 6 fag. Der er gælde til Hans Larsen af Store Røttinge, gårdmand Niels Nielsen af Store Røttinge og hr. Ebbesen af Bårse. Der er et mindre overskud i boet, som deles mellem enken og børnene. Underskrifter fra Margrethe Hansdatter, Lars Pedersen, Hans Pedersen, J. Ebbesen og Peder Povelsen.
Den 16. juli 1777: Gårdmand Niels Hansen af Bårse er død. Enken er Johanne Hansdatter. Børn: Søn, Hans Nielsen, 24 år [1753], søn, Ole Nielsen, 20 år [1757], søn, Jens Nielsen, 12 år [1765], som alle opholder sig hos deres mor. Lavværge for enken er gårdmand Peder Olsen af Bårse. Formynder for børnene er gårdmand Jeppe Larsen af Bårse. Vurderingsmænd: Sr. Ebbesen af Bårse og ladefoged Peder Povelsen af Engelholm. Boet er registreret den 13. maj 1777. Stuehuset er på 12 fag. Der er længe mod vest på 13 fag samt en længe mod nord på 6 fag [usædvanligt at stuehuset ikke ligger mod nord]. Der er gæld til gårdmand Jeppe Larsen af Bårse, købmand Wessendunk i Præstø, købmand Petersen i Præstø, sognepræsten Plum i Bårse, Christen Smed af Bårse, gårdmand Anders Olsen af Bårse og gårdmand Anders Pedersen af Bårse. Gælden er langt større end indtægterne, og der er ikke noget til enken eller børnene at arve. Enken beholder gården og lover at betaler hver især sit samt supplere besætningen op med de manglende dyr. Underskrifter fra Johanne Hansdatter, Peder Olsen, Jep Larsen, J. Ebbesen og Peder Povelsen. Der er efterfølgende noget fordeling mellem sønnerne, som underskrives af Johanne Hansdatter, Peder Olsen og Jep Larsen.
Den 19. april 1780: Anne Nielsdatter, som var gift med gårdmand Peder Larsen af Bårse, er død. Børn: Søn, Lars Pedersen, 18 år [1762], søn, Niels Pedersen, 12 år [1768], søn, Jacob Pedersen, 9 år [1771], datter, Cathrine Pedersdatter, 15 år [1765], datter, Inger Pedersdatter, 5 år [1775], datter, Margrethe Pedersdatter, 3 år [1777], alle hjemme hos deres far. Vurderingsmænd: Bondefoged Jens Olsen af Bårse og Rasmus Pedersen af Store Røttinge i Snesere sogn. Synsforretningen er foretaget den 17. april 1780. Stuehuset er på 18 fag, den østre længe på 14 fag, den søndre længe på 9 fag, og den vestre længe på 8 fag. Der er overskud i boet, som deles mellem enkemanden og børnene. Underskrifter fra Peder Larsen og til vitterlighed af Jens Olsen og Rasmus Pedersen.
Den 5. november 1781: Johanne Pedersdatter, som var gift med husmand Hans Pedersen af Nørre Smidstrup i Snesere sogn, er død. Børn: Peder Hansen, 15 år [1766], datter, Zidse Hansdatter, datter, Margrethe Hansdatter, som alle er hjemme hos deres far. Vurderingsmænd: Bondefoged Peder Olsen af Bårse og Rasmus Pedersen af Store Røttinge i Snesere sogn. Stuehuset er på 5 fag, og udhuset er på 4 fag. Der er et lillebitte overskud i boet, som deles mellem enkemanden og børnene. Underskrifter fra Hans Pedersen, Peder Olsen og Rasmus Pedersen.
Den 23. januar 1782: Indsidder Peder Hemmingsen af Vestenbæk i Kalvehave sogn er død. Enken er Ane Nielsdatter. Børn: Datter, Cathrine Pedersdatter, 12 år [1770], Ane Pedersdatter, 9 år [1773], datter, Karen Pedersdatter, 6 år [1776], datter, Maria Pedersdatter, 3 år [1779], søn, Hemming Pedersen, ¾ år [1781]. Lavværge for enken er hendes stedfar, Jørgen Larsen af Vestenbæk. Formynder for børnene er Rasmus Hansen af Vestenbæk. Vurderingsmænd: Gårdmændene Wulf og Jens Hansen af Vestenbæk. Der er gæld til stedfaren, Jørgen Larsen, købmand Staal i Vordingborg, ungkarl Jens Nielsen og gårdmand Lars Rasmussen af Ørslev. Gælden er større end indtægterne, og der er ikke noget at arve. Underskrifter fra Ane Nielsdatter, Jørgen Larsen, Rasmus Hansen, ? og Jens Hansen.

Skifter fra Høvdingsgårds gods

Den 9. november 1799: Husmand Peder Olsen af Kindvig i Mern sogn er død. Enken er Anne Tobiasdatter. Børn med hustru fra første ægteskab: Søn, Hans Podman, husmand af Sageby, søn, Niels Pedersen, indsidder af Kindvig, søn, Christen Pedersen, som bor i Tågeby i Mern sogn, datter, Johanne Pedersdatter, 17 år [1782], som tjener i Sageby. Uægte underskrifter fra Anne Tobiasdatter, Hans Pedersen, Niels Pedersen, samt vurderingsmændene Gregorius Hansen og Hans Bentsen.
Den 18. november 1799: Anne Jensdatter, som var gift med Jens Andersen af Balle Strandhuse i Kalvehave sogn, er død. Børn: Søn, Anders Jensen, 8 år [1791], søn, Jens Jensen, 1 år [1798], datter, Ane Jensdatter, 9 år [1790], datter, Ellen Jensdatter, 4 år [1795]. Underskrives af Jens Andersen, Torkild Christensen, Ole Jensen, samt vurderingsmændene Gregorius Hansen og Christen Erichsen. Fortsætter den 14. marts 1800: Gæld til ungkarl Tobias Pedersen, som tjener i Vordingborg. Bodelingen finder sted mellem børnene.
Den 30. juni 1800: Husmand Hans Jørgensen af Sønder Mern er død. Enken er Maren Jensdatter. Børn: Søn, Jens Hansen, husmand af Lekkende i Øster Egesborg sogn, søn, Anders Hansen, 35 år [1765], indsidder af Balle i Kalvehave sogn. Enkens lavværge er gårdmand Niels Nielsen. Jens Hansen er til stede på brødrenes vegne. Vurderingsmænd: Sognefoged og gårdmand Niels Nielsen og Hans Jensen, begge af Sønder Mern. Underskrifter fra Maren Jensdatter, Niels Nielsen, Jens Hansen, Hans Boesen og Hans Bøgesø [skrevet Bøjetzøe].
Den 21. juni 1800: Husmand Anders Madsen Lærche af Sønder Mern er død. Enken er Johanne Rasmusdatter. Børn: Søn, Mads Andersen Lærke, 30 år [1770], søn, Rasmus Andersen Lærke, 17 år [1783], søn, Ole Andersen Lærke, 10 år [1790], datter, Mette Andersdatter Lærke, som er gift med Hans Larsen af Skalsby i Mern sogn, datter, Maren Andersdatter Lærke, 17 år [1783]. Som lavværge for enken fungerer gårdmand Niels Nielsen af Sønder Mern. Gårdmand Hans Boesen af Sønder Mern er værge for børnene. Vurderingsmænd: Sognefoged og gårdmand Hans Bentzen og gårdmand Rasmus Sørensen af Sønder Mern. Underskrifter fra Johanne Rasmusdatter, Niels Nielsen, Hans Boesen, Hans Bentzen og Rasmus Sørensen. Ved folketællingen den 1. februar 1801 er Rasmus Lærke en tjenestekarl hos Rasmus Sørensen, mens Ole Lærke er hos Hans Boesen. Johanne Rasmusdatter bor da alene på husmandsstedet.
Den 29. marts 1801: Husmand og murmester Johan Christian Abraham Langelotz af Sønder Mern er død. Enken er Anna Olesdatter. Børn: Søn, Johan Lorentz Langelotz, 19 år [1782], søn, Christian Jacob Langelotz, 7 år [1794], datter, Johanne Christiane Langelotz, som er gift med husmand Lars Jørgensen i Skovhuse [i Øster Egesborg sogn], datter, Sidse Margrethe Langelotz, 17 år [1784], datter, Anna Margrethe Langelotz, 12 år [1789], datter, Johanne Kirstine Langelotz, 10 år [1791], datter, Maria Wibike Langelotz, 4 år [1797]. Lavværge for enken er gårdmand Hans Olsen i Nørre Mern. Formynder for børnene er degnen Rasmus Gielstrup i Sønder Mern. Vurderingsmænd er sognefoged Hans Bendtsen i Sønder Mern og Gregorius Hansen i Balle [i Kalvehave sogn]. Underskrifter fra Anna Olesdatter, Hans Olsen, Rasmus Gielstrup, Lars Jørgensen [som vist repræsentere Johan Lorentz], Johan Lorentz Langelotz, Hans Bendsen og Gregorius Hansen. Fortsætter den 30. oktober 1801: Der har været en bekendtgørelse i Københavnske Berlingske Tidende. Enken er blevet gift med Johan Benniche. Rasmus Gielstrup er stadigvæk værge for børnene. Gæld til sognefoged Hans Bendtsens søn, Anders Hansen, og til madame Overgaards dødsbo i Præstø. Underskrifter fra Anna Olesdatter, Johan Benniche, Hans Bendsen, Rasmus Gielstrup
Den 15. april 1801: Maren Hansdatter, som var gift med husmand Ole Ingvardsen af Sageby i Mern sogn, er død. Børn: Datter, Kirsten Olsdatter, 8 år [1793]. Formynder for pigen er husmand Lars Madsen af Sageby. Vurderingsmænd: Sognefoged Hans Bentsen af Sønder Mern og Gregorius Hansen af Balle i Kalvehave sogn. Underskrifter fra Ole Ingvardsen, Lars Madsen, Hans Bendsen og Gregorius Hansen. Fortsætter den 30. oktober 1801: Boet gøres op pengemæssigt. Samme underskrifter.
Den 10. maj 1802: Elisabeth Olesdatter, som var gift med husmand Jørgen Pedersen i Sønder Mern, er død. Børn: Søn, Ole Gregersen, hvis far er afdøde indsidder Gregers Olsen, 22 år [1780]. Gårdmand Hans Sørensen af Kindvig er værge for Ole Gregersen. Underskrifter fra Jørgen Pedersen, Ole Gregersen, Hans Sørensen, Hans Bendsen og Hans Sørensen.
Den 19. maj 1802: Udflyttergårdmand Ole Jensen Krog af Kindvig i Mern sogn er død. Enken er Anna Hansdatter. Børn: Søn, Jens Olsen Krog, 30 år [1772], datter, Johanne Olsdatter, som er gift med husmand Espen Larsen i Stensby, datter, Sidse Olsdatter, 32 år [1770], som er ugift. Espen Larsen er værge for Sidse. Gårdmand Jens Pedersen er lavværge for enken. Ingen underskrifter. Fortsætter den 6. januar 1803: Vurderingsmænd: Sognefoged Hans Bendsen af Sønder Mern og Gregorius Hansen af Balle. Sidse Olsdatter er nu blevet gift med husmand Jørgen Pedersen af Sønder Mern. Underskrifter fra Anne Hansdatter, lavværge Jens Pedersen, Espen Larsen, Jens Olsen, Jørgen Pedersen, Hans Bendsen og Gregorius Hansen.
Den 2. november 1802: Anne Kirstine Hansdatter, som var gift med gårdmand Christen Jørgensen i Sønder Mern, er død. Vurderingsmænd: Sognefoged Hans Bendsen fra Mern og Gregorius Hansen fra Balle [i Kalvehave sogn]. Børn fra 1. ægteskab med Jens Larsen: Søn, Lars Jensen, som er husmand i Neble [i Allerslev sogn], datter, Maren Jensdatter, som er gift med gårdmand Hans Bentzen i Balle [i Kalvehave sogn], datter, Johanne Jensdatter, som er gift med gårdmand Hans Madsen i Nørre Mern. Børn fra 2. ægteskab med Christen Jørgensen: Søn, Jørgen Christensen, 26 år [1776], som er på gården i Sønder Mern. Jørgen Christensen er til stede på egne og andre arvingers vegne. Underskrifter fra Christen Jørgensen, Jørgen Christensen, Hans Bendsen og Gregorius Hansen. Fortsætter den 18. december 1802: Samme vurderingsmænd. Til stede er sønnen Jørgen Christensen, husmand Lars Jensen af Neble, gårdmand Hans Madsen af Mern på sin hustrus vegne og Hans Bentsen af Balle på sin hustrus vegne. Underskrifter fra Christen Jørgensen, Jørgen Christensen, Lars Jensen, Hans Bentsen, Hans Bendsen, Hans Madsen og Gregorius Hansen.
Den 22. februar 1803: Gårdmand Hans Bentzen i Balle i Kalvehave sogn er død. Enken er Maren Jensdatter. Børn: Søn, Jens Hansen, myndig, søn, Ole Hansen, myndig, søn, Poul Hansen, myndig, søn, Hans Hansen, myndig, søn, Bent Hansen, 20 år [1783], datter, Mette Hansdatter, som er gift med Rasmus Gregoriussen i Balle. Vurderingsmænd: Sognefoged Rasmus Jensen af Stensby og Gregorius Hansen af Balle. Alle arvinger med undtagelse af Hans Hansen er til stede. Sønnen Jens Hansen er formynder for de to umyndige børn. Lavværge for enken er husmand Anders Olsen af Balle. Underskrifter fra Maren Jensdatter, lavværge Hans Olsen, Ole Hansen, Poul Hansen, Jens Hansen, Rasmus Jensen og Gregorius Hansen. Fortsætter den 16. juni 1803: Vurderingsmænd: Sognefoged Rasmus Jensen og husmand Iver Pedersen af Stensby. Lavværge for enken er gårdmand Hans Madsen af Neder Mern. Tilstedeværende arvinger er Jens, Ole og Hans. I boet er der gæld til sønnerne Poul og Ole. Hans Bentzen fik gården i 1775 i god og beboelig stand. Der er overskud i boet, så arven fordeles mellem enken og børnene. Underskrifter fra Maren Jensdatter, Olle Hansen, Hans Hansen, Jens Hansen, Hans Madsen, Rasmus Jensen og Iver Pedersen.
Den 6. juni 1803: Margrethe Jensdatter, som var gift med gårdmand Hans Pedersen i Sageby i Mern sogn, er død. Arvinger: Elisabeth Jensdatter, som er enke og indsidder i Neder Vindinge i Kastrup sogn, Maren Jensdatter, som er død og var gift med gårdmand Peder Poulsen i Knudsby i Vordingborg Landsogn og har efterladt: Søn, Rasmus Pedersen, 26 år [1777]; Søn, Hans Pedersen, 20 år [1783]; Kirsten Jensdatter, som er gift med husmand [navn ej vides] i ? på Falster, Karen Jensdatter, som er enke efter [ukendt mand] i Nykøbing Falster, Halvsøster, Maren Jensdatter, som er gift med gårdmand Hans Thomasen i Snertinge i Sværdborg sogn, Halvsøster [ukendt navn og ukendt ægtemand] i Snertinge, halvbror, Rasmus Jensen, 30 år [1773], som er gårdmand ved Næstved men by kendes ikke, halvbror, Hans Jensen, som er bortgået og opholdssted ej kendes. Værge for arvingerne er Jens Pedersen af Sageby. Vurderingsmænd: Sognefoged Hans Bentsen fra Mern og Gregorius Hansen af Balle. Underskrifter fra Hans Pedersen, Jens Pedersen, Hans Bendsen og Gregorius Hansen. Fortsætter den 28. juli 1803: Margrethe Jensdatter, der var gift med gårdmand Hans Pedersen i Sageby i Mern sogn, er død. På vegne af øvrige arvinger er mødt gårdmand Jens Pedersen af Sageby. For specifikke arvinger er mødt: For Hans Pedersen er mødt Rasmus Pedersen af Knudsby i Vordingborg Landsogn, og for Elisabeth Jensdatter er mødt lavværge Tønne Olsen af Neder Vindinge i Kastrup sogn. Vurderingsmænd: Gregorius Hansen af Balle på vegne af sognefogeden, der har forfald, og gårdmand Boe Sørensen af Sageby. Underskrevet af Hans Pedersen, Rasmus Pedersen, Jens Pedersen, Tønne Olsen, Gregorius Hansen og Boe Sørensen. Bilag fra den 14. juli 1803: Arvinger er: Helsøster, enke og indsidder Elisabeth Jensdatter i Neder Vindinge i Vordingborg Landsogn, helsøster, Maren Jensdatter, der var gift med gårdmand Peder Poulsen i Knudsby, men som er død og har efterladt: Søn, Rasmus Pedersen, myndig, søn, Hans Pedersen, 20 år gammel. Fortsætter den 8. september 1803: Vurderingsmænd: Sognefoged Hans Bendsen og Gregorius Hansen af Balle i Kalvehave sogn. Fæstebrevet er dateret den 26. april 1782. Gårdmand Jens Pedersen af Sageby er til stede på vegne af fraværende arvinger. Der bliver uddelt i alt 51 rigsdaler til arvingerne, men en del af dette beløb udbetales i naturalier såsom lagner, hovedpuder, kister m.m. Til sidst underskrifter fra Jens Pedersen, Hans Bendtsen og G. Hansen.
Den 26. juli 1803: Gårdmand Hans Jensen af Balle i Kalvehave sogn er død. Enken er Sidse Jensdatter. Børn fra første ægteskab med Anne Jensdatter: Datter, Kirsten Hansdatter, 20 år [1783]. Børn fra andet ægteskab med Cidse Jensdatter: Søn: Laurs Hansen, 8 år [1795], søn, Jens Hansen, ½ år [1803], datter, Else Hansdatter, 5 år [1798], som alle opholder sig hjemme. Formynder for børnene er gårdmand Rasmus Nielsen af Balle i Kalvehave sogn. Lavværge for enken er hendes far, gårdmand Jens Larsen af Sageby i Mern sogn. Vurderingsmænd: Sognefoged Rasmus Jensen af Stensby og Gregorius Hansen af Balle. Underskrifter fra Sidse Jensdatter, Jens Laursen, Rasmus Nielsen, Gregorius Hansen og Rasmus Jensen. Forsætter den 3. november 1803: På børnenes vegne er mødt Peder Jensen Hugger af Stensby, men ellers er personerne de samme. Der er overskud i boet som deles mellem enken og børnene. Arven udbetales dog i naturalier, som er indskrevet i skiftet. Underskrifter fra Sidse Jensdatter, Jens Larsen, Peder Jensen, Rasmus Jensen og Gregorius Hansen.
Den 24. oktober 1803: Johanne Jacobsdatter, som var gift med husmand Niels Hansen af Balle i Kalvehave sogn, er død. Børn: Datter, Maren Nielsdatter, som er gift med Frederich Pedersen af Sageby i Mern sogn, datter, Karen Nielsdatter, 13 år [1790], som er hjemme hos faren. Vurderingsmænd: Sognefoged Rasmus Jensen af Stensby og gårdmand Gregorius Hansen af Balle. Frederik Pedersen af Sageby giver åbenbart afkald på arv på sin kones vegne, da overskuddet fordeles mellem faren og den yngste datter. Underskrifter fra Niels Hansen, Frederik Petersen, Rasmus Jensen og Gregorius Hansen.
Den 24. januar 1804: Gårdmand Christopher Olsen af Balle i Kalvehave sogn er død. Enken er Anne Rasmusdatter. Børn: Datter, Maren Christophersdatter, 16 år [1788], datter, Anne Kirstine Christophersdatter, 5 år [1799]. Lavværge for enken er gårdmand Jens Olsen af Kindvig i Mern sogn. Formynder for børnene er deres farbror, væver og husmand Anders Olsen af Balle i Kalvehave sogn. Vurderingsmænd: Gårdmand Gregorius Hansen og foged og gårdmand Jens Nielsen af Balle i Kalvehave sogn. Sognefoged Rasmus Jensen af Stensby er mødt på vegne af Jens Nielsen. Underskrifter fra Anne Rasmusdatter, Jens Olsen, Anders Olsen, Rasmus Jensen og Gregorius Hansen. Fortsætter den 10. marts 1804: Vurderingsmænd: Rasmus Jensen af Stensby og Gregorius Hansen af Balle. Der er overskud i boet, som deles mellem enken og pigerne. Pigernes arv udbetales til dels i naturalier af indboet. Underskrifter fra Anne Rasmusdatter, Jens Olsen, Anders Olsen, Rasmus Jensen og Gregorius Hansen.
Den 25. januar 1804: Johanne Nielsdatter, som var gift med gårdmand Rasmus Sørensen af Sønder Mern, er død. Børn: Søn, Søren Rasmussen, 7 år [1796], søn, Niels Rasmussen, 6 år [1797], søn, Peder Rasmussen, 5 år [1798], søn, Rasmus Rasmussen, 5 år [1798], søn, Hans Rasmussen, 1 år [1802], datter, Maren Rasmusdatter, 8 år [1795], alle hjemme. Vurderingsmænd: Sognefoged Hans Bendsen og gårdmand Dines Christensen af Sønder Mern. Underskrifter fra Rasmus Sørensen, Hans Bendsen og Dines Christensen. Fortsætter den 22. marts 1804: Vurderingsmænd: Sognefoged Hans Bendsen af Sønder Mern og husmand Iver Pedersen Kier af Stensby. Nogle af pengesagerne lægges på bordet, men mere kan ikke gøres på denne skiftedag. Underskrifter fra Rasmus Sørensen, Hans Bendsen og Iver Pedersen.
Den 21. juni 1805: Husmand Hans Madsen af Kindvig i Mern sogn er død. Enken er Johanne Larsdatter. Børn: Datter, Johanne Hansdatter, 30 år [1775], som er gift med husmand Anders Olsen af Balle i Kalvehave sogn, datter, Maren Hansdatter, 28 år [1777], som er gift med husmand Niels Nielsen af Skovhuse i Øster Egesborg sogn, datter, Karen Hansdatter, som tjener i Sageby Mølle, datter, Mette Hansdatter, som tjener hos købmand Staal i Vordingborg. Lavværge for enken er gårdmand Hans Sørensen af Kindvig. På de 2 umyndige døtres vegne er mødt gårdmand Jens Olsen af Kindvig. Vurderingsmænd: Sognefoged Hans Bendtsen af Sønder Mern og gårdmand Gregorius Hansen af Balle i Kalvehave sogn. Underskrifter fra Hans Sørensen, Anders Olsen, Niels Nielsen, Jens Olsen, Hans Bendtsen og Gregorius Hansen. Fortsætter den 16. december 1805: Værger for ugifte børn er husmændene Anders Olesen af Balle i Kalvehave sogn og Niels Nielsen af Skovhusene i ? sogn. Formynder for ugifte piger er gårdmand Jens Olsen af Kindvig. Der er overskud i boet, som deles mellem enken og de 4 piger. Datteren Karen Hansdatter har i mellemtiden giftet sig med Peder Jensen af Sageby og betragtes derfor som myndig. Arven til de 3 gifte piger udbetales af indboets indhold, men pengene til Mette forbliver i boet, til hun bliver myndig. Underskrifter fra Johanne Larsdatter, Hans Sørensen, Niels Nielsen, Anders Olsen, Peder Jensen og Jens Olsen.
Den 24. august 1805: Kirsten Pedersdatter, som var gift med husmand Niels Andersen af Sønder Mern, er død. Børn: Søn, Jørgen Nielsen, 18 år [1787], søn, Peder Nielsen, 10 år [1795], datter, Maren Nielsdatter, 19 år [1786], datter, Sidse Nielsdatter, 13 år [1792]. Formynder for børnene er husmand Jørgen Pedersen af Lund ved Høvdinggaard. Vurderingsmænd: Sognefoged Hans Bendtsen af Sønder Mern og husmand Søren Andersen af Sønder Mern. Der er en opremsning af ting, som Kirsten Pedersdatter gav til sine børn før sin død. Underskrifter fra Niels Andersen, Jørgen Pedersen, Søren Andersen og Hans Bendsen.
Den 23. august 1810: Husmand Jørgen Mortensen af Sønder Mern er død. Enken er Karen Olsdatter. Børn: Søn, Morten Hansen Jørgensen, som er fraværende, datter, Magdalene Sophie Jørgensdatter, datter, Kirstine Jørgensdatter, datter, Marie Jørgensdatter. Lavværge for enken er gårdmand gamle Jens Olsen af Kindvig. Formynder for børnene er gårdmand Johannes Mortensen af Langebæk i Kalvehave sogn. Vurderingsmænd er sognefoged Jørgen Christensen og Jens Olsen [underskriver sig som Hans Olsen]. Underskrifter fra Karen Olsdatter, Jens Olsen [den gamle], Johannes Mortensen, Jørgen Christensen og Hans Olsen.
Den 8. september 1810: Gårdmand Jens Pedersen af Sageby i Mern sogn er død. Enken er Maren Rasmusdatter. Børn: Søn, Peder Jensen, datter, Kirsten Jensdatter, som er gift med husmand Hans Pedersen af Sageby, datter, Margrethe Jensdatter, som er gift med gårdmand gl. Mads Nielsen af Sønder Mern, søn, Lars Jensen, umyndig, søn, Rasmus Jensen, umyndig, datter, Anne Jensdatter, umyndig, datter Maren Jensdatter, umyndig. Lavværge for enken er husmand Niels Jensen af Sageby. Formynder for 4 umyndige børn er møller Friderich Pedersen af Sageby Mølle. Vurderingsmænd: Sognefoged Jørgen Christensen og Hans Olsen. Registreringen har fundet sted den 14. april 1810. Underskrifter fra Maren Rasmusdatter, Niels Jensen, Mads Nielsen, Peder Jensen, Hans Pedersen, Friderich Petersen, Jørgen Christensen og Hans Olsen.
Den 26. september 1810: Mette Olsdatter, som var gift med gårdmand Jens Larsen af Sageby i Mern sogn, er død. Børn: søn, Hans Jensen, myndig, datter, Kirsten Jensdatter, som er gift med gårdmand Peder Jacobsen af Ammendrup i Allerslev sogn, datter, Anne Jensdatter, umyndig, dattersøn, Laurs Olsen, umyndig, dattersøn, Hans Olsen, umyndig, datterdatter, Else Olsdatter, umyndig. Jens Larsen repræsentere sig selv og datteren Anne Jensdatter. På de to andre umyndige børnebørns vegne er mødt gårdmand Peder Jensen Hugger af Stensby i Kalvehave sogn. På vegne af dattersønnen Hans Olsen er mødt hans far, gårdmand Ole Hansen af Balle i Kalvehave sogn. Vurderingsmænd: Sognefoged Jørgen Christensen og Hans Olsen. Boet blev registreret den 20. august 1810. Jens Larsen har en del gæld for lånte penge til sin søn, Hans Jensen, som fremlægges på regning. Der er ikke gæld til andre. Underskrifter fra Peder Jensen, Ole Hansen, Jens Larsen, Jørgen Christensen, Hans Olsen og Hans Jensen. Fortsætter den 15. november 1810: Der er et mindre overskud i boet, og pengene til de umyndige børn og børnebørn skal indsættes i Høvdingsgaards Overformynderi den 11. december 1810. Underskrifter fra Jens Larsen, Hans Jensen, Peder Jacobsen, Peder Jensen Hugger, Jørgen Christensen og Hans Olsen.
Den 16. maj 1811: Røgter Rasmus Holm på Høvdinggaard er død. Rasmus Holm har været gift to gange, men begge hustruer er døde. Børn: Søn, Christen Rasmussen Holm, som er soldat ved Norske Livregiment i Helsingør, søn, Mathias Rasmussen Holm, som tjener på Masnedø ved Vordingborg, søn, Peder Rasmussen Holm, som tjener i Køng, datter, Mette Rasmusdatter Holm, som er gift med indsidder Peder Andersen af Stuby i Kastrup sogn, datter, Anne Rasmusdatter Holm, som tjener på Masnedø. Vurderingsmænd: Sognefoged Jørgen Christensen og Hans Bendsen af Sønder Mern. På arvingernes vegne er mødt Mathias Holm og Peder Andersen. Rasmus Holm har førhen været gårdmand. Underskrifter fra Peder Andersen, Mathias Rasmussen, Jørgen Christensen og Hans Bendsen.
Den 26. marts 1840: Gårdmand Jens Olsen af Balle i Kalvehave sogn er død. Enken er Kirstine Christensdatter. Børn: Søn: Hans Jensen, datter, Maren Kirstine Jensdatter. Vurderingsmænd: Sognefoged Peder Rasmussen af Kalvehave og Peder Geertsen af Stensby i Kalvehave sogn. Lavværge for enken er Christen Rasmussen af Viemose. Formynder for børnene er gårdmand Rasmus Andersen af Sønder Mern. Kirsten Hansdatter, Ellen Hansdatter, Ane Hansdatter og Johanne Hansdatter er steddøtre til afdøde. Nævnes: Gårdmand Ole Jensen af Hammer, Søren Frandsen af Balle. Underskrifter fra Kirstine Christensdatter, Christen Rasmussen, Rasmus Andersen, Peder Rasmussen og P. Geertsen.
Den 30. marts 1840: Husmand Christian Jørgensens søn af Sageby i Mern sogn ved navn Søren Christiansen er død, 8 uger gammel. Ingen arv.
Den 10. juli 1840: Maren Hansdatter af Sageby i Mern sogn er død. Vurderingsmænd: Peder Hemmingsen af Tågeby og Niels Rasmussen af Kindvig. Marens stedfar er gårdmand Hans Rasmussen af Sageby. Der var i 1833 tilfaldet arv til den afdøde efter gårdmand Jens Madsen i Sandvig. Maren var en datter af gårdmand Hans Jensen i Sageby. Arvinger: Mor: Ane Hansdatter, helbror, Hans Hansen, helsøster, Kirsten Hansdatter, halvbror, Rasmus Hansen, halvsøster, Ane Hansdatter, halvsøster, Ane Kirstine Hansen. Værger for arvingerne er gårdmand Rasmus Jensen af Sandvig og Ole Christiansen af Sageby. Læsbare underskrifter fra Hans Rasmussen, Rasmus Jensen, Peder Hemmingsen, Niels Rasmussen og Ole Christiansen.
Den 10. maj 1847: Afdøde husmand Peder Jensens enke, Karen Nielsdatter af Balle i Kalvehave sogn, er død. Vidner er gartner Petersen på Høvdingsgaard og husmand Rasmus Gotrupsen [Godtrupsen] af Balle. Husmand Anders Nielsen af Hjertebjerg [i Elmelunde sogn] er udpeget som værge for den umyndige arving, drengen Jens Pedersen [der angives som Jacob Pedersen i FT1845, men som er født som Jens den 28. juli 1841 i Mern sogn], som er søstersøn til Anders Nielsen, men han beder sig fritaget og ønsker en anden god mand, der kan varetage drengens interesser pga. den lange afstand mellem bopælen på Møn og det sted, hvor drengen opholder sig. Derfor udpeges i stedet gårdmand i Sageby, Hans Olsen, som drengens værge. Underskrifter fra Petersen og Rasmus Gotropsen. Fortsætter den 27. november 1847: Hans Olsen er mødt som værge for den umyndige søn. Karen Nielsdatter havde penge til gode fra Høvdingsgaard og pigen Bodil Pedersdatter. Gæld til pigen Ellen Rasmusdatter i Balle [i Kalvehave sogn], Anders Nielsen i Hjertebjerg samt Lars Larsen i Sageby. Den resterende arv tilfalder Jens Pedersen. Underskrifter fra Hans Olsen og Lars Larsen. [Ved FT 1850 er Jens Pedersen nok den plejesøn, der er hos gårdmand Lars Larsen i Sageby i Mern sogn, og hos samme ved FT 1855, hvor familien Lars Larsen dog er flyttet til Sandvig. Ved FT 1860 er Jens Pedersen tjenestedreng hos Lars Jensen i Sandvig].
Den 21. maj 1847: Lisbeth Rasmusdatter, som var gift med husmand Lars Pedersen af Sønder Mern, er død. Børn: Søn, Peder Larsen, 17 år [1830], søn, Anders Larsen, 15 år [1832], søn, Niels Larsen, 13 år [1834], datter, Ane Dorthe Larsdatter, 7 år [1840], søn, Rasmus Larsen, 5 år [1842]. Enkemanden forbliver i uskiftet bo. Fortsætter den 10. juli 1847: Vidner er sognefoged Lars Larsen og gårdmand Hans Olsen af Sageby i Mern sogn. Værge for børnene er husmand Rasmus Rasmussen af Sønder Mern. Boet gøres op mht. ting. Underskrifter fra Lars Pedersen, Rasmus Rasmussen, Lars Larsen og Hans Olsen. Fortsætter den 31. januar 1848: Vurderingsmænd: Sognefoged Lars Larsen og gårdmand Hans Olsen af Sageby. Børn: Søn, Peder Larsen, søn, Anders Larsen, søn, Niels Larsen, søn, Rasmus Larsen, datter, Ane Dorthe Larsdatter. Værge for børnene er husmand Rasmus Rasmussen af Sønder Mern. Underskrifter fra Lars Pedersen, Rasmus Rasmussen, Lars Larsen og Hans Olsen.
Den 19. december 1847: Ane Marie Jensdatter, som var gift med husmand Morten Andersen af Kindvig i Mern sogn, er død. Børn: Søn, Jens Mortensen, 22 år [1825], søn, Anders Mortensen, 18 år [1829], datter, Agnete Mortensdatter, 15 år [1832], datter, Mette Marie Mortensdatter, 13 år [1834]. Enkemanden forbliver i uskiftet bo. Fortsætter den 28. januar 1848: Vurderingsmænd: Sognefoged Lars Larsen og gårdmand Hans Olsen af Sageby. Børn, søn, Jens Mortensen, 23 år [1824], søn, Anders Mortensen, 18 år [1829], datter, Agnete Mortensdatter, datter, Mette Marie Mortensdatter. Husmand Hans Jensen af Viemose i Kalvehave sogn er værge for de umyndige børn samt tilsynsværge for Jens Mortensen. Underskrifter fra Morten Andersen, Hans Jensen, Anders Mortensen, Lars Larsen og Hans Olsen.
Den 10. marts 1848: Husmand Jens Larsen af Balle i Kalvehave sogn om hans datter, Karen Marie Jensdatter. Han anmelder, at hun er død 13 år gammel. Den afdøde ejede intet.
Den 22. marts 1848: Sadelmager Møller af Mern Skov om hans søn, Didrik Bekman Møller. Han anmelder, at sønnen er død 5 år gammel. Den afdøde ejede intet.
Den 25. marts 1848: Ane Pedersdatter, som var gift med husmand Jens Hemmingsen i Græsholt, er død. Børn: Datter, Karen Jensdatter, som er gift med smeden Hemming Rasmussen i Langebæk [i Kalvehave sogn], søn, Hemming Jensen, 23 år [1825], søn, Ole Jensen, 14 år [1834], søn, Peder Jensen, 13 år [1835]. Enkemanden sidder i uskiftet bo.
Den 28. marts 1848: Husmand Ole Jensen i Mern Skov anmelder, at hans datter, Ane Olsdatter er død 9 år gammel. Hun efterlader sig intet.
Den 21. april 1848: Gårdmand Hans Jensen i Sageby er død. Enken er Sidse Hansdatter. Børn: Søn, Hans Hansen, 36 år [1812], datter, Mette Hansdatter, som er gift med gårdmand Hans Hansen i Viemose [i Kalvehave sogn], søn, Jens Hansen, 30 år [1818], datter, Karen Hansdatter, som er gift med husmand Lars Hansen i Langebæk [i Kalvehave sogn], søn, Lars Hansen, 27 år [1821], datter, Karen Kirstine Hansdatter, ugift. Fortsætter den 22. maj 1848: Vurderingsmænd: Sognefoged Lars Larsen og gårdmand Hans Olsen af Sageby. Lavværge or enken er unge gårdmand Lars Pedersen i Sageby. Af arvinger er mødt: Gårdmand Hans Hansen af Viemose på sin kones vegne samt sønnerne Jens Hansen, Lars Hansen og Hans Hansen. Sønnen Hans Hansen er formynder for sin umyndige søster. Tilsynsværge er husmand Lars Hansen af Langebæk, der dog er fraværende, fordi han er i militærtjeneste. Lars Hansen har en kontobog nr. 749 i Præstø Sparekasse med 1000 rigsdaler, hvoraf de 400 tilhører gårdmand Hans Jensen. Underskrifter fra Sidse Hansdatter, sønnen Hans Hansen, Jens Hansen, u Lars Pedersen, Lars Hansen, svigersøn Hans Hansen, Lars Larsen og Hans Olsen.
Den 10. juni 1848: Husmand Anders Rasmussen i Kindvig i Mern sogn anmelder, at hans kone, Caroline Larsdatter, er død. Børn: Datter, Maren Andersdatter, som er gift med indsidder Niels Olsen i Kindvig, søn, Lars Andersen, 26 år [1822], søn, Rasmus Andersen, 23 år [1825], datter, Bodil Andersdatter. Enkemanden forbliver siddende i uskiftet bo.
Den 6. august 1848: Husmand Lars Pedersen i Sønder Mern anmelder, at hans datter, Ane Dorthe Larsdatter, er død 10 år gammel [1838]. Der er intet at arve.
Den 11. august 1848: Husmand Lars Pedersen i Sønder Mern anmelder, at hans søn, Christian Larsen, er død ½ år gammel [1848]. Der er intet at arve.
Den 11. august 1848: Husmand Lars Olsen af Sønder Mern er død. Enken er Louise Christophersdatter. Børn: Datter, Johanne Larsdatter, 4 år [1844], søn, Christopher Larsen, 2 år [1846]. Der angives ikke mere.
Den 4. oktober 1848: Husmand Lars Pedersen af Balleskov Gade i Kalvehave sogn er død. Enken er Marie Jeronimusdatter [skrevet Geronnemus]. Børn: Søn, husmand Niels Larsen af Ring i Hammer sogn, datter, Margrethe Larsdatter, som er død og har efterladt sig følgende børn: Søn, Peiter Bendtsen, 13 år [1835], datter, Inger Bendtsdatter, 11 år [1837]; Datter, Ane Larsdatter, som er gift med indsidder Rasmus Andersen af Balleskov, datter, Johanne Larsdatter, som er ugift. Fortsætter den 14. oktober 1848: Vurderingsmænd: Sognefoged Jens Nielsen af Viemose i Kalvehave sogn og husmand Anders Hansen af Balleskov. Lavværge for enken er husmand Hans Nielsen af Balleskov. På vegne på umyndige børn er mødt gårdmand Hans Olsen af Balle i Kalvehave sogn. Boet er meget lille. Underskrifter fra Rasmus Andersen, Hans Olsen, Hans Nielsen, Marie Geronnemus, Jens Nielsen og Anders Hansen.
Den 16. april 1850: Husmand Mads Pedersen af Mern Hestehave meddeler, at hans hustru har født en dødfødt dreng den 13. april 1850.
Den 22. april 1850: Karen Rasmusdatter, som var gift med husmand Lars Espensen af Mern Skov, er død. Der er ingen børn i ægteskabet, så der er lavet et testamente den 11. marts 1850, om at den længstlevende arver alt. Vidner ved testamentets oprettelse er sadelmager Christian Møller af Mern Skov og husmand Tønne Rasmussen i Hegnetshuset i Mern.  
Den 6. maj 1850: Christen Hemmingsen, som var tjenestekarl hos gårdmand unge Jens Hansen i Kindvig, er død. Arvinger: Bror, Rasmus Hemmingsen, søster, Marie Hemmingsdatter, som er gift med husmand Niels Andersen i Nørre Mern, begge myndige.
Den 8. maj 1850: Husmand Rasmus Andersen i Mern Skov meddeler, at hans søn, Peder Rasmussen, er død 1 år gammel. Den afdøde efterlader sig intet.
Den 23. maj 1850: Lucie Vilhelmsdatter, som var gift med husmand og bødker Niels Kurremand i Sønder Mern, er død. Børn fra første ægteskab med Hans Jensen i Sønder Mern: Datter, Ane Hansdatter, som er gift med fabrikant Andreas Nielsen Thestrup i København, søn, Peter Hansen, 30 år [1820], datter, Regine Hansdatter, som er ugift. Fortsætter den 28. maj 1850: Vurderingsmænd: Sognefoged Lars Larsen af Sageby og gårdmand Hans Olsen af Sageby. Boet gøres op. Fabrikant Andreas Nielsen er værge og tilsynsværge for den umyndige. Niels Kurremann har ting i pant hos gårdmand Jacob Hansen af Kindvig for penge, han havde lånt. Underskrifter fra Niels Kurremann, Jacob Hansen, Andreas Nielsen Thestrup, Lars Larsen og Hans Olsen.
Den 7. august 1850: Husmand Villum Torkildsen i Sønder Mern er død. Enken er Bodil Jensdatter. Børn: Datter, Ane Villumsdatter, som er enke efter indsidder Hans Lydige [Lydiche] i Lekkende i Øster Egesborg sogn, datter, Maren Villumsdatter, som er ugift, søn, Anders Villumsen, 23 år gammel [1827]. Ved bevilling, 23/8 5P, forbliver enken siddende i uskiftet bo.

Skifter fra Beldringe gods

Den 10. december 1833: Husmand Niels Larsen i Grumløse er død. Enken er Birthe Pedersdatter. Børn: Søn, Lars Nielsen, 19 år [1814], søn, Niels Nielsen, 6 år [1827], datter, Cathrine Nielsdatter, 22 år [1811], datter, Maren Nielsdatter, 14 år [1819], datter, Kirsten Nielsdatter, 10 år [1823], alle opholder sig i Grumløse. Enkens lavværge er Niels Pedersen af Grumløse. Formynder for børnene er gårdmand Hans Madsen af Grumløse. Vurderingsmænd: Sognefoged Jens Jensen og tingløber Anders Madsen af Grumløse. Enken vil indlade sig i ægteskab med Peder Nielsen af Grumløse. Underskrifter fra Birthe Pedersdatter, Niels Pedersen, Hans Madsen, Jens Jensen og Anders Madsen.
Den 30. december 1833: Ole Olsen, der er søn af afdøde Ole Madsen i Faksinge i Beldringe sogn, er død. Drengen var født i september 1832. Moren er Maren Pedersdatter, der nu er gift med Niels Hansen. Til drengen var der udlagt en panteobligation i et hus i Vordingborg. Medarving er broren Peder Olsen, som repræsenteres af Rasmus Johansen af Faksinge. Vurderingsmænd: Hans Hansen og Lars Hansen af Faksinge. Underskrifter fra Maren Pedersdatter, Niels Hansen, Hans Hansen, Lars Hansen og Rasmus Johansen.
Den 10. januar 1834: Det anmeldes, at et uægte barn, Jens Sørensen af Faksinge, er død. Drengen blev 8 dage gammel.
Den 14. februar 1834: Johanne Pedersdatter, som var gift med husmand og smed Niels Andersen i Grumløse i Udby sogn, er død. Børn: Søn, Peder Nielsen, myndig og gift og opholder sig på stedet, søn, Anders Nielsen, 20 år [1814], som tjener i Ugledige i Allerslev sogn. På vegne af Anders er mødt gårdmand Jens Jensen af Grumløse. Vurderingsmænd: Anders Madsen af Grumløse og sognefoged Lars Hansen af Teglstrup. Gæld til sønnen, Peder Nielsen. Der er et overskud på 98 rigsdaler, der deles mellem faren og sønnerne. Peder Nielsen overtager hjemmet, hvor faren kan blive boende. Underskrifter fra Niels Andersen, Peder Nielsen, Jens Jensen, Lars Hansen og Anders Madsen.
Den 22. juli 1834: Det anmeldes, at husmand Peder Olsen Terp af Hastrup i Beldringe sogn er død. Han efterlader sig en datter, Maren Pedersdatter Terp på 7 år [1827]. Der er ikke angivet andet.
Den 1. oktober 1834: Det anmeldes, at ungkarl Peder Jensen af Grumløse i Udby sogn er død. Han efterlader sig sin mor og søskende. Der angives ikke andet.
Den 18. november 1834: Det anmeldes, at ungkarl Søren Jensen af Grumløse i Udby sogn er død. Han efterlader sig sin mor og søskende. Måske står der, at han har en datter, som er forsørget af fattigvæsenet.
Den 29. november 1834: Det anmeldes, at Ane Pedersdatter, som var gift med husmand Niels Jensen i Hastrup i Beldringe sogn, er død. Hun efterlader sig sin mand og 3 børn. Der angives ikke andet.
Den 2. december 1834: Det anmeldes, at Niels Andersen på 2 år, som er en søn af Anders Madsen i Grumløse i Udby sogn, er død. Han efterlader sig intet.
Den 6. december 1834: Det anmeldes, at gårdmand Peder Nielsens enke i Grumløse, er død. Fortsætter den 23. december 1834: Ane Larsdatter, som var enke efter Peder Nielsen i Grumløse, er død. Børn: Søn, Hans Pedersen, som er gårdmand i Ugledige i Allerslev sogn, søn, Johannes Pedersen, som opholder sig på gården i Grumløse, søn, Jens Pedersen, som tjener i Snertinge i Sværdborg sogn, 25 år [1809], datter, Mette Marie Pedersdatter, som er gift med gårdmand Anders Hansen af Lundby, datter, Birthe Pedersdatter, som er gift med gårdmand Jens Hansen af Udby, datter, Ane Pedersdatter, 33 år [1801], ugift og hjemme på gården i Grumløse, datter, Maren Pedersdatter, som er død, men som var gift med gårdmand Ole Andersen af Ugledige i Allerslev sogn, og som har efterladt sig: Søn, Lars Olsen, 16 år [1818], søn, Niels Olsen, 14 år [1820], søn, Rasmus Olsen, 8 år [1826], datter, Karen Olsdatter, 19 år [1815], datter, Giertrud Olsdatter, 13 år [1821], som alle opholder sig hos faren i Ugledige. På de andre umyndige børns vegne er mødt sønnen Hans Pedersen af Ugledige. Vurderingsmænd: Sognefoged Jens Jensen og tingløber Anders Madsen af Grumløse. Underskrifter fra Hans Pedersen, Johannes Pedersen, Jens Pedersen, Anders Hansen, Jens Hansen, Jens Jensen og Anders Madsen.
Den 28. december 1834: Sognefoged Jens Jensen af Grumløse anmelder, at hans søn, Jens Jensen, er afgået ved døden, 27 uger gammel.
Den 30. december 1834: Gårdmand Hans Rasmussen af Faksinge i Beldringe sogn er død. Børn: Søn, Lars Hansen, som har overtaget farens gård, datter, Maren Hansdatter, datter, Lisbeth Hansdatter. På de umyndige døtres vegne er mødt gårdmand Niels Jørgensen af Dyrlev. Vurderingsmænd: Sognefoged Frands Nielsen af Faksinge og tingløber Jens Hansen af Dyrlev i Beldringe sogn. Alle børnene forbliver på gården, indtil pigerne skal have bryllup. Underskrifter fra Lars Hansen, Niels Jørgensen, Frands Nielsen og Jens Hansen.
Den 13. januar 1835: Det anmeldes, at gårdmand Jens Andersens hustru af Hastrup, er afgået ved døden, nemlig Karen Hendrichsdatter.
Den 1. januar 1834: Det blev anmeldt, at Bodil Hansdatter, som var gift med gårdmand Ole Nielsen af Faksinge, var død. Der er to døtre fra første ægteskab, som er myndige. Fortsætter den 16. januar 1835: Døtrene er gift med gårdmand Niels Hansen af Faksinge i Beldringe sogn og Lars Hansen af Ammendrup i Allerslev sogn. Der skal udbetales et beløb, foruden gangklæder skal gives til Niels Hansen, hvorefter de to mænd fraskriver sig yderligere arv. Underskrifter fra Niels Hansen og til vitterlighed af M. Bastrup og J. Bastrup, samt fra Lars Hansen og til vitterlighed af Rasmus Jørgensen og Peder Olsen.
Den 14. marts 1839: Gårdmand Jens Jensen af Grumløse i Udby sogn er død. Enken er Lisbeth Pedersdatter. Lavværge for enken er Niels Jensen af Grumløse. Børn: Søn, gårdmand Peder Jensen af Hastrup i Beldringe sogn, søn, gårdmand Jens Jensen af Skallerup i Udby sogn, søn, Hans Jensen, som er gift og opholder sig i Grumløse, datter, Maren Jensdatter, som er gift med Hans Rasmussen i Sallerup i Køng sogn, datter, Johanne Jensdatter, 25 år [1814], datter, Karen Jensdatter, 18 år [1821], datter, Ane Jensdatter, 16 år [1823], disse 3 er hjemme, datter, Mette Jensdatter, 14 år [1825], som er hos Jens Jensen af Skallerup. Broren Peder Jensen er værge for de umyndige børn. Vurderingsmænd: Jens Jensen af Grumløse og Anders Madsen af Grumløse. Underskrifter fra Jens Jensen, Peder Jensen, Hans Jensen, Hans Rasmussen, og vurderingsmændene Jens Jensen og Anders Madsen. Fortsættes den 20. juli 1839: Sognefoged Jens Jensen af Grumløse og Anders Madsen af Grumløse er til stede foruden enken med lavværge gårdmand Niels Jensen af Grumløse. På børnenes vegne er Peder Jensen af Hastrup til stede på egne og søstres vegne foruden Jens Jensen af Skallerup og Hans Jensen i dødsboet. Hans Rasmussen af Sallerup er der på hustruens vegne. Boet gøres op pengemæssigt i forhold til indtægter og udgifter. Peder Jensen af Hastrup, Jens Jensen af Skallerup og Hans Rasmussen af Sallerup giver afkald på arv til fordel for de andre yngre søskende. Underskrifter fra Lisbeth Pedersdatter, Peder Jensen, Hans Jensen, Jens Jensen, Hans Rasmussen, Niels Jensen, [sognefoged] Jens Jensen og Anders Madsen. Fortsætter den 19. februar 1840: Beregningen af boet ændres. [Måske hænger dette skifte sammen med skiftet efter ungkarl Hans Jensen af Bakkebølle i Vordingborg Landsogn, som findes under Lilliendal Gods i 1788?]
Den 31. marts 1839: Hans Christian Hansen, som er søn af Hans Christiansen af Dyrlev i Beldringe sogn, er død. Hans Christian var født i 1810 og var 29 år gammel. Der angives ikke mere end dette.
Den 3. april 1839: Indsidder Niels Madsen Musse af Bellevue er død. Han var enkemand og har efterladt sig en datter på 22 år. Der angives ikke mere end dette.
Den 6. maj 1839: Gårdmand Niels Bertelsen af Hastrup i Beldringe sogn er død. Han efterlader sig enke og 5 umyndige børn. Fortsættes den 3. juni 1839: Enken er Marie Larsdatter. Børn: Søn, Bertel Nielsen, 13 år [1826], søn, Niels Nielsen, 10 år [1829], søn, Lars Nielsen, 5 år [1834], søn, Jens Nielsen, 3 år [1836], datter, Johanne Nielsdatter, 7 år [1832]. Værge for børnene er Hans Bertelsen. Lavværge for enken er Jens Nielsen af Bårse. Vurderingsmænd er Jens Hansen af Dyrlev og sognefoged Peder Nielsen af Faksinge. Underskrifter fra Marie Larsdatter, Jens Nielsen af Bårse, Hans Bertelsen af Hastrup, Peder Nielsen af Faksinge og Jens Hansen af Dyrlev. Fortsætter den 22. juli 1839: Gårdmand Frands Nielsen af Faksinge er mødt op i stedet for sognefogden. Der er gæld til Lars Hansens enke af Bårse, Niels Jensen i Hastrup, Jens Bertelsen i Præstø og tjenestekarlen Hans Jensen. Underskrifter som tidligere foruden Frands Nielsen af Faksinge.
Den 30. juni 1839: Gårdmand Lars Jensen af Dyrlev i Beldringe sogn er død. Der angives ikke mere end dette.
Den 9. juli 1839: Pigen Sidse Jensdatter er død, 20 år gammel. Hendes far er husmand Jens Hansen. Der angives ikke mere end dette.
Den 14. august 1839: Gårdmand Peder Olsen af Dyrlev i Beldringe sogn er død. Han var enkemand og uden børn men har efterladt sig et bekræftet testamente dateret den 29. august 1833. Kirstine Hansdatter af Dyrlev er indsat som universalarving til gården. Kirstines bror, husmand Niels Hansen i Skovfogedhuset, er formynder for søsteren. Testamentet er bevidnet af Peder Johansen og Hans Jensen.
Den 1. oktober 1839: Ane Marie Hansdatter, som var gift med gårdmand Lars Nielsen af Nygaard i Præstø sogn [Præstø Landdistrikt], er død. Børn: Søn, Hans Christian Larsen, 1½ år [1838], datter, Ane Marie Larsdatter, 12 år [1827], datter, Maren Hansine Larsdatter, 5 år [1834], alle hjemme hos faren. Fortsætter den 2. november 1839: Vurderingsmænd: Sognefoged Hans Christensen af Skibinge og Jens Pedersen af Øen Smidstrup [i Jungshoved sogn]. Faren er selv værge for sine børn, mens tilsynsværge er børnenes morbror, Jens Hansen af Dyrlev [i Beldringe sogn]. Frands Nielsen af Faksinge nævnes fordi ?. Underskrifter fra Lars Nielsen, Jens Hansen, Frands Hansen, Jens Pedersen og Hans Christensen.
Den 22. januar 1840: Gårdmand Otto Jacobsen af Dyrlev i Beldringe sogn er død 58 år gammel. Otto Jacobsen efterlader sig en enke og 2 sønner. Der angives ikke mere end dette.
Den 7. februar 1840: Ane Hansdatter, som var enke efter gårdmand Hans Christiansen af Dyrlev Ladegaard i Beldringe sogn, er død. Enken, Ane Hansdatter, efterlader sig to sønner. Skifteforretningen foregår den 6. marts 1840.
Den 22. februar 1840: Husmand Niels Madsen af Dyrlev i Beldringe sogn er død. Enken er Kirsten Andersdatter. Niels Madsen efterlader sig en gift datter og en dattersøn. Der angives ikke mere end dette.
Den 1. marts 1840: Gårdmand Peder Nielsens søn af Faksinge i Beldringe sogn, Niels Pedersen, er død 5¾ år. Sønnen Niels efterlader sig intet, og der angives ikke mere end dette.
Den 15. marts 1840: Gårdmand Peder Nielsens hustru i Faksinge, Ane Pedersdatter, er død. Hun efterlader sig 3 børn.
Den 15. marts 1840 klokken 2: Gårdmand Peder Nielsens søn i Faksinge, Peder Pedersen, er død. Han efterlader sig intet, og der angives ikke mere end dette.
Den 15. marts 1840 klokken 6: Gårdmand og lægdsmand over Beldringe sogn Peder Nielsen i Faksinge er død. Han efterlader sig en søn og en datter, og der angives ikke mere end dette.
Den 8. april 1840: Ane Pedersdatter, som er steddatter til gårdmand Rasmus Nielsen af Dyrlev i Beldringe sogn, er død. Ane Pedersdatter efterlader sig en bror, der er 22 år gammel og derved myndig. Der laves intet skifte efter Ane, da hun kun ejer sine gangklæder.
Den 22. april 1840: Husmand Niels Andersen af Grumløse i Udby sogn er død. Niels Andersen efterlader sig to sønner, der begge er myndige. Der angives ikke mere end dette
Den 26. maj 1840: Tjenestepigen Maren Nielsdatter er død på Lars Larsens gård i Dyrlev i Beldringe sogn. Hun har en mor og en bror, men der laves ikke et skifte efter hende.
Den 24. juni 1840: Gårdmand Niels Pedersen af Grumløse i Udby sogn meddeler, at han har mistet en tjenestedreng på 24 år ved en ulykkelig hændelse i en ballemark. Drengens far er vist Hans Nielsen.
Den 3. juli 1840: Husmand Peder Christensen af Grumløse i Udby sogn meddeler, at han har mistet en datter på 14 dage. Pigen hed Ane Cathrine Pedersdatter.
Den 31. august 1840: Kirsten Jørgensdatter, som var gift med sognefoged Jens Jensen af Grumløse i Udby sogn, er død. Hun efterlader sig ægtemanden og 6 børn.
Den 19. september 1840: Avlsbruger Hans Jensen hos Jens Jensens enke af Grumløse i Udby meddeler, at hans datter, Ane Hansdatter, er død 5/4 år.
Den 26. september 1840: Karen Clausdatter, som var gift med husmand Christen Rasmussen af Hastrup i Beldringe sogn, er død. Hun efterlader sig ægtemanden og to børn: Datter: Kirsten Christensdatter, 11 år [1829], datter, Karen Christensdatter, 4 år [1836], begge hjemme hos deres far.
Den 18. marts 1842: Rasmus Rasmussen af Dyrlev i Beldringe sogn meddeler, at hans søn, Rasmus Rasmussen, er død, 6 måneder gammel.
Den 25. marts 1842: Gårdmand Hans Andersen af Grumløse i Udby sogn meddeler, at hans søn, Anders Hansen, er død 5 uger gammel.
Den 26. marts 1842: Gårdmand Peder Nielsen af Dyrlev i Beldringe sogn meddeler, at hans datter, Maren Pedersdatter, er død 6 uger gammel.
Den 28. marts 1842: Husmand Erik Jacobsen af Dyrlev i Beldringe sogn er død. Han efterlader sig myndige og umyndige børn. Han har i 5 år modtaget almisse af Beldringe sogn. Der angives ikke mere.
Den 27. april 1842: Gårdmand Hans Jensen af Grumløse i Udby sogn meddeler, at hans søn, Jens Hansen, er død nogle uger gammel.
Den 3. maj 1842: Husmand Jens Jensen Væver af Dyrlev i Beldringe sogn er død. Han efterlader sig 3 umyndige børn under noget fattige omstændigheder.
Den 28. maj 1842: Husmand Lars Andersen af Dyrlev i Beldringe sogn meddeler, at hans datter, Ane Marie Larsdatter, er død ½ år gammel, og hun ejede intet.
Den 29. juni 1842: Husmand Jens Nielsen af Grumløse i Udby sogn meddeler, at hans datter, Ane Jensdatter, er død 4½ år gammel.
Den 18. maj 1849: Maren Olsdatter, som var gift med husmand Niels Bendsen i Faksinge er, død. Børn: Søn, Hans Larsen, som er fra ægteskabet med Lars Nielsen. Underskrift fra Niels Bendsen. Fortsætter den 24. maj 1849: Værge for drengen er hans farbror, husmand Anders Nielsen af Faksinge. Gæld til Hans Olsen i Faksinge, købmand Hartmann i Præstø, tjenestepigen Bodil Bendsdatter i Faksinge, tjenestekarl Niels Nielsen i Hastrup, tjenestepigen Maren Rasmusdatter i Faksinge, indsidder Esben Rasmussen i Faksinge og gårdmand Jacob Bertelsen i Faksinge. Underskrifter fra Niels Bendsen, Anders Nielsen, Niels Hansen og Jens Hansen.

Skifter fra Jungshoved Gods

Den 21. november 1761: Husmand Peder Jensen af Tjørnehoved i Allerslev sogn er død. Enken er Karen Pedersdatter. Børn: Søn, Hans Pedersen, 20 år [1741], datter, ? Pedersdatter, som er gift med husmand Anders Rasmussen af Tjørnehoved, datter, Margrethe Pedersdatter, som er gift med Niels Rasmus Hemmingsen af Tjørnehoved, datter, ? Pedersdatter, som er gift med Mads Pedersen af Smidstrup, datter, Kirsten Pedersdatter, som er gift med Johan Hansen, datter, Anne Marie Pedersdatter, som er gift med gårdmand Peder Villumsen af Nørre Mern, datter, Johanne Pedersdatter, ugift, datter, Sophie Pedersdatter, ugift, datter, Maren Pedersdatter, ugift. Vurderingsmænd: Niels Jørgensen af Stavreby og Niels Villumsen af Allerslev. Formynder for umyndige børn er Peder Jacobsen. Husmandsstedet har 3 længer, som er en i nord på 7 fag, en i øst på 5 fag og en i syd på 4 fag. Gæld til: Hans Kuld af Tjørnehoved, datteren Johanne Pedersdatter, Peder Svendsen af Kostræde i Køng sogn, hr. Hansteen i Præstø, Hans Staal i Vordingborg og Peder Jonæsen af Vordingborg. Enken og sønnen Hans Pedersen lover at betale den anførte gæld. Underskrifter fra Karen Pedersdatter, Peder Jacobsen, Niels Hemmingsen, Hans Pedersen, Niels Jørgensen og Niels Willumsen.
Den 5. april 1762: Gårdmand Niels Larsen af Øen Smidstrup i Jungshoved sogn er død. Enken er Sophia Amalia Christophersdatter. Arvinger: Søster, Kirsten Larsdatter, som er gift med Niels Kok [Koch] af Skovhuse i Øster Egesborg sogn. Vurderingsmænd: Ladefoged Niels Jørgensen af Stavrby og Jens Thomesen af Skibinge. Fortsætter den 1. juni 1762: Vurderingsmænd: Niels Jørgensen Ladefoged af Stavrby og bondefoged Niels Villumsen af Allerslev. Lavværge for enken er gårdmand Niels Pedersen af Øen Smidstrup. Der kan være flere arvinger, men enken kender dem ikke, og der er ikke mødt nogen op ved skifteforretningen. Gæld til gårdmand Johan Hansen af Øen Smidstrup. Underskrifter fra Sophia Amalia Christophersdatter, Niels Pedersen, Niels Jørgensen og Niels Villumsen.
Den 13. maj 1762: Anna Rasmusdatter, som var gift med indsidder Søren Olsen af Skibinge, er død. Børn: Søn, Jep Jensen, som er gårdmand i Skibinge, søn, Ole Jensen, som er gårdmand i Nørre Mern, datter, Kirsten Jensdatter, som er gift med Mads Hansen af Skibinge, datter, Bodil Jensdatter, som er gift med musketer Jens Madsen af Skibinge. Vurderingsmænd: Niels Villumsen bondefoged af Allerslev og Niels Jørgensen ladefoged af Stavreby i Jungshoved sogn. Underskrift fra Niels Villumsen og Søren Olsen. Fortsætter den 7. juni 1762: Boet gøres op. Jens Madsen Musqveteer gør krav på sin hustrus fædrene arv, men da han ikke har noget bevis, vil skifteforvalteren ikke lægge dette krav til belastning i boet. Der er underskud i boet, så der er ikke noget at arve. Underskrifter fra Søren Olsen, Jens Madsen, Niels Jørgensen og Niels Villumsen.
Den 15. maj 1762: Indsidder Peder Rasmussen af Stavreby i Jungshoved sogn er død. Enken er Anne Nielsdatter. Boet registreres. Vurderingsmænd: Niels Jørgensen Ladefoged og Jens Johansen af Stavreby. Fortsætter den 7. juni 1762: Arvinger: Søster, som er gift med gårdmand Rasmus Rasmussen af Roneklint i Jungshoved sogn, søster, som er gift med gårdmand Rasmus Hemmingsen af Bønsvig i Allerslev sogn, søster, som er gift med indsidder Jacob Hemmingsen af Rekkende i Allerslev sogn. Vurderingsmænd: Niels Jørgensen Ladefoged af Stavreby og bondefoged Niels Willumsen af Allerslev. Lavværge for enken er husmand Peder Knudsen af Stavreby. Der er ingen arvinger til stede ved skifteforretningen. Der er ingen gæld i boet, men der bliver heller ikke noget til overs at arve. Underskrifter fra Anna Nielsdatter, Peder Knudsen, Niels Jørgensen og Niels Villumsen.
Den 22. maj 1762: Huskone Karen Pedersdatter, som var enke efter Peder Jensen af Tjørnehoved i Allerslev sogn, er død. Børn: Søn, Hans Pedersen, 22 år [1740], datter, Birthe Pedersdatter, som er gift med husmand Anders Rasmussen af Tjørnehoved, datter, Margrethe Pedersdatter, som er gift med gårdmand Niels Hemmingsen af Tjørnehoved, datter, Karen Pedersdatter, som er gift med Mads Pedersen af Smidstrup [nok Øen Smidstrup i Jungshoved sogn eller Smidstrup Hovgårde i Skibinge sogn], datter, Kirsten Pedersdatter, som er gift med Johan Hansen af Smidstrup, datter, Anne Marie Pedersdatter, som er gift med Peder Villumsen af Nørre Mern, datter, Johanne Pedersdatter, 26 år [1736], datter, Sophie Pedersdatter, 25 år [1737], datter, Maren Pedersdatter, 21 år [1741]. Boets indhold registreres. Vurderingsmænd: Hans Pedersen af Tjørnehoved og Niels Villumsen af Allerslev. Fortsætter den 7. juni 1762: Vurderingsmænd: Niels Jørgensen af Stavreby i Jungshoved sogn og Niels Villumsen af Allerslev. På arvingernes vegne er mødt gårdmand Jens Pedersen af Ugledige i Allerslev sogn. Sønnen, Hans Pedersen, lover de tre søstre, Johanne, Sophie og Maren en sum penge, hvorefter alle er fornøjet [resten af børnene må have givet afkald på arv]. Underskrifter fra Hans Pedersen, Jens Pedersen, Niels Hemmingsen, Niels Jørgensen og Niels Villumsen.
Den 22. maj 1762: Gårdmand Mads Nielsen af Rekkende i Allerslev sogn er død. Enken er Kirsten Jacobsdatter. Arvinger: Bror, Husmand Anders Nielsen af Allerslev, søster, Karen Nielsdatter, som er gift med husmand Hans Clemmensen af Gederød i Allerslev sogn, halvbror, gårdmand Jens Nielsen af Ammendrup i Allerslev sogn. Vurderingsmænd: Bondefoged Niels Villumsen af Allerslev og ladefoged Niels Jørgensen af Stavreby i Jungshoved sogn. Enken ønsker ikke at forblive på gården pga. sin alder og svaghed men vil gerne forblive på stedet på aftægt. Underskrifter fra Niels Jørgensen, Niels Villumsen, Hans Clemmensen og Anders Nielsen. Fortsætter den 15. juni 1762: Lavværge for enken er gårdmand Hans Pedersen af Tjørnehoved i Allerslev sogn. Af stuehuset er de 6 fag i brøstfældighed. Der er desuden en nordre længe på 14 fag, en østre længe på 5 fag samt en søndre længe på 15 fag. Der er gæld til Christen Skaaning af Tjørnehoved, Jørgen Andersen af Smidstrup [nok Smidstrup Hovgårde i Skibinge sogn], Lars Madsen af Ammendrup, tjenestepigen Karen Larsdatter for 2½ års løn, husmand Hans Clemmensen af Rekkende, indsidder Lars Beysh af Rekkende og Peder Clemmensens søn af Gederød. Gælden er større end indtægterne, og der er ikke noget at arve. Underskrifter fra Kirsten Jacobsdatter, Anders Nielsen, Jens Nielsen, Hans Clemmensen, Niels Jørgensen og Niels Villumsen.
Den 4. november 1763: Gårdmand Laurs Pedersen af Bønsvig i Allerslev sogn er død. Enken er Ane Pedersdatter med ny fæstemand, Jørgen Pedersen. Børn: Søn, Peder Larsen, 8 år [1755], søn, Jens Larsen, 6 år [1757], søn, Rasmus Larsen, ¾ år [1763], datter, Ellen Jensdatter, 4 år [1759]. Børnenes farbror, Jens Pedersen af Smidstrup [Smidstrup Hovgårde i Skibinge sogn eller Øen Smidstrup i Jungshoved sogn] er formynder for dem. Vurderingsmænd: Sognefoged Niels Villumsen af Allerslev og Peder Jørgensen af Stenstrup i Jungshoved sogn. Gården er på 4 længer med i alt 36 fag. På grund af gårdens dårlige tilstand bliver der ikke noget at arve til børnene. Underskrifter fra Anne Pedersdatter, Jørgen Pedersen, Jens Pedersen, N Wsen [Niels Willumsen] og Peder Jørgensen.
Den 4. november 1763: Karen Andersdatter, som var indsidder i Bønsvig i Allerslev sogn, er død. Arvinger: Bror, Ole Hemmingsen her i byen, dvs. Bønsvig, husmand Hans Hemmingsen af Roneklint i Jungshoved sogn, bror, Rasmus Hemmingsen, som døde her i byen, Bønsvig, og har efterladt sig følgende børn: Søn, Hemming Rasmussen, 9 år [1754], søn, Niels Rasmussen, 7 år [1756]; søster, Kirsten Hemmingsdatter, som var gift med gårdmand Rasmus Jensen her i byen, dvs. Bønsvig, men er død og har efterladt sig følgende børn: Søn, Ole Rasmussen, 20 år [1743], datter, Anne Rasmusdatter, 12 år [1751]. Til stede er arvingerne Ole og Hans Hemmingsen. Vurderingsmænd: Sognefoged Niels Villumsen af Allerslev og Peder Jørgensen af Stenstrup i Jungshoved sogn. Indtægter mod udgifter giver kun 2 rigsdaler i overskud. Underskrifter fra Ole Hemmingsen, Ole Rasmussen, Hans Hemmingsen, N: Willumsen og Peder Jørgensen.
Den 25. november 1763: Husmand Lars Ibsen af Stavreby i Jungshoved sogn er død. Enken er Anna Hansdatter. Børn: Datter, Cathrine Larsdatter, som er gift med Ole Mogensen af Stavreby, datter, Margrethe Larsdatter, som er gift med Peder Nielsen af Roneklint i Jungshoved sogn.  Lavværge for enken er Jens Johansen af Stavreby. Vurderingsmænd: N. Villumsen af Allerslev og Peder Jørgensen af Stenstrup i Jungshoved sogn. Boet er registreret den 28. juli 1763. Boet er meget lille, og der er ikke noget at arve. Enken forbliver i huset, som hun lover at holde. Underskrifter fra Anne Hansdatter, Jens Johansen, Ole Mogensen, Peder Nielsen, N. Willumsen og P. Johansen.
Den 16. marts 1764: Skytten Peder Jacobsen af Kragevig i Allerslev sogn er død. Enken er Anna Margrethe Sal. Jacobsen. Lavværge for enken er Peder Hansen af Everdrup. Arvinger: Bror, Hans Jacobsen, som boede i Tubæks Mølle, men som er død og har efterladt: Datter, Karen Marie Hansdatter, 11 år [1753], der opholder sig hos degnen i Skælskør, Eschild Holm; bror, Marcus Jacobsen, som boede i Kragevig Mølle, men som er død og har efterladt: Søn, Andreas Marcussen, 22 år [1742], der opholder sig på Kragerupgaard, datter, Maren Marcusdatter, der er gift med Jørgen Andersen på Kasholt i Holbæk Amt; søster, Maren Jacobsdatter, der var gift med Jacob Hansen i Mern Mølle, men som er død og har efterladt sig: Otto Christian Jacobsen, 21 år [1743], der opholder sig hos sin far, datter, Anne Sophia Jacobsdatter, der er gift med Friderich Lips i Stensby i Kalvehave sogn, datter, Anne Margrethe Jacobsdatter, 17 år [1747], der opholder sig hos sin far i Mern Mølle; halvsøster, Margrethe Jacobsdatter, 29 år [1735], som tjener hos sin afdøde bror i Kragevig, men efter han afgang er flyttet til Kragerupgaard; halvsøster, Anne Jacobsdatter, der er gift med Niels Hansen i Kragerup under Kragerupgaards Gods. Blandt arvingerne er kun Jacob Hansen Møller fra Mern Mølle til stede på vegne af sine 3 børn. Vurderingsmænd: Niels Villumsen af Allerslev og sognefoged Jens Johansen af Stavreby i Jungshoved sogn.
Den 4. marts 1765: Forrige fæstegårdmand Jens Nielsen af Stenstrup i Jungshoved sogn er død. Enken er Sidsel Larsdatter. Børn fra første ægteskab: Søn, Niels Jensen, 25 år [1740], som er ungkarl, datter, Maren Jensdatter, 21 år [1744], som tjener hos Rasmus Olsen i Skovhuse i Skibinge sogn her på godset, datter, Margrethe Jensdatter, 18 år [1747], som tjener hjemme. Børn fra andet ægteskab med Sidsel Larsdatter: Datter, Kirsten Jensdatter, 5 år [1760], datter, Sidsel Jensdatter, 2 år [1763]. Formynder for børn af første ægteskab er husmand og skipper Niels Pedersen af Roneklint i Jungshoved sogn, der er morbror til børnene, mens gårdmand Lars Rasmussen fra byen [altså Stenstrup] er formynder for børnene af andet ægteskab, og han er enkens stedfar. Vurderingsmænd: Niels Willumsen af Allerslev og Jens Johansen af Stavreby i Jungshoved sogn. Boet er registreret den 3. august 1764. Gæld til Niels Pedersen af Roneklint og Niels Jørgensens enke i Endegårde i Skibinge sogn. Gælden er større end indtægterne, hvilket skyldes, at gården mangler flere dyr, der var på gården under indfæstningen, og den er ikke vedligeholdt. Underskrifter fra Sidsel Larsdatter, Niels Rasmussen, Niels Jensen, Niels Pedersen af Roneklint, Lars Rasmussen af Stenstrup, Niels Willumsen og Jens Johansen.
Den 4. marts 1765: Gårdmand Peder Hansen af Stenstrup i Jungshoved sogn er død. Enken er Maren Nielsdatter. Børn: Søn, gårdmand Niels Pedersen af Øen Smidstrup, søn, Hans Pedersen, 28 år gammel [1737], søn, Ole Pedersen, 26 år gammel [1739], søn, Anders Pedersen, 24 år gammel [1741], datter, Karen Pedersdatter, som er gift med Hans Torstensen af Stenstrup, datter, Bodil Pedersdatter, 17 år [1748], som er hjemme hos sin mor. Lavværge for enken er Jens Michelsen af Stenstrup. Som formynder for den umyndige datter er mødt hendes farbror, gårdmand Rasmus Hansen af Stenstrup. Vurderingsmænd: Udridder Niels Villumsen af Allerslev og Jens Johansen af Stavreby i Jungshoved sogn. Boet er registreret den 21. november 1764. På daværende tidspunkt er børnene registreret med disse data: Søn, Niels Pedersen, der er gårdmand i Øen Smidstrup, søn, Hans Pedersen, 24 år [1740], søn, Oluf Pedersen, 23 år [1741], søn, Anders Pedersen, 19 år [1745], datter, Karen Pedersdatter, som er gift med indsidder Hans Poulsen af Stenstrup, datter, Bodil Pedersdatter, 17 år [1747]. Enken giver afkald på arv til fordel for hendes børn, hvoraf den ældste søn og ældste datter tildeles mindre end de andre søskende, da de allerede er etablerede. Underskrifter fra Maren Nielsdatter, Jens Mikkelsen, Niels Pedersen, Hans Pedersen, Ole Pedersen, Hans Pedersen, Hans Poulsen, Rasmus Hansen, Niels Willumsen og Jens Johansen.
Den 4. marts 1765: Indsidder Anders Rasmussen af Ambæk i Jungshoved sogn er død. Enken er Birthe Pedersdatter. Børn: Søn, Rasmus Andersen, 18 år gammel [1747], som tjener hos Rasmus Hansen af Ambæk, datter, Karen Andersdatter, 22 år gammel [1743], datter, Bodil Andersdatter, 13 år gammel [1752], som tjener hos Peder Skonning af Øen Smidstrup, datter, Margrethe Andersdatter, 10 år [1755], som er hos Peder Arentzen af Øen Smidstrup, datter, Kirsten Andersdatter, 8 år [1757], som er hos sin mor, datter, Maren Andersdatter, 2½ år gammel [1762], som er hos sin mor. Som formynder for umyndige børn er Niels Pedersen af Øen Smidstrup mødt op. Vurderingsmænd: Niels Villumsen af Allerslev og Jens Johansen af Stavreby i Jungshoved sogn. Boet er registret den 20. december 1764. Der er ganske lidt indbo. Der er gæld til Rasmus Hansen af Ambæk og Peder Arentzen af Øen Smidstrup. Der er intet at arve til børnene, men enken lover at betale gælden. Underskrifter fra Birthe Pedersdatter, Niels Pedersen, Niels Villumsen og Jens Johansen.
Den 10. maj 1765: Lutzia Jensdatter, som var gift med gårdmand Hans Hemmingsen af Stavreby i Jungshoved sogn, er død. Arvinger: Børn til afdøde bror, Peder Jensen af Stavreby: Søn, gårdmand Jens Pedersen af Ambæk, søn, Rasmus Pedersen, 16 år [1749], som tjener hos Anders Jensen af Stavreby, søn, Hans Pedersen, 8 år [1757], som opholder sig hos sin mor, Anna Olsdatter af Stavreby, søn, Niels Pedersen, 4 år [1761], som også er hos sin mor, datter, Karen Pedersdatter, som er gift med indsidder Rasmus Nielsen af Ambæk, datter, Ellen Pedersdatter, 22 år [1743], som tjener på Hans Hemmingsens gård. Vurderingsmænd: Niels Villumsen af Allerslev og Jens Johansen af Stavreby i Jungshoved sogn. Gårdmand Jens Pedersen af Ambæk er til stede på arvingernes vegne. Underskrifter fra Jens Pedersen, Niels Villumsen og Jens Johansen. Fortsætter den 8. juli 1765: Til stede er gårdmand Jens Pedersen af Ambæk, samt Karen Pedersdatter, der er gift med Rasmus Nielsen af Ambæk. Der er gæld i gården, da der mangler en hest, to køer og seks får. Da indtægter og udgifter gøres op, er der intet til børnene at arve. Underskrifter fra Hans Hemmingsen, Jens Pedersen, Karen Pedersdatter, Niels Villumsen og Jens Johansen.
Den 29. juli 1765: Mette Pedersdatter, som var gift med gårdmand Peder Olsen af Roneklint i Jungshoved sogn, er død. Børn: Søn, Niels Pedersen, 4 år [1761], søn, Rasmus Pedersen, 3 år [1762]. Vurderingsmænd: Niels Villumsen af Allerslev og tredningsfogeden Jens Johansen [fogeden for 1/3 af et herred] af Safreby? [Sageby i Mern sogn eller Stavreby i Jungshoved sogn]. Stuehuset mod syd er på 17 fag. Der er en vestre længe på 8 fag, en nordre længe på 11 fag samt en østre længe på 7 fag. Underskrifter fra Niels Villumsen og Jens Johansen. Fortsætter den 25. februar 1766: Børnene er nu hhv. 4½ år og 3½ år. Mødt op på børnenes vegne er deres mors bror, Peder Nielsen af Skovhuse [nok Skibinge sogn men kan være Øster Egesborg]. Der er overskud i boet, som Peder Olsen vil udbetale til børnene, hvilket Peder Nielsen er fornøjet med. Underskrifter fra Peder Olsen, Peder Nielsen af Skovhuse, Niels Villumsen og Jens Johansen.
Den 26. februar 1766: Jørgen Mortensen af Skibinge er død. Enken er Ellen Pedersdatter. Børn: Søn, Peder Jørgensen, 5 år [1761], datter, Lisbeth Jørgensdatter, 3 år [1763]. Lavværge for enken er hendes fæstemand, Niels Sørensen. På børnene vegne er mødt deres morbror, gårdmand Jørgen Pedersen af Viemose i Kalvehave sogn, og han bliver værge, hvis der er noget at arve. Vurderingsmænd: Niels Villumsen af Allerslev og sognefoged Povel Mortensen af Skibinge. Boet er registreret den 18. januar 1766. Underskrifter fra Niels Villumsen og Povel Mortensen. Stuehuset mod syd er på 11 fag. Den nordre længe er på 10 fag, og den østre længe er på 6 fag. Der er gæld til enken Karen Nielsdatter af Præstø, Jørgen Pedersen af Viemose, hendes bror, Niels Pedersen af Endegårde i Skibinge sogn og købmand Aarsted i Præstø. Der skal også betales løn til tjenestekarlen Povel Jørgensen af Skibinge. Gælden er større end indtægterne, og der er ikke noget til børnene at arve. Underskrifter fra Ellen Pedersdatter, Niels Sørensen, Jørgen Pedersen, Niels Villumsen og Povel Mortensen.
Den 26. februar 1766: Gårdmand Niels Hemmingsen af Skibinge er død. Enken er Anna Olsdatter. Børn: Søn, Christen Nielsen, 18 år [1748], søn, Ole Nielsen, 13 år [1753], søn, Povel Nielsen, 6 år [1760]. Lavværge for enken er Ole Nielsen, nok af Skibinge. Gårdmand Ole Johansen af Skibinge bliver værge for børnene, hvis der bliver noget at arve. Vurderingsmænd: Niels Villumsen af Allerslev og sognefoged Povel Mortensen af Skibinge. Boet er registreret den 18. januar 1766. Gårdens stuehus er på 11 fag. Der er også en vestre længe på 16 fag. Underskrifter fra Niels Villumsen og Povel Mortensen. Der er gæld til Hans Olsen, som tjener hos Ole Rasmussen i Præstø, Povel Mortensen af Skibinge og købmand Hansteen i Præstø. Gælden er større end indtægterne, og der er ikke noget at arve. Underskrifter fra Anna Olsdatter, Ole Nielsen, Ole Johansen, Niels Villumsen og Povel Mortensen.
Den 26. maj 1766: Umyndige Catharina Christiana Nielsdatter på 4½ år er død hos sin farbror, Lars Haagensen af Broskov i Bårse sogn under Nysø Gods. Arvinger: Farbror, Lars Haagensen af Broskov i Bårse sogn, farbror, ungkarl Iver Haagensen, 26 år [1740], som tjener på Nysø Gods, samt eventuelle søskende til hendes mor. Der tilhørte 93 rigsdaler efter Catharina Christiana fra arven efter sine forældre, Niels Haagensen og Rebekka Dorothea, som boede i Nysøhuset ved Præstø og begge døde for ca. 3 år siden. Rebekka Dorothea skulle stamme fra Tyskland og skulle være kommet til Sydsjælland fra København. Der vil derfor blive annonceret efter arvinger i danske og tyske aviser. Vurderingsmænd: Niels Villumsen af Allerslev og Povel Mortensen af Skibinge. Halvdelen af overskuddet, dvs. den fædrene arv, udbetales til Lars og Iver Haagensen. Underskrifter fra Lars Haagensen, Iver Haagensen, Niels Villumsen og Povel Mortensen.
Den 10. juni 1765: Indsidder Anders Hansen Jelling af Skovhuse i Skibinge sogn er død. Enken er Maren Hansdatter. Børn fra første ægteskab med Karen Hansdatter: Søn, Hans Andersen Jelling af Vejrmøllen ved Kalundborg, søn, Ole Andersen Jelling af Nyord på en af kongens gårde. Børn fra andet ægteskab med Maren Hansdatter: Søn, Hans Andersen Jelling, 1 år [1764], datter, Karen Maria Andersdatter Jelling, 7 år [1758], datter, Anna Calvina Andersdatter Jelling, 4 år [1761], men hun hedder nu Anne Cathrine Andersdatter Jelling. Lavværge for enken er degnen Enoch Kreimann af Skibinge. Formynder for umyndige børn er gårdmand Ole Rasmussen af Skibinge og skovfoged Ole Hemmingsen af Ambæk i Jungshoved sogn. Ingen arvinger er til stede, selv om alle er underrettet. Vurderingsmænd: Udridder Niels Villumsen af Allerslev og sognefoged Jens Johansen af Stavreby i Jungshoved sogn. Boet er registreret den 2. januar 1765. Der er gæld til købmand Ole Rasmussen af Præstø, Lars Hansen af Egebjerg i Skibinge sogn, Mikkel Jensen i Tubæks Mølle, Rasmus Hansen af Lundby samt skipper Niels Pedersen af Roneklint i Jungshoved sogn for penge, som Anders Jelling lånte i København. Gælden er noget større end indtægterne, og der er således ikke noget til enken eller børnene at arve. [Anders Jelling havde Endegårde Mølle eller Ravnemøllen i Skibinge sogn fra ca. 1750 til sin død i 1764]. Underskrifter fra Maren Hansdatter, E. Kreimann, Ole Rasmussen, Ole Hemmingsen, N. Villumsen og Jens Johansen.
Den 22. april 1768: Karen Pedersdatter, som var gift med Mads Pedersen af Tjørnehoved i Allerslev sogn, er død. Børn: Søn, Hans Madsen, 11 år [1757], datter, Anna Madsdatter, 8 år [1760], datter, Karen Madsdatter, 4 år [1764]. Gårdmand Niels Hemmingsen, der er morbror, her af byen [altså Tjørnehoved] er formynder for de umyndige børn. Vurderingsmænd: Niels Villumsen af Allerslev og Jens Johansen af Stavreby i Jungshoved sogn. Dødsboet er registreret den 18. marts 1768. Gæld til skovfoged Ole Hemmingsen af Ambæk i Jungshoved sogn, husmand Rasmus Jensen af Lekkende i Øster Egesborg sogn og ungkarl Niels Pedersen af Stenstrup i Jungshoved sogn. Underskrifter fra Mads Pedersen, Niels Hemmingsen, Niels Villumsen og Jens Johansen.  
Den 31. januar 1769: Boe Hansen af Skalsbygaard i Mern sogn er død. Enken er Kirsten Pedersdatter. Børn: Søn, Peder Boesen, 13 år [1756], søn, Rasmus Boesen, 11 år [1758], søn, Hans Boesen, 9 år [1760], søn, Jens Boesen, 6 år [1763], søn, Niels Boesen, 3 år [1766], søn, Poul Boesen, ¼ år [1768], alle hjemme hos deres mor. Lavværge for enken er indsidder Hans Larsen af Skalsbygaard. På børnenes vegne er mødt Boe Madsen af Tågeby i Mern sogn. Vurderingsmænd: Udridder Niels Villumsen af Allerslev og sognefoged Jens Johansen af Stavreby i Jungshoved sogn. Boet er registreret den 5. december 1768. Der er gæld til mølleren i Sageby Mølle, til Rasmus Berendzen af Badeby samt skomager Povl Witmand af Stensby. Resultatet giver en større arv, som fordeles mellem enken og børnene. Sønnerne Peder og Rasmus Boesen kommer hen på Boe Madsens gård i Tågeby. Sønnerne Hans og Jens Boesen kommer hen til Anders Boesens gård, som er den anden Skalbygaard, og Anders er gift med en søster til Kirsten Pedersdatter. De yngste sønner, Niels og Poul Boesen kommer hen på Kirsten Pedersdatters brors gård i Sønder Skovhuse [nok i Øster Egesborg sogn], og broren hedder Jens Pedersen. Underskrifter fra Kirsten Pedersdatter, Boe Madsen, Anders Boesen, Niels Villusen og Jens Johansen.
Den 13. juli 1784: Maren Nielsdatter, som var gift med indsidder Rasmus Erlandsen af Roneklint i Jungshoved sogn, er død. Børn: Datter, Maren Rasmusdatter, som var gift med gårdmand Jørgen Pedersen her af byen [dvs. Roneklint], men som er død og har efterladt sig børn: Søn, Hans Jørgensen, 13 år [1771], datter, Bodil Hansdatter, som er gift med Lars Nielsen Soldat her af byen [altså Roneklint], datter, Karen Hansdatter, 17 år [1767], som er hjemme hos stedfaren. Vurderingsmænd: Indsidder Peder Nielsen af Allerslev og sognefoged Peder Hansen af Egebjerggaard. Boet er registreret den 12. august 1783, hvor Bodil Hansdatter på tidspunktet var tjenestepige hos hr. Faber. Der er overskud i boet, som Jørgen Pedersen lover at udbetale mikkelsdag. Underskrifter fra Rasmus Erlandsen, Jørgen Pedersen, Lars Nielsen, Peder Nielsen og Peder Hansen.  
Den 13. juli 1784: Husmand Hans Jørgensen i Roneklint i Jungshoved sogn er død. Enken er Ellen Pedersdatter. Børn: Søn, Peder Hansen, 7 år [1777]. Lavværge for enken er gårdmand Ole Pedersen af Roneklint. Værge for drengen er gårdmand Rasmus Mikkelsen af Roneklint. Vurderingsmænd: Peder Nielsen af Allerslev og Peder Hansen af Egebjerg i Skibinge sogn. Boet er registreret den 2. april 1784. Huset er på 10 fag. Gæld til husmand Hans Nielsen i Stavreby, Peder Nielsen i Stavreby, Jens Nielsen i Stavreby, Ole Nielsen i Stavreby, Niels Jørgensen i Stavreby, Lars Hansen af Roneklint, Jens Pedersen af Ambæk samt til Niels Smed i Roneklint. Gælden er større end indtægterne, og der er ikke noget arv til drengen. Underskrifter fra Ellen Pedersdatter, Rasmus Mikkelsen, Ole Pedersen, Peder Nielsen og Per Hansen.
Den 13. juli 1784: Maren Hansdatter, som var gift med gårdmand Peder Rasmussen i Roneklint i Jungshoved sogn, er død. Arvinger: Bror, Niels Hansen, der er indsidder i Roneklint, bror, Peder Hansen, der er indsidder i Stavreby, bror, Peder Hansen, som er død og har efterladt sig: søn, Hans Pedersen, som bor i Ambæk; bror, Ole Hansen, som er død og har efterladt sig: søn, Jens Olsen, som er husmand i Roneklint, datter, Margrethe Olsdatter, som er gift med indsidder Hans Tommesen i Roneklint; søster, Ellen Hansdatter, som er enke i Øen Smidstrup efter Peder Hansen, som døde i Roneklint. Der er en afkaldskvittering fra den 3. september 1783, som er underskrevet af broren Niels Hansen, brorsønnen Hans Pedersen af Ambæk, broren Peder Hansen af Stavreby, Hans Tommesen af Roneklint, Jens Olsen af Roneklint og Ellen Hansdatter af Øen Smidstrup samt til vitterlighed af Anders Christensen. Derfor afsluttes skiftet hermed. Vurderingsmænd: Peder Nielsen af Allerslev og Peder Hansen af Egebjerg i Skibinge sogn. Underskrives til sidst af Peder Rasmussen, Peder Nielsen og Per Hansen.
Den 13. juli 1784: Gårdmand Hans Nielsen Siæl i Bønsvig er død. Enken er Ellen Nielsdatter, som nu har fæstemand Hans Rasmussen. Børn fra første ægteskab med Maren Hemmingsdatter: Søn, Ole Hansen Siæl, 15 år [1769], datter, Bodel Hansdatter Siæl, som er enke efter Rasmus Pedersen af Bønsvig, datter, Karen Hansdatter Siæl, 20 år [1764], datter, Ellen Hansdatter Siæl, 11 år [1773]. Børn fra andet ægteskab med Ellen Nielsdatter: Søn, Niels Hansen Siæl, 3 år [1781], datter, [skrevet Alborre] Alborg Hansdatter Siæl, 5 år [1779]. Gårdmand Peder Christensen af Bønsvig er mødt op på vegne af de umyndige børn, da han er gift med et søskendebarn til dem. Hvis der bliver arv efterfølgende, udnævnes der en formynder. Vurderingsmænd: Indsidder Peder Nielsen af Allerslev og sognefoged Peder Hansen af Egebjerg i Skibinge sogn. Boet er registreret den 2. april 1784. Gæld til købmand Wessendunk i Præstø, købmand Krøyer i Præstø, købmand Reberg i Præstø, Peder Hansen i Stavreby, Jens Christensen af Bønsvig for tømmer, degnen Thorn for testamentet samt til datteren Karen Siæl for lånte penge. Der skyldes flere penge, end der haves i boet, og der er således ikke noget til børnene at arve. Underskrifter fra Ellen Nielsdatter, Hans Rasmussen, Peder Christensen Peder Nielsen og Per Hansen.
Den 13. juli 1784: Gårdmand Rasmus Rasmussen i Bønsvig er død. Enken er Bodel Nielsdatter, som nu har fæstemand Niels Christensen. Børn: Søn, Rasmus Rasmussen, 18 år [1766], søn, Niels Rasmussen, 12 år [1772], datter, Maren Rasmusdatter, som er gift med gårdmand gamle Anders Nielsen af Bønsvig, datter, Sidsel Rasmusdatter, 10 år [1774], datter, [skrevet Alborre] Alborg Rasmusdatter, 3 år [1781]. Gårdmand Anders Nielsen af Bønsvig er mødt op på vegne af de umyndige børn. Vurderingsmænd: Indsidder Peder Nielsen af Allerslev og sognefoged Peder Hansen af Egebjerg i Skibinge sogn. Boet er registreret den 13. januar 1784. Gårdens stuehus mod nord er på 11 fag. Østlængen er på 10 fag, sydlængen er på fag, og vestlængen er på 8 fag. Gæld til Jens Matros i Roneklint for lånte penge, Ole Houman på Nyord for lånte penge og til købmand Peder Staal i Vordingborg. Der skyldes flere penge, end der haves i boet, og der er således ikke noget til børnene at arve. Enken og Jens Christensen lover at betale boets gæld. Underskrifter fra Bodel Nielsdatter, Jens Christensen, Anders Nielsen, Peder Nielsen og Per Hansen.
Den 4. april 1785: Gårdmand Rasmus Nielsen af Smidstrup Hovgårde i Skibinge sogn er død. Enken er Ane Olsdatter. Børn: Søn, Rasmus Rasmussen, som tjener hos Jens Rasmussen i Smidstrup Hovgårde, søn, Ole Rasmussen, søn, Niels Rasmussen, datter, Boel Rasmusdatter, datter, Sidse Rasmusdatter. Gårdens stuehus er på 17 fag, østerlængen er på 7 fag, sønderlægen er på 13 fag, og vesterlængen er på 5 fag. Vurderingsmænd: Niels Povelsen af Skibinge og Peder Hansen af Egebjerg. Underskrifter fra Lars Jørgensen, Niels Povelsen og Peder Hansen. Fortsætter den 1. september 1785: Vurderingsmænd: Peder Hansen af Egebjerg og Jens Andersen af Smidstrup Hovgårde. Lavværge for enken er Niels Pedersen, som er hendes trolovede fæstemand. Der er gæld til enkens stedsøn, Rasmus Rasmussen. Underskrifter fra Anne Olsdatter, Niels Pedersen, Rasmus Rasmussen, Jens Hansen og Jens Andersen.
Den 27. august 1833: Gårdmand Niels Pedersen af Bønsvig i Jungshoved sogn er død. Enken er Anne Olsdatter. Børn fra 1. ægteskab med Giertrud Larsdatter: Søn, Jens Nielsen, 11 år [1822], datter, Alborg Nielsdatter, 9 år [1824]. Børn fra 2. ægteskab med Anne Olsdatter: Søn, Ole Nielsen, 1½ år [1831], datter, Giertrud Marie Nielsdatter, 3½ år [1829]. Lavværge for enken er Anders Olsen af Roneklint. Formynder for børnene er deres farbror, Jacob Pedersen af Ambæk. Vurderingsmænd: Sognefoged Jens Pedersen af Øen Smidstrup og tingløber Ole Nielsen af Øster Egesborg. Besætning og inventar er i orden ifølge synsmændene. Der er ingen rede penge i boet. Underskrifter fra Anne Olsdatter, Jakob Pedersen, Jens Pedersen og Ole Nielsen.
Den 6. oktober 1833: Gårdmand Hans Rasmussen af Bønsvig meddeler, at hans datter, Hedvig Hansdatter, er afgået ved døden, 4 uger gammel.
Den 22. oktober 1833: Det meddeles, at Mette Jørgensdatter, som var enke efter gårdmand Rasmus Nielsen af Ambæk, er afgået ved døden natten mellem den 21. og 22. oktober. Fortsætter den 23. oktober 1833: Mette Jørgensdatter, som var enke efter gårdmand Rasmus Nielsen af Ambæk i Jungshoved sogn, er død. Børn: Søn, Hans Rasmussen, 25 år [1808], datter, Karen Rasmusdatter, 21 år [1812], datter, Lisbeth Rasmusdatter, 19 år [1814], datter, Ellen Rasmusdatter, 15 år [1818]. Sønnen Hans er til stede på egne vegne. Værge for umyndige børn er gårdmand Jens Rasmussen af Ambæk. Hans Rasmussen påtager sig opgaven indtil videre at se efter gården og sine søskende. Vurderingsmænd: Sognefoged Jens Pedersen af Øen Smidstrup og gårdmand Jacob Pedersen af Ambæk. Underskrifter fra Hans Rasmussen, Jens Rasmussen, Jens Pedersen og Jakob Pedersen.

Skifter fra Sværdborg sognekalds gods

Den 19. februar 1738: Lars Jensen Skrædder er død i Jens Sørensens hus i Sværdborg. Vurderingsmænd: Thomas Tøxen og Jacob Christensen af Sværdborg. Fortsætter den 26. marts 1738: Om auktion. Fortsætter den 11. marts 1739: Følgende har gæld til boet: Peder Smid i Vindinge, Jacob Pedersen i Torp, Hans Nielsen i Sværdborg og Claus Ibsen i Sværdborg. Udgifter til Thorkild Christensen og Jens Andersen. Samtlige arvinger: Afdøde Albert Jensens børn, afdøde Ole Jensens børn i Skaverup, afdøde Hans Jensens børn i Næs, Karen Jensdatter i Sallerup, som er gift med Hans Jørgensen, Anne Jensdatter i Knudsby, som er gift med Hans Olesen, Cidse Jensdatter i Oreby, som er gift med Jacob Nielsen. Underskrifter fra Ole Madsen på sin stedbørns og Hans Jensens børns vegne, Hans Jørgensen på hustruens vegne, Hans Olesen på hustruens vegne og Jacob Nielsens vegne samt Hans Andersen på Ole Jensens børns vegne.
Den 30. april 1739: Adam Pedersen i Sværdborg er død i sit hus, som tilhører præstegården. Enken er Karen Rasmusdatter. Børn: Datter, Karen Adamsdatter, 12 år [1727]. Enkens lavværge er Christen Nielsen, som har fået den afdødes hus i fæste og er trolovet til enken. Formynder for datteren er Jacob Christensen i Sværdborg. Vurderingsmænd: Thomas Tøxen og Jens Sørensen i Sværdborg. Christen Nielsen beder om at beholde barnets arv, og det bevilliges. Underskrifter fra Christen Nielsen, Jacob Christensen, T.P. Tøxen og Jens Sørensen.
Den 3. januar 1741: Christen Nielsen i Sværdborg er død i sit hus, som tilhører præstegården. Enken er Karen Rasmusdatter. Børn: Søn, Niels Christensen, 12 uger [1740]. Enkens lavværge er Nilaus Rasmussen, som har fået den afdødes hus i fæste og er trolovet til enken. Formynder for drengen er skoleholder Thomas Tøxen i Sværdborg. Vurderingsmændene eftergiver Karen Adamsdatters arv efter sin far, Adam Pedersen, som forblev i boet. Barnet er spæd og lidet og kan komme til at koste langt mere end den liden deel, ham kunne tilkomme naar han endog nøed sin fulde Arvelod. Nilaus Rasmussen lover, at Karen Adamsdatters arvelod kommer hende til gode, når hun kommer i mandsværge [bliver gift]. Underskrevet er Nilaus Rasmussen, Jens Sørensen og Claus Jensen af Sværdborg.
Den 4. oktober 1742: Lars Sørensens hustru i Mensalgaarden i Neble i Sværdborg sogn er død. Børn: Datter, Anne Larsdatter, 17 år [1725], søn, Ole Larsen, 15 år [1727], søn, Hans Jacob Larsen, 13 år [1729], søn, Mads Larsen, 9 år [1733]. Værge for børnene er Hans Christensen i Sværdborg, som er gift med deres moster. Vurderingsmænd er Peder Nielsen og Jørgen Jensen af Neble [i Sværdborg sogn]. Penge til gode hos Rasmus Pedersen i Neble [i Sværdborg sogn], Lars Christophersen i Svinninge, Barbara Hanses i Oreby og Ole Olesen i Skallerup. Underskrifter fra Lars Sørensen, Hans Christensen, Peder Nielsen og Jørgen Jensen.
Den 7. juni 1743: Rasmus Christophersen i Snertinge er død. Enken er Ellen Nielsdatter. Børn af første ægteskab: Søn, [Christen] Christopher Rasmussen, 25 år [1718], som tjener på stedet i Snertinge, datter, Birthe Rasmusdatter, 23 år [1720], som er gift med Lars Nielsen i Snertinge, som er til stede på sin hustrus vegne. Børn af andet ægteskab med Ellen Nielsdatter: Datter, Johanne Rasmusdatter, 19 år [1724], som tjener på stedet i Snertinge, søn, Niels Rasmussen, 10 år [1733], datter, Mette Rasmusdatter, 5 år [1738]. Lavværge for enken er mødt Ole Pedersen, der er gårdmand i Snertinge. Formynder for de umyndige børn er Lars Nielsen i Snertinge og Peder Christophersen i Grumløse, der er børnenes farbror. Vurderingsmænd er Ole Boesen og Hemming Rasmussen i Snertinge. Underskrifter fra Ole Pedersen, Christopher Rasmussen, Lars Nielsen, Peder Christophersen, Ole Boesen og Hemming Rasmussen. Gregorius Hansen har befriet Ellen Nielsdatter og fået gården i fæste. Gregorius afgiver løfte til de 3 yngste af børnene. Dette bevidnes den 18. juli 1743 af Rasmus Nielsen af Rødstofte i Øster Egesborg sogn og Mads Hansen af Ørslev. Der er nu underskrifter fra Gregorius Hansen, Rasmus Nielsen og Mads Hansen.
Den 13. december 1745: Anne Henriksdatter, som var gift med Mads Rasmussen i Snertinge, er død. Børn: Søn, Rasmus Madsen, 1½ år [1744], datter, Giertrud Madsdatter, 8 år [1737], datter, Maren Madsdatter, 5 år [1740]. Mads Rasmussen er selv værge for sine børn. Vurderingsmænd: Gregorius Hansen og Ole Boesen af Snertinge. Udgifter til: Peder Olsen i Vindinge [dvs. Neder Vindinge i Kastrup sogn], Niels Giøde i Neble [i Sværdborg sogn], Rasmus Larsen i Snertinge og Hans Pedersen i Snertinge. Underskrifter fra Mads Rasmussen, Ole Boesen og Gregorius Hansen.
Den 5. september 1748: Lars Sørensen i Mensalgaarden i Neble i Sværdborg sogn er død. Enken er Karen Andersdatter. Børn af første ægteskab: Datter, Anne Larsdatter, 23 år [1725], søn, Ole Larsen, 21 år [1727], søn, Hans Jacob Larsen, 19 år [1729], søn, Mads Larsen, 15 år [1733]. Børn af andet ægteskab: Datter, Ellen Larsdatter, 4 år [1744], søn, Lars Larsen, 11 uger [1748] og født 27 uger efter farens død. Værge for børnene er Jens Hiort, der er gift med den første hustrus søster. Didrich Schade er dog værge for den sidste søn, og Lars Sørensen arbejdede under ham. Vurderingsmænd er Niels Nielsen og Peder Nielsen [nok af Neble i Sværdborg sogn]. Regninger fra hr. Morten Børring og Anders Jørgensen. Underskrifter fra Jens Jensen Hiort, Lars Nielsen, Niels Nielsen og Peder Nielsen.
Den 14. juli 1749: Giertrud Nielsdatter, som var gift med Hans Jensen i Snertinge, er død i sit hus. Børn: Datter, Karen Hansdatter, 5 år [1744]. Vurderingsmænd: Gregorius Hansen af Snertinge og Ole Boesen af Snertinge. Lars Nielsen af Snertinge, der er pigens morbror, er værge for datteren. Gæld til: Giertruds bror, Jacob Nielsen, Hans Staal i Vordingborg, Peder Staal i Vordingborg, Vincens Rasmussen, som tjener hos Ole Foget i Oreby og Gregorius Hansen i Snertinge. Underskrifter fra Hans Jensen, Lars Nielsen, Ole Boesen og Gregorius Hansen.
Den 6. september 1751: Jacob Christensen i Sværdborg er død. Enken er Ellen Olufsdatter. Alle børn, som han fik med Ellen, er døde. Arvinger er derfor søskende og søskendebørn: Bror, Torchild Christensen, som er gårdmand på kongens gods i Sværdborg; bror, Peder Christensen i Køng, som er død og har efterladt sig: Datter, Anne Pedersdatter, som er gift med Jens Pedersen i Oreby; søster, Lisbeth Christensdatter, som er død og har efterladt sig: Søn, Friderich Hemmingsen, som er gårdmand i Over Vindinge [i Sværdborg sogn], søn, Rasmus Hemmingsen, 22 år [1729], datter, Johanne Friderichsdatter, som er gift med gårdmand Jesper Pedersen i Snertinge; søster, Anne Christensdatter, som er gift med husmand Jens Sørensen i Sværdborg; søster, Birthe Christensdatter, som er gift med Peder Rasmussen i Svinninge. Lavværge for enken er Hans Lollike. Vurderingsmænd er Hemming Christensen og Nilaus Rasmussen af Sværdborg. Underskrifter fra Torkild Christensen af Sværdborg, Jens Pedersen af Oreby, Jens Sørensen af Sværdborg, Peder Rasmussen af Svinninge, Ellen Olufsdatter, Hans Olsen Lollike af Sværdborg samt takseringsmænd Peder Jensen og I.I.S. [måske Jens Jensen].
Den 6. august 1754: Nilaus Rasmussen i Sværdborg er død. Enken er Karen Rasmusdatter. Arvinger er ubekendte. Peder Hansen Funch, borger og feldbereder i Vordingborg har sendt skrivelse dateret den 10. juli 1754, som angiver, at han skulle være søskendebarn til afdøde, men Peder Funch er ikke mødt op. Lavværge for enken er Ole Nielsen i Sværdborg. Vurderingsmænd: Jens Sørensen og Hemming Christensen af Sværdborg. Gæld til Peder Staal i Vordingborg, Svend Hiort, Christian Skiønning og Ole Nielsen. Peder Hansen Funch har sendt et nyt brev den 19. september 1754 til skoleholder Hans Piilsmid i den kongelige danske skole i Sværdborg, hvor han giver fuldmagt til Hans Piilsmid. Der viser sig dog, at der ikke er noget at arve. Underskrifter far Karen Rasmusdatter, Ole Nielsen og Hans Piilsmid.
Den 28. januar 1755: Hustruen, som var gift med Bruus Rasmussen i Kaholthuset, er død. Der var ingen arvinger mødt op. Værge for børnene er Anders Stephansen. Forsætter den 4. februar 1755: Børn: Søn, Rasmus Bruusen, søn, Torchild Bruusen, søn, Oluf Bruusen, datter, Karen Bruusdatter, datter, Ellen Bruusdatter. Hustruens gamle mor levede hos parret i Kaholthuset, og der forbliver hun i sin seng. Gæld til købmand Christian Falster i Vordingborg, Peder Staal i Vordingborg, Christen Kudsk på Svinø, Ole Nielsen Væver i Sværdborg, Jens Olsen, som tjener hos degnen i Sværdborg, Hans Boesen i Sallerup og sønnen Rasmus Bruusen. Rasmus Bruusen får sin arv af faren, når det er muligt at betale. De andre børns arv lægges hos præsten. Underskrifter fra Bruus Rasmussen, Anders Stephansen og vurderingsmændene Frands Olsen og Peder Rasmussen. En note fra den 3. marts 1763 angiver, at pengene til afdøde sognepræst Jacob Møller ikke skal kræves af hans enke, da den nuværende præst, Westengaard, ikke har modtaget noget krav.
Den 3. marts 1763: Hans Christensen i Sværdborg er død. Enken er Karen Jensdatter. Børn: Søn, Jens Hansen, 4 år [1759]. Lavværge for enken er hendes nabo, Hans Rasmussen. Værge for drengen er Hans Rasmussen i Stuby. Hans Rasmussen i Stårby er søskendebarn til Hans Christensen. Karen Jensdatters far, hvis enke er Anne Christensdatter, er tidligere død, uden at den foregående præst lavede et skifte efter ham, hvilket derfor laves samtidigt. De 17 rigsdaler til sønnen bliver hos Karen Jensdatter, til han bliver myndig. Underskrifter fra Anne Christensdatter, Karen Jensdatter, Hans Rasmussen af Stårby og Hans Rasmussen af Sværdborg.
Den 12. oktober 1763: Hustruen til husmand Hans Jensen i Snertinge er død. Børn: Søn, Lars Hansen, 3 år [1760], datter, Giertrud Hansdatter, 3 år [1760]. Vurderingsmænd: Gregorius Hansen og Christen Thorkildsen. Udgifter til Anders Jensen, Gregorius Hansen, Lars Larsen i Lundby og enken til Hans Staal. Hans Jensen er flyttet med sine børn til deres venner i Roskilde ifølge Morten Smed, som er flyttet fra Mensalgaardens grund til Hans Persens enge. Note 1768: Hans Jensen er død og børnene er i København.
Den 6. februar 1768: Karen Andersdatter, som var gift med Lars Nielsen i Neble i Sværdborg sogn, er død. Arvinger fra Karen Andersdatters første ægteskab med Lars Sørensen i Mensalgaarden: Søn, Lars Larsen, 20 år [1748], datter, Ellen Larsdatter, 22 år [1746]. Børnenes værge er deres morbror, Jens Andersen af Ornebjerg [i Kastrup sogn]. Vurderingsmænd: Knud Pedersen og Niels Nielsen Giød i Neble i Sværdborg sogn. Der er nogle få ting at arve men ingen penge. Underskrifter fra Lars Nielsen, Lars Larsen, Ellen Larsdatter, Jens Andersen, Knud Persen og Niels Nielsen [Giøde] – men uægte underskrifter.
Den 7. august 1768: Johanne Pedersdatter, som var gift med indsidder Niels Pedersen, er død. Børn: Datter, Maren Nielsdatter, datter, Lisbeth Nielsdatter. Johanne Pedersdatter var en datter af Peder Rasmussen i Svinninge i Sværdborg sogn, som er til stede sammen med Jacob Olsen af Svinninge, samt Hans Rasmussen af Sværdborg, der er svoger til Niels Pedersen. Desuden er Niels Pedersens bror, Ole Pedersen af Neble i Sværdborg sogn, til stede. Vurderingsmænd: Hans Christensen og Christen Hansen i Sværdborg. Når udgifterne er betalt, er der ikke noget til børnene at arve. Fortsætter den 5. juni 1791: Maren Nielsdatter og Lisbeth Nielsdatter skriver under på, at de har modtaget arven efter deres mor, Johanne Pedersdatter, som var gift med mensalbonden, Niels Pedersen i Neble. Som vitterlighedsvidner underskriver deres farbror, Ole Pedersen i Neble, samt Hans Nielsen, der er avlskarl i Sværdborg præstegård. Fortsætter den 2. juli 1791: Der udbetales fædrene og mødrene arv til Johanne Nielsdatter og Maren Nielsdatter.
Den 18. juni 1772: Kirsten Pedersdatter, som var gift med Hans Rasmussen i Præstehuset, er død. Børn: Søn, Christen Hansen, 9 år [1763], datter, Sophie Hansdatter, 5 år [1767], datter, Maren Hansdatter 1½ år [1770]. Arven til børnene udbetales hhv. den 2. juli 1791 til pigerne og den 17. juli 1791 til drengen. Underskrifter fra Peder Rasmussen i Svinninge, Hans Rasmussen i Sværdborg og vurderingsmændene Hans Larsen og Jeppe Larsen af Sværdborg [men alle uægte]. Fortsættes den 17. juli 1784: Christen Hansen, som er søn af Hans Rasmussen i Sværdborg præstehus, og som er født i 1763, er i dag fyldt 21 år, og han kan derfor modtage sin mødrene arv, som er hos Ole Sørensen i Sværdborg. Underskrevet af Hans Rasmussen og Christen Hansen. Fortsætter den 2. juli 1791: Sophie Hansdatter, som er datter af Hans Rasmussen i Sværdborg præstehus, bekræfter, at hun har modtaget sin mødrene arv. Underskrifter fra Sophie Hansdatter og til vitterlighed af hendes bror, Christen Hansen, samt hendes formynder, Jens Jørgensen.
Den 21. maj 1774: Bruus Rasmussen og hans hustru, Karen Nielsdatter, er begge døde med et kort mellemrum i Mensalhuset, også kaldet Kaholt, i Sværdborg. Hans børn af 1. ægteskab: Søn, Thorkild Bruusen, borger i København, søn, [Ole] Oluf Bruusen, tjener i København, datter, Ellen Bruusdatter, som er gift med Oluf Bruun i Estelev?, afdøde søn, Rasmus Bruusen, som har efterladt sig følgende børn: Datter, Sidsel Rasmusdatter, 15 år [1759], datter, Kirsten Rasmusdatter 8 år [1766], hvis formynder er Hans Rasmussen i Sværdborg, der er deres farbror. Fælles børn i 2. ægteskab: Søn, Peder Bruusen, 14 år [1760], som tjener i Sværdborg, Jens Bruusen, 8 år [1766], som opholder sig i Sværdborg, Niels Bruusen, 3 år [1771], som opholder sig i Næs [i Kastrup sogn], datter, Sidsel Bruusdatter, 16 år [1758], som tjener i København. Formynder for børnene af 2. ægteskab er husmand Niels Nielsen i Næs [i Kastrup sogn]. Vurderingsmænd: Jens Clausen og Hans Rasmussen i Skaverup [i Sværdborg sogn]. Gæld til: Niels Nielsen i Sværdborg, Peder Madsen i Sallerup, købmand P. Stage i Vordingborg, husmand Peder Larsen i Sallerup, Jens Clausen og Ellen Bruusdatter foruden skoleholder Høst i Knudsby. Rasmus Bruusens børn er i Knudsby [i Vordingborg sogn]. Underskrifter fra Oluf Jacobsen Bruun, Hans Rasmussen i Sværdborg, Niels Nielsen i Næs i Kastrup sogn, Jens Clausen og Hans Rasmussen i Skaverup. Oluf Bruusen har givet fuldmagt til sin bror, Thorkild Bruusen den 5. juli 1774. Bevidnes af Peder Hansen, kusk i præstegården. Fortsætter den 26. november 1780: Peder Jensen i Oreby [i Kastrup sogn] har nu på hustru Sidsel Rasmusdatters vegne modtaget arven efter hendes farfar, Bruus Rasmussen i Kaholt. Underskrives af Peder Jensen og Jens Madsen. Fortsætter den 11. september 1783: Ole Bruusen, borger og købmand på Christianshavn i København, skriver under på, at hans bror, Peder Bruusen, som nu er 22 år gammel [1761], har modtaget sin arv. Peder Bruusen er døbt 18 p Trin 1761. Underskrift fra Ole Bruusen af København. Fortsætter den 7. februar 1785: Niels Christensen, som tjener hos Anders Larsen i Neder Vindinge i Kastrup sogn, har på vegne af sin hustru, Kirsten Rasmusdatter, modtaget arven efter hendes farfar. Underskrevet af Niels Christensen. Fortsætter den 2. oktober 1786: Niels Bruusen får udbetalt sin fædrene og mødrene arv hos Peder Knudsen i Kastelev fra 7. til 21. år. Der gives derved afkald.
Den 23. juni 1775: Niels Sørensen af Knudsby i Vordingborg Landsogn har modtaget arven efter sin afdøde datter, Maren Nielsdatter, der var gift med Hans Rasmussen. Underskrives af Niels Sørensen af Knudsby, Hans Rasmussen af Præstehuset, Hans Rasmussen af Sværdborg og Jens Jørgensen af Sværdborg.
Den 26. juli 1779: Jens Hansen skriver under på, at han som fyldt 18 år har modtaget arven efter sin far, husmand Hans Christensen i Præstehuset i Sværdborg. Underskrives desuden af Jens Jørgensen og Hans Kieldahl.
Den 3. oktober 1779: Hemming Hansen, der er søn af Hans Larsen på kirkens gård i Over Vindinge i Sværdborg sogn, har nu modtaget sin arv, skriver præsten.
Den 4. maj 1781: Kirsten Hemmingsdatter, som var gift med husmand Ole Olesen af Snertinge i Sværdborg sogn, er død. Husmandsstedet ligger på gårdmand Gregorius Hansens grund. Kirsten døde den 8. marts 1781. Arvinger: Bror, Jens Hemmingsen, søster, Sidse Hemmingsdatter, som er gift med Peder Larsen af Udby, søster, Ane Hemmingsdatter, som er død og har efterladt sig følgende børn: Søn, Jens Larsen af Snertinge, søn, Christen Larsen af Snertinge, søn, Hemming Larsen af Skallerup i Udby sogn; søster, Maren Hemmingsdatter, som er gift med Lars Rasmussen af Sværdborg præstehus. Ingen var mødt op. Vurderingsmænd: Gregorius Hansen og Thorkild Olsen. Udgifter til Peder Staal, Hans Thomesen, Johan Steffen i Vordingborg, Christen Skrædder, sønnen Ole Olesen. Underskrifter fra Thorkild Olesen, Gregorius Hansen og Ole Olsen.
Den 17. maj 1781: Rasmus Bentsen af Sværdborg er død i sit hus. Enken er Maria Nielsdatter. Til stede er Rasmus Bentsens bror, Hans Bentsen af Knudsby i Vordingborg Landsogn, en nabo ved navn Anders Madsen af Sværdborg samt Hans Olsen af Skaverup i Sværdborg sogn. Rasmus Bentsen døde den 9. maj 1781. Hans Bentsen giver afkald på arv efter sin bror til fordel for enken. Underskrifter fra Hans Bentsen, Anders Madsen, Hans Olsen samt Christen Hansen af Sandby ved Næstved, da han er lavværge for enken.
Den 6. juli 1781: Marie Jensdatter, som var gift med Christen Jensen i Snertinge, er død. Marie Jensdatter døde den 6. juni 1781. Børn: Søn, Hans Christensen, 9 år [1772], søn, Jens Christensen, 2 år [1779], datter, Johanne Christensdatter, 6 år [1775]. Thorkild Olsen er til stede som tilsynsværge for børnene på vegne af deres farbrødre, der var fraværende. Vurderingsmænd: Gregorius Hansen og Hans Thomesen af Snertinge. Gæld til Peder Staal og hr. Terpager [købmænd i Vordingborg]. Christen Jensen vil afholde auktion over sin kones klæder og give det indtjente til sine børn. Underskrifter fra Christen Jensen, Thorkild Olsen, Gregorius Hansen og Hans Thomesen. Fortsætter den 12. november 1781: Auktionen er afholdt, og beløbet deles mellem de 3 børn. Underskrifter fra Christen Jensen, Lars Jensen [farbror] og Peder Jensen [farbror]. Indsat note: Jens Christensen er død den 9. marts 1784, og hans arv deles mellem de to sidste børn.
Den 3. oktober 1785: Jens ? har modtaget arven efter både sin far og sin mor.
Den 30. januar 1786: Lars Nielsen i Mensalgaarden i Neble i Sværdborg sogn er død. Enken er Karen Jacobsdatter. Børn: Søn, Jacob Larsen, 11 år [1775], datter, Karen Larsdatter, 17 år [1769], datter, Lisbeth Larsdatter, 14 år [1772], datter, Ane Larsdatter, 4 år [1782], datter, Maren Larsdatter. ¾ år [1785]. Lavværge for enken er hendes stedfar, Erik Nielsen i Neble Torp. Tilsynsværge for børnene er unge Lars Nielsen af Neble. Vurderingsmænd: Knud Pedersen og Niels Nielsen af Neble. Underskrifter fra Karen Jacobsdatter, Erik Nielsen, Knud Pedersen og Niels Nielsen. Fortsætter den 20. februar 1786: Lavværge for enken er Eric Nielsen i Neble Torp i Sværdborg sogn. Tilsynsværge for umyndige børn er Lars Nielsen i Neble. Vurderingsmænd: Knud Persen og Niels Nielsen af Neble. Gårdens stuehus er på 12 fag. Længerne mod hhv. vest, nord og øst er 6, 16 og 6 fag. Gæld til Lars Terpager Staal og købmand Hans Ravn i Vordingborg. Desuden til den afdøde karl, Jørgen Pedersen, og enkens søster, Ane Jacobsdatter. Karlens mor er Bodil Als i Snertinge. Underskrifter fra Karen Jacobsdatter, Erik Nielsen, Lars Nielsen, Knud Persen og Niels Nielsen. [Hans første hustru er der skifte efter i 1768.]
Den 8. februar 1787: Husmand Peder Hansen i Sværdborg er død. Enken er Karen Jensdatter. Børn: Søn, Hans Pedersen, 2½ år [1784]. Lavværge for enken er Hans Larsen i Sværdborg. Formynder for sønnen er Jeppe Larsen af Sværdborg. Vurderingsmænd: Ole Bentsen af Sværdborg og Hemming Larsen [af Sværdborg?]. Udgifter til Kirsten Rasmusdatter i Snertinge samt Ole Bentsen og Hans Larsen i Sværdborg. Overskuddet i boet deles mellem enken og sønnen. Underskrives af Karen Jensdatter, Ole Bertelsen, Hemming Hansen, Hans Larsen og Jeppe Larsen. Fortsætter den 2. januar 1795: Enken Karen Jensdatter, som var gift med Peder Hansen, har giftet sig igen med Peder Jørgensen [som i skiftet efter hende korrekt kaldes Jens Jørgensen], og nu har hun ifølge skiftet udbetalt arven til sønnen, Hans Pedersen, hvilket er 15 Rigsdaler.
Den 23. juni 1788: Christen Jensen i Mensalhuset i Snertinge er død. Enken er Johanne Hansdatter. Børn: Søn, Hans Christensen, 17 år [1771], datter, Johanne Christensdatter, 13 år [1775], datter, Maria Christensdatter, 6 år [1782]. Formyndere for børnene er deres farbrødre, Peder og Lars Jensen. Vurderingsmænd er gårdmændene Hans Pedersen og Jens Thomesen af Snertinge. Fortsætter den 20. september 1788: Christen Jensen fortalte på sig sygeleje til sine brødre, at han ikke skyldte nogen noget med undtagelse af præsten. Den ældste datter er i Stavreby i Jungshoved sogn hos sin faster, Marie. Hans Christensen er tjenestedreng i Sværdborg præstegård. Underskrifter fra Johanne Hansdatter, Per og Lars Jensen, Hans Thomesen og Jens Persen [men uægte]. Fortsætter den 15. november 1790: Der laves om på fordelingen af arv i forhold til penge og materielle ting, og Hans Christensen er nu over 18 år og skal have udbetalt sin arv. Drengens farbrødre skal altså stille op til møde i præstegården. Fortsætter den 31. december 1790: Hans Christensen skriver under på, at han har modtaget sin arv. Til vitterlighed underskriver avlskarl Hans Nielsen og kusk Rasmus Pedersen af Sværdborg præstegård. Fortsætter juni 1795: Der udbetales yderligere til Christen Jensens døtre, Johanne og Maria.
Den 23. marts 1789: Peder Hansen Væver i Sværdborg er død. Enken er Lisbeth Hansdatter. Arvinger er søskende: Bror, Lars Hansen, bror, Anders Hansen, bror, Jens Hansen, bror, Hemming Hansen, søster, Karen Hansdatter, som er gift med Jørgen Friderichsen i Snertinge i Sværdborg sogn. Lavværge for enken er Niels Jensen. Vurderingsmænd: Rasmus Hemmingsen Skrædder, Hans Larsen og Hemming Rasmussen af Sværdborg. Når Lisbeth Hansdatter dør, skal hendes bror, Hans Hansen eller hans børn have nogle af pengene fra boet. Alle Peder Hansens søskende giver derefter afkald på arv. Underskrifter fra Lars Hansen, Anders Hansen, Hemming Hansen, Jørgen Friderichsen, Lisbeth Hansdatter, Niels Jensen, Hemming Rasmussen, Hans Larsen og Rasmus Hemmingsen.
Den 29. juli 1789: Lisbeth Christoffersdatter, som var gift med Ole Bentsen i Sværdborg, er død. Børn: Søn, Bent Olsen, 25 år [1764], datter, Karen Olsdatter, som er gift med Peder Olsen i Vestenbæk i Stensby sogn, datter, Lisbeth Olsdatter, ugift, datter, Ellen Olsdatter, ugift. Formynder er børnenes morbror, Gregers Christoffersen. De to ældste børn er til stede og utilfredse med, hvad deres far har givet dem i arv. Faren tilstår, at de to yngste børn har fået et sengested og ved lejlighed en skilling, og at han kunne ønske sig, at de to ældste børn kunne opføre sig som skikkelige børn. Der gøres ikke mere ved sagen. Underskrifter fra Ole Bentsen, Bent Olsen, Karen Olsdatter, Lisbeth Olsdatter, Gregers Christoffersen og med Hans Larsen som vidne.
Den 4. september 1795: Karen Jensdatter, som var gift med Jens Jørgensen af Sværdborg, er død [og før ham Peder Hansen – se skiftet herover]. Børn: Søn, Jens Hansen, søn: Jørgen Jensen, søn, Hans Jensen 17 år [1778]. Vurderingsmænd: Gårdmændene Hans Larsen og Hemming Rasmussen samt Rasmus Hemmingsen Skrædder, alle af Sværdborg. Karen døde den 31. august 1795. Boet gøres op, og skiftet udsættes til mandag den 5. oktober 1795. Underskrifter fra Jens Jørgensen, Jørgen Jensen, Hans Jensen, Hemming Rasmussen, Hans Larsen og Rasmus Hemmingsen. Fortsætter den 5. oktober 1795: Christen Hansen Stær af Sværdborg er valgt som formynder for hendes søn af første ægteskab med Jens Hansen, som er dømt til at gå i ?. Ingen andre børn er mødt op. Vurderingsmænd: Gårdmand Hans Larsen af Sværdborg og Rasmus Hemmingsen Skrædder af Sværdborg. Skiftet udsættes til den 16. november 1795. Uægte underskrifter fra Jens Jørgensen, Christen Hansen, Hans Larsen og Rasmus Hemmingsen. Fortsættes den 16. november 1795: Sønnen Jørgen Jensen er myndig, og som formynder for Hans Jensen er valgt hans farbror, gårdmand Peder Jørgensen af Kastelev i Kastrup sogn. Christen Hansen Stær er formynder for den i ? værende Jens Hansen. Samme vurderingsmænd som tidligere. Der er overskud, hvilket giver til udbetaling af 8 Rigsdaler til hver af de 3 sønner. Det ser ud til, at Jørgen Jensen fraskriver sig sin arv, mens Jens Jørgensen skal udbetale arv til Jens Hansen og Hans Jensen. Underskrifter fra Hemming Rasmussen, Hans Larsen, Rasmus Hemmingsen, Jens Jørgensen, Peder Jørgensen, Christen Hansen og Jørgen Jensen. Fortsætter den 10. januar 1796: Jørgen Jensen skriver under på, at præsten har udbetalt arven efter hans mor. Vitterlighedsvidner: Skoleholderen i Snertinge, Hans ?, og Christoffer Rasmussen af Sværdborg præstegård. Fortsætter den 24. maj 1796: Da Hans Jensen er fyldt 18 år, og tjener hos Hemming Rasmussen af Sværdborg, udbetales hans arv. Underskrives af Hans Jensen, gårdmand Hemming Rasmussen af Sværdborg og Peder Nielsen, som tjener i Sværdborg præstegård.
Den 12. juni 1798: Hans Jørgensen af Mensalgaarden i Snertinge i Sværdborg sogn er død. Enken er Maren Larsdatter. Børn: Søn: Jørgen Hansen, søn, Hans Hansen, datter, Ane Hansdatter, datter, Maren Hansdatter. Lavværge for enken er hendes far, Lars Hansen. Formynder for børnene er deres farbror, Peder Hansen af Vallebo [Vallebogården eller Vallebohuset i Øster Egesborg sogn]. Vurderingsmænd: Sognefoged Peder Knudsen af Kastelev i Kastrup sogn og gårdmand Anders Hansen af Snertinge. Hans Jørgensen har haft penge liggende hos præsten, som der føres bevis på. Underskrifter fra Peder Knudsen, Anders Hansen, Lars Hansen og Peder Hansen. Sagen udsættes. Fortsætter den 16. juli 1798: Der er gæld til Torkild Olsen af Snertinge, Peder Pedersen af Snertinge, Niels Hansen af Snertinge, Hans Nielsen af Snertinge, Jens Hansen af Snertinge, Jens Hiort af Snertinge, Andreas Brok af Neder Vindinge i Kastrup sogn, købmand Jensen i Vordingborg, skovfoged Peder Hansen af Fæby i Ørslev sogn samt landmåler Grønvold af Allerslev. Der er overskud i boet, som deles mellem enken og børnene. Enken forbliver på gården og lover at istandsætte, hvad der kræves istandsat. Samme underskrifter som tidligere.
Den 15. juni 1806: Rasmus Hemmingsen i Sværdborg er død. Enken er Karen Jensdatter. Lavværge for enken er Peder Jørgensen i Sværdborg. Børn: Datter, [Birthe Rasmusdatter], som er gift med Rasmus Pedersen i Fuglebæk [Fuglebækshuse i Sværdborg sogn], datter, [Anne Rasmusdatter], som er gift med Niels Nielsen i Udby, datter, som er død og har efterladt sig to sønner: Søn, Søren, 22 år [1784], søn, Anders, 14 år [1792]. Drengenes far, Johannes Andersen i Ørnebjerg [i Kastrup sogn] er mødt op på deres vegne. Vurderingsmænd: Sognefoged Peder Knudsen og gårdmand Hemming Rasmussen i Sværdborg. Gæld til Johanne Mortensdatter i Sværdborg. Underskrifter fra Karen Jensdatter, Peder Jørgensen, Rasmus Pedersen, Niels Nielsen, Hemming Rasmussen og Peder Knudsen af Sværdborg. Fortsætter den 27. juli 1806: Udgifter til begravelse m.v. gøres op, og der er intet at arve.

Skifter fra Iselingen Gods

Den 28. december 1775: Birthe Pedersdatter, som var gift med gårdmand Jens Knudsen af Skaverup i Sværdborg sogn, er død. Jens Knudsen er for nogen tid siden bortrømt. Arvinger: Bror: Hans Pedersen Smed af Grumløse, som er død og har efterladt sig: søn, Anders Hansen Smed af Kastelev i Sværdborg sogn, søn, Ole Hansen Smed af Hårlev, datter, Maria Hansdatter, som tjener i Næstved; bror, Svend Pedersen af Vordingborg, som er død og har efterladt sig: Søn: Peder Svendsen af Udby, søn, Niels Svendsen, som ikke vides hvor er, søn, Christen Svendsen, som ikke vides hvor er. Vurderingsmænd: Ladefoged Jens Christensen af Vordingborg og Niels Pedersen af Kastelev. Vurderingen fandt sted den 9. januar 1775, hvor det angives, at det foregår hos Niels Rasmussen i Skaverup. Gæld til købmand Peder Staal i Vordingborg, tjenestepigen Maren Christensdatter for løn og Ingvor Rasmussen af Neder Vindinge i Kastrup sogn. Underskrifter fra Jens Christensen og Niels Pedersen.
Den 28. december 1775: Gårdmand Anders Christophersen af Snertinge i Ørslev sogn er død. Enken er Zidse Olsdatter. Lavværge for enken er Ole Nielsen. Arvinger: Søster, Mette Christophersdatter, som er gift med Peder Olsen af Snertinge, søstersøn, Christopher Rasmussen, 14 år [1761], som tjener hos Peder Olsen i Snertinge, søstersøn, Jens Madsen Høgh, 10 år [1765], søstersøn, Rasmus Madsen Høgh, som begge er hos Mads Høgh i Udby, søsterdatter, Kirsten Rasmusdatter, 22 år [1763], som er hos Peder Olsen i Snertinge, søsterdatter, Anne Rasmusdatter, 16 år [1759], som tjener i Bårse. Kun Peder Olsen af Snertinge er mødt op. Vurderingsmænd: Ladefoged Jens Christensen af Vordingborg og Friderich Hemmingsen af Over Vindinge. Underskrifter fra Zidse Olsdatter, Ole Nielsen, Peder Olsen, Jens Christensen og Friderich Hemmingsen.
Den 28. december 1775: Husmand Niels Pedersen af Ørslev er død. Enken er Kirsten Andersdatter. Lavværge for enken er Jep Povelsen af Kastrup ved Vordingborg. Arving: Far: Peder Andreasen af Ørslev. Vurderingsmænd: Ladefoged Jens Christensen af Vordingborg og Niels Hansen af Ørslev. Gæld til købmand Peter Staal i Vordingborg. Gælden er større end indtægterne, og der er ej noget at arve. Underskrifter fra Kirsten Andersdatter, Peder Andreasen, Jeppe Povelsen, J. Christensen og Niels Hansen.
Den 29. december 1775: Karen Rasmusdatter, som var gift med indsidder Ole Clausen af Svinninge i Sværdborg sogn, er død. Børn: Datter, Karen Olsdatter, 1 år [1774]. Formynder for datteren er gårdmand Henrich Nielsen af Svinninge. Vurderingsmænd: Ladefoged Jens Christensen af Vordingborg og Niels Pedersen af Kastelev i Sværdborg sogn. Registreringen af boet fandt sted den 16. februar 1775. Uægte underskrifter fra Jens Christensen og Niels Pedersen. Gæld til karlen Jens Pedersen af Sværdborg. Nogle af morens ting gives til formynderen Henrich Nielsens forvaring. Der er et mindre overskud i boet, som deles mellem faren og datteren. Underskrifter fra Ole Clausen, Hendrick Nielsen, Jens Christensen og Niels Pedersen.
Den 30. december 1775: Husmand Niels Hansen af Ørslev er død. Enken er Ellen Knudsdatter, hvis lavværge er Niels Jacobsen. Børn: Søn, Peder Nielsen, 3 år gammel [1772], datter, Johanne Nielsdatter, 10 år gammel [1765]. Formynder for børnene er Jens Jørgensen af Lekkende i Øster Egesborg sogn. Vurderingsmænd: Ladefoged Jens Christensen af Vordingborg og Niels Hansen af Ørslev. Vurderingen blev foretaget den 23. maj 1775. Huset er bygget med 5 fag. Gæld til købmand Peter Staal i Vordingborg. Underskrifter fra Ellen Knudsdatter, Niels Jacobsen, Jens Jørgensen, Jens Christensen og Niels Hansen.
Den 30. december 1775: Sidse Andersdatter, som var gift med gårdmand Niels Jacobsen af Ørslev, er død. Børn: Søn, Jens Nielsen, 12 år [1763], søn, Jacob Nielsen, 6 år [1769], datter, Kirsten Nielsdatter, 18 år [1757], datter, Karen Nielsdatter, 9 år [1766]. Der ordineres en formynder for børnene, hvis der bliver noget at arve. Vurderingsmænd: Ladefoged Jens Christensen af Vordingborg og Niels Hansen af Ørslev. Boet blev opgjort den 23. maj 1775. Gårdens stuehus består af 17 fag og den søndre længe af 8 fag. Gæld til købmand Steffensen i Vordingborg og ungkarl Hans Jensen af Ørslev. Gælden er større end indtægterne, så der er ikke noget at arve. Underskrifter fra Niels Jacobsen, Jens Christensen og Niels Hansen.
Den 5. marts 1776: Karen Pedersdatter, som var gift med Johan Hendrich Christophersen af Vordingborg, som også kaldes for Johan Vægter, er død. Arvinger: 1- Peder Hansen af Fæby i Ørslev sogn, hvis hustru, Marie, er en datter af afdøde Jens Pedersen af Fæby, der var helbror til den afdøde, 2- Søren Pedersen af Ørslev, som er helbror til afdøde, 3- Afdøde Hans Nyegaard af Nygaard, der var halvbror til den afdøde, og som efterlader sig: Børn: Søn, Peder Hansen Nyegaard, 9 år [1767], datter, Thrine Hansdatter Nyegaard, 17 år [1759], datter, Anne Hansdatter Nyegaard, 15 år [1761], 4- afdøde halvbror Peder Nyegaard, som har efterladt sig børn: Datter, Karen Pedersdatter Nyegaard, 10 år [1766], datter, Johanne Pedersdatter Nyegaard, 8 år [1768]. Til stede ved skifteforretningen er Peder Hansen af Fæby, Søren Pedersen af Ørslev, Jacob Nyegaard, der er formynder for Hans Nyegaards børn, og Lars Andersen af Allerslev, der er formynder for Peder Nyegaards børn. Vurderingsmænd: Ladefoged Jens Christensen af Iselingen og Ole Michelsen af Ornebjerg i Kastrup sogn. Vurderingen af boet er foregået den 29. december 1775. Gæld til snedkersvend Reimer. Helbrødrene giver afkald på arv til fordel for enkemanden. Som arv til halvbrødrenes børn tages der ting i boet. Underskrifter fra Johan Hendrik Christophersen, Peder Hansen, Søren Pedersen, Jacob Nyegaard, Lars Andersen af Allerslev, Jens Christensen og Ole Michelsen.
Den 17. september 1776: Gårdmand Lars Frandsen af Ørslev er død. Enken er Kirsten Jensdatter. Børn: Søn, Lars Larsen, 15 år [1761], datter, Mette Larsdatter, 10 år [1766]. Lavværge for enken er hendes fæstemand, Peder Hansen. Der bliver udnævnt en formynder, hvis der bliver noget at arve. Vurderingsmænd: Ladefoged Jens Christensen af Iselingen og Niels Hansen af Ørslev. Vurderingen blev foretaget den 20. maj 1776. Gårdens stuehus er på 10 fag. Der er en nordre længe på 9 fag, en østre længe på 4 fag samt en søndre længe på 9 fag. Gæld til gårdmand Lars Jensen af Ørslev og købmand Rasmus Brøndel i Vordingborg. Gælden overstiger indtægterne, og der er ikke noget for børnene at arve. Underskrifter fra Kirsten Jensdatter, Peder Hansen, Jens Christensen og Niels Hansen.
Den 17. september 1776: Niels Lyddik af Ørslev er død. Enken er Kirsten Pedersdatter. Børn: Datter: Kirstine Nielsdatter Lyddik, 18 år [1758], datter, Sidse Nielsdatter Lyddik, 17 år [1759], datter, Kirsten Nielsdatter Lyddik, 9 år [1767]. Lavværge for enken er hendes fæstemand, Hans Nielsen. Der ordineres en formynder til børnene, hvis der bliver noget at arve. Vurderingsmænd: Ladefoged Jens Christensen af Vordingborg og Niels Hansen af Ørslev. Boet er registreret den 13. juni 1776. Gårdens stuehus er på 10 fag, den sydlige længe på 9 fag og den østlige længe på 6 fag. Gæld til Knud Pedersen af Neble i Sværdborg sogn, datteren Kirstine, Hans Pedersen af Fæby i Ørslev sogn og købmand Steffensen af Vordingborg. Gælden overstiger indtægterne, og der er ikke noget til børnene at arve. Underskrifter fra Kirsten Pedersdatter, Hans Nielsen, Jens Christensen og Niels Hansen.
Den 17. september 1776: Maren Jensdatter, som var gift med Ole Pedersen af Ørslev, er død. Børn: Søn, Peder Olsen, 5 år [1771]. Vurderingsmænd: Ladefoged Jens Christensen af Vordingborg og Niels Hansen af Ørslev. Boet er opgjort den 13. juni 1775. Huset er på 3 fag. Der er gæld til Peder Olsen af Ørslev og Niels Munch af Ørslev. Gælden overgår formuen, og der bliver intet at arve. Underskrifter fra Ole Pedersen, Jens Christensen og Niels Hansen.
Den 17. september 1776: Indsidder Hans Rasmussen af Ørslev er død. Enken er Trude Rasmusdatter. Børn: Søn, Jens Hansen, 23 år [1753], søn, Rasmus Hansen, 8 år [1768]. Vurderingsmænd: Jens Christensen af Vordingborg og Niels Hansen af Ørslev. Der er gæld til Rasmus Jacobsen af Ørslev. Et hurtigt overblik viser, at der ikke bliver noget til børnene at arve. Underskrifter fra Trude Rasmusdatter, Jens Christensen og Niels Hansen.
Den 9. december 1776: Husmand Jens Andersen af Ornebjerg i Kastrup sogn er død. Børn: Søn, Anders Jensen, 34 år [1742], søn, Peder Jensen, 13 år [1763], søn, Jeppe Jensen, 4 år [1772], datter, Karen Jensdatter, som er gift med Peder Jepsen af Ornebjerg i Kastrup sogn, datter, Anne Jensdatter, 8 år [1768], datter, Maren Jensdatter, 16 år [1760], datter, Dorthea Jensdatter, 7 år [1769]. Vurderingsmænd: Jens Christensen af Iselingen og Ole Michelsen af Ornebjerg. Der er afholdt auktion over Jens Andersens sager den 20. maj 1776. Køberne er: Peder Jepsen af Ornebjerg, Anders Jensen af Udby, Peder Hansen af Snertinge i Sværdborg sogn, Ole Andersen af Kastrup ved Vordingborg, skytten Anthon, Peder Larsen af Stuby i Kastrup sogn, Lars Skrædder af Udby, Hans Johansen af Græsbjerg i Sværdborg sogn, Knud Nielsen af Skallerup i Udby sogn, Søren Jensen af Nyegaardshus, Lars Olsen af Ornebjerg, Hans Andersen af Græsbjerg, Hans Bendsen af Stuby, Peder Nielsen af Ørslev, Jens Olsen af Snertinge, Christian Jensen af Ørslev, Jens Bødker af Ørslev, Hemming Jensen af Kastrup, Ole Michelsen af Ornebjerg, Lars Krog af Ornebjerg, Søren Christensen af Ørslev, Hemming Hansen af Græsbjerg, Ole Nielsen af Ørslev, Peder Sørensen af Udby, Peder Hendrichsen af Ornebjerg, Hans Jensen af Ørslev og Peder Pedersen af Ornebjerg. Der er gæld til købmand Peter Staal i Vordingborg, købmand Terpager Staal i Vordingborg, Christen Bendsen af Ornebjerg, Hemming Jensen af Kastrup, Ole Andersen af Ornebjerg, Hans Pedersen af Nygaards Mølle, ungkarl Ole Pedersen af Ornebjerg, udestående børnepenge af skiftebrev dateret den 22. oktober 1757 til sønnen Anders, Johan Peter Olsen af København, smed Christian Jensen og købmand Brøndel i Vordingborg. Gælden er større end indtægterne, og der er ikke noget til børnene at arve. Underskrifter fra Anders Jensen, Peder Jeppesen, Jens Christensen og Ole Mickelsen.
Den 14. december 1776: Ungkarl Peder Sørensen af Snertinge i Sværdborg sogn er død. Arvinger: Bror, Hans Sørensen, som tjener i Lekkende i Øster Egesborg sogn, halvbror, Jens Sørensen af Sværdborg, halvbror, Rasmus Sørensen af Lekkende i Øster Egesborg sogn, halvbror, Lars Sørensen af Lekkende i Øster Egesborg sogn, halvsøster, Anne Sørensdatter, som var gift med Jens Peitersen af Ugledige i Allerslev sogn, som er død og har efterladt sig følgende børn: Søn, Peder Jensen, 9 år [1767], søn, Hans Jensen, 7 år [1769]. Vurderingsmænd: Ladefoged Jens Christensen på Iselinge og Rasmus Pedersen af Knudsby i Vordingborg Landsogn. Der er afholdt auktion over Peder Sørensens ting den 29. april 1776. Køberne er Rasmus Nielsen af Udby, husmand Lars Rasmussen af Snertinge, Rasmus Pedersen af Knudsby, Hans Sørensen af Lekkende, ungkarl Jørgen Petersen af Snertinge, Anders Hansen hos Jens Rasmussen, Anders Hansen af Snertinge, Ole Tingløber af Snertinge, Hans Hansen hos Niels Giøde af Neble i Sværdborg sogn, Bendt Pedersen hos Hans Thomesen, husmand Peder Jørgensen af Snertinge, Peder Sørensen af Lekkende, Niels Nielsen hos Lars Smed af Over Vindinge, Jens Sørensen af Sværdborg, husmand Niels Nielsen af Snertinge, Rasmus Hansen Skov af Udby, Jens Olsen af Snertinge, Peder Nielsen af Udby, Hans Jensen hos Jens Christensen af Svinninge, Weyersløv, Sr. Nohr af Udby, husmand Mads Hiort, Lars Smed af Over Vindinge, Jens Hansen hos gamle Hans Nielsen af Snertinge og husmand Ole Fyen af Hastrup i Beldringe sogn. Følgende havde gæld til Peder Sørensen, som nu er betalt: Hans Nielsen af Snertinge, husmand Peder Jensen af Snertinge, inderste Jens Olsen af Snertinge, gårdmand Ole Hansen af Snertinge, husmand Ole Hansen af Snertinge, husmand Peder Hansen af Snertinge, Ole Olsen af Snertinge samt Gregorius Hansen af Snertinge. Følgend har IKKE betalt alt: gårdmand Hans Nielsen af Snertinge og husmand Ole Larsen af Snertinge. Boet har gæld til degnen Hochlandt af Sværdborg, gårdmand Jens Olsen af Snertinge, ungkarl Hans Hansen af Snertinge og husmand Anders Hansen af Snertinge. Der er et stort overskud i boet, som deles mellem arvingerne. Formynder for den afdøde søsters to børn bliver Hans Sørensen af Lekkende for Peder og Jens Sørensen af Sværdborg for Hans. Underskrifter fra Hans Sørensen, Jens Sørensen, Jens Christensen og Rasmus Pedersen.
Den 7. marts 1777: Zidse Larsdatter, som var gift med indsidder Claus Pedersen af Nyråd i Vordingborg Landsogn, er død. Arvinger: Ingen. Vurderingsmænd: Ladefoged Jens Christensen af Iselingen og foged Niels Hansen af Nyråd. Der er intet til overs at arve. Underskrifter fra Jens Christensen og Niels Hansen.
Den 7. marts 1777: Kirsten Jacobsdatter, som var gift med indsidder Jørgen Mikkelsen af Oreby i Kastrup sogn, er død. Vurderingsmænd: Jens Christensen og Ole Michelsen. Et hurtigt overblik viser, at der ikke er noget at arve. Underskrifter fra Jens Christensen og Ole Mickelsen.
Den 7. marts 1777: Gårdmand Niels Haagensen af Græsbjerg i Ørslev sogn er død. Enken er Johanne Pedersdatter. Børn: Søn, Hans Nielsen, 16 år [1761], søn, Peder Nielsen, 10 år [1767], datter, Margrethe Nielsdatter, 28 år [1749], datter, Johanne Nielsdatter, 26 år [1751], datter, Karen Nielsdatter, 24 år [1753], som er gift med gårdmand Jacob Bendsen af Bakkebølle i Vordingborg Landsogn, datter, Anne Nielsdatter, 21 år [1756], datter, Kirsten Nielsdatter, 20 år [1757], datter, Else Nielsdatter, 15 år [1762]. Vurderingsmænd: Ladefoged Jens Christensen af Iselingen og foged Niels Hansen af Ørslev. Boet er registreret den 2. juli 1776. Gårdens stuehus er på 25 fag, den østre længe er på 17 fag, den søndre længe er på 10 fag og den vestre længe på 10 fag. Der er gæld til købmand Johann Steffensen i Vordingborg og Zidse Hansdatter, som er enke efter Anders Frandsen af Bårse. Overskuet i boet deles mellem enken og børnene. Lavværge for enken er Niels Hansen af ?. Formynder for børnene er Ole Michelsen af Ornebjerg i Kastrup sogn. Underskrifter fra Johanne Pedersdatter, lavværgen Niels Hansen, Ole Michelsen, Jens Christensen og Niels Hansen af Ørslev.
Den 7. marts 1777: Husmand Ole Nielsen af Nyråd i Vordingborg Landsogn er død. Enken er Maren Hansdatter, som er trolovet igen til Lars Andersen. Børn: Søn, Jacob Olsen, 3 år [1774]. Vurderingsmænd: Ladefoged Jens Christensen af Iselingen og foged Niels Hansen af Ørslev. Der er et mindre overskud i boet, og da Maren Hansdatter frasiger sig sin arv, går arven til sønnen. Formynder for drengen bliver Niels Hansen af Ørslev. Underskrifter fra Maren Hansdatter, Niels Hansen, Lars Andersen, Jens Christensen og Niels Hansen af Ørslev.
Den 7. marts 1777: Husmand Peder Sørensen Stage af Nyråd i Vordingborg Landsogn er død. Enken er Anne Marie Hansdatter. Børn: Datter, Kirsten Pedersdatter Stage, 2 år [1775]. Vurderingsmænd: Ladefoged Jens Christensen af Iselingen og foged Niels Hansen af Ørslev. Der er lidt overskud i boet, som deles mellem enken og datteren. Som formynder for datteren blev ordineret Anders Restgaard. Underskrifter fra Anne Marie Hansdatter, Rasmus Hansen [som må være lavværge for enken], Jens Christensen og Niels Hansen.
Den 7. marts 1777: Niels Mogensens enke af Ørslev er død. Børn: Søn, Hans Nielsen, 37 år [1740], søn, Christen Nielsen, 30 år [1747], datter, Ellen Nielsdatter, som er gift med gårdmand Jens Rasmussen af Vester Egesborg, datter, Karen Nielsdatter, som er gift med gårdmand Peder Larsen af Skibinge, datter, Zidse Nielsdatter, som er ugift og 22 år [1755]. Vurderingsmænd: Ladefoged Jens Christensen af Iselingen og foged Niels Hansen af Ørslev. Der er gæld til: Købmand Steffensen i Vordingborg, Niels Brakker [Bragger] af Ørslev, ungkarl Christen Olsen, som tjener hos Wulf i Ørslev. Underskrifter fra sønnen Hans Nielsen på egne og andre arvingers vegne, Jens Christensen og Niels Hansen.
Den 7. marts 1777: Kirsten Hemmingsdatter, som var gift med Hemming Jensen af Nyråd i Vordingborg Landsogn, er død. Børn: Søn, Jens Hemmingsen, 9 år [1768], søn, Søren Hemmingsen, 6 år [1771], søn, Christen Hemmingsen, 4 år [1773]. Vurderingsmænd: Ladefoged Jens Christensen af Iselingen og Niels Hansen af Ørslev. Der er gæld til Wimmer af Hulemose Mølle. Boet er meget lille, og der er ikke noget til børnene at arve. Underskrifter fra Hemming Jensen, Jens Christensen og Niels Hansen.
Den 7. marts 1777: Karen Christensdatter, som var gift med Erich Gregersen af Nyråd i Vordingborg Landsogn, er død. Børn: Søn, Gregers Erichsen, 26 år [1751], datter, Kirsten Erichsdatter, 22 år [1755], datter, Mette Erichsdatter, 5 år [1772]. Vurderingsmænd: Ladefoged Jens Christensen af Iselingen og Niels Hansen af Ørslev. Der er gæld til sønnen Gregers Erichsen. Gælden er større end indtægterne, og der er ikke noget at arve. Underskrifter fra Erich Gregersen, Jens Christensen og Niels Hansen.
Den 4. oktober 1779: Gårdmand Niels Simonsen af Kastrup ved Vordingborg er død. Enken er: Johanne Jensdatter. Børn: Søn, Jens Nielsen, 15 år [1764], datter, Maren Nielsdatter, som er gift med gårdmand Peder Knudsen af Lundby, datter, Bodil Nielsdatter, 10 år [1769], datter, Maria Nielsdatter, 8 år [1771]. Vurderingsmænd: Borger Jens Christensen af Vordingborg og bondefoged Ole Michelsen af Ornebjerg i Kastrup sogn. Boet er opgjort den 1. maj 1779: Gårdens stuehus er på 17 fag. Længen mod vest er på 9 fag. Længen mod nord er ikke i forsvarlig stand og tælles derfor ikke med. Længen mod øst, som er stald, er på 11 fag. Der er et mindre overskud i boet, da ingen er mødt op med fordringer. Svigersønnen, Peder Knudsen af Lundby, forlanger, at arven med det samme bliver delt mellem børnene. Enkens nye fæstemand, Bendt Nielsen, beholder de umyndige børns arv til deres bryllup. Peder Knudsen vælges som formynder for børnene sammen med deres mosters mand, gårdmand Hans Hansen af Kastrup ved Vordingborg. Underskrifter fra Johanne Jensdatter, Bendt Nielsen, Hans Hansen, Peder Knudsen, Jens Christensen og Ole Michelsen.
Den 4. oktober 1779: Inger Pedersdatter, som var gift med indsidder Jens Sørensen af Kastrup ved Vordingborg, er død. Børn: Søn, Peder Jensen, 9 år [1770]. Vurderingsmænd: Borger Jens Christensen af Vordingborg og foged Ole Michelsen af Ornebjerg i Kastrup sogn. Boet er registreret den 7. juni 1779. Formynder for drengen er Ole Mikkelsen. Gæld til købmand Terpager i Vordingborg. Der er et overskud i boet, som deles mellem Jens Sørensen og hans søn. Underskrifter fra Jens Sørensen, Ole Mikkelsen, Jens Christensen og Ole Michelsen
Den 4. oktober 1779: Gårdmand Lars Andersen Smed af Ornebjerg i Kastrup sogn er død. Enken er Giertrud Jacobsdatter. Børn: Søn, Hans Larsen, 33 år [1746], søn, Anders Larsen, 31 år [1748], søn, Jacob Larsen, 26 år [1753], søn, Jens Larsen, 25 år [1754], søn, Christen Larsen, 19 år [1760], datter, Anne Larsdatter, som er gift med gårdmand Torkild Larsen af Ornebjerg i dødsboet, datter, Dorthe Larsdatter, som er gift med gårdmand Hans Hansen af Knudsby i Vordingborg Landsogn. Vurderingsmænd: Gårdmand Ole Mikkelsen og gårdmand Peder Hendrichsen af Ornebjerg. Boet er registreret den 17. juni 1779. Gårdens bygninger er i alt på 59 fag. Underskrifter fra Ole Mikkelsen og Peder Hendriksen. Gæld til Lars Andersens bror, Ole Andersen af Ornebjerg, købmændene Terpager og Brøndel af Vordingborg, Peder Jacobsen af Knudsby, sønnerne Hans, Jens, Anders, Christen og Jacob og Torkel Larsen af Ornebjerg. Der er et mindre overskud, som tilfalder børnenes krav og især til Dorthe. Underskrifter fra Giertrud Jacobsdatter, Hans Hansen, Thorkel Larsen, Jacob Larsen, Jens Larsen, Hans Larsen, Anders Larsen, Ole Michelsen og Peder Hendrichsen.
Den 1. november 1779: Husmand Lars Rasmussen Krog af Ornebjerg i Kastrup sogn er død. Enken er Margrethe Christiansdatter. Børn: Søn, Andreas Larsen Krog, 24 år [1755], søn, Jacob Larsen Krog, 23 år [1756], søn, Christian Larsen Krog, 20 år [1759], søn, Jens Larsen Krog, 14 år [1765], datter, Maren Larsdatter Krog. Vurderingsmænd: Borger Jens Christensen af Vordingborg og foged Ole Michelsen af Ornebjerg. Boet er registreret den 27. februar 1779. Der er et overskud i boet, som deles mellem enken og børnene. Underskrifter fra Margrethe Christiansdatter, hendes fæstemand, Niels Andersen, børnenes formynder, Ole Michelsen, og vurderingsmænd, Jens Christensen og Ole Michelsen.
Den 15. januar 1781: Husmand Niels Michelsen af Ornebjerg i Kastrup sogn er død. Enken er Maren Torkildsdatter. Vurderingsmænd: Gårdmændene Ole Michelsen og Peder Pedersen af Ornebjerg. Gælden er større end indtægterne, og der er ikke noget at arve. Underskrifter fra Maren Torkildsdatter, Ole Mikkelsen og P. Pedersen.
Den 9. april 1781: Anne Pedersdatter, som var gift med gårdmand Hans Johansen af Ornebjerg i Kastrup sogn, er død. Børn: Søn, Johannes Hansen, 13 år [1768], datter, Kirsten Hansdatter, 6 år [1775]. Formynder for børnene er gårdmand Christen Bendsen af Ornebjerg. Vurderingsmænd: Foged Ole Mikkelsen og F. Phaff af Iselingen. Boet er registreret den 16. februar 1781. Gården er temmelig stor, og der er en del arv til ægtemanden og børnene. Hans Johansen giver en del af gårdens indbo som en del af arven. Underskrifter fra Hans Johannesen, Christen Bendsen, P. H. Phaff og Ole Mikkelsen.
Den 9. april 1781: Indsidder Rasmus Erlandsen af Ørslev er død. Enken er Maren Nielsdatter. Arvinger: Halvbror, gårdmand Hans Hansen af Udby, halvsøster, Sidse Hansdatter, som er gift med husmand Mads Jacobsen af Hastrup i Beldringe sogn, halvsøster, Maren Hansdatter, som er gift med husmand Jørgen Jensen af Hastrup i Beldringe sogn. Lavværge for enken er gårdmand Christen Olsen af Ørslev. Vurderingsmænd: Foged Christen Olsen af Ørslev og husmand Niels Brakker af Ørslev. Der bliver afholdt auktion over Rasmus Erlandsens ting den 11. november 1781, hvortil der var følgende købere: Ramlov i Vordingborg, Jørgen Jensen af Hastrup, Mads Jensen af Hastrup, husmand Hans Hansen af Hastrup, Ole Pedersen af Ørslev, Christian Smed af Ornebjerg i Kastrup sogn, Jens Nielsen af Ørslev, Jens Thomsen af Ørslev, Frands Henriksen af Ørslev, unge Søren Hansen af Ørslev, Jens Andersen Skrædder af Ørslev, Mads Jacobsen af Hastrup, sergent Beetz og Hans Thomsen af Ørslev. Boet har penge til gode hos Christen Christensens tjenestekarl, Jens Olsen af Ørslev samt Hans Christian Husmand af Ørslev. Hans Hansen af Udby har betalt for begravelsen og skal have udlægget tilbage. Der er overskud i boet, som deles mellem enken og Rasmus Erlandsens halvsøskende. Underskrifter fra Maren Nielsdatter, Christen Olsen, Hans Hansen, Mads Jacobsen, Jørgen Jensen, Christen Olsen og Niels Bracker.  
Den 13. marts 1787: Anna Nielsdatter, som var gift med husmand Hemming Nielsen af Nyråd i Vordingborg landsogn, er død. Børn: Datter, Ana Sophia Hemmingsdatter, 9 år [1778], Margrethe Hemmingsdatter, 4 år [1783]. Vurderingsmænd: Bondefoged Peder Olsen af Snertinge i Sværdborg sogn og skovfoged Ole Larsen af Teglværket. Børnenes morbror, Peder Corneliussen af Vordingborg, er deres formynder. Boet blev opgjort den 25. januar 1787 af Ole Larsen og Peder Olsen. Udgifterne overstiger indtægterne, og der er ikke noget at arve. Underskrifter fra Hemming Nielsen, Peder Corneliussen, Peder Olsen og Ole Larsen.
Den 13. marts 1787: Gårdmand Jørgen Andersen af Ørslev er død. Enken er Else Hendrichsdatter Bragger. Børn: Datter, Karen Jørgensdatter, 1 år [1786]. Barnets farbror, Niels Andersen Krog i Ornebjerg i Kastrup sogn, er formynder for barnet. Lavværge for enken er hendes far, Hendrich Bragger af Ørslev. Vurderingsmænd: Bondefoged Peder Olsen af Snertinge i Sværdborg sogn og skovfoged Ole Larsen af Teglværket. Boet blev opgjort den 9. januar 1787 af Ole Larsen og Peder Olsen. Gæld til Niels Krog i Ornebjerg og Jens Larsen i Ørslev. Indtægter og udgifter er ens, så der er ikke noget at arve. Underskrifter fra Else Hendrichsdatter Bragger, Niels Andersen Krog, Hendrich Brager, Peder Olsen og Ole Larsen.
Den 24. marts 1787: Mette Steensdatter, som var gift med Peder Corneliussen af Vordingborg, er død. Arvinger er søskende: Søster, Anne Steensdatter, 50 år [1737], som var gift med husmand Jeppe Jensen på Bogø, men som er død og har efterladt sig: Børn: Datter, Anne Jensdatter, 24 år [1763], datter, Ingeborg Jeppesdatter, 17 år [1770], og hendes far er til stede ved skifteforretningen, og han er også formynder for sin steddatter; Søster, Johanne Steensdatter, som er gift med gårdmand Giert Mortensen af Stensby i Kalvehave sogn, der er mødt op på konens vegne; Søster, Bodil Steensdatter, som var gift med gårdmand Lars Zachariasen på Bogø, men som er død og har efterladt sig: Børn: Søn, Peder Larsen, 9 år [1778], datter, Kierstine Larsdatter, 16 år [1773], men da børnenes far er syg, er på hans vegne mødt Ole Matthiasen for at observere; Søster, Kirsten Steensdatter, som er gift med gårdmand Ole Pedersen på Bogø, der er til stede på sin hustrus vegne. Vurderingsmænd: Bondefoged Ole Michelsen og skovfoged Ole Larsen på Teglværket. Boet blev opgjort den 8. januar 1787 af Ole Michelsen af Ornebjerg i Kastrup sogn og Ole Larsen af Teglværket. Underskrift fra Peder Corneliussen. Ole Michelsen har medbragt en regning fra forpagter Thanning på Iselingen per 20. marts 1787. Gæld til regimentsfeltskærer Nicolay Christian Petersen for medikamenter. Underskrifter fra Peder Corneliussen, Jeppe Jensen, Geert Mortensen, Oge Pedersen, Lars Sachariassen, Ole Michelsen og Ole Larsen. Forevist i Næstved den 22. januar 1788.
Den 15. maj 1789: Karen Nielsdatter, som var gift med husmand Jens Hansen af Græsbjerg i Ørslev sogn, er død. Børn: Søn, Niels Jensen, 13 år [1776], søn, Peder Jensen, 13 år [1776], søn, Ole Jensen, 8 år [1781], datter, Birthe Jensdatter, 6 år [1783]. Jens Hansen er selv formynder for sine børn. Vurderingen af boet blev foretaget den 13. januar 1788. Vurderingsmænd: Ole Lassen og Peder Olsen. Underskrifter fra Jens Hansen og de to vitterlighedsvidner. Det viser sig, at udgifterne overstiger indtægterne, så der bliver intet at arve. Underskrifter fra de tre samme mænd.
Den 15. maj 1789: Gårdmand Jørgen Madsen af Græsbjerg i Ørslev sogn er død. Enken er Maren Nielsdatter. Børn: Søn, Peder Jørgensen af Græsbjerg, 28 år [1761], søn, Mads Jørgensen af Græsbjerg, 21 år [1768], søn, Niels Jørgensen af Græsbjerg, søn, Anders Jørgensen af Græsbjerg, datter, Karen Jørgensdatter, som er gift med gårdmand Christen Svann af Græsbjerg. Lavværge for enken er gårdmand Jens Hansen af Græsbjerg. Formynder for umyndige børne er gårdmand Christen Svan. Vurderingsmænd: Bondefoged og gårdmand Peder Olsen af Snertinge i Sværdborg sogn og Ole Larsen Skovfoged ved Teglværket. Boet er registreret i april 1787. Gælden er større end indtægterne pga. gårdens brøstfældighed [tilstand], og der er ikke noget til enken og børnene at arve. Underskrifter fra Maren Nielsdatter, Jens Hansen, Peder Jørgensen, Christen Nielsen Svan, Peder Olsen og Ole Lassen.
Den 16. marts 1790: Enken Anna Sophia Gyrsting, som var enke efter Peder Pedersen Post af Ornebjerg i Kastrup sogn, er død. Børn: Søn, Peder Wilhelm Pedersen, søn, Hemming Pedersen, søn, Jacob Pedersen, datter, Maren Pedersdatter, som er gift med husmand Anders Jensen Krog af Ørslev, datter, Margrethe Pedersdatter, datter, Zidse Pedersdatter. Vurderingsmænd: Bondefoged og gårdmand Ole Michelsen af Ornebjerg og gårdmand Thorkild Larsen af Ornebjerg. Underskrifter fra Ole Michelsen og Thorkild Larsen. Anna Sophias ting og sager sættes på auktion, hvor køberne er: Indsidder Hans Winter af Ørslev, Peder Olsen af Snertinge i Sværdborg sogn, husmand Johan Andresen af Neble i Sværdborg sogn, skoleholder Giertsen af Ørslev, Anders Krog af Ørslev, Jørgen Boesen af Krækestredehus, skoleholder Niels Christensen af Sallerup i Køng sogn, husmand Jens Hansen af Ørslev, Niels Skytte af Græsbjerg i Vordingborg Landsogn, som køber 4 gamle bøger, husmand Hemming Hansen af Græsbjerg, Peder Stæhr af Ornebjerg, Jens Nielsen hos Ole Michelsen af Ornebjerg, Ole Michelsen af Ornebjerg, husmand Jens Thomasen af Ørslev og Peder Hovgaard af Kastrup ved Vordingborg, som køber en gammel kaffemølle. Ingen underskrifter.
Den 23. december 1791: Gårdmand Peder Jensen af Ørslev ved Vordingborg er død. Enken er Susanne Jensdatter. Børn: Datter, Kirsten Pedersdatter, som er gift med Jens Larsen, der fæster svigerfarens gård, datter, Maren Pedersdatter, som er ugift og umyndig. Formynder for Maren er indsidder Niels Jensen af Ørslev. Vurderingsmænd: Skovfoged Oluf Larsen ved Ingeværket og Hans Jensen af Ørslev. Lavværge for enken er Oluf Michelsen af Ornebjerg i Kastrup sogn. Der er lavet en kontrakt med Jens Larsen dateret den 1. februar 1791. Underskrifter fra Susanne Jensdatter, Ole Michelsen, Niels Jensen Mørck, Jens Larsen, Hans Jensen og Ole Lassen. Fortsætter [med indskrivning] af den 8. april 1791: Vurderingsmænd: Skovfoged Ole Larsen fra Ingeværket og bondefoged Hans Jensen Mørk af Ørslev vurderer boet. Underskrifter fra Susanne Jensen, Ole Michelsen, Hans Jensen og Ole Larsen.
Den 23. december 1791: Cidsel Andersdatter, som var gift med indsidder Anders Christensen af Ørslev, er død. Børn: Datter, Maren Andersdatter, som er gift med gårdmand Peder Olsen af Ørslev, søn, Johannes Pedersen Møller, som bor i Grumløse Mølle. Sønnens far var husmand Peder Bertelsen af Ornebjerg i Kastrup sogn. Vurderingsmænd: Hans Jensen af Ørslev og Ole Laursen af Ingeværket. Gæld til gårdmand Rasmus Laursen af Ørslev og kakkelovnsejer Laurs Buge af Ørslev. Underskrifter fra Anders Christensen, Hans Jensen og Ole Lassen. Fortsætter den 16. december 1791: Anders Christensens hustru af Ørslev kaldes nu for Sidse Andersdatter. Vurderingsmænd: Bondefoged Hans Jensen af Ørslev og Ole Skovfoged på Ingeværket. Arven gøres op. Underskrifter fra Anders Christensen, Hans Jensen og Ole Larsen.
Den 23. december 1791: Indsidder Oluf Hansen [Ole Hansen] af Snertinge i Sværdborg sogn er død. Enken er: Ingeborg Olsdatter. Børn fra første ægteskab med Sidsel Hemmingsdatter: Søn, Rasmus Olsen, 22 år [1769], som tjener i Svindinge i Sværdborg sogn, datter, Sidsel Olsdatter, 24 år [1767], som tjener i Sværdborg. Børn fra sidste ægteskab med Ingeborg Olsdatter: Søn, Ole Olsen, 9 år [1782], søn, Hans Olsen, 3 år [1788], begge hjemme hos moren. Formynder for umyndige børn er Peder Olsen af Snertinge. Vurderingsmænd: Peder Olsen af Snertinge og Ole Larsen Skovfoged ved Ingeværket. Boet blev vurdereret den 5. november 1790. Gæld til gårdmand Hans Thomesen [Hans Thomasen] af Snertinge, hr. Terpager Staal af Vordingborg, mølleren i Grumløse i Udby sogn, Hans Christiansens enke af Vordingborg og indsidder gamle Niels Pedersen af Snertinge. Udgifterne overstiger indtægterne, og der er ikke noget at arve. Underskrifter fra Ingeborg Olsdatter, Hans Thomesen, Peder Olsen og Ole Larsen. Fortsætter den 5. november 1790: Listen over boet er indsat. Børnenes navne indsættes, men her antages, at datteren Sidse Olsdatter er 26 år gammel. Underskrifter fra Ingeborg Olsdatter, Peder Olsen og Ole Larsen.
Den 24. september 1792: Gårdmand ”gamle” Peder Hansen af Fæby i Ørslev sogn er død. Enken er Elle Olesdatter. Arvinger: Halvbror, gårdmand Peder Hansen af Ørslev, halvbror, indsidder Niels Hansen af Ørslev. Brødrene har givet afkald på arv til fordel for enken den 11. juli 1792. Lavværge for enken er gårdmand Hans Pedersen af Fæby. Enken er nu blevet gift med Jens Frantzen af Fæby. Vurderingsmænd: Gårdmand Ole Michelsen af Ornebjerg i Kastrup sogn og bondefoged Peder Olsen af Snertinge. Gæld til gårdmand Hans Pedersen af Fæby. Underskrifter fra Eile Olsdatter, Jens Frandsen, Hans Pedersen, Ole Michelsen og Peter Olsen.
Den 18. september 1828: Christiane Amlingsdatter, som var enke efter gårdmand Hans Jacobsen i Ørslev, er død. Arvinger efter Hans Jacobsen: Bror, gårdmand Ole Jacobsen i Remkolde i Sværdborg sogn, bror, gårdmand Johannes Jacobsen i Øster Egesborg, bror, gårdmand Niels Jacobsen i Remkolde, søster, Christiane Jacobsdatter, som er enke efter gårdmand Rasmus Nielsen i Over Vindinge i Sværdborg sogn, søster, Ellen Jacobsdatter, som var gift med gårdmand Rasmus Rasmussen i Ore i Vordingborg Landsogn, men som er død og har efterladt: Søn, Peder Rasmussen, 21 år [1807], datter, Birthe Rasmusdatter, som opholder sig i Skovhuse som enke efter indsidder Hans Piil i Skovhuse. Arvinger efter Christiane Amlingsdatter: Husmand Berthel Mogensen i Øster Egesborg, som er søskendebarn til den afdøde. Vurderingsmænd: Rasmus Hansen Piil og sognefoged Jens Nielsen repræsenteret af sin søn, Niels Jensen, begge af Ørslev. Underskrifter fra Niels Jacobsen, Olle Jakobsen, Johanes Jakobsen, Niels Jensen og Rasmus Hansen Piil. Fortsætter den 24. september 1828: Parret havde oprettet et testamente. I testamentet er Hans Jacobsens slægtninge udeladt, og følgende er udpeget til arvinger: Gårdmand Christen Pedersen i Ørslev, gårdmand Peder Hansen i Ornebjerg i Vordingborg Landsogn, husmand Berthel Mogensen i Rødstofte i Øster Egesborg sogn, skomager Lars Christensen i Mern, husmand Anders Willumsen i Ørslev, indsidder Niels Jensen i Ørslev, husmand Lars Hansen i Ørslev og husmand Lars Hansen i Knudsby i Vordingborg Landsogn. Disse var mødt, men det angives, at der er flere arvinger, og skiftesagen udsættes. Fortsætter den 16. april 1828: Christiane Amlingsdatter har givet noget til sin stedsøn, Niels Hansen Svan på stedet i Ørslev. Underskrifter fra Christen Pedersen, Anders Willumsen, Niels Hansen Svan, og vurderingsmænd: Hans Frandsen og Hans Larsen [nok af Ørslev].
Den 3. november 1828: Kirsten Olsdatter, som var gift med gårdmand Christen Nielsen i Ørslev er død. Arvinger: Bror, Niels Olsen, som er aftægtsmand i Ørslev, bror, Hemming Olsen, som var husmand i Ørslev, men som er død og har efterladt: Søn, Ole Hemmingsen, 11 år [1818], datter, Kirsten Hemmingsdatter, 7 år [1821], begge umyndige; bror, Jens Olsen, som er gårdmand og udflytter af Ørslev, bror, Peder Olsen, som var husmand i Ørslev, men som er død og har efterladt sig: Søn, Niels Pedersen, 24 år [1804], som er husmand i Ørslev, datter, Anne Pedersdatter, der lever som ugift i Ørslev, datter, Sidse Pedersdatter, som er gift med gårdmand Niels Jensen i Ørslev, datter, Kirsten Pedersdatter, som er gift med indsidder Christen Pedersen i Ørslev, datter, Maren Pedersdatter, der lever som ugift i Ørslev; bror, Christen Olsen, som er aftægtsmand i Ørslev, søster, Anne Olsdatter, som er gift med gårdmand Jacob Nielsen i Ørslev. Vurderingsmænd: Sognefoged Jens Nielsen i Ørslev men pga. sygdom er på hans vegne mødt gårdmand Ole Larsen af Ørslev samt tingløber Rasmus Hansen [Piil] af Ørslev. På de umyndiges vegne er mødt gårdmand Niels Jensen og husmand Niels Jensen Østermand. Underskrifter fra Ole Larsen, Rasmus Hansen, Niels Olsen, Jens Olsen, Christen Olsen, Niels Jensen gaardmand og Jacob Nielsen. Fortsætter den 12. januar 1829: Vurderingsmænd: Tingløber Rasmus Hansen Piil og lokarl Bendt Larsen af Iselingen. Af arvinger er mødt op: gårdmand Jens Olsen, og gårdmand Niels Jensen, som også er formynder for Peder Olsens umyndige børn, husmand Niels Jensen Meinke, der er stedfar til Hemming Olsens børn, Christen Olsen samt Kirsten Pedersdatters mand, Christen Pedersen samt Jacob Nielsen. Enkemanden har penge til gode hos smed Hans Hansen i Vordingborg. Gæld til skolelærer Petersen og tjenestekarl Niels Hansen af Ørslev. Der er et pænt overskud i boet, som deles mellem arvingerne. Underskrifter fra Christen Nielsen, Niels Jensen, Jens Olsen, Jacob Nielsen, Christen Olsen, Niels Jensen, Christen Pedersen, Rasmus Hansen Piil og Bendt Larsen.
Den 14. september 1830: Sognefoged og gårdmand Ole Larsen af Ørslev anmelder, at hans søn, Rasmus Olsen, er død 2 måneder gammel. Der udfærdiges attest til præsten.
Den 17. september 1830: Sognefoged og gårdmand Ole Larsen af Ørslev anmelder, at hans hustru, Cathrine Rasmusdatter, er død. Der udfærdiges attest til præsten. Fortsætter den 8. oktober 1830: Katrine Rasmusdatter, som var gift med gårdmand Ole Larsen af Ørslev, er død. Børn: Søn, Lars Olsen, 12 år [1818], datter, Maren Olsdatter, 11 år [1819], datter, Anne Olsdatter, 9 år [1821], datter, Trine Olsdatter, 7 år [1823], søn, Hans Olsen, 4 år [1826], datter, Kirsten Olsdatter, 3 år [1827]. Formynder for de umyndige børn er deres morbror, sognefoged og gårdmand Lars Hansen i Teglstrup i Udby sogn. Vurderingsmænd: Sognefoged Peder Jørgensen og tingmand Rasmus Hansen af Ørslev. Boet gøres op i ting. Enkemanden angiver, at der til ham af gårdmand Jens Hemmingsen [Hemesen] i Kastrup ved Vordingborg er udstedt en panteobligation den 1. april 1823 på 200 Rigsdaler i forbindelse med afdøde Hans Jensen i Ørslev. Der er desuden udstedt en panteobligation den 11. december 1823 til enkemanden fra borger og Spækhøker Hans Christian Andersen af Vordingborg på 250 Rigsdaler. Endvidere er der til enkemanden udstedt en panteobligation på 1000 Rigsdaler den 20. april 1829 af selvejerhusmand Anders Jensen i Bakkebølle i Vordingborg Landsogn i forbindelse med Rasmus Olsen af Ornebjerg i Kastrup sogn, hvoraf der er afbetalt 200 Rigsdaler. Underskrifter fra Peder Jørgensen, Rasmus Hansen, Lars Hansen og Ole Larsen.
Den 29. september 1830: Gårdmand Niels Hansen af Ørslev anmelder, at hans tjenestepige, Bodil Nielsdatter, er død 22 år gammel.
Den 9. oktober 1830: Kirsten Pedersdatter, som er enke efter husmand Jens Jacobsen, møder op med sin lavværge, aftægtsmand Jens Nielsen af Ørslev, og meddeler, at hun er berettiget til at sidde i uskiftet bo.
Den 9. oktober 1830: Enken efter husmand Jens Andersen Skrædder af Ørslev møder op med sin lavværge, husmand Morten Olsen af Ørslev, og meddeler, at hun er berettiget til at sidde i uskiftet bo.
Den 26. oktober 1830: Gårdmand Hans Olsen af Ørslev er død. Enken er Karen Larsdatter. Børn: Søn, Lars Hansen, 9 år [1821], søn, Jens Hansen, 3 år [1827], datter, Anne Hansdatter, 5 år [1825]. Lavværge for enken er gårdmand Mads Larsen af Ørslev. Formynder for de umyndige børn er deres farbror, indsidder Peder Olsen af Ørslev. Vurderingsmænd: Sognefoged Ole Larsen og tingmand Rasmus Hansen af Ørslev. Gæld til Peder Jensen Sager af Sværdborg sogn. Som arv til børnene besluttes, at sønnerne får penge samt en ko på 4 til 6 år, mens datteren får en seng med klæder samt andre ting ved sit bryllup eller nogle penge og to får. Underskrifter fra Karen Larsdatter, Mads Larsen, Peder Olsen, Ole Larsen og Rasmus Hansen.
Den 30. april 1832: Husmand Bendt Larsen af Nyråd Havnehus i Vordingborg Landsogn er død. Enken er Ellen Gotfredsdatter, som ønsker at indgå et nyt ægteskab. Børn: Datter, Kirsten Bendtsdatter, 9 år [1823]. Lavværge for enken er aftægtsmand Søren Pedersen af Bakkebølle i Vordingborg Landsogn. Formynder for pigen er hendes farbror, husmand Peder Larsen af Bakkebølle. Vurderingsmænd: Sognefoged Peder Madsen og Tingløber Willum Hendrichsen af Bakkebølle. Underskrifter fra Peder Madsen, Willem Henriksen, Søren Pedersen og Peder Larsen.
Den 3. april 1834: Gårdmand Jacob Nielsen af Ørslev er død. Enken er Anne Olsdatter. Børn: Søn, Anders Jacobsen, 32 år [1802], som er tjenestekarl i Ørslev, datter, Anne Jacobsdatter, som er gift med indsidder Mads Pedersen af Rødstofte i Øster Egesborg sogn, datter, Sidse Jacobsdatter, som er gift med husmand Hans Hansen af Ørslev, datter, Maren Jacobsdatter, 23 år [1811], ugift og hjemme hos moren, søn, Hans Jacobsen, 21 år [1813], hjemme hos moren, søn, Ole Jacobsen, 18 år [1816], hjemme hos moren. Lavværge for enken er aftægtsmand Christen Olsen af Ørslev. Formynder for umyndige børn er gårdmand Anders Jensen af Ørslev, som er søskendebarn til Jacob Nielsen. Vurderingsmænd: Sognefoged Ole Larsen af Ørslev og skolelærer Petersen. Underskrifter fra Ole Larsen, J. Petersen, Christen Olsen, Anders Jensen, Mads Pedersen, Hans Hansen og Anders Jacobsen. Fortsætter den 7. juni 1834:  Vurderingsmænd: Sognefoged Ole Larsen af Ørslev og tingmand Peder Jensen af Ornebjerg. De to sønner og de to svigersønner er til stede foruden Anders Jensen af Ørslev. Begge svigersønner giver fuld afkald på arv på vegne af deres hustruer. Anders Jacobsen giver også afkald på arv efter begge forældre. Underskrifter fra Mads Pedersen, Hans Hansen, Anders Jacobsen, Hans Jacobsen, Anders Jensen, Christen Olsen, Ole Larsen og Peder Jensen.
Den 3. april 1834: Dødsanmeldelse: Gårdmand Peder Hansen af Ornebjerg i Vordingborg Landsogn er død og efterlader sig enke og umyndige børn. Fortsætter den 11. april 1834: Enken er Gertrud Thorchildsdatter. Børn: Datter, Maren Pedersdatter, 17 år [1817], ugift og hos moren, datter, Gertrud Pedersdatter, 15 år [1819], ugift og hos moren, søn, Torchild Pedersen, 10 år [1824], hos moren, søn, Hans Pedersen, 5 år [1829], hos moren, søn, Jens Pedersen, 2 år [1832], hos moren. Lavværge for enken er husmand Jens Hansen af Ornebjerg. Værge for børnene er deres søskendebarn, gårdmand og smed Ole Olsen af Kastrup. Vurderingsmænd: Sognefoged Jørgen Pedersen og tingmand Peder Jensen Kalstrup, begge af Ornebjerg. Underskrifter fra Jørgen Pedersen, Peder Jensen, Jens Hansen og Ole Olsen. Fortsætter den 9. juni 1834: Gæld til: Peder Madsen i Bakkebølle i Vordingborg Landsogn, købmand Jens Hage i Vordingborg på regning i slutningen af 1833, Den Lærde Skole i Vordingborg for 1832 og 1833, Peder Hansen i Sværdborg, Lars Skovfoged og sognefoged Jørgen Pedersen af Ornebjerg. Underskrifter fra Jens Hansen, Ole Olsen, Jørgen Pedersen og Peder Jensen.
Den 15. april 1834: Dødsanmeldelse: Husmand Peder Pedersen Steffensen i Ørslev er død og efterlader sig enke og tre børn.
Den 6. juni 1834: Inger Hemmingsdatter, som var gift med husmand Niels Mortensen i Ørslev, er død.
Den 7. juni 1834: Husmand Hans Bendsen i Kalvevadshuset er død. Enken er Kirstine Johannesdatter, der nu er gift med Anders Nielsen i Ørslev, som er mødt på hustruens vegne. Børn: 5 drenge, datter, Sidse Marie Hansdatter. Formynder for umyndige børn er husmand Hans Jacobsen af Bjerremarken. Vurderingsmænd: Sognefoged Ole Larsen af Ørslev og tingløber Peder Jensen af Ornebjerg. Gæld til Lars Hansens tjenestekarl, Ole Hansen i Ørslev. Underskrifter fra Anders Nielsen, Hans Jacobsen, Ole Larsen og Peder Jensen.
Den 3. juli 1834: En udøbt søn af gårdmand Lars Jensen og Anne Christensdatter i Ørslev anmeldes død. Attest til præsten er udstedt.
Den 28. juli 1834: Den 8-årige Maren Pedersdatter, som er en datter af Peder Frandsen i Ørslev, anmeldes død den 26. juli 1834. Attest til præsten er udstedt.
Den 4. august 1834: Anders Jacobsens steddatter, Sidse ? på ½ år, anmeldes død uden at efterlade sig noget.
Den 14. august 1834: Birthe Rasmusdatter, som var gift med Peder Villumsen i Ørslev, er død. Børn: Søn, Rasmus Pedersen, 17 år [1817], datter, Anne Pedersdatter, 22 år [1812]. Formynder for børnene er deres farbror, Anders Villumsen af Ørslev. Vurderingsmænd: Sognefoged Ole Larsen og tingmand Willum Hendrichsen af Ornebjerg. Enkemanden ønsker at gifte sig igen. Underskrifter fra Ole Larsen, Willum Henrichsen, Peder Willumsen og Anders Willumsen.
Den 15. august 1834: Husmand Hans Hansens søn, Niels Hansen, i Ørslev anmeldes død år gammel om natten uden at efterlade sig noget.
Den 15. august 1834: Husmand Niels Jensens datter, Anne Margrethe Nielsdatter, i Ørslev anmeldes død 1½ år gammel uden at efterlade sig noget. En note siger, at søsteren til hende, Anne Nielsdatter, også er afgået ved døden.
Den 5. september 1834: Husmand Lars Hansen Vævers datter, Gertrud Kirstine Larsdatter, af Ørslev anmeldes død 2 år gammel uden at efterlade sig noget.
Den 5. september 1834: Gårdmand Peder Hansen af Ornebjerg i Kastrup sogn er død. Enken er Gertrud Thorkildsdatter. Børn: Søn, Thorkild Pedersen, søn, Hans Pedersen, søn, Jens Pedersen, datter, Maren Pedersdatter, datter, Gertrud Pedersdatter. Lavværge for enken er husmand Jens Hansen af Ornebjerg. Formynder for umyndige børn er deres fødselsværge, husmand Hans Hansen af Ornebjerg. Vurderingsmænd: Sognefoged Jørgen Pedersen og tingmand Peder Jensen Rolstrup af Ornebjerg. Godsejeren er berettiget til at gøre udlæg i boet. Der skal betales løn til tjenestekarl Hendrich Hansen. Der er overskud i boet, som fordeles mellem enken og børnene. Enken med lavværge anmoder om, at pengene forbliver i boet, indtil børnene er myndige. Underskrifter fra Gertrud Thorkildsdatter, Jens Hansen, Hans Hansen, Jørgen Pedersen og Peder Jensen.
Den 4. oktober 1834: Gårdmand Christen Pedersen af Ornebjerg meddeler, at hans datter, Kirsten Christensdatter er død 20 år gammel. Hun efterlader sig ikke noget.

Skifter fra Rosenfeld Gods

Den 29. december 1775: Karen Pedersdatter, som var gift med indsidder Peder Jørgensen af Neder Vindinge i Kastrup sogn, er død. Børn: Søn, Ole Sørensen, 36 år [1739], som er indsidder i Sværdborg, datter, Karen Sørensdatter, som er gift med Ole Andersen i Kastrup, datter, Marie Sørensdatter, 22 år [1753], som tjener hos Niels Jensen i Sværdborg. Vurderingsmænd: Ladefoged Jens Christensen af Vordingborg og Ole Michelsen af Ornebjerg. Boet blev opgjort den 9. februar 1775. Der er en lille smule overskud, som fordeles mellem enkemanden og børnene. Ole Andersen bliver formynder for sin svigerinde. Underskrifter fra Peder Jørgensen, Ole Andersen, Ole Sørensen, Jens Christensen og Ole Mikkelsen.
Den 29. december 1775: Gårdmand Hans Jensen Svan af Stuby i Kastrup sogn er død. Enken er Anne Nielsdatter. Børn: Jens Hansen Svan, 2 år [1773]. Enkens lavværge er fæstemand Peder Larsen, som nu har gården i fæste. Vurderingsmænd: Ladefoged Jens Christensen af Vordingborg og Rasmus Pedersen af Knudsby. Rasmus Jensen af Stuby er der på vegne af sønnen. Boet var opgjort den 8. marts 1775. Der er lidt overskud at arve, som moren får mod at klæde og give føde sin søn. Underskrifter fra Anne Nielsdatter, Peder Larsen, Rasmus Jensen, Jens Christensen og Rasmus Pedersen
Den 30. december 1775: Husmand Peder Espensen af Oreby i Kastrup sogn er død. Enken er Maren Pedersdatter. Børn: Søn, Jens Pedersen, 15 år [1760], søn, Ole Pedersen, 11 år [1764], datter, Kirsten Pedersdatter, 3 år [1772]. Lavværge for enken er Christopher Sørensen. Den ældste søn er sendt ud og tjene hos fremmede, mens de andre to er hjemme. Vurderingsmænd: Ladefoged Jens Christensen af Vordingborg og Rasmus Pedersen af Knudsby. Boet var opgjort den 15. marts 1775. Huset består af 6 fag, hvoraf de 2 fag er stue. Gæld til Peder Staal i Vordingborg og husmand Niels Pedersen i Oreby. Underskrifter fra Maren Pedersdatter, Christopher Sørensen, Jens Christensen og Rasmus Pedersen.
Den 27. februar 1776: Gårdmand Jørgen Pedersen af Stuby i Kastrup sogn er død. Enken er Anne Hansdatter. Børn: Søn, Peder Jørgensen, 14 år [1762], datter, Karen Jørgensdatter, 10 år [1766], datter, Mette Jørgensdatter, 2 år [1774]. Lavværge for enken er hendes fæstemand, Ole Isachsen. Formynder for børnene er Peder Jacobsen af Knudsby i Vordingborg Landsogn. Vurderingsmænd: Ladefoged Jens Christensen af Iselingen og Niels Pedersen af Kastelev i Sværdborg sogn. Boet blev vurderet den 30. januar 1776. Gårdens stuehus er på 16 fag. Desuden er der vestre længe på 7 fag og en østre længe på 7 fag. Gæld: Stiftebrev efter Jørgen Pedersens forrige hustru, Mette Jacobsdatter af den 1. marts 1771. Desuden til købmand Lars Terpager Staal, Niels Bendsen i Kastrup og Rasmus Pedersen i Knudsby. Udgifterne overstiger indtægterne, og der er ikke noget at arve. Underskrifter fra Anne Hansdatter, Ole Isaksen, Peder Jacobsen, Jens Christensen og Niels Pedersen. Forevist i Præstø den 22. januar 1777.
Den 3. marts 1777: Sidse Olsdatter, som var gift med gårdmand Hemming Michelsen af Kastelev i Sværdborg sogn, er død. Børn: Datter, Birthe Hemmingsdatter, 23 år [1754], datter, Karen Hemmingsdatter, 15 år [1762]. Vurderingsmænd: Ladefoged Christensen af Iselingen og bondefoged Niels Pedersen af Kastelev. Boet er registreret den 13. november 1776. Gårdens stuehus er på 8 fag. Den østre længe er på 9 fag, den søndre på 9 fag, og den vestre længe er på 12 fag. Der er gæld til købmand Staal i Vordingborg, Rasmus Michelsen, som tjener hos inspektør Prehn i Allerslev, tjenestekarlen Peder Rasmussen samt tjenestepigen Karen. Gælden er større end indtægterne, og der er ikke noget til børnene at arve. Uægte underskrifter fra Jens Christensen og Niels Pedersen.
Den 4. marts 1777: Husmand Hans Jacobsen af Stenbjerg i Kastrup sogn er død. Enken er Maren Hansdatter. Børn: Søn, Jacob Hansen, 25 år [1752]. Vurderingsmænd: Ladefoged Jens Christensen af Iselingen og Ole Michelsen af Ornebjerg. Gæld til købmand Peder Staal i Vordingborg. Udgifterne er større end indtægterne, og der er intet at arve. Underskrifter fra Maren Hansdatter, Jacob Hansen, Jens Christensen og Ole Michelsen.
Den 4. marts 1777: Margrethe Jensdatter, som var gift med husmand Niels Johansen af Stenbjerg i Kastrup sogn, er død. Børn: Søn, Hans Mortensen af Stenbjerg, 24 år [1753], datter, Maren Nielsdatter, som er gift med færgekarl Lars Hansen af Stenbjerg, datter, Birthe Nielsdatter, 20 år [1757], som tjener hos guldsmed ___ i Vordingborg. Vurderingsmænd: Ladefoged Jens Christensen af Iselingen og Ole Michelsen af Ornebjerg i Kastrup sogn. Boet er registreret den 16. juli 1775. Der er gæld til bødker Niels Povelsen af Stenbjerg og købmand Peder Staal i Vordingborg. Gælden er større end indtægterne, og der er intet til børnene at arve. Underskrifter fra Hans Mortensen, Lars Hansen, Jens Christensen og Ole Mikkelsen.
Den 14. marts 1777: Mette Espensdatter, som var gift med gårdmand Lars Bertelsen af Næs i Kastrup sogn, er død. Børn: Søn, Rasmus Larsen, 24 år [1753], søn, Lars Larsen, 22 år [1755], datter, Lisbeth Larsdatter, som er gift med gårdmand Rasmus Christophersen af Stuby, datter, Maria Larsdatter, 26 år [1751]. Vurderingsmænd: Ladefoged Jens Christensen af Iselingen og foged Niels Pedersen af Kastelev. Boet blev vurderet den 9. august 1776 af forvalter Prehn og fuldmægtig Hæboe af Iselingen. På gården er der 9 heste og føl, 4 køer og 2 kalve, 6 får, 2 svin og 2 grise, 20 gæs og 5 til 8 høns. Stuehuset er på 13 fag, længen mod vest er på 6 fag, og længen mod syd er på 17 fag. Gæld til gårdmand Christen Hansen af Næs i Kastrup sogn og købmand Terpager i Vordingborg. Gælden er større end indtægterne, og der er intet at arve. Underskrifter fra Lars Bertelsen, Jens Christensen og Niels Pedersen.
Den 5. marts 1777: Indsidder Søren Sørensen af Oreby i Kastrup sogn er død. Enken er Karen Olsdatter. Søren Sørensen efterlader sig også 3 børn, men ingen navnet angives. Vurderingsmænd: Ladefoged Jens Christensen af Iselingen og foged Ole Michelsen af Ornebjerg. Boet er ekstremt lille, og skiftet afsluttes derfor. Underskrifter fra Karen Olsdatter, Jens Christensen og Ole Michelsen.
Den 5. marts 1777: Husmand Rasmus Hansen Høeg af Neder Vindinge i Kastrup sogn er død. Enken er Anne Jensdatter. Børn: Søn, Søren Rasmussen Høeg, 14 år [1763], søn, Hans Rasmussen Høeg, 10 år [1767], datter, Else Rasmusdatter Høeg, 12 år [1765]. Lavværge for enken er Stephen Hendrichsen. Vurderingsmænd: Ladefoged Jens Christensen af Iselingen og Ole Michelsen af Ornebjerg. Der er gæld til Hans Rasmussen af Neder Vindinge og Peder Stær af Ornebjerg. Gælden er større end indtægterne, og der er intet til børnene at arve. Enken lover ved tid og lejlighed at betale den overskydende gæld. Underskrifter fra Anne Jensdatter, Stephan Hendrichsen, Jens Christensen og Ole Michelsen.
Den 6. marts 1777: Husmand Lars Pedersen af Ørslev er død. Enken er Maren Philipsdatter, som nu har fæstemand Hans Larsen. Arvinger: Søsterdatter [uden navn], som er gift med Henrich Spar i Vordingborg. Vurderingsmænd: Ladefoged Jens Christensen af Iselingen og Niels Hansen af Ørslev. Gæld til Anders Christensen i Ørslev, Hans Svan af Ørslev og ungkarl Hans Nielsen af Ørslev. Gælden er således større end indtægterne, og der er intet at arve. Underskrifter fra Maren Philipsdatter, Hans Larsen, Jens Christensen og Niels Hansen.
Den 6. marts 1777: Anne Jensdatter, som var gift med husmand Hans Hansen af Over Vindinge i Sværdborg sogn, er død. Børn: Datter, Birthe Hansdatter, som er gift med Søren Jensen af Over Vindinge, datter, Anne Hansdatter, som er gift med husmand Jeppe Clausen af Over Vindinge. Vurderingsmænd: Ladefoged Jens Christensen af Iselingen og foged Niels Pedersen af Kastelev i Kastrup sogn. Boet er registreret den 28. december 1775. Huset er på 6 fag. Der er gæld til købmændene Bøg og Terpager i Vordingborg. Gælden er større end indtægterne, og der er intet til børnene at arve. Hans Hansen lover at betale gælden. Underskrifter fra Hans Hansen, Jens Christensen og Niels Pedersen.
Den 29. juli 1777: Gårdmand Hans Madsen af Kastelev i Sværdborg sogn er død. Enken er Kirsten Hansdatter. Vurderingsmænd: Ladefoged Christensen og foged Niels Pedersen af Kastelev. Boet gøres op den 8. april 1778. Stuehuset er på 16 fag. Der er en østre længe på 15 fag, en nordre længe på 11 fag samt en vestre længe på 15 fag. Der er gæld til købmand N. C. Bøy i Vordingborg og Peder Madsen af Sallerup i Køng sogn, som er stedsøn til den afdøde. Der er endvidere gæld til Ole Jacobsen af Sallerup, Anders Hansen af Lekkende i Øster Egesborg sogn og Lars Larsen for løn, og han tjener nu hos købmand Sand i Vordingborg. Denne skal dog bevise for skifteretten, at han har penge til gode. Der er også gæld til husmand Jens Hansen af Køng for tærskeløn, ungkarl Jens Larsen af Oreby i Kastrup sogn, Anders Hugger af Over Vindinge i Sværdborg sogn, Christen Hansen af Sværdborg, Hans Christensen af Sværdborg, hr. Westengaard af Sværdborg samt købmand Staal af Vordingborg. Gælden er således større end indtægterne, og der er intet at arve. Enkens fæstemand er Peder Knudsen. Uægte underskrifter fra Kirsten Hansdatter, Peder Knudsen, J. Christensen og Niels Pedersen.
Den 8. april 1778: Marie Hansdatter, der var gift med Ebbe Olsen af Kastelev i Sværdborg sogn, er død. Børn: Søn, Hans Ebbesen, 5 år [1773], søn, Ole Ebbesen, 3 år [1775]. Vurderingsmænd: Ladefoged J. Christensen fra Iselingen og Niels Pedersen af Kastelev. Registreringen af boet er foregået den 29. juli 1777. Gæld til købmand Peder Staal i Vordingborg, købmand Baj i Vordingborg samt Peder Olsen i Over Vindinge [i Sværdborg sogn]. Underskrifter fra Ebbe Olsen, J. Christensen og Niels Pedersen.
Den 1. november 1779: Husmand Ole Hansen af Neder Vindinge i Kastrup sogn ved Vordingborg er død. Enken er Anne Hansdatter. Arvinger: Søster, Anne Hansdatter, som er gift med indsidder Jesper Jensen i Kastrup, halvbror, Peder Biørn af Vordingborg. Lavværge for enken er Hans Hansen af Over Vindinge [i Sværdborg sogn]. Vurderingsmænd: Borger R. Christensen af Vordingborg og foged Ole Michelsen af Ornebjerg i Kastrup sogn. Boet blev registreret den 6. oktober 1778. Gæld til købmand Terpager i Vordingborg og købmand Bay i Vordingborg. Underskrifter fra Hans Hansen, Anne Hansdatter, R. Christensen og Ole Michelsen.
Den 13. november 1779: Kirsten Nielsdatter, som var gift med indsidder Gregers Pedersen af Neder Vindinge i Kastrup sogn ved Vordingborg, er død. Børn: Søn, Christian Gregersen, 9 år [1770]. Vurderingsmænd: Borger J. Christensen af Vordingborg og foged Ole Michelsen af Ornebjerg i Kastrup sogn. Boet blev registreret den 29. juli 1778. Gæld til Johan Kiedelføerer og købmand Sands enke i Vordingborg. Underskrifter fra Gregers Pedersen, J. Christensen og Ole Michelsen.
Den 12. september 1780: Gårdmand og skovfoged Christen Jensen af Oreby i Kastrup sogn er død. Enken er Ellen Hansdatter. Børn: Søn, Jens Christensen, 11 år [1769], søn, Hans Christensen, 6 år [1774], søn, Ole Christensen, 4 år [1776]. Formynder for de to ældste børn er gårdmand Hans Rasmussen af Neder Vindinge i Kastrup sogn, men formynder for sønnen Ole er gårdmand Hans Johansen af Ornebjerg i Kastrup sogn. Vurderingsmænd: Rasmus Pedersen af Knudsby i Vordingborg landsogn og gårdmand Hans Hansen af Ornebjerg i Kastrup sogn. Boet er registreret den 12. august 1780. Gårdens stuehus er på 14 fag. Der er en længe mod syd på 15 fag, en længe mod øst på 12 fag samt en længe mod nord på 11 fag. Registreringen er foretaget af P.H. Phaff og Rasmus Pedersen. Der er gæld til kirurgen Schreiber i Vordingborg. Der er et stort overskud i boet, som deles mellem enken og børnene. Underskrifter fra Ellen Hansdatter, Hans Johansen, Hans Rasmussen, Rasmus Pedersen og Hans Johansen [som tidligere kaldtes for Hans Hansen].
Den 25. september 1780: Gårdmand og bondefoged Niels Pedersen i Kastelev i Sværdborg sogn er død. Enken er Anne Hemmingsdatter. Børn: Søn, Peder Nielsen, 18 år [1762], datter, Maria Nielsdatter, som er gift med Peder Olsen, og manden er til stede på konens vegne. Formynder for Peder er gårdmand Ebbe Olsen af Kastelev. Vurderingsmænd: Skiftefoged og gårdmand Ole Larsen af Sallerup og indsidder Lars Larsen af Kastelev. Boet blev opgjort den 24. april 1780 af Ole Michelsen af Ornebjerg i Kastrup sogn og Ole Larsen af Sallerup. Gæld til købmand Bøg i Vordingborg, købmand Peder Staal i Vordingborg, hendes far Jens Jensen i Køng og gårdmand Christen Hansen i Sværdborg. Underskrifter fra Anne Hemmingsdatter, Peder Olsen, Ebbe Olsen, Lars Larsen og Ole Larsen [de 2 sidste underskrifter er næppe ægte].
Den 25. marts 1780: Maren Pedersdatter, som var gift med indsidder Lars Larsen i Kastelev i Sværdborg sogn, er død. Børn: Søn, Lars Larsen, 6 år [1774], søn, Peder Larsen, 3 år [1777]. Vurderingsmænd: Foged og gårdmand Ole Larsen af Sallerup og gårdmand Ebbe Olsen af Kastelev. Boet blev opgjort den 23. marts 1780, men vidner forefandtes ikke, hvilket underskrives af ? og Niels Pedersen. Gæld til købmand Terpager i Vordingborg, købmand Bøg i Vordingborg, tjenestekarlen Benth, som nu tjener i Vordingborg hos vinhandler de Hoff, afdøde Niels Pedersen i Kastelev samt Dytløv, som nu tjener i Hellevads Mølle. Morbroren, Ole Pedersen af Kastelev, gøres til formynder for børnene, der får lidt penge og lidt af indboet. Underskrifter fra Lars Larsen, Ole Larsen og Ebbe Olsen. Forevist i Næstved den 8. februar 1781.
Den 9. april 1781: Ingeborg Rasmusdatter, som var gift med husmand Niels Espensen af Neder Vindinge i Kastrup sogn, er død. Børn: Søn, Rasmus Nielsen, 10 år [1771], søn, Lars Nielsen, 5 år [1776]. Vurderingsmænd: Ole Michelsen af Ornebjerg i Kastrup sogn og Sr. Phaff af Iselingen. Boet blev opgjort den 31. marts 1781. Underskrifter fra P. H. Phaff og Ole Mikkelsen. Der er ingen gæld i boet og deraf et overskud, som deles mellem Niels Espensen og hans sønner. Formynder for den ældste søn er gårdmand Rasmus Jensen af Neder Vindinge og for den yngste søn, gårdmand Rasmus Pedersen Holm af Neder Vindinge. Underskrift fra Niels Esbensen, Rasmus Pedersen Holm, Rasmus Jensen, Phaff og Ole Mikkelsen.
Den 9. april 1781: Husmand Jens Mortensen af Neder Vindinge i Kastrup sogn er død. Enken er Anne Jensdatter. Arvinger: Halvbror, indsidder Hans Mortensen af Sværdborg, søsterdatter uden navn [men er nok Maren Hansdatter], som er gift med inderste Friderich Jørgensen af Neder Vindinge. Lavværge for enken er Rasmus Jensen af Neder Vindinge. Vurderingsmænd: Sr. Phaff af Iselingen og Ole Michelsen af Ornebjerg. Boet blev opgjort den 14. marts 1781. Gæld til gårdmand Rasmus Jensen af Neder Vindinge og gårdmand Rasmus Pedersen Holm af Neder Vindinge. Underskrifter fra Anne Jensdatter, Rasmus Jensen, Phaff og Ole Mikkelsen.
Den 16. juni 1781: Marie Nielsdatter, som var enke efter afdøde gårdmand Ole Hansen af Oreby i Kastrup sogn, er død. Arvinger: Datter, Marie Bendsdatter, der er gift med Johannes Hemmingsen, søn, Niels Bendsen af Kastrup, som er død og har efterladt sig følgende børn: Søn, Bent Nielsen, 30 år [1751], søn, Hans Nielsen, 26 år [1755], søn, Ole Nielsen, 22 år [1759], søn, Christen Nielsen, 11 år [1770], søn, Rasmus Nielsen, 6 år [1775], søn, Peder Nielsen, 4 år [1777], datter, Dorethe Nielsdatter, som er gift med gårdmand Hans Rasmussen af Kastrup ved Vordingborg, datter, Susanna Nielsdatter, 8 år 8 [1773]; Søn, Bent Olsen [der må være en søn af Ole Hansen]. Vurderingsmænd: Jens Christensen af Vordingborg og Rasmus Pedersen af Knudsby. Den 21. december 1779 blev der afholdt auktion over Marens ting. Købere af tingene er: Bent Olsen af Oreby i Kastrup sogn, Sr. Christensen i Vordingborg, Hans Olsen af Oreby, Ole Hansen af Oreby, Peder Povelsen af Knudsby, Hans Væver af Knudsby og Jørgen Krag af Knudsby. Der afholdes endnu en auktion den 10. marts 1780, hvor køberne er: Christen Vægter i Vordingborg, Lars Piil i Vordingborg, Hans Nielsen af Kastrup, Johannes Hemmingsen af Ornebjerg, Bertel Bødker i Vordingborg, Hans Hansen af Kastrup, Jens Hansen af Vestenbæk i Kalvehave sogn, Hans Bentsen af Ornebjerg, Rasmus Olsen af Kastrup, Nicolaj Kleinsmed, Ole Mikkelsen af Ornebjerg og Friderik Rechendorph. Underskrifter fra Bendt Olsen, Johannes Hemmingsen og Jens Christensen.
Den 21. juni 1781: Gårdmand Jens Eylersen [Eilersen] af Kastelev i Sværdborg sogn er død. Enken er Karen Christensdatter. Vurderingsmænd: Ole Mikkelsen af Ornebjerg og foged Peder Knudsen af Kastelev. Til stede ved skiftet er Jens Eylersens far, Eyler Thygesen [Eiler Thygesen] af Kostræde i Køng sogn. Enkens lavværge er hendes far, Christen Hansen af Sværdborg. Enken har efter dødsfaldet den 13. juni 1781 født en dreng, der er blevet døbt Jens Jensen Eilersen. Vurderingen af boet er foregået den 12. maj 1781. Gæld til købmand Peder Staal i Vordingborg, købmand Ravn, Peder Jensen af Kostræde samt Ole Eylersen af Kostræde. Underskrifter fra Karen Christensdatter, Christen Hansen af Sværborg samt Peder Knudsen.
Den 15. april 1785: Husmand Jens Olsen i Skaverup i Sværdborg sogn er død. Enken er Ane Nielsdatter. Arvinger er børn til Jens Olsens brødre og søstre. Arvinger: (1) Bror, Christopher Olsen, som var gårdmand i Bakkebølle [i Vordingborg Landsogn], men som er død og har efterladt: Børn: Søn, Lars Christophersen, som er gårdmand i Oreby [i Kastrup sogn], søn, Peder Christophersen, som er gårdmand i Bakkebølle, søn, Søren Christophersen, som var husmand i Bakkebølle, men som er død og har efterladt: Børn: Ole Sørensen, som er indsidder og landsoldat i Oreby, søn, Niels Sørensen, som er husmand i Dyrlev [i Beldringe sogn], søn, Morten Sørensen, 18 år [1767], som er tjenestekarl i Kragevig [i Mern sogn], datter, Ellen Sørensdatter, som er enke efter en husmand, datter, Eva Sørensdatter, som er gift med husmand Niels Hansen i Bakkebølle; søn, Ole Christophersen, der var gårdmand i Bakkebølle, men som er død og har efterladt: Børn: Søn, Niels Olsen, som er udlært snedker af profession og bor i  ? Holsten ?, (2) Søster, Sidsel Olsdatter, der var gift med gårdmand Jacob Nielsen i Skaverup, men som er død og har efterladt: Børn: Søn, Søren Jacobsen, som er gårdmand i Skaverup, søn, Ole Jacobsen, som er husmand i Sallerup [i Køng sogn], datter, Karen Jacobsdatter, der er gift med husmand Rasmus Nielsen i Sallerup, datter, Anne Jacobsdatter, 27 år [1758], der tjener under Hans ved Vordingborg; (3) Søster, Karen Olsdatter, der var gift med husmand Jens Jyde i Sallerup, men som er død og har efterladt: Børn: Datter, Helvig Jensdatter Jyde, der er enke efter Peder Steffensen Kroemand i Thorup [i Hammer sogn]. Af arvinger er til stede: Lars Christophersen, Ole Sørensen, Søren Jacobsen og Ole Jacobsen. Lars Christophersen beskikkes til at varetage interesserne for de ikke-fremmødte. Lavværge for enken er hendes stedfar, Søren Rasmussen, som er gårdmand i Sallerup. Vurderingsmænd: Rasmus Pedersen af Knudsby og Peder Jørgensen af Skaverup. Boet blev vurderet den 22. januar 1785. Underskrifter fra Ane Nielsdatter, Søren Rasmussen og Lars Christophersen. Gæld til: Købmand Staal i Vordingborg, ungkarl Peder Hansen, husmand Jacob Larsen i Skaverup og Ole Jacobsen i Sallerup. Der er overskud i boet, og dette overskud deles ligeligt mellem enken og Jens Olsens arvinger. Underskrifter fra Ane Nielsdatter, Søren Rasmussen, Lars Christophersen, Søren Jacobsen, Ole Sørensen, Rasmus Nielsen, Rasmus Pedersen og Peder Jørgensen. Derefter underskrives der på, at de forskellige har modtaget arven, og heriblandt af Peder Christophersen, Niels Olsen og Niels Sørensen [men er vel alle sat af Lars Christophersen?].
Den 3. november 1792: Gårdmand Peder Olsen af Kastelev i Sværdborg sogn er død. Enken er Karen Rasmusdatter. Der er flere sønner og en datter, men navnene angives ikke. Lavværge for enken er gårdmand Jens Pedersen af Kastelev i Sværdborg sogn. Formynder for børnene er gårdmand Hans Pedersen af Over Vindinge i Sværdborg sogn. Vurderingsmænd: Foged Ole Larsen af Sallerup i Køng sogn og Niels Nielsen af Rosenfeld Gods. Gæld til købmand Staal i Vordingborg, til enken i Hellevads Mølle samt til gårdmand Peder Nielsen af Kostræde i Køng sogn. Underskrifter fra Jens Pedersen, Hans Pedersen, Ole Larsen og Niels Nielsen.
Den 26. november 1812: Maren Christensdatter, som var gift med Jens Madsen Væver af Stuby i Kastrup sogn, er død. Børn: Søn, Christen Jensen, 7 år [1805], som opholder sig hjemme i boet. Formynder for drengen er gårdmand Christen Laursen af Stuby i Kastrup sogn, da der ikke er nogen slægt til den afdøde. Vurderingsmænd: Sognefoged Bendt Christensen af Ornebjerg i Kastrup sogn og Peder Laursen Smed af Stuby i Kastrup sogn. Der er ingen gæld i boet andet til begravelsesudgifter. Der er således et overskud, som deles mellem faren og sønnen. Foruden at sætte penge i overformynderiet giver Jens Madsen af kærlighed til sit barn den kiste, som drengens mor har efterladt. Underskrifter fra Jens Madsen, Christen Laursen, Bendt Christensen og Peder Laursen Smed.
Den 28. november 1812: Husmand Niels Bertelsen af Remkolde i Sværdborg sogn er død. Enken er Kirsten Hansdatter. Børn: Søn, Hans Nielsen, 6 år [1806], datter, Maren Nielsdatter, 11 år [1801]. Lavværge for enken er husmand Hans Olsen af Klarskov. Formynder for børnene er gårdmand Niels Nielsen af Remkolde. Vurderingsmænd: Sognefoged Peder Knudsen af Kastelev i Kastrup sogn og Peder Olsen af Over Vindinge i Sværdborg sogn. Der er gæld til købmand Staal i Vordingborg. Der er overskud i boet, som deles mellem enken og børnene. Kirsten Hansdatter runder beløbene op for sine børn, så de får hhv. 300 og 150 rigsdaler. Sønnen får desuden en kiste og et grønmalet skab med nøgle og hængsler. Datteren får tilsvarende en seng med sengeklæder. Underskrifter fra Kirsten Hansdatter, Hans Olesen, Niels Nielsen, Peder Knudsen og Peder Olsen.
Den 30. august 1834: Dødanmeldelse over husfæster og tømmermand Jacob Steiger af Knudsby i Vordingborg Landsogn. Enken er Anne Jacobsdatter. Børn: Søn, Johan Jacobsen Steiger, 19 år [1815], som er hjemme. Enken forbliver i uskiftet bo.
Den 2. september 1834: Husmand Hans Christian Simonsen af Knudsby i Vordingborg Landsogn er død. Enken er Birthe Marie Andreasdatter. Børn: Søn, Simon Hansen, søn, Andreas Hansen, datter, Elisabeth Marie Hansdatter, datter, Anne Marie Hansdatter, datter, Karen Marie Hansdatter. Lavværge for enken er smeden Peder Mortensen af Knudsby. Formynder for umyndige børn er gårdmand Morten Jensen af Oreby i Kastrup sogn ved Vordingborg. Vurderingsmænd: Hjælpesognefoged Peder Sørensen af Knudsby og tingmand Willum Henrichsen af Græsbjerg. Gæld til husmand Peder Andreasen af Køng. Underskrifter fra Birthe Marie Andreasdatter, Peder Mortensen, Arentzen som tilsynsværge, Peder Sørensen og Willum Henriksen.
Den 2. december 1837: Husmand Ditløv Frøling i Knudsskov i Vordingborg Landsogn er død. Enken er Marie Ottesdatter. Børn: Søn, Andreas Ditlevsen Frøling, 21 år [1816], datter, Marie Ditlevsdatter Frøling, 23 år [1814], datter, Christiane Ditlevsdatter Frøling, 19 år [1818], datter, Stine Ditlevsdatter Frøling, 17 år [1820], datter, Frederikke Ditlevsdatter Frøling, 13 år [1824], datter, Grethe Ditlevsdatter Frøling, 6 år [1831], søn, Magnus Ditlevsen Frøling, 3 år [1834]. Værge for umyndige børn er deres farbror, Frederik Frøling af Knudsskovhusene. Vurderingsmænd: Fuldmægtig Hjort og Brandt af Vordingborg. Der er en fordring i boet fra den 1. maj 1835, dvs. jord- og husafgift. Fortsætter den 4. december 1837: Vurderingsmænd: Sognefoged Peder Sørensen af Knudsby og Villum Henriksen af Græsbjerg. Enkens nuværende mand, Niels Jensen af Knudsskov, er mødt op. Underskrifter fra Niels Jensen, Andreas Ditløvsen, Frederik Frøling, Peder Sørensen og Willum Henriksen.

Skifter fra Gavnø Gods - Registreringsprotokol

Den 24. september 1720: Margrethe Laursdatter, som var i huset hos Hans Torchelsen af Pederstrup i Mogenstrup sogn, er død. Arvinger: Bror, Jørgen Laursen Feldbereder, bror, Mads Laursen, som boede og døde i Blangslev, søster, Anne Laursdatter, som boede og døde i Blangslev, søster, Ellen Laursdatter, som boede og døde i Hammer [sogn], halvsøster, Anne Laursdatter, som er gift med Niels Torchelsen af Vejlø, halvsøster, Karen Laursdatter, som er gift med Hans Smidtz af Svinø i Køng sogn, halvsøster, Christentze Laursdatter, som boede og døde i Svinø i Køng sogn, halvsøster, Boel Laursdatter, som boede og døde i Lille Tvede i Næstelsø sogn, halvsøster, Sophie Laursdatter, som er på Svinø i Køng sogn hos Peder Pedersen. Formynder for Sophie er Peder Torchelsen af Hammer. Vurderingsmænd: Matthias Hytter af Vejlø og Peder Jensen Skiøtte på Gavnø Gods. Den afdøde kone havde givet en pude til Hans Jensen af Blangslev i Mogenstrup sogn, og den anden pude kom med i kisten. Der er også givet en pude til Niels Torchelsens kone af Vejlø. Margrethe Laursdatter havde penge til gode hos Christen Jørgensen af Svinø i Køng sogn. Der er givet nogle lagner til Michel Skrædder i Næstved, Hans Torchelsen og Christen Jørgensen på Svinø. Margrethe Laursdatters bror, Hans Larsen, er begravet med et lagen. Et lagen er købt af hollænderen Michel Jacobsen af Grevensvænge i Rønnebæk sogn, og et er købt af Margrethes søstersøn, Lars Larsen. Desuden er et købt af Hans Jensen af Blangslev og skolemesteren Berent Andersen af Blangslev i Mogenstrup sogn. Et lagen er givet til Margrethes halvsøsters datter, Maren Jonasdatter af Lefnende [nok Lekkende i Øster Egesborg sogn]. Margrethe havde boet hos Hans Torchelsen i 9 år. Ingen underskrifter.
Den 17. juni 1719: Niels Jensen af Vejlø er død. Enken er Kirsten Hemmingsdatter. Børn: Søn: Rasmus Nielsen, 10 år [1709], søn, Jens Nielsen, 8 år [1711], datter, Karen Nielsdatter, 7 år [1712], datter, Sidsel Nielsdatter, 6 år [1713], datter, Bodel Nielsdatter, ¾ år [1718]. Lavværge for enken er hendes far, Hemming Pedersen af Appenæs i Vejlø sogn. Formynder for børnene er Christen Christensen af Vejlø. Vurderingsmænd: Matthias Hytter af Vejlø og [blank]. På gården er der 10 heste, 13 køer, 12 får og 14 svin. Der er resterende landgilde fra 1703 til 1718. Der er overskud i boet, som deles mellem enken og børnene. Ingen underskrifter.
Den 27. juni 1719: Husmand Peder Pedersen på Enø i Karrebæk sogn er død. Enken er Ellen Olufsdatter. Børn: Søn, Peder Pedersen, 15 år [1704]. Lavværge for enken er Laurs Hansen af Enø. Formynder for drengen er Hans Pedersen af Enø. Vurderingsmænd: Anders Madsen af Appenæs i Vejlø sogn og Jørgen Knudsen på Enø. Boet gøres ikke op, men der nævnes et mindre beløb, som enken vist vil bruge til at opdrage drengen.
Den 20. juni 1721: Boel Laursdatter, som var gift med Hemming Andersen af Vejlø, er død. Børn: Datter, Ane Hemmingsdatter, 12 år [1709], datter, Karen Hemmingsdatter, 8 år [1713], datter, Sidsel Hemmingsdatter, 7 år [1714]. Formynder for børnene er deres morbror, Hans Laursen af Vejlø. Vurderingsmænd: Mathias Pedersen Hytter af Vejlø og Mads Nielsen Fynboe af Vejlø. Fordringer fra Hans Laursens kone af Vejlø og Biørn Mahler af Vejlø. Underskrifter fra Mathias Hytter, Hans Laursen, Hemming Andersen og Mads Nielsen.
Den 20. juni 1721: Povel Svendsen af Vejlø er død. Enken er Anna Hansdatter. Børn: Søn, Hans Povelsen, 19 år [1702], datter, Marte Povelsdatter, 20 år [1701], datter, Sisse Povelsdatter, 15 år [1706], søn, Michel Povelsen, 11 år [1710], datter, Johanne Povelsdatter, 8 år [1715]. Lavværge for enken er Ingvor Hansen af Lov i Hammer sogn. Børnenes formynder er Christen Christensen. Vurderingsmænd: Mathias Pedersen Hytter af Vejlø og Mads Nielsen Fyhnboe af Vejlø. Gæld til Bonde Hansen af Vejlø og Herluf Smed af Vejlø. Ingen underskrifter
Den 2. juli 1721: Hans Smed [eller Niels Smed] på Svinø i Køng sogn er død. Enken er Ingeborg Olufsdatter [skrevet som Ingborre Ollufsdatter]. Børn: Søn, Laurs Smed [som måske hedder Laurs Hansen eller Laurs Nielsen], som er boemand [gårdmand] i Vejlø, Rasmus Smed, som måske hedder Rasmus Hansen eller Rasmus Nielsen, som bor på Svinø, datter, Anne Nielsdatter, som er gift med Michel Busk på Svinø. Lavværge for enken er Hans Grade [nok Giøde] af Svinø. Vurderingsmænd: Mathias Hytter af Vejlø og Povel Espensen af Svinø. Gæld til Hans Hornemand i Næstved, Mathias Hytter af Vejlø, Hans Erichsen i Næstved, Christen Erichsen, Peter Biørnsen og tjenestekarlen Niels Michelsen på gården på Svinø. Ingen underskrifter
Den 7. november 1721: Hemming Andersen på Enø i Karrebæk sogn er død. Enken er Sisse Andersdatter. Børn: Datter, Abelone Hemmingsdatter, som er gift med Laurs Hansen i Karrebækstorp [Karrebæk Thorup], søn, Anders Hemmingsen, som er ældst og myndig, søn, Hans Hemmingsen, som er yngste søn og også myndig. Lavværge for enken er Oluf Andersen på Enø, som senere kaldes for Ole Andersen. Vurderingsmænd: Hans Pedersen på Enø og Laurs Hansen Skræder på Enø.
Den 26. november 1721: Christen Andreasen af Rettestrup i Vejlø sogn er død. Enken er Birthe Pedersdatter. Børn: Søn, Hans Christensen, 6 år [1715], datter, Maren Christensdatter, 2 år [1719]. Lavværge for enken er Michel Pedersen af Rettestrup. Formynder for børnene er Christen Andersen af Rettestrup. Vurderingsmænd: Oluf Jensen Kudsk og Niels Eggesborg af Rettestrup. Underskrifter fra Birte Peders, Olle Jensen, Michel Pedersen, ridefoged Anders Pedersen og Niels Rasmussen [Eggesborg].
Den 27. november 1721: Hans Laursen af Svenstrup i Vejlø sogn er død. Enken er Birte Christensdatter. Børn: Datter, Kirsten Hansdatter, som er gift med Rasmus Svendsen af Rettestrup i Vejlø sogn. Lavværge for enken er Torkild Hansen [skrevet Torgel Hansen]. Vurderingsmænd: Laurs Pedersen og Hans Skaaning af Svenstrup. Der skyldes fæste på huset fra påske 1720 til påske 1722. Der er gæld til Peder Fries af Basnæs i Vejlø sogn. Der er mere gæld end indtægter, og der er således ikke noget at arve. Underskrifter fra Birte Christensdatter, Torchel Hansen, CPS og HIS.
Den 16. januar 1722: Maren Hansdatter, som var gift med Hemming Nielsen Krag af Basnæs i Vejlø sogn, er død. Børn: Søn, Peder Hemmingsen Krag, myndig, søn, Jørgen Hemmingsen Krag, myndig. Vurderingsmænd: Peder Christensen og Christen Andersen af Basnæs. Gæld til: Hans Klingenberg i Næstved, Abelone, som tjener hos Peder Christensen, og Rasmus Knudsen skomager i Næstved. Der er også gæld til sønnen Peder Hemmingsen, men denne eftergiver gælden af sønlig godhed. Underskrifter fra PHS [Peder Hemmingsen Krag] og HN [Hemming Nielsen Krag].
Den 1. december 1722: Margrethe Andreasdatter, som var gift med Friderich Mogensen på Svinø i Køng sogn, er død. Børn: Datter, Kirsten Friderichsdatter, søn, Mogens Friderichsen, 3 år [1719], datter, Maren Friderichsdatter, 3 uger [1722]. Vurderingsmænd: Michel Kudsk og Mads Mortensen på Svinø. Gårdens søndre længe er på 8 fag, den venstre på 9 fag, den østre på 7 fag og den nordre på 13 fag. Gæld til Peder Børring i Vordingborg, Kasten Christensen af Kostræde i Køng sogn, Christen Michelsen af Kostræde, Christen Michelsen på Svinø, Hans Skonning på Svinø og Diderich Hornemand i Næstved. Underskrifter fra Friderik Mogensen, Michel Kudsk og Mads Mortensen.
Den 27. september 1723: [kan ikke læses], som var gift med gårdmand Anders Mortensen af Rettestrup i Vejlø sogn, er død. Børn: [angives ikke med navne]. Vurderingsmænd: Ole Kudsk og Jep Hansen af Rettestrup i Vejlø sogn. Der er gæld til Diderich Hornemann af Vordingborg og hr. Biørn Mahler. Underskrifter fra Anders Mortensen, Ole Kudsk og Jep Hansen. [En stor del af dette skifte kan ikke læses]
Den 18. januar 1723: Anders Jensen af Lov i Hammer sogn er død. Enken er [navnet angives ikke]. Børn [men afsnittet er 95 % usynligt]: Søn, Mads Andersen, myndig, datter, [navnet kan ikke læses]. Lavværge for enken er Hans Jensen. Vurderingsmænd: Ole Hansen og Lars Mortensen af Lov i Hammer sogn. Enken vil forblive på gården men agter ikke at gifte sig igen. Hun lover at vedligeholde gården og opfostre sine børn der, indtil sønnen, Mads Andersen, kan overtage den. Underskrifter fra Mathias Hytter, Hans Jensen og Lars Mortensen.
Den 13. december 1723: Bodil Olsdatter, som var gift med Anders Skaaning på Svinø i Køng sogn, er død. Børn fra første ægteskab med Lars: Søn, Niels Larsen, søn, Peder Larsen, datter, Maren Larsdatter, som er gift med Hans Larsen, datter, Ingeborg Larsdatter, som opholder sig hos sin stedfar, datter, Bodil Larsdatter, som er gift med Jørgen Ladefoged, alle opholder sig på Svinø, datter, Kirsten Larsdatter, som er gift med Ole Pedersen af Kostræde i Køng sogn. Vurderingsmænd: Svend Torkildsen og Hans Giøde af Svinø. Fortsætter den 24. februar 1725: Det ser ud til, at alle børnene giver afkald på arv. Underskrifter fra Hans Giøde og Anders Skaaning.
Den 19. juni 1723: Niels Pedersen af Svinø i Køng sogn er død. Enken er Kirstine Corneliusdatter. Børn: Søn: Cornelius Nielsen, 16 år [1707]. Lavværge for enken er sognedegn Andreas Johansen af Køng, som senere hen kaldes for Anders Johansen. Sønnens fødselsværge er Michel Kudsk på Svinø. Vurderingsmænd: Hans Giøde og Svend Torchelsen af Svinø. Der er gæld, så der holdes auktion over boet. Der er gæld til Lars Boesen af Sallerup i Køng sogn, Hans Drusken af Kostræde i Køng sogn, Christen Michelsen af Svinø, Niels Michelsen af Svinø, Michel Kudsk af Svinø, kusken Rasmus på Gavnø samt Anders Johansen af Køng. Underskrifter fra Christen Michelsen, Niels Michelsen, Michel Kudsk, Mathias Jensen, Svend Torchilsen, Hans Dxxx af Kostræde, Christen Christophersen af Kostræde samt Lars Boesen af Sallerup. [Meget af skiftet kan ikke læses pga. bogens forfatning].
Den 6. juli 1742: Maren Sørensdatter, som var gift med husmand Hans Hemmingsen af Appenæs i Vejlø sogn, er død. Børn: Søn, Ole Hansen, 13 år [1729], der opholder sig hos sin far. Tilsynsværge er drengens mormors bror, Peder Hemmingsen af Appenæs. Vurderingsmænd: Hans Poulsen og Peder Beck af Appenæs som erstatning for de oprindelige. Boet blev vurderet den 21. april 1742 af vurderingsmænd: Mathias Hÿtter og Michel Pedersen af Vejlø. Maren var død den 15. marts 1742. Gæld til Hans Poulsen af Appenæs. Ingen underskrifter.
Den 13. juli 1742: Anne Torkildsdatter, som var gift med Ole Larsen af Vejlø, er død. Børn: Søn, Peder Olsen, ½ år [1741]. Formynder for sønnen: Cornelius Smed af Vejlø. Registreringen blev foretaget den 28. december 1741. Vurderingsmænd: Mathias Hytter og Michel Pedersen af Vejlø. Uægte underskrifter fra Matthias Hytter, Michel Pedersen samt Cornelius Smed af Vejlø. Der er gæld til Niels Holm købmand i Næstved og Jens Christensen, som tjener hos Michel Pedersen af Vejlø. Der er overskud i boet, som deles mellem faren og sønnen.
Den 13. juli 1743: Maren Olsdatter, som var gift med Peder Jensen på Enø i Karrebæk sogn, er død. Maren døde den 12. maj 1743. Børn fra første ægteskab med Hans Bondesen: Datter: Lisbeth Cathrine Hansdatter, 10 år [1733]. Formynder for pigen er hendes farfar, Bonde Hansen af Vejlø, som er der med birkefogen af Vejlø, Matthias Hytter, for at observere. Vurderingsmænd: Laurs Jørgensen og Rasmus Nielsen på Enø. Boet er opgjort den 15. maj 1743 af samme vurderingsmænd. Underskrifter fra Laurs Jørgensen og Rasmus Nielsen. Der hører en del fiskeri til gårdens besiddelser. Peder Jensen foreslår, at han giver Lisbeth Cathrine lige så meget i arv efter sin mor, som hun fik efter sin far, hvis Bonde Hansen er fornøjet med dette. Bonde Hansen går med på dette forslag, så der ikke skal laves yderligere skifte efter Maren Olsdatter. Friderich Hornemanns enke i Næstved har et mindre krav gældende, som Peder Jensen bekræfter. Tjenestekarlen Anders Jensen på gården har også løn til gode. Michel Olsen i Loshuset har også lidt penge til gode. Desuden er der stadigvæk noget gæld til hans afdøde hustrus bror, Anders Olsen på Falster, der dog er død, samt til hendes søster, der er gift med Michel Laursen. Enkemanden lover at betale al sin gæld før den 11. december 1743. Ingen underskrifter.
Den 20. september 1741: Forrige ridefoged Rasmus Sørensen Langkiær på Gavnø Gods er død. Arving er Rasmus Langkiærs far: Søren Laursen af Tårup under Holckenhavn Gods på Fyn [kan være Frørup, Tårup eller Mesinge sogn]. Vurderingsmænd: Gårdmændene Michel Pedersen og Hans Michelsen af Vejlø. Der er søgt efter arvinger i både danske og tyske aviser på 3 datoer i november 1740. Boet er registreret den 18. juni 1740. Underskrifter fra Mikel Pedersen og Hans Mikelsen. Der er afholdt auktion over de ting, som tilhørte Rasmus Langkiær, hvilket indbragte lidt mere end 89 rigsdaler. Underskrifter på auktionen: Mathias Hytter og Cnud Normann. Rasmus Sørensens far eller nogen på hans vegne er ikke mødt op, og brevene fra Søren Laursen til skifteretten indskrives derfor i protokollen, bl.a. den 27. februar 1741, hvor forvalter Langhoff på Holckenhavn Gods meddeler, at der skal betales 20 rigsdaler tilbage til hr. fuldmægtig Hans Jørgen Møller på Nyborg Amtsstue, som er angivet et brev fra Rasmus Langkiær, idet han havde lånt pengene. Provsten hr. Thomas Borch af Vejlø fremlægger derefter en revers angående penge, som Rasmus Langkiær havde lånt af ham den 6. februar 1739. Der er også en regning fra Niels Holm Købmand af Næstved. Regningens indhold indskrives nu en for en, bl.a. udlagt til Vejlø Mølle, Ole Kudsk af Rettestrup, Morten Hansen af Basnæs, Hans Skonning af Stenstrup, Christen Væver af Rettestrup og Mads Pedersen af Rettestrup. Forpagter Iver Bruun af Gavnø fremlægger derefter en revers på, hvad Rasmus Langkiær skylder ham, bl.a. for begravelsen. Der er endvidere gæld til feldberederen i Næstved, skrædderen i Karrebæk. Jens Jørgensen Skovfoged på Gavnø Land har også et krav, som retten betvivler, men som skulle kunne bekræftes af Hans Mathiasen på Gavnø. Fortsætter den 15. december 1741: Hans Hytter har gennemgået Langkiærs regnskab, hvorefter gælden vedrørende Hans Skonning af Stenstrup betvivles, men der dukket en ny kreditor op, som er skytten Andreas Ludvig. Fortsætter den 9. marts 1742:  Hans Hytter meddeler, at gennemgangen af regnskabet nu er helt færdigt. Fortsætter den 21. april 1742: Sagen udsættes, da godsejeren pga. kongelige affærer og forretninger ikke har haft tid til at gennemgå regnskabet. Fortsætte den 30. maj 1742: Der er underskud i boet, og skifteforretningen afsluttes derefter.
Den 23. januar 1744: Maren Jensdatter, som var gift med Christian Jensen Jyde, og var indsidder hos husmand Mads Andersen af Vejlø, er død. Christian Jyde var rømt for 2 år siden. Børn: Søn, Hans Friderichsen, 18 år [1726], som er rømt fra sin tjeneste i Ring i Hammer sogn, søn, Rasmus Christensen Jyde, 9 år [1735], som skal opfostres hos gårdmand Hans Nielsen af Lov i Hammer sogn, der er mødt op og udnævnt til formynder. Vurderingsmænd: Michel Pedersen og Hans Laursen af Vejlø. Maren Jensdatter er død den 26. maj 1743, hvor der var 5 Rigsdaler i boet bevidnet af Michel Pedersen og Hans Larsen i Vejlø. Underskrifter fra de to mænd. Der blev afholdt auktion over Marens ting den 1. juli 1743, hvilket indbragte 17 Rigsdaler. Da udgifter i forbindelse med begravelse er betalt, er der 5 Rigsdaler tilbage til arv for sønnen. Hans Nielsen af Lov lover at opdrage drengen på forsvarlig vis. Ingen underskrifter.
Den 5. februar 1744: Bonde Hansen af Vejlø er død. Enken er Maren Andersdatter. Sessionen blev aftalt på birketinget den 23. januar 1744. Arvinger: Sønnedatter, Lisbeth Cathrine Hansdatter, 11 år [1733], der ved en ulykkelig hændelse 2. juledags aften, ca. 4 uger efter farfarens død. Formynder for pigen var Michel Olsen af Loeshuset ved Karrebæksminde, der er pigens morbror på mormoren, Ane Olsdatters side, der er arving [efter pigen]. Arvinger er Bonde Hansens søskende: Bror, Mads Bondesen, der er gårdmand på Svinø, Niels Bondesen, der er gårdmand i Vejlø, søster, Lisbeth Hansdatter, der er gift med husmand Hans Povelsen af Appenæs i Vejlø sogn, bror, afdøde Andreas Hansen, der boede på Svinø og har efterladt sig 2 sønner og 1 datter, søster, afdøde Maren Hansdatter, der var gift med afdøde Christen Christensen af Vejlø, og som har efterladt sig 4 sønner.  Lavværge for enken er birkedommer Mathias Hytter af Vejlø. Vurderingsmænd: ? og Michel Pedersen af Vejlø. Mads Bondesen lægger en påstand på egne og sine fuld-søskendes vegne om, at ? [sikker henvendt mod deres halv-søskende, dvs. Hansens]. Der er også noget paragrafværk omkring Lisbeth Cathrine Hansdatter og omkring næst-arving, og hvor farmoren og mormoren begge stadigvæk er i live. Der henvises nu til diverse forskellige steder i arvesystemet. Vurderingen af boet blev foretaget den 17. december 1743, idet Bonde Hansen døde den 27. november 1743. Vurderingsmænd var Cnud Normand og Michel Pedersen. Der er en del gæld, f.eks. landgilderestancer fra 1703 og fremefter. Der er også gæld til tjenestepigerne Else Andersdatter og Lisbeth Frieholtsdatter. Da boet gøre op, er gælden større end indtægterne pga. de mange restancer omkring f.eks. landgilde, så der er ikke noget at arve. Der sætter heller ingen underskrifter på skiftet.
Den 16. januar 1744: Lisbeth Cathrine Hansdatter, som er sønnedatter til Bonde Hansen af Vejlø, er død. Hun druknede og omkom på stranden 2. juledag, den 26. december 1743, hvor hun var 11 år gammel, mens hun var på rejse hjemad fra Enø til Vejlø. Arvinger: Farmor, Maren Andersdatter, som er enke efter Bonde Hansen, mormor, Ane Olsdatter, som bor på Enø hos sin svigersøn, Michel Laursen. Lavværge for Maren Andersdatter er birkedommer Matthias Hytter, mens lavværge for Ane Olsdatter er Michel Olsen i Lørshuset ved Karrebæksminde. Der er ikke noget at arve. Fortsætter den 5. februar 1744 hos Bonde Hansens enke: Enken angiver, at hun har givet nogle af Lisbeth Cathrines klæder til fattige børn. Der er betalt til mag. Nold i Karrebæk, degnen og Peder Jensen Snedker for kisten. Der er overskud i boet til deling mellem arvingerne, idet hun skulle have arvet efter sin farfar. Michel Olsen siger, at hans mor, Ane Olsdatter, der var gift med Ole Andersen, og som er mormor til barnet, skal være arving på lige fod med enken, hvorefter der diskuteres en del om broderlod og søsterlod. Begge kvinder arver, men enken arver dog en smule mere end mormoren. Uægte underskrifter fra Cnud Norman og Michel Pedersen.
Den 9. april 1744: Husmand Ole Andersen af Vejlø er død. Enken er Maren Jensdatter. Børn: Søn, Ole Olsen, nogle få uger gammel [1744]. Lavværge for enken er Niels Bundesen af Vejlø. Formynder for drengen er hans farbror, Niels Andersen af Basnæs. Vurderingsmænd: Michel Pedersen og Torkild Nielsen af Vejlø. Boet er registreret den 2. januar 1744, idet Ole Andersen døde den 31. december 1743. I boet hører ikke de 5 får på Svinø, som nu tilhører Hans Kirstein, som er karl hos provsten hr. Borch. Hans Christensen, som tjener hos Ole Andersen af Basnæs, har fået de 3/4 får for de 2 rigsdaler, som enken har fået. Enken ved ikke, om ægtemanden har fået den tærskeløn for 1742, som han var blevet lovet af 10 mænd på Svinø. Underskrifter fra Michel Pedersen og Torkild Nielsen. Familien har boet på husmandsstedet i 3 år. Der er gæld til Niels Laursen af Appenæs, som Ole Andersen lånte for at betale Peder Møller på Svinø de penge, han skyldte ham. Der er også fordringer fra Niels Bundesen af Vejlø, Mads Bundesen, som tjener hos Michel Laursen på Enø, samt Hans Christensen, som tjener hos Christen Andersen af Basnæs. Ægte underskrifter fra Niels Bundesen, Niels Andersen og Torkill Nielsen. Fortsætter den 23. april 1744: Pengene til de 3 kreditorer er betalt, og enken har penge til gode hos indsidder Michel Pedersen af Vejlø. Skiftet afsluttes med, at drengens farbror, ønsker, at barnet skal blive hos sin mor, og at en arv derfor ikke skal effektueres derved, at hendes ting sættes på auktion.
Den 11. april 1744: Gårdmand Christen Svan på Svinø er død. Enken er Karen Svendsdatter. Børn: Søn: Hans Christensen Svan, 4 år [1740], datter, Ane Christensdatter Svan, ½ år [1743]. Lavværge for enken er hendes far, Svend Jørgensen af Køng. Formynder for børnene er deres farbror, Anders Svan. Vurderingsmænd: Mads Bondesen og Peder Hendrichsen af Svinø. Registreringen den 12. februar 1744: Der snakkes om en lille pige, Maren Andersdatter. Underskrifter fra Peder Hendrichsen og Matz Bondesen. Der er en del brøstfældighed på gården samt skatterestancer. Gæld til tjenestekarlen Anders Svan, der er bror til den afdøde, for 8 år. Der er endvidere gæld til Peder Møller på Svinø og Hans Christensen, som tjener hos Svend Kudsk på Svinø, for penge, der blev lånt for 3 år siden. Enken benægter at acceptere disse krav, da Peder Møller og Hans Christensen ikke har noget bevis. Der er også gæld til købmand Friderich Hornemanns enke i Næstved. Endvidere er der gæld til husmand Niels Svan på Svinø for lånte penge. Da Niels Svan ikke har noget bevis, nægter enken at godtage dette krav. Gælden er større end indtægterne og ikke alle fordringer kan betales. Ingen underskrifter.
Den 18. april 1744: Dorthe Rasmusdatter, som var gift med Hans Hansen Kok på Svinø, er død. Børn fra første ægteskab med Niels Jensen: Datter, Karen Nielsdatter, 21 år [1723], som tjener hos Ole Busk, datter, Maren Nielsdatter, 18 år [1726], som er hjemme på gården, og hvis formynder er hendes morbror, Anders Kudsk af Svinø, datter, Ane Nielsdatter, 15 år [1729], som er hjemme på gården, datter, Kirsten Nielsdatter, 8 år [1736], som opholder sig hos sin morbror, Christen Kudsk på Svinø, der er formynder for de to yngste børn.  Børn fra andet ægteskab med Hans Hansen Kok: Søn, Niels Hansen Kok, 2 år [1742], datter, Margrethe Hansdatter Kok, 5 år [1739]. Formynder for de to sidste børn er deres mosters mand, Ole Busk på Svinø. Selve skiftet fandt sted den 14. november 1743, idet Dorthe var død 4 dage forinden. Vurderingsmænd: Niels Michelsen og Sven Kudsk af Svinø. Underskrifter fra Niels Michelsen og Sven Kudsk. Gæld til afdøde købmand Friderich Hornemans enke i Næstved, købmand Peder Laursen i Vordingborg, Niels Michelsen på Svinø samt gårdens karl, Peder Larsen. På Dorthe Rasmusdatters sygeseng aftalte hun med Hans Kok, at hendes 4 ældste børn og hans stedbørn skal have nogle uldunderdyner efter deres forældre til en værdi af 11 rigsdaler til begge. Ingen underskrifter til sidst.
Den 11. september 1744: Karen Hansdatter, som var gift med Morten Laursen af Blangsted i Hammer sogn, er død. Arvinger: Søster, Anne Hansdatter, som tjener hos Hans Christensen af Næstelsø, og som repræsenteres af sin morbror, Hans Frandsen af Næstelsø. Vurderingsmænd: Mads Andersen og Jørgen Torkildsen af Lov i Hammer sogn. Boet opgøres. Underskrifter fra Matz Andersen og Jørgen Torkildsen. Fordring fra Hendrik Laursen af Lov i Hammer sogn på broren, Peder Laursen af Lov i Hammer sogns vegne. Fordring fra Niels Olsen, som tjener hos Anders Laursen af Lov i Hammer sogn. Fordring fra Thomas Hansen, som tjener hos Mads Laursen af Lov. Gæld til købmand Niels Holm i Næstved. Morten Laursen lover at betale fordringer til de ovenstående plus Michel Svendsen. Ingen underskrifter
Den 5. oktober 1744: Ane Hansdatter, som var gift med Torkild Hansen af Lindholm i Svenstrup i Vejlø sogn, er død. Børn: Søn, Hans Torkildsen, 9½ år [1734], datter, Birthe Torkildsdatter, 7½ år [1736]. Formynder for børnene er deres morbror, Anders Brun af Vejlø. Ane Hansdatter er også mor til et uægte barn: Datter: Lisbeth Laursdatter, 25 år [1719], som tjener på Enø hos Michel Laursen. Hendes formynder er Søren Andersen af Svenstrup i Vejlø sogn. Vurderingsmænd: Søren Brun og Lars Jacobsen af Svenstrup. Der er gæld til Lars Rasmussen af Kostræde i Køng sogn og til arvingen, Lisbeth Laursdatter. Ingen underskrifter.
Den 27. november 1744: Peder Andersen på Svinø er død den 18. august 1744. Enken er Karen Rasmusdatter. Børn: Søn, Rasmus Pedersen, 5 år [1739], datter, Kirsten Pedersdatter, 7 år [1737], datter, Maren Pedersdatter, 3 år [1741]. Lavværge for enken er Hans Kieldsen af Svinø. Vurderingsmænd: Peder Hendrichsen Møller og Svend Torkildsen af Svinø. Formynder for børnene er deres farbror, Jens Andersen på Svinø. Fortsætter den 16. december 1744: Boet gøres op. Underskrifter fra Svend Torkildsen og Peder Hendriksen [Møller]. Fortsætter den ?: Der er gæld til Jens Andersen af Svinø. Niels Michelsen er mødt op som vurderingsmand, da Peder Møller har forfald. Gæld til karlen Mads Kudsk og tjenestepige Anne Rasmusdatter. Gæld til Niels Hvem i Næstved. Gæld til Christen Kudsk for noget tømmer.
Den 2. april 1745: Gårdmand Peder Jensen på Enø i Karrebæk sogn er død. Enken er Jytte Thagesdatter. Lavværge for enken er hendes far, Thage Laursen af Karrebæk. Børn: Datter, Anne Lisbeth Pedersdatter, 7 uger [1745]. Formynder for pigen er hendes farbror, gårdmand Hans Jensen i Køng. Peder Jensen er død den 8. november 1744. Vurderingen er foregået den 14. november 1744. Vurderingsmænd: Michel Laursen og Søren Hansen af Enø. Underskrifter fra Michel Laursen og Søren Hansen af Enø. Gæld til skoleholder Jacob Tersling af Karrebæk, tjenestekarlen Hans Larsen og den lille tjenestepige ved navn Maria. Også gæld til købmand Friderich Hornemanns enke i Næstved. Jordmoren er betalt. Nu også gæld til husmand Peder Hansen på Enø. Peder Jensen har været gift før, og der er lavet skifte efter hans første kone den 13. juli 1743. Enken er blevet trolovet med Christen Christophersen. Ingen underskrifter.
Den 23. april 1745: Husmand Hans Svendsen i Basnæs i Vejlø sogn er død. Enken er Margrethe Hansdatter. Børn: Søn, Svend Hansen, 14 år [1731], søn, Jens Hansen, 2 år [1743], datter, Anne Hansdatter, 10 år [1735], datter, Maren Hansdatter, 7 år [1738]. Hans Svendsen omkom ved en ulykkelig hændelse den 22. juli 1744, da han til fods ville gå fra Lindholm til Gavnø Land. Lavværge for enken er birkedommer Mathias Hytter i Vejlø. Formynder for børnene er Christen Andersen. Vurderingsmænd: Niels Andersen og Jens Offersen af Basnæs. Vurderingen af boet fandt sted den 4. august 1744. Underskrifter fra Niels Andersen og Jens Offersen. Gæld til købmand Niels Holm i Næstved og Eiler Andersen i Basnæs. Der er ikke noget at arve, men enken lover at betale resterende gæld imod at måtte beholde deres ting.
Den 23. april 1745: Ungkarl Hans Christensen, som tjente hos unge Christen Andersen i Basnæs i Vejlø sogn, er død i samme forbindelse som Hans Svendsen. Arvinger: Bror, Christen Christensen, som er gårdmand i Appenæs, bror, Anders Christensen, som tjener på Gavnø Gods, bror, Niels Christensen, 22 år [1723], som tjener hos sin bror, Christen Christensen i Appenæs, søster, Maren Christensdatter, som opholder sig hos sin stedfar, Hans Michelsen i Vejlø, der er formynder for hende. Vurderingsmænd: Niels Andersen og Jens Offersen af Basnæs. Ingen af arvingerne er mødt op, så sagen udsættes 8 dage. Fortsættes den 30. april 1745: Ingen arvinger er mødt op, og sagen udsættes. Fortsætter den 3. juni 1745: Christen Christensen og Niels Christensen fra Appenæs er mødt op. Boet blev vurderet den 27. juli 1744 overvåget af Christen Christensen af Appenæs og Anders Christensen af Gavnø. Gæld til Jens Offersen af Basnæs, Niels Andersen af Basnæs, Eiler Andersen af Basnæs, Christen Andersen af Basnæs og Hans Michelsen af Vejlø. Penge til gode hos: Tjenestekarl Anders Nielsen, Mads Sørensen i Vejlø, skytten samt Laurs Ochsens kone i Vejlø. Underskrifter fra vurderingsmændene, Anders Christensen og Christen Christensen. Christen Andersen tilbyder at droppe sit krav, hvis Niels Christensen overtager Hans Christensens plads som tjenestekarl. Der er også en halv-søster til Hans Christensen. Der er lidt penge til over, som deles mellem søsteren og halv-søsteren, mens Hans Christensens ejendele fordeles mellem hans helsøskende.
Den 1. juli 1745: Dorthe Eilertsdatter, som var gift med Hans Torchilsen af Pederstrup i Mogenstrup sogn, er død. Børn: Datter, Karen Hansdatter, som var gift med Hans Christensen af Blangslev i Mogenstrup sogn, men som er død og har efterladt sig: Søn, Bendt Hansen, 3 år [1742], søn, Christen Hansen, 1½ år [1743]; datter, Bodil Hansdatter, som er gift med Niels Andersen af Blangslev i Mogenstrup sogn, datter, Margrethe Hansdatter, ugift og hjemme, søn, Torkild Hansen, 20 år [1725], hjemme, søn, Eilert Hansen, 14 år [1731], hjemme. Dorthe Eilertsdatter døde den 2. januar 1745. Værge for umyndige børn er Jep Pedersen af Borup, der er gift med en søster til Dorthe Eilertsdatter. Faren, Hans Torchilsen bliver dog værge for børnene, hvis der bliver noget af arve. Vurderingsmænd: Friderich Laursen og Anders Laursen af Lov i Hammer sogn. Boet blev vurderet den 18. januar 1745 af Hendrich Laursen og Anders Laursen af Lov i Hammer sogn. Underskrifter fra Hendrich Laursen og Anders Laursen [initialer]. Der skyldes løn til tjenestefolkene fra mikkelsdag 1744 til påske 1745, deraf til 2 af sønnerne. Der er underskud i boet, og der bliver således ikke noget til børnene at arve. Ingen underskrifter.
Den 4. december 1745: Bodel Nielsdatter, som var gift med Christen Andersen af Basnæs i Vejlø sogn, er død. Børn: Datter, Mette Christensdatter, som er gift med Rasmus Hansen Fuglesang ved Mogenstrup, datter, Anne Christensdatter, som er gift med Ole Frederichsen af Myrup i Vester Egesborg sogn, datter, Karen Christensdatter, som er gift med Jørgen Olsen af Nørre Tvede i Toksværd sogn, datter, Sidsel Christensdatter, som er gift med Hans Laursen af Aaderup i Næstved Landsogn, datter, Maren Christensdatter, som er ugift og hjemme, søn, Anders Christensen, 24 år [1721]. Formynder for umyndige er deres morbror, Ole Nielsen af Basnæs. Vurderingsmænd: Niels Andersen og unge Christen Andersen af Basnæs. Fortsat fra den 5. oktober 1745: Boet er gjort op. Underskrifter fra Niels Andersen og unge Christen Andersen. Til sidst underskrifter fra Christen Andersen, Anders Christensen, Rasmus Hansen Fuglsang, Ole Fredrichsen, Jørgen Olsen, Ole Nielsen, Niels Andersen og unge Christen Andersen.
Den 12. november 1746: Anne Olsdatter, som var tjenestepige hos Peder Møller på Svinø, er død. Arving: Bror, gårdmand Ole Olsen i Skallerup i Udby sogn, brorsøn, Rasmus Jensen, 24 år [1722], som er tjenestekarl i Skallerup, brordatter, Anne Jensdatter, som tjener hos Niels Bertelsen i Dyrlev i Beldringe sogn. Ole Olsen er formynder for Anne. Vurderingen er foregået den 7. juli 1746. Peder Møllers kone og Matthias Jensen på Svinø havde hørt, at Anne Olsdatter havde til gode 6 rigsdaler hos smeden på Svinø, Niels Hansen, hvilket Ole Olsen af Skallerup accepterer. Vurderingsmænd: Mads Bonde og Anders Giøde. Underskrifter fra Ole Olsen, Matz Bondesen og Anders Hansen Gøde. Der blev afholdt auktion over Annes ting den 16. juli 1746. Køberne var: Niels Beldring på Svinø, Peder Møller på Svinø, Christen Mikkelsen på Svinø, Matz Bunde på Svinø, Niels Smed på Svinø, Ole Olsen af Skallerup, Niels Mikkelsen på Svinø, hr. Norman i Vejlø, Sven Torkildsen på Svinø, skoleholderen Anders Ludvig på Svinø, Rasmus Busk på Svinø, Hans Mikkelsen på Svinø og hr. Altz på Enø. Underskrevet af Matthias Hytter og Cnud Norman. Smeden Niels Hansen, erklærer herefter, at han for lang tid siden har betalt de 6 rigsdaler. Hans Kok på Svinø erklærer nu, at han har været til Næstved fire gange for at hente medicin til Anne, hvilket han mener at skulle have betaling for, hvilket arvingerne accepterer. Hustruen til Niels Bidsk har passet Anne i de 10 til 12 uger, hvor hun var syg og mener, at hun skal have betaling for dette, hvilket arvingerne tilstod. Peder Møller har haft en del udgifter i forbindelse med hendes død og begravelse, hvilket arvingerne tilstår [accepterer]. Sven Torkildsen skal have betaling for den særk, hendes lig er begravet i. Skiftet afsluttes uden underskrifter.
Den 25. november 1746: Karen Nielsdatter, som var gift med husmand Peder Hansen i Basnæs i Vejlø sogn, er død. Børn: Søn, Niels Pedersen, 14 år [1732], datter, Anne Pedersdatter, 17 år [1729]. Formynder for børnene er deres morbror, gårdmand Mads Bonde i Vejlø. Vurderingen er foretaget den 25. april 1746. Vurderingsmænd: Gårdmand Niels Andersen og inderste Laurs Fyhn af Basnæs. Underskrifter fra Niels Andersen og Laurs J. Fyhn. Gæld til købmand Mathies Bruun i Næstved.
Den 17. juni 1746: Husmand Jørgen Nielsen Viborg på Enø i Karrebæk sogn er død. Enken er [ikke til at læse]. Arving: Søsterdatter: Giertrud Mortensdatter, som tjener hos Laurs Hansen i Karrebæk. Formynder for pigen er Mads Rasmusen på Enø. Jørgen Viborgs ejendele er solgt på auktion den 26. februar 1746. Køberne er Villum Pedersen på Enø, Mads Rasmussen på Enø, Laurs Jørgensen på Enø, inderste Jens Sørensen på Enø, Anders Jensen, som tjener hos Rasmus Nielsen på Enø, Mikkel Laursen på Enø, Peder Smed på Enø og Peder Rasmussen på Enø. Vurderingsmænd: Laurs Jørgensen i Skoven og Mikkel Laursen på vegne af skoleholderen Niels Christiansen. Underskrifter fra Laurs Jørgensen og Michel Laursen. Fortsætter den 25. juni 1746: Der er penge til gode hos Mads Rasmussen på Enø. Gæld til Mikkel Laursen på Enø og mag. Nold i Karrebæk for ting købt på auktion efter Morten Rasmussen på Enø. Giertrud Mortensdatter har betalt for Jørgen Viborgs ligkiste, og skal have penge for den. Hans Laursen har en fordring på sin fars vegne, Laurs Hansen på Enø. Søren Hansen har en fordring for brød og øl. Ungkarl Anders Jensen har en fordring på sin fars vegne, Jens Sørensen, for lånte penge. Laurs Jørgensen har en fordring på vegne af Ole Skrædder i Karrebæk. Sissel Laursdatter, som tjener hos Søren Hansen, har en fordring på to skjorter, som hun havde syet til Jørgen Viborg. Noget af gælden betales, men ikke alle kreditorer får deres tilgodehavende, og der er således ikke noget at arve efterfølgende.
Den 19. oktober 1747: Landsoldat Niels Jensen, som tjente hos Hans Mortensen i Lundby, er død. Skiftet afholdes hos Peder Heboe i Vester Egesborg. Arvinger: Søskendebarn, Johanne Andersdatter, som er gift med Peder Heboe, søskendebarn, gårdmand Peder Andersen i Vester Egesborg. Der er vist også en halvbror til Niels Jensen, som ikke nævnes med navn. Vurderingsmænd: Skoleholder Hans Ring og Rasmus Tønnesen af Vester Egesborg. Der er afholdt auktion over Niels Jensens ting den 23. februar 1747, hvor køberne var: Peiter Snedker i Vester Egesborg, Ole Kudsk i Vester Egesborg, Peder Smed i Lov i Hammer sogn, Anders Povelsen i Vester Egesborg, Mads Gøeg i Vejlø, Anders Nielsen i Lov i Hammer sogn, Peder Torkelsen soldat, Anders Røytrup på Gavnø, Peder Væver i Vester Egesborg, Niels Hansen soldat i Lov i Hammer sogn og Jon Rasmussen karl. Fra auktionen og til skiftet har det været hos gårdmand Hans Mortensen i Lundby. Tingløberen i Køng, Ingvor Grib, havde lånt en smule penge af Niels Jensen. Skiftet afsluttes, da indtægter imod udgifter viser, at der er underskud og således intet at arve. Underskrifter fra Peder Pedersen Heboe, Peder Andersen, Hans Ring og Rasmus Tønnesen.
Den 7. april 1753: Karen Laursdatter, som var gift med Niels Hansen Giøde på Svinø, er død. Børn: Datter, Ane Nielsdatter Giøde, 7 år [1746]. Værge for pigen er hendes mors morbror, Peder Møller på Svinø. Vurderingsmænd: Jeppe Christensen og Peder Andreasen af Svinø. Boet blev opgjort den 11. februar 1753. Der skal betales løn til tjenestefolkene, som er Jens Jensen, Svend Jensen og tjenestepigen Dorthe. Underskrifter fra Niels Hansen Giød, Peder Hendriksen Møller, Peder Andersen og Jeppe Christensen. [Se også under Lægdsruller mht. Niels Giøde i Svinø]
Den 26. maj 1753: Gårdmand Niels Lindgaard af Vester Egesborg er død. Enken er Maren Tønnesdatter. Børn: Søn, Tønne Nielsen Lindgaard, 22 år [1731], søn, Peder Nielsen Lindgaard, 15 år [1738], søn, Jens Nielsen Lindgaard, 10 år [1743], datter, Arethe Nielsdatter Lindgaard, datter, Karen Nielsdatter Lindgaard, 16 år [1737], datter, Kirsten Nielsdatter Lindgaard, 7 år [1746]. Lavværge for enken er hendes bror, Laurs Tønnesen af Rudstrup. Formynder for umyndige børn er gamle Hans Hansen af Vester Egesborg. Vurderingsmænd: Knud Hansen og Hans Hemmingsen. Boet er registreret den 2. april 1753 af de samme vurderingsmænd. Niels Lindgaard er død den 26. marts 1753. Gårdens stuehus er på 13 væggerum. Der er en østre længe på 8 væggerum. Længen mod vest er på 6 væggerum, mens længen mod syd er på 10 væggerum. Desuden er der en bygning på 3 væggerum [krostue?]. Sønnen Tønne er hjemme og driver nu gården mod at få løn. Der er gæld til enkens søster, som er gift med gårdmand Jens Andersen af Vester Egesborg. Desuden er der gæld til købmand Wilken Horneman i Næstved. Gælden er større end indtægterne, og der er ikke noget til enken eller børnene at arve. Enken lover at holde gården i forsvarlig stand og betale skatterestancerne. Underskrifter fra Maren Tønnisdatter, Laurs Tønnesen, Tønnis Nielsen, Hans Hansen, Knud Hansen og Hans Hemmingsen.  
Den 20. april 1754: Niels Ibsen af Lov i Hammer sogn er død. Enken er Birthe Hansdatter. Lavværge for enken er hendes bror, Jørgen Torkildsen. Arvinger er på farens side: (1) Farbror, Peder Laursen, som boede i Appenæs, men er død og har efterladt: Søn, Jens Pedersen, som tjener hos Christen Christensen af Appenæs, datter, Johanne Pedersdatter, som er gift med Hans Nielsen af Appenæs, (2) farbror, Ole Laursen, som boede i Lov i Hammer sogn, men som er død og har efterladt: Datter, Maren Olsdatter, som er gift med Søren Olsen af Stenstrup i Rønnebæk sogn, (3) faster, Maren Laursdatter, som var gift med Hans Tommesen og boede i et hus ved Mogenstrup Mølle, begge døde og har efterladt: Søn, Thomas Hansen, som er gårdmand i Pederstrup, søn, Laurs Hansen, som er død og har efterladt: Søn, Jens Laursen, datter, Kirsten Laursdatter; datter, Johanne Hansdatter, som er gift med gårdmand Jørgen Pedersen i Aversie, datter, Maren Hansdatter, som er gift med husmand Jens Hansen ved Rødegaard, datter, Margrethe Hansdatter, som er død og har efterladt: Søn, Hans, som tjener hos Thomas i Pederstrup i Mogenstrup sogn, datter, Ellen, som er hos sin moster i Aversie, (4) faster, Bodel Laursdatter, som var gift med Anders Laursen af Kalkerup i Fensmark sogn, men som er død og har efterladt sig: Søn, Laurs Andersen, som er husmand under Fyrendals Gods, datter, Lisbeth Andersdatter, som er gift med Laurs Johansen i Rislev, datter, Johanne Andersdatter, som er gift med Niels Snedker ved Holmegaard, datter, Ellen Andersdatter, som er død og har efterladt: Datter, Johanne, som er gift med Jørgen Laursen i Gødstrup [i Toksværd sogn]; datter, Maren Andersdatter, som er død og har efterladt: Søn, Thomas Andersen, der bor i Olstrup [i Ulse sogn], datter, Cathrine Andersdatter, som er gift med Søren Dreiker i Rislev, datter, Anna Andersdatter, som tjener i Øverup [nok Tingsted sogn på Falster]. Arvinger er på morens side: (1) Morbror, Anders Mortensen i Ring, som er død og har efterladt 3 børn: Søn, Morten Andersen, som var husmand i Ring og er død og har efterladt: Søn, Niels Mortensen, der er gårdmand i Thorup; datter, Kirsten Andersdatter, som lever hos sin søn, Anders Jensen i Svendstrup, datter, Johanne Andersdatter, som var gift med Peder Brun i Svendstrup men som er død og har efterladt: Datter, Dorthe, som er gift med Niels Hansen i Vejlø, (2) moster, Margrethe Mortensdatter, som er død men først var gift med gårdmand Mads Bondesen i Lov [i Hammer sogn] og efterladt: Søn, Bonde Madsen, som er død og har efterladt 3 sønner: Søn, Mads Bondesen, som er gårdmand i Vejlø, søn, Hans Bondesen, som er husmand i Vejlø, søn, Niels Bondesen, som var husmand i Vejlø men er død og har efterladt: Søn, Rasmus Nielsen, som tjener hos Mads Bondesen i Vejlø, datter, Inger Nielsdatter, som tjener hos Mads Christensen i Vejlø. Margrethe Mortensdatter var anden gang gift med Hans Kok, der var gårdmand i Lov [i Hammer sogn], som er død og har efterladt: Datter, Kirsten Hansdatter Kok, der er gift med Jeppe Hansen, som er gårdmand i Lov [i Hammer sogn], begge er døde og har efterladt: Søn, Peder Jeppesen, der er husmand i Lov [i Hammer sogn], datter, Margrethe Jeppesdatter, som tjener hos Hans Andersen i Lov, datter, Ane Jeppesdatter, som er død uden arvinger.
Den 4. juni 1755: Lisbeth Willumsdatter, som var gift med gårdmand Jens Nielsen af Basnæs i Vejlø sogn, er død. Børn: Søn, Willum Jensen, 8 år [1747], datter, Karen Jensdatter, 5 år [1750], datter, Anna Jensdatter, 3 år [1752]. Vurderingsmænd: Bondefoged Michel Pedersen af Vejlø og gårdmand Laurs Bondesen af Basnæs. Underskrifter fra Michel Pedersen og Laurs Bondesen. Fortsætter den 19. januar 1756. Gæld til: Hustruens søster, Maren Willumsdatter, som tjener hos Michel Olsen i Lodshuset, Hans Michelsen, som tjener hos Laurs Pedersen af Vejlø, og Sidse Willumsdatter, som tjener på Jens Nielsens gård i Basnæs. Endvidere er der gæld til købmand Wilchen Horneman i Næstved samt tjenestekarlen på gården. Underskrifter fra Jens Nielsen, Michel Pedersen og Lars Bondesen.
Den 6. marts 1755: Birthe Pedersdatter, der var gift med Mads Andersen af Lov i Hammer sogn, er død. Arvinger, som er mødt op, er: Søn, Anders Madsen, 27 år [1728], søn, Søren Madsen, 24 år [1731], søn, Peder Madsen, 13 år [1742], datter, Anne Madsdatter, som er gift med gårdmand Torkild Madsen i Hammer [by]. Vurderingsmænd: Hendrick Laursen og Hans Laursen af Lov i Hammer sogn. Fortsætter den 20. januar 1756: Der er sendt indkaldelser til arvinger. Mads Andersen er formynder for sine børn.  Børnenes morbrødre, Anders Pedersen i Risby og Hans Pedersen i Lundby, er indkaldt og er mødt op. Der er penge til gode hos Søren Hansen i Thorup, Mads Jensen i Præstegaardshuset og Hans Larsen i Svendstrup. Der er gæld til sønnen, Søren Madsen, Anders Madsen og købmand Holm i Næstved. Torkild Madsen af Hammer på sin kone vegne afgiver deres del af arven til den yngste søn, Peder Madsen. Mads Andersen lover, at sønnen Peder kan blive hjemme, til han er myndig. Underskrifter fra Mads Andersen, Anders Madsen, Søren Madsen, Torkel Madsen [af Hammer], Hendrich Laursen og Hans Laursen.
Den 29. december 1755: Husmand Søren Bruun af Svenstrup i Vejlø sogn er død. Enken er Kirsten Olsdatter. Børn: Søn, Appelin Sørensen Bruun, 27 år [1728], søn, Oluf Sørensen Bruun, 25 år [1730], søn, Niels Sørensen Bruun, 13 år [1742], datter, Anna Sørensdatter Bruun, 23 år [1732], datter, Anna Sørensdatter Bruun, 10 år [1745]. Søren Bruun døde, da han natten før faldt i en brønd i Svenstrup. Vurderingsmænd: Michel Pedersen af Vejlø og Peder Larsen af Svenstrup i Vejlø sogn. Fortsætter den 21. januar 1756: Lavværge for enken er Jens Jacobsen af Svenstrup i Vejlø sogn. På egne og de andre børns vegne er mødt Appelin Sørensen Bruun. Huset er på 12 fag. Der er gæld til Christen Pedersen af Rettestrup Mølle i Vejlø sogn, til sønnen Ole Sørensen Bruun, samt til Lars Jacobsen. Der er intet at arve til børnene, da indtægterne ikke modsvarer udgifterne. Underskrifter fra Kirsten Olsdatter, Jens Jacobsen, Mickel Pedersen og Peder Laursen. Fortsætter den 29. marts 1756: Der er holdt auktion over Søren Bruuns ting. Køberne er Ole Sørensen Bruun, som tjener på Enø i Vejlø sogn, Jørgen Olsen af Rettestrup, Niels Brun af Vester Egesborg, Ole Knudsen af Vester Egesborg, Ebbe Olsen af Rettestrup, Jens Pedersen af Vester Egesborg, Peder Pedersen af Vester Egesborg, Mads Sørensen af Vejlø, Anders Skrædder af Vejlø, Jens Smed af Rettestrup, Ole Olsen soldat af Vejlø, Anders Christophersen af Vejlø, husmand Morten Pedersen af Vejlø, Jep Nielsen af Rettestrup, forvalter Ellerup, Jørgen Pedersen af Appenæs, Hans Larsen af Svenstrup, husmand Christen Pedersen af Vejlø, Hans Jensen af Svenstrup i Vejlø sogn, Peder Larsen af Svenstrup og Peder Hugger af Vejlø.
Den 23. april 1756: Ungkarl Jens Pedersen, som tjente og døde hos Christen Christensen af Appenæs i Vejlø sogn, er død. Jens Pedersen var stedsøn til Christen Christensen. Arvinger: Mor, Anna Jensdatter, som er gift med Christen Christensen, søster, Johanne Pedersdatter, som er gift med gårdmand, gamle Hans Nielsen af Appenæs i Vejlø sogn under Herlufholm Gods. Vurderingsmænd: Husmændene Peder Olsen og Hans Poulsen af Appenæs. Underskrifter fra Christen Christensen, Hans Nielsen, Peder Olsen og Hans Poulsen. Hans Nielsen på hustruens vegne giver afkald på arv efter broren den 4. maj 1756, underskrevet af Hans Nielsen.
Den 28. december 1756: Maren Andersdatter, som var gift med gårdmand Torkild Svendsen af Vejlø, er død den 27. december. Arvinger: Brordatter, Elisabeth Pedersdatter, som er tjenestepige i Præstø. Vurderingsmænd: Anders Nielsen og Mads Bondesen af Vejlø. Boet registreres. Underskrifter fra Torkild Svendsen, Anders Nielsen og Mads Bondesen. Fortsætter den 26. januar 1757: Formynder for Elisabeth Pedersdatter er indsidder Peder Jensen af Endegårde i Skibinge sogn. Stuehuset på 8 fag er i nogenlunde stand. Der er en længe mod gaden på 12 fag. Længen mod syd er på 14 fag, mens den mod øst er på 7 fag. Underskrifter fra Torkild Svendsen, Lisbeth Pedersdatter, Peder Jensen, Anders Nielsen og Mads Bondesen.
Den 24. oktober 1757: Karen Hansdatter, som var gift med husmand Torkild Hansen af Svenstrup i Vejlø sogn, er død. Arvinger: Mor og søskende: Bror, Svend Hansen af Køng, indsidder, søster, Johanne Hansdatter, der er gift med husmand Jens Laursen af Ring i Hammer sogn. Vurderingsmænd: Anders Nielsen og Torkild Nielsen af Vejlø. Underskrifter fra Anders Nielsen og Torkel Nielsen. Fortsætter den 17. november 1757: Gæld til købmand Holm i Næstved, Birthe Torkelsdatter og Niels Mikkelsen på Gavnø. Karen Hansdatters gamle mors svigersøn, Jens Laursen af Ring i Hammer sogn, lover at passe den gamle kone imod at arve alle hendes sager, når hun er væk. Underskrifter fra Torkild Hansen, Jens Laursen, Peder Pedersen og Svend Hansen [de to sidste må være vurderingsmænd fra Vejlø].
Den 1. juli 1757: Gårdmand Hans Ibsen af Borup i Rønnebæk sogn er død. Enken er Kirsten Svendsdatter. Børn: Søn, Svend Hansen, 4 år [1753], søn, Jeppe Hansen, 2 år [1755]. Lavværge for enken er husmand Lars Hansen af Rønnebæk. Formynder for børnene er Peder Hansen Møller af Rettestrup. Vurderingsmænd: Ebbe Olsen og Jacob Christensen af Rettestrup. Underskrifter fra Lars Hansen, Peder Hansen Møller, Ebbe Olsen og Jacob Christensen. Fortsætter den 15. november 1757: Gårdens stuehus er på 10 fag og forfalden. Der er en lade mod øst på 15 fag og en lade mod syd på 11 fag. Endeligt er der et tørrehus mod vest på 11 fag. Der er gæld til Niels Poulsen af Rønnebæk, Niels Holm i Næstved, Peder Hansen Møller, Christen Pedersen af Rettestrup og Søren Larsen af Rettestrup. Underskrifter fra Kirsten Svendsdatter, Peder Hansen Møller, Jacob Christensen og Hans Christensen. Den nye fæster af gården er Lars Siersted [Sigersted].
Den 15. oktober 1757: Karlen Anders Nielsen, som opholdt sig og døde hos Mads Bondesen af Vejlø, er død. Arving: Søster: Karen Nielsdatter, som tjener på Svinø. Formynder for søsteren er Jacob Christensen af Rettestrup i Vejlø sogn. Vurderingsmænd: Tredningsfoged Anders Nielsen og indsidder Torkild Nielsen af Vejlø. Boet er meget lille. Uægte underskrifter fra Jacob Christensen, Anders Nielsen og Torkel Nielsen. Fortsætter den 23. november 1757 på Gavnø: Der er gæld til Hans Bondesen af Vejlø. Der er overskud i boet, hvilket overlades til værgen Jacob Christensen, og hvilket Karen Nielsdatter kan få udbetalt den dag, hvor hun bliver gift. Uægte underskrifter fra Jacob Christensen, Anders Nielsen og Mads Bondesen.
Den 10. september 1757: Gårdmand Jens Andreasen af Svinø i Køng sogn er død. Enken er Kirsten Hansdatter. Børn: Søn, Hans Jensen, 12 år [1745], søn, Andreas Jensen, 1 år [1756], datter, Kirsten Jensdatter, 17 år [1740]. Vurderingsmænd: Peder Torkildsen og Peder Møller af Svinø. Lavværge for enken er Niels Hansen Giøde. Underskrifter fra N. H. Giød, Svend Torkildsen og Peder Møller. Fortsætter den 22. november 1757: Til stede er Niels Giøde, Jeppe Christensen og Peder Møller. Tjenestekarlen på gården er Niels Rasmussen. Gæld til købmand Christian Falster i Vordingborg, Peder Møller, husmand Niels Pedersen af Køng, Niels Nielsen af Svinø og Espen Andersen af Svinø. Sidstnævnte har også et krav fra sin bror, unge Mads Andersen af Lov i Hammer sogn. Underskrifter fra Niels Giøde, Jeppe Christensen og Peder Møller. Espen Andersen af Svinø er formynder for børnene. Enken er nu trolovet til Hans Jacobsen. Udgifter oversteg indtægterne, så der er ikke noget at arve, selv om Espen og Mads Andersens fordringer benægtes af enken, og de modtager ikke noget. Underskrifter fra Kirsten Hansdatter, Niels Hansen Giøde, Hans Jacobsen, Peder Møller og Espen Andersen. Gamle Mads Andersen af Lov i Hammer sogn dør i øvrigt kort efter dette skifte, men han er ikke den samme som unge Mads Andersen, der er bror til Espen Andersen.
Den 11. januar 1779: Husmand Povel Jacobsen i Rettestrup i Vejlø sogn er død. Enken er Anne Michelsdatter. Børn: Søn, Christen Povelsen, 6½ år [1772]. Formynder for drengen er hans farbror, gårdmand Peder Jacobsen i Rettestrup i Vejlø sogn. Lavværge for enken er husmand Anders Madsen i Svendstrup i Vejlø sogn. Vurderingsmænd: Bonde Madsen og Anders Hansen. Huset er på 6 fag. Gæld til mag. Hersom i Vejlø. Der bliver intet at arve, når udgifter og indtægter sammenlignes. Enken kan foreløbigt forblive i huset. Underskrifter fra Ane Mikkelsdatter, Anders Madsen, Peder Jacobsen, Bonde Madsen og Anders Hansen.
Den 13. august 1779: Mette Olsdatter, som var gift med husmand Jens Nielsen af Lov i Hammer sogn, er død. Børn: Søn, Niels Jensen, ½ år [1779], datter, Anne Jensdatter, 3 år [1776]. Formynder for børnene er Mads Jensen af Lov i Hammer sogn. Vurderingsmænd: Povel Andersen og Hendrik Larsen af Lov i Hammer sogn. Huset består af 7 fag. Gæld til Jeppe Christensen på Svinø i Køng sogn. Gælden er større end indtægterne, og der er ikke noget at arve for børnene. Underskrifter fra Jens Nielsen, Anders Larsen [som underskriver som formynder for børnene], Povel Andersen og Hendrik Larsen.
Den 31. januar 1780: Gårdmand Anders Nielsen af Basnæs i Vejlø sogn er død. Enken er Else Kirstine Hansdatter. Børn: Søn, Niels Andersen, 20 år [1760], datter, Lucia Andersdatter, 15 år [1765]. Husmand Anders Hansen af Vejlø er lavværge for enken. Formynder for umyndige børn er gårdmand Anders Eylersen af Basnæs, som er søskendebarn til Anders Nielsen. Vurderingsmænd: Bent Hansen af Vejlø og Bonde Madsen af Rettestrup i Vejlø sogn. Gårdens stuehus er på 15 fag. Længen mod øst er på 11 fag, mod syd på 11 fag og mod vest på 10 fag. Gæld til Christian Smed på Svinø, husmand Anders Madsen af Basnæs, Benjamin Hornemann for sild, smeden i Vejlø, sønnen Niels Andersen for tjenesteløn samt tjenestedrengen Hans Larsen foruden tjenestepigen uden navn. Underskrifter fra Else Kirstine Hansdatter, Anders Hansen, Anders Eilersen, Bent Hansen og Bonde Madsen.
Den 31. januar 1780: Gårdmand Niels Olsen af Basnæs i Vejlø sogn er død. Enken er Anne Hansdatter. Børn: Søn, Ole Nielsen, 26 år [1754], søn, Peder Nielsen, 17 år [1763], søn, Hans Nielsen, 12 år [1768], datter, Anne Nielsdatter, 21 år [1759], datter, Karen Nielsdatter, 19 år [1761]. Lavværge for enken er hendes bror, husmand Anders Hansen af Basnæs. Formynder for børnene er gårdmand Lars Olsen af Vejlø. Vurderingsmænd: Bonde Madsen af Rettestrup i Vejlø sogn og Bent Hansen af Vejlø. Gårdens stuehus er på 15 fag. Længen mod øst er på 11 fag, mod syd på 11 fag og mod vest på 10 fag. Gæld til købmand Mørch i Næstved, tjenestekarl Anders Larsen, tjenesteløn til sønnerne Peder og Hans Nielsen samt datteren Anne Nielsdatter frem til Mikkelsdag 1779, tjenesteløn til sønnen Ole Nielsen for 4 år. Desuden et halvt års løn til 3 andre tjenestefolk uden navn. Sønnen Ole Nielsen overtager fæstet efter faren. Underskrifter fra Anne Hansdatter, Anders Hansen, Lars Olsen, Bent Hansen og Bonde Madsen.
Den 3. februar 1780: Bodil Andersdatter, som var enke efter gårdmand Anders Jensen Smed af Vester Egesborg, er død.  Børn: Søn, Rasmus Andersen, 27 år [1753], som er landsoldat og overtager sin fædrene gård, søn, Jens Andersen, 17 år [1763]. Formynder for den yngste søn er gårdmand Niels Pedersen af Vester Egesborg. Begge brødre nævner, at den yngste søn endnu nyder sin forhen tilfalden fædrene arv. Rasmus skal ifølge skiftet dele halvdelen af gårdens værdi med sin bror. Vurderingsmænd: Sognefoged Anders Jensen af Vester Egesborg og Anders Hansen af Rettestrup i Vejlø sogn. Underskrifter fra Rasmus Andersen, Niels Pedersen, Anders Jensen og Anders Hansen.
Den 31. marts 1780: Karen Pedersdatter, som var gift med sognefoged og gårdmand Anders Jensen af Vester Egesborg, er død. Børn: Datter, Kirsten Andersdatter, 2 år [1778]. Formynder for datteren er Karen Pedersdatters bror, som er gårdmand Peder Pedersen Glar af Vester Egesborg. Vurderingsmænd: Anders Hansen af Rettestrup i Vejlø sogn og Søren Rasmussen af Vester Egesborg. Anders Jensen og Peder Glar fremlægger før boopgørelsen, at barnet er lovet 50 rigsdaler. Boet er ikke så meget værd, men Anders Jensen fastholder sit løfte af kærlighed til datteren. Skiftet afsluttes således, da alle er enige. Underskrifter fra Anders Jensen, Peder Pedersen Glar, Anders Hansen og Søren Rasmussen.
Den 25. august 1782: Anne Hansdatter, som var gift med forhenværende skovfoged Peder Clausen i Nyelandshuset ved Vejlø Skov, er død. Arvinger: Bror, skoleholder Peder Hansen Borg i Vester Egesborg, bror, afdøde gårdmand Hans Hansen i Vester Egesborg, som har efterladt sig følgende børn: Søn, Ole Hansen, 21 år [1761], datter, Maren Hansdatter, datter, Else Hansdatter, som er gift med gårdmand Hans Olsen i Lov i Hammer sogn, datter, Kirsten Hansdatter, som er gift med gårdmand Peder Andersen i Vester Egesborg. Vurderingsmænd: Udridder Jens Hansen på Gavnø og foged Bendt Hansen i Vejlø. Boet gøres op. Underskrifter fra Bendt Hansen og Jens Hansen. Fortsætter den 25. marts 1783: Værge for Hans Hansens børn er gårdmand Ingvor Ingvorsen i Vester Egesborg, der er stedfar til børnene. Peder Andersen af Vester Egesborg er dog mødt på sin kones vegne. Enkemanden Peder Clausen har nu ophold på Lindersvold Gods. Underskrifter fra Peder Clausen, Bendt Hansen og Jens Hansen. Fortsætter den 26. marts 1783: Alle arvinger er mødt op uden indvendinger. Underskrives af Peder Clausen, Bendt Hansen og Jens Hansen [og her er alle underskrifterne ægte].
Den 18. marts 1783: Birgitte Hansdatter, som var gift med husmand Jens Indvoldsen af Lov i Hammer sogn, er død. Der er ingen børn i ægteskabet. Arvinger: Appelone Jørgensdatter, som er enke efter husmand Hans Larsen, Margrethe Hansdatter, som er gift med gårdmand Mads Pedersen af Lov, Birgitte Jørgensdatter, som er enke efter husmand Mads Hansen, Anne Jørgensdatter, Lucie Jørgensdatter, søskendebarn, Mads Jensen, søskendebarn, Lucie Jensdatter, der er gift med husmand Lars Hansen af Blangslev i Hammer sogn. På arvingernes vegne er mødt gårdmand Mads Pedersen af Lov i Hammer sogn. Huset er på 7 fag. Vurderingsmænd: Povel Andersen af Lov og gårdmand Niels Pedersen af Lov i Hammer sogn. Underskrifter fra Jens Endvoldsen, Mads Pedersen, Povel Andersen og Niels Pedersen. Fortsætter den 4. april 1783: Povel Andersen har betalt for begravelsen, hvilket Jens Envoldsen godkender. Underskrifter fra Jens Engvoldsen, Povel Andersen og Niels Pedersen. Fortsætter den 22. april 1783: Der gives afkald fra husmand Lars Hansen af Blangslev i Hammer sogn på vegne af hans hustru, Lucie Jensdatter, som er moster til den afdøde. Der gives også afkald fra Mads Pedersen af Lov på vegne af den afdødes broderdatter, Margrethe Hansdatter. Der er også afkald fra husmand Mads Hansens enke, Birgitte Jørgensdatter. Der er også afkald fra husmand Hans Larsens enke, Appelone Jørgensdatter af Lov. Der er således givet afkald på arv fra alle arvinger.
Den 1. december 1791: Kirsten Hansdatter, som var gift med gårdmand Jeppe Jensen i Vejlø, er død. Børn: 1 barn. Faren er selv værge for barnet. Tilsynsværge er gårdmand Søren Madsen i Vejlø. Vurderingsmænd: Rasmus Jensen og Peder Madsen. Underskrifter fra Jeppe Jensen, Søren Madsen, Rasmus Jensen og Peder Madsen.
Den 29. december 1791: Gårdmand Lars Hansen på Enø i Karrebæk sogn er død. Enken er Maren Andersdatter. Der er børn. Enken er nu gift med Peder Nielsen, som er hendes lavværge. Formynder for børnene er Jens Jørgensen og Anders Nielsen af Enø. Vurderingsmænd: Rasmus Jensen og Christen Olsen. Underskrifter fra Maren Andersdatter, Peder Nielsen, Anders Nielsen, Jens Jørgensen, Rasmus Jensen og Christen Ollesen.
Den 2. februar 1792: Indsidder Peder Knudsen af Vester Egesborg er død. Enken er Dorthe Pedersdatter. Børn: Søn, Simon Pedersen, 14 år [1778], datter, Mette Pedersdatter, 24 år [1768], der begge er tjenestefolk på Gavnø Gods. Lavværge for enken er Mads Andersen af Vester Egesborg. Gårdmand Jens Nielsen af Vester Egesborg er formynder for børnene. Vurderingsmænd: Bondefoged Anders Jensen samt Christen Hansen af Vester Egesborg. Underskrifter fra Dorthe Pedersdatter, Mads Andersen, Jens Nielsen, Anders Jensen og Christen Hansen.
Den 12. marts 1792: Pennefieder samler Rasmus Peter Kindt i Basnæs er død hos gårdmand Friderich Sørensen i Basnæs i Vejlø sogn. Enken er Cathrine Nielsdatter. Lavværge for enken er gårdmand Ingvor Hansen i Basnæs. Børn fra 1. ægteskab med Dorthe Hermandsdatter: Søn: Lorentz Rasmussen Kindt Sadelmager i København [i 1801 er han sejlmagersvend i Købmager kvarter], søn, Peter Rasmussen Kindt Skomagerdreng i Frederiksborg [nok Frederiksberg], datter, Maren Rasmusdatter Kindt, som tjener i Lille Næstved, datter, Anne Marie Rasmusdatter Kindt, som ej vides om er død, datter, Bolette Cathrine Rasmusdatter Kindt, som er gift med en skomager i Roskilde. Vurderingsmænd: Gårdmand Andreas Pedersen og husmand Hans Kylling. Enken oplyser, at parret har været rundt omkring i landet og bl.a. på Møn og på Falster. Der er en del sølv blandt hans ejendele. Underskrifter fra Cathrine Nielsdatter, Ingvor Hansen, Andreas Pedersen og Hans Kylling. Fortsætter den 5. maj 1792: Lavværge for enken er nu købmand Harboe af Næstved. På arvingernes vegne er mødt bondefoged Anders Jensen af Vester Egesborg. Der er udgifter til gårdmand Friderich Sørensen af Basnæs i Vejlø sogn og til købmand Harboe af Næstved. Gårdmand Søren Mortensen af Skafterup fordrer på vegne af godset Holsteinborg for opdragelsen af den afdødes datter, Maren Rasmusdatter Kindt, i 2 år, hvilket enken med lavværge sætter spørgsmålstegn ved, fordi ?. Udgifterne er større end indtægterne, og der er ikke noget til enken eller børnene at arve. Underskrifter fra Catrine Nielsdatter, Harboe [er vel Mathias Harboe?], Anders Jensen, Jørgen Andersen og Olle Hansen.
Den 17. april 1792: Gårdmand Anders Eilersen af Basnæs i Vejlø sogn er død. Enken er Marie Pedersdatter. Børn: Søn, Peder Andersen, 25 år [1767], som er hjemme på gården, søn, Eiler Andersen, 20 år [1772], som tjener i Vester Egesborg, datter, Karen Andersdatter, 23 år [1769], som opholder sig i Basnæs, datter, Johanne Andersdatter, som er hos sin mor. Lavværge for enken er gårdmand Rasmus Kieldsen af Basnæs. Peder Andersen er til stede på egne og sin brors vegne. Formynder for pigerne er gårdmand Friderich Sørensen af Basnæs. Vurderingsmænd: Bondefoged Peder Madsen af Vejlø og udridder Rasmus Jensen af Gavnø Gods. Gårdens stuehus mod nord er på 13 fag. Der er en østre længe på 9 fag, som er lade og fæhus, en søndre længe på 12 fag, som er hølade og fårehus, samt en vestre længe på 7 fag, der er lade. Underskrifter fra Marie Pedersdatter, Rasmus Kieldsen, Peder Andersen, Fridrick Sørensen, Peder Madsen og Rasmus Jensen.
Den 20. april 1792: Indsidder Bodil Pedersdatter af Svinø er død. Arving: En uægte søn ved navn Rasmus Madsen, 10 år [1781], som tjener i Sipperup i Rønnebæk sogn. Formynder for drengen er gårdmand Peder Halling af Borup i Rønnebæk sogn. Vurderingsmænd: Ole Jeppesen og Niels Hansen af Svinø. Underskrifter fra Peder Halling, Ole Jeppesen og Niels Hansen.
Den 14. maj 1792: Maren Mathiasdatter, som var gift med husmand Christen Nielsen af Blangslev i Hammer sogn, er død. Børn fra første ægteskab med Christopher Pedersen: Datter, Maren Christophersdatter, 3 år gammel [1789]. Tilsynsværge for pigen er bondefoged Hans Pedersen af Blangslev i Hammer sogn. Vurderingsmænd: Morten Pedersen og Hans Andersen af Blangslev.
Underskrifter fra Christen Nielsen, Hans Pedersen, Morten Pedersen og Hans Andersen.

Jomfruens Egede Gods

Den 2. januar 1736: Oluf Pedersen i Hovby i Fakse sogn er død. Arvinger nævnes ikke. Boet optælles. Vurderingsmænd: Christen Jensen og Søren Pedersen af Fakse. Underskrifter fra Søren Pedersen og Christen Jensen af Fakse.
Den februar 1736: Tjenestekarl og ungkarl Hans Jensen på Kielstrupgaard er død. Arvinger: Bror, Niels Jensen i Tågerup i Sønder Dalby sogn, bror, Ole Jensen, som bor et eller andet sted i Jylland. Vurderingsmænd: Niels Laursen og Poul Heide, begge af Heidegaarden. Udlånte penge til: Knud Henrichsen i Himmelev under Vallø Gods, Lars Friderichsen i Babberup [i Sønder Dalby sogn], Jens Erichsen i Borup sogn [ved Køge] og Jens Pedersen i Thorup Hyrdehus under Bregentved Gods. Underskrifter fra Niels Larsen og Poul Jørgensen af Heidegaarden.

Lilliendal Gods

Den 30. juni 1777: Husmand Morten Madsen af Sønder Mern er død. Enken er Helvig Hansdatter. Børn: Søn, Mads Mortensen, 18 år [1759], datter, Birthe Mortensdatter, 23 år [1754], som er gift med husmand Søren Pedersen af Sønder Mern. Lavværge for enken er Christen Pedersen af Sønder Mern. Husmand Jørgen Christensen af Sønder Mern er formynder for sønnen, mens husmand Søren Pedersen af Sønder Mern er formynder for sin kone. Vurderingsmænd: Bondefoged Michel Madsen og husmand Peder Pedersen af Sønder Mern. Boet er registreret den 3. januar 1777 af bondefoged Ole Hansen og gårdmand Christen Pedersen af Sønder Mern. Underskrifter fra Helvig Hansdatter, Ole Hansen og Christen Pedersen. Der er et mindre underskud i boet, og der er således ikke noget til enken eller børnene at arve. Helvig Hansdatter vil af kærlighed til sine børn lade dem arve af indboet, hvilket sønnen giver afkald på, hvorefter Søren Pedersen udvælger nogle ting. Underskrifter fra Helvig Hansdatter, Christen Pedersen, Jørgen Christensen, Søren Pedersen, Michel Madsen og Peder Pedersen.
Den 14. januar 1778: Maren Sørensdatter, som var gift med gårdmand Jacob Hansen af Kindvig i Mern sogn, er død. Arvinger er søskende: Bror, Hans Sørensen, som tjener hos Jacob Hansen af Kindvig, søster, Hedvig Sørensdatter, som er gift med Ole Thomasen af Sandvig, søster, Karen Sørensdatter, som tjener i Sageby, halvbror, Jens Sørensen af Viemose i Kalvehave sogn, halvbror, Anders Sørensen af Sønder Mern, halvbror, Søren Olsen af Sageby. Ingen af disse søskende er til stede den 14. januar med undtagelse af Hans Sørensen. Vitterlighedsmænd: Hans Larsen og Hans Madsen, der begge er gårdmænd i Kindvig. Boets registrering blev fortaget den 16. december 1777. Vurderingsmænd var bondefoged Michel Madsen af Sønder Mern og gårdmand Hans Larsen af Kindvig. Søsteren Karen Sørensdatter tjener da hos Jacob Hansen af Kindvig, mens hun nu tjener hos Peder Lærche af Sageby. Underskrifter fra Jacob Hansen, Hans Sørensen, Hans Larsen og Michel Madsen. Boet gøres op. Nye og samme underskrifter som tidligere foruden Hans Madsen.
Den 14. januar 1778: Kirsten Rasmusdatter, som var gift med gårdmand Povel Nielsen i Kindvig i Mern sogn, er død. Børn: Søn, Hans Povelsen, 9 år [1769], søn, Rasmus Povelsen, 5 år [1773], datter, Sidsel Povelsdatter, 19 år [1759], datter, Ellen Povelsdatter, 17 år [1761]. Vurderingsmænd: Hans Larsen og Hans Madsen af Kindvig. Registreringen er boet fandt sted den 4. november 1777. Da var vurderingsmændene: Bondefoged Michel Madsen af Sønder Mern og gårdmand Peder Ingvorsen af Kindvig. Underskrifter fra Povel Nielsen, Michel Madsen og Peder Ingvorsen.  Boet gøres op. Underskrifter fra Povel Nielsen, Hans Larsen og Hans Madsen.
Den 6. april 1778: Husmand Ole Rasmussen af Sønder Mern er død. Enken er Karen Christensdatter. Børn: Søn, Anders Olsen, ½ år [1777]. Vurderingsmænd: Bondefoged Michel Madsen og Hans Mathiasen Smed af Sønder Mern. Lavværge for enken er hendes far, Christen Pedersen af Sønder Mern. Formynder for sønnen er hans farbror, Lars Rasmussen af Sønder Mern. Registreringen er boet fandt sted den 16. december 1777. Vurderingsmænd var da: Bondefoged Michel Madsen og gårdmand Peder Hansen af Sønder Mern. Sønnen var da 13 uger gammel. Karen Christensdatter har to døtre fra sit første ægteskab. Underskrifter fra Karen Christensdatter, Christen Pedersen, Hans Bentsen, der er formynder for de to piger af første ægteskab, Michel Madsen og Peder Hansen. Gæld til gårdmand Lars Larsen af Sønder Mern i forbindelse med arven til pigerne, men gælden i boet overstiger indtægterne. Der skal derfor være auktion over boets ejendele, så Lars Larsen kan betales. Underskrifter fra Karen Christensdatter, Christen Pedersen, Lars Rasmussen, Michel Madsen og Hans Mathiasen Smed [sidstnævnte kan i øvrigt selv skrive].
Den 13. juni 1778: Gårdmand Anders Hansen af Bakkebølle i Vordingborg Landsogn er død. Enken er Margrethe Hansdatter. Børn: Søn, Hans Andersen, 8 år [1770]. Vurderingsmænd: Foged David Modeman af Skuderup i Øster Egesborg sogn og Mads Pedersen af Bakkebølle. Lavværge for enken er hendes far, gårdmand Hans Hansen af Grumløse i Udby sogn. Værge for det umyndige barn er gårdmand Peder Madsen af Bårse. Til vurderingen er indkaldt den 22. april 1778: Skytten Andreas Lund og bondefoged Mads Pedersen af Bakkebølle. Anders Hansen døde den 19. april 1778. Underskrifter fra Margrethe Hansdatter, Andreas Schøtt [Lund] og Mads Pedersen. Fortsættes den 27. april 1778: Boet gøres op, og det er temmelig stort. Underskrifter fra Margrethe Hansdatter, Hans Hansen af Grumløse, Peder Madsen af Bårse, Andreas Schiøtte og Mads Pedersen. Der er en panteobligation per 14. januar 1772 hos Lars [Hansen] Piil i Vordingborg. Obligationen er underskrevet af Knud Knudsen og Albert Wichmann af Vordingborg. Uægte underskrifter fra Lars Hansen, Knud Knudsen og Albert Wichman. Der er vist også gæld til gårdmand Hans Bentsen af Ugledige i Allerslev sogn og gårdmand Ole Munch af Vintersbølle i Vordingborg Landsogn. Underskrifter fra Margrethe Hansdatter, Hans Hansen af Grumløse, Peder Madsen af Bårse, David Modeman og Mads Pedersen. Fortsætter den 11. februar 1779: Lavværge for enken er nu Hans Jørgensen af Bakkebølle. De forskellige udgifter er vist betalt. Underskrifter fra Margrethe Hansdatter, David Modeman, Hans Jørgensen og Mads Pedersen.
Den 28. september 1778: Mette Larsdatter, som var gift med Hans Madsen af Kindvig i Mern sogn, er død. Børn: Søn, Mads Hansen, 25 år [1753], søn, Lars Hansen, 7 år [1771], datter. Anne Hansdatter, 16 år [1762], datter, Kirsten Hansdatter, 13 år [1765], datter, Maren Hansdatter, 10 år [1768], datter, Johanne Hansdatter, 4½ år [1773]. Formynder for de umyndige børn er gårdmand Hans Larsen af Kindvig. Vurderingsmænd: Gregorius Hansen af Balle i Kalvehave sogn og David Modeman af Skuderupgaard [Lilliendal] i Øster Egesborg sogn. Boet var gjort op den 7. februar 1778 af Michel Madsen af Sønder Mern og gårdmand Ole Jensen af Kindvig. Underskrifter fra Hans Madsen, Michel Madsen og Ole Jensen. Der er overskud, som deles mellem enkemanden og børnene. Til sidst underskrifter fra Hans Madsen, Hans Larsen, David Mademan og Gregorius Hansen.
Den 8. februar 1779: Christian Jacobsen af Nørre Mern er død. Enken er Anne Olsdatter. Børn: Søn, Jacob Christiansen, 6½ år [1772]. Lavværge for enken er gårdmand Hans Hansen af Hastrup i Beldringe sogn. Et eller andet skal tilbageleveres af unge karl Rasmus Sørensen, hvis stedfar er Rasmus Hansen i Sønder Mern, og denne Rasmus Sørensen havde førhen tjent hos præsten i Mern og noget med en ko hos Bent Olsen i Nørre Mern. Vurderingsmænd: Hans Mathiasen og Ole Hansen. Underskrifter fra Anne Olsdatter, Hans Hansen Hastrup, Hans Mathiasen og Ole Hansen fra den 11. maj 1776. Der er solgt nogle bæster til gårdmand Rasmus Nielsen af Mern. Gårdmand Hans Nielsen i Ugledige i Allerslev sogn nævnes. Drengens formynder er Jacob Jensen af Dyrlev i Beldringe sogn. Vurderingsmænd er nu Hans Pedersen og Christen Svendsen. Uægte underskrifter fra Anne Olsdatter, Jacob Jensen, David Modeman og Hans Hansen. Fortsætter den 31. marts 1779: Skiftet udsætter. Ægte underskrifter fra Anne Olsdatter, David Modeman, Hans Hansen og Jacob Jensen. Fortsætter den 14. april 1779: Vurderingsmænd: Hans Pedersen af Kindvig og Christen Svendsen af Nørre Mern. Enken har før boets opgørelse bortført noget fra boet, bl.a. 3 bæster. Enken er nu blevet gift med gårdmand Hans Hansen i Hastrup i Beldringe sogn. Enken har fraskrevet retten til arv, men der er alligevel ikke noget til drengen at arve. Underskrifter fra Hans Pedersen og Christen Svendsen.
Den 24. marts 1779: Johanne Christiansdatter, som var gift med ladefoged David Modeman, er død. Børn fra første ægteskab med forrige skovfoged på Sorø Ridderlige Akademiets Gods i Gyrstinge sogn, Anders Alexandersen: Søn: Alexander Andersen, ca. 40 år gammel [1739], søn, Claus Andersen, ca. 36 år gammel [1743], som begge er borte for 18 år siden og efter beretning opholder sig i Holland som bødker og smed, datter, Karen Andersdatter, som er gift med gårdmand Niels Larsen i Stensby. Børn fra andet ægteskab med ladefoged David Modemand: Datter, Anne Davidsdatter Modeman, som er gift med gårdmand Rasmus Jensen på Tærø, datter, Maren Davidsdatter Modeman, som er gift med gårdmand Lars Olsen af Stensby. Vurderingsmænd: Sr. Friderich Hansen og husmand Niels Nielsen af Liliendal. Der har været en eftersøgning efter arvinger i de Berlingske aviser i nummer 21 skrevet den 12. februar 1779. Mødt op er enkemanden samt de to gårdmænd af Stensby. Vitterlighedsvidner var Niels Nielsen og Anders Kock. Boet er registreret af Svend Ebbesen af Liliendal og Christopher Madsen af Skovhuse i Øster Egesborg sogn. På arvingernes vegne var mødt gårdejer Sr. David Laborn og murermester Johan Christen Langeloth af Liliendal. Underskrifter fra David Modeman, Rasmus Jensen på Tærø, David Larbon og Christian Langelotz samt Svend Ebbesen og Christopher Madsen. Gæld til bondefogeden Hans Krog for lånte penge, Svend Ebbesen Smed, ungkarl Hemming Olsen af Bakkebølle i Vordingborg Landsogn, Johan Steffens af Vordingborg, hr. Wessendunk af Præstø, kræmmer hr. Ebbesen af København, gårdmand Christen Bechmann i Tolstrup i Øster Egesborg sogn, Rasmus Jensen af Kindvig i Mern sogn. Underskrifter fra David Modeman, Niels Larsen, Lars Olsen, Anna Davidsdatter, Friderich Hansen og Niels Nielsen. Fortsætter den 12. maj 1779: Vurderingsmænd: Hans Krog af Øster Egesborg og Svend Ebbesen af Skuderup. Arvinger mødt er Niels Larsen og Lars Olsen af Stensby. Der er endvidere gæld til Hans Mathiesen Smed af Sønder Mern. Gælden i boet overstiger dermed indtægterne. Underskrifter fra David Modemann, Svend Ebbesen, Hans Hansen, Niels Larsen og Maren Davidsdatter.
Den 19. februar 1779: Anne Hemmingsdatter, som var gift med gårdmand Anders Jensen Kaare af Bakkebølle i Vordingborg Landsogn, er død. Anne Hemmingsdatters børn fra første ægteskab med Ole Nielsen med skiftebrev af 23. marts 1776, hvor der blev udloddet overskud til hans børn: Søn, Hemming Olsen, 23 år [1756], søn, Niels Olsen, 19 år [1760], søn, Hans Olsen, 14 år [1765], søn, Peder Olsen, 4 år [1775], datter, Maren Olsdatter, 17 år [1762], datter, Mette Olsdatter, 7 år [1772]. Formynder for børnene er Ole Hemmingsen af Bakkebølle og gårdmand Lars Pedersen af Bakkebølle. Vurderingsmænd: David Modeman af Skuderup og Mads Pedersen af Bakkebølle. Registreringen af boet den 7. januar 1779: Boet gøres op, hvilket fremlægges i skifteretten den 19. februar 1779. Der er en lang smøre om, hvordan midlerne skal håndteres. Underskrifter fra Anders Jensen Kaare, Ole Hemmingsen, Christen Bentsen, Lars Pedersen, David Modeman og Mads Pedersen.
Den 23. februar 1779: Gårdmand Lars Nielsen af Stårby i Øster Egesborg sogn er død. Enken er Karen Rasmusdatter. Børn af første ægteskab: Søn, Niels Larsen, som er gårdmand i Skovhuse i Øster Egesborg sogn, datter, Christine Larsdatter, som er gift med Johannes Hansen af Stårby. Børn af andet ægteskab: Datter, Maren Larsdatter. Lavværge for enken er Rasmus Larsen af Stårby. Vurderingsmænd: David Modeman af Skuderup og Hans Krog af Øster Egesborg. Boet er registreret den 20. september 1776. Den ældste datter kaldes nu for Kirsten Larsdatter, som er gift med Johannes Hansen. Underskrifter fra Karen Rasmusdatter, Rasmus Larsen, David Modeman og Hans Hansen Krog.
Den 23. februar 1779: Anna Hansdatter, som var gift med Jens Larsen af Stårby i Øster Egesborg sogn, er død. Børn: Datter, Anne Jensdatter, 3 år [1775], datter, Karen Jensdatter, 1¼ år [1777]. Formynder for børnene er Hans Hansen Krog af Øster Egesborg. Vurderingsmænd: David Modeman af Skuderup og Hans Hansen Krog af Øster Egesborg. Der er lidt snak om Jens Larsens ældste søn, Jens Jensen. Underskrift fra Jens Larsen, Hans Hansen Krog, David Modeman og Hans Hansen.
Den 15. juni 1781: Dorthe Madsdatter, som var gift med gårdmand Peder Ingvorsen af Kindvig i Mern sogn, er død. Børn: Søn, Mads Pedersen, 13 år [1768], søn, Peder Pedersen, 8 år [1773], begge hjemme hos deres far. Vurderingsmænd: Gregorius Hansen af Balle i Kalvehave sogn og Christopher Povelsen af Kindvig. Boet er registreret den 19. februar 1781 af Gregorius Hansen af Balle og Hans Hansen af Kindvig. Peder Ingvorsen er selv værge for sine børn. Gårdens stuehus er på 13 fag. Der er desuden en østre længe på 6 fag, en søndre længe på 17 fag og en vestre længe på 8 fag. Der er gæld til købmand Steffensen i Vordingborg, indsidder Hans Jørgensen af Sageby i Mern sogn og smeden Morten Hemmingsen af Sageby. Der er kun et mindre overskud, men Peder Ingvorsen giver af boet til sine børn af kærlighed til dem. Underskrifter fra Peder Ingvorsen, Gregorius Hansen og Christen Povelsen.
Den 18. juni 1782: Anne Envoldsdatter, som var gift med Lars Pedersen af Øster Egesborg, er død. Arvinger: Bror, husmand Johan Envoldsen af Ambækshuset, søster, Karen Envoldsdatter, som er gift med indsidder Rasmus Pedersen af Tolstrup i Øster Egesborg sogn. Vurderingsmænd: Ladefoged Christen Christensen og bondefoged Hans Hansen Krog af Øster Egesborg. Boet blev registreret den 21. maj 1781. Underskrifter fra Lars Pedersen, Christen Christensen og Hans Hansen. Der er gæld til Christen Erichsen, som tjener hos Ditzel i Øster Egesborg. Udgifterne er større end indtægterne, og der er ikke noget til overs til arvingerne. Underskrifter fra Lars Pedersen, Hans Hansen og Christen Christensen.
Den 16. juni 1781: Indsidder Hans Jochumsen af Kindvig i Mern sogn er død – efterfølgende skrives Hans Jacobsen. Enken er Mette Pedersdatter. Børn: Søn, Gårdmand Jacob Hansen af Kindvig, 31 år [1750], søn, gårdmand Hans Hansen af Kindvig, 40 år [1741],  datter, Maren Hansdatter, som er gift med husmand Hans Jensen af Sageby i Mern sogn. Lavværge for enken er Hans Larsen. Vurderingsmænd: J. Hansen og Christopher Poulsen. Underskrifter fra Hans Larsen, Jacob Hansen, J. Hansen og Christopher Poulsen. Boet er opgjort den 14. december 1780: Indsidder Hans Jacobsen af Kindvig er død. Vurderingsmænd: Hans Gregoriussen af Balle i Kalvehave sogn og Christopher Poulsen af Kindvig i Mern sogn. Underskrifter fra Mette Pedersdatter, Hans Larsen, Gregorius Hansen, Christopher Povelsen og Jacob Hansen.
Den 20. juni 1781: Indsidder Jørgen Jørgensen og hustru Maren Jensdatter af Bakkebølle i Vordingborg Landsogn er begge døde. Børn: Søn, Jens Jørgensen, 4 år [1777], søn, Rasmus Jørgensen, 2 år [1779]. Formynder for børnene er deres morbror, husmand Jens Hansen af Vestenbæk i Kalvehave sogn. Vurderingsmænd: Ladefoged Christen Christensen på Liliendal og bondefoged Mads Petersen af Bakkebølle. Vurderingsforretningen blev afholdt den 17. juni 1780. Der var auktion i Bakkebølle den 8. september 1780 over Maren Jensdatters ting. Køberne på auktionen var: Jens Hansen af Vestenbæk, Hans Gregersen af Tolstrup i Øster Egesborg sogn, Niels Rasmussen af Tolstrup, Jens Mathiasen, en karl hos Lars Slager af Balle i Kalvehave sogn, Mads Christiansen af Bakkebølle, indsidder Jens Hansen af Bakkebølle, Johan Snedker af Bakkebølle, Rasmus Andersen af Vestenbæk, Peder Jensen af Bakkebølle, Hans Bonde af Bakkebølle, Niels Christensen af Bakkebølle, Peiter Smed af Bakkebølle, Mads Pedersen af Bakkebølle, Mathies Skrædder af Bakkebølle, Ole Jensen af Vestenbæk, Hans Gregoriusen af Tolstrup samt Ole Jørgensen af Vestenbæk. Underskrifter fra Jens Hansen af Vestenbæk, Mads Pedersen og Christen Christensen.
Den 13. juni 1782: Anne Cathrine Nielsdatter, som var gift med fæstemøller Friderich Nielsen af Sageby Mølle i Kalvehave sogn, er død. Børn: Søn, Niels Friderichsen, 12 år [1769], datter, Conradine Friderichsdatter, 10 år [1771], datter, Caroline Friderichsdatter, 9 år [1772], søn, Jens Friderichsen, 5 år [1776], søn, Christian Friderichsen, 5 år [1776], datter, Kirsten Friderichsdatter, 3 år [1778], søn, Hans Jacob Friderichsen, 1 år [1780]. Vurderingsmænd: Bondefoged Gregorius Hansen af Balle i Kalvehave sogn og indsidder Hans Jørgensen af Sageby i Mern sogn. Boet er registreret den 19. december 1781, hvor vurderingsmænd var: Gårdmand Christian Hansen og husmand Hans Jørgensen af Sageby i Mern sogn. Friderich Nielsen angiver at have noget hos Jens Thuesen i Krensehuset og Peder Jensen af Sageby. Stuehuset er på 21 fag med en anden stuelænge på 16 fag. Stampemøllen er på 6 fag. Der er en vognbygning på 3 fag og en hestemølle på 6 fag. Underskrifter fra Friderich Nielsen, Christian Hansen og [ikke læsbar]. Møller Johan Berens fra Frenderup Mølle på Møn er mødt op og foreviste noget fra den 11. juni 1778. Der er noget om gæld til Johan Berens Pettersen af Sageby Mølle og en obligation bevidnet af degnen Jørgen Weilbye af Mern og møller Otte Christian Jacobsen af Mern Mølle. Underskrevet af JWB og OJS.
Den 25. marts 1787: Sognefoged og gårdmand Hans Hansen Krog i Øster Egesborg er død. Enken er Marie Rasmusdatter. Børn: Datter, Maren Hansdatter Krog [1766], datter, Ane Hansdatter Krog, hvis værge er Rasmus Boesen [Bogøe] i Skalsby [i Mern sogn], 10 år [1777], og han er gift med søsteren Maren Hansdatter. Lavværge for enken er Hans Olsen i Vallebogaarden og Peder Jensen i Skovhuse [i Øster Egesborg sogn], der er gift med enkens datter fra første ægteskab [Sidse Olsdatter]. Vurderingsmænd: Hans Jørgensen Smed i Øster Egesborg og husmand Christen Dreyer i Øster Egesborg. Et eller andet er begyndt fra Ugledige Ting den 3. juni 1766 til den 21. oktober 1784. Fæstebrevet er dateret den 19. september 1752. Obligation af Hans Jørgensen Smed, som er dateret den 9. marts 1787. Penge til gode hos gårdmand Søren Olsen Rytter i Øster Egesborg, gårdmand Søren Christensen i Øster Egesborg, Niels Madsen i Tolstrup, der har pantsat en kakkelovn, som dødsboet har hos indsidder Lars Mathiesen Helboeshus i Rødstofte på 4. år, Anders Rasmussen i Skovhuse, Joseph Jensen i Tolstrup [i Øster Egesborg sogn], Hans Walleboe [= Hans Olsen] og Christen Erichsen i Øster Egesborg. Der er stude hos Christian Jensen i Rødstofte, Peder Piil i Rødstofte, Rasmus Nielsen i Lekkende, Rasmus Vrang i Over Vindinge [i Sværdborg sogn], Hans Vallebo, Mads Jacobsen i Tolstrup, Niels Olsen i Kalvehave hos Søren Christensen og Christen Frijs i Vrangsgaard. Ved Hans Krogs død er mellemværnet mellem ham og Hans Valleboe afgjort. Gæld til Forpagter Neergaard, forvalter Bruusen og købmand Steffensen i Vordingborg. Underskrifter fra Marie Rasmusdatter, Hans Olsen Valleboe, Rasmus Boesen, Christen Dreyer og Hans Jørgensen. Fortsætter den 12. juni 1787: Vurderingsmænd: Ladefoged Christen Jensen af Liliendal og husmand Christen Dreyer af Øster Egesborg. Formynder for Ane Hansdatter Krog er Peder Olsen [nok i Rødstofte], hvis kone [Anna Hansdatter] er søster til den afdøde Hans Krog. Underskrifter fra Hans Olsen af Vallebo [gården], Rasmus Boesen af Skallerup [Skalsby], Peder Olsen, Christen Jensen og Christen Rasmussen Dreyer.
Den 7. juli 1787: Husmand Peder Nielsen i Nørre Mern er død. Enken er Ane Tobiasdatter. Børn: Søn, Niels Pedersen, 8 år [1779], søn, Tobias Pedersen, 5 år [1782], datter, Maren Pedersdatter, 11 år [1776]. Enkens lavværge er Rasmus Smed af Nørre Mern. Børnenes formynder er gårdmand Rasmus Hansen af Sønder Mern. Vurderingsmænd er Christen Jensen Ladefoged af Liliendal og Rasmus Pedersen af Nørre Mern. Gæld til Rasmus Sørensen i Sønder Mern. Underskrifter fra Ane Tobiasdatter, Rasmus Laursen [Smed], Rasmus Hansen, Christen Jensen og Rasmus Pedersen [men vist ikke ægte underskrifter]
Den 7. september 1787: Bodil Nielsdatter, som var gift med Laurs Pedersen i Stårby, er død. Jens Nielsen, som er hendes bror, bor i Tolstrup [i Øster Egesborg sogn]. Men ved ikke lige, hvad denne handler om. Underskrifter fra Mads Nielsen, Jens Nielsen, Jens Pedersen og Gregorius Hansen.
Den 11. september 1787: Friderich Nielsen Møllers enke af Sageby Mølle er død i 1785. Regnskabet gøres op. Der skrives ikke mere. Fortsættes med noget regnskab fra den 13. januar 1787, hvorefter der er noget regnskab fra den 10. oktober 1785.
Den 27. oktober 1787: Margrethe Christensdatter, som var gift med husmand Peder Olsen i Kindvig i Mern sogn, er død. Børn: Søn, Hans Pedersen, 17 år [1770], som tjener hos Jens Pedersen i Sageby i Mern sogn, søn, Niels Pedersen, 13 år [1774], som tjener hos Laurs Andersen i Sageby, søn, Christen Pedersen, 13 år [1774], som tjener hos Povel Hiort i Kindvig, datter, Johanne Pedersdatter, 6 år [1781]. Peder Olsen er selv formynder for sine børn. Vurderingsmænd: Gårdmand Hans Larsen og husmand Peder Olsen [som er = Niels Olsen] af Kindvig. Underskrifter fra Peder Olsen, Hans Larsen og Niels Olsen.
Den 22. marts 1788: Ane Margrethe Pedersdatter, som var gift med Jens Axelsen i Bakkebølle i Vordingborg Landsogn, er død. Børn: Datter, Sidse Jensdatter, 3 år [1785]. Faren er selv værge for sin datter. Vurderingsmænd: Husmand Niels Tygesen og Mathias Christensen Skrædder af Bakkebølle. Gæld: For kakkelovnsleje i 3 år til ungkarl Hans Tygesen i Vordingborg, Peder Larsens enke i Bakkebølle og Laurs Stage i Bakkebølle. Underskrifter fra Jens Axelsen, Niels Thygesen og Mathias Christensen.
Den 16. februar 1788: Gårdmand Povel Larsen Hiort i Kindvig i Mern sogn er død. Hustruen er død i forvejen. Børn: Datter, Dorthe Povelsdatter Hiort, 24 år [1764], datter, Else Povelsdatter Hiort, 22 år [1766], datter, Maren Povelsdatter Hiort, 21 år [1767]. På pigernes vegne er mødt husmand Rasmus Pedersen Griis af Nørre Mern. Vurderingsmænd: Gårdmand Rasmus Jensen og gårdmand Hans Rasmussen af Kindvig. Underskrifter fra Rasmus Jensen og Hans Rasmussen.
Den 26. juni 1788: Hans Jensen af Bakkebølle er død. Arvinger: Bror, gårdmand Jens Jensen i Grumløse, bror, husmand Rasmus Jensen af Grumløse, bror, Jørgen Jensen, som er ungkarl i Lekkende i Øster Egesborg sogn, søster, Kirsten Jensdatter, som opholder sig på den anden side af Næstved men vides ikke hvor, søster, Johanne Jensdatter, som også opholder sig på den anden side af Næstved, halvbror, Jens Jensen, som er husmand i Ørslev, halvbror, Christen Jensen, som bor ved Vordingborg, halvbror, Henrich Jensen, hvis opholdssted ikke kendes. Vurderingsmænd: Niels Brakker af Ørslev og Ole Pedersen af Grumløse i Udby sogn. Der kendes ikke andre arvinger, men Hans Jensen skulle være trolovet til en fruentimmer, som er død, og med hende skulle han havde fået en søn, som opholder sig i Blangslev [Ifølge Mogenstrup kirkebog er de trolovet den 20. april 1779]. Men bryllup har de ikke haft. Det skal undersøges, om historien om denne dreng passer, hvilket bevidnes på tinget af Niels Brakker af Ørslev, Christen Jørgensen af Udby, Lars Andersen af Ambæk, Peder Olsen af Allerslev, Casper Olsen af Lekkende, Jesper Pedersen af Stensby, Ole Mathiasen af Ørslev og Jens Nielsen af Store Røttinge. Jens Jensen af Grumløse lægger den påstand, at drengen som uægte ikke er berettiget til at arve, samt at han, hans søskende og halv-søskende er de rigtige arvinger. Drengen opholder sig vist hos Peder Nielsen i Blangslev. Jens Jensen på egne og søskendes vegne kan dog gå med til at lade drengen arve, såfremt der gives noget af arven til dem. Dette bevidnes af Ladefoged Niels Gildgaard på Lilliendal og materielkarl Christen Jensen på Lilliendal. Hans Jensen tjente hos Niels Povelsens enke i Bakkebølle, og foruden løn består arven af rede penge, som pt. er hos Jens Jensen i Grumløse, samt indtægterne for hans ejendele, der er solgt på auktion. Regningerne i boet består af fordringer fra Niels Povelsens enke i Bakkebølle og Jens Jensen i Grumløse [som er det fulde beløb i rede penge, der ligger hos Jens Jensen]. Underskrifter fra Rasmus Jensen, Christen Jensen, Jørgen Jensen, Jens Jensen, Christen Jensen og Niels Gildgaard. Fortsætter den 30. marts 1789: Ungkarl Hans Jensen af Bakkebølle er død. Børn: Søn, Jens Hansen. Vitterlighedsvidner: Christen Jensen og ladefoged Niels Gildgaard af Lilliendal. Sidste skifteforretning var den 28. juni 1787. Formynder for drengen er gårdmand Peder Nielsen i Blangslev i Mogenstrup sogn, hvor Jens Hansen er en 8-årig tjenestedreng i 1787 og således født omkring 1779.  Drengens mor, som var trolovet til Hans Jensen, er afdøde Anne Mortensdatter, som er en datter af Peder Nielsens hustrus første ægteskab, og som har søsteren Sidse Mortensdatter. Drengen er dog ikke indskrevet som født i Mogenstrup sogn. ”Drengen skal opdrages saa med af fader som moder til det bliver 10 aar”, og dette vis hos nogle under Beldringe gods. Underskrifter fra Niels Gildgaard og Christen Jensen. Fortsætter den 1. maj 1789:  Forvalter N. Knudsen på Gavnø har den 29. april 1787 skrevet en skrivelse om, hvorvidt den uægte søn er arveberettiget. Det bliver han, og der overføres 27 Rigsdaler til Blangslev, hvor drengen er. Underskrifter fra Christen Jensen og Niels Gildgaard.
Den 11. juni 1789: Husmand Hans Olsen Tolstrup i Skovhuse i Øster Egesborg sogn er død. Børn: Datter, Maren Hansdatter Tolstrup, som tjener hos hr. Lund på Parcellen i Præstø, datter, Karen Hansdatter Tolstrup. Der er meget lidt i boet, som overdrages til husmand Peder Rasmussen i Skovhuse, som er gift med den yngste datter Karen. Vurderingsmænd: Ladefoged Niels Gildgaard af Lilliendal og Rasmus Jensen af Skovhuse. Underskrifter fra Rasmus Jensen og Niels Gildgaard.
Den 10. oktober 1789: Hans Mortensen på en udflyttet gård fra Nørre Mern er død. Enken er Helvig Jørgensdatter. Vurderingsmænd: Anders Hansen og Hans Frandsen. Underskrifter fra Anders Hansen og Hans Frandsen.
Den 15. november 1819: Kirsten Jensdatter, som var gift med husmand Poul Nielsen i Nørre Mern, er død. Børn: Datter, Ane Katrine Poulsdatter, 3 år [1816]. Formynder for pigen er husmand Poul Rasmussen af Mern, som er gift med en søster til Poul Nielsen. Poul Nielsen selv står i fast tjeneste hos norske regiment i Korsør eller København. Vurderingsmænd: sognefoged Peder Jensen og husmand Hans Larsen af Nørre Mern. På Poul Nielsens vegne er hans far til stede, og dette er Niels Poulsen af Skibinge. Kirsten Jensdatters stedfar, Jeppe Pedersen fra Langebæk [i Kalvehave sogn] er også til stede. Underskrifter fra Poul Rasmussen, Jeppe Pedersen, Niels Poulsen, Peder Jensen og Hans Larsen.
Den 4. februar 1820: Gårdmand Niels Christensen i Skovhuse [i Øster Egesborg sogn] indleverer papirer for hans og hans fraskilte hustrus fælles bo, som bevidnes af sognefoged Gregorius Hansen i Tolstrup og Anders Hemmingsen samt formynder for Inger Johannesdatter, gårdmand Christopher Olsen af Ornebjerg [i Kastrup sogn ved Vordingborg]. Der blev frivilligt afholdt auktion den 18. februar 1818. Til hr. fuldmægtig Holberg i Vordingborg er der den 30. november 1818 fremlagt penge. Ligeledes til købmand Meyer i Vordingborg. Inger Johannesdatters far var Johannes Christensen i Skovhuse, hvor der tilfaldt arv 1796. Niels Christensen har før været gift. Synsforretningen var den 22. april 1818. Underskrifter fra Christopher Olsen, Niels Christensen, Anders Hemmingsen og Hemming Olsen [der må være der på vegne af Gregorius Hansen].
Den 20. marts 1820: Hustruen til skovfoged og husmand Jørgen Sax af Rødstofte Kohave er død. Der er umyndige børn i boet. Fortsætter den 21. marts 1820: Vurderingsmænd: Sognefoged Gregorius Hansen af Tolstrup og Jacob Jørgensen af Øster Egesborg. Børn: Datter, Anna Jørgensdatter Sax, 13 år [1807], søn, Jacob Jørgensen Sax, 11 år [1809], søn, Jørgen Jørgensen Sax, 8 ¾ år [1811], datter, Margrethe Jørgensdatter Sax, 7 år [1813], søn, Johann Jørgensen Sax, 5 år [1815], søn, Ole Jørgensen Sax, 2 ¾ år [1817]. Formynder for børnene er Hans Jacobsen Ugledie. Gæld til Jeppe Pedersen i Ugledige, brændevinsbrænder Ole Nielsen i Vordingborg og købmand Biørn i Vordingborg. Underskrifter fra Jørgen Sax, Hans Jacobsen fra Ugledige, Gregorius Hansen og Jacob Jørgensen.
Den 27. marts 1820: Anne Hansdatter, som var enke efter afdøde husmand Niels Larsen i Stårby, er død. Børn: Søn, Hans Nielsen, som er død, og hvis enke er Karen Nielsdatter, der er mødt med lavværge gartner Madsen fra Liliendal, søn, Niels Nielsen, som er død og har efterladt sig: Datter, Johanne Nielsdatter, 15 år [1805]; søn, Lars Nielsen, 34 år [1786], datter, Karen Nielsdatter, som er gift med indsidder Christian Hansen. Fortsætter den 29. marts 1820: Vurderingsmænd: Sognefoged Gregorius Hansen og Jacob Jørgensen af Øster Egesborg. På sønnedatterens vegne er mødt husmand Jørgen Rasmussen fra Stårby. For afdøde Hans Nielsens børn er mødt på deres vegne Christian Hansen i Stårby. Underskrifter fra Karen Nielsdatter, Christen Hansen, Jørgen Rasmussen, Hans Larsen og Jacob Jørgensen foruden gartner Madsen. Fortsætter den 6. maj 1820: Vidner: Gartner Madsen og ladefoged Anders Rasmussen på Liliendal. Arvinger til stede: sønnen Hans Nielsens enke, Karen Nielsdatter, med lavværge, premierløjtnant Andersen, sønnen Niels Nielsens datter, Johanne Nielsdatter, hvor stedfaren, Jørgen Rasmussen i Stårby, er mødt, datteren Karen Nielsdatter med hendes mand, Christian Hansen i Stårby. Sønnen Lars Nielsen har sendt et brev, hvori han angiver, at han frasiger sig sin arv efter sin mor. Gæld til Lars Krog i Stårby, Rasmus Jørgensen i Ammendrup [i Allerslev sogn] og til indsidder Christian Hansen. Underskrifter fra Jørgen Rasmussen, Christian Hansen, Anders Rasmussen og [gartner] Madsen.
Den 22. august 1831: Kirsten Pedersdatter, som var gift med husmand Søren Nielsen i Skovhuse [i Øster Egesborg sogn], er død. Arvinger: Bror, Hans Pedersen, 20 år [1811], søster, Malene Pedersdatter, ugift. Fortsætter den 29. august 1831: Vurderingsmænd: Sognefoged Svend Andersen af Stårby og gårdmand Jacob Jørgensen af Øster Egesborg. Formynder for børnene er deres morbror, husmand Christian Pedersen af Kalvehave. Gæld til Jens Rasmussen på Petergaards ? [i Kalvehave sogn], Niels Nielsen Væver i Skovhuse, gårdmand Lars Olsen i Rødstofte, købmand Heur i Vordingborg [menes nok købmand Jens Hage], købmand Kønig [Lorentz Koenig] i Vordingborg, Lars Rasmussen i Rødstofte, Peder Olsen i Skovhuse og gårdmand Hans Nielsen i Kræmmervænge. Endvidere er der noget skyldigt til Hans Nielsen i Snertinge [i Sværdborg sogn]. Underskrifter fra Søren Nielsen, Hans Pedersen, Malene Pedersdatter, Christian Pedersen, Svend Andersen og Jacob Jørgensen.
Den 24. august 1831: Husmand Hans Sørensen af Skovhuse [i Øster Egesborg sogn], er død. Enken er ?. Børn: Søn, Niels Hansen, 22 år [1809], søn, Anders Hansen, 20 år [1811], datter, Sidse Hansdatter, ugift. Enken sidder i uskiftet bo.
Den 29. august 1831: Husmand Johan Rasmussen i Øster Egesborg er død. Enken er ?. Børn: Søn, Rasmus Johansen, 25 år [1806], søn, Jørgen Johansen, 20 år [1811], søn, Anders Johansen, 15 år [1816], datter, Ellen Johansdatter, ugift. Enken sidder i uskiftet bo.
Den 29. august 1831: Husmand Peder Jensen i Stårby er død. Der er en enke og 2 børn.
Den 31. august 1831: Johanne Nielsdatter, som var gift med husmand Jørgen Hansen i Rødstofte i Øster Egesborg sogn, er død. Børn: Søn, Hans Jørgensen, 4 år [1827], søn, Niels Jørgensen, 1½ år [1829], datter, Ane Jørgensdatter, 7 år [1824].
Den 31. august 1831: Husmand Hemming Morthensen i Rødstofte i Øster Egesborg sogn er død. Han efterlader sig hustru og børn: Søn, Morthen Hemmingsen, 40 år [1791], som er husmand i Skibinge, søn, Andreas Hemmingsen, 36 år [1795], som er husmand i Lundby, datter, Karen Hemmingsdatter, som er gift og ? i Rødstofte skov, datter, Margrethe Hemmingsdatter, som er gift med indsidder Peder Nielsen i Nyråd i Vordingborg Landsogn, datter, Maren Hemmingsdatter, som er gift med indsidder Hans Nielsen i Nyråd, datter, Ane Hemmingsdatter, som er ugift. Hemming Mortensens enke ønsker at sidde i uskiftet bo.
Den 2. september 1831: Kirsten Hansdatter, som var gift med husmand Anders Hemmingsen i Nørre Mern, er død. Hun efterlader sig enkemanden og 5 umyndige børn.
Den 13. juli 1832: Fæstehusmand Christen Rasmussen af Skovhuse [i Øster Egesborg sogn] anmelder, at hans datter, Margrethe Christensdatter, er død, 6 måneder gammel.
Den 14. juli 1832: Husmand Jørgen Rasmussen af Skovhuse [i Øster Egesborg sogn] er død. Enken er Anne Marie Hansdatter. Børn: Søn, Niels Jørgensen, 22 år [1810], søn, Hans Jørgensen, 19 år [1813], søn, Rasmus Jørgensen, 16 år [1816], søn, Peder Jørgensen, 12 år [1820], datter, Maren Jørgensdatter, som er gift med en indsidder i Ørslev. Enken sidder i uskiftet bo.
Den 19. juli 1832: Gårdmand Lars Olsen Plovmann af Stårby er død. Enken er Birthe Pedersdatter. Børn: Søn, gårdmand Niels Olsen af Ørslev [ved Vordingborg]. Vurderingsmænd: Sognefoged Svend Andersen af Stårby og tingmand Jens Rasmussen af Skovhuse [i Øster Egesborg sogn]. Lavværge for enken er gårdmand Peder Pedersen af Risby. Underskrifter fra Birthe Pedersdatter, Peder Pedersen, Niels Olsen, Svend Andersen og Jens Rasmussen.

Skifter fra Vemmetofte Klosters gods

Den 21. august 1743: Hospitalslem Oluf Rabe på Spjellerup Hospital er død. Arving: Søstersøn: Christen Nielsen, som tjener hos Hans Pedersen af Taarø [menes nok Torøje i Smerup sogn]. Ifølge Christen Nielsen er han den eneste, som i familien endnu er i live. Der er ikke noget at arve, men Christen Nielsen lover at betale for Oluf Rabes begravelse. Vurderingsmænd: Jens Nielsen og Anders Hofmann. Underskrifter fra Christen Nielsen, Jens Nielsen og Anders [Der er en von Rabe-familie under Sankt Petri Tyske kirke i København i 1733.]
Den 6. april 1744: Husmand Niels Pedersen af Stubberup i Fakse sogn er død. Enken er Sidse Michelsdatter. Børn: Datter: Gundild Nielsdatter, 22 år [1722], som er steddatter til enken. Vurderingsmænd: Peder Hansen og Peder Jørgensen af Stubberup. Der er intet at arve, da han har forsømt det havearbejde for klosteret, som han skulle udføre, og ellers har restancer til klosteret. Underskrifter fra Peder Hansen og Peder Jørgensen.
Den 20. april 1744: Maren Olufsdatter, som var gift med Jens Nielsen Skrædder af Spjellerup, er død. Arvinger: Søster, Inger Olufsdatter på Spjellerup Hospital, brorsøn, Rasmus Nielsen af Vivede, brorsøn, Oluf Nielsen af Vivede. Vurderingsmænd: Anders Christophersen og Jens Jensen af Spjellerup. Gæld til Mons. Steenberg af Spjellerup og Oluf Pedersen af Spjellerup. Da der sættes penge af til enkemandens begravelse, er der ikke yderligere at arve. Underskrifter fra Anders Christophersen, Jens Jensen, Oluf Nielsen, Rasmus Nielsen og Inger Olufsdatter.
Den 21. marts 1757: Husmand Anders Pedersen af Vivede Møllehuse i Hylleholt sogn er død. Enken er Margrethe Hansdatter. Børn: Søn, Niels Andersen, 15 år [1742], som opholder sig på Rosenlunds Gods, søn, Peder Andersen, 2 år [1755], som er hos sin mor. Lavværge for enken er gårdmand Hans Nielsen af Vivede. Værge for umyndige børne er gårdmand Ole Nielsen af Vivede. Vurderingsmænd: Bondefoged Povel Olsen af Vivede og Morten Pedersen af Spjellerup. Underskrifter fra Povel Olsen og Morten Pedersen. Fortsætter den 12. januar 1758: Vurderingsmænd: Povel Olsen af Vivede og Poul Hansen. Den 14. april 1757 er der søgt efter kreditorer, men boet er meget lille. Gælden er større end indtægterne, og der er ikke noget til enken eller børnene at arve. Enken er helt uformuende og kan ikke betale klosteret eller øvrig gæld. Underskrifter fra Hans Nielsen, Ole Nielsen, Povel Hansen og Povel Olsen.
Den 18. juni 1784: Klosterfrøken Margaretha Catharina de Wind er død på Vemmetofte Kloster. Boet gøres op. Underskrives af A. F. von Bülow, E. S. Juell Wind, J. D. von Løvenørn og J. Lunnum. Fortsætter den 15. juli 1784: Frøken Margaretha Birgitta de Wind af Roskilde arklige frøkenkloster bekræfter testamente af den 7. maj 1780, hvor hun er arving til den afdøde. Vidneunderskrifter på testamentet siger J. Clod og T. Thaning. Vurderingsmænd: Andreas Christiansen Glarmester, som bor ved Vemmetofte, og Jørgen Rasmussen af Vemmetofte. Der er ingen livsarvinger til de to frøkener de Wind. Den 28. april 1781 har Margarethe Catharina foræret Vemmetofte kloster sit sølvtøj og en del møbler og ting. Bevidnet af T. Thaning. Margaretha Birgitta giver afkald på resten. Underskrifter fra Margaretha Birgitta de Wind og kurator J. Clod.
Den 28. oktober 1786: Judithe Agnete von Witzleben er død på Vemmetofte Kloster. Det er overværet af Adelheid Christina von Bülow, Edel Sophia Juul Wind og Christiana von Ressen. Fortsætter den 27. november 1786: Boet gøres op. Hendes frøkenbrev er dateret den 18. november 1768. Hendes farbrors testamente på 1000 rigsdaler er dateret den 13. oktober 1745. Vurderingsmænd: A. Christiansen og Ole Jensen. Underskrifter fra von Bülow, Juul Wind og von Ressen samt A. Christiansen og Ole Jensen. Fortsætter den 12. april 1787: Judithe von Witzleben har oprettet et testamente, hvilket verificeres den 22. december 1786: Arving, da Judithe von Witzleben ikke har børn: Eleonora Marie von Witzleben af Vemmetofte Kloster. Eleonora Marie von Witzleben bekræfter modtagelsen den 24. maj 1787.
Den 5. februar 1798: Løjtnant Thomas Müller [Møller] på Vemmetofte Gods er død. Enken er Sidse Johansdatter [skrevet Johannesdatter], 66 år gammel. Børn: Søn, Alexander Müller, 24 år [1774], snedker og rejst udenlands, datter, Pauline Müller [Møller], som er gift med skovridder Johan Christian Radekop på Vemmetofte, datter, Cathrine Wincentine Müller [Møller], som er gift med værtshusholder Niels Simonsen Schiøtz [skrevet Schøts] i Slagelse, datter, Micheline Johanne Müller [Møller], 28 år [1770], som tjener i København. Lavværge og formynder: Niels Simonsen Schiøtz. Vurderingsmænd: Ole Jensen skomager på Vemmetofte og udridder Jørgen Friis på Vemmetofte. Thomas Müllers ejendele gøres op. Underskrifter fra Sidse Johansdatter, N. Simonsen Schiøetz, Ole Jensen og Jørgen Friis.
Den 20. februar 1798: Malersvend Friderich Adolph Meyer af Højstrup Gaard er død. Vurderingsmænd: Udridder Lars Ingvorsen af Lund og gårdmand Andreas Larsen af Lund. Boets få ejendele opgøres. Underskrifter fra Lars Ingvorsen og Andreas Larsen. Fortsætter den 8. december 1798: Arvinger: Bror, Melzer i Berlin, søster: Christiane Margrethe Tyrmann født Meyer af København, som har sendt et brev den 10. marts 1798. Friderich Meyer hørte til den tyske kirke, var katolik og har sidst boet i Berlin, og hun angiver hans navn som værende Christian Adolph Mejer. Vurderingsmænd: Lars Ingvorsen af Højstrup i Lyderslev sogn og sognefoged Jens Pedersen af Gevnø. Boet blev registreret den 20. februar 1798. Hans ting er alle solgt på auktion. Der er lidt i overskud til arv til søsteren. Underskrevet af Lars Ingvorsen og Jens Pedersen. Bilag 1: Arvingen er fundet vha. et brev dateret ”Kiøbenhavn 1796”. Bilag 3: Jobst Herrmann Meyer og Lovisa Sophia Meyer har ved Skt. Petri kirke fået døbt Friedrich Adolph Meyer den 20. marts 1733 og Christiana Margretha den 30. november 1735. Dateret København den 8. marts 1798 og underskrevet af D. Mathei og C. Hanevie. Christiana Margrethe er nu den eneste tilbagelevende af i alt 8 søskende. En bror rejste dog fra København til Danzig [Øst-Preussen] i 1767, og det vides ikke, om han endnu lever. Fortsætter den 20. december 1798: C. M. H. Tyrmanns enke bekræfter i brev, at hun har modtaget arven. Underskrifter bekræftet af hendes svoger, Søren Rossing.

Den 13. december 1798: Hospitalslem Jens Hansen Merchel af Vemmetofte er død. Han boede hos sin svigersøn, murermester Johan Martin Kyhn af Vemmetofte, som er gift med Ane Sophie Merkel. Boet er temmelig lille. Underskrifter fra Johann Martin Kyhn [skrevet Kühn] og vurderingsmænd: A: Christiansen og Ole Jensen.
Den 22. december 1798: Carsten Bendtsen af Pludsehus i Havnelev sogn under Højstrup Gods er død. Enken er Anne Andersdatter. Børn: Søn, Bendt Carstensen af Lille Heddinge Mølle, søn, Niels Carstensen, søn, Anders Carstensen, der er død og har efterladt: Datter, Bodil Andersdatter; søn, Ole Carstensen, søn, Hans Carstensen, der er død og har efterladt: Søn, Anders Hansen, 9 år [1789], søn, Bendt Hansen, 5 år [1793], datter, Anne Cathrine Hansdatter, datter, Anne Gertrud Hansdatter; søn, Christian Carstensen. Vurderingsmænd: Udridder Lars Ingvorsen ved Højstrup Gods og sognefoged Niels Madsen af Haurlund. Huset er blevet registreret den 29. november 1797 og består af et stuehus på 9 fag samt 2 udhuse på hhv. 5 fag og 2 fag. Skiftet efter Carsten Bendtsens hustru, Gertrud Ovesdatter, er dateret den 11. marts 1767, hvor noget tilhører Bodil Hemmingsdatter, ??, Niels Ingvorsen og konen Anne samt Inger og Bodil Ingvorsdatter, men sønnerne erklærer, at ingen af arvingerne har meldt sig gennem de 31 år. Christian Carstensen har arbejdet for sin far, men hans løn er ikke blevet udbetalt, hvilket svarer til 50 rigsdaler. Brødrene går dog kun med til, at det svarer til 30 rigsdaler. Der er overskud i boet, som deles mellem arvingerne. Den 17. december 1790 nævnes i forbindelse med Bodil Andersdatter. Underskrifter fra Anne Andersdatter, Bend Carstensen, Oele Carstensen, Christian Carstensen, Lars Ingvorsen og Niels Madsen.
Den 2. januar 1799: Frøken Ovidia Anna Friderica von der Osten er død på Vemmetofte Kloster. Til stedet er arving: Margrethe von der Osten. Vurderingsmænd: Andreas Christiansen glarmester og Ole Jensen skomager, begge af Vemmetofte. Boet gøres op. Underskrifter fra Margrethe von der Osten, Andreas Christiansen og Ole Jensen. Fortsætter den 11. februar 1799: Boet efter frøkenen indskrives fuldt ud. Underskrifter fra Andreas Christiansen og Ole Jensen.
Den 25. januar 1799: Ungkarl og skomagersvend Niels Jørgensen er død hos sin stedfar, Hans Jørgensen af Vemmetofte Hovmarkshus. Fortsætter den 25. februar 1799: Arvinger: Mor, Maren Nielsdatter, bror, Jørgen Hansen, 10 år [1789], bror, Jens True Hansen, 8 år [1791], begge hos deres far. Vurderingsmænd: Jørgen Friis ved Vemmetofte og sognefoged Niels Olsen af Spjellerup. Underskrifter fra Hans Jørgensen, Jørgen Friis og Niels Olsen.
Den 26. marts 1799: Husmand Peder Jørgensen af Ebbeskovhus i Ebbeskov i Fakse sogn er død. Enken er Anne Hartvigsdatter. Børn: Søn, Henrich Pedersen, 2 år [1797], søn, Ole Pedersen, ¼ år [1799], som begge opholder sig hjemme. Lavværge for enken er gårdmand Niels Olsen af Ebbeskov. Værge for børnene er gårdmand Hans Jensen af Ebbeskov. Fortsætter den 24. april 1799: Vurderingsmænd: Bondefoged Frands Pedersen af Stubberup og gårdmand Peder Madsen af Ebbeskov. Boet er temmelig lille, så skiftet afsluttes. Af dyr er der 4 får og 3 lam samt 4 høner og en hane. Underskrifter fra Anne Hartvigsdatter, Hans Jensen, Niels Olsen, Frantz Pedersen og Peder Madsen.
Den 27. marts 1799: Skovfoged Rasmus Carlsen af Strandskov i Vemmetofte sogn er død. Enken er Anne Rasmusdatter. Børn: Datter, Margrethe Caroline Rasmusdatter, 7½ år [1791], datter, Anne Marie Rasmusdatter, 5 år [1794]. Lavværge for enken er gårdmand Jørgen Hansen af Hyllebach. Værge for umyndige børn er Christen Jørgensen af Lille Faurby i Fakse sogn, som er gift med Rasmus Carlsens søster. Fortsætter den 25. april 1799: Vurderingsmænd: Jørgen Friis af Vemmetofte og Hans Jørgensen. Boet registreres. Underskifter fra Anne Rasmusdatter, Christen Jørgensen, Jørgen Friis og Hans Jørgensen.
Den 9. april 1799: Kirstine Abrahamsdatter, som var gift med husmand Anders Pedersen af Store Spjellerup, er død. Børn: Søn, gårdmand Abraham Larsen af Store Spjellerup, søn, husmand Jacob Larsen af Store Spjellerup, søn, husmand Isach Larsen af Spjellerup Markhus, søn, husmand Christian Larsen af Tågerup i Sønder Dalby sogn, datter, Inger Larsdatter, som var gift med Hans Jensen Schade af Spjellerup, men som er død og har efterladt sig følgende børn: Søn, Lars Hansen Schade, 18 år [1781], som tjener hos gårdmand Jacob Pedersen af Tågerup, søn, Jens Hansen Schade, 16 år [1783], som tjener hos gårdmand Eiler Peitersen af Stubberup i Fakse sogn, datter, Anne Kirstine Hansdatter Schade, 10 år [1789], som opholder sig hos husmand Anders Pedersen af Spjellerup; datter, Karen Larsdatter, som var gift med indsidder Ole Mikkelsen af Havnlev, men som er død og har efterladt sig følgende børn: Søn, Mikkel Olsen, 16 år [1783], som tjener hos gårdmand Knud Hansen af Store Spjellerup, søn, Lars Olsen, 18 år [1781], som tjener hos gårdmand Morten Nielsen af Stubberup, søn, Peder Olsen, 5 år [1794], hos sin far, datter, Anne Olsdatter, 20 år [1779], som tjener hos gårdmand Jørgen Christensen af Store Taarøe [nok Store Torøje i Smerup sogn]. Vurderingsmænd: Jørgen Friis ved Vemmetofte og sognefoged Niels Olsen af Spjellerup. Fortsætter den 10. april 1799: Abraham Larsen er til stede på sine søskendes vegne. Underskrifter fra Anders Pedersen, Abraham Larsen, Jørgen Friis og Niels Olsen.
Den 7. februar 1800: Frøken Anne Margrethe de Løvenørn er død. Arvinger: Bror, generaladjudant kaptajn de Løvenørn. Men ellers tilfalder arven vist Vemmetofte kloster. Dokument fra den 11. oktober 1776 fra København tilføjes: Conferenceråd og Amtsmand Frederik Løvenørn om sine to døtre, Elisabeth Marie Løvenørn og Frederica Løvenørn, hvor han er deres værge. Kurator er  Povel de Løvenørn, som er løjtnant ved etaten. Den 6. april 1780 i Slagelse: D. Løvenørn skriver under på, at Elisabeth Marie og Frederica Løvenørn må være deres egen værge. Rigtigheden af dokumentet underskrives af Elisabeth Marie de Løvenørn, Frederica de Løvenørn og Adelaide Benedicte de Løvenørn. Den 11. oktober 1776 angives, at Adelaide Benedicte Løvenørn må være sin egen værge under generaladjudant Ditlev Løvenørn i forbindelse med hendes brors død. København, den 13. februar 1789: Jomfru Adelaide Benedicte Løvenørn af København er sin egen værge under kurator, sin bror, generaladjudant Poul de Løvenørn. Den 7. marts 1789 angives, at Anne Margrethe, Frederica og Adelaide Benedicte er frøkener i det adelige kloster. Underskrives i København af Poul de Løvenørn. Oberst Bardenfleth, som er kurator for Anne Margrethe, bekræfter i Horsens med brev fra den 23. april 1789. Vemmetofte den 12. maj 1800: Ifølge loven er Vemmetofte kloster ikke arveberettiget, og arven fordeles mellem søstrene. Underskrives af Elisabeth Marie og Frederica de Løvenørn.

Skifter fra Bækkeskov gods

Den 14. april 1698: Elisabeth Lauridsdatter, som var gift med Clemen Olufsen Skiøtte af Sølperup i Snesere sogn, er død. Børn: Søn, Laurids Clemendsen, 13 år [1685], datter, Barbara Clemensdatter, 11 år [1687], søn, Rasmus Clemendsen, 7 år [1691], datter, Johanne Clemensdatter, 4½ år [1693], søn, Anders Clemensen, 3 år [1695]. Formynder for børnene er Christopher Olufsen af Sølperup. Vurderingsmænd: Hans Ibsen og Rasmus Hansen af Sølperup. Underskrifter fra Clemen Olsen, Christoffer Olsen, Hans Ibsen og Rasmus Hansen.
Den 14. april 1698: Sidsel Andersdatter, som var gift med Friderich Ibsen af Sjolte i Snesere sogn, er død. Børn: Søn, Niels Friderichsen, 15 år [1683], søn, Eiler Friderichsen, 10 år [1688], datter, Anne Friderichsdatter, 8 år [1690], datter, Margrethe Friderichsdatter, 4 år [1694]. Formynder for børnene er deres morfar, Anders Jensen af Sjolte. Vurderingsmænd: Mads Hansen og Hans Hansen af Sjolte. Friderich Ibsen har også datteren, Maren Friderichsdatter, der har arv stående hos faren efter sin mor, Anne Eilersdatter. Gæld til Christen Andersen af Sjolte, ungkarl Jens Andersen af Snesere og ungkarl Oluf Pedersen af Bøgesø. Marens arv består af ”Tiufge og En Sertdahler og Toe Mark”, dvs. 21 daler og 2 mark. Underskrifter fra Friderich Ibsen, Anders Jensen, Hans Hansen og Mads Hansen.
Den 8. juli 1698: Sidsel Ibsdatter, som var gift med Jens Jacobsen af Snesere, er død. Børn fra første ægteskab med Niels Jensen: Søn, Jep Nielsen, som ikke vides, hvor han opholder sig, søn, Oluf Nielsen, som bor i Jyderup ved Helsingør, datter, Birgithe Nielsdatter, som er en enke i Kongens Lyngby ved København, datter, Maren Nielsdatter, som er gift med Jens Christensen af Rønnebæk, datter, Anne Nielsdatter, som er gift med Hans Olsen af Brøderup i Snesere sogn. De to sidste døtre er til stede med deres ægtemænd. Vurderingsmænd: Niels Nielsen af Store Røttinge i Snesere sogn og Laurids Christensen af Snesere. Der er gæld til tjenestekarlen Laurids Pedersen, tjenestedrengene Laurids og Oluf, samt tjenestepigerne Birgithe og Anne. Der er fordringer fra Sr. Hinrich Lorentsen [skrevet Lofrentsen] af Nysted, Anders Olsens enke, Karen, af Snesere, ungkarl Svend Olsen, tjenestekarlen Laurids Pedersen, Anders Smed den unge af Snesere, Anders Smed den ældre af Snesere og Jep Ibsen af Snesere. Der er et mindre overskud i boet, som deles mellem enkemanden og børnene. Underskrifter fra Jens Jacobsen, Jens Christensen af Rønnebæk, Hans Olsen af Brøderup, Niels Nielsen og Laurs Christensen.
Den 12. juli 1698: Christen Christensen af Jyderup i Fakse sogn er død. Enken er Birgithe Ebbesdatter. Lavværge er hendes bror, Hans Ebbesen af Orup i Roholte sogn. Børn med Christens første hustru, Birgithe Knudsdatter: Datter, Kirsten Christensdatter, som er gift med Hemming Povelsen af Tystrup i Fakse sogn, datter, Lutzie Christensdatter, som er gift med Peder Nielsen af Spjellerup [sogn]. Begge mænd er til stede på deres hustruers vegne. Børn med Birgithe Ebbesdatter: Søn, Christen Christensen, 13 år [1685], datter, Bodel Christensdatter, 4 år [1694]. Værge for to sidste børn er deres farbror, Niels Christensen af Kalby i Holme Olstrup sogn. For vurderingen står byfoged Hans Eillersen af Præstø, som er mødt med Niels Nielsen af Store Røttinge i Snesere sogn og Laurids Christensen af Snesere. Af tjenestefolk er der: Karlen, Jens Pedersen, tjenestepigen, Bodel Rasmusdatter, Ellen Hinrichsdatter og Jens Sørensen [af Jyderup i Fakse sogn]. Ungkarlen Christen Pedersen af Olstrup i Ulse sogn nævnes i forbindelse med hans mormor, Jens Tygesens hustru af Appenæs i Vejlø sogn i 1684 – en farbror til Christen Christensen havde været værge for ham. Jacob Jacobsen af Jyderup i Fakse sogn nævnes i forbindelse med en fordring. Underskrifter fra Niels Christensen af Kalby, Christen Pedersen af Holme Olstrup. Til sidst underskrifter fra Hans Ebbesen af Orup, Hemming Poulsen af Tystrup, Peder Nielsen af Spjellerup, Niels Nielsen af Store Røttinge, Laurids Christensen af Snesere samt Niels Christensen igen.
Den 24. oktober 1698: Laurids Olufsen af Store Røttinge i Snesere sogn er død. Enken er Kirsten Hansdatter. Lavværge er hendes trolovede, Anders Povelsen af Store Røttinge. Børn: Datter, Dorthe Lauridsdatter, 5 år [1693], datter, Karen Lauridsdatter, 8 uger [1698]. Værge for børnene er deres farbrødre: Rasmus Hansen af Sølperup i Snesere sogn samt Jep Hansen og Hans Hansen af Snesere. Underskrifter fra Anders Povelsen af Store Røttinge, Rasmus Hansen af Sølperup, Jep Hansen af Snerese og Hans Hansen af Snesere.
Den 9. november 1698: Hans Ibsen i Mosebølle i Roholte sogn er død. Enken er Anne Hansdatter. Lavværge for enken er hendes stedfar, Anders Christensen i Mosebølle. Børn: Datter, Sara Hansdatter, 10 uger [1698]. Værge for pigen er hendes farbrødre: Niels Ibsen og Jørgen Ibsen i Stavnstrup [i Everdrup sogn]. Underskrifter fra Anne Hansdatter, selvejer Anders Christensen, Niels Ibsen og Jørgen Ibsen.
Den 3. februar 1699: Mads Pedersen i Brøderup [i Snesere sogn] er død. Enken er Sidsel Lauridsdatter. Lavværge for enken er Jørgen Hansen Smid af Brøderup. Børn: Datter, Else Madsdatter, der er gift med soldaten Jens Pedersen i København, søn, Peder Madsen, der er soldat og bor i København, datter, Ellen Madsdatter, som er gift med Peder Jensen i [Nørre] Smidstrup [i Snesere sogn], søn, Laurids Madsen, 25 år [1674], datter, Maren Madsdatter, som er gift med Morten Rasmussen i Brøderup. Vurderingsmænd: Laurids Rasmussen og Hans Olsen af Brøderup.  Gæld til Peder Jensen i [Nørre] Smidstrup, Anders Jensen i Sjolte, Jens Villadsen Kremer i Præstø samt sønnen Laurids Madsen. Laurids Madsen overtager vist gården. Underskrifter fra Jørgen Hansen Smid, Peder Jensen, Morten Rasmussen, Laurids Rasmussen og Hans Olsen.
Den 3. juni 1700: Maren Pedersdatter, som var gift med Niels Bertelsen Smid i Stavnstrup [i Everdrup sogn], er død. Børn: Søn, Jens Nielsen, 2 år [1698]. Værge for drengen er hans morfar, Peder Hansen i Tågeskov. Underskrifter fra Niels Bertelsen, Peder Hansen af Tågeskov og [vurderingsmænd] Jens Pedersen af Stavnstrup og Bertel Ibsen af Stavnstrup.
Den 4. juni 1701: Jens Pedersen i Stavnstrup [i Everdrup sogn] er død. Enken er Magdalene Pedersdatter. Lavværge for enken er Frands Andersen af Aaside i Snesere sogn. Børn: Søn, Peder Jensen, 16 år [1685], datter, Karen Jensdatter, 13 år [1688], datter, Marie Jensdatter, 10 år [1691]. Vurderingsmænd: Niels Ibsen og Hans Frandsen af Stavnstrup. Tjenestekarlen på stedet er Niels Ibsen, og tjenestepigen er Kirsten Jespersdatter. Underskrifter fra Frands Andersen af Aaside, Gregers Andersen af Aaside, Niels Ibsen og Hans Frandsen af Stavnstrup.
Den 8. september 1701: Niels Friis fæster et hus i Brøderup i Snesere sogn, som tidligere tilhørte Anders Hansen. Vidner er Laurids Christensen af Snesere og Niels Nielsen af Store Røttinge. Underskrifter fra Niels Friis, Laurs Christensen og Niels Nielsen [må være en fejl med et fæstebrev i denne bog]
Den 21. februar 1705: Birgithe Truidsdatter, som var gift med gårdmand Niels Nielsen af Store Røttinge i Snesere sogn, er død. Børn: Søn, Truid Nielsen, 11 år [1694], søn, Hans Nielsen, 9 år [1696]. På børnenes vegne er mødt deres morbror, Lauritz Truidsen af Engelstrup i Everdrup sogn. Vurderingsmænd: Anders Povelsen og Peder Olsen Skouser af Store Røttinge. Boet er registreret den 14. februar 1705. På gården er der 2 rideheste og 6 plovheste. Gården består af et stuehus, en søndre længe og en vestre længe. Niels Nielsen har også en børn fra første ægteskab med Sidsel Madsdatter, som har arv til gode fra skiftebrev er dateret den 27. maj 1691: Søn, Niels Nielsen, datter, Johanne Nielsdatter. Underskrifter fra Niels Nielsen, Hans Eilersen, Anders Pouelsen og POS [Peder Olsen Skouser].
Den 6. maj 1712: Rasmus Nielsen af Store Røttinge i Snesere sogn er død. Enken er Bodel Lauritzdatter. Lavværge er Niels Nielsen af Store Røttinge. Vurderingsmænd er Peder Olufsen af Store Røttinge og Hans Hansen af Sjolte i Snesere sogn. Lars Pedersen har overtaget gården i Store Røttinge fra sin kones mor, Bodel Lauritzdatter, hvor hun kan blive til sin død. Underskrifter fra NNS [Niels Nielsen af Store Røttinge], POS [Peder Olufsen af Store Røttinge] og HHS [Hans Hansen af Sjolte] samt BLD [Bodil Lauridsdatter af Store Røttinge].
Den 23. september 1712: Hans Nielsen af Lille Tvede i Næstelsø sogn er død. Enken er Sidse Povelsdatter. Lavværge for enken er Jep Bertelsen af Stavnstrup i Everdrup sogn. Børn: Søn, Bertel Hansen, 1 år [1711]. Værge og formynder for drengen er Niels Ibsen af Stavnstrup og Peder Nielsen af Snesere Torp. Vurderingsmænd er Rasmus Nielsen Høyr af Bøgesø i Everdrup sogn og Oluf Jørgensen af Lille Tvede i Næstelsø sogn. Der er kun en underskrift, som tilhører N.I.S [Niels Ibsen af Stavnstrup].
Den 6. marts 1713: Enkemand Jens Knudsen af Bøgesø i Everdrup sogn er død. Børn: Søn: Niels Jensen, datter, Anne Jensdatter, der er gift med Laurids Christensen af Bøgesø. Vurderingsmænd: Niels Rasmussen og Rasmus Nielsen af Bøgesø. Der bliver ikke noget at arve. Underskrifter fra Niels Rasmussen og Rasmus Nielsen.
[Mellem 1713 og 1722 er der ingen skifter fra Bækkeskov Gods]
Den 26. januar 1722: Truen Nielsen og hans hustru, [] Pedersdatter, af Lille Tvede i Næstelsø sogn, er begge døde [eller måske den Truid Nielsen, som nævnes i skifte 1705]. Børn: Datter, Maren Truensdatter [Truidsdatter], 7 år [1715], datter, Birthe Truensdatter, 2½ år [1719], søn, Peder Truensen [Truidsen], 5 år [1717]. Værger for de 3 børn: Anders Jensen af Aaside i Snesere sogn er der på vegne af Maren, Hans Jensen af Store Røttinge i Snesere sogn er der på vegne af Birthe, og Gregers Andersen af Aaside, som er morfaren, er der på vegne af Peder. Desuden er der steddøtre til Truen Nielsen: Steddatter, Kirsten Pedersdatter, steddatter, Karen Pedersdatter. Pigernes far var Peder Nielsen [men kaldes senere for Peder Pedersen], som der er arv til pigerne efter. Gregers Andersen er også værge for disse to piger. Konens bror er Niels Pedersen. Vurderingsmænd: Christopher Uldrichsen og Herman Uldrichsen af Lille Tvede. Konens bror har lagt pengene til begravelsen ud. Gæld til rådmand Svetzer af Næstved, Ole Jørgensen af ?, Rasmus Pedersen, Ole Sørensen, som tjener hos Jens Høeg i Stavnstrup, Maren Jensdatter, Jens Jacobsen Smed af Brandelev og Rasmus Skaaning. Birthe Truensdatter kommer i pleje hos Hans Jensen af Store Røttinge, som får noget af hendes arv for ulejligheden, mens de to andre børn kommer til konens bror. De to steddøtre kommer til Peder Larsen af Snesere. Underskrifter fra Christopher Uldrichsen, Herman Uldrichsen, Gregers Andersen, Hans Jensen og Anders Jensen.
Den 15. april 1723: Hans Hansen af Sjolte i Snesere sogn er død. Enken er Mette Jensdatter. Børn: Søn, Hans Hansen, 3 år [1720], datter, Karen Hansdatter, 14 år [1709], datter, Mette Hansdatter, 12 år [1711], datter, Anne Hansdatter. Lavværge for enken er Hillebrand Bisgaard Degn af Snesere. Værge for de fire børn er hhv. enkens bror, Anders Jensen af Kiellenge Tvede?, Peder Skov af Store Røttinge i Snesere sogn, som er enkens svoger, Rasmus Pedersen af Store Røttinge i Snesere sogn, som også er enkens svoger, samt Jep Sørensen af Bårse, der er Hans Hansens svoger. I boet er et skiftebrev efter Hans Olsen i Brøderup dateret den 19. juli 1709, som vel var Hans Hansens far. Der er to ting, som er givet til enkens døtre af hendes far, Jens Svendsen?. Gæld til inderste Niels Jensen i Sjolte, samt løn til Clemen Nielsen og Peder Pedersen. Rasmus Jensen i Sjolte, Lars Pedersen ved Stranden og Jørgen Bryde nævnes. Ingen underskrifter.
Den 24. december 1722: Anne Hansdatter, som var gift med Jacob Olsen i Bækkeskovs Kohavehus i Everdrup sogn, er død. Børn: Søn, Hans Madsen. Værge for drengen er Jens Knudsen af Everdrup. Vurderingsmænd: Peder Bertelsen og Jens Albretsen. Gæld til Hans Pedersen Røgter på Bækkeskov. Underskrifter fra Jens Albretsen, Jacob Olsen, Peder Bertelsen og Jens Knudsen.
Den 17. januar 1724: Jørgen Ipsen af Ved Stranden i Everdrup sogn er død. Enken er Anne Pedersdatter. Børn fra første ægteskab med Margrethe Nielsdatter: Søn, Niels Jørgensen, som bor i Mosebølle i Roholte sogn, søn, Jeppe Jørgensen, som det ikke vides, om han lever endnu. Børn fra andet ægteskab med Anne Jørgensdatter: Datter, Sara Jørgensdatter, som bor i Hemmestrup i Everdrup sogn og er gift med en afdanket rytter ved navn Peder, søn, Hans Jørgensen, som er tømmermandssvend, og er udrejst til andre lande med sit håndværk. Børn fra tredje ægteskab med Anne Pedersdatter: Søn: Jørgen Jørgensen, 15 år [1709], datter, Anne Marie Jørgensdatter, 12 år [1712]. Lavværge for enken er Otte Thomsen af Engelstrup i Everdrup sogn. Formynder for de umyndige børn er Povel Mayman fra Wibech Kro. Vurderingsmænd: Rasmus Hansen og Lars Rasmussen af Sølperup i Snesere sogn. Gæld til Peder Andersen i Aaside i Snesere sogn, Christopher Sejer i Præstø, Peder Nielsen i Hemmestrup i Everdrup sogn, Peder Gynge i Nørre Smidstrup i Snesere sogn. Underskrifter fra Pouel Mayman, Rasmus Hansen og Lars Rasmussen.
Den 31. maj 1724: Karen Pedersdatter, som var gift med Jacob Olsen af Bækkeskovs Kohavehus i Everdrup sogn, er død. Børn: Søn, Peder Jacobsen, ½ år [1723]. Karen døde den 7. maj 1724. Boet gøres op i ting. Gæld til Christen Pedersen af Nybrohuset i Everdrup sogn. Der er lidt overskud i boet, som deles mellem faren og sønnen. Ingen underskrifter.
Den 7. juni 1724: Maria Larsdatter, som var gift med Lars Rasmussen af Sølperup i Snesere sogn, er død. Børn: Søn, Frans Hansen, som bor i Stavnstrup i Everdrup sogn, datter, Anne Marie Hansdatter, som bor i Leestrup i Kongsted sogn. Vurderingsmænd: Christen Pedersen og Thomas Pedersen. Der er penge til gode hos Morten Lips af Everdrup, Jørgen Larsen af Stavnstrup, Niels Pedersen af Brøderup, Ole og Jens Hansen af Brøderup samt Marie Smed af Snesere. Der skal udbedres en del på gården, som går som gæld. Desuden er der gæld til tjenestekarlen og tjenestedrengen, samt Christen Pedersen Ved Stranden, Didrich Hornemann i Næstved, Christen Rasmussen af Sjolte og Lars Pedersens hustru, Wibeche. Underskrifter fra Lars Rasmussen, Christen Pedersen og Thomas Pedersen.
Den 22. januar 1725: Maren Nielsdatter, som var gift med Frands Hansen i Stavnstrup i Everdrup sogn, er død. Børn: Stedsøn [kun hendes søn], Olle Christophersen, 14 år [1711], søn, Hans Frandsen, 7 år [1718], datter, Marie Frandsdatter, 3 år [1722]. Værge for Olle er hans morfar, Niels Rasmussen, mens værge for de to andre børn er deres morbrødre, Jens Nielsen i Stavnstrup og Rasmus Nielsen i Bøgesø. Vurderingsmænd er Bertel Cordsen af Stavnstrup og Otte Thomæsen af Engelstrup. Gæld til Jens Ibsen i Leestrup [i Kongsted sogn], Anders Andersen i Hemmestrup og Lars Rasmussen i Sølperup [i Snesere sogn]. Gården tjenestefolk er karlen Niels Sørensen, tjenestepigen Anne Hansdatter og drengen Lars Pedersen. Niels Rasmussen bliver formynder for Ole Christophersen i Stavnstrup, men han skal forblive på Frands Hansens gård. Underskrifter fra Niels Rasmussen [af Stavnstrup], Rasmus Nielsen af Bøgesø, Jens Nielsen af Stavnstrup, Frantz Hansen af Stavnstrup, Otte Thomæsen af Engelstrup og ulæselig men må være Bertel Cordsen af Stavnstrup. Der betales også penge til Didrich Horneman.
Den 22. januar 1725: Søren Hillebrand i Stavnstrup i Everdrup sogn er død. Enken er Mette Nielsdatter. Børn: Søn, Hillebrand Sørensen, 33 år [1692], søn, Niels Sørensen [Hillebrand], 28 år [1697], datter, Anne Sørensdatter [Hillebrand], 26 år [1699], søn, Jørgen Sørensen [Hillebrand], 23 år [1702], søn, Axel Sørensen [Hillebrand], 20 år [1705], søn, Lars Sørensen [Hillebrand], 14 år [1711]. Bertel Cordsen af Stavnstrup er til stede på børnenes vegne. Vurderingsmænd: Jens Nielsen og Hans Frantzen af Stavnstrup. Underskrifter fra HSS [Hillebrand Sørensen], NSS [Niels Sørensen], ISS [Jørgen Sørensen], ASS [Axel Sørensen], INS [Jens Nielsen] og FHS [Frantz Hansen] af Stavnstrup.
Den 15. februar 1727: Jeppe Jacobsen i Fuglgaardshuset på Bækkeskov gods [i Everdrup sogn] er død. Enken er Elisabeth Nielsdatter. Børn: Datter, Karen Jeppesdatter, 10 år [1717], datter, Mette Jeppesdatter, 7 år [1720], datter, Maren Jeppesdatter, 4 år [1722]. Værge for børnene er deres farbror, Peder Jacobsen i Bøgesø. Lavværge for enken er Hans Rasmussen i Lille Tvede [måske Næstelsø sogn]. Vurderingsmænd: Rasmus Hansen af Sølperup [i Snesere sogn] og Hans Rasmussen af Lille Tvede. Børnene forbliver i dødsboet hos moren.  
Den 12. november 1728: Hans Larsen på Bækkeskov gaard [i Everdrup sogn] er død. Han er barnefødt i Mosebølle [i Roholte sogn]. Han fik arv efter sine forældre, Laurs Pedersen og Anne Hansdatter, den 30. maj 1718. Arving: Bror, Peder Laursen i [Store] Elmue [i Roholte sogn], hans antagen fuldmægtig, Egert Nielsen Friborg på Vemmetofte, Jacob Gabrielsen af Orup [i Roholte sogn] på egne og hustru, Sara Hansdatters vegne, idet Sara er halvsøster til Hans Larsen, fuldsøster, Ellen Laursdatter, som er hos Jacob Gabrielsen i Orup, fuldsøster, Karen Larsdatter, som tjener på Vemmetofte. Formynder for Karen er Rudolf Schinchel til Bækkeskov, mens Rasmus Pedersen af Sølperup [i Snesere sogn] er det for Ellen. Vurderingsmænd er Olle Hemesen [Hemmingsen]af Siurdstrup og Christen Pedersen ved Stranden. Laurs Rasmussen af Sølperup var formynder for Hans Laursen og fremlægger kvittering per 24. juni 1720. Ifølge Mons. Gregers Weilløe og Christen Pedersen ved Stranden blev der betalt over 4 år fra 1718 til 1722. Laurs Rasmussen siger dog, at han har betalt til den 30. maj 1723 og har vidnesbyrd på det. Der diskuteres en del om dette, hvor Frantz Hansen at Stavnstrup indblandes. Måske skulle der have været betalt frem til 1725? Laurs Rasmussen siger nu, at han ”er en fattig og een foldig mand”. Det fastslås derefter, at den rette dato, som Laurs Rasmussen skal betale til, er den 30. maj 1724, mens resten godtgøres. Underskrifter fra PLS [Peder Laursen af Store Elmue i Roholte sogn], ELD [Ellen Laursdatter], IGS [Jens Gabrielsen af Orup], KLD [Karen Laursdatter], Christen Pedersen og Olle Hemesen.  
Den 31. maj 1729: Niels Pedersen i Stavnstrup [i Everdrup sogn] er død. Enken er Kirsten Nielsdatter. Børn: Søn, Peder Nielsen, 31 år [1698], søn, Hans Nielsen, 24 år [1705], som er bortrejst og med ubekendt adresse, søster, Maren Nielsdatter, 27 år [1702], der er gift med Jens Hansen i Sølperup under Bækkeskov gods, søster, Else Nielsdatter, 22 år [1707], som er gift med Lars Pedersen i Aastrup under Lystrup gods [måske Kongsted sogn]. Lavværge for enken er Otte Thomasen af Engelstrup. Vurderingsmænd: Frands Hansen og Jens Nielsen af Stavnstrup. Gæld til Jochum i Lille Næstved og Jørgen Balling i Præstø. Peder Nielsen får gården efter sin mor. Ingen underskrifter.  
Den 23. september 1729: Johanne Jostdatter, som var gift med Christen Pedersen Ved Stranden, er død. Børn: Søn, Peder Christensen, 5 år [1724], søn, Jost Christensen, ¼ år [1729]. Børnenes farbror, Ole Pedersen af Bøgesø i Everdrup sogn, er værge for børnene sammen med Jens Nielsen Høyr af Stavnstrup i Everdrup sogn. Vurderingsmænd er Gregers Weile af Snesere og Iver Nielsen af Mosebølle i Roholte sogn. Underskrifter fra Christen Pedersen, Ole Pedersen [OPS] og Jens Nielsen Høyr [INS].
Den 10. juni 1734: Rytter og curasier [professionel soldat] Uldrich Gotfried ved obertsløjtnant Svanes kompagni skriver under på vegne af sin hustru, Ellen Lauridsdatter, at fra arven efter hendes forældre, Laurs Pedersen og Anne Hansdatter fra skiftet den 30. maj 1714, fordres der ikke resten fra formynderen, Rasmus Pedersen af Sølperup i Snesere sogn. Som vidner til dette bekræfter hans svoger, Peder Laursen af Vivede i Hylleholt sogn, og Niels Christensen af Snesere. Underskrifter fra Peder Laursen og Niels Christensen.
Den 15. marts 1731: Anne Rasmusdatter, som var gift med gårdmand Rasmus Pedersen af Sølperup i Snesere sogn, er død. Vurderingsmænd: Lars Rasmussen og Jens Ottesen af Sølperup. Underskrifter fra Jens Ottesen og Lars Rasmussen. Fortsætter den 30. marts 1731: Arvinger er Anne Rasmusdatters forældre, Rasmus Hansen og hustru. Rasmus Pedersen lover at reparere og udbedre gården. Underskrifter fra Rasmus Pedersen, Rasmus Hansen, Lars Rasmussen og Jens Ottesen.
Den 10. juni 1733: Margrethe Pedersdatter, som var gift med Niels Pedersen af Lille Tvede i Næstelsø sogn, er død. Der er ingen børn. Arvinger: Mor: Elsebeth Clausdatter, svigersøn, Jens Ibsen af Åside i Snesere sogn. Vurderingsmænd: Hans Rasmussen og Hermand Uldrichsen af Lille Tvede i Næstelsø sogn. Gæld til: Christen Frandsen i Aaside, Friderich Horneman i Næstved, Kirsten Larsdatter i Snesere samt tjenestefolkene Jørgen Sørensen, Kirsten Pedersdatter og drengen Hans i Lille Tvede. Der er også gæld til Niels Pedersens afdøde søster, Else Gregersdatters børn: Søn: Peder Troelsen, datter, Karen Pedersdatter, datter, Birthe Troelsdatter, datter, Maren Troelsdatter. Underskrifter fra Niels Pedersen, Elsebeth Clausdatter, Hans Rasmussen og Hermand Uldrichsen.
NB: Vurderingsmanden Hermand Uldrichsens søn, Uldrich Hermandsen, er den ene af de 12, der henrettes på kongens befaling for manddrabet på Knud Ahasverus Becker, og Uldrich udpeges som den ene af de to hovedpersoner bag planlægningen af gerningen. Niels Pedersens tjenestekarl, Jørgen Sørensen af Lille Tvede, er en af de andre 12, som henrettes for samme forseelse.
Den 11. juni 1733: Jens Nielsen Høyr i Stavnstrup i Everdrup sogn er død. Enken er Karen Larsdatter. Børn: Søn, Hans Jensen Høyr, 8 år [1725], søn, Lars Jensen Høyr, 2½ år [1730]. Lavværge for enken er Frands Hansen af Stavnstrup. Formynder for børnene er Rasmus Nielsen Høyr af Bøgesø i Everdrup sogn. Nævnes Hans Jensen og Anders Jensen af Aaside på Lars Jensens vegne. Vurderingsmænd: Christen Pedersen i Brohuset ved Stranden og Rasmus Michelsen i Stavnstrup. Af kærlighed til børnene giver Karen Larsdatter sin andel til dem. Underskrifter fra Christen Pedersen og Rasmus Michelsen.
Den 16. april 1734: Gårdmand Ole Hansen i Brøderup i Snesere sogn er død. Enken er Johanne Larsdatter. Børn fra ægteskab med første hustru: Søn, Hans Olsen, 6 år [1728], datter, Anne Olsdatter, 4 år [1730]. Disse børn må altså være forældreløse på dette tidspunkt. Børn fra andet ægteskab med Johanne Larsdatter: Datter, Bodil Olsdatter, 2½ år [1731]. Enken agter ikke at forblive på gården. Vurderingsmænd: Bertel Ibsen af Stavnstrup [i Everdrup sogn] og Christen Christensen af Brøderup. Underskrifter fra Johanne Larsdatter, Bertel Ibsen og Christen Christensen.
Den 31. december 1734: Lars Rasmussen i Mosebølle i Roholte sogn er død i Stavnstrup. Enken er Mette Andersdatter. Børn: 2 piger, som ikke navngives. Vurderingsmænd: Thomas Larsen i Lille Røttinge og Rasmus Michelsen i Stavnstrup. Boet var opgjort den 22. december 1734 af vurderingsmændene Christen Pedersen ved Stranden og Bertel Ibsen af Stavnstrup. Udgifterne er større end indtægterne, og der er ikke noget at arve. Enken vil forblive på stedet og udbedre det. Lavværge for enken bliver Thomas Larsen i Lille Røttinge. Formynder for børnene bliver Rasmus Michelsen af Stavnstrup. Underskrifter fra Mette Andersdatter, Thomas Larsen og Rasmus Michelsen.
Den 23. januar 1735: Jeppe Olsen i Skovhuset ved Engelstrup i Everdrup sogn er død. Enken er Inger Jeppesdatter. Børn: Søn, Olle Ibsen [Ole Jeppesen], søn, Christen Ibsen, søn, Anders Ibsen. Vurderingsmænd. Rasmus Michelsen og Bertel Ibsen af Stavnstrup. Disse registrerer ikke noget, da der intet af værdi er at finde i huset. Underskrifter fra Inger Jeppesdatter, Rasmus Michelsen og Bertel Ibsen.
Den 16. august 1735: Lyche Olsdatter, som var gift med gårdmand Rasmus Pedersen i Sølperup i Snesere sogn, er død. Arving: Far: Ole Jørgensen i Lille Tvede i Næstelsø sogn. Vurderingsmænd: Rasmus Michelsen og Bertel Ibsen af Stavnstrup. Olle Jørgensen er til stede og frasiger sig arv, så skiftet behøver ikke at blive afholdt. Underskrifter fra Rasmus Pedersen, Bertel Ibsen, Rasmus Michelsen og Olle Jørgensen.
Den 12. december 1736: Thomas Larsen i Lille Røttinge i Snesere sogn er død. Enken er Anne Nielsdatter. Børn: Søn, Otte Thomasen, 1½ år [1735]. Vurderingsmænd: Niels Rasmussen i Engelstrup og Christen Nielsen i Sjolte. Udgifterne overgår indtægterne, og skiftet er afholdt unødigt. Underskrifter fra Anne Nielsdatter, Niels Rasmussen og Christen Nielsen.
Den 9. december 1737: Rasmus Michelsen i et gadehus i Stavnstrup er død. Enken er Gundil Larsdatter. Arving: Bror: Christen Michelsen i Brøderup. Vurderingsmænd: Niels Rasmussen af Engelstrup og Mads Nielsen af Stavnstrup. Der er afholdt auktion over hans ting, som højstbydende fik. Underskrifter fra Gundel Larsdatter, Niels Rasmussen og Mads Nielsen.
Den 16. april 1737: Dorthe Pedersdatter, som var gift med Peder Thomasen i Lille Tvede i Næstelø sogn, er død. Børn: Søn, Rasmus Pedersen i Sølperup i Snesere sogn, søn, Hans Pedersen i Sølperup, søn, Thomas Pedersen i Sølperup, søn, Poul Pedersen i Mosebølle [i Roholte sogn], søn, Ole Pedersen, som tjener på Bækkeskov Gods [i Everdrup sogn], søn, Jens Pedersen, som er i København, søn, Niels Pedersen, som er i København, datter, Zidsel Pedersdatter, som er i København. Vurderingsmænd: Lars Christensen og Bertel Ibsen af Stavnstrup. Der er ikke noget af værdi i hjemme, så der er ikke noget at arve. Underskrifter fra PTS [Peder Thomasen], RPS [Rasmus Pedersen], HPS [Hans Pedersen], TPS [Thomas Pedersen], PPS [Poul Pedersen], OPS [Ole Pedersen], LCS [Lars Christensen] og BIS [Bertel Ibsen].
NB: Vurderingsmændene Lars Christensen og Bertel Ibsen af Stavnstrup var begge blandt de 12 mænd, som kongen fik henrettet som hævn, da de 12 underkuede bønder og tjenestefolk havde begået manddrab mod deres herremand, Knud Ahasverus Becker, på markerne uden for Bækkeskov Gods den 12. august 1738. De 12 henrettes for gerningen den 21. juli 1739. En ungkarl og vel tjenestekarl ved navn Ole Pedersen af Engelstrup er blandt de henrettede samme dag for samme gerning, men om han var lig med Peder Thomasens søn, Ole Pedersen, vides ikke].
Den 24. maj 1737: Christen Pedersen ved Bækkeskov Strand er død. Enken er Anne Marie Nielsdatter. Børn fra første ægteskab med Johanne Justdatter: Søn, Peder Christensen, 12 år [1725]. Børn fra andet ægteskab med Anne Marie Nielsdatter: Søn, Niels Christensen, 3 år [1734]. Lavværge for enken er mons. Hans Erentzen af Store Elmue i Roholte sogn. Formynder er Peder Christensens farbror, Ole Pedersen af Bøgesø i Everdrup sogn. Vurderingsmænd: Niels Rasmussen og Hans Ottesen af Engelstrup. Efter vurderingen blev der afholdt auktion over Christen Pedersens ting. Til Peder Christensen ligger der allerede 50 rigsdaler som mødrene arv, som overformynder landsdommer Becker tog til sig. Underskrifter fra Anne Marie Nielsdatter, Hans Erentzen, Olle Pedersen, Niels Rasmussen og Hans Ottesen.
Den 16. juli 1737: Peder Thomæsen af Lille Tvede i Næstelsø sogn er død. Han havde haft et hus i Lille Tvede indtil for ca. 7-8 uger siden, men Peder er død i Sølperup i Snesere sogn. Børn: Søn, Thomas Pedersen af Sølperup, søn, Hans Pedersen af Sølperup, søn, Rasmus Pedersen af Sølperup, søn, Ole Pedersen, som tjener på Bækkeskov Gods i Everdrup sogn, søn, Povel Pedersen af Mosebølle i Roholte sogn, søn, Jens Pedersen, som tjener i København, søn, Niels Pedersen, som tjener i København, datter, Sidsel Pedersdatter, som tjener i København. De tre børn i København repræsenteres af deres brødre på stedet. På grund af alderdom og svaghed måtte Peder Thomæsen afstå huset i Lille Tvede og opholdte sig derfor hos sin søn, Thomas Pedersen af Sølperup. Der var ikke at arve, men sønnen, Ole Pedersen, har betalt for, at faren kunne få et hvilested på Snesere kirkegård. Vurderingsmænd: Bertel Ibsen af Stavnstrup i Everdrup sogn og Christen Christensen af Brøderup i Snesere sogn [Begge mænd henrettes i 1739 for mordet på Becker på Bækkeskov]. Underskrifter fra TPS [Thomas Pedersen af Sølperup], HPS [Hans Pedersen af Sølperup], RPS [Rasmus Pedersen af Sølperup], OPS [Ole Pedersen på Bækkeskov], PPS [Povel Pedersen af Mosebølle], BIS [Bertel Ibsen af Stavnstrup] og CCS [Christen Christensen af Brøderup].
Den 12. marts 1738: Husmand Vincentz Madsen af Brøderup i Snesere sogn er død. Enken er Karen ?. Børn fra første ægteskab: Datter, Birthe Vincentzdatter, datter, Anne Vincentzdatter. Vincentz Madsen døde ved en ulykkelig hændelse, da han var gået på stranden for at fange ål, og der fandt man ham død. Der er underskud i boet og således ikke noget til enken eller børnene at arve. Vurderingsmænd: Christen Christensen af Brøderup og Lars Christensen af Stavnstrup. Underskrifter fra KW [Karen Wicentzes], CCS [Christen Christensen] og LCS [Lars Christensen].
Den 4. februar 1739: Jacob Olsen Traadgræs af Kohavehuset ved Leestrup Overdrev i Kongsted sogn, er død. Enken er Anne Pedersdatter. Børn: Søn, Andreas Jacobsen Traadgræs, tåbelig, 32 år [1707], datter, Anne Cathrine Jacobsdatter Traadgræs, 50 år [1689]. Lavværge for enken er Peder Nielsen af Ved Stranden i Everdrup sogn. På børnenes vegne er mødt Ole Madsen, der har til huse hos Olle Jørgensen i Huulehuset ved Bækkeskov Gods i Everdrup sogn. Vurderingsmænd: Rasmus Pedersen og Lars Rasmussen af Sølperup i Snesere sogn. Der er gæld til Rasmus Pedersen af Sølperup for en hest, som er givet til Knud Berg, sognepræsten i Everdrup, hvilket enken erkender. Gælden overstiger derfor indkomsten. Enken kan heller ikke forblive i huset, da hun er gammel, og herskabet er så gunstig at lade hende kvittere uden at betale restgælden. Underskrifter fra Anne Pedersdatter, Olle Madsen, Peder Nielsen, Rasmus Pedersen og Lars Rasmussen.
Den 10. marts 1739: Den såkaldte karl, Peder Skolemester, der opholdt sig hos mester Petersen i Tægelbreden, er død. Vurderingsmænd: Peder Nielsen på Landrenien? og mester Johan Philips Petersen af Tægelbreden, begge ved Standen. Skiftet afsluttes uden yderligere undersøgelse, da Peder Skolemester kun ejer ganske få til, der sammenlagt kun kan indbringe få skilling. Underskrifter fra Peder Nielsen og Lars Nielsen.
Den 2. juli 1739: Olle Sørensen, der var indsidder hos Jørgen Olsen af Lille Tvede i Næstelsø sogn, er død. Enken er Inger Hansdatter. Børn: Datter, Bodil Olsdatter, 9 år [1730], datter, Kirsten Olsdatter, 5 år [1734]. Lavværgen for enken er Niels Pedersen af Lille Tvede. Skifteforretningen afsluttes, da der ikke i huset er noget af værdi. Vurderingsmænd: Hans Rasmussen og Christopher Uldrichsen af Lille Tvede i Næstelsø sogn. Underskrifter fra Inger Hansdatter, Niels Pedersen, Hans Rasmussen og Christopher Uldrichsen.
Anno 1739 i December blef af høyædle og velbaaren hr. Conferentze Raad og Amtsmand Schiøller i Wordingborg paa hans Kongl: Høyh: afholdt Rigtig Registrering og Vurdering efter de Deleqventer, som d: 21 Juli 1739 for det paa Velb: Sl. Landsdommer Becker begangen mord, blev henrettede, samme var:
Staunstrup:      Bertel Ibsen: Gaardmand
                            Lars Christensen: Huusmand
                            Jens Ibsen: Inderste
                            Lars Rasmussen: Ungkarl
                           Olle Christophersen: Ungkarl
Siolte:               Friderich Christensen: Gaardmand
Brøderup:        Christen Christensen: Gaardmand
Lille Tvede:     Christen Sørensen: Ungkarl
                          Jørgen Sørensen: Ungkarl
                          Uldrich Hermandsen: Ungkarl
Engelstrup:    Olle Pedersen: Ungkarl
Og blef da alt deris efterladenskab rigtig og sigert og Vurderet samt derpaa fradraget alt hvis skrevbunden til gaardens besætning, Sædekorn, Restance og andre herskabslovlige Pretentioner, det øfrige af deris boes formue blef ved lovlig auction bortholdt og pengene derfor /: ifølge høyeste Rettens Dom /: til amtsstuen indleveret, hans Mays: [kongen] til betaling. Saa at der icke kand blive noget for bemeldte Deliqventers Arfvinger at have tendere. I øvrigt bliver skud hvem giorde foredtning hos Høyædl: og velbaaren hr. Conferenze Raad og amtsmand Schiøler at findes hvadenten kan attesteres af hans.
Underskrevet: P. Tharm som fuldmægtig
[NOTE: Den 9. august 1739 begraves Friderich Christensens søn i Sjolte, Niels, og han begraves i fattig jord]
Den 4. december 1744: Anne Mortensdatter, som var gift med gårdmand Hans Frandsen af Næstelsø, er død. Børn: Datter, Sara Hansdatter, datter, Mette Hansdatter. Vurderingsmænd: Christoffer Uldrichsen og Hans Rasmussen af Nørre Tvede i Toksværd sogn. Underskrifer fra Christopher Uldrichsen og Hans Rasmussen. Fortsætter den 10. marts 1745: Samme vurderingsmænd: Anne Mortensdatter har også 8 børn fra forrige ægteskab, men ingen af dem er mødt op og heller ingen på deres vegne. Gæld til: Tjenestekarlen Morten Pedersen, købmand Niels Holm i Næstved, Matthias Bruun i Næstved. Børn fra forrige ægteskab er: Sivas Jensen af København, Anders Jensen af Hammer, Jep Jensen af København, Maren Jensdatter, som tjener i Olstrup i Ulse sogn, Karen Jensdatter, som bor i Brandelev, Birthe Jensdatter, som bor i Brandelev, Boel Jensdatter, som bor i Næstelsø og Anne Jensdatter, som tjener i Regew?. Underskrifter fra Hans Frandsen, Christopher Uldrichsen og Hans Rasmussen.
Den 21. december 1744: Boel Pedersdatter, som var gift med Hans Jensen af Næstelsø, er død. Børn fra første ægteskab med Lars ?: Søn, Peder Larsen, datter, Maren Larsdatter, datter, Inger Larsdatter. Vurderingsmænd: Christopher Ulrichsen og Hans Rasmussen af Nørre Tvede i Toksværd sogn. Underskrifter fra Christopher Uldrichsen og Hans Rasmussen. Fortsætter den 10. marts 1745: Peder Nielsen af Næstelsø er mødt op på børnenes vegne. Der bliver intet at arve. Børnene sættes i pleje hos andre, hvilket er: Inger Larsdatter kommer til Friderich Pedersen af Brandelev, Maren Larsdatter kommer til Jørgen Pedersen af Baurby?, og Peder Larsen kommer til Peder Nielsen af Næstelsø indtil videre. Morens gangklæder gives til pigen i Brandelev, og Friderich Pedersen har allerede taget hendes kiste. Underskrifter fra Christopher Uldrichsen, Peder Nielsen, Hans Rasmussen og Hans Jensen.
Den 10. marts 1745: Landsoldat Peder Pedersen, som tjente hos Thiis Hansens enke i Næstelsø, er død. Arving: Bror, Hans Pedersen af Hemmestrup i Everdrup sogn samt de søskende, han repræsenterer. Vurderingsmænd: Christopher Uldrichsen og Hans Rasmussen af Lille Tvede i Næstelsø sogn. Boet er så lille, at det afsluttes, og Hans Pedersen vil bekoste hans begravelse. Underskrifter fra Christopher Ulrichsen og Hans Rasmussen.
Den 8. april 1748: Albert Jensen Muursvend [eller Albret Jensen] Ved Stranden i Everdrup sogn er død i sit hus. Enken er Maren Christensdatter. Børn: Datter, Anna Kirstine Albertsdatter, 4½ år [1743], datter, Dorthe Sophie Albretsdatter, 2½ år [1745]. Boet har en del gæld og armod, og skiftet afsluttes derfor. Vurderingsmænd: Niels Nielsen og Hans Pedersen Kaalderød. Underskrifter fra Maren Christensdatter, Niels Nielsen og Hans Pedersen Kolderød. Fortsætter den 17. april 1748: Herskabet [Bækkeskov Gods] betaler for Albert Jensens begravelse som følge af den store fattigdom hos enken og børnene. Desuden slettes den eksisterende gæld, og enken med børnene får lov til at beholde de få ting, der fandtes i boet.
Den 17. april 1749: Anne Jensdatter, som var gift med Gunder Olufsen af Stavnstrup i Everdrup sogn, er død. Børn: Søn, Jens Gundersen, 24 år [1725], som efter enkemandens beretning opholder sig i Kina, datter, Ellen Gundersdatter, 30 år [1719], som tjener i Hyllested præstegård. Da ingen af børnene er repræsenteret ved skifteforretningen, bliver formynder også vurderingsmændene Christen Frandsen og Hans Nielsen af Stavnstrup. Sønnen, Jens Gundersens alder bliver efterfølgende rettet til, at han er 25 år gammel [1724]. Underskrifter fra Gunder Olsen, Christen Frandsen og Hans Nielsen. Fortsætter den 14. august 1749: Begge børn er nu til stede ved skiftet. Der er gæld til Ole Hansen, Rasmus Christensen og Hans Nielsen af Stavnstrup samt til Hans Nielsen, som er en mand på Gisselfeldt Gods. Gælden er større end indtægterne, og der er ikke noget til børnene at arve.
Den 10. juni 1748: Ingeborg Hansdatter, som var gift med Erik Rasmussen Skrædder af Kohave i Everdrup sogn, er død. Børn: Søn, Rasmus Eriksen, 8 år [1740], datter, Anne Marie Eriksdatter, 15 år [1733], datter, Malene Eriksdatter, 11 år [1737]. Vurderingsmænd: Niels Nielsen Bødker og Hans Jensen, begge under Bækkeskov Gods. Nogle får, som hørte til huset, har Erik Rasmussen solgt til Peder Hendrichsen af Mosebølle i Roholte sogn. Erik Rasmussen har også solgt nogle får til sin svoger, Axel Pedersen af Skovbygaard. Der er gæld til Niels Pedersen og Lars Olsen af Lestrup i Kongsted sogn, Paul Povelsen af Vindbyholt, Hans Vever af Roholte og Lars Nielsen af Mosebølle. Underskrifter fra Erik Rasmussen, Niels Nielsen og Hans Jensen. Skifteforretningen er udsat, til Erik Rasmussen selv er død, og det er sket natten mellem den 18. og 19. juli 1749. Fortsætter den 19. juli 1749: Forretningen overværes af Axel Pedersen i Vildbaurhuset, og han er gift med Lisbeth Rasmusdatter, som er søster til den afdøde Erik Rasmussen. Til stede er også datteren Malene Eriksdatter, der er 13 år gammel. Boets ting bliver solgt på auktion den 8. september 1749. Køberne er: Steen Ibsen af Sølperup i Snesere sogn, Niels Jørgensen af Hemmestrup i Everdrup sogn, Jørgen Hansen af Gyngehuset, Hendrich Jochumsen af Ponthuset i Ved Stranden i Everdrup sogn, Jens Smed af Stavnstrup i Everdrup sogn, Jens Jørgensen af Brøderup i Snesere sogn, Axel Pedersen [svogeren] og Peder Jensen i Ved Stranden. Indtægterne og udgifterne udligner hinanden, og der er ikke noget at arve. Underskrifter fra Johan Adam Hohendorph og Jens Alling. Erik Rasmussen have lejet en kakkelovn af sin svoger, Axel Pedersen, men lejen var ikke betalt. Kakkelovnen var dog blevet solgt på auktionen.
Den 5. september 1749: Karen Pedersdatter, som var gift med Hans Nielsen af Næstelsø, er død. Der er børn i ægteskabet, men navnene angives ikke. Vurderingsmænd: Gårdmand Michel Hansen og gårdmand Hans Frantzen af Næstelsø. Boet er ekstremt lille, og der er intet at arve. Fortsætter den 12. oktober 1749: Bækkeskov-ejeren justitsråd Munthe lader Hans Nielsen med sine børn blive boende i huset uden at udlægge penge til husets istandsættelse. Underskrifter fra Michel Hansen og Hans Frantzen.
Den 25. november 1750: Johan Reisman af Sølperup i Snesere sogn er død. Vurderingsmænd: Ole Jensen og Hans Jensen. Johan Reismans ting er solgt på offentlig auktion den 23. april 1751. Købere er: Enken, Møller, Bruun, Herrum, Sanderup, Anton Dister, Ertman Lak og Jens Alling. Ingen underskrifter.
Den 4. april 1751: Skytten Ole Hemmingsen på Bækkeskov Gods er død. Enken er Ellen Pedersdatter. Børn: Søn, Jens Olsen, der tjener som kusk på Harrestedgaard i Sølund, søn, Ole Olsen, som tjener på Strandegaard, søn, Peder Olsen, som tjener på Bækkeskov Gods, datter, Margrethe Olsdatter, som er gift med Søren Andersen af Rønnebæk, datter, Ellen Olsdatter, som tjener på Strandegaards Gods.  Vurderingsmænd: Christen Hansen Weybye og Peder Jacobsen af Bøgesø. Underskrifter fra Christen Hansen Weybye og Peder Jacobsen. Fortsætter den 4. maj 1751: Søren Andersen afstår fra arv på hustruen, Margrethe Olufsdatters vegne, over Oluf Hemmingsen. Der afstås endvidere arv fra Strandegaard [Frigast] for sine folk, Ole Olsen og Ellen Olesdatter. Jens Olsen fra Bækkeskov afstår også fra arv til fordel for sin gamle moder. Underskrifter fra Søren Andersen af Rønnebæk, Frigast og Jens Olsen.
Den 17. februar 1752: Boel Hansdatter, som er mor til gårdmand Jens Rasmussen af Brøderup i Snesere sogn, er død. Børn: Søn, Jens Rasmussen, søn, Mads Rasmussen, datter, Karen Rasmusdatter. Vurderingsmænd: Peder Truelsen af Brøderup og Anders Pedersen af Sjolte. Boel Hansdatter ejede intet, men Jens Rasmussen lover sin søskende at lade hende begrave. Skiftet afsluttes med underskrifter af Mads Rasmussen, Jens Rasmussen, Karen Rasmusdatter, Peder Truelsen og Anders Pedersen.
Den 13. september 1752: Hans Nielsen af Stavnstrup i Everdrup sogn er død. Enken er Karen Laursdatter, som forbliver på gården. Vurderingsmænd: gårdmænd Frants Hansen og Ole Hansen af Stavnstrup. Der er intet at arve for Hans Nielsens eneste pigebarn. Ingen underskrifter.
Den 13. januar 1753: Hans Jensen af Næstelsø er død. Noget er i en stue i Hans Rasmussens gård i Nørre Tvede. Der er en enke, som ikke navngives. Underskrifter fra Christopher Uldrichsen af Nørre Tvede og Hans Rasmussen af Nørre Tvede.
Den 28. april 1753: Gårdmand Jens Olsen af Hyllede i Kongsted sogn er død. Der er en enke, som ikke navngives. Vurderingsmænd: Peder Larsen og Lars Madsen af Hyllede. Underskrifter fra Lars Madsen og Peder Larsen. Fortsætter den 29. april 1753: Enken beholder gården men beder herskabet [Bækkeskov] have tålmodighed.
Den 21. maj 1753: Lars Rasmussen af Sølperup i Snesere sogn er død. Enken er Karen Hansdatter. Børn: Søn, Hans Laursen, som har fæstet gården, hvor moren også kan forblive. Vurderingsmænd: Jens Ottesen og Rasmus Pedersen af Sølperup. Hans Larsen lover at sætte gården i stand til næste sommer. Underskrifter fra Rasmus Pedersen og Jens Ottesen.
Den 4. juni 1753: Peder Hansen af Sølperup i Snesere sogn er død. Enken er Mette Clausdatter. Han overtog gården den 9. maj 1752 efter Thomas Pedersen, og alt er som ved overtagelsen. Enken forbliver på gården. Vurderingsmænd: Jens Ottesen og Rasmus Pedersen af Sølperup og underskrifter fra disse to.
Den 6. juni 1753: Karen Pedersdatter, som var gift med Jørgen Larsen af Brøderup i Snesere sogn, er død. Børn: Søn, Jens Jørgensen, som parret boede hos, datter, Ane Jørgensdatter, som er gift med gårdmand Peder Truelsen af Brøderup. Børnene lover, at moren bliver begravet. Underskrifter fra Jens Jørgensen, Peder Truelsen og vurderingsmændene Mads Rasmussen og Jens Rasmussen.
Den 5. juli 1753: Karen Madsdatter, som var gift med Hans Rasmussen af Nørre Tvede i Næstelsø sogn, er død. Børn: Søn, Rasmus Hansen. Vurderingsmænd: Gårdmændene Christopher Uldrichsen og Jacob Hermandsen af Nørre Tvede. Underskrifter fra Hans Rasmussen, Christopher Uldrichsen og Jacob Hermandsen. Fortsætter den 7. juli 1753: Underskrifter som ovenstående foruden Rasmus Hansen.
Den 25. august 1753: Lars Madsen af Hyllede i Kongsted sogn er død. Der er en enke, som ikke navngives. Vurderingsmænd: Peder Larsen og Ole Pedersen af Hyllede. Gæld til Peder Mogensen i Orup i Roholte sogn. Underskrifter fra Peder Larsen og Ole Pedersen. Fortsætter den 7. september 1753: Gælden overgår langt indtægterne, og der er intet at arve. Enker agter at forestå gården. Underskrifter fra Peder Larsen og Ole Pedersen.
Den 16. januar 1754: Hans Frantzen af Næstelsø er død. Enken er Boel Jensdatter. Vurderingsmænd: Christopher Uldrichsen af Nørre Tvede og Michel Hansen af Næstelsø. Underskrifter fra Christopher Uldrichsen og Mikkel Hansen. Forsætter den 17. januar 1754: Vurderingsmænd: Hans Christensen og Mikkel Hansen af Næstelsø. Enken forbliver på gården og lover at sætte den i stand. Underskrifter fra Christopher Uldrichsen og Mikkel Hansen.
Den 29. april 1754: Husmand Hans Nielsen af Næstelsø er død. Børn: Søn, gårdmand Niels Hansen i Sjolte, datter, Ane Hansdatter, hvis fæstemand er Christen Christensen. Vurderingsmænd: Gårdmænd Michel Hansen og Frantz Jensen af Næstelsø. Underskrifter fra Frantz Jensen og Mikkel Hansen. Fortsætter den 26. juni 1754: Christen Christensen overtager husmandsstedet efter Hans Nielsen. Underskrifter fra Niels Hansen, Frantz Jensen og Mikkel Hansen.
Den 26. april 1754: Zidse Hansdatter, som var gift med Christian Oberg skoemager af Leestrup i Kongsted sogn, er død. Børn: Datter, Margrethe Christiansdatter Oberg, 14 år [1740], datter, Ane Stine Christiansdatter Oberg, 10½ år [1743], datter, Dorthe Christiansdatter Oberg, 7 år [1747], datter, Maria Christiansdatter Oberg, 4 år [1750]. Vurderingsmænd: Christen Frølund tømmermand af Bækkeskov og gårdmand Ole Jensen af Leestrup under Strandegaards Gods. Christian Oberg har penge til gode hos gårdmand Ole Pedersen af Hyllede. Underskrifter fra Ole Jensen og Christen Frølund. Fortsætter den 26. juni 1754: Vurderingsmænd: Gårdmand Ole Jensen af Leestrup og Christen Frølund. Christian Oberg erklærer, at han ønsker at indgå i et nyt ægteskab. Der er overskud i boet, hvor Christian Oberg får halvdelen, og den anden halvdel deles mellem børnene. Underskrifter fra Christian Oberg, Ole Jensen og Christen Frølund.
Den 6. juni 1754: Hans Pedersen af Sølperup i Snesere sogn er død. Enken er Luzie Andersdatter. Hans Pedersen ejede ikke noget. Luzie Andersdatter har betalt for hans begravelse sammen med Rasmus Pedersen, som er gift med hendes datter, Mette Clausdatter. Underskrifter fra Rasmus Christophersen og Jens Nielsen.
Den 3. september 1754: Anders Andresen af Brøderup i Snesere sogn er død. Hans trolovede fæstemø er Berthe Rasmusdatter. Anders Andresens forældre er Andres Andresen [Andreas Andreassen] og Inger Nielsdatter, der boede i samme hus. Vurderingsmænd: Peder Trugelsen og Jens Rasmussen af Brøderup i Snesere sogn. Boet gøres op. Underskrifter fra Andres Andresen, Peder Trugelsen og Jens Rasmussen. Fortsætter den 10. september 1754: Eneste arving er Anders Andresens far, Andres Andresen, men da sønnen havde lovet sin fæstemø at arve ham, og da Andres Andresen ikke vil gå mod sønnens ønske, frasiger han sig sin arv, og Berte Rasmusdatter lader ham være fri fra eventuelle krav. Underskrifter fra Andres Andresen, Berthe Rasmusdatter, Jens Rasmusen og Peder Truelsen.
Den 28. november 1754: Lars Hemmingsen af Næstelsø er død. Enken er Maren Hansdatter. Børn: Søn, Jens Larsen, søn, [ukendt] Larsen. Vurderingsmænd: Gårdmændene Michel Hansen og Hans Christensen af Næstelsø. Gårdens stuehus er på 10 fag, og der er desuden længer mod øst og syd, hvor størrelsen ikke angives. Der er gæld i form af børnegods af afbrændt skifte dateret den 17. juli 1725, hvor modtagere er Niels Christensen, som tjener i Snesere, Christen Christensen, som tjener i Næstelsø, og Marie Christensdatter, som tjener i Snesere. Der er gæld til Mons. Holm for to leer. Underskrifter fra Mikkel Hansen og Hans Christensen. Fortsætter den 4. december 1754: Lavværge for enken er sønnen, Jens Larsen. Fæstebrevet er dateret den 20. marts 1724, hvilket den ældste søn overtager. Underskrifter fra Maren Hansdatter, Jens Larsen, Mikkel Hansen og Hans Christensen.
Den 13. marts 1780: Gårdmand Hans Hansen af Stavnstrup i Everdrup sogn er død. Enken er Maren Christensdatter. Børn: Søn, Hans Hansen, datter, Ellen Hansdatter. Vurderingsmænd: Gårdmand Lars Jensen af Stavnstrup og gårdmand Rasmus Christensen af Stavnstrup. Hans Hansen var gået i gang med at få den østlige længe af gården ombygget for kort tid siden, og de 6 fag er færdige, mens de sidste 3 endnu har mangler. Fortsætter den 30. april 1780: Vurderingsmænd af Lars Jensen og gamle Rasmus Christensen af Stavnstrup. Underskrifter fra Lars Jensen og Rasmus Christensen.
Den 1. april 1780: Gårdmand Anders Clausen af Stavnstrup i Everdrup sogn er død. Enken er Inger Andersdatter. Børn: Søn, Jens Andersen, 3 år [1777], søn, Claus Andersen, ½ år [1779], datter, Inger Andersdatter, 6 år [1774]. Vurderingsmænd: Gamle og unge Rasmus Christensen af Stavnstrup. Gæld til Jacob Jensen på Bækkeskov Mark og Lars Cortsen i Stavnstrup samt tjenestekarl Hans Baltersen. Underskrifter fra Rasmus Christensen den ældre og Rasmus Christensen den unge. Fortsætter den 19. maj 1780: Vurderingsmænd: Gamle Rasmus Christensen og Ole Hansen Smed af Stavnstrup. Hans Peitersen er mødt op og påstod sig tilgodehavende betalt. Enken forbliver på gården, og et eller andet med Thomas Jensen [enken er dog gift med Christen Christensen i Hemmestrup i 1787]. Underskrifter fra Thomas Jensen, Ole Hansen og Rasmus Christensen.
Den 9. august 1779: Gårdmand Niels Christensen af Hemmestrup i Everdrup sogn er død. Enken er Ellen Hansdatter. Børn: Søn, Peter Caspar Wilhelm Nielsen, søn, Hans Nielsen, datter, Karen Nielsdatter. Vurderingsmænd: Christen Christensen og Jens Diderichsen af Hemmestrup. Gårdens østre længe er på 10 fag, som der intet er at udsætte på. Gårdens søndre længe er på 11 fag og i god stand. Underskrifter fra Christen Christensen og Jens Diderichsen. Fortsætter den 11. september 1779: Der er gæld i boet for indkøb af lærketræ indkøbt ved Beldringe, som gårdmand Niels Pedersen i Leestrup i Kongsted sogn under baroniet Rosenlund har caveret. Underskrifter fra Christen Christensen og Jens Diderichsen. Forevist i Næstved den 8. februar 1781.
Den 17. april 1781: Gårdmand Hans Nielsen Schyt af Hyllede i Kongsted sogn er død. Enken er Marie Frantzdatter. Børn: Søn, Jacob Hansen Schyt, søn, Ole Hansen Schyt, søn, Niels Hansen Schyt. Vurdingsmænd: Lars Jensen Skov og Jørgen Jørgensen Sparholt af Hyllede. Underskrifter fra Lars Jensen og Jørgen Jørgensen. Fortsætter den 27. juni 1781: Sønnen Jacob overtager gården i fæste efter sin far med inventar og besætning, og moren bliver boende på stedet, så længe hun er enke. Den ældste søn, Niels, har for nogle år siden fået en gård i fæste i Hemmestrup og afstår fra arv. Underskrifter fra Niels Hansen, Jacob Hansen, gårdmand Christen Christensen af Hemmestrup og gårdmand Jørgen Jørgensen Sparholt af Hyllede, hvor de sidste to er vurderingsmænd.
Den 5. juni 1781: Husmand Hans Hansen af Bøgesø i Everdrup sogn er død. Enken er Lone Pedersdatter. Børn: Søn, Hans Hansen, 16 år [1765], søn, Rasmus Hansen, 6 år [1775]. Vurderingsmænd: Jørgen Hansen og Hans Jensen. Der har været en del udgifter i forbindelse med Hans Hansens sygdom og død, og der er derfor intet tilbage i boet, som enken vil forlade. Enken vil endvidere forlade godset. Jørgen Hansen får i første omgang ansvaret for at holde øje med huset. Underskrifter fra Jørgen Hansen og Hans Jensen.
Den 8. juni 1781: Indsidder Hans Hermandsen af Lille Tvede i Næstelsø sogn er død. Enken er Bodil Nielsdatter. Børn: Datter, [uden navn], som er gift med Rasmus Christensen af Sølperup, datter, [uden navn], som er gift med [underskrives Hans Mortensen] Morten Hansen af Brøderup, datter, [uden navn], umyndig. Vurderingsmænd: Otto Hermandsen og Jacob Hermandsen af Lille Tvede. Der er intet i boet at arve, så skiftet afsluttes. Underskrifter fra Otto Hermandsen og Jacob Hermandsen. Fortsætter den 19. december 1781: Døtrenes ægtemænd skriver under på, at de intet har imod, at skiftet ikke foretages pga. boets ringe størrelse. Underskrifter fra Rasmus Christensen, Hans Mortensen, Niels Jensen og Peder Andersen.
Den 24. maj 1782: ? Olsdatter, som var gift med Peder Andersen Skomager af Sjolte i Snesere sogn, er død. Børn fra Peder Andersens første ægteskab [stedbørn]: Søn, Lars Nielsen, søn, Lorentz Nielsen, søn, Andreas Nielsen, søn, Thomas Nielsen. Søskende til hustruen: Bror, gårdmand Povel Olsen af Leestrup i Kongsted sogn, bror, indsidder Anders Olsen af Leestrup i Kongsted sogn, søster, Kirsten Olsdatter, som er gift med indsidder Peiter Hansen af Leestrup i Kongsted sogn. Vurderingsmænd: [skrevet Frantz] Friderich Nielsen og Rasmus Jensen af Sjolte. Boet registreres. Underskrifter fra Friderich Nielsen og Rasmus Jensen. Fortsætter den 2. december 1782: Vurderingsmænd: Friderich Nielsen og Hans Pedersen af Sjolte. Hustruens søskende er fornøjet med skiftet, hvis bare de får noget af den afdødes tøj, hvilket de får. Der er ingen gæld andet end den, der opstod pga. begravelsen. Underskrifter fra Anders Olsen, Povel Olsen, Niels Andersen, Friderich Nielsen og Hans Pedersen.
Den 8. februar 1782: Gotfred Davidsen af Sølperup Teglgaardshus i Snesere sogn er død. Enken er Kirsten Olsdatter. Børn: Søn, Ole Gotfredsen, 19½ år [1762], søn, Anders Gotfredsen, 16 år [1766], søn, Jørgen Gotfredsen, 10½ år [1771]. Vurderingsmænd: Gårdmændene Peder Truelsen og Hans Jensen af Sølperup. Enken beder godset om at blive flyttet til et andet hus under godset, der ikke har samme store udgifter, da hun er mindre bemidlet pga. mandens dødsfald. Underskrifter fra Hans Jensen og Peder Truelsen. Fortsætter den 6. december 1782: Gotfreds tøj bliver fordelt mellem sønnerne Anders og Jørgen, idet Ole skal i snedkerlære. Der er ikke indkommet kreditorer til boet, som således har været uden gæld. Underskrifter fra Peder Truelsen og Hans Jensen.
Den 12. juli 1784: Sidsel Olsdatter, som var gift med husmand Anders Hemmingsen af Lille Røttinge i Snesere sogn, er død. Børn fra 1. ægteskab: Søn, Husmand Søren Mortensen af Snesere, søn, husmand Christen Mortensen af Brøderup, som begge er til stede ved skiftet. Vurderingsmænd: Hans Hansen og Peder Andersen, begge af Lille Røttinge. Der er gæld til Christen Mortensen af Brøderup. Underskrifter fra Hans Hansen og Peder Andersen.
Den 23. december 1783: ?, som var gift med Hans Hansen af Lille Røttinge i Snesere sogn, er død. Hans Hansen har børn fra 1. ægteskab: Datter, Mette Hansdatter, 36 år [1748], datter, Maren Hansdatter, 34 år [1750], datter, Anne Hansdatter, 32 år [1752], søn, Hans Hansen, 21 år [1763], søn, Anders Hansen, 18 år [1766]. Hans hustru har også børn fra 1. ægteskab med ?: Datter, Karen ?, 13 år [1771], søn, Peder ?, 12 år [1772], søn, Hans ?, 10 år [1774]. Vurderingsmænd: Gårdmand Lars Jensen i Stavnstrup og Lars Hermansen af Lille Røttinge. Gården består af et stuehus på 15 fag, en vestre længe på 6 fag, en nordre længe på 8 fag samt en østre længe på 8 fag. Underskrifter fra Lars Jensen og Lars Hermandsen. Tilbageblik til den 4. november 1784: Værge for de umyndige børn er gårdmand Rasmus Hansen af Lille Røttinge. Underskrifter fra Lars Jensen og Lars Hermandsen.
Den 12. oktober 1789: Gårdmand Jens Olsen af Sjolte i Snesere sogn er død. Enken er Maren Michelsdatter. Arvinger: Bror, husmand Niels Olsen i Huulhuset på Bækkeskov Gods, halvbror, Søren Olsen, som er gårdmand i Boserup i Toksværd sogn under Gisselfeld Kloster Gods. Til stedet er Maren Michelsdatters søn fra første ægteskab, nemlig gårdmand Niels Pedersen i Sjolte under Bækkeskov Gods, og han er lavværge for sin mor. På gården er der en tyr, 8 får, 6 svin, 2 gæs og 6 høns. Vurderingsmænd: Lars Jensen af Stavnstrup i Everdrup sogn og Peders Andersen af Sølperup i Snesere sogn. Underskrifter fra Maren Michelsdatter, Niels Pedersen, Lars Jensen og Peder Andersen. Fortsætter den 12. december 1789: Broren og halvbroren, Niels Olsen og Søren Olsen, giver begge skriftligt afkald på arv dags dato. Underskrifter fra Søren Olesen og Niels Olesen. Jens Olsens fæstebrev er dateret den 23. maj 1778. Til sidste de samme underskrifter fra alle tilstedeværende ved skifteforretningen.
Den 24. januar 1792: Ole Pedersen af Hyllede i Kongsted sogn er død. Enken er Bodil Mathiesdatter [som måske hedder Boel Jensdatter]. Der gives afkald på arv, da gården er meget brøstfældig og besætningen mådelig. Lavværge for enken er O. Ronge. Underskrifter fra Bodil Mathiesdatter, Lars Jensen af Stavnstrup i Snesere sogn og Jacob Hetting.
Den 24. januar 1792: På vegne af sin hustru, Kirsten Olsdatter af Hyllede i Kongsted sogn, giver gårdmand Niels Povelsen afkald på arv efter sin svigerfar, Ole Pedersen af Hyllede, da gården er meget brøstfældig og besætningen mådelig. Underskrifter fra Niels Poulsen, Lars Jensen af Stavnstrup i Snesere sogn og Jacob Hetting.
Den 26. februar 1794: Husmand Peder Adriansen i Hemmestrup i Everdrup sogn er død. Enken er Ane Sørensdatter. Børn: Datter, Maren Pedersdatter, 19 år [1775]. Lavværge for enken er gårdmand Christen Christensen af Hemmestrup. Formynder for datteren er gårdmand Peder Nielsen af Hemmestrup. Nævnes: Jens Hansen og hans hustru af Hemmestrup og Hans Peitersen. Gæld til Hans Peitersen, Willum Hansen i Bøgesø, Jens Nielsen der tjener hos gl. Jørgen Hansen i Bøgesø, Christen Christensen af Hemmestrup, Steen Michelsen i Hemmestrup samt Povel Adriansen i Bøgesø. Vurderingsmænd: Hans Hugger af Bækkeskov og gårdmand Niels Pedersen af Hemmestrup. Underskrifter fra Ane Sørensdatter, Christen Christensen, Peder Nielsen, Hans Hugger og Niels Pedersen.
Den 17. marts 1794: Husmand Jørgen Pedersen af Alleehuset ved Bækkeskov Gods i Everdrup sogn er død. Enken er Sidse Christophersdatter. Børn: Søn, Peder Jørgensen, 43 år [1751], som er skovfoged på Bækkeskov Gods, søn, Hans Jørgensen, 37 år [1757], som tjener hos forpagter Møller på Strandegaard Gods, søn, Niels Jørgensen, 35 år [1759], som er gift og bor hos Lars Jensen i Stavnstrup i Everdrup sogn, datter, Anne Marie Jørgensdatter, som er gift med Jens Skomager i Skovhuse i Øster Egesborg sogn under Liliendal Gods. Kun den ældste søn, Peder Jørgensen, er til stedet ved skifteforretningen, og han repræsenterer sine søskende. Vurderingsmænd: Ladefoged Hans Hugger på Bækkeskov Gods og møller Lorentz Peitersen af Helledes Mølle. Underskrifter fra Sidse Christophersdatter, Peder Jørgensen, Hans Hugger og Lorentz Peitersen. Sjovt nok kan hverken ladefogeden eller møller underskrive med deres fulde navn, dvs. de kunne ikke skrive!
Den 27. december 1800: Husmand Steen Michaelsen af Stavnstrup i Everdrup sogn er død. Enken er Ane Pedersdatter. Arving: Stedsøn, Peder Sørensen, der er soldat og er ungkarl i Stavnstrup. Lavværge for enken er husmand Peder Pedersen af Leestrup i Kongsted sogn. Vurderingsmænd: Niels Peder Thomsen af Hemmestrup og Peder Nielsen af Snesere Torp. Gælden er større end indtægterne, og der er ikke noget at arve. Enken lover at betale gælden den 2. januar 1801. Underskrifter fra Ane Pedersdatter, Peder Pedersen af Leestrup, Niels Pedersen [Thomsen] og Peder Nielsen.
Den 16. april 1801: Gårdmand Niels Hansen af Bøgesø i Everdrup sogn er død. Enken er Anne Hansdatter. Der er umyndige børn, hvis navne ikke angives. Lavværge for enken er Johan Nielsen af Bøgesø. Værge for umyndige børn er Jochum Pedersen af Krømlinge i Everdrup sogn. Vurderingsmænd: Sognefoged Niels Hansen af Bøgesø og skovfoged Peder Jørgensen ved Bækkeskov Gods. Registreringen af boet blev foretaget den 11. november 1800. Synsforretningen på gården blev afholdt den 31. december 1800. Af dyr på gården er der 3 køer, 1 kvie, 2 serk, 12 får, 11 svin og 3 sommerkalve. Fæstebrevet er dateret den 10. oktober 1798. Der er gæld til insidder Jochum Pedersen af Krømlinge. Herskabet vil i betragtning af enkens fattigdom og hendes små uopdragne børn overlade hendes børn til fri rådighed, dog på de vilkår at hun til samme bliver ansvarlig og intet deraf forringe [hun kan blive på gården]. Da Jochum Pedersen giver enken tid til at afdrage på gælden, afsluttes skiftet. Underskrifter fra Anne Hansdatter, Johan Nielsen, Jokum Pedersen, Niels Hansen og Peder Jørgensen.
Den 7. december 1802: Husmand Niels Jensen Skov af Hemmestrup i Everdrup sogn er død. Enken er Mette Andersdatter. Arvinger: Søster, som bor i København, brorsøn, som er skomager i Maribo. Lavværge for enken er husmand Lars Olsen af Snesere. På vegne af arvingerne er mødt Niels Skovs farbror, Peder Jørgensen af Sølperup. Vurderingsmænd: Gårdmand Peder Poulsen af Stavnstrup i Everdrup sogn på sognefogeden vegne, da han er syg, og gårdmand Hans Pedersen af Sølperup i Snesere sogn. Underskrifter fra Peder Jørgensen, Mette Andersdatter, Lars Olsen, Peder Poulsen og Hans Pedersen. Fortsætter den 23. april 1803: Der er gæld til forvalter Sim på Bækkeskov, gårdmand Peder Poulsen af Stavnstrup, husmand Lars Olsen af Snesere og Friderich Ladefoged på Randeje. Gælden er større end indtægterne, og der er intet at arve. Underskrifter fra Lars Olsen, Peder Jørgensen, Peder Poulsen og Hans Pedersen.
Den 4. juni 1803: Husmand Jens Jensen af Sjolte [skrevet Skiolde] i Snesere sogn er død. Enken er Kirsten Pedersdatter. Børn: Datter, Johanne Jensdatter, 13 år [1790], søn, Jens Jensen, 12 år [1791]. Lavværge for enken er Ole Frederichsen af Sjolte by. På børnenes vegne er mødt husmand Niels Hansen i Strandhuset [hvis hustru er Anne Jensdatter]. Vurderingsmænd: Sognefoged og gårdmand Jens Larsen og gårdmand Peder Larsen af Sjolte. Boet indeholder så lidt, at skiftet afsluttes. Underskrifter fra Kirsten Pedersdatter, Ole Frederichsen, Niels Hansen, Jens Larsen og Peder Larsen.
Den 4. juni 1803: Karen Larsdatter, som var gift med udflytter Rasmus Jensen på Sølperup Mark i Snesere sogn, er død. Børn: Datter, Margrethe Rasmusdatter, 19 år [1784], datter, Maren Rasmusdatter, 13 år [1790], datter, Sidse Rasmusdatter, 11 år [1792], som senere kaldes Zidsel Rasmusdatter. Opsynsværge for børnene er deres morbror, husmand Hans Larsen, udflyttet fra Sølperup. Vurderingsmænd: Sognefoged og gårdmand Jens Larsen af Snesere og gårdmand Hans Nielsen, som er udflyttet af Sølperup. Underskrifter fra Rasmus Jensen, Hans Larsen, Jens Larsen og Hans Nielsen. Fortsætter den 11. januar 1804: Vurderingsmænd: Gårdmand Niels Andersen af Sølperup og Hans Nielsen af Sølperup. Gæld til købmand Thorndrup i Præstø. Der er overskud i boet, som deles mellem enkemanden og børnene. Uægte underskrifter fra Rasmus Jensen, Hans Larsen, Hans Nielsen og Niels Andersen. Fortsætter den 20. februar 1804: Vurderingsmænd: Sognefoged Jens Larsen af Snesere og gårdmand Hans Nielsen af Sølperup. Regnskabet gøres endeligt op, og overskuddet fordeles. Ægte underskrifter fra Rasmus Jensen, Hans Larsen, Jens Larsen og Hans Nielsen.
Den 29. marts 1811: Karen Rasmusdatter, som var enke efter gårdmand Peder Povelsen af Stavnstrup i Everdrup sogn, er død. Børn: Søn, Povel Pedersen, 31 år gammel [1781], som opholder sig i København, søn, Ole Pedersen, 29 år gammel [1783], som er borger i København, datter, Kirsten Pedersdatter, 27 år gammel [1785], som er hjemme, søn, Rasmus Pedersen, 26 år gammel [1786], som ligger i kongens tjeneste, søn, Niels Pedersen, 24 år gammel [1788], som ligeledes er i kongens tjeneste, søn, Hans Pedersen, 19 år gammel [1793], som opholder sig hjemme, datter, Sidse Pedersdatter, 16 år gammel [1796], ugift og hjemme, datter, Anne Marie Pedersdatter, 13 år gammel [1799], ugift og hjemme. På de umyndige børns vegne er mødt gårdmand Peder Pedersen af Stavnstrup og husmand Povel Adriansen af Bøgesø. Lavværge for Karen Rasmusdatter er Niels Jørgensen af Stavnstrup. Vurderingsmænd: Sognefoged Hans Nielsen af Engelstrup og gårdmand Hans Rasmussen af Engelstrup. Underskrifter fra Peder Pedersen, Povel Adriansen, Niels Jørgensen, Hans Nielsen og Hans Rasmussen. Fortsætter den 18. maj 1811: Af myndige børn er mødt op Povel Pedersen og Rasmus Pedersen, som er fødselsværge for pigerne, og de repræsenterer også Niels Pedersen. Husmand Niels Peder Thomsen af Hemmestrup repræsenterer Hans Pedersen. For Ole Pedersen er mødt op Peder Jørgensen, der er skovfoged ved Bækkeskov. Underskrifter fra Povel Pedersen, Rasmus Pedersen, Povel Adriansen, Niels Peder Thomsen og Peder Jørgensen. Fortsætter den 5. juni 1811: Gårdens besætning gøres op. Samme personer som tidligere. Fortsætter den 16. marts 1812: Kirsten Pedersdatter er nu blevet gift med gårdmand Peder Jørgensen af Stavnstrup, og han er mødt op, men ellers er personerne de samme, inklusive Povel Pedersen, som tjener i København. En rød ko på 6 år havde faren Peder Povelsen givet til sønnen, Hans Pedersen, og han er nu tjenestekarl hos Peder Jørgensen af Stavnstrup. Pigerne fik af deres far, mens han levede, hver en kakkelovn, hvoraf Kirstens står hos [udlejet til] bødker Niels Anthon på Bækkeskov, og Sidses står hos husmand Ole Pedersen ved Stranden i Everdrup sogn, og Anne Maries står hos husmand Peder Hansen, som er udflyttet fra Stavnstrup [Det var meget normalt dengang, at man lejede en kakkelovn, og der var mennesker, som levede af at eje og udleje kakkelovne.]. Samme underskrifter som tidligere, bl.a. af Povel Pedersen og Olle Pedersen. Fortsættes den 25. april 1812: Husmand Niels Peder Thomsen af Hemmestrup er mødt op på vegne af Hans, der ikke er myndig. Gårdmand Peder Jørgensen af Stavnstrup er mødt op på vegne af sin hustru, Kirsten Pedersdatter, der også er arving. Vurderingsmænd: Gårdmand og sognefoged Ole Larsen af Størlinge og gårdmand Peder Mortensen af Stavnstrup. Underskrifter fra Rasmus Pedersen på vegne af sine brødre og sig selv, Niels Peder Tomsen, Peder Jørgensen, Ole Larsen og Peder Mortensen. Fortsætter den 16. maj 1812: Skovfoged Peder Jørgensen af Bækkeskov er mødt op på vegne af Ole Pedersen, husmand Povel Adriansen af Bøgesø er mødt op på vegne af de umyndige piger, Sidse og Anne Marie. Gårdmand Peder Jørgensen af Stavnstrup meddeler, at han har modtaget godtgørelse for nogle militærkørsler, der foregik i 1808. Der er også betalt til husmand Jens Hansen, der er udflyttet fra Stavnstrup. Den forholdsvis store arv fordeles mellem børnene. Underskrifter fra Povel Adriansen, Peder Jørgensen af Stavnstrup, Peder Jørgensen af Bækkeskov, Ole Larsen og Peder Mortensen.
Den 10. juni 1811: Møller og gårdfæster Mads Madsen Havreberg af Stavnstrup i Everdrup sogn er død. Enken er Nille Laursdatter. Børn: Søn, Mads Madsen Havreberg, 26 år [1785], søn, Lars Friderich Madsen Havreberg, 16 år [1795]. Lavværge for enken er forvalter Jepsen på Lindeved. Værge for umyndige børn er tømmerhandler Hans Olsen af Præstø. Vurderingsmænd: Sognefoged Hans Nielsen af Engelstrup og husmand Hans Jørgensen af Stavnstrup. Fæstebrevet er dateret den 10. oktober 1805, og på Stavnstrup Mølle den 7. juli 1800. En bror til Mads Madsen Havreberg er Peder Havreberg, der er mødt op omkring gæld til Hans Havreberg. Der er gæld til smed Jørgen Nielsen af Engelstrup og Erik Lytzopth af Kongsted. Endvidere til Johan Christian af Bækkeskov og husmand Niels Peder Thomsen af Hemmestrup. Underskrifter fra Hans Nielsen, Hans Jørgensen og Hans Olsen. Fortsætter den 1. juli 1811: Kun Hans Olsen af Præstø er mødt op, så sagen udsættes. Fortsætter den 22. juli 1811: Vurderingsmænd: Sognefoged Niels Hansen af Bøgesø og husmand Hans Jørgensen af Stavnstrup. Der er gæld til købmand Rasmus Kornerup af Præstø per 16. februar 1810 samt smeden Ole Hansen af Stavnstrup. Der skal betales løb til tjenestepigerne Karen Nielsdatter og Maren Rasmusdatter. Der er gæld til Mads Bødker af Tågeskov. Endvidere til møllersvend Niels Mogensen og gårdmand Niels Pedersen på Tærø i Kalvehave sogn, som er betalt af afdødes bror, Friderich Havreberg. Underskrifter fra ? Havreberg, Hans Olsen, Niels Hansen og Hans Jørgensen.
København den 23. maj 1817: Ellen Hansdatter, som er enke er afdøde gårdmand Niels Nielsen af Hemmestrup i Everdrup sogn, bevilliges at sidde i uskiftet bo ”sålænge hun i mulig stand forbliver og de mindreårige samt svigersønner dermed er tilfreds. ” – se skiftet den 23. august 1817.
Den 1. juli 1817: Husmand Niels Jonasen af Bækkeskov Strandhus er død. Enken er Anne Thilsdatter. Børn: Søn, Hans Nielsen, 20 år [1797], søn, Niels Nielsen, 17 år [1800], søn, Christen Nielsen, 10 år [1807]. Lavværge for enken er husmand Christen Pedersen i Strandhusene. Formynder for børnene er husmand Peder Nørholm fra Strandhusene. Vurderingsmænd: Sognefoged og gårdmand Hans Rasmussen af Engelstrup og indsidder Christian Andreasen ved Stranden. Gælden overstiger indtægterne, og der bliver ikke noget til børnene at arve. Underskrifter fra Anne Thilsdatter, Christen Pedersen, Peder Nørholm, Hans Rasmussen og Christian Andreasen.
Den 23. august 1817: Gårdmand Niels Nielsen af Hemmestrup i Everdrup sogn er død. Enken er Ellen Hansdatter. Børn: Søn, Hans Nielsen, 16 år [1801], søn, Jens Nielsen, 11 år [1806], søn, Peder Nielsen, 8 år [1809], datter, Anne Marie Nielsdatter, alle er hjemme hos moren. Lavværge for enken er gårdmand Rasmus Andersen af Stavnstrup. Formynder for børnene er gårdmand Peder Pedersen af Stavnstrup. Vurderingsmænd: Sognefoged og gårdmand Hans Rasmussen af Engelstrup og gårdmand Peder Mortensen af Stavnstrup. Underskrifter fra Ellen Hansdatter, Rasmus Andersen, Peder Pedersen, Hans Rasmussen og Peder Mortensen. Fortsætter den 17. december 1817: Enken agter at indlede sig i et nyt ægteskab på Bækkeskov i overværelse af sognefoged Hans Rasmussen og gårdmand Peder Mortensen af Stavnstrup. Enkens lavværge er Rasmus Andersen af Stavnstrup. Formynder for børnene er Peder Pedersen af Stavnstrup. Gæld til gårdmand Peder Hansen i Snesere Torp. Gæld til den afdødes bror, gårdmand Peder Nielsen i Riisløv. Gæld til hugger Jacob Hansen i Orup i Roholte sogn og Niels Hugger i Leestrup i Kongsted sogn. Gæld til gårdmand Peder Pedersen af Stavnstrups søn, Niels Pedersen, samt til gårdmand Hans Nielsen i Sølperup i Snesere sogn og skomager Andreas Bertelsen i Leestrup, foruden gårdmand Peder Larsen i S?, gårdmand Hans Rasmussen i Engelstrup i Everdrup sogn, og gårdmand Hans Pedersen i Eskilstrup i Kongsted sogn. Gårdens karl, Jens Nielsen, skal have et halvt års løn. Sammenlagt: Når gælden er betalt, er der kun ganske lidt tilbage at arve. Underskrifter fra Ellen Hansdatter, Rasmus Andersen, Peder Pedersen, Peder Mortensen og Hans Rasmussen.
Den 20. november 1817: Anne Andersdatter, som er enke efter gårdmand Rasmus Olsen af Næstelsø, får bevilling på at sidde i uskiftet bo med sine umyndige børn samtidigt med, at svigersønnen er tilfreds. Børnenes navne angives ikke.     
Den 29. juni 1818: Husmand Hans Rasmussen i Kirkeladehuset ved Bækkeskov i Everdrup sogn er død. Enken er Karen Christensdatter. Børn: Søn, Rasmus Hansen, 6 år [1812], søn, Hans Hansen ¾ år [1817], begge hjemme hos deres mor. Lavværge for enken er husmand Peder Jensen af Bækkeskov. Børnene formynder er husmand Peiter Nielsen af Stavnstrup i Everdrup sogn. Vurderingsmænd: Sognefoged og gårdmand Hans Rasmussen af Engelstrup og gårdmand Niels Anns af Engelstrup. Der er gæld til gårdmand Hans Nielsen af Sølperup i Snesere sogn for lånte penge, hvilket enken ikke er vidende om, og hvilken formynderen mener, at det ikke kan forholde sig rigtigt. Under alle omstændigheder bliver det intet til overs til arv og deling. Underskrifter fra Karen Christensdatter, Peder Jensen, Peiter Nielsen, J. Rasmussen og Niels Anns.
Den 21. september 1820: Gårdmand Niels Pedersen af Nørre Tvede i Næstelsø sogn er død. Enken er Maren Andersdatter. Børn: Søn, Lars Nielsen, myndig. Lavværge er Anders Sørensen. Vurderingsmænd: Hr. Petersen og Peder Jørgensen af Bækkeskov. Gæld til husmand Jens Christian Bøgesø og husmand Jens Jørgensen af Nørre Tvede. Underskrifter fra Lars Nielsen, Anders Sørensen, Peder Jørgensen og Petersen.  
Den 22. september 1820: Jens Christophersen af Hyllede i Kongsted sogn er død. Enken er Kirsten Jensdatter. Lavværge for enken er Hans Jensen. Arvinger er søskende: Bror: Niels Christophersen, som er død, bror, Peder Christophersen, bror, Hans Christophersen, søster, Ane Christophersdatter, som er enke, søster, Margrethe Christophersdatter, som er gift med Peder Jensen, søster, Karen Christophersdatter, som er gift med Ebbe Christensen. Nævnes og er vist indtægt: Niels Larsen i Hemmestrup. Vurderingsmænd: Niels Nielsen Sjolte og Petersen af Bækkeskov. Underskrifter fra Kirsten Jensdatter, Hans Jensen, Niels Christoffersen, Peder Christoffersen, Hans Christoffersen, Ebbe Christensen og Peder Jensen, Petersen og Niels Nielsen [hvordan kan Niels Christophersen sætte sin underskrift, hvis han er død?].
Den 7. maj 1829: Rasmus Christensen, som er søn af Christen Rasmussen i Sjolte i Snesere sogn, er død. Begge forældre lever.
Den 29. juni 1829: Cathrine Sophie Eilersdatter, som var gift med husmand Søren Rasmussen i Brøderup i Snesere sogn, er død. Enkemanden bliver siddende i uskiftet bo.
Den 11. august 1829: Gårdmand Jacob Hansen i Hyllede i Kongsted sogn er død. Enken er Mette Jensdatter. Børn: Søn, Hans Jacobsen, 45 år [1784], søn, Niels Jacobsen, 36 år [1793], søn, Jens Jacobsen, 25 år [1804]. Da alle arvinger er myndige, bliver der ikke afholdt noget skifte.
Den 12. december 1830: Husmand Peder Jørgensen af Hyllede i Kongsted sogn er død. Enken bliver siddende i uskiftet bo.
Den 24. december 1830: Jørgen Hansen, som er søn af gårdmand Hans Nielsen af Engelstrup i Everdrup sogn, er død. Begge forældre lever.
Den 24. december 1830: Smeden Lars Pedersen af Stavnstrup i Everdrup sogn har hængt sig. Han efterlader en søn og en datter, som begge er ugifte.
Den 17. december 1830: Skytten Hans Hansen Aabye på Bækkeskov Gods er død. Enken er Mette Jensdatter. Børn: Datter, Ane Marie Hansdatter Aabye, datter, Hanne Marie Hansdatter Aabye, begge ugifte. Fortsætter den 2. januar 1831: Lavværge for enken er smed Lars Christensen af Terslev. Formynder for børnene er møller Magnus Stobbe af Helledes Mølle i Everdrup sogn. Skytten har penge til gode hos sadelmager Peter Østerberg af Præstø. Enken Mette Jensdatter bor i Terslev. Vurderingsmænd: Sognefoged Jens Larsen og hjælpesognefoged Jens Andersen af Engelstrup i Everdrup sogn. Underskrifter fra Mette Jensdatter, Jens Andersen, Lars Christensen og Magnus Stobbe.
Den 21. januar 1831: Gårdfæster Poul Clausen og hans hustru Maren Rasmusdatter af Sølperup i Snesere sogn er begge døde. Børn: Datter: Søn, Jens Poulsen, søn, Claus Poulsen, søn, Lars Poulsen, søn, Niels Poulsen, datter, Karen Poulsdatter, datter, Ane Marie Poulsdatter, datter, Kirstine Poulsdatter, datter, Margrethe Poulsdatter, som er død den 19. januar 1831. Børnenes formynder er deres farbror, gårdmand Lars Jensen af Dyrlev i Beldringe sogn. Gæld til gårdmand Christen Hansen af Sølperup, gårdens tjenestekarl Anders Jensen af Sølperup, husmand Rasmus Hansen af Brøderup samt gårdmand Lars Jensen af Dyrlev. Vurderingsmænd: Sognefoged Niels Nielsen af Brøderup og tingløber Steffen Rasmussen af Snesere. Der er en regning i forbindelse med begravelsen fra gårdmand Hans Hansen af Sølperup og fra smed Jørgen Nielsen af Engelstrup i Everdrup sogn. Aftægtsmand Hans Nielsen af Sølperup skyldes der også penge til. Endvidere er der udgifter til Ole Ernst af Sølperup og købmand Grønvold. Fæstebrevet er dateret den 16. september 1811. Der er overskud i boet, og der udbetales arv til børnene. Pengene til sønnen Claus er indbetalt i Overformynderiet. Snesere sogns Fattigvæsen har måtte påtage sig at forsøge de resterende børn, Jens, Lars, Niels og Ane Marie. Underskrifter fra Lars Jensen, Hans Nielsen, Christen Hansen, Hans Hansen, Anders Jensen, Hans Larsen, Rasmus Hansen, Ole Ernst, Jørgen Larsen og Jørgen Nielsen samt vurderingsmændene Niels Nielsen og Stephen Rasmussen. Alle undtagen de to sidste med ført pen.
Den 24. januar 1831: Ole Pedersen af Bækkeskov Strandhuse i Everdrup sogn er død. Enken bliver siddende i uskiftet bo ifølge loven af 21. juni 1799.
Den 24. januar 1831: Bodil Hansdatter, som var gift med husmand Ole Gotfred af Hemmestrup i Everdrup sogn, er død. Enkemanden forbliver siddende i uskiftet bo.
Den 24. januar 1831: Husmand Jacob Henriksen af Nyprøve i Everdrup sogn er død. Enken er Kirsten Clementsdatter. Børn: Søn, Henrik Jacobsen, 15 år [1816], søn, Niels Jacobsen, 11 år [1820], søn, Clemen Jacobsen, 2 år [1829], datter, Inger Jacobsdatter, datter, Ane Kirstine Jacobsdatter, begge ugifte. Lavværge for enken er Hans Christian Jensen af Eskilstrup i Kongsted sogn. Formynder for børnene er Henrik Hansen af Bøgesø i Everdrup sogn. Vurderingsmænd: Sognefoged Jens Larsen og hjælpesognefoged Jens Andersen af Engelstrup i Everdrup sogn. Der er gæld til tjenestekarl Lars Hansen af Herlufholm efter regning af 17. januar 1831. Enken ønsker skiftet afsluttet dags dato, da hun agter at erstatte de mangler, der er ved huset. Der er overskud i boet, som deles mellem enken og børnene. Underskrifter fra Kirsten Clemensdatter, Hans Christian Jensen, Henrik Hansen, Jens Larsen og Jens Andersen.
Den 26. januar 1831: Smed Lars Pedersen af Stavnstrup i Everdrup sogn er død. Enken er Ane Eriksdatter. Børn: Søn, Jørgen Larsen, 28 år [1803], datter, Maren Larsdatter, ugift. Lavværge for enken er møller Lars Pedersen af Stavnstrup. Jørgen er værge for sin søster. Der er gæld til møllersvend Søren Pedersen af Stavnstrup. Vurderingsmænd: Sognefoged Jens Larsen og hjælpsognefoged Jens Andersen af Engelstrup. Underskrifter fra Ane Eriksdatter, Lars Pedersen, Jørgen Larsen, Jens Larsen og Jens Andersen.
Den 15. januar 1841: Husmand Jørgen Andersen af Sjolte i Snesere sogn er død. Enken er Karen Jørgensdatter. Børn: Søn, Anders Jørgensen, opholder sig hjemme på husmandsstedet, søn, Jørgen Jørgensen, som er gårdmand i Nørre Smidstrup i Snesere sogn, datter, Karen Jørgensdatter, 24 år [1817], som opholder sig i Sjolte, datter, Grethe Jørgensdatter, 23 år [1818], som opholder sig i Snesere. Lavværge for enken er Rasmus Jørgensen. Smed Ole Nielsen af Sjolte bliver værge for de umyndige døtre, da brødrene beder sig fritaget. Vurderingsmænd: Stephan Rasmussen af Snesere og Lars Jeppesen af Brøderup. Underskrifter fra Karen Jørgensdatter, Rasmus Jørgensen, Anders Jørgensen, Jørgen Jørgensen, Ole Nielsen, Stephan Rasmussen og Lars Jeppesen.
Den 2. marts 1841: Gårdmand Peder Hansen af Snesere Torp [Thorup] er død. Enken er Karen Nielsdatter. Arvinger: Søster, Sidse Hansdatter, som er gift med Rasmus Andersen af Sølperup, søster, Karen Hansdatter, som er gift med Peder Danielsen af Snesere Torp, afdøde søster, Cathrine Hansdatter, som er død og har efterladt sig følgende børn: Søn, husmand Hans Pedersen af Snesere Torp, søn, Peder Pedersen af Faksinge, datter, Anne Pedersdatter, som er gift med Jens Nielsen; halvsøster, Lisbeth, som er død og har efterladt sig følgende børn: Søn, Christen Nielsen, søn, Ole Nielsen, søn, Lars Nielsen, datter, Karen Nielsdatter. Lavværge for enken er gårdmand Niels Hansen af Basnæs i Vejlø sogn. Til stede er aftægtsmand Rasmus Andersen af Sølperup, indsidder Peder Danielsen af Snesere Torp, husmand Hans Pedersen af Snesere Torp, tjenestekarl Peder Pedersen af Faksinge, husmand Jens Nielsen af Snesere, indsidder Christen Nielsen af Sølperup, indsidder Ole Nielsen i Hyllede i Kongsted sogn, Lars Nielsen Kudsk på Bækkeskov gods og husmand Jacob Andersen ved Ravnemøllen. Vurderingsmænd: Sognefoged Peder Pedersen af Store Røttinge og tingløber Stephan Rasmussen af Snesere. Fordringer hos Peder Hansen af Everdrup, Ingvard Nielsen af Bårse, Peder Pedersen af Everdrup, Niels Jensen af Over Even og gårdmand Rasmus Pedersen af Bøgeskov. Karen Nielsdatters børn: Søn, Niels Hansen. Nævnes: Jens Lauritsen af Everdrup, Niels Pedersen af Snesere Torp, Peder Poulsen af Sølperup, Willum Nielsen af Everdrup og Hans Willumsens enke af Snesere Torp. Underskrifter fra Karen Nielsdatter, Niels Hansen, Rasmus Andersen, Peder Danielsen, Hans Pedersen, Peder Pedersen, Peder Pedersen, Jens Nielsen, Christen Nielsen, Ole Nielsen, Lars Nielsen, Jacob Andersen, Peder Pedersen og Stephan Rasmussen.
Den 1. april 1847: Husfæster Morten Hansen meddeler, at hans datter, Martine Olesine Emilianne Mortensdatter er død. Hun efterlader sig intet.
Den 7. april 1847: Gårdmand Peder Pedersen i Snesere Torp er død. Enken er Ane Pedersdatter. Børn af første ægteskab: Søn, Hans Pedersen, der er husmand i Snesere Torp, søn, Peder Pedersen, der er indsidder i Nørre Smidstrup, datter, Anne Kirstine Pedersdatter, der er gift med husmand Jens Nielsen i Snesere. Børn af andet ægteskab med Ane Pedersdatter: Søn, Niels Pedersen, 24 år [1823], der anmelder dødsfaldet og bor hjemme, søn, Jens Pedersen, 23 år [1824], der opholder sig på Nysø, datter, Mette Sophie Pedersdatter, 14 år [1833]. Fortsætter den 18. maj 1847: Lavværge for enken er Peder Povelsen af Sølperup. Alle myndige arvinger er til stedet. Den afdøde har ingen slægtninge, der værge for umyndige børn bliver gårdmand Hans Andersen i Snesere Torp. Vurderingsmænd: Sognefoged Peder Pedersen af Store Røttinge og Tingmand Steffen Rasmussen af Snesere. Der er ingen gæld i boet og således 300 Rigsdaler til deling mellem børnene. Underskrifter fra Ane Pedersdatter, Peder Povelsen, Hans Andersen, Hans Pedersen, Peder Pedersen [søn], Jens Nielsen, Niels Pedersen, Peder Pedersen [af Store Røttinge] og Stephen Rasmussen.

Skifter fra Lundbygaards gods

Den 31. januar 1782: Lisbeth Madsdatter, som var gift med gårdmand Hemming Pedersen af Risby af Bårse sogn, er død. Børn fra første ægteskab med Niels Hemmingsen: Søn, Jens Nielsen, der er gift og bor i Risby, søn, Mads Nielsen, der er gift og bor i Dyrlev i Beldringe sogn, datter, Karen Nielsdatter, der er gift med Peder Jensen af Lundby, datter, Maren Nielsdatter, der er gift med husmand Jens Rasmussen af Lundby. Vurderingsmænd: Hans Jacobsen af Risby og Jens Nielsen af Lundby. Boet blev opgjort den 31. oktober 1781. Boet indeholder 11 heste, hopper og føl, 12 kvæg og kalve, 10 får, 9 svin og 4 grise. Gårdens stuehus er på 7 fag, længen mod øst på 12 fag, længen mod syd på 13 fag, og længen mod vest på 13 fag. Der skal betales løn til tjenestekarlen Nicolai. Udgifterne overstiger langt over indtægterne, så der bliver ikke noget at arve til børnene. Uægte underskrifter fra Hemming Pedersen, Jens Nielsen og Hans Jacobsen.
Den 18. februar 1782: Gårdmand Jochum Johansen af Hammer er død. Enken er Kirsten Hansdatter. Børn: Søn, Ejler Jochumsen, 19 år [1763], søn, Niels Jochumsen, 17 år [1765], søn, Hans Jochumsen, 11 år [1771], søn, Johan Jochumsen, 8 år [1774], søn, Anders Jochumsen, 5 år [1777], søn, Jens Jochumsen, 1½ år [1780], datter, Kirsten Jochumsdatter, 13 år [1769], datter, Anna Jochumsdatter, 9 år [1773]. Lavværge for enken er Povel Pedersen af Hammer, mens formynder for børnene er Lars Clant af Hammer. Vurderingsmænd: Jens Nielsen af Lundby og Hans Jacobsen af Risby i Bårse sogn. Jochum Johansen havde i forvejen skænket nogle ting til begge sine to døtre, hvilke ting indskrives i skiftet. Gårdens stuehus mod syd er på 18 fag, vestlængen er på 11 fag, nordlængen på 15 fag og østlængen på 11 fag. Der er overskud i boet, som deles mellem enken og børnene. Underskrifter fra Povel Pedersen, Lars Hemmingsen Clant, Jens Nielsen af Lundby og Hans Jacobsen af Risby.
Den 18. februar 1782: Gårdmand Lars Madsen af Hammer er død. Enken er Karen Hansdatter. Børn: Datter, Ane Larsdatter, 8 år [1774], datter, Ellen Larsdatter, 5 år [1777], datter, Johanne Larsdatter, 3 år [1779]. Formynder for børnene er Hans Jacobsen. Lavværge for enken er Peder Pedersen af Hammer. Vurderingsmænd: Ladefoged Jens Nielsen og Bondefoged Hans Jacobsen af Risby i Bårse sogn. Gårdens stuehus er på 18 fag. Længen mod øst er på 11 fag, længen mod syd på 17 fag og længen mod vest på 7 fag. Til gården hører 2 vognheste, 6 plovheste, 4/4 køer, 16/4 får og en vogn. Der er intet at arve for enken og børnene, men stedfaren, Anders Axelsen, sætter penge til side til hvert af pigernes bryllup. Ægte underskrift fra Karen Hansdatter, og uægte underskifter fra Hans Jacobsen, Peder Pedersen, Jens Nielsen og Hans Jacobsen.
Den 20. september 1782: Gårdmand Søren Hansen af Hammer-Torup er død [i 1779]. Enken er Maren Hansdatter. Børn: Datter, Dorthea Sørensdatter. Formynder for pigen er Ole Hansen. Lavværge for enken er Ole Svendsen. Vurderingsmænd: Jens Ladefoged af Lundby og Hans Jacobsen af Risby i Bårse sogn. Boet var blevet opgjort den 4. august 1779. Stuehuset er på 11 fag, bygningen mod vest er på 7 fag, bygningen mod nord er på 10 fag, og bygningen mod øst er på 10 fag. Gården har 2 vognheste og 4 plovheste. Gæld til Niels Hansen, Ole Hansen, Peder Madsen fra nytår 1780 samt Torkild Hansen i Hammer. Underskrifter fra Niels Pedersen, Olle Hansen, Olle Svendsen, Hans Jacobsen af Risby og Jens Pedersen af Lundby.
Den 22. april 1782: Kromand Peder Steffensen af Hammer-Torup er død. Enken er Helvig Jensdatter. Børn: Datter, Anne Marie Pedersdatter, datter, Johanne Pedersdatter. På pigernes vegne er mødt Lars Larsen Skrædder af Lundby. Lavværge for enken er Jens Pedersen af Lundby. Vurderingsmænd: Jens Nielsen af Lundby og Jens Jacobsen af Risby i Bårse sogn. Gæld til købmand Wilken Hornemann i Næstved, Weysendunck i Præstø, Hans Feldbereder af Præstø, Jochum Snedkers enke af Præstø, gamle Jens Nielsen af Blangslev i Hammer sogn, Børring på Lundbygaard for kakkelovn. Der er intet at arve, men faren har på forhånd givet datteren Johanne en bryggerkedel, en fyrerkiste og et fyrersengested. Ægte underskrifter fra Helvig Jensdatter, Lars Larsen, Jens Nielsen og Jens Jacobsen, mens Jens Pedersens underskrift nok er uægte.
Den 20. december 1782: Gårdmand Jens Hansen Jyde af Lundby er død. Enken er Anne Rasmusdatter. Børn: Datter, Anne Jensdatter Jyde, som er gift med husmand Peder Johansen af Lundby, datter, Karen Jensdatter Jyde, som er gift med Peder Hansen på stedet [Jydes gård], datter, Sidsel Jensdatter Jyde, 20 år [1762], søn, Rasmus Jensen Jyde, 13 år [1769], datter, Mette Jensdatter Jyde, 11 år [1771], datter, Kirsten Jensdatter Jyde, 6 år [1776]. Lavværge for enken er Hans Pedersen. Formynder for umyndige børn er Søren Nielsen af Lundby. Vurderingsmænd: Jens Nielsen og Carsten Larsen af Lundby. Gårdens stuehus er på 12 fag, den vestre længe på 14 fag, den søndre længe på 12 fag, og den østre længe på hhv. 6 og 4 fag. Der er gæld til Hans Pedersen af Lundby, købmand Wessendunk, købmand Terpager Staal og tjenestefolk. Gælden er større end indtægterne, og der er ikke noget at arve. Peder Hansen overtager dog gården på vegne af sønnen Rasmus Jensen Jyde til denne bliver gammel nok til at overtage, og pigerne skal have et bryllup. Underskrifter fra Hans Pedersen, Søren Nielsen, Jens Nielsen og Carsten Larsen.
Den 12. februar 1783: Maren Clausdatter, som var gift med husmand Lars Nielsen af Lundby er død. Børn: Søn, Niels Larsen, 3 år [1780], datter, Anne Larsdatter, 5 år [1778]. Vurderingsmænd: Jens Nielsen og Peder Hansen af Lundby. Boet er registreret i juni 1782, men morens tøj havde hun givet til datteren, før hun døde. Der er gæld til købmand Terpager i Vordingborg, købmand Peder Staal i Vordingborg, madame Nestins og Søren Nielsen. Dødsboet er et hus på 5 fag samt en lade. Der er ellers intet at arve.
Den 28. juli 1783: Ole Sørensen af Lundby Torp er død. Enken er Birthe Nielsdatter. Børn: Søn, Søren Olsen, 16 år [1767], datter, Margrethe Olsdatter, 22 år [1761], datter, Anne Olsdatter, 11 år [1772]. På de umyndige børns vegne er mødt Jens Clausen af Lundby. Lavværge for enken er Niels Andersen af Lundby Torp. Vurderingsmænd: Jens Nielsen af Lundby og Hans Hartvigsen af Lundbygaard. Gårdens stuehus er på 12 fag, en vestre længe på 12 fag, en nordre længe på 8 fag samt en østre længe på 12 fag. Der er gæld til Niels Jacobsen af Pederstrup i Mogenstrup sogn. Der er overskud i boet, som deles mellem enken og børnene. Enken giver derudover noget at indboet til børnene. Underskrifter fra Birte Nielsdatter, Niels Andersen, Jens Clausen, Jens Nielsen og Hans Hartvigsen.
Den 8. september 1783: Husmand Christopher Jensen af Lundby er død. Enken er Sidse Nielsdatter. Børn af første ægteskab: Søn, Jens Christophersen af Øbjerggaard Gods, datter, ?, som er gift med husmand Hans Hiort af Lundby. Børn af andet ægteskab: Datter, Bodil Christophersdatter, som er gift med husmand Hermand Bentsen af Lundby. Som observant for børnene er mødt husmand Hans Pedersen af Lundby. Lavværge for enken er gårdmand Jens Hansen af Ugledige i Allerslev sogn. Vurderingsmænd: Hans Hartvigsen af Lundbygaard og gårdmand Jens Hansen af Lundby. Der er gæld til husmand Jens Olsen af Lundby samt til broren Jens Hansen af Ugledige. Begge døtrene er tilfredse med, hvad de allerede har fået, og sønnen får mandens gangklæder foruden de penge, som han havde til gode, og som enken lover at betale. Uægte underskrifter fra Hans Hartvigsen, Jens Hansen, Hans Pedersen, Jens Hansen, Jens Hiort, Hermand Bentsen og Jens Christoffersen.
Den 3. oktober 1789: Kirsten Frantzdatter, som var gift med gårdmand Hans Nielsen, er død. Børn: Datter, ?, datter, ?. Hans Nielsen er mødt op sammen med sin svoger, Hans Frantzen. Vurderingsmænd: Gårdmand Peder Axelsen af Hammer og Anders Hansen af Hammer. Hans Nielsen kommer med et tilbud, som skifteretten accepterer. Underskrifter fra Hans Nielsen, Hans Frantzen, Peder Axelsen og Anders Hansen.
Opsummering af nogle skifter den 16. april 1791:
1    Kirsten Frantzdatter, som var gift med gårdmand Hans Nielsen, er død. Vurderingsmænd: Ladefoged Søren Paulsen og gårdmand Anders Hansen af Hammer. Hans Nielsen erklærer, at han har holdt sig til sin givne erklæring den 3. oktober 1789.
2    Ingeborg Jensdatter, som var gift med gårdmand Anders Hansen af Hammer, er død. Børnenes fødselsværge er deres farbror, Rasmus Hansen. Vurderingsmænd: Ladefoged Søren Paulsen og gårdmand Hans Nielsen af Hammer. Anders Hansen erklærer, at han har holdt sig til sin givne erklæring den 16. oktober 1789.
Underskrifter fra Hans Nielsen, Anders Hansen, Hans Frendsen, Rasmus Hansen, Hans Nielsen endnu engang og Anders Hansen endnu engang.
Den 27. november 1797: Ellen Andreasdatter, som var enke efter afdøde husmand Knud Nielsen af Lundby, er død. Børn: Søn, Niels Knudsen, 37 år [1760], som opholder sig på stedet, søn, Andreas Knudsen Hugger, 35 år [1762], som opholder sig ved Køge, søn, Frantz Knudsen, 26 år [1771], som tjener hos Frantz Rasmussens enke på Trangsinggaard i Lundby, datter, Ellen Knudsdatter, som er gift med Peder Olsen Væver ved Køng Fabrique men opholder sig på stedet, datter, Johanne Knudsdatter, 26 år [1771], som tjener hos inspektør Voelker i Køng. Værge for Johanne er hendes morbror, gårdmand Rasmus Andreasen af Lundby. Vurderingsmænd: Sognefogedens søn, Hans Hansen, og husmand Peder Christensen af Lundby. Skiftet udsættes, og Niels Knudsen lover at få de fraværende arvinger til at møde op næste gang. Underskrifter fra Niels Knudsen, Ellen Knudsdatter, Rasmus Andreasen, Hans Hansen og Peder Christensen.
Den 19. oktober 1813: Ane Mathiasdatter, som var gift med husmand Hans Nielsen af Hammer, er død. Børn: Søn, Niels Hansen, 26 år [1787], søn, Mathias Hansen, 23 år [1790], søn, Jens Hansen, 16 år [1797], datter, Inger Hansdatter, ugift. Formynder for børnene er husmand Jens Hansen af Hammer-Thorup. Vurderingsmænd: Sognefoged Hans Hansen af Hammer og tingmand Eiler Nielsen af Hammer. Gæld til husmand Bendt Jørgensen. Overskuddet i boet deles mellem enkemanden og børnene. Underskrifter fra Hans Nielsen, Niels Hansen, Mathias Hansen, Jens Hansen, Hans Hansen og Eiler Nielsen.
Den 2. oktober 1813: Ellen Hansdatter, som var gift med husmand Niels Knudsen af Lundby, er død. Børn: Søn, Knud Nielsen, 15 år [1798], datter, Ellen Nielsdatter, 9 år [1804], datter, Mette Nielsdatter, 8 år [1805], datter, Karen Nielsdatter, 6 år [1807].  Formynder for umyndige børn er forrige gårdmand Hans Pedersen af Lundby. Vurderingsmænd: Sognefoged Peder Hansen og tingmand Mads Torkildsen af Lundby. Underskrifter fra Niels Knudsen, Hans Pedersen, Peder Hansen og Mads Torkildsen.
Den 3. december 1813: Kirsten Nielsdatter, som var gift med husmand Niels Olsen af Risby Hestehave i Bårse sogn, er død. Børn: Søn, Ole Nielsen, 14 år [1799], datter, Gyde Nielsdatter, datter, Ane Maria Nielsdatter, datter, Maren Nielsdatter. Børnenes værge er deres farbror, husmand Lars Olsen af Øen Smidstup i Jungshoved sogn. Vurderingsmænd: Sognefoged Lars Pedersen af Bårse og husmand Peder Larsen af Risby. Gæld til købmand Worm i Præstø. Underskrifter fra Lars Olsen, Niels Olsen, Lars Pedersen og Peder Larsen.
Den 24. februar 1814: Husmand og bødker Jens Steffensen af Risby Skov i Bårse sogn er død. Hans hustru, Ane Marie Hansdatter, var i forvejen død. Børn af første ægteskab: Datter, Kirsten Jensdatter, søn, Peder Jensen. Datter i andet ægteskab: Datter, Bodil Jensdatter. Formynder for børnene af første ægteskab er deres morbror, Rasmus Jensen af Risby. Formynder for datteren i sidste ægteskab er hendes morbror, gårdmand Hans Hendriksen af Lekkende i Øster Egesborg sogn. Vurderingsmænd: Sognefoged Lars Pedersen af Bårse og husmand Peder Larsen af Hammer. Underskrifter fra Hans Henrichsen, Rasmus Jensen, Lars Pedersen og Peder Larsen.
Den 28. april 1814: Gårdmand Peder Axelsen af Hammer i Præstø Amt er død. Børn: Søn, Niels Pedersen, 21 år [1793], datter, Karen Pedersdatter, som er gift med gårdmand Morten Hansen af Lundby Thorup, datter, Maren Pedersdatter, ugift, datter, Ane Pedersdatter, ugift. Børnenes farbror, gårdmand Anders Axelsen af Hammer, er værge for de 3 umyndige børn. Vurderingsmænd: Sognefoged Hans Hansen af Hammer og gartner Peder Larsen på Lundbygaard. Underskrifter fra Morten Hansen, Anders Axelsen, Hans Hansen og Peder Larsen.
Den 4. februar 1832: Husfæster Niels Nielsen af Almindel ? meddeler, at hans søn, Niels Nielsen, er død 4 år gammel.
Den 21. februar 1832: Husfæster Hans Nielsen Fog af Hammer meddeler, at hans hustru, Maren Pedersdatter, er død. Fortsætter den 22. marts 1832: Børn: Søn, Hans Hansen Fog, 32 år [1800], datter, Margrethe Hansdatter Fog, som er gift med husmand Anders Poulsen i Hammer.
Den 22. februar 1832: Husfæster Anders Hansen Smed af Lundby meddeler, at hans datter, Lisbeth Andersdatter, er død.
Den 24. februar 1832: Husfæster Christen Andersen af Lundby meddeler, at hans datter, Ingeborg Christensdatter, er død 8 år gammel.
Den 25. februar 1832: Husfæster Jens Pedersen Smed alias Jens Pedersen Riis af Lundby er død. Enken sidder i uskiftet bo.
Den 7. marts 1832: Ane Jensdatter, som var gift med husfæster Hans Hansen i Lundby, er død. Enkemanden sidder i uskiftet bo.
Den 21. marts 1832: Karen Andersdatter, som var gift med husfæster Hans Hansen i Hammer-Torup, er død.
Den 26. marts 1832: Om skiftet efter gårdmand Peder Olsen og hustru af Hammer.

Skifter fra Vordingborg Amts distrikt - under Præstø Amt

Nedenstående findes under Vordingborg Amt under Amter og len under Øvrige samlinger på www.sa.dk.

Opslag 3-15
Den 14. marts 1720: Christoph Joachim Giese af Vordingborg er død. Han var justitsråd og amtsmand over Vordingborg Amt og døde på Vordingborg Slot den 6. juli 1719. I amtsmanden fravær har Henrich Smith givet ordre til, at skiftet skal afholdes af Johan Christopher Jensen og Jørgen Diderichsen Fuglsang, men der underskrives med Tord Tordsen i stedet for Jensen, da Jensen er blevet konstitueret Amtsforvalter. Vurderingsmænd: Peder Poulsen og Rasmus Damb af Vordingborg. Annonceringen er foregået den 29. januar 1720 og underskrevet af Caspar Martin Schøller, E. J. Eggers og Bornemann og protocoleret af L. Abro. Den 20. januar 1720 er der en skrivelse fra Weineche af Helsingør på vegne af sin søster, hvor han fraskriver sig arv. C. Weincke er indskrevet som lavværge. Giese havde en gård i Knudsby i Vordingborg Landsogn. Gården er udfæstet i to halvdele til ridefoged Hans Kirckman og Jørgen Nielsen af Knudsby. Giese havde haft Lekkendegaard i Øster Egesborg sogn i forpagtning sammen med kaptajn Schindel fra 1714 til 1716 og har gæld derfra overleveret af Amtsforvalter Hans Henrich Gundelach. Der skyldes tjenesteløn til gårdmand Niels Rasmussen af Kastrup for 1½ års tjeneste i år 1716 og 1717, Ole Povelsen af Knudsby for 3½ års tjeneste fra 1716 til 1719, Hans Stær i Hulemose Mølle for 2 år fra 1716 til 1718, Peder Rasmussen, som nu tjener hos Friderich Jørgensen af Knudsby for 1½ fra 1717 til 1719, Anders Hansen, som nu er hos sin far, Hans Andersen, for 1½ år fra 1716 tl 1717, Henrich Hansen, som nu tjener hos Johan Christopher Jensen for 1717 til 1719 samt til Karen Nielsdatter, der nu opholder sig i Næs i Kastrup sogn for 1½ år. Desuden er der gæld til provst Jacob Batolomæi Hansteen for 2 års tjeneste fra 1717 og 1718 for Knudsbygaard og den halve gård i Næs. På vegne af justitsråd von Carleritz er mødt Caspar Brandt af Sønder Mern om en obligation på 500 rigsdaler fra justitsråd von Carleritz af Altona dateret København den 11. juni 1707, hvilket brev er underskrevet af Caspar Brant af Sønder Mern den 15. januar 1720. Obligationen er udskrevet til Christian Friderich Giese af Holck og læst i dødsboet efter ham den 11. juli 1710, og han kaldes også Oberst von Holcken. Med renter bliver gælden på 942 rigsdaler. Amtsforvalter Uldrich Christian Schandorf af Skanderborg har en fordring fra den 24. juli 1707. Prokurator Biørn Mørck af København fordrer på vegne af afdøde madame Ester Warenholtz for en obligation dateret den 27. februar 1717 på 870 rigsdaler, hvilket er bekræftet i København den 18. august 1719 af Notarius Publicus Rasmus Æreboe. Mons. Christen Hesselberg fremlægger en retsdom fra den 18. marts 1711, hvori angives, at der er gæld til ritmester Leritzo af Tjelegaard i Jylland. Fortsætter den 26. juli 1720: Der er udlagt penge fra Frantz Laimann og kromanden i Gjørslev for den afdøde frues jordfæstelse. Underskrevet den 12. marts 1720 af H. von der Osten. Peder Paludan af Vordingborg, som har produceret Øster Egesborg kirkebog på 87 sider, har ikke fået betalingen for halvdelen af kirkegælden. Regimentskriver Hans Madsen Kraft af Næstved har en regning på Knudsbygaards besætning dateret den 24. juli 1720. Jørgen Nielsen på Knudsbygaard er død, og enken har afstået deres halvdel. Der er nu et afsnit om gården i Køng, der tilhørte herredsfoged Jacob Gad. Maren, som er enke efter mester Johan Snedker, har penge til gode for ligkisten. Jacob Skrædder af Neder Vindinge har løn til gode for 3½ år. Fortsætter den 30. august 1720: Der fremlægges et brev fra den 2. august 1720 fra præsten i Borup, mag. Magnus Regel, der er morbror til Christoph Giese. Der omtales noget arv fra Malmø i Skåne efter afdøde madame Charlotte Lime, som var gift med borgmester Krattmeier, hvilket repræsenteres af justitsråd Lime. Borgmesteren hedder nu von Grønvold. Etatsråd Schönbach nævnes. Der snakkes om Magnus Regels søstersøn, Mons. Basballe, der er studerende på 3. år, samt datter ved navn Margrethe Basballe, og en rejse over Nørbjerg i Holsten til Utrecht i Holland og videre til Rom. Endvidere omtales af Regel borgmester Bendetz og borgmester Judiux, der fulgte efter Bendetz, rådmand Brun og rådmand Peter Hegegaard, der var assessorer. Der er nu diverse noter fra 1712 til 1720 underskrevet af C. Flor, Gravløv, C. G. Clausen, P. K. Lund, Johfrid Brandt, Holst, Golner, M. Esbeck, Benzon, M. Basballe, Smith, Schæffer, Kirchsten, Fris, Christiansen, M. Kamhøi og M. Danielsen. Der er nu en liste over de ting, som Giese har købt på auktion efter afdøde husfoged ved Vordingborg Slot, Ernst Ditløv Gerber.
Opslag 28-93
Petra Sophia Redtz på Næsbyholm er død, men den må du selv læse.
Den 24. januar 1721: Snedkermester Johan Mathias Eggers Snedker af Vordingborg er død. Enken er Maren Knudsdatter. Børn: Søn, Thomas Johansen Eggers, 20 år [1701], søn, Lars Johansen Eggers, 10 år [1711], datter, Anna Maria Johansdatter Eggers, 14 år [1707], datter, Maria Johansdatter Eggers, 13 år [1708]. Vurderingsmænd: Jacob Mathiesen af Vordingborg og Haagen Pedersen af Oringehus på Vordingborg Slot. Boet er registreret den 17. januar 1721. Der er gæld til Sr. Peder Larsen og madame Kinck. Underskrifter fra J. Mathisøn og Haagen Pedersen. Der er overskud i boet, som deles mellem enken og børnene.
Den 21. juli 1722: Villum Bojesen af Rødstofte i Øster Egesborg sogn er død. Børn: Søn, Boje Villumsen, datter, Madam Schmitz, som var gift med Simon Schmitz, der er død og har efterladt børn. Værge for børnene er sognepræsten Steen Funch. Vurderingsmænd: Ebbe Ibsen og Casper Nielsen af Rødstofte. Nævnes: Sognepræsten Sivert Snidstrup samt Peder Larsen Staal af Vordingborg. Der er udestående gæld hos: Lars Hansen af Nørre Mern, Rasmus Orla af Nørre Mern, Peder Gregersen af Nørre Mern, Gillius Nielsen af Kalvehave, Hans Heboe af Ørslev, Peder Bechman af Gederød i Allerslev sogn, Peder Olsen af Skuderup [nedlagt landsby i Øster Egesborg sogn], Niels Madsen af Skuderup, Andreas Hermandsen af Skuderup, Peder Rasmussen af Ugledige i Allerslev sogn, Boe Nielsen af Ugledige og Povel Ibsen af Allerslev. Der er en dom fra den 4. maj 1717 om at betale til enken efter Hans Jacobsen Abild. For begravelsen er der betalt til Friderik og degnen Peder Crone. Amtsforvalteren er Johan Christopher Jensen. Der er fordringer fra Christen Erichsen af Vordingborg, Oge Dahlstrøm af det Falsterske og Lollandske Regiment, Christopher Guldsmed af Vordingborg og Margrethe Simonsdatter i forbindelse med sin afdøde morfar. Underskrifter fra Ebbe Ibsen og Casper Nielsen. Fortsætter den 18. august 1722: Arvinger mødt op: hr. Sivert Snidstrop, sønnen, Bøye Willumsen, der er forpagter på Strandegaard og mons. Bernt Schmertz. Sognepræsten for Øster Egesborg, Friderik Steen Funch, er kurator for umyndige arvinger. Regimentskiver Hans Svane indgiver regninger for restance 1711, 1715, 1716 og 1717. Der skrives lidt om de forskellige fordringer fra tidligere. Der snakkes om fordring fra Hendrich Melkiorsen. Fortsætter den 8. september 1722: Handler igen om de forskellige fordringer, bl.a. fra Peder Larsen Staal af Vordingborg, Hendrich Melkiorsen Folsak [Folsach] og Ebbe Ibsen af Rødstofte. Der uddeles til: Boie Willumsen, broderlod, madam Sivert Snidstrop, søsterlod, arvinger hos enken efter Simon Smertz. Dernæst opdeles sidste del atter efter deres morbror: Søn, Bernt Smertz, søn, der tager imod sin egen del, søn, Christen Smertz, datter, Catharina Smertz, som er gift, datter, Margretha Smertz, datter, Anne Smertz, som disse to Boie Willumsen er formynder for, datter, Karen Marie Smertz, som degnen Rasmus Hassel er værge for, datter, Wennike Smertz, som hører under Sivert Snidstrop.
Den 2. oktober 1722: Niels Sebbesen af Askov Mølle i Snesere sogn er død. Enken er Kirsten Sørensdatter. Lavværge for enken er Jens Andersen Lindholm af Bøgesø i Everdrup sogn. Børn med første hustru, Kirsten Brodersdatter: Søn, Sebbe Nielsen, 25 år [1697], datter, Gundel Nielsdatter, som er gift med forpagter Mads Jacobsen på Brorupgaard, datter, Karen Nielsdatter, som er gift med forpagter Sivert Thommesen på Søbygaard. Vurderingsmænd: Mads Ibsen af Bårse og Ole Nielsen Tved af Skevered?. Gæld til Sivert Thommesen. Der er også gæld fra den 24. marts 1714 til ?. Desuden er der gæld til Hans Larsen af Snesere. Underskrifter fra J. C. Lindholm, Hans Eilersen og Sigvart Thomesen. Fortsætter den 6. november 1722: Tjenestefolkene Christen Andersen og Anne Hansdatter skal have 1 års løn foruden møllersvend Jørgen Jensen og drengen Rasmus Rasmussen. Fortsætter den 8. januar 1723: Gæld til Michel Hansen af Brøderup i Snesere sogn, Jørgen Pedersen af Everdrup, Ole Kolding af Dysted i Toksværd sogn, Jens Andersen af Snesere Torp, Peder Møller af Aaside i Snesere sogn, unge Peder Nielsen af Snesere Torp, Ole Croemand af Snesere, Lars Boesen af Brøderup, Niels Jensen af Bøgesø, Niels Frandsen af Aaside, Svend Faiesen af Lille Røttinge, mag. Hans Sakariasen, Henrich Olsen af Bøgesø og Peder Nielsen af Brøderup. Til sidst er skyldig Hans Olsen af Bøgesø. Der er en obligation til Niels Sebbesen fra borgmester Jens Madsen Hviid af Helsingør fra 16. juni 1718, som fremlægges af Anders Peitersen af Næstved. Ingen underskrifter.

Konceptskifter fra Vordingborg Amt

Den 13. marts 1756: Husmand Jens Jensen Houmand af Lundby, hans hustru, Maren Michelsdatter, og deres datter, er alle fundet ombragt, manden hængende i et kammer, mens Maren og datteren ligger døde i sengen. En kort optælling af tingene i huset. ”Derpaa blev begge de 3de døde som fra stuen udgaar til gaarden fol huset indtil videre foranstaltning med et dørl lagenen voseli føyet ligesom vagt bliver ordineret ved huset til samme tid”. Vurderingsmænd: Ladefoged Stephen Holm og sognefoged Claus Bonde. Underskrifter fra Stephan Holm og Claus Bonde. Fortsætter den 28. juli 1756: Først en lang smøre om diverse dokumenter. Boet er blevet registreret den 12. juli 1756 af Holm og Bonde. Skødet på huset er fra den 30. november 1745. Hartvig Skrædders hustru, Gundel Diderichsdatter, var mødt op omkring gæld til hendes mand, der er død. Børge Jacobsen af Vordingborg er mødt op på anmodning af Claus Bonde. I øvrigt gæld til Rasmus Nielsen Klant [skrevet Kland], Lars Pedersen og Jacob Madsen af Risby i Bårse sogn for befordring med doktor Wirtz omkring obduktion, Jens Hemmingsen af Vordingborg for befordring, Christen Snedker af Lundby, Hans Christiansen Møller af Lundby, Niels Larsen Hugger af Lundby, Dr. Wirtz, kirurg Christian Jacob Kruse og kirurg Friderich Schreiber. Underskrifter fra Stephan Holm og Claus Bonde. Fortsætter den 20. marts 1757: Skiftet foretages på Beldringegaard. Der har været efterlyst arvinger i forskellige gazetter. Samme vurderingsmænd som året før. Der er indløbet en meddelelse fra Dronninglund og Halds birketing i Jylland, at der er en halvbror til Jens Jensen Hovmand, som er husmand Peder Pedersen Rygter af Hald by. Der er noget om alder, som er 46 år, 65 år og 50 år. Der har været afholdt auktion over familiens indbo. Der er gæld til Hans Espensen af Magleby på Gjørslev Gods, købmand Peder Staal af Vordingborg,  Morten Børring, Christopher Smed, Ole Pedersen af Snertinge, Ole Pedersen af Fæby, Jens Olsen af Snertinge, Hans Christensen af Lundby, Rasmus Sørensen af Lundby, Peder Simonsens enke, unge Niels Hansen af Lundby og Lars Skrædder af Lundby. Underskrift fra Stephan Holm. Fortsætter den 18. maj 1757: Vurderingsmænd: Stephen Holm og Mathias Sommer. Der er en skrivelse fra Peder Pedersen Rygter fra Jylland dateret den 21. april 1757. Jens Hovmand skulle være afskediget fra kavalleriet den 16. januar 1745, hvor han var 38 år gammel, hvorefter han ved døden skulle være 49 år gammel. Peder Pedersen Rygters bror skulle dog være 67 år gammel. Jens Hovmand er altså ikke en bror til Peder Pedersen Rygter i Hald. Der er et mindre overskud i boet, men da der ikke er nogle kompetente arvinger, forbliver pengene hos amtsforvalteren til øvrigheden. Underskrifter fra Stephen Holm og Matthias Sommer.
Den 10. april 1756: Møllersvend Jørgen Danielsen Larsen under Beldringe gods er død – nok fra Askov Mølle i Snesere sogn. Vurderingsmænd: Stephen Holm af Ugledige i Allerslev sogn og Willads Pedersen. Jørgens mor er Magdalene Pedersdatter og hans far afdøde Daniel Larsen. Jørgens bror er Christian Danielsen Larsen. Regning fra mølleren Niels Krag. Underskrifter fra Stephen Holm, Vilads Pedersen og Niels Krag.
Den 30. august 1756: Peder Pedersen Walsdorph af Allerslev er død. Enken er Maren Torchildsdatter. Børn: Søn, Torkild Pedersen Walsdorph, myndig, som bor under Avnø i Køng sogn, søn, Peder Pedersen Walsdorph, 19 år [1737], der tjener som skriverdreng hos birkeskriver Prehn, datter, Nille Marie Pedersdatter Walsdorph, som er gift med skovridder Philip Hendrich Raff på Tølløsegaard i Holbæk Amt. Birkedommer Prehn er kurator for sønnen Peder Walsdorph. Lavværge for enken er skoleholder Enok Kreimann i Allerslev skole. Vurderingsmænd: Bondefoged Niels Villumsen og Michel Jensen, begge af Allerslev. Alle 3 børn giver afkald på arv til fordel for deres mor ved skrivelse pr. 3. juni 1756 underskrevet af Torchild Pedersen Walsdorph, skovridder Raff, Peder Pedersen Walsdorph og kurator Birkeskriver Prehn. Uægte underskrifter fra Niels Villumsen og Michel Jensen samt ægte underskrifter fra J. Prehn og E. Kreimann.
Den 2. december 1756: Cathrina Magdalena Wøldike, som var gift med Peder Louman Hof, er død på Gaunøgaard. Peters far er forpagter Simon Petter Hof. Forvalteren ved Gaunø Gods, Laurits Ellerup, har gjort et eller andet. Forpagteren på Vesterbygaard i Kalundborg Amt nævnes. Vurderingsmænd: Stephen Holm og Claus Bonde. Catharina Magdalenas mor er madame Cathrina Dolner sl. Wøldikes, som vist boede i Odense. Øvrige arvinger: Bror, Peder Wøldike, som er sognepræst for Soderup og Eskildstrup i Roskilde Amt, bror, Sebastian Wødike, som er forpagter på Strårupgaard i danske Holsten, søster, Karen Wøldike, som opholder sig hos sin bror, søster, Dorothea Wøldike, som er gift med Gregers Tjørnelund [skrevet Tiørnlof] på Gjerlev [Tabygaard], søster, Anne Wøldike, som opholder sig hos sin mor, søster, Jacobine Wøldike, som opholder sig hos sin mor. Underskrifter fra Stephan Holm og Claus Bonde. Fortsætter den 29. december 1756: Boet gøres op. Enkemanden med sin far bekendtgør, at der ikke skal laves yderligere i forbindelse med skiftet. Underskrifter fra Peder Louman Hoff, Simon Peter Hoff, Ulæselig underskrift, Stephen Holm og Claus Bonde. Fortsætter den 22. februar 1757: Vurderingsmænd: Stephen Holm og Niels Michelsen. Andre tilstedeværende er Peder Louman Hof og Simon Petter Hof. På sine søskendes og egne vegne er mødt sognepræst Peder Wøldike. Karen, Anne og Jacobine Wøldike har fået tilladelse til at være deres egen værge, trods det at de er umyndige. Underskrifter fra Peder Wøldike, Stephen Holm og Niels Michelsen.
Den 20. juni 1757: Møller Jacob Krog af Grumløse Mølle i Udby sogn er død. Enken er Johanne Schade. Børn: Søn, Hans Jacobsen Krog, 2 år [1755]. Lavværge for enken er skovridder Ravn af Ørslev. Formynder for sønnen er hans nærmeste slægtning, som er Jørgen Kirschman af Stensby Mølle i Kalvehave sogn, idet denne er gift med en søster til Jacob Krog. Vurderingsmænd: Ladefoged Stephen Holm på Beldringe Gods og bondefoged Niels Madsen af Bårse. Boet bliver registreret. Der er dyr stående hos Hans Pedersen af Hastrup i Beldringe sogn, hos Lars Jørgensen af Sværdborg og hos Hans Pedersen af Neble i Sværdborg sogn. Noget af dato den 5. februar 1742 er hos Michael Vinding, og noget andet af den 6. marts 1744 er hos Jørgen Kirschman. Til ejendommen hører Nyemølle, som af retten er eller andet til Michel Jensen af Tubæk Mølle og Hans Andersen af Ennegaards Vejrmølle i Skibinge sogn. Udestående gæld til Skoleholder Juel af Knudsby i Vordingborg Landsogn af den 3. juli 1755, slagter Rasmus Clemmesen af København af den 1. april 1754, Jacob Funch af Køge af den 14. april 1756, Gotfried Harse af Køge af den 27. januar 1756 og Jens Giørup af Præstø af den 3. maj 1750. Underskrifter fra Jørgen J. Kirckmann, Anders Hansen [af Ennegaards Vejrmølle], MIS [nok Michel Jensen af Tubæk Mølle], Stephan Holm og Niels Madsen. Fortsætter den 20. oktober 1757: Regnskabet gøres op. Der er yderligere gæld til Lars Nielsen af Bårse, Niels Skrædders enke af Grumløse, korporal Stribolt (skrevet Strybolt), Otte Lorentsen af Dyrlev i Beldringe sogn, Lars Hansen af Hastrup i Beldringe sogn, Lars Christophersen af Snesere, Lars Krog af Ornebjerg i Kastrup sogn, Niels Krog af Sallerup i Køng sogn, Iver Ingvorsen af Sallerup i Køng sogn, Jørgen Huusmand af Teglstrup, Christen Torkildsen af Stuby i Kastrup sogn, Hans Esbensen af Snertinge i Sværdborg sogn, Hans Pedersen af Neble i Sværdborg sogn, Peder Kierby af Hastrup i Beldringe sogn, Niels Jensen Pirdrud af Ørslev, Lars Nielsen af Neble i Sværdborg sogn, Lars Smed af Ornebjerg i Kastrup sogn, Jens Husmand af Torp, Peder Eskesen af Lundby, Hans Madsen Husmand af Lundby, Hans Smed af Dyrlev i Beldringe sogn, Anders Erlandsen af Ørslev, Hans Pedersen af Bårse, Niels Fransen af Grumløse, Ole Hugger af Skallerup, Jens Mortensen af Sværdborg, Peder Winsløf af Faksinge i Beldringe sogn, Nicolai Skoemager af Stuby i Kastrup sogn, Ole Hansen af Hastrup i Beldringe sogn, Lars Pedersen af Risby i Bårse sogn, Hendrich Larsen af Ørslev, Tyge Nielsen af Hastrup i Beldringe sogn og Wilhelm Casein. Der skal betales løn til møllersvenden Johan Hansen for 1½ år. Underskrifter fra Stephan Holm og Niels Madsen.
Den 27. september 1757: Karen Hansdatter, som var gift med Anders Hansen af Ennegaards Vejrmølle i Skibinge sogn er død. Børn: Søn, Hans Andersen, 24 år [1733], søn, Ole Andersen, 21 år [1736]. Vurderingsmænd: Niels Jørgensen Ladefoged ved Jungshoved Gods og Stephen Holm Ladefoged ved Beldringe Gods. Skødet er dateret den 22. maj 1740. Til boet hører et hus med tilliggende byggeplads beliggende i Præstø på Grønnegaden på den sydlige side mellem sognepræst Colstrup ejendom og Niels Carstensens mølleplads. Bevillingen til opbygning af Nye Mølle er dateret den 23. oktober 1744. Brøstfældigheden af møllen er udført af tømmermand Svend Johansen Møller af Lekkende Mølle og Michel Jensen af Tubæks Mølle. Huset er på 6 fag og udhuset på 9 fag. Der er gæld til borger Mathias Jørgensen af Præstø af obligation dateret den 2. juni 1745 og Johan Giertsen ved Rekkende i Allerslev sogn efter obligation dateret den 10. juni 1745. Der er endvidere gæld til Niels Jørgensen Ladefoged og enken efter Rasmus Hougaard af Smidstrup Hovgårde i Skibinge sogn. Der er et pænt overskud i boet, som deles mellem Anders Hansen og hans sønner. Underskrifter fra Anders Hansen, Hans Andersen og Oluf Andersen.
Den 23. januar 1758: Selvejerbonde Anders Pedersen af Skovhuse i Øster Egesborg sogn, er død. Enken er Karen Pedersdatter. Parret har ingen børn. Arvinger: Mor, Ellen Jensdatter, som er gift med gårdmand Mads Hansen af Ørslev under Vordingborg Rytterdistrikt, og han er til stede, helsøster, Lisbeth Pedersdatter, som er gift med gårdmand Bent Nielsen af Skovhuse i Øster Egesborg sogn, og han er til stede, halvbror, Mads Pedersen af Græsbjerg i Sværdborg sogn, som er død og har efterladt sig følgende børn: Søn, Jørgen Madsen, 28 år [1730], som vist skal arve gården, søn, Peder Madsen, som er død og har efterladt sig: Datter, Maria Pedersdatter, 4 år [1754], der opholder sig hos sin mor, der nu er gift med gårdmand Peder Jørgensen af Græsbjerg i Sværdborg sogn; datter, Kirsten Madsdatter, 26 år [1732], som er ugift og opholder sig hos sin mor, der nu er gift med Lars Hansen af Græsbjerg i Sværdborg sogn, der er fraværende. Lavværge for enken er skovridder Christian Raufn af Ørslev. Vurderingsmænd: Ladefoged Ephraim Schumacher af Rødstofte i Øster Egesborg sogn og Hans Pedersen af Øster Egesborg. Anders Pedersen er død den 25. november 1757. Skødet på gården er dateret den 21. april 1700, og havde tilhørt enkens første ægtemand, Hans Hansen Fyhn. Før da tilhørte skødet Hans Laursen, som Hans Hansen Fyhn var stedsøn til, og som fik skødet den 9. april 1742. Der er gæld til Johan Steffens af Vordingborg efter regning, skovridder Christian Raufn af Ørslev, Mads Jensen af Ørslev, Jens Pedersen af Skuderup i Øster Egesborg sogn, Jens Pedersen af Skovhuse i Øster Egesborg sogn, degnen Møller af Mern, smeden Hans Pedersen af Øster Egesborg, tjenestedrengen Ole Pedersen og tjenestepigen Maren Rasmusdatter. Underskrifter fra E. Schumacher, Hans Pedersen, Jørgen Madsen, Mads Hansen og Bendt Nielsen.

Skifteprotokol fra Tryggevælde Amt

Den 29. juni 1772: Drengen Christen Mortensen Alsing på Nysø er død. Forældre: Morten Alsing og Cathrine Larsdatter af Tryggevælde Tinghus ved skifte den 29. december 1762 tilfalden fædrene arv. Arvinger: Helsøster, Karen Mortensdatter Alsing, som tjener i Store Heddinge, halvbror, Andreas Mortensen Alsing, 18 år [1754], som tjener hos en stolemager i København, halvsøster, Ingeborg Mortensdatter Alsing, som er gift med skomager Christen Mathiasen af Sorø, halvsøster, Anne Margrethe Mortensdatter Alsing, som tjener hos doktor Buchhave i Sorø. På arvingernes vegne er mødt Christen Mathiasen af Sorø. Vurderingsmænd: Oluf Evand og Johan Peter Grumm af Nysø. Der er modtaget et brev fra Doctor [Rudolph] Buchhave af Sorø dateret den 6. januar 1772, som fortæller, at drengen er død hos skomager Lars Mogensen af Karise for 10 år siden, hvor han skulle være 2 år gammel. Der er også et brev fra Christen Mathiasen dateret den 5. marts 1772, hvori præsten af Karise, hr. Reimer, bekræfter, at drengen er død. Lars Mogensen af Karise bekræfter i et brev dateret den 13. april 1772, at drengen var svag og er død. Drengens fædrene arv fordeles derefter til hans hel- og halvsøskende. Ingen underskrifter.

Konceptskifter fra Tryggevælde Amt

Den 19. februar 1756: Petter Witussen af Kongsted er død, fordum forvalter i Tryggevælde distrikt. Vurderingsmænd: Stephen Holm og Peder Rasmussen af Kongsted. Fem af syv af mandens børn er til stede: Søn, Petter Witussen, datter, den ældste jomfru Anne Kirstine Witussen, datter, Jacobine Witussen, datter, Anne With Witussen, datter, Else Witussen. Ikke tilstede er den ældste søn, Jens Witussen, og datteren, Kirstine Witussen, der opholder sig på Fuglebjerggaard hos Jespersen i Svanholm. Underskrifter fra Stephan Holm og Peder Rasmussen. Fortsætter den 18. marts 1756: Børn: Søn, Jens Witussen, som er skytte på Næsbyholm, myndig, søn, Petter Witussen, 16 år [1740], til stede, datter, Anne Kirstine Witussen, 34 år [1722], ugift og til stede, datter, Kirstine Witussen, 28 år [1728], ugift og fraværende, datter, Jacobine Witussen, 24 år [1732], datter, Anne With Witussen, 18 år [1738], datter, Else Witussen, 17 år [1739], de tre sidste er ugift og til stede. For de umyndige børn er til stede deres morbror, Jørgen Telling, forvalter ved Bregentved. Skødet er dateret den 16. oktober 1748 fra Hans Nielsen. Der er 4 længer og i alt 36 fag. Der er afsagt en dom den 2. december 1743 i forholdt til Johan Johansen, der i 1753 skal have opholdt sig på Knuthenborg på Lolland, men det vides ikke, hvor han opholder sig nu. Der snakkes så om et fæstebrev, som er dateret den 20. august 1720 på Kongsted sogne Konge ?. Endvidere omtales et fæstebrev dateret den 1. maj 1751 under Lystrup Gods. Udgifter til Friderich Leegardt på Højstrup i forhold til obligation af 27. januar 1750 med renter fra 1755, til Peder Jensen Smed af Nørre Smidstrup i Snesere sogn i forhold til obligation af 1. juli 1754 med renter fra 1755. Underskrifter fra Stephan Holm, Peder Rasmussen og Jørgen Telling på vegne af arvingerne. Fortsætter den 21. maj 1756: Til stedet er Jacobine Witussen og forvalter Telling af Bregentved. Der laves en liste over bøger i boet, bl.a. 2 hebraiske bøger. Underskrifter fra Stephen Holm, Peder Rasmussen, Jørgen Telling og Jacobine Witussen. Fortsætter den 8. juli 1756: Advokaten Johan Joachim Anchersen har indgivet en regning. Underskrifter fra Stephen Holm og Peder Rasmussen. Fortsætter den 16. september 1757: Samme vurderingsmænd som året før. Andre tilstedeværende er den ældste søn, Jens Wittusen, samt børnenes morbror, forvalter Jørgen Telling. Der har været auktion i Kongsted den 22. maj og den 3. juni 1756 over tingene. Der er gæld til Anne Kirstine Witussen, Peder Hugger af Hørsey, Margrethe Slagter af Kongsted, Jens Jensen af Hyllede, Christen Larsen af Eskilstrup, smeden Rasmus i Kongsted, Erik Giætte af Aastrup, Anders Hansen af Kongsted, Jakob Olsen af Svennerup, Jens Rasmussen af Hyllede, Peder Olsen af Kongsted, Lars Olsen af Kongsted, Jens Rasmussen af Kongsted, Anders Olsen af Aastrup og Jens Tærske af Eskilstrup. Johan Johansen, som opholdt sig på Knuthenborg på Lolland har et krav efter en tingsdom af den 2. december 1743. Anden gæld til justitsråd og rådmand Nissen, advokat Anchersen, amtsforvalter Jens Rosted, kammerjunker von Holstein, snedker Lars Sørensen, Johan Schwarz [skrevet Schwarts], som er købmand i Køge og apoteker Gierken i Næstved. Der er overskud i boet, som deles mellem børnene. Formynder for den yngste søn er Jens Witussen, som er skytte på Næsbyholm i Vordingborg Amt.

Skifter - Københavns Universitets gods i Præstø Amt

Den 21. februar 1755: Maren Jensdatter af Vallebo i Hylleholt sogn, men angives som Fakse sogn, er død. Hun var trolovet til Christen Hansen, på hvis gård hun opholdte sig, men de er vist gift? Børn: Søn, Jens Laursen af Fakse by under Rosenlunds gods, søn, Hans Laursen af Fakse. Skifteforretningen af holdes af Martinus From fra Vester Egede sammen med vurderingsmændene Peder Hansen af Fuglsang i Hylleholt sogn og Rasmus Nielsen af Rejnstrup i Hylleholt sogn. Marens ejendele er solgt på auktion den 5. februar 1755, hvis købere er: Laurs Pedersen i Vallebo, Hans Skrædder i Hovby [i Fakse sogn], Mads Jensen i Hylleholt, Peder Slangerup i Rødehus ved Rosenlund, Jørgen Eilersen i Stubberup, Niels Laursen i Fakse, Niels Bødker i Hovby [i Fakse sogn], Peder Væver ved Rosenlund, Niels Larsen i Rejnstrup, Rasmus Hansen gaardmand i Fakse, Jens Pedersen, som tjener hos Poul Hansen i Favrby, Hans Olsen i Ellebækshuset, Peder Hansen i Fuglesang, Forvalter Hverring, Anders Pedersen i Hovby [i Fakse sogn], husmand Jochum Michelsen i Strandhoved, Hans Smed i Tystrup [i Fakse sogn], en datter til Johan Pas i Vallebo, Karen Lauritzdatter i Vallebo, Peder Pedersen i Borreshoved [i Fakse sogn], Peder Mogensen i Orup [i Roholte sogn], Thomas Mortensen i Fakse, Hans Jensen i Jyderup [i Fakse sogn], Thomas Hansen i Fakse, Hans Jørgensen i Hylleholt, Hermand Hansen i Vallebo, hr. Jægind i Fakse, Laurs Dreyer ved Stranden, Hemming Hansen i Vallebo, Christen Andersen i Vallebo, Jens Smed i Tystrup [i Fakse sogn], og s. Peder Wiimb på Favrby. Gæld til Hans Jensens søn, Jørgen Hansen, og skoleholder Michel Rohl samt Rasmus Nielsen i Rejnstrup og Peder Hansen i Fuglesang. Endvidere gæld til Niels Pedersen i Fakse og Hans Laursen i Borreshoved [i Fakse sogn]. Underskrifter fra Laurs Pedersen og Rasmus Nielsen. Skoleholderen [Michel Rohe] er fra Karise. Til sidst underskrifter fra Christen Hansen, Martinus From, Peder Hansen og Rasmus Nielsen.
Den 24. februar 1755: Dorthe Pedersdatter, som var gift med Knud Jørgensen i Gødstrup [i Toksværd sogn] er død. Børn: Søn, Jens Pedersen, datter, Mette Pedersdatter, som er gift med Peder Pedersen i Borreshoved [i Fakse sogn]. Skifteforretningen foretages af Martinus From fra Vester Egede med vurderingsmænd: Stephen Rasmussen og Jens Rasmussen af Gødstrup [i Toksværd sogn]. Børnene skænker Knud Jørgensen deres arv. Underskrifter fra Knud Jørgensen, Jens Pedersen, Peder Pedersen af Borreshove, Stephan Rasmussen og Jens Rasmussen.
Den 25. februar 1755: Thomas Ingvorsen af Stenstrup i Rønnebæk sogn er død. Enken er Maren Bendtsdatter. Enkens lavværge er Jørgen Laursen i Gødstrup [i Toksværd sogn]. Børn: Søn, Niels Thomæsen, 10 år [1745]. Værge for drengen er Ingvor Jørgensen i Gødstrup. Skifteforretningen foretages af Martinus From fra Vester Egede med vurderingsmænd: Laurs Jespersen af Aaderup og Søren Lintrup af Gødstrup. Underskrifter fra Maren Bendtsdatter, Jørgen Laursen, Laurs Jespersen og Søren Lindtrup.
Den 11. marts 1755: Anders Christensen i Gødstrup [i Toksværd sogn] er død. Enken er Kirsten Laursdatter. Laurs Jørgensen er lavværge for enken. Arvinger er afdødes søskende: Bror, Peder Christensen, som bor i Høsten [i Sønder Dalby sogn] på Turebyholms gods, bror, Christopher Christensen, som bor i Shiæderup by under Turebyholm, søster, Inger Christensdatter, som er gift med Daniel Pedersen i Olstrup [i Ulse sogn] under Gisselfeldt gods, søster, Mette Christensdatter, som er gift med Peder Christensen i Olstrup [i Ulse sogn] under Gisselfeldt gods. Skifteforretningen foretages af Martinus From fra Vester Egede med vurderingsmænd: Stephan Rasmussen og Jens Rasmussen af Gødstrup. Gæld til enkens bror, der er Anders Laursen, som bor i Brødløsehus under Sparresholm gods [måske Kongsted?]. Underskrifter fra Kirsten Laursdatter, Anders Larsen, Peder Christensen, gårdmand i Skiæderup på egne og søsteren, Mettes vegne, Christopher Christensen, indsidder i Skiæderup og Inger Christensdatter.
Den 3. juni 1755: Mads Olufsen i Strøby er død. Enken er Maren Christensdatter. Lavværge for enken er unge Niels Christensen i Strøby. Arvinger: Søster, Bodil Olufsdatter, som var gift med Anders Skrædder i Magleby under Gjorslev Gods, men som er død og har efterladt sig: Søn, Jens Andersen, der er gårdmand i Magleby, søn, Mads Andersen, der er gårdmand i Magleby, søn, Hans Andersen, som er husmand under Gjorslev Gods, datter, Birthe Andersdatter, som er gift med husmand Peder Thomæsen i Strøby. Skiftet foretages af Martinus From fra Store Elmue [i Roholte sogn] med vurderingsmænd: Niels Bech og Christen Erichsen af Strøby. Gæld til Hans Nielsen, som enken betaler med det samme. Enken forbliver på sin gård. Underskrifter fra Maren Christensdatter, Niels Christensen, Niels Jeppesen Bech og Christen Erichsen.
Den 28. juni 1755: Kirsten Ibsdatter, som var gift med Rasmus Larsen i Elsborghuset i Fakse sogn, er død. Børn: Datter, Marie Pedersdatter, som er gift med Niels Hansen i Lystrup i Hårlev sogn, datter, Ane Pedersdatter, hvis formynder er Lars Pedersen i Ammerup [i Hårlev sogn], datter, Karen Pedersdatter, hvis formynder er Niels Hansen i Lystrup [i Hårlev sogn]. Martinus From i Elmue afholder skiftet sammen med vurderingsmændene Peder Hansen af Fuglesang [i Hylleholt sogn] og Rasmus Nielsen af Rejnstrup [i Hylleholt sogn]. De 2 af døtrene opholder sig hos Rasmus Larsen. Underskrifter fra Rasmus Larsen, Niels Hansen af Lystrup, Lars Pedersen, Peder Hansen og Rasmus Nielsen.
Den 18. september 1755: Indsidder Rasmus Christensen i Herlufmagle er død. Enken er Kirsten Pedersdatter. Børn: Søn, Christen Rasmussen, 4 år [1751], søn, Søren Rasmussen, 2 år [1753]. Lavværge for enken er gårdmand Mads Hansen af Herlufmagle. Formynder for børnene er gårdmand Jens Michelsen af Herlufmagle. Vurderingsmænd: Anders Veile og Poul Christensen af Herlufmagle. Gæld til Niels Simonsen Koemand i Herlufmagle. Gælden er langt større end indtægterne, og der er intet at arve, men enken lover at betale for al gælden. Underskrifter fra Kirsten Pedersdatter, Mads Hansen, Jens Michelsen, Anders Veile og Poul Christensen.
Den 13. februar 1756: Maren Jeppesdatter, som var gift med Oluf Nielsen i Strøby, er død. Børn: Søn, Mads Olsen, 24 år [1732], som tjener hos Hans Nielsen i Strøby, søn, Niels Olsen, 22 år [1734], som opholder sig hos sin far, søn, Christen Olsen, 16 år [1740], som tjener hos Peter Erlandsen i Strøby, søn, Jens Olsen, 14 år [1742], som er hos sin far, og hvis formynder er gårdmand Peter Erlandsen, datter, Bodil Olsdatter, som er gift med gårdmand Peter Erlandsen i Strøby. Vurderingsmænd: Niels Bech og Christen Erichsen af Strøby. Underskrifter fra Oluf Nielsen, Mads Olufsen, Niels Olufsen, Peder Erlandsen, Niels Jeppesen Bech og Christen Erichsen.
Den 29. juni 1756: Anna Catrina Boes, som var gift med Jochum Buchflies i Sønder Dalby, er død. Børn: Søn, Christopher Rasmussen, 10 år [1746], hvis formynder er degnen Mons. Boe til Enderslev og Vråby, søn, Jochum Jochumsen Buchfleisch, 6 år [1750], som er hjemme hos sin far med formynder, Hans Pedersen af Dalby, datter, Birgitta Jensdatter, som tjener i København. Anna Catrina døde på Jomfruens Egede gods, hvor hun tjente, og hvis formynder er mons. Boes, der er fødeværge, da han er bror til Anna Catrine Bøss. Vurderingmænd: Oluf Hansen af Fakse by og Hans Pedersen af Sønder Dalby. Der blev holdt Vurdering over hendes ting i Hollænderhuset ved Jomfruens Egede den 11. november 1755. Tingene blev solgt i Dalby den 10. marts 1756. Vurderingsmænd var Rasmus Pedersen og Jens Hansen af Egedegaard. Køberne på auktionen var: Hendrich Danielsen af Rode i Sønder Dalby sogn, Povel Christensen af Sønder Dalby, Hans Thomsen, som tjener hos præsten i Sønder Dalby, Peder Eriksen Snedker af Follerød, Peder Bødker af Fakse, Niels Rasmussen af Thielstrupgaard i Fakse sogn, Anders Smed af Freerslev, Hans Madsen af Viverup, korporal Hans Laursen af Sønder Dalby, Anders Pedersen Gaard af Shiaderup, Bodil, som tjener hos Laurs Pedersen i Frenderup, Niels Skomager i Prossehuset i Favrby sogn, husmand Niels Thomasen i Forde, Mads Christensen i Dalby-Borup, Christen Pedersen i Schrodsberg, Oluf Hansens enke i Jenstrup, Christopher Pedersen i Frenderup, Oldriks enke i Tågerup, Simon Bødker i Dalby, Morten Rasmussen i Aas, Morten Pedersen i Druestrup, Husmand Mads Jensen i Babberup, Hans Nielsen Kromand i Dalby, Mogens Hansen Møller i Babberup Mølle, Qvist Skrædders enke i Tågerup, Mons. Kaabe i Sønder Dalby Skov, smeden Uldrich i Sønder Dalby, Morten Jensen Spillemand i Fakse, Hans Olsen i Babberup og Anders Olsen i Babberup. Gæld til Hans Nielsen af Dalby og Uldrich Pedersen Smed af Dalby. Regning fra Anders Olsen af Køge. Underskrifter fra Jochum Buchfleisch, Oluf Hansen og Hans Pedersen.
Den 20. juli 1756: Maren Christensdatter, som var gift med Peder Nielsen Bech af Strøby, er død. Arvinger: Bror, unge Niels Christensen af Strøby. Vurderingsmænd: Christen Erichsen og Niels Jeppesen af Strøby. Boet registreres ikke, da der indgås en venlig forening mellem broren, Niels Christensen, og ægtemanden, Peder Nielsen Bech, som lover at holde gården i forsvarlig stand og betale sine skatter og gæld. Underskrifter fra Peder Nielsen Bech, Niels Christensen, Niels Jeppesen og Christen Eriksen.
Den 30. september 1756: Anna Hansdatter, som var gift med Jens Jensen af Fakse, er død. Arvinger er søskende: Søster, Maren Hansdatter, som er gift med Christen Erichsen af Strøby, søster, Magdalena Hansdatter, som er gift med Hans Nielsen af Strøby, søster, Margaretha Hansdatter, hjemme hos sin far, søster, Elisabeth Hansdatter, som er hjemme hos sin far, bror, Hans Hansen, som opholder sig i Fakse. Skiftet foretages af Martinus From af Elmue med vurderingsmændene Oluf Hansen og Laurs Andersen af Fakse. Underskrifter fra Jens Jensen, Oluf Hansen og Laurs Andersen.
Den 29. april 1757: Sidsel Larsdatter, som var gift med Hans Larsen af Strøby, er død. Hun kaldes efterfølgende for Sidsel Nielsdatter. Hun døde i et hus kaldet Moesehus i Strøby ved Store Heddinge. Børn: Søn, Lars Hansen, 9 år [1748], søn, Peder Hansen, 4 år [1753], datter, Inger Hansdatter, 14 år [1743]. Vurderingsmænd er Christen Erichsen og Niels Jeppesen Bech af Strøby. Værge for børnene er Rasmus Larsen i Elsborghuset [i Fakse eller Hylleholt sogn]. Underskrifter fra Hans Larsen, Rasmus Larsen, Niels Jeppesen og Christen Erichsen.
Den 29. april 1757: Jens Thuesen af Strøby er død. Enken er Birgitha Espensdatter [der underskriver sig med Inger]. Børn: Søn, Thue Jensen, 10 år [1747], datter, Maren Jensdatter, 8 år [1749], datter, Karen Jensdatter, 5 år [1752], datter, Margaretha Jensdatter, 7 uger [1757]. Lavværge for enken er Thue Thuesen. Formynder for børnene er Christen Christensen. Vurderingsmænd er Niels Bech og Christen Erichsen af Strøby. Der er gæld til Lars Jordhøy. Underskrifter fra Inger Espensdatter, Thue Thuesen, Christen Christensen, Niels Jeppesen Bech og Christen Eriksen.
Den 13. september 1757: Birthe Jensdatter, som var gift med indsidder Søren Jensen af Hellested, er død. Børn fra første ægteskab: Søn, Niels Christensen af Stevnshuset i Tåstrup i Hellested sogn under Juellinge Gods. Børn fra andet ægteskab: Søn, Jens Hemmingsen, som er livdragon i Holstein. Børn fra tredje ægteskab: Søn, Jens Sørensen, som tjener hos Lars Pedersen af Ammerup i Hårlev sogn, datter, Ane Sørensdatter, som er gift med Jens Pedersen af Arnøje i Hellested sogn under Juellinge Gods. Birthe og Søren var indsiddere hos bonden Hendrich Joensen af Hellested. Rasmus Larsen af Elsborghuset i Fakse sogn er mødt op for at varetage sagen på børnenes vegne. Vurderingsmænd: Christen Erichsen af Strøby og Hendrich Joensen af Hellested. Boet er meget lille, så udgifterne omkring begravelsen giver underskud. Underskrifter fra Søren Jensen, Rasmus Larsen, Hendrich Joensen og Christen Eriksen.
Den 22. november 1757: Søren Jacobsen af Tommestrup i Store Heddinge sogn er død. Enken er Inger Rasmusdatter. Børn: Stedsøn, Hemming Gregersen, 19 år [1738], søn, Jens Sørensen, 14 år [1743], søn, Peder Sørensen, 13 år [1744], søn, Lars Sørensen, 6 år [1751], søn, Gregers Sørensen, 4 år [1753], datter, Ane Sørensdatter, 9 år [1748]. Lavværge for enken er Peder Pedersen af Tommestrup. Formynder for børnene er gårdmand Svend Jacobsen af Lyderslev. Vurderingsmænd: Niels Carlsen af Særslev og Anders Jensen af Ringe. Gårdens stuehus er på 11 fag. Der er en længe mod vest på 15 fag. Længerne mod syd er på 6 fag og mod øst på 4 fag. Der er endnu et hus bygget på gårdens jord, som er på 4 fag. Gælden overstiger indtægterne, da gården er temmelig brøstfældig, og en del af besætningen. dvs. vognheste og plovheste, mangler, og der er således ikke noget til enken og børnene at arve. Underskrifter fra Inger Rasmusdatter, Peder Pedersen, Svend Jacobsen, Niels Karlsen og Anders Jensen.
Den 16. januar 1758: Snedker Jochum Buchfleisz [Jochim Buchfleish] af Sønder Dalby by og sogn er død. Børn: Søn, Jochum Jochumsen Buchfleisz. Formynder for drengen er degnen Mads Boe for Enderslev og Vraaby menighed, der er drengens morbror. Vurderingsmænd: Oluf Hansen af Fakse og Hans Pedersen af Dalby. Der blev afholdt auktion over snedkerens ting den 2. november 1757, hvor køberne var: Laurs Jensen Slagter i Krageborghuset, Mads Hansen af Frenderup, Oluf Jensen af Store Elmue i Roholte sogn, Peder Bødker af Fakse, Hans Nielsen af Dalby, gørtleren i Fakse, Hans Christian Corporal af Fakse, Rasmus Brand af Fakse, Anders Sørensen af Frenderup i Sønder Dalby sogn, Niels Rasmussen af Frenderup, Hans Skrædder af Sønder Dalby, sergent Hans Larsen af Sønder Dalby, Povel Skrædder i Nybyhuset, Jørgen Thomæsen af Sønder Dalby, Oluf Andersen af Nielstrup i Ulse sogn, Jørgen Snedker af Fakse, Lars Dreyer af Fakse, Morten Nielsen af Babberup i Sønder Dalby sogn, Christopher Pedersen af Frenderup, Daniel Nielsen af Druestrup i Sønder Dalby sogn, Jørgen Rasmussen af Atterup i Øster Egede sogn, Niels Rasmussen af Kejlstrup, Jørgen Snedker af Præstø, sergent Anders Larsen af Fakse, Lars Jensen af Viverup i Sønder Dalby sogn, Steenberg af Sønder Dalby, Niels Ladefoged af Fakse, Niels Hansen af Høsten i Sønder Dalby sogn, Peder Skomager af Ås i Sønder Dalby sogn, Jens Ibsen af Borup i Kongsted sogn eller måske Dalby-Borup, Lars Andersen af Rode i Sønder Dalby sogn, Hans Larsen i Trondhjemhuset, Morten Pedersen af Druestrup, Anders Rød af Fakse, Jens Rasmussen af Atterup, Peder Nielsen af Jenstrup i Sønder Dalby sogn, Niels Hansen af Dalby-Borup, Jens Povelsen af Jenstrup, Mads Smed af Nielstrup, Lars Olsen af Olstrup i Ulse sogn, Christen Tømmermand af Nielstrup, Mons. Strich på Egede og Simon Jensen af Sønder Dalby. Boet har penge til gode hos Bendt Jacobsen af Tågerup i Sønder Dalby sogn. Udgifter til Hans Pedersen af Sønder Dalby for at grave graven og kromand Hans Nielsen af Sønder Dalby. Endvidere er der gæld til Jørgen Thomæsen af Dalby, Uldrich Smed af Sønder Dalby, Anders Pedersen af Sønder Dalby, Anders Larsen af Aas og Peder Skomager af Ås. Formynderen og morbroren angiver, at drengen er uopdraget, og han kræver en hel del penge til drengens skolegang og opdragelse. Underskrifter fra Mads Boes, Ole Hansen og Hans Pedersen.
Den 22. januar 1758: Husmand Lars Olsen af Endeslev er død. Enken er Sidsel Jørgensdatter. Børn: Søn: Oluf Larsen, 21 år [1737]. Formynder for Oluf er Laurs Pedersen af Ammerup i Hårlev sogn. Lavværge for enken er Oluf Thomæsen. Vurderingsmænd: Oluf Hansen af Fakse og Niels Jensen af Hovby i Fakse sogn. Der er en regning fra afdøde Kirstine Flindt af Køge fra den 21. januar 1757. Enken forbliver med at fæste huset i Endeslev. Underskrifter fra Sidsel Jørgensdatter, Laurs Pedersen, Ole Thomæsen, Ole Hansen og Niels Jensen.
Den 20. marts 1758: Maren Rasmusdatter, som var gift med gårdmand Niels Ibsen af Lidemark, er død. Børn fra 1. og 2. ægteskab: Søn, Hendrich Laursen, søn, Jens Nielsen, søn, Rasmus Nielsen, datter, Johanne Laursdatter, som er gift med Niels Jensen af Lidemark under Vallø Stiftgods, datter, Margrethe Laursdatter. Værge for Margrethe er Søren Rasmussen af Lidemark. Vurderingsmænd: Johan Friderich Stok af Lidemark og Anders Nielsen Smed af Ringsberg i Sædder sogn. Gården er i alt på 38 fag, hvoraf stuehuset mod nord er på 16 fag. Længen mod vest er på 17 fag, mens den mod øst er på 5 fag. Endeligt er der et havrehus på 4 fag samt et indsidderhus ved enden af den østre længe på 5 fag. Gælden overstiger indtægterne, og der er således ikke noget at arve. Underskrifter fra Niels Ipsen, Hendrich Laursen, Søren Rasmussen, Johan Friderich Stok og Anders Nielsen.
Den 21. marts 1758: Maren Hansdatter, som var gift med husmand Erich Christensen af Strøby, er død. Arvinger: Halvbror, Hans Envoldsen Kleinsmed i Store Heddinge, søster, Ane Hansdatter, som er gift med grenadier Espen Bendixen, søster, Johanne Marie Hansdatter i Testrup under Gisselfelt Gods [Testrup sogn i Sorø Amt]. Værge for arvingerne er Bendt Krag i Store Heddinge. Skiftet foretages af Martinus From i Elmue med vurderingsmænd Niels Jeppesen og Peder Sørensen af Strøby. Johanne Marie Hansdatter skriver under på, at der er betalt den arv, der tilfalder hende. Underskrift fra Johanne Marie Hansdatter. Grenadier Espen Bendixen under major Grævenkops kompagni skriver under på, at han på hustruens vegne har modtaget den arv, der tilfaldt dem. Underskrift fra Expen Bendixsen. Vidne: Hans Falch Mellsinge. Hans Envoldsen Kleinsmed skriver under på, at han har modtaget den arv, der tilfaldt ham. Underskrift fra Hans Envoldsen bevidnet af Peder Pedersen og Niels Larsen. Til sidst underskrifter fra Erich Christensen, Hans Envoldsen, Niels Jeppesen og Peder Sørensen.
Den 6. august 1758: Mette Andersdatter, som var gift med Jochum Carstensen i Fakse, er død. Arvinger: (1) Bror, Niels Andersen, som er død og har efterladt: Søn, Anders Nielsen, som tjener i Hovby [i Fakse sogn] hos gårdmand Peder Pedersen under Baron Rosenkrantz, datter, Maria Nielsdatter, der er gift med gårdmand Niels Rasmussen i Alkestrup under Tureby Gods [nok Algestrup i Sædder sogn], (2) søster, Maren Andersdatter, som er død og har efterladt: Datter, Maria Knudsdatter, der er gift med skrædderen Erich Børresen i Fakse, (3) bror, Christopher Andersen, der er død og har efterladt: Søn: Niels Christophersen, som bor i et hus i Borreshoved [i Fakse sogn] under Rosenkrantz. Skiftet foretages af Martinus From i Elmue med vurderingsmænd gårdmand Oluf Hansen og husmand Laurs Andersen af Fakse. Regninger fra musikeren Lundbye, gl. Niels Larsen og Niels Juul samt Niels Hansen i Stubberup. Underskrifter fra Jochum Carstesen, Erich Børresen, Anders Nielsen, Oluf Hansen og Laurs Andersen.
Den 8. august 1758: Maria Sørensdatter, som var gift med Jens Olsen i Udby, er død. Børn: Søn, Christen Jensen, 7 år [1751], søn, Hans Jensen, 3 år [1755]. Formynder for børnene er Peder Knudsen i Udby. Vurderingsmænd: Peder Knudsen af Udby og Rasmus Larsen af Elsborghuset [i Fakse sogn], begge tilhørende Universitetsgodset. Der er ikke specielt meget i boet. Underskrifter fra Jens Olsen, Peder Knudsen og Rasmus Laursen.
Den 4. oktober 1758: Gårdmand Peder Larsen i Hoby i Fakse sogn er død. Enken er Margrethe Elisabeth Jensdatter. Lavværge for enken er Lars Sørensen Møller i Hoby Mølle. Børn: Søn, Hans Pedersen, 3 år [1755], datter, Ana Margaretha Pedersdatter, 5 år [1753], datter, Inger Maria Pedersdatter, 1 år [1757]. Formynder for børnene er Jens Jensen i Dyrhavehuset ved Jomfruens Egede, der er fødselsværge efter loven [vel som morbror?]. Sr. Andreas Sahl i Ebbeskov er til stede på den afdødes halvbrors vegne, som er Michel Knudsen, der er brændevinsbrænder i København. Vurderingsmænd er Peder Hansen i Fuglsang [i Hylleholt sogn] og gårdmand Oluf Hansen i Fakse. Underskrifter fra Margaretha Elisabeth Jensdatter, Lars Sørensen Møller, Andreas Sahl, Jens Jensen, Peder Hansen og Oluf Hansen.
Den 30. april 1759: Skomager Niels Bodolph i Fakse er død. Enken er Bodil Frandsdatter. Lavværge for enken er Thomas Mortensen. Børn: Søn, Hans Nielsen Bodolph, 6 år [1753], søn, Johannes Nielsen Bodolph, 2 år [1757], datter, Inger Maria Nielsdatter Bodolph, 7 år [1752]. Formynder for børnene er gårdmand Oluf Hansen i Fakse. Gæld til smeden Rasmus Larsen i Vallebo [i Hylleholt sogn] og gårdmand Oluf Hansen i Fakse. Underskrifter fra Bodil Frandsdatter, Thomas Mortensen, Oluf Hansen samt vurderingsmændene Lars Dreyer og Oluf Hansen.
Den 31. juli 1759: Inger Maria Pedersdatter, som var datter af afdøde gårdmand Peder Larsen i Hoby i Fakse sogn, er død. Inger Maria opholdte sig da hos sin stedfar, Jens Jacob Hendrichsen i Hoby i Fakse sogn. Skiftet foretages af Martinus From fra Kongsted. Arvinger: Mor: Margaretha Elisabeth Jensdatter, bror, Hans Pedersen, søster, Anna Margaretha Pedersdatter, hvis formynder er Jens Jensen. Vurderingsmænd: Oluf Hansen i Fakse og Jesper Nielsen i Hoby. Arven efter Inger Maria havde hun fået efter sin afdøde far, gårdmand Peder Larsen i Hoby af den 14. oktober 1758. Jens Jacob Hendrichsen giver afkald på sin hustrus vegne på arv, så hendes part også tilkommer de to børn. Underskrifter fra Jens Jacob Hendriksen, Oluf Hansen [på vegne af Jens Jensen, der har forfald], Oluf Hansen og Jesper Nielsen.
Den 10. november 1759: Indsidder Jørgen Pedersen hos gårdmand Anders Smed i Ringsberg i Sædder sogn er død. Enken er Ane Hansdatter. Lavværge for enken er Mogens Pedersen. Alle arvinger er til stede, men Jørgen Hansen får mandat til det. Vurderingsmænd: Anders Pedersen Smed af Ringsberg og Friderich Siersen. Gælden er større end indkomsterne, men enken lover at betale hver end sit. Underskrifter fra Ane Hansdatter, Mogens Pedersen, Jørgen Hansen, Anders Nielsen og Friderich Siersen.
Den 25. februar 1760: Inger Giødersdatter, som var gift med Oluf Larsen i Endeslev, er død. Arvinger: Mor: Birthe Giøderts, bror, Rasmus Giødersen i Ammerup i Hårlev sogn, søster, Ane Giødersdatter, som er gift med gårdmand Hans Pettersen i Gjevnø i Lyderslev sogn under Vemmetofte gods, søster, Christine Giødersdatter, som tjener hos forpagter Borsenius på Juelingegaard. Vurderingsmænd: Lars Pedersen i Ammerup [i Hårlev sogn] og Oluf Hansen af Fakse. Underskrifter fra Oluf Larsen, Rasmus Giødersen, Lars Pedersen og Oluf Hansen.
Den 26. februar 1760: Husmand Hans Christensen i Endeslev by og sogn er død. Enken er Ane Christensdatter. Børn fra 1. ægteskab med ?: Søn, Ottho Hansen, 9 år [1751]. Børn fra 2. ægteskab med Ane Christensdatter: Søn, Jens Hansen, 2 år [1758], datter, Ane Hansdatter, 7 år [1753]. Lavværge for enken er Rasmus Povelsen af Endeslev. Formynder for børnene er husmand Oluf Larsen af Endeslev. Vurderingsmænd: Lars Pedersen af Ammerup i Hårlev sogn og Oluf Hansen af Fakse. Huset er på 6 fag. Gæld til gårdmand Hendrich Christensen i Veschølle for lånte penge. Der er underskud i boet, men enken får af KU lov til at beholde huset imod at holde det i stand. Underskrifter fra Ane Christensdatter, Rasmus Povelsen, Oluf Larsen, Lars Pedersen og Oluf Hansen.
Den 11. juni 1760: Karen Jensdatter, som var gift med Christen Christensen i Strøby, er død. Børn: Datter: Sidsel Rasmusdatter, som er gift med gårdmand Søren Rasmussen i Strøby under Lindencrones Gods. Vurderingsmænd: Niels Bech og Christen Erichsen af Strøby. Vurderingen gav et mindre beløb, som enkemanden med det samme betalte til Søren Rasmussen, hvorefter skiftet afsluttes uden indskrivning af ting og sager. Underskrifter fra Christen Christensen, Søren Rasmussen, Niels Jeppesen Bech og Christen Erichsen.
Den 11. juni 1760: Birthe Olsdatter, som var gift med Laurs Jordhøy i Strøby, er død. Børn: Datter, Benthe Laursdatter Jordhøy, 3½ år [1756]. Formynder for datteren er Christen Erichsen af Strøby. Vurderingsmænd: Niels Bech og Christen Erichsen af Strøby. Gårdens stuehus er på 18 fag, som er inddelt til lade, stald og hus. Dertil er en længe mod øst på 6 fag, som er vognhus samt lade- og tørrehus. En længe mod vest er på 11 fag, der er indrettet til lade, stald og fårehus. Gæld til afdøde madame Flindt i Køge, som enkemanden erkender. Udgifterne i boet overstiger indtægterne, men enkemanden lover at sætte gården i stand. Enkemanden nægter at underskrive skiftet, da der blev gjort udlæg i dødsboet i form af en jernovn. Underskrifter fra Niels Jeppesen Bech og Christen Erichsen.
Den 15. juni 1761: Maren Sørensdatter Brandbech, som var gift med løjtnant Mathias Eilertsen, og som døde indsidder hos Anders Veile i Herlufmagle, er død. Ingen arvinger er mødt op, så Anders Veile er værge for disse ukendte arvinger. Boet sælges på auktion. Køberne til Marens ting er: Anders Veile i Herlufmagle, Samuel Skrædder i Herluflille, Niels Larsen skomager i Herlufmagle, Clemen Jochumsen i Herlufmagle, Christen Møller i Herlufmagle, Jonas i Herlufmagle, Iver hos Christen Michelsen i Herlufmagle, Maren Jonasens i Herlufmagle, Knud Spillemand i Spragelse, Michel Christensen i Herlufmagle, Christen Hansen i Herlufmagle, Jens Heboe i Herlufmagle, Niels Jensens karl i Herlufmagle, Christopher Smed i Herlufmagle. Der er gæld til Christen Nielsen Møller i Herlufmagle. Underskrifter fra Anders Weile og vurderingsmænd: Christen Michelsen af Herlufmagle og Povel Christensen af Herlufmagle.
Den 15. juni 1761: Mette Mortensdatter, som var gift med Christen Michelsen af Herlufmagle, er død. Børn fra første ægteskab: Datter, Sara Stephensdatter, som er gift med Jørgen Nielsen Rytter under oberst Exsteds kompagni under generalmajor Greve af Holch, der ligger i kvarter i Holsten. På grund af ægtemandens fravær har Sara som lavværge valgt kromand Niels Simonsen af Herlufmagle. Børn fra andet ægteskab med Christen Michelsen: Søn, Michel Christensen, 17 år [1744], søn, Stephen Christensen, 12 år [1749], søn, Christen Christensen, 11 år [1750], søn, Hans Christensen, 3 år [1758], datter, Kirsten Christensdatter, 7 år [1754], datter, Ane Christensdatter, 6 år [1755]. Formynder for børnene er skomager Niels Larsen af Herlufmagle. Vurderingsmænd: Anders Veile og Povel Christensen af Herlufmagle. ”Boet blef funden i saa slette omstændigheder, at der icke noget i ringeste maade kunde blive at arve”. Sara Stephensdatter giver derfor fuldkommen afkald på arv, da hun i forvejen havde fået det af sin mor, som hun var blevet lovet. Mette Mortensdatters øvrige ejendele fordeles derefter mellem de øvrige børn. Underskrifter fra Christen Michelsen, Niels Larsen, Niels Simonsen, Anders Weile og Povel Christensen.
Den 10. september 1761: Enke og indsidder Ane Mortensdatter i Elsborghuset i Fakse sogn er død hos husmand Rasmus Larsen. Arvinger: Bror, Jens Mortensen, der er gårdmand i Ebbeskov i Fakse sogn [under Vemmetofte gods], og andre, som han repræsenterer. Boet er i slet tilstand, og der er ikke noget at arve. Vurderingsmænd: Gårdmand Oluf Hansen af Fakse og husmand Rasmus Larsen af Elsborgshuset i Fakse sogn. Jens Mortensen lover at betale for begravelse og resterende husleje. Underskrifter fra Jens Mortensen, Oluf Hansen og Rasmus Larsen.
Den 20. november 1761: Elisabeth Larsdatter, som var gift med gårdmand Christen Hansen af Vallebo i Hylleholt sogn, er død. Børn: Datter, Ane Christensdatter, 4 år [1757], datter, Maren Christensdatter, 2 år [1759]. Formynder for børnene er deres morbror, husmand Jens Larsen af Jyderup i Fakse sogn [under baroniet Rosenlunds gods]. Vurderingsmænd: Gårdmand Oluf Hansen af Fakse og gårdmand Peder Hansen af Fuglsang. Noget af indboet er solgt den 23. september 1761, hvor køberne var: Peder Sommer ved Egede, Oluf Hansen af Fakse, Frenne Olsen af Fakse, Jens Larsen af Fakse, Christen Hansen af Vallebo, Jens Larsen af Borreshoved, Peder Rasmussen af Fakse, Jørgen Skomager af Hoby i Fakse sogn, Ole Larsen af Vallebo, Ole Hansen husmand af Fakse, Peder Larsen husmand af Fakse, Jørgen Davidsen af Stubberup i Fakse sogn, Christen Olsen af Fakse, Gundelach af Tystrup, Niels Hemmingsen af Lille Elmue i Fakse sogn, Jens Trane af Fakse og Hans Hansen husmand af Fakse. Underskrifter fra Christen Hansen, Jens Larsen, Peder Hansen og Oluf Hansen.
Den 28. november 1761: Gårdmand Svend Jacobsen af Lyderslev er død. Enken er: Birthe Jensdatter. Børn: Søn, Jacob Svendsen, 5 år [1756], søn, Jens Svendsen, 2 år [1759], datter, Johanne Svendsdatter, 6 år [1755], datter, Ellen Svendsdatter, 1 år [1760]. Lavværge for enken er byfoged Jessen af Store Heddinge. Formynder for børnene er borger Jens Pedersen af Store Heddinge, der er enkens far. Vurderingsmænd: Gårdmand Peder Pedersen af Tommestrup og gårdmand Oluf Hansen af Fakse. Gæld til Lars Christensen af Lyderslev, Peder Larsen af Lyderslev og enkens far, Jens Pedersen af Store Heddinge. Enken frasiger sig gården og fraflytter den med sine børn for at befatte sig med gælden at betale. Underskrifter fra Birthe Jensdatter, N. Jessen, Jens Pedersen, Oluf Hansen og Peder Pedersen.
Den 22. april 1762: Indsidder Ellen Andersdatter, som var gift med Ingvar Jørgensen af Stenstrup i Rønnebæk sogn, er død. Børn fra første ægteskab med Ole Boesen: Datter, Maren Olsdatter, som bor i Rønnebæk, og hvor Hans Hansen af Stenstrup i Rønnebæk sogn er værge for hende. Børn fra andet ægteskab: Søn, Jørgen Ingvarsen, der er gårdmand i Stenstrup i Rønnebæk sogn, søn, Thomas Ingvarsen, der er død og har efterladt sig: Søn, Niels Thomæsen, 16 år [1746], og hvor storebroren er værge, datter, Kirsten Ingvarsdatter, der er gift med husmand Peder Hansen af Stenstrup i Rønnebæk sogn på Grevens Vænges gods. Skiftet foretages af Martinus From af Fakse med vurderingsmænd: gårdmand Stephan Rasmussen og husmand Jens Christensen af Gødstrup i Toksværd sogn. Underskrifter fra Ingvar Jørgensen, Maren Olesdatter, lavværge Hans Hansen, Jørgen Jørgensen, Jørgen Ingvarsen, Peder Hansen, Stephen Rasmussen og Jens Christensen.
Den 19. maj 1762: Landsoldat Stephen Karlsen af Strøby med garnison i København er død. Enken er Kirsten Nielsdatter. Børn: Søn: Stephen Stephensen, 2 år [1760]. Lavværge for enken er Jens Frandsen af Strøby. Formynder for drengen er Anders Sørensen skoemager af Frenderup i Sønder Dalby sogn under Jomfruens Egede Gods. Vurderingsmænd: Gårdmændene Christen Erichsen og Niels Bech af Strøby. Der er penge til gode hos indsidder Niels Christensen af Strøby. Da manden er blevet begravet i København, får enken begravelsespengene til hende og sønnen. Underskrifter fra Kirsten Nielsdatter, Jens Frandsen, Anders Sørensen, Christen Erichsen og Niels Jeppesen Bech.
Den 19. december 1775: Charlotte Jørgensdatter, som var gift med husmand Hans Pedersen af Sønder Dalby, er død. Børn af første ægteskab med Hans Nicolai Werning: Datter: Karen Hansdatter Werning, som er gift med Mads Hansen af Ørslev. Børn af andet ægteskab med Hans Pedersen: Datter, Mette Hansdatter, 23 år [1752], datter, Ellen Hansdatter, 20 år [1755], søn, Jørgen Hansen, 15 år [1760]. Vurderingsmænd: Bondefoged Ole Hansen af Fakse og Anders Hansen af Rode i Sønder Dalby sogn. Der er et overskud på 10 rigsdaler til deling mellem enkemanden og de fire børn. Pigerne får deres mors gangklæder, og sønnen får en god kiste. Underskrifter fra Hans Pedersen, Mads Hansen, Ole Hansen og Anders Hansen.
Den 2. november 1784: Karen Pedersdatter, som var gift med husmand Hans Pedersen af Sønder Dalby, er død. Børn fra første ægteskab med afdøde husmand Simon Jensen af Sønder Dalby: Søn, Jens Simonsen, 16 år [1768], som tjener hos skovfoged Bøgvat i Ganeskov. Værge for drengen er gårdmand Hans Sørensen af Sønder Dalby. Vurderingsmænd: Bondefoged Ole Hansen af Fakse og Niels Andersen af Rode i Sønder Dalby sogn. Drengens morbror, gårdmand Jørgen Pedersen af Viverup, er mødt op. Huset er på 10 fag. Hans Pedersen lover sin stedsøn 1 får og 1 kiste. Underskrifter fra Hans Pedersen, Hans Sørensen, Ole Hansen og Niels Andersen. Fortsætter den 22. november 1784: Der er et meget lille underskud i boet, men Hans Pedersen forærer sin stedsøn alle sin mors gangklæder. Nye underskrifter fra Jens Simonsen og Jørgen Pedersen.
Den 8. februar 1765: Gårdmand Christen Hansen og hustru Karen Christophersdatter af Orup i Tybjerg sogn er begge døde efter 22 års ægteskab. Børn fra Christen Hansens første ægteskab med Maren Jørgensdatter: Datter, Karen Christensdatter. Børn fra andet ægteskab: Søn, Laurs Christensen, 17 år [1747], datter, Kirsten Christensdatter, 14 år [1751], søn, Hans Christensen, 11 år [1754], søn, Niels Christensen, 9 år [1756], søn, Jens Christensen, 7 år [1758], søn, Friderich Christensen, 4½ år [1760], datter, Maren Christensdatter, 1½ år [1763]. Vurderingsmænd: Foged Anders Weile af Herlufmagle og bonden Hans Jensen af Herlufmagle. Fødselsværge for børnene er deres farbror, Husmand Rasmus Hansen af Præstehuset i Herlufmagle. Boet gøres op. Underskrifter fra Anders Weile og Hans Jensen. Fortsætter den 20. marts 1765: Foruden det i forvejen registrerede bo, er der nu fragtet en kiste tilbage til boet, som stod hos Hans Olsen af Orup i Tybjerg sogn. Hans Olsen fordrer samtidigt, at Christen Hansen havde lånt penge af ham til vin købt i de salige folks sygdom. Uægte underskrifter fra A. Weile, Hans Jensen og Rasmus Hansen. Fortsætter den 10. april 1765: Rasmus Hansen forlanger, at forældrenes gangklæder bliver fordelt mellem børnene, mens at det øvrige kan sælges på offentlig auktion, så pengene kan gå til børnenes arv. Ægte underskrifter fra Rasmus Hansen, A. Weile og Hans Jensen. Fortsætter den 30. april 1765: Auktionen over boet bliver holdt, hvilket indbringer 155 rigsdaler. Samme dag anmelder Ane Jensdatter, som tjener i Herlufmagle kro, at boet skylder penge til hendes afdøde bror, Iver Jensen, for løn mellem 1764 og til nytåret 1765. Desuden er der gæld til Lars Pedersen af Tybjerg, datteren, Karen Christensdatter for arbejde i boet, hustruens bror, Knud Christophersen, for at have taget det mindste barn i 14 dage, og Hemming Gregersen. Fortsætter den 15. juli 1765: Hemming Gregersen har overtaget fæstet på parrets gård og har påtaget sig opdragelsen af de 3 mindste børn, Jens, Friderich og Maren, indtil de fylder 9 år. Anders Weile er beskikket som curator i denne forbindelse. Fortsætter den 7. december 1765: Der er indkommet en regning fra købmand Niels Hinkeldei i Næstved, som er betalt den 12. oktober 1765. Børnene angiver, at der er leveret 7 læs et eller andet til at røges hos Peder Falster. Hans Olsen af Orup skal have penge for at have opvartet de syge børn og for begravelsen. Der er nu en liste over fordelingen af gangklæderne til børnene. Da alle regninger og fordringer er betalt, er der 49 rigsdaler tilbage i overskud, som deles mellem børnene. Skiftet afsluttes med underskrifter fra Anders Weile og Rasmus Hansen.
Den 10. december 1766: Afdøde Christen Hansens datter af Orup i Tybjerg sogn, Maren Christensdatter, som boede hos bondefoged Stephan Rasmussen af Gødstrup i Toksværd sogn, er død 3 år gammel. Skiftet efter faren er dateret den 8. februar 1765. Arvinger: Bror, Lars Christensen, 18 år [1748], bror, Hans Christensen, 12 år [1754], bror, Niels Christensen, 10 år [1756], bror, Jens Christensen, 8 år [1758], bror, Friderich Christensen, 5 år [1761], søster, Kirsten Christensdatter, 15 år [1751], halvsøster, Karen Christensdatter, som er gift med Hans Sørensen af Tybjerg. Vurderingsmænd: Anders Weile og Hans Jensen af Herlufmagle. Af arvinger er mødt op: Lars Christensen og bondefoged Hans Sørensen af Tybjerg på hustruens vegne. Formynder for børnene er deres farbror, husmand Rasmus Hansen af Herlufmagle. Børnenes tidligere beskikket formynder var Anders Weile af Herlufmagle. Der var i forvejen udbetalt 1 års arv til Hemming Gregersen, men da barnet døde inden for dette år, skal noget af beløbet betales tilbage. Hemming Gregersen har 2 af de andre børn og skulle endvidere have opfostret Maren til hendes 9. år. Marens arv efter forældrene fordeles mellem de andre børn. Underskrifter fra Lars Christensen, Hans Sørensen, Rasmus Hansen, Anders Larsen Weile og Hans Jensen.
Den 13. april 1785: Inger Johnsdatter, som var enke efter Morten Nielsen af Sædder, er død. Børn: Datter, Kirsten Mortensdatter, som er gift med Niels Andersen i Sædder, datter, Ane Mortensdatter, som er gift med Peder Christensen i Herfølge. Vurderingsmænd: Bondefoged Anders Johansen af Lidemark og Hans Jensen Skomager af Sædder. Boet er opgjort den 31. december 1784. Underskrifter fra Peder Christensen, Niels Andersen, Hans Jensen og Anders Johansen. Selv om der vist er nogle uoverensstemmelser mellem de to par, går Niels Andersen med til, at Peder Christensens søn, Niels Pedersen, som tjener hos Niels Andersen, kan arve morfarens gangklæder, hvilket han skriver under på. Skifteskriveren skriver derefter: PS. Sl. Inger Johnsdatters efterladenskab blev ved lodtrækning delt mellem de 2de arvinger og modtaget. Der er så en liste over, hvem der får hvad.
Den 18. juni 1797: Cathrine Pedersdatter, som er steddatter til gårdmand Niels Nielsen i Strøby, er død. Arvinger: Mor: Karen Pedersdatter, bror, Peder Pedersen, søster, Maren Pedersdatter. Formynder for de umyndige børn er Benjamin Nielsen. Vurderingsmænd: Sognefoged Jens Nielsen og gårdmand Peder Hansen af Strøby. Underskrifter fra Niels Nielsen, Peder Pedersen, Benjamin Nielsen, Peder Hansen og Jens Nielsen.
Den 19. april 1797: Christen Hersleb er død i ?. Der er en enke og børn, som ikke navngives. Gæld til bager Wentzel. Den afdødes bror er P. Hersleb i Roskilde. Der er en liste, som vist er udgifter, og hvor følgende nævnes: Købmand Olsen, gårdmand Hans Jensen i Tammerup, David Hass i Store Heddinge [måske Johan David Hase?], Peder Bendsen i Store Heddinge, Friderich Jacobsen Lundberg, gårdmand Poul Nielsen, professor Nissen i Sorø, Christian Hermandsen i ?, Peder Jacobsen, forvalter Gaade, trompeter Nah samt Hersleb i Roskilde.