Krydsreferencer mellem sogne i Sydsjælland

I 1700-tallet kan man bedst samle familier ved at se på, hvem der er gudmor, faddere og forlovere i andre sogne end personens hjemsogn. På denne side er der derfor samlet mennesker fra andre sogne, der var i disse sogne:


Kalvehave og Stensby
Øster Egesborg
Beldringe
Ørslev
Sværdborg
Vordingborg
Vejlø

Jungshoved
Præstø
Skibinge
Allerslev
Mern

Bårse
Snesere
Everdrup

Kongsted
Roholte
Fakse
Udby
Mogenstrup


Forskellige folk, der var i Kalvehave og Stensby kirker

Folk fra Tærø i Stensby sogn
Festo Ascens Christi 1699: Rasmus Michelsen på Tærø får døbt sønnen Michel Rasmussen. Rasmus Loms kone, Anne af Vranggaard, er gudmor. Faddere er Laurs Skonning, Anders Pedersen, Laurs Hansen samt Anne og Ellen Matzdatter.
Den 21. april 1724: Mads Nielsen på Tærø troloves til Johanna Hansdatter af Langebæk. Søren Poulsen og Oluf Gregersen af Langebæk er forlovere.
Fest Ann Mar 1724: Hemming Larsen på Tærø får døbt sønnen Rasmus Hemmingsen. Gudmor er hustruen til Henrich Cronberg. Faddere er Niels Madsen, Peder Madsen fra Tærø, Mads Doktor og Catrina Cronberg.
5 p pasch 1724: Oluf Nielsen på Tærø får døbt datteren Sidsel Olufsdatter. Henrich Cronbergs kone er gudmor. Faddere er Hemming Larsen, Mads Nielsen, Niels Madsens kone og Peder Larsens kone.
1 p Trin 1724: Mads Nielsen på Tærø får døbt datteren Ana Madsdatter. Niels Madsen, Peder Larsen og Hemming Larsen på Tærø er faddere.
Den 6. februar 1730: Hemming Larsen på Tærø er forlover, da Hans Madsen og Maren Hemmingsdatter af Langebæk bliver trolovet.
Quasimodo 1737: Sidse Hemmingsdatter, som er datter af Hemming Larsen på Tærø, konfirmeres.
Quasimodo 1740: Mette Hemmingsdatter, som er datter af Hemming Larsen på Tærø, konfirmeres.
Reminisc 1752: Anders Jensens kone på Tærø er gudmor, da Rasmus Jensen af Langebæk får døbt sønnen Lars Rasmussen.
Judica 1752: Hemming Larsens kone på Tærø er fadder, da Ludwig Andreasen af Viemose får døbt sønnen Andreas Ludwigsen. Sidsel Danielsdatter og Birthe Olsdatter er også faddere.
Qvas 1752: Jens Nielsen på Tærø får døbt sønnen Niels Jensen. Faddere: Hemming Larsen, Hemming Nielsen, Anders Jensen og Peder Madsen, alle af Tærø.
3. advent 1763: Anders Jensens kone på Tærø er gudmor, da Truels Gregoriisen af Stensby får døbt datteren Ellen Truelsdatter.
Jubilate 1764: Hemming Nielsens hustru af Tærø er gudmor, da Søren Nielsen af Stensby får døbt sønnen Niels Sørensen. Truels Gregoriussen af Stensby er fadder.
4 p Trin 1764: Anders Jensen på Tærø får døbt datteren Ellen Andersdatter. Jens Nielsen og søn samt Erich Nielsen på Tærø er blandt fadderne.
24 p Trin 1766: Troels Gregoriussen fra Tærø vies til Karen Svendsdatter.
Den 16. februar 1770: Michel Olsen og Stine Hansdatter på Tærø vies.
Den 16. november 1770: Ungkarl Rasmus Jensen fra Tærø vies til pigen Ana Davidsdatter.
Den 23. januar 1771: Ungkarl Jens Erichsen på Tærø vies til Karen Jensdatter fra Tærø.
17 p Trin 1771: Jens Erichsen på Tærø får døbt datteren Margaretha Jensdatter. Erich Nielsens kone på Tærø er gudmor. Jens Andersen, Anders Jensen, Hemming Nielsen og Niels Hemmingsen på Tærø er faddere.
21 p Trin 1771: Margrethe Jensdatter af Tærø begraves.
Fer 3 Nat 1771: Michel Andersen, som tjener hos Lauritz Skonning på Tærø, er fadder, da Anders Brøker af Stensby får døbt datteren Else Cathrine Andersdatter Brøker [måske Brygger].
Fer 2 Pentecost 1772: Anders Jensen af Tærø begraves.
Den 16. oktober 1772: Niels Hemmingsen vies til Giertrud Hemmingsdatter på Tærø.
2 p Epiph 1773: Erich Nielsen af Tærø begraves.
21 p Trin 1774: Michel Olsen på Tærø får døbt datteren Kirsten Michelsdatter. Rasmus Jensens kone, Ana Davidsdatter på Tærø, er gudmor, mens faddere er Hemming Nielsen, Jens Erichsen, Hans Hemmingsens tjenestepige, Maren, samt Hemming Nielsens tjenestekarl, Christian.
25 p Trin 1774: Jens Erichsen på Tærø får døbt sønnen Erich Jensen. Maren Mortensdatter af Tærø er gudmor, mens faddere er Rasmus Jensen, Niels Hemmingsen, Hemming Nielsen og Jens Andersen på Tærø.
Fer 2 Pentecost 1776: Michel Olsen af Tærø begraves 32 år gammel.
Den 12. februar 1777: Christian Mortensen og Maren Mortensdatter på Tærø bliver viet.
Den 15. marts 1780: Christian Mortensen af Tærø bliver viet til Maren Larsdatter.
Den 6. oktober 1780: Gårdmand Hemming Nielsen på Tærø begraves 64 gammel.
4 p Epiph 1781: Hans Bødker fra Tærø begraves 56 år gammel.
1 p Epiph 1783: Gårdmand Jens Pedersen på Tærø får døbt datteren Kirsten Jensdatter. Christen Mortensens hustru, Maren, på Tærø er gudmor. Fadderne er Jens Jeppesen, Christen Nielsen, Anders Pedersen og Christen Mortensen af Tærø.
Den 26. april 1786: Gårdmand Anders Pedersen på Tærø begraves 81 år gammel.
Fer 2 Pasch 1787: Rasmus Hemmingsen på Tærø får døbt sønnen Hemming Rasmussen.
Dom inter Novi anniet Epiph 1788: Gårdmand Hans Larsen på Tærø får døbt datteren Anne Malene Hansdatter. Ellen Christiansen [= Ellen Rasmusdatter, som er gift med Christian Nielsen på Tærø, er gudmor]. Faddere er Jens Pedersen, Christian Mogensen og Rasmus Hemmingsen på Tærø.
Qvasimodo 1794: Husmand Rasmus Hemmingsen på Tærø får døbt datteren Karen Rasmusdatter. Ellen Rasmusdatter, som er gift med Christian Nielsen på Tærø, er gudmor.
1. advent 1804: Hans Larsen på Tærø er fadder, da husmand Lars Olsen og Alborg Nielsdatter får døbt sønnen Per [Peder] Larsen på Tærø.
Den 18. september 1814: Jonas Lindberg og Lene Sophie Holmberg på Tærø får døbt sønnen Frederich Gustav Lindberg. Faddere er alle husmænd på Tærø: Jens Pedersen, Hans Larsen og Rasmus Hansen.
Den 27. marts 1815: Anders Jensen på Tærø er fadder, da Peder Iversen og Anne Malene Jensdatter i Stensby får døbt sønnen Rasmus Pedersen.
Den 16. juli 1815: Husmand Anders Jensen på Tærø er fadder, da Peder Hansen og Kirsten Jensdatter af Langebæk får døbt datteren Johanne Kirstine Pedersdatter.
Den 13. februar 1820: Indsidderkone Anne Olsdatter på Tærø er gudmor, og Peder Jensen på Tærø er fadder, da Simon Olsen og Sidse Nielsdatter i Petersværft får døbt sønnen Hans Simonsen.
Den 13. august 1820: Indsidder Peder Hemmingsen og Anne Malene Hansdatter på Tærø får døbt sønnen Johan Fredrich Pedersen. Jens Pedersen og Christian Kruse på Tærø er faddere.
Den 10. februar 1833: Lars Peder Jensen på Tærø er forlover, da skovfoged og enkemand Lars Olsen af Nørrehave troloves til enken Mette Hemmingsdatter Strøier [Strøyer] af Nørrehave.

Folk fra Langø i Kalvehave sogn
18 p Trin 1700: Laurs Hansen på Langø troloves til Volborg Olufsdatter af Langebæk. Hans Laursen på Langø er forlover for ham.
4 p Pasch 1701: Niels Hansen og Maren Laursdatter på Langø troloves. Forlovere er Hans Laursen og Espen Arvidsen, begge af Langø.
Den 14. januar 1724: Morten Hansen på Langø er forlover, da Oluf Hansen og Sidtze Sørensdatter af Langø troloves. Niels Gregersen af Kalvehave er den anden forlover.
Miseri 1724: Jens Hansen på Langø er forlover, da Peder Sørensen og Karen Pedersdatter troloves. Jens Rasmussen Skomager i Langebæk er den anden forlover.
Den 5. maj 1724: Morten Hansen på Langø er forlover, da Jens Rasmussen Bødker og Maren Espensdatter troloves. Rasmus Madsen i Langebæk er den anden forlover.
Den 26. marts 1727: Anna Espensdatter af Langø troloves til Morten Giertsen i Langebæk. Morten Hansen på Langø er forlover sammen med Søren Hansen af Rødbroegaarden.
Den 2. april 1727: Sidsel Pedersdatter af Langø troloves til Lars Nielsen af Kalvehave. Jens Hansen på Langø er forlover sammen med Niels Povelsen i Viemose.
1 p Epiph 1731: Hans Larsens S[øster], Karen Larsdatter af Langø, er fadder, da Oluf Hansen i Kalvehave får døbt sønnen Peder Olsen.
Qvasimodo 1740: Oluf Hansen og Karen Hansdatter, som er børn af Hans Hansen på Langø, konfirmeres.
Qvasimodo 1740: Karen Mortensdatter, som er datter af afdøde Morten Hansen på Langø, konfirmeres.
Reminisc 1752: Peder Sørensen og Steen Hansens datter, Anna Steensdatter, på Langø er faddere, da Rasmus Jensen i Langebæk får døbt sønnen Lars Rasmussen.
Den 5. juli 1752: Mads Nielsen på Langø får døbt datteren Mette Kirstine Madsdatter. Hustruerne til Hans Christian Stær og Rasmus Sørensen på Langø er blandt fadderne.
8 p Trin 1752: Mads Nielsen på Langø er fadder, da Poul Olsen af Kalvehave får døbt sønnen Niels Poulsen. Ellen Pedersdatter, som er datter af Peder Pedersen af Viemose, er gudmor.
Den 26. september 1752: Rasmus Sørensen på Langø er fadder, da Espen Mortensen af Langebæk får døbt datteren Lucia Espensen. Hr. Lynge og Michel Trave af Kalvehave er faddere.
Den 17. september 1754: Karen Hansdatter af Langø troloves til husmand Thomas Hansen af Kalvehave. Mads Nielsen på Langø er den ene forlover, mens Oluf Hansen af Langebæk er den anden.
9 p Trin 1764: Mads Nielsens hustru på Langø er gudmor, da Ole Hansen alias Ole Brems af Kalvehave får døbt datteren Maren Olsdatter Brems. Niels Madsen af Langø er fadder.
Den 30. oktober 1767: Morten Rasmussen på Langø vies til Margaretha Jensdatter på Langø.
16 p Trin 1775: Hans Nielsen på Langø vies til Karen Madsdatter.
Den 6. oktober 1775: Anders Pedersen på Langø vies til Maria Rasmusdatter.
Vindium 1776: Morten Rasmussens kones mor på Langø begraves 68 år gammel.
Den 18. oktober 1776: Rasmus Hansen på Langø vies til Dorthe Kirstine.
Den 4. november 1776: Niels Madsen og Marie Jensdatter af Langø bliver viet.
Den 2. maj 1777: Mads Nielsens kone af Langø begraves 69 år gammel.
1 p Trin 1777: Rasmus Sørensen af Langø begraves 73 år gammel.
15 p Trin 1778: Ungkarl Christopher Olsen og Karen Johannesdatter af Langø bliver viet.
Den 8. marts 1780: Mette Hansdatter af Langø bliver viet til ungkarl Hans Nielsen af Kalvehave. Gårdmand Hans Jensen på Langø er forlover sammen med gårdmand Jens Stage af Kalvehave.
2 p Trin 1781: Enkemand Johan Peter Meyer Bødker af Langø bliver viet til enken Mette Nielsdatter.
Den 14. marts 1787: Enken Sidse Mortensdatter på Langø begraves 78 år gammel.
Festo Omni Trinit 1787: Gårdmand Søren Rasmussen på Langø får døbt datteren Sidse Kirstine Sørensdatter. Margrethe Jensdatter, som er gift med Morten Rasmussen på Langø, er gudmor. Hans Nielsen og Niels Madsen på Langø er faddere.
Inter Novi Anni 1788: Gårdmand Niels Madsen på Langø får døbt sønnen Jens Nielsen. Mette Hansdatter, som er gift med Hans Stage, er gudmor. Faddere er Morten Rasmussen, Søren Rasmussen, Hans Jensen og Hans Nielsen af Langø.
Sexagesima 1788: Niels Madsen af Langø er fadder, da gårdmand Niels Hermandsen af Stensby får døbt datteren Marie Nielsdatter.
Den 20. februar 1788: Hans Stage på Langø er fadder, da husmand Anders Larsen i Kalvehave får døbt datteren Marie Andersdatter. Rasmus Stage er også fadder.
Lætare 1794: Marie Jensdatter, som er gift med Niels Madsen på Langø er gudmor, da husmand Ole Clemensen i Kalvehave får døbt datteren Marie Olsen. Faddere er Jens Hemmingsen, Peder Clemensen, Rasmus Væver og Hemming Cyreliussen af Kalvehave er faddere.
4. advent 1800: Hans Stage på Langø er fadder, da gårdmand Geert Andersen og Anne Pedersdatter af Stensby får datteren Kirsten Geertsdatter.
Invocavit 1805: Morten Rasmussen hustru på Langø er gudmor ved hjemmedåben, og Hans Mortensen og Søren Rasmussen på Langø er faddere i kirken, da husmand Jens Mortensen og Anne Marie Jørgensdatter i Kalvehave får døbt sønnen Jørgen Jensen.
Den 3. februar 1811: Gårdmand Hans Stage fra Langø er fadder, da Niels Hansen og Ane Gertsdatter i Stensby får døbt datteren Ane Marie Nielsdatter. Rasmus Stage i Stensby er også fadder.
Den 27. marts 1815: Johannes Hansen og Anne Marie Jensdatter på Langø får døbt sønnen Hans Johannesen. Faddere er alle fra Langø: Jens Nielsens hustru Kirsten, Jens Nielsen, Hans Mortensen og Ole Christensen.
Den 4. juni 1815: Niels Madsen på Langø er fadder, da Ole Jensen og Ane Kirstine Olsdatter af Viemose får døbt datteren Kirsten Olsdatter.
Den 28. maj 1820: Da Jens Lydike og Sophie Jensdatter på Langø får døbt sønnen Lars Jensen Lydike, er følgende ungkarl fra Langø faddere: Jeppe Jensen, Lars Hansen og Peder Jacobsen.
Den 27. januar 1836: Hr. Kirchheiner og hustru Bodil Kirstine Larsdatter på Langø får hjemmedøbt sønnen Johan Peter Kirchheiner. Drengen dør før fremstillingen i kirken.

Folk fra Vestenbæk og Stensby i Kalvehave sogn
Qvasimodo 1740: Herman Londeman af Vestenbæk konfirmeres.
13 p Trin 1752: Jacob Hansens kone af Stensby er fadder, da Peder Jensen af Kalvehave får døbt datteren Maren Pedersdatter.
17 p Trin 1752: En søn af Jens Brems af Stensby, Peder Jensen Brems, er fadder, da Rasmus Christophersen af Viemose får døbt datteren Mette Rasmusdatter.
4 p Trin 1764: Ebbe Hansens hustru af Stensby er gudmor, da Anders Jensen på Tærø får døbt datteren Ellen Andersdatter. Jens Plougmand af Stensby er fadder.
2 p pasch 1771: Anders Olsen af Vestenbæk er fadder, da Ole Olsen af Vrangsgårde får døbt sønnen Peder Olsen.
4. advent 1782: Jørgen Pedersen af Stensby er fadder, da Povel Olsen af Kalvehave får døbt sønnen Rasmus Povelsen.
Esto Mihi 1783: Rasmus Mortensen af Stensby er fadder, da gårdmand Rasmus Andersen i Viemose får døbt datteren Maren Rasmusdatter. Ane Rasmusdatter af Viemose er gudmor.
Invoc 1783: Birthe Espensdatter, som er gift med Lars Nielsen af Stensby, og Johanne, som er gift med Geert Michelsen af Stensby, er gudmødre, da gårdmand Hans Espensen i Langebæk får døbt tvillingerne Peder Hansen og Ane Hansdatter. Blandt fadderne er Morten Espensen af Stensby.
Palmarum 1783: Karen Mortensdatter af Kalvehave er gudmor, da husmand Børge Rasmussen i Kalvehave får døbt sønnen Rasmus Børgesen. Erland Rasmussen og Lars Stær af Viemose er faddere.
12 p Trin 1787: Ole Kiøbmand af Stensby er fadder, da Hans Michelsen af Langebæk får døbt sønnen Ole Hansen.
18 p Trin 1787: Rasmus Mortensen af Stensby er fadder, da Hans Madsen af Viemose får døbt datteren Helvig Hansdatter.
Festo Omni Trinit 1787: Ole Hemmingsen af Stensby Strandhuse er fadder, da gårdmand Søren Rasmussen på Langø får døbt datteren Sidse Kirstine Sørensdatter.
24 p Trin 1787: Maren Pedersdatter, som er gift med Niels Hendrichsen i Stensby, er gudmor, da Rasmus Stage i Langebæk får døbt datteren Anne Lispet Rasmusdatter Stage.
Fer Precutions 1788: Anne Marie, som er gift med Morten Schræder i Stensby, er gudmor, da husmand Anders Smed i Kalvehave får døbt datteren Maren Andersdatter [kan det mon være Morten Esbensen?].
2 p Epiph 1794: Simon Hansen af Stensby og Peder Hansen af Vestenbæk er faddere, da husmand Rasmus Hansen af Kalvehave får døbt datteren Karen Rasmusdatter.
2 p Epiph 1794: Ole Jeppesen af Stensby er fadder, da gårdmand Peder Rasmussen i Kalvehave får døbt sønnen Rasmus Pedersen.
Den 13. januar 1801: Hustruen til Jørgen Kiøge af Stensby er gudmor, og Peder Pedersens hustru af Vestenbæk er fadder, da Jonas Biørnsen og Mette Jørgensdatter af Petersværft får døbt sønnen Lars Jonasen. Ved fremstillingen i kirken er Marie Jørgensdatter gudmor.
Den 10. marts 1811: Gårdmand Peder Jensen i Stensby er fadder, da Hans Rasmussen og Ane Margrethe Rasmusdatter i Viemose får døbt sønnen Jens Hansen.
Den 24. marts 1811: Niels Jensens hustru, Birthe, i Stensby er gudmor, da Lars Rasmussen Kaare og hustru Fridriche Jensdatter i Kalvehave får døbt sønnen Jens Larsen Kaare. Anders Jensen, Hans Axelsen, Peder Giæst og Jens Nielsen af Kalvehave er faddere.
Den 15. februar 1815: Christen Johansen i Stensby er fadder, da inderste Jens Jensen og hustruen Sophie i Langebæk i Kalvehave sogn får døbt sønnen Rasmus Jensen.
Den 19. marts 1820: Peder Pedersen Brims og Anne Kirstine Jørgensdatter af Stensby får døbt sønnen Jørgen Pedersen Brims. Peder Jeppesen af Langebæk er blandt fadderne.
Den 3. januar 1836: Husmand Jens Hansen af Stensby er fadder, da husmand Peder Hansen og Ane Margrethe Larsdatter i Kalvehave får døbt sønnen Hans Pedersen.

Folk fra Langebæk, Viemose og Kalvehave by og sogn
5 p Epiph 1702: Jacob Olsen af Langebæk er forlover, da Niels Michelsen og Ellen Andersdatter af Stensby troloves.
1 p pasch 1731: Hans Staal af Kalvehave er fadder, da Peder Larsen af Stensby får døbt datteren Sidsel Pedersdatter. Niels Andersens hustru af Stensby er gudmor.
Festo M 1752: Niels Larsen og Jens Klant af Kalvehave, og Rasmus Jensen samt Oluf Jeppesen af Langebæk, er faddere, da Peder Jensen af Stensby får døbt sønnen Lars Pedersen.
Den 3. maj 1752: Da Peder Hansen af Stensby får døbt sønnen Peder Pedersen, er følgende faddere fra Kalvehave: Niels Larsen, Peder Jensen og Jens Kramer.
19 p Trin 1752: Da Kirsten Rødsberg af Kalvehave får døbt sin uægte datter Johanne Madsdatter, udlægges inderste Mads Poulsen af Kalvehave som far. Faddere er Christen Truelsen og Oluf Jacobsen af Viemose samt Mr. Mejer af Kalvehave.
3. advent 1763: Eschild Larsens hustru af Kalvehave samt Jens Øster og Peder Gregoriussens hustru er blandt fadderne, da Truels Gregoriisen i Stensby får døbt datteren Ellen Truelsdatter.
16 p Trin 1764: Esben Mortensens to døtre af Langebæk er faddere, da Hans Brems af Stensby får døbt sønnen Jens Hansen Brems. Morten Skrædders hustru af Stensby er fadder.
Den 13. december 1776: Espen Keis af Langebæk er forlover, da Hans Espesen af Stensby troloves til Maren Hansdatter. Den anden forlover er Morten Skrædder af Stensby.
Den 29. december 1782: Anders Ottesen og Rasmus Knudsen af Langebæk er faddere, da inderste Jørgen Hansen af Stensby får døbt datteren Kirsten Jørgensdatter.
Viridium 1783: Peder Jensen af Viemose er fadder, da gårdmand Geerth Michelsen af Stensby får døbt sønnen Geerth Geerthsen.
Esto Mihi 1787: Peder Smeds hustru af Langebæk er gudmor, og Hans Espensen samt Lars Danielsen af Langebæk er faddere, da Morten Espensen af Stensby får døbt sønnen Hans Mortensen.
Dom Miseri 1787: Jens Olsen af Langebæk er fadder, da Simon Hansen af Stensby får døbt sønnen Hans Simonsen.
Festo Omni Trinit 1787: Hans Espensen af Langebæk er fadder, da gårdmand Søren Rasmussen på Langø får døbt datteren Sidse Kirstine Sørensdatter.
24 p Trin 1787: Peder Olsen af Langebæk er fadder, da Lars Olsen af Stensby får døbt datteren Dorthe Larsdatter.
4. advent 1787: Jeppe Kiøbmand af Kalvehave er fadder, da gårdmand Ole Jeppesen af Stensby får døbt datteren Anne Kirstine Olsdatter.
Cantate 1788: Trine, som er gift med Christopher Rasmussen af Langebæk, er gudmor, da gårdmand Giert Michelsen af Stensby får døbt datteren Anne Giertsdatter.
1. advent 1800: Lars Larsen af Viemose er fadder, da indsidder Rasmus Larsen og Karen Olsdatter af Stensby får døbt datteren Margrethe Rasmusdatter.
Den 31. december 1810: Gårdmand Gert Gertsen af Langebæk og husmand Niels Olsen af Kalvehave er faddere, da Friderich Nielsen og Ane Hansdatter af Stensby får døbt sønnen Hans Friderichsen.
Den 17. februar 1811: Gårdmand Hans Hansens hustru af Kalvehave er gudmor, og gårdmændene Johanne Mortensen og Hans Espensen af Langebæk er faddere, da Jacob Olsen og Maren Hansdatter i Stensby får døbt sønnen Lars Jacobsen.
Den 19. marts 1820: Peder Jeppesen i Langebæk er blandt fadderne, da Peder Pedersen Brims og Anne Kirstine Jørgensdatter i Stensby får døbt sønnen Jørgen Pedersen Brims.

Folk fra Bogø
9 p Trin 1700: Anne Rest af Bogø er gudmor, da Casper Rest af Viemose får døbt sønnen Johan Christian Rest.
Sexagesima 1764: Hustruens mor af Bogø er gudmor, da Geert Mortensen af Stensby får døbt sønnen Morten Geertsen. Hans Brems og Marius Jeppesen af Stensby er faddere.
Den 13. november 1765: Tøger Stistrup af Bogø bliver viet til jomfru Busch.
Den 30. oktober 1776: Lars Larsen og Ana Hansdatter af Bogø bliver viet.

Folk fra Farø
Den 27. april 1787: Hans Larsen og enken Kirsten Andersdatter fra Farø troloves.

Folk fra Bråby
1825: Johan Christian Apel, som er født i Bråby i 1810, og er søn af Jacob Apel og Marie Laurentsdatter af Tærø, konfirmeres.

Folk fra Vester Egesborg
Den 3. maj 1730: Enkemand Rasmus Jensen af Vester Egesborg bliver trolovet til Penille Pedersdatter af Viemose, og hun er datter af Peder Olsen, som er forlover sammen med Morten Boesen af Viemose.

Folk fra Sallerup og Køng sogn
22 p Trin 1701: Christopher Pedersen af Køng troloves til Anne Olufsdatter, som er søster til Jacob Olsen af Langebæk.
Den 10. oktober 1726: Christen Hansen af Sallerup er forlover, da Rasmus Hansen og Ellen Hansdatter troloves. Den anden forlover er Niels Hansen af Langebæk.

Folk fra Ring og Hammer sogn
Den 19. juli 1754: Torkel Pedersen af Ring i Hammer sogn er forlover, da Hans Pedersen af Snesere troloves til Ellen Olsdatter, som er enke efter Søren Boesen af Viemose i Kalvehave sogn.

Folk fra Fæby, Græsbjerg og Ørslev sogn
3 p pasch 1729: Christen Rasmussen af Ørslev er forlover, da Hans Nielsen og Anna Rasmusdatter af Vestenbæk bliver trolovet. Christian Nielsen af Vestenbæk er den anden forlover.
Den 16. september 1729: Christen Christensen af Fæby i Ørslev sogn bliver trolovet til enken Lucia Nielsdatter af Stensby. Niels Christensen af Fæby er forlover sammen med Jeppe Brems af Stensby.
4 p Trin 1731: Hustruen til Oluf Gard af Græsbjerg er gudmor, da Peder Tystrup af Langebæk får døbt datteren Johanne Pedersdatter Tyrstrup. Jens Povelsen skrædder og Rasmus Hansen skomager af Langebæk er blandt fadderne.
9 p Trin 1731: Søren Jensens hustru af Græsbjerg er gudmor, da Peder Jensen Skonning af Vestenbæk får døbt sønnen Anders Pedersen Skonning.
Dom Misere 1787: Maren Christensdatter af Ørslev er gudmor, og Hans Olsen af Ørslev er fadder, da Lars Christensen på Petersværft får døbt datteren Anne Marie Larsdatter.
1. advent 1804: Birthe Pedersdatter af Ørslev er gudmor, da gårdmand Allifas Nielsen og Bodil Pedersdatter får døbt sønnen Niels Allifassen.

Folk fra Nyråd, Bakkebølle og Vintersbølle og Vordingborg landsogn
7 p Pasch 1722: Rasmus Bødker fra Bakkebølle er forlover, da Niels Rasmussen og Margrethe Jensen fra Holsten troloves. Peder Rasmussen Stær af Vesterbæk er den anden forlover.
9 p Trin 1729: Oluf Pedersen af Bakkebølle troloves til Voldborg Matthiasdatter, som er enke efter Niels Madsen af Langebæk. Husmændene Rasmus Madsen og Peder Pedersen af Langebæk er forlovere.
16 p Trin 1729: Lars Ibsen af Bakkebølle er forlover, da Jens Ibsen og Annicke Christiansdatter af Stensby Mølle bliver trolovet. Den anden forlover er mons. Hans Jacob Gadt af Stensby Mølle. Senere på året forloves Annicke Christiansdatter dog med en ny mand, Hans Jensen.
18 p Trin 1729: Knud Povelsen af Bakkebølle bliver trolovet til Marie Rasmusdatter af Vestenbæk. Forlovere er Christopher Sørensen og Peder Rasmussen af Vestenbæk.
Den 6. februar 1730: Hans Rasmussen Tingløber og Erich Olufsen af Bakkebølle er forlovere, da Jens Hansen af Vordingborg sogn bliver trolovet til Anne Erichsdatter af Stensby, som er enke efter Peder Bøcher af Stensby.
Oculi 1752: Anders Larsens hustru af Nyråd er gudmor, da Niels Skonning af Vestenbæk får døbt sønnen Rasmus Nielsen Skonning. Christopher og Hans Piil af Vestenbæk er blandt fadderne.
12 p Trin 1752: Lars Jacobsens hustru af Bakkebølle er gudmor, da Niels Jacobsen af Langebæk får døbt datteren Maren Nielsdatter. Oluf Knapmager af Skovhuset er fadder.
14 p Trin 1752: Christopher Olsens søn af Bakkebølle, Peder Christophersen, udlægges til barnefar, da Ellen Hemmingsdatter af Bakkebølle, og nu i Balle i Kalvehave sogn, får døbt sønnen Peder Pedersen. Jens Torkelsens hustru og Villum Stær er faddere.
Den 15. oktober 1766: Jens Olsen af Græsbjerg vies til Margaretha Olsdatter – hører måske under Ørslev Græsbjerg?
8 p Trin 1771: Karen Jensdatter af Nyråd er gudmor, da Lars Vildbrad af Kalvehave får døbt sønnen Lars Larsen Vildbrad. Hendrich Klant af Kalvehave er fadder.
Den 25. november 1774: Hans Jørgensen og Kirstine Pedersdatter af Bakkebølle vies.
Den 26. juni 1776: Christen Jensen og Maren Knudsdatter af Bakkebølle vies.
Invoc 1783: Niels Svendsen og Niels Olsen af Bakkebølle er faddere, da Hans Rasmussen af Stensby får døbt sønnen Ole Hansen.
Fer 2 Nativ 1788: Anders Christensen af Bakkebølle er fadder, da Hans Rasmussen på Petersværft får døbt sønnen Knud Hansen.
4 p Epiph 1794: Hans Stage og Ole Hendrichsen af Bakkebølle samt Hemming Nielsen af Nyråd er faddere, da Matthias Hansen i Stensby får døbt sønnen Lars Matthiasen.
Esto Mihi 1794: Jacob Vilhelmsen af Bakkebølle er fadder, da husmand Jørgen Hemmingsen af Vestenbæk får døbt sønnen Hans Jørgensen. Johanne, som er gift med Rasmus Stage af Stensby, er gudmor.
1. advent 1804: Jens Jacobsens hustru af Nyråd er gudmor, og Rasmus Escheberg af Nyråd er fadder, da gårdmand Jeppe Jensen og Sidse Kirstine Hansdatter af Stensby får døbt datteren Anne Kirstine Jeppesdatter.
1. advent 1804: Adam Olsen fra Vintersbølle er fadder, da Hans Rasmussen og Bodil Cathrine Olsdatter i Langebæk Møllehus får døbt datteren Anne Marie Hansdatter.
Invocavit 1805: Kirsten Olsdatter, som er gift med Anders Kaare i Bakkebølle, er gudmor, da husmand Jens Mortensen og Anne Marie Jørgensdatter i Kalvehave får døbt sønnen Jørgen Jensen.
Reminisiere 1805: Hans Hansen af Bakkebølle er fadder, da husmand Christen Nielsen Trane og Bodil Hansdatter i Stensby får døbt datteren Marie Christensdatter Trane.
Den 30. oktober 1805: Ungkarl Anders Larsen af Bakkebølle bliver viet til Lisbeth Jensdatter, som er tjenestepige i Vestenbæk.
Den 17. juli 1814: Sidse, der er gift med gårdmand Hans Fugl i Bakkebølle, er gudmor, da Fredrich Pedersen og Anne Marie Larsdatter i Vestenbæk i Stensby sogn får døbt datteren Anne Marie Fredrichsdatter.
Den 18. september 1814: Karen, som er gift med Niels Poulsen i Bakkebølle, er gudmor, da Samuel Carlsen og Anne Pedersdatter i Kalvehave får døbt datteren Anne Samuelsdatter.
Den 4. juni 1815: Gårdmand Hans Fugls datter, Maren Hansdatter Fugl af Bakkebølle, er gudmor, da Ole Jensen og Ane Kirstine Olsdatter af Viemose får døbt datteren Kirsten Olsdatter.
Den 25. juni 1815: Pige Maren Larsdatter fra Bakkebølle er gudmor, da Hans Olsen og Caroline Larsdatter i Vestenbæk får døbt sønnen Lars Hansen.
Den 5. november 1815: Bodil Jensdatter fra Nyråd er gudmor, da Hans Allifassen og Maren Hansdatter i Viemose Skov får døbt sønnen Berthel Hansen.
Den 13. august 1820: Pige Inger Kirstine Christensdatter af Nyråd er gudmor, da Johanne Rasmusdatter i Langebæk får døbt sin uægte søn Jens Hansen. Udlagt barnefar er ungkarl Hans Olsen af Balle i Kalvehave sogn.
Den 25. juni 1836: Husmand Anders Ottesen af Bakkebølle er fadder, da indsidder Christopher Rasmussen og Sidse Ottesdatter i Stensby får døbt sønnen Otte Christophersen.

Folk fra Vordingborg by
Qvasimodo 1699: Hustruen til Peder Rissing af Vordingborg er gudmor, da Peder Olufsen i Viemose får døbt sønnen Oluf Pedersen.
3 p Epiph 1700: Ridefoged Giert Villumsens kæreste af Vordingborg er gudmor, da Peder Hammer i Vranggaard får døbt sønnen Anders Pedersen Hammer.
Den 26. marts 1700: Christopher Krique af Vordingborg er fadder, da præsten Rasmus Pedersen Horne i Kalvehave får døbt sønnen Peder Rasmussen Horne.
Festo Visit Maria 1702: Claus Hollender af Vordingborg er forlover, da Michel Hansen og Cathrine Marcusdatter af Vestenbæk troloves. Laurs Kuervig er den anden forlover.
Dom Palm 1721: Christen Jensen af Vordingborg troloves til Kirsten Larsdatter af Stensby.
Den 18. juni 1724: Rytteren Andreas Jensen fra majorens kompagni i Vordingborg udlægges til barnefar, da Ellen Hansdatter Baad får døbt sønnen Niels Andreasen.
Den 1. september 1724: Knud Christensen Brandt og Hans Christian Knudsen af Vordingborg er forlovere, da Didrich Knudsen og Karen Ibsdatter troloves.
1 p Epiph 1731: Rasmus Sadelmagers datter, Sophie Rasmusdatter, af Vordingborg er gudmor, da Søren Kornbech i Stensby får døbt datteren Kirstine Sørensdatter Kornbech. Morens bror [navngives ikke] fra Vordingborg er fadder, medmindre det er Rasmus.
9 p Trin 1731: Mons. Christian Frøling af Vordingborg er fadder, da Peder Jensen Skonning af Vestenbæk får døbt sønnen Anders Pedersen Skonning. Peder Stær af Vestenbæk er fadder.
Reminisiere 1771: Dragon Peder Gred af Vordingborg udlægges til barnefar, da Kirstine Vinther får døbt sin uægte søn for Hemming Pedersen Gred.
6 p Trin 1771: Ane Hemmingsdatter i Vordingborg er gudmor, da Johan Hemmingsen i Stensby får døbt sønnen Hemming Johansen. Hendrich Hemmingsen af Stensby er fadder.
12 p Trin 1771: Ane Cathrine Larsdatter af Vordingborg er gudmor, da Niels Mortensen i Stensby får døbt sønnen Lars Nielsen. Geert Mortensen og Esben Mortensen af Stensby er faddere.
3. advent 1800: Niels Jacobsen, som tjener hos amtsforvalter Hans Hendrich Peter Rejersen i Vordingborg, udlægges til barnefar, da Kirsten Jørgensdatter af Stensby får døbt sin uægte søn for Rasmus Nielsen.
Den 7. december 1804: Muursvend Christian Andersen af Vordingborg bliver viet til Kirstine Margrethe Nielsdatter, som tjener hos forpagter Jessen på Petersgård.
Den 25. juli 1806: Enkemand Rasmus Hald af Vordingborg Færgegård bliver viet til Ane Marie Schrøder. Forlovere er købmand Staal af Vordingborg samt ejer af Stensby Mølle, hr. Malling.
Den 12. marts 1815: Dorthe Jensdatter i Vordingborg, som er moster, er gudmor, da husfolk Rasmus Nielsen og Malene Jensdatter i Viemose får døbt sønnen Niels Rasmussen.
Den 4. juni 1815: Anne Cathrine Hansdatter af Vordingborg er gudmor, da indsidder Christen Madsen og Margrethe Hansdatter af Stensby får døbt sønnen Frederich Christensen.
Den 26. marts 1820: Pige Ellen Gotfredsdatter af Vordingborg er gudmor, da Peder Christensen og Karen Gotfredsdatter i Kalvehave får døbt sønnen Johannes Pedersen. Lars og Hendrich Gotfredsen er fadder.
Den 25. juni 1820: Pige Dorthe Pedersdatter af Vordingborg er gudmor, da Michael Hansen og Dorthe Madsdatter i Viemose får døbt sønnen Hans Michaelsen.
Den 16. juli 1820: Pige Karen Larsdatter af Vordingborg er gudmor, da indsidder Iver Rasmussen og Sidse Larsdatter i Stavrby får døbt sønnen Rasmus Iversen.
1825: Jens Jacobsen, som er født i Vordingborg i 1809, og er søn af afdøde Jacob Jensen og Margrethe Mortensdatter, konfirmeres.
Den 3. januar 1836: Pigen Karen Marie Larsdatter af Vordingborg er gudmor, da husmand Peder Hansen og Ane Margrethe Larsdatter i Kalvehave får døbt sønnen Hans Pedersen.

Folk fra Oreby, Ornebjerg og Kastrup sogn ved Vordingborg
8 p Pasch 1720: Jørgen Hansen Krog fra Kastrup ved Vordingborg troloves til Marte Olufsdatter af Balle i Kalvehave sogn. Forlovere er Christian Hansen af Sageby Mølle og Christopher Pedersen af Viemose.
Den 9. juni 1730: Lauritz Pedersen af Kastrup bliver trolovet til Zitsel Michelsdatter, som tjener hos Mons. Hammer af Kalvehave. Forlovere er Bertel Hansen af Ornebjerg i Kastrup sogn og Peder Ring af Kalvehave.
2 p pasch 1783: Ane Hansdatter, som er gift med Peder Henrichsen af Ornebjerg, er gudmor, da gårdmand Jens Schonning af Vestenbæk får døbt sønnen Niels Jensen Schonning [Skaaning].
8 p Trin 1787: Peder Jensens hustru af Ornebjerg er gudmor, da gårdmand Christopher Rasmussen af Langebæk får døbt sønnen Jens Christophersen.
Den 18. juli 1806: Ungkarl Ole Christensen af Oreby bliver viet til Sidse Mortensdatter af Langø.
Den 25. juni 1815: Pigen Maren Poulsdatter af Ornebjerg er gudmor, da indsidder Johan Pedersen og Birthe Philipsdatter af Langebæk får døbt sønnen Rasmus Johansen.

Folk fra Sværdborg
3 p Trin 1700: Kirsten Jørgensdatter af Sværdborg er fadder, da Jørgen Olufsen i Balle i Kalvehave sogn får døbt sønnen Espen Jørgensen.
Den 26. november 1723: Peder Pedersen af Sværdborg er forlover, da Peder Pedersen og Bodil Rasmusdatter troloves i Viemose.
2 Pasch 1726: Rasmus Jensen af Sværdborg troloves til Ellen Jensdatter af Vestenbæk i Stensby sogn. Jens Rasmussen og Hans Rasmussen af Vestenbæk er forlovere.

Folk fra Dyrlev, Faksinge og Beldringe sogn
Dom Oculi 1724: Dragon Hans Jørgensen af Dyrlev udlægges til barnefar, da Maren Jørgensdatter af Stensby får døbt datteren Kirsten Hansdatter.
Den 12. juni 1836: Pigen Karen Jørgensdatter af Faksinge er gudmor, og gårdmand Hans Hansen af Faksinge er fadder, da Lars Jacobsen og Karen Hansdatter i Nørre Viemose får døbt sønnen Lars Larsen [faren er død den 18. december 1835].

Folk fra Liliendal [Skuderupgaard], Skovhuse, Skuderup, Vallebo og Øster Egesborg
11 p Trin 1699: Bodel Jacobsdatter i Kræmmervænge er gudmor, da Jep Jensen i Balle i Kalvehave sogn får døbt sønnen Jens Jepsen [eller Ibsen].
Den 9. marts 1700: Morten Olsen med attest fra hr. Simon i Øster Egesborg troloves til Margrethe Hansdatter.
Den 26. marts 1700: Lisbeth, hr Simons ? af Øster Egesborg [nok præsten], er fadder, da præsten Rasmus Pedersen Horne i Kalvehave får døbt sønnen Peder Rasmussen Horne.
Den 28. oktober 1721: Peder Nielsen fra Øster Egesborg sogn troloves til Kirsten Jensdatter fra Langebæk.
Den 23. maj 1724: Mad. Funch i Øster Egesborg er gudmor, da Albert Riber i Kalvehave får døbt sønnen Hans Albertsen Riber.
Den 30. december 1729: Johannes Ebbesen af Rødstofte troloves til Kirsten Povelsdatter, som er enke efter Jeppe Brems af Stensby. Forlovere er Peder Ebbesen og Anders Michelsen af Rødstofte.
Den 15. februar 1730: Søren Pedersen af Øster Egesborg sogn bliver trolovet til enken Birgitte Andersdatter af Møllehuset i Langebæk.
Oculi 1752: Rasmus Kiøbmands hustru af Skuderup er gudmor, da Rasmus Hansen Kiøbmand af Kalvehave får døbt sønnen Hans Rasmussen.
Festo M 1752: Christen Jensens kone af Vallebohuset i Øster Egesborg sogn er gudmor, da Peder Jensen af Stensby får døbt sønnen Lars Pedersen.
18 p Trin 1752: Fæstemøen til Matthias Smid af Skovhuse i Øster Egesborg sogn er gudmor, da Hans Rasmussen af Langebæk får døbt sønnen Hans Hansen.
Den 31. januar 1755: Hans Gregoriussen af Tolstrup i Øster Egesborg sogn troloves til Elisabeth Hansdatter af Langebæk. Hans Gregoriussen af Rødstofte i Øster Egesborg sogn er forlover.
5 p Trin 1764: Maren Gottrupsdatter af Skovhuse i Øster Egesborg sogn er gudmor, da Peder Hansen af Kalvehave får døbt sønnen Jørgen Pedersen. Jens Gottrupsens hustru er fadder.
9 p Trin 1764: Jens Nielsens hustru af Skovhuse i Øster Egesborg sogn er gudmor, da Søren Christensen af Kalvehave får døbt datteren Kirsten Sørensdatter.
Den 9. december 1765: Mathies Andersen Smed af Øster Egesborg er forlover, da Christopher Rasmussen i Langebæk vies til Kirsten Hansdatter.
Den 21. november 1766: Lars Madsen af Tolstrup i Øster Egesborg sogn vies til Kirsten Olsdatter af Langebæk.
15 p Trin 1774: Hustruen til Hans Valdboe af Øster Egesborg er gudmor, da Søren Christensen af Kalvehave får døbt datteren Inger Sørensdatter. Hans Smed, Ole Stær, Peder Jensen og Rasmus Hemmingsen af Kalvehave er faddere.
4 p Epiph 1794: Jens Hansen af Skovhuse i Øster Egesborg sogn er fadder, da Matthias Hansen af Stensby får døbt sønnen Lars Matthiasen.
1. advent 1800: Anders Hemmingsen af Skovhuse i Øster Egesborg sogn er fadder, da Anders Olsen og Marie Pedersdatter på Petersgaard får døbt datteren Maren Andersdatter. Peder Ellehammer af Langebæk er også fadder.
Fest Nativ 1801: Christopher Pedersen af Tolstrup i Øster Egesborg sogn er fadder, da indsidder Lars Pedersen og Karen Andersdatter af Kalvehave får døbt sønnen Anders Larsen.
Den 11. juni 1820: Ungkarl Mathies Pedersen af Skovhuse er fadder, da Christian Mathiesen og Mette Pedersdatter i Langebæk får døbt sønnen Johan Christiansen.
1825: Hans Sørensen, som er født i Øster Egesborg i 1808, og er søn af Kirsten Hansdatter og far, gårdmand Søren Hansen i Skovhusene, konfirmeres.
Den 4. april 1834: Ungkarl Hans Sørensen af Langebæk og født i Øster Egesborg troloves til enken Kirsten Pedersdatter på Petersværk.
Den 15. november 1835: Pigen Ane Pedersdatter af Liliendal er gudmor, da husmand Frederik Pedersen og Karen Hansdatter i Viemose får døbt sønnen Jens Frederiksen.
Den 5. juni 1836: Pigen Kirsten Nielsdatter af Skovhuse i Øster Egesborg sogn er gudmor, da husmand Rasmus Nielsen og Maren Poulsdatter i Kalvehave Skov får døbt sønnen Hans Rasmussen.
Den 25. juni 1836: Peder Ottesen af Skovhuse i Øster Egesborg sogn er fadder, da indsidder Christopher Rasmussen og Sidse Ottesdatter i Stensby får døbt sønnen Otte Christophersen.

Folk fra Sageby, Sandvig, Kindvig, Tågeby og Mern sogn
Festo Pereficat Mariæ 1699: Maren Skipper af Sageby er gudmor, da Rasmus og Maren Lindholm i Balle i Kalvehave sogn får døbt sønnen Niels Rasmussen Lindholm.
Invocavit 1700: Anne Marie Jochumsdatter af Kindvig er gudmor, da Peter Tobiesen i Viemose får døbt sønnen Hans Petersen. Hans Tobiesen og Susanna Tobiesdatter er faddere.
Den 26. marts 1700: Hr. Peder i Mern, som vel er præsten, er fadder, da præsten Rasmus Pedersen Horne i Kalvehave får døbt sønnen Peder Rasmussen Horne.
2 p Trin 1700: Thomas Povelsen af Mern sogn troloves til Maren Hemmingsdatter af Langebæk. Hans forlover er hr. Peder Høyberg, mens hendes far er forlover for hende.
Den 12. februar 1720: Oluf Pedersen i Kindvig i Mern sogn er forlover, da Niels Povelsen i Sageby troloves til Sidse Larsdatter, som er enke efter Niels Rasmussen. Peder Larsen i Viemose er den anden forlover.
Den 2. august 1720: Jørgen Jacobsen af Mern troloves til Margrethe Andersdatter. Anders Hansen og Jens Larsen Ploumand er forlovere.
Den 14. juli 1721: Mourids Berentsen og Hans Hansen fra Mern er forlovere, da Mads Hansen og Kirsten Rasmusdatter i Balle troloves. Førstnævnte kaldes måske også for Berntsen senere hen.
22 p Trin 1723: Hans Jensen fra Mern er fadder, da Rasmus Jensen Dahl af Viemose får døbt sin datter for Ellen Rasmusdatter Dahl.
1 p pasch 1724: Oluf Povelsen i Sageby og Mads Nielsen i Tågeby er faddere, da Morten Boesen i Kalvehave får døbt datteren Ana Mortensdatter.
Den 1. august 1724: Mouritz Berentzen og Hans Lerche af Mern er forlovere, da Otto Uldrichsen troloves til Anne Pedersdatter.
Den 31. januar 1725: Povel Larsen og Niels Larsen af Mern er forlovere, da Hans Larsen og Kirsten Pedersdatter af Balle troloves.
23 p Trin 1727: Mouritz Berntsen Smed og Poul Pedersen af Sagebygaard i Mern sogn er forlovere, da Christopher Pedersen og Karen Rasmusdatter af Viemose troloves.
21 p Trin 1728: Peder Olsen af Mern sogn bliver trolovet til enken Maren Nielsdatter af Balle i Kalvehave sogn. Oluf Pedersen og Povel Lauritsen er forlovere.
Den 8. juni 1729: Niels Boesen af Mern sogn bliver trolovet til Helvig Rasmusdatter af Viemose. Morten Boesen og Michel Olsen af Viemose er forlovere.
Den 17. juli 1729: Christopher Nielsen af Mern sogn bliver trolovet til Kirsten Rasmusdatter af Viemose, som er enke efter Jens Skinder. Povel Nielsen af Viemose og Niels Hansen af Langebæk er forlovere.
19 p Trin 1729: Bodel Pedersdatter af Mern bliver trolovet til husmand Hans Jacobsen af Kalvehave. Forlovere er Povel Jacobsen og ulæselig underskrift.
Den 11. februar 1730: Hans Jensen af Nørre Mern er forlover, da Ole Ipsen af Balle i Kalvehave sogn bliver trolovet til Anna Hansdatter af Mern sogn. Lars Hansen af Balle er den anden forlover.
4 p Trin 1731: Birthe Olsdatter og Johanne Olsdatter af Mern er faddere, da Peder Tystrup af Langebæk får døbt datteren Johanne Pedersdatter Tyrstrup.
13 p Trin 1731: Jørgen Hansen af Mern er fadder, da Peder Christophersen af Stensby får døbt sønnen Hans Pedersen. Christopher Murmesters datter, Maren Christophersdatter af Viemose, er blandt fadderne.
3. advent 1763: Madame Busch af Sageby Mølle er gudmor, da Ole Hansen af Viemose får døbt sin datter for Sophia Olsdatter. Hustruerne til Geert Pedersen og Jens Christophersen er faddere.
Den 14. marts 1764: Ole Smeds hustru af Sageby er gudmor, da Hans Olsen af Langebæk får døbt sønnen Ole Hansen. Hustruerne til Hans Bechmand og Jacob Hansen er faddere.
3 p Epiph 1764: Mogens Hansens hustru af Sageby er gudmor, da Rasmus Pedersen af Balle i Kalvehave sogn får døbt sønnen Mads Rasmussen. Fadderne er Jens Lerche, Jens Hugger, Jens Christophersen, Jacob Povelsen og Lars Krog, alle af Balle.
2 p Trin 1764: Hans Rasmussens hustru af Sandvig er gudmor, da Hans Rasmussen af Løbergaarden får døbt sønnen Rasmus Hansen. Hans Stær af Viemose er blandt fadderne.
Den 12. april 1765: Jacob Møller af Mern er forlover, da Christopher Klinterup bliver viet til Anna Sophia Jacobsdatter, der er enke efter Lips i Stensby.
Den 8. december 1765: Hans Jacobsen af Sageby bliver viet til Karen Pedersdatter af Balle i Kalvehave sogn. Mads Povelsen og Jacob Povelsen er forlovere.
Den 18. juni 1773: Lars Hansen af Mern vies til Kirstine Jørgensdatter af Viemose.
18 p Trin 1774: Hans Jørgensen af Sageby er fadder, da Hans Larsen af Viemose får døbt datteren Karen Hansdatter. Peder Christophersen, Lars Nielsen og Peder Larsen af Viemose er faddere.
Den 22. november 1781: Boe Sørensens hustru, Kirsten, er gudmor, og Niels Gregoriussen, som tjener i Sageby, er fadder, da Peter Christophersen af Sageby ? får døbt datteren Anne Cathrine Petersdatter.
Den 19. juli 1782: Boe Sørensen og Jens Pedersen af Sageby er forlovere, da Friderich Nielsen af Sageby Mølle i Kalvehave sogn bliver viet til enken Ane Hansdatter.
19 p Trin 1782: Enkemand Ole Hansen af Mern bliver viet til enken Ane Pedersdatter af Viemose.
Quasimod 1783: Karen, som er gift med Jens Larsen af Sageby, er gudmor, da husmand Lars Skoemager af Balle i Kalvehave sogn får døbt sønnen Jens Larsen.
Den 15. december 1786: Jomfru Smidt af Mern er del-gudmor, da løjtnant Christian Rosenberg Gamst får døbt sønnen Johannes Gamst. Gudmor er Ina Elisabeth Johansen født Torchildsen af Petersgaard. Faddere er kammeråd Kiøge, kaptajn Fuuchs, løjtnant Berg [måske Jacob Bergh i Vordingborg] og forpagter Lars Torbager Hagen af Petersgaard.
2 p Epiph 1787: Niels Jensens hustru, Karen Madsdatter, af Sageby, er gudmor, da Jens Nielsen af Balle i Kalvehave sogn får døbt sønnen Rasmus Jensen.
Den 2. marts 1787: Ungkarl Anders Hansen bliver trolovet til Maren Pedersdatter af Sageby Mølle [som egentligt er Kalvehave sogn].
Den 21. marts 1787: Malene, som er gift med Hans Olsen i Sageby, er gudmor, da Maren Pedersdatter får døbt sin uægte søn for Anders Larsen. Udlagt barnefar er Lars Hansen, som tjener hos Lars Danielsen i Langebæk.
5 p Trin 1787: Anders Olsen i Mern er fadder, da Niels Pedersen i Viemose får døbt datteren Anne Margrethe Nielsdatter. Tjenestepigen Anne Marie Poulsdatter på Petersgaard er gudmor.
17 p Trin 1787: Niels Jensen i Sageby er fadder, da Jens Jensen i Viemose får døbt datteren Malene Jensdatter.
Den 31. oktober 1787: Hans Pedersen af Sageby troloves til Ellen Hansdatter af Viemose.
25 p Trin 1787: Hans Jørgensen af Sageby er fadder, da husmand Peder Andersen i Viemose får døbt sønnen Lars Pedersen.
1 p Epiph 1788: Hans Christophersen fra Høvdinggaard er fadder, da indsidder Boe Mortensen får døbt sønnen Giert Boesen.
Septuagesima 1788: Bent Olsen og Christen Jørgensen af Mern er faddere, da gårdmand Hans Bentsen i Balle får døbt sønnen Lars Hansen. Gårdmændene Hans Lærche og Hans Jensen af Balle er de sidste faddere.
Den 19. juni 1788: Bodil Mortensdatter af Sageby troloves til ungkarl Ole Lerche af Balle i Kalvehave sogn.
1 p Epiph 1794: Jens Madsen af Sageby er fadder, da indsidder Peder Jensen af Balle i Kalvehave sogn får døbt sønnen Peder Pedersen. Jens Nielsen, Ole Erlandsen og Mads Pedersen af Balle er også faddere.
Fest Nativ 1801: Hans Olsen af Sageby er fadder, da indsidder Lars Pedersen og Karen Andersdatter af Kalvehave får døbt sønnen Anders Larsen.
Fest Nativ 1801: Maren Jensdatter, som er gift med Mads Rasmussen af Sageby, er gudmor, da møller Petersen af Sageby Mølle får døbt sønnen Peter Christian Petersen. Faddere er Niels Smed af Balle samt Niels Jensen, Jens Pedersen og Jens Larsen af Sageby.
Den 20. januar 1811: Møller Petersens hustru i Sageby Mølle er gudmor, og Friderich Petersen er selv fadder, da Jens Andersen og Karen Pedersdatter i Balle i Kalvehave sogn får døbt datteren Margrethe Jensdatter.
Den 24. marts 1811: Hustruen til Søren Boesen, Ane Jensdatter, er gudmor, og husmand Niels Jensen af Sageby er fadder, da Henrich Jensen og Kirsten Ditløvsdatter i Langebæk får døbt sønnen Hans Henrichsen.
Den 18. december 1814: Gårdmand Jens Pedersen af Kindvig er fadder, da indsidder Peder Pedersen og Kirsten Hansdatter af Balle får døbt datteren Ellen Pedersdatter.
Den 27. marts 1815: Gårdmand Mads Hansens hustru i Sageby er gudmor, da indsidder Benth Hansen og Inger Madsdatter i Balle får døbt sønnen Hans Benthsen.
Den 21. maj 1815: Gårdmand Jens Hansens hustru i Kindvig er gudmor, da Jens Andersen og Karen Pedersdatter ved Balle Strand får døbt sønnen Hans Jensen.
Den 16. juli 1815: Husmand Jens Hansen af Mern Skov er fadder, da Peder Hansen og Kirsten Jensdatter af Langebæk får døbt datteren Johanne Kirstine Pedersdatter.
Den 25. februar 1816: Maren Olsdatter i Mern Skov er gudmor, og Hans Pedersen Snedker i Mern Skov er fadder, da Ole Andersen og Kirsten Olsdatter i Kalvehave får døbt sønnen Søren Olsen.
Den 16. april 1820: Indsidder Anders Larsen i Sageby er fadder, da Johanne Petersen og Else Christiansdatter i Langebæk får døbt sønnen Niels Peter Johannesen.
Den 7. maj 1820: Gårdkone Sidse Hansdatter i Sageby er gudmor, og gårdmand Hans Jensen i Sageby er fadder, da Hans Hansen Wirum og Margrethe Rasmusdatter i Viemose får døbt sønnen Hans Hansen Wirum.
1825: Rasmus Andersen, som er født i Mern i 1811, og er søn af Anders Hansen og Sidse Christoffersdatter, konfirmeres.
Den 15. november 1835: Indsidder Carl Antonsen [skrevet Anthon] af Sageby er fadder, da husmand Frederik Pedersen og Karen Hansdatter i Viemose får døbt sønnen Jens Frederiksen.
Den 26. december 1835: Gårdmand Søren Boesens kone af Sageby, Ane Jensdatter, er gudmor, da indsidder Lars Pedersen og Trine Pedersdatter i Viemose får døbt sønnen Jeppe Larsen. Søren Boesen af Sageby er selv fadder.

Folk fra Mogenstrup
Den 12. januar 1724: Madam Eilersen i Mogenstrup Møller er gudmor, da Hans Hansen Juel i Vranggard får døbt datteren Ana Maria Hansdatter Juel. Frøken Kragelund er fadder.

Folk fra Skibinge
Den 21. februar 1731: Pigen Anna Sidsel fra Skibinge er gudmor, da Rasmus Rasmussen i Viemose får døbt sønnen Rasmus Rasmussen. Rasmus Rasmussen i Kalvehave er fadder.
Den 27. november 1767: Lars Andersen Dyhr fra Endegaarde i Skibinge sogn bliver gift med Mette Olsdatter af Viemose.
Oculi 1771: Peder Olsen, som tjener hos Jens Thomsen i Smestrup [må være Smidstrup Hovgårde], udlægges til barnefar, da Margrethe Lisbeth i Langebæk Mølle får døbt sin uægte datter for Ana Pedersdatter.
Den 3. juli 1814: Hans Ditløvsen af Skibinge er fadder, da Hendrich Jensen og Kirsten Ditløvsdatter i Langebæk får døbt sønnen Jens Henriksen.

Folk fra Ammendrup, Kragevig, Rekkende, Ugledige og Allerslev sogn
Den 29. november 1723: Christen Jacobsen i Allerslev er forlover, da Peder Hansen og Birthe Nielsdatter troloves [nok i Kalvehave].
Den 23. maj 1724: Hans Seyer [Sejer] i Rekkende er fadder, da Albert Riber i Kalvehave får døbt sønnen Hans Albertsen Riber.
1 p pasch 1729: Gottorp Rasmussen og Anna Pedersdatter af Viemose troloves i Rekkende i Allerslev sogn hos kappelaen Oluf Saxtorph.
Den 10. juli 1729: Niels Jensen af Kragevig troloves til Anna Pedersdatter Busch af Sageby Mølle. Forlovere er Mouritz Berendtsen og Anthonius Mejer.
Den 19. september 1764: Madame sl. Jacobsen af Kragevig er gudmor, da Peder Busch af Sageby Mølle får døbt sønnen Christian Pedersen Busch. Faddere er Dreyer og Carsten af Kalvehave færgested, Nellemann, Hans Vendorf [Vendorph] af Kostræde Færge, Toftegaard, Gudenschwayen og Anna Maria Husum.
Den 22. oktober 1779: Ungkarl Rasmus Nielsen af Ugledige bliver viet til Anne Kirstine Jensdatter af Balle i Kalvehave sogn.
Den 9. oktober 1780: Ungkarl Anders Olsen af Ugledige bliver viet til Karen Olsdatter af Stensby.
Den 18. december 1814: Gårdmand Niels Andersen af Ammendrup er fadder, da indsidder Peder Pedersen og Kirsten Hansdatter af Balle får døbt datteren Ellen Pedersdatter.
Den 13. august 1820: Pige Kirsten Pedersdatter af Ammendrup er gudmor, og ungkarl Jens Pedersen af Ammendrup er fadder, da Claus Pedersen og Margrethe Larsdatter i Viemose får døbt sønnen Peder Clausen.
Den 14. juni 1833: Ungkarl Jørgen Sørensen af Allerslev troloves til Anne Andersdatter af Viemose.
Den 17. april 1836: Husmand Jens Hansen af Rekkende er fadder, da indsidder Rasmus Nielsen og Kirsten Hansdatter i Nørre Viemose får døbt sønnen Anders Rasmussen.

Folk fra Bårse
Den 8. marts 1726: Peder Rasmussen i Risby i Bårse sogn er forlover, da Iver Larsen og Kirsten Ibsdatter troloves. Den anden forlover er Hans Bonde [nok i Kalvehave].

Folk fra Snesere
Den 26. marts 1700: Pernelle Lisbeth, som er hustru til mag. Jens Weile i Snesere, er gudmor, da præsten Rasmus Pedersen Horne i Kalvehave får døbt sønnen Peder Rasmussen Horne.
Oculi 1729: Anders Hansen og Anna Pedersdatter af Vestenbæk troloves i Snesere af præsten der. Hans Skonning og Peder Stær er forlovere.
Den 19. juli 1754: Hans Pedersen af Snesere troloves til Ellen Olsdatter, som er enke efter Søren Boesen af Viemose. Niels Boesen af Viemose er den ene forlover.

Folk fra Præstø
Den 23. maj 1724: Christopher Seyer [Sejer] i Præstø er fadder, da Albert Riber i Kalvehave får døbt sønnen Hans Albertsen Riber.
Dom Oculi 1726: Niels Nielsen skomager af Præstø er forlover, da Povel Madsen og Kirsten Pedersdatter troloves. Den anden forlover er Povel Larsen i Balle i Kalvehave sogn.
2 p pasch 1729: Gregorius Troelsen og Anna Pedersdatter af Viemose troloves i Præstø af kapellaen Hans Broager. Troels Pedersen og Lars Olsen Klant er forlovere.
Den 17. juni 1729: Anders Nielsen af Præstø sogn troloves til Maren Rasmusdatter, som er enke efter Mads Jensen af Viemose.
Den 30. oktober 1767: Christian Olsen Sueber af Præstø vies til Zidse Mortensdatter af Viemose.

Folk fra Stege
24 p Trin 1700: Hans Sørensen af Nysted i Stege sogn bliver trolovet til Zitze Hansdatter hos Michel Skonning af Balle i Kalvehave sogn.
14 p Trin 1731: Kæresten til Christian Sacho af Stege er gudmor, da Jens Friderichsen af Kalvehave får døbt datteren Maren Jensdatter.
Den 13. november 1765: Provst Terpager og byfoged Jørgensen fra Stege er forlovere, da Tøger Stistrup fra Bogø bliver viet til jomfru Busch.
Oculi 1775: Anders Pedersens barn fra Stege bliver begravet i Kalvehave.
Fest Ascens 1787: Skibskarlen Ole Nielsen, der på den tid opholdt sig i Stege, udlægges til barnefar for den uægte pige Dorthe Olsdatter, hvis mor er Kirsten Gotrup af Kalvehave.
Den 12. september 1787: Christopher Jensen og hr. Frigast [bager Hans Frigast] af Stege er faddere, da hr. Biørn [i Kalvehave?] får døbt sønnen Peder Christian Bjørn.
1825: Niels Jørgen Nielsen, som er født i Stege i 1810, og er søn af Karen Marie Jørgensdatter af Tjørnemark og Niels Jensen af Fanefjord, bliver konfirmeret.

Folk fra Sprove og Damsholte sogn på Møn
Dom inter Novi anniet Epiph 1788: Hans Nielsen fra Sprogøe [nok Sprove i Damsholte sogn] på Møn er fadder, da gårdmand Hans Larsen på Tærø får døbt datteren Anne Malene Hansdatter.

Folk fra Keldby på Møn
Den 25. februar 1816: Soldaten Jens Hansen af Keldby sogn på Møn udlægges til barnefar, da Christiane Jensdatter i Kalvehave får døbt sin uægte søn for Jens Jensen.
1825: Johan Jørgensen, som er født i Keldby på Møn i 1809, og er søn af Jørgen Johansen og Karen Nielsdatter, konfirmeres.

Folk fra Møn [nok Borre sogn]
Fer 2 Pasch 1787: Anders Hemmingsens kone, Anne, på Møn er gudmor, og Peder Hemmingsen [skrevet Henningsen] og Bent ? på Møn er faddere, da Rasmus Hemmingsen på Tærø får døbt sønnen Hemming Rasmussen.

Folk fra Roholte
Septuagesima 1731: Bodil Hansdatter af Roholte får døbt sin uægte søn for Hans Ottosen. Udlagt barnefar er Otto Jørgen, der er søn af præsten i Roholte – vel årsagen til, at barnet døbes i Kalvehave. Han er nu farversvend i København. Faddere er Mette Hansdatter, Peder Hansen og Mallene Gabrielsdatter i Langebæk.

Folk fra Lynge ved Sorø
1825: Morten Mortensen, som er født i Lynge ved Sorø i 1809, og er søn af Maren Kirstine Martinsdatter og Morten Sørensen, konfirmeres.

Folk fra Gerlev
Den 30. august 1786: Sognepræst Michael Ludvig Buch fra Gerlev troloves til jomfru Elisabeth Drejer på Kalvehave Færgekro.

Folk fra Stubbekøbing
Den 30. august 1786: Sognepræst Peder Buch af Stubbekøbing er forlover, da sognepræst Michael Ludvig Buch fra Gerlev troloves til jomfru Elisabeth Drejer på Kalvehave Færgekro.

Folk fra Nykøbing Falster
Den 12. juni 1730: Seigr. Niels Krag og Mons. Anders Jensen Gaard af Nykøbing Falster er forlovere, da Jens Martinussen af Langebæk Mølle bliver trolovet til madame Maren Rasmusdatter, som er enke efter Niels Pedersen af Nykøbing Falster.

Folk fra Korsør
Den 30. oktober 1778: Købmand Henrich Brixen af Korsør bliver viet til Petræa Kirstine Lisberg af Langebæk.

Folk fra København
1 p pasch 1702: Hans Walther af København får døbt sønnen Johann Henrich Walther. Moren, Anne Sophie, var hos sin bror i Snegaard på vej til Stubbekøbing. Faddere er Peder Laursen i møllen [Sagesby Mølle?], Ellen, som er gift med Peder Hammer, Anne, som er gift med Rasmus Larsen, og Ellen, som er gift med Peder Piil.
Den 4. oktober 1721: Knud Thuesen fra København troloves til Anna Ibsdatter af Langebæk. Forlovere er Peder Mortensen af København foruden Friderich Friderichsen og Hans Trave i Langebæk.
Den 9. januar 1767: Brændevinsbrænder Hemming Christophersen af København bliver viet til Edel Povelsdatter Roth af Kalvehave Færgegaard.
Den 4. april 1777: Hans Jacob Drejer af København bliver viet til jomfru Ana Cathrine Drejer af Kalvehave Færgegaard.
2 p Epiph 1781: Peter Jørgensen på 2 år, som er søn af murersvend Kay Jørgensen og Sophie Charlotte Amalie Pedersdatter af København, begraves.

Folk fra Slesvig
11 p Trin 1776: En datter af købmand Carl Holst af Eckersförde [i Slesvig] begraves 4 uger gammel.
1 p Trin 1778: Jochum en Lübecker begraves 69 år gammel.

Andre folk med sjove navne i Kalvehave eller Stensby
10 p Trin 1700: Rasmus Jørgensen Fævenge troloves til Cathrine Rasmusdatter. Hemming Staal er forlover for ham.
Septuagesima 1701: Rasmus Baad af Viemose og Jens Kiøbmand af Kalvehave er forlovere, da Peder Rasmussen Kiøbmand troloves til Karen Laursdatter af Viemose.
5 p Trin 1701: Jep Trane og Morten Jyde af Langebæk er forlovere, da Laurs Nielsen og Marie Nielsdatter af Langebæk troloves.
7 p Trin 1701: Eskild Erichsen troloves til Maren Michelsdatter. Forlovere er Peder Boesen og Hans Michelsen.
21 p Trin 1701: Laurs Løfver og Peder Gregersen af Langebæk er forlovere, da Niels Jensen troloves til Anne Cathrine Pedersdatter, begge tjenestefolk i oberstløjtnantens gård i Kalvehave.
2 p Epiph 1702: Rasmus Klant er sammen med Niels Boesen af Kalvehave forlovere, da Oluf Michelsen af Viemose troloves til Bodil Rasmusdatter Klant af Kalvehave.
Den 6. april 1702: Unge Rasmus Baad af Viemose får døbt sønnen Jep Rasmussen Baad. Blandt fadderne er gamle Rasmus Baad og Niels Hemmingsen.
Den 6. april 1702: Jens Laursen Stolt af Viemose får døbt sønnen Peder Jensen Stolt. Anne, som er gift med Oluf Jensen, er gudmor. Blandt fadderne er Rasmus Stolt og Jep Ingvorsen.
2 p Pasch 1702: Peder Kielling af Stensby får døbt sønnen Laurs Pedersen Kielling. Fadderne er bl.a. Rasmus Kielling, Hans Brems, Maren Povelsdatter og Maren Laursdatter.
Den 22. marts 1724: Da Hans Thobiæsen af Viemose får døbt sønnen Thobias Hansen, er hustruen til Rasmus Stær gudmor, mens fadderne er Mads Dams kone og søn, Niels Madsen Dam, Peder Larsens søn, Morten Pedersen, og Rasmus Gottorpsen.
Judica 1724: Oluf Bechmand af Langebæk får døbt datteren Kirsten Olufsdatter Bechmand. Gudmor er Michel Giertsens kone. Faddere er Oluf Jørgensen, Hans Skomager og Peder Gregersens 3 børn, Ana og Karen Pedersdatter samt Rasmus Pedersen.
Den 8. april 1724: Margrethe Wiborg er fadder, da Rasmus Nielsen af Kalvehave får døbt datteren Birthe Rasmusdatter.
3 p pasch 1724: Frantz Folsach af Kalvehave får døbt datteren Maria Magdalene Frantzdatter Folsach. Blandt fadderne er madmoiselle Kragelund.
Den 22. maj 1724: Søren Rødsbierg er fadder, da Lars Løber får døbt sønnen Hans Larsen Løber.
1 p Trin 1724: Jens Keysers datter, Kirsten Jensdatter Keyser, er fadder, da Søren Pedersen får døbt datteren Kirsten Sørensdatter. Henrich Cronbergs kone er gudmor, og en anden fadder er Johan Caspar Cronberg.
Den 15. juni 1728: Rasmus Pedersen og Peder Rasmussen Stær af Vestenbæk er forlovere, da Michel Olsen og Karen Larsdatter troloves.
Den 20. juni 1728: Henrich Didrichsen Beller troloves til Lisbeth Pedersdatter af Kalvehave. Forlovere er Didrich Beller og Morten Skomager.
9 p Trin 1728: Christopher Sørensen Piil og Hans Rasmussen af Vestenbæk er forlovere, da Jens Olsen og Anne Rasmusdatter troloves.
Den 9. september 1729: Christian Thorup, skoleholder i Stensby skole, troloves til Margrethe Christina Creener. Forlovere er Anders Michelsen af Vrangsgaarde og kromand Søren Hornbeck af Stensby.
Den 22. februar 1730: Cyrillus Nielsen og Povel Larsen af Kalvehave er forlovere, da Povels datter, Maren Povelsdatter af Balle i Kalvehave sogn bliver trolovet til Lars Hemmingsen Smed af Stensby.
Fer 2 pasch 1730: Christopher Piil og Hans Rasmussen af Vestenbæk er forlovere, da Rasmus Lydiksen og Maren Lauritzdatter af Vestenbæk bliver trolovet.
Fer 2 pasch 1730: Thorkild Jensen af Balle i Kalvehave sogn og Peiter Tobiasen af Viemose er forlovere, da Tobias Peitersen og Anna Torkildsdatter af Balle bliver trolovet.
1 p Trin 1730: Jacob Eskildsen af Viemose bliver trolovet til Maren Hansdatter af Balle i Kalvehave sogn.
2 p pasch 1731: Christopher Klant af Kalvehave får døbt sønnen Mads Christophersen. Peder Klant og Gunild Jensdatter Stæhr, der er datter af Jens Stæhr i Kalvehave, er faddere.
Den 10. april 1731: Da Albert Riber af Kalvehave får døbt sønnen Rasmus Albertsen Riber, er følgende ved dåbsfadet: Mons. Fiellerup Larsen, mons. Thim, mad. Busck, mad. Knag og jomfru Kraglund.
3. p pasch 1731: Mallene Henriksdatter, som er datter af Henrik Philipsen, er fadder, da Peder Nielsen af Viemose får døbt datteren Maren Pedersdatter.
2 p Trin 1731: Hustruen til Peder Klant af Kalvehave er gudmor, da Peder Hansen Baad får døbt datteren Ana Pedersdatter Baad. Faddere er Anna Hansdatter og Rasmus Hansen af Langebæk foruden Peder Klants datter, Birthe Pedersdatter Klant af Kalvehave.
3 p Trin 1731: Madame Gad af Stensby er gudmor, da Rasmus Lydicksen af Vestenbæk får døbt sønnen Lydick Rasmussen. Faddere er Rasmus Skonnings søn, Niels Rasmussen Skonning, Christopher Piils søn, Rasmus Christophersen Piil, samt Lars Vildbrads datter, Sidsel Larsdatter Vildbrad.
3 p Trin 1731: Hustruen til Lars Hugger af Balle er gudmor, da Jacob Eskildsen af Balle i Kalvehave sogn får døbt datteren Mette Jacobsdatter. Faddere er Erich Eskildsen, Hans Ring skomager og Lars Eskildsens hustru af Viemose, samt Peder Hansen og Helvig Hansdatter af Balle.
9 p Trin 1731: Mons. Thiim af Kalvehave får døbt sønnen Frederik Carl Thiim. Gudmor er madame Hammer. Faddere er mons. Martinsen, Hofman, Fielderup, Klein samt hustruen til hr. Ribe og frøken Martinsen.
13 p Trin 1731: Johan Rasmussen af Kalvehave får døbt sønnen Gerhard Johansen. Faddere er Rasmus Duch, Peder Hansen og søster Margrethe Hansdatter, Frantz Nielsens hustru samt Lars Nielsen af Kalvehave.
Qvasimodo 1736: Hans Julinge af Langebæk får konfirmeret sønnen Oluf Hansen Julinge.
Qvasimodo 1736: Hemming Smid af Stensby får konfirmeret sønnen Peiter Hemmingsen.
Qvasimodo 1736: Peder Klant af Kalvehave får konfirmeret datteren Malene Pedersdatter Klant.
Qvasimodo 1736: Søren Klov af Stensby får konfirmeret datteren Margrethe Sørensdatter Klov.
Qvasimodo 1737: Albert Riber får konfirmeret datteren Johanne Margrethe Albertsdatter Riber.
Miseric 1738: Anthony Mejer af Viemose får konfirmeret datteren Barbara Margrethe Anthonysdatter Mejer.
Miseric 1738: Rasmus Biørnsen af Viemose får konfirmeret steddatteren Sidse Andreasdatter.
Circum 1752: Da Simon Pedersen i Stensby får døbt datteren Johanne Simonsdatter, er fadderne Jens Christophersen Soldat og Johannes Ebbesens datter, Maren Johannesdatter, af Stensby.
2 p Epiph 1752: Da Clemen Olsen i Kalvehave får døbt sønnen Jens Clemensen, er Lars Olsens kone i Langebæk gudmor. Hans Peitersen af Langebæk er fadder.
Sexagesima 1752: Da Niels Olsen i Kalvehave får døbt datteren Kirsten Nielsdatter, er fadderne Oluf Stær, Gregorius Nielsen, Jørgen Klant, Svend Larsen og Morten Ellehammer af Kalvehave.
Festo M 1752: Hans Michelsen Kiep af Kalvehave får døbt datteren Kirsten Hansdatter Kiep. Gudmor er degnens tjenestepige, Kirsten Rødsberg, dvs. Kirsten Rødsbjerg efter en skov i Kalvehave sogn.
Cantate 1752: Mons. Bøsholt af Kalvehave er fadder, da Oluf Stær af Kalvehave får døbt datteren Bodel Olufsdatter Stær [Bodil Olsdatter Stær].
Den 3. maj 1752: Rasmus Rødsberg af Kalvehave får døbt datteren Bodel Rasmusdatter Rødsberg. Hustruen til Niels Stage af Kalvehave er gudmor.
4 p Trin 1752: Christopher Krantz af Kalvehave og Ivar Ivarsen af Viemose er faddere, da Hans Nielsen i Skovledhuset får døbt sønnen Peder Hansen.
19 p Trin 1754: Jens Hemmingsen Baad troloves til Kirsten Olsdatter af Kalvehave. Hemming Baad er forlover.
1. advent 1754: Mads Christophersen og Maren Rasmusdatter af Viemose troloves. Forlovere er Christopher Klant af Kalvehave og Rasmus Rasmussen af Viemose.
Den 6. december 1754: Peder Pedersen Øster af Stensby troloves til Maren Nielsdatter af Langebæk. Forlovere er Christen Christensen af Langebæk og Jens Larsen Plougmand af Kalvehave.
Den 20. december 1754: Niels Larsen Klant troloves til Maren Cyrilliusdatter af Kalvehave. Forlovere er Jens Klant og Hieronimus Smed af Kalvehave.
Dom p. Nat 1755: Søren Christiansen og Kirsten Villumsdatter af Balle i Kalvehave sogn troloves. Forlovere er Peder Lercke og Willum Stær af Balle i Kalvehave sogn.
Festo Orum Sancto 1763: Friderich Lips og Jens Brems af Stensby er faddere, da Lars Smed i Stensby får døbt sønnen Hans Christian Larsen.
23 p Trin 1763: Da Hans Giest i Kalvehave får døbt sønnen Thomas Hansen Giest, er hustruen til Henrich Klant gudmor, mens der blandt fadderne er Lars Giest og Anders Erlandsen.
25 p Trin 1763: Da Lars Christensen i Stensby får døbt sønnen Christen Larsen, er der blandt fadderne Anders Drejer og Henrich Hemmingsen.
1 advent 1763: Clemen Olsen og Jens Ploumand af Kalvehave er faddere, da Maren Rasmusdatter af Vestenbæk får døbt sin uægte søn for Rasmus [ingen barnefar udlagt i kirkebogen].
2 advent 1763: Hustruen til Anders Kille i Viemose er gudmor, da Søren Esbesen i Viemose får døbt sønnen Jens Sørensen.
1 p Epiph 1764: Martin Sadelmager og hustruen til Ole Stær af Kalvehave er blandt fadderne, da Rasmus Larsen i Viemose får døbt sønnen Niels Rasmussen.
3 p Epiph 1764: Jørgen Klant er blandt fadderne, da Anders Pedersen i Kalvehave får døbt sønnen Boe Andersen.
4 p Epiph 1764: Peder Hach af Kalvehave får døbt datteren Birthe Pedersdatter Hack. Bodil Jensdatter i Kalvehave kro er gudmor.
Den 10. februar 1764: Skoleholder Toftegaard af Stensby får døbt sønnen Verner Holger Toftegaard. Madame Nellemand er gudmor til drengen. Anna Maria Husum er blandt fadderne.
Septuagesima 1764: Jens Godtrupsen af Langebæk er fadder, da Ole Pedersen i Langebæk får døbt sønnen Ole Olsen.
Invocavit 1764: Da Jens Klant af Langebæk får døbt sønnen Lars Jensen Klant, er følgende ved dåbsfadet: Kirsten Larsdatter af Kalvehave er gudmor. Faddere er Rasmus Vildbrad af Vestenbæk, Martin Sadelmager og Henrich Klants hustru af Kalvehave, Mathias Mortensen og Elsebeth Michelsdatter af Langebæk.
Lætare 1764: Da Jens Brems i Stensby får døbt sønnen Christopher Jensen Brems, er følgende ved dåbfadet: Rasmus Mortensens hustru i Viemose er gudmor. Faddere er Christen Ørsløv, Friderich Lips, Ole Jacobsen, Ole Krog, Hans Bødker og David Modeman, alle af Stensby.
Judica 1764: Da Ole Nielsen i Vestenbæk får døbt sønnen Niels Olsen, er følgende ved dåbsfadet: Hustruen til Hans Fugl i Vrangsgårde er gudmor. Faddere er Søren Larsen, Niels Pedersen, Niels Nielsen, Ole Kaare, Bodil Olsdatter og hustruen til Peder Klov, alle af Stensby.
Judica 1764: Niels Rosberg af Langebæk er fadder, da Hans Skovløber får døbt datteren Margrethe Hansdatter. Andre faddere er Jens Gottrupsen og Niels Brants hustru i Langebæk.
Fer 2 Vindum 1764: Jeppe Staal i Kalvehave får døbt datteren Karen Jeppesdatter Staal. Faddere er Peder Bechmand i Langebæk, Jens Staal og Karen Staal af Viemose.
Fer 3 Pentecost 1764: Ole Høgholt af Viesmose er fadder, da inderste Peder Esbesen i Viemose får døbt sønnen Rasmus Pedersen. Johannes Dusens kone i Stensby og Hans Dusens kone i Kalvehave er faddere.
9 p Trin 1764: Da Morten Ellehammer af Kalvehave får døbt datteren Cathrine Mortensdatter, er Kirsten Cyriliusdatter gudmor. Faddere er Peder i kroen, Jens Olsen, Niels Ellehammers hustru af Kalvehave samt Peder Ellehammer af Stensby.
19 p Trin 1765: Carl Johansen Dardannel vies til Kirsten Larsdatter fra Kalvehave.
Den 5. oktober 1767: Hans Caspar Rejtelseder vies til Karen Pedersdatter af Viemose.
Den 14. december 1768: David Modmann, som er skovfoged i Stensby, og Johan Henrich Cronberg, som bor i Hellemose Mølle, er forlovere og skriver under, da Otto Christian Jacobsen Møller bliver trolovet til Appelone Cronberg.
Den 27. april 1770: Andreas Møller og jomfru Karen Havballe af Langebæk Mølle vies.
Den 2. august 1771: Enkemand Jens Nielsen Gandrup bliver viet til Mette Jørgensdatter af Kalvehave.
Den 11. oktober 1771: Jens Piil bliver viet til Maria Olsdatter af Stensby.
21 p Trin 1771: Rasmus Biørnsen af Kalvehave får døbt datteren Malene Rasmusdatter. Faddere er bl.a. Peder Biørnsen og Mads Biørnsen af Viemose.
24 p Trin 1771: Povel Lauritzen af Balle i Kalvehave sogn og Niels Frost af Viemose er blandt fadderne, da Peder Lauritzen af Viemose får døbt sønnen Rasmus Pedersen.
25 p Trin 1771: Hustruerne til Børre Stær og Peder Jacobsen af Kalvehave er blandt fadderne, da Hans Jacobsen af Kalvehave får døbt sønnen Rasmus Hansen.
25 p Trin 1771: Hustruen til Christopher Hammer af Kalvehave er gudmor, da Troels Pedersen af Kalvehave får døbt sønnen Rasmus Troelsen.
Den 22. november 1771: Philip Christopher Bejer bliver viet til Birthe Hansdatter af Kalvehave.
1 advent 1771: Hustruen til Hans Bom af Langebæk er gudmor, da Niels Pedersen af Langebæk får døbt sønnen Hans Nielsen. Anne Trave og Hans Skovløber er faddere.
4. advent 1771: Lucia, som er gift med Geerth i Viemose, er gudmor, da Lars Esbensen af Viemose får døbt datteren Kirsten Larsdatter. Jørgen Klant, Ole Stær og Jens Stage af Kalvehave er faddere.
Sexagesima 1771: Hemming Baad og Rasmus Baad af Kalvehave er faddere, da Peder Hansen af Kalvehave får døbt datteren Maren Pedersdatter.
Fer 2 Nativ 1772: Gregorius Baad bliver viet til Bodil Erlandsdatter af Kalvehave.
Den 5. februar 1773: Thorkild Hansen vies til Kirstine Pedersdatter i Stensby
Den 31. marts 1773: Lars Olsen vies til Maren Davidsdatter i Stensby.
25 p Trin 1774: Carl Vulf [Wulf] i Kalvehave får døbt datteren Karen Carlsdatter Wulf. Peder Clemmensens hustru er gudmor. Søren Christensen, Henrich Klant, Svend Larsen og Hans Andersen af Kalvehave er faddere.
Den 8. november 1776: Friderich Didrichsen og Ane Marie Rasmusdatter af Kalvehave bliver viet.
23 p Trin 1776: Rasmus Gottrupsen og Maren Rasmusdatter af Balle i Kalvehave sogn bliver viet.
Den 8. august 1777: Jens Gottrupsen og Maren Andersdatter af Langebæk bliver viet.
17 p Trin 1778: Skipper Stephen Carlsen som døde på Færgegården begraves 50 år gammel.
Den 13. november 1778: Christopher Rasmussen Løber af Stensby bliver viet til Cathrine Olsdatter.
Fer 2 Vatiste 1779: En søn af tømmermand Andreas Larsen Bygom i Peterværft, Henrich Christian Andreasen Bygom, begraves 1 år gammel.
Septuagesima 1779: Esben Keys af Langebæk begraves 72 år gammel.
Den 29. oktober 1779: Grovsmed Claus Madsen Albreth på Petersværft begraves 40 år gammel.
Den 3. november 1780: Enkemand og husmand Niels Bille af Viemose bliver viet til Sisse Christophersdatter af Kalvehave.
Den 31. august 1781: Enkemand Niels Hansen Vecter bliver viet til Ulriche Brinchman, begge på Petersværft.
18 p Trin 1781: Jens Sørensen af Kalvehave får døbt sønnen Severin Jensen. Sophie Amalie, som er gift med Mathias Tømmermand på Petersgaard, er gudmor.
20 p Trin 1781: Hans Henrich Klint på Petersværft får døbt datteren Marie Cathrine Klint. Ole Hammer på Petersværft er blandt fadderne.
Den 30. oktober 1781: David Modemann bliver viet til enken Maren Hemmingsdatter.
23 p Trin 1781: Jens Piil af Stensby får døbt sønnen Hans Jensen Piil. Gudmor er Marie Hansdatter, som er gift med Anders Vilbrad af Kalvehave.
Den 26. oktober 1782: Enkemand Jens Gottrupsen bliver viet til enken Agnete Rasmusdatter.
2. advent 1782: Lars Estensen af Viemose er fadder, da Rasmus Olsen af Kalvehave får døbt datteren Sidse Rasmusdatter. Ellen Margrethe Nielsdatter, som er gift med Jens Olsen Stæhr [skrevet Stær] af Langebæk, er gudmor.
Den 23. april 1783: Da løjtnant Wulf af Petersgaard får døbt sønnen Nicolai Wulf, er madam Ina Elisabeth Johansen på Petersgaard gudmor. Faddere er de to ritmestre Bach og Frølen samt løjtnant Christian Rosenberg Gamst.
Rogate 1785: Husmand Johan Søderbaum af Viemose begraves, idet han er fundet død i en grøft ved Nørre Mern på vej hjem fra Præstø. Undersøgelser viser, at det ikke er en forbrydelse.
Den 24. november 1786: Maren Smidt født Erlandsdatter begraves.
Palmarum 1787: Guldsmedeenke Juliane Svanholm begraves 80 år gammel.
22 p Trin 1786: Jeronimus Ambrosius Smed og Rasmus Stage af Kalvehave er faddere, da Hans Jensen af Kalvehave får døbt sønnen Anders Hansen.
4 p Epiph 1787: Hans Jacobsen Trave af Stensby får døbt sønnen Johannes Hansen Trave. Agnete Mortensdatter, som er gift med husmand Anders Hansen af Kalvehave, er gudmor.
Septuagesima 1787: Jordmor Karen Væver [Karen Larsdatter] af Stensby døber Jens Nielsens datter på Petersværft med navnet Sidse Jensdatter. Fadder er Karen Byrresdatter [menes nok Karen Beringsdatter af Petersværft]. I kirken er bl.a. Jonas Biørnsen fra Petersværft en af fadderne.
Esto Mihi 1787: Ole Lærche af Balle i Kalvehave sogn er fadder, da Lars Skomager af Balle får døbt sønnen Lars Larsen.
Invocavit 1787: Espen Trave af Langebæk, Christen Fugl og Niels Foged i Vranggaarde er faddere, da Jens Hansen af Langebæk får døbt datteren Kirsten Jensdatter.
Dom Exaud 1787: Anders Klandt af Viemose er fadder, da Ole Hansen af Viemose får døbt datteren [Lispet] Lisbeth Olsdatter.
Trinit 1787: Hans Koch af Stensby er fadder, da gårdmand Jens Piil af Stensby får døbt sønnen Peder Jensen Piil.
3 p Trin 1787: Maren Nielsdatter, som tjener hos kaptajn Klabe i Kalvehave er gudmor, da Niels Hugger får døbt sønnen Hans Peter Nielsen Hugger.
Dom inter Novi anniet Epiph 1788: Jeppe Staal og Jeppe Kiøbmand af Kalvehave er faddere, da Maren Hemmingsdatter får døbt sin uægte datter for Dorthe Thomasdatter. Udlagt barnefar er Thomas Hansen, som tjener hos Lars Espensen i Viemose.
Esto Mihi 1788: Da husmand Rasmus Jensen af Kalvehave får døbt datteren Margrethe Rasmusdatter, er Maren Svendsdatter, som er gift med Peder Jyde af Kalvehave, gudmor. Faddere er Philip Skomager, Mads Madsen, Ole Staal og Anders Wilbradt, alle af Kalvehave.
Misericord 1794: Gårdmand Anders Tekkemand af Stensby får døbt datteren Ellen Andersdatter Tekkemand. Johanne Johansdatter, som er datter af gårdmand Johan Stage af Stensby, er gudmor.
3. advent 1800: Da gårdmand Espen Larsen og Karen Rasmusdatter af Viemose får hjemmedøbt tvillingerne Ole og Jens Espensen, angives det, at jordmoderen er Eva Catharina Kølle. Til stede er Kirsten Larsdatter, skomagerens kone, Stine, Peder Hansens hustru, Mette, samt forældrene.
Den 9. december 1810: Soldaten Hans Jørgensen Rosloy, som var på Kalvehave Færgekro, udlægges til barnefar, da Karen Marie Pedersdatter fra Møn får døbt sin uægte datter for Petra Hansdatter Rosloy.
Den 10. marts 1811: Indsidder Martin Monefelt og hustru Mette Rasmusdatter i Langebæk får døbt datteren Ellen Margrethe Martinsdatter Monefelt. Peder Jeppesens hustru i Langebæk er gudmor.
Den 3. juli 1814: Jens Stær i Kalvehave og Hans Stær i Viemose er faddere, da Niels Peter og Inger Margrethe Jensdatter får døbt sønnen Jens Peter.
Den 10. juli 1814: Hustruen til gårdmand Anders Wilbrad samt Ole Clemensen er faddere, da Lars Magnussen og Anne Kirstine Pedersdatter får døbt datteren Sidse Larsdatter.
Den 17. juli 1814: Rasmus Larsen Staal og Karen Christensdatter i Langebæk får døbt datteren Karen Rasmusdatter Staal. Hans Caspersen er fadder.
Den 21. august 1814: Møllersvend Carl Ludvigsen i Langebæk Mølle udlægges til barnefar, da Maren Hendrichsdatter får døbt sønnen Hendrich Carlsen.
Den 18. september 1814: Anthon Brygger og Sidse Langeland i Balle får døbt sønnen Hans Peter Brygger.
Den 2. juli 1820: Andreas Tornberg og Ane Sophie Bøgrad i Langebæk Mølle får døbt sønnen Erlig Andreasen Tornberg [måske Erling?].

Forskellige folk, der var i Øster Egesborg kirke

Bemærk: I april 1729 er præsten Friderich Steen Funch og degnen Mathias Syndermann begge døde inden for kort tid, og kirkebogen har derfor store mangler frem til juli 1729.

Folk fra Eskebjerg [en nedlagt landsby i Øster Egesborg sogn]
Den 17. maj 1723: Niels Pedersen af Eskebjerg troloves til Hans Olufsens datter af Tolstrup i Øster Egesborg sogn.

Folk fra Vester Egede
Den 18. august 1769: Mons. Johan Hendrich Møller af Vester Egede troloves til Ingeborg Rafn af Rødstofte. Underskrives af J. Clausen og H. Møller.

Folk fra Lov og Hammer sogn
Den 10. november 1762: Boe Pedersen af Hammer troloves til Maren Larsdatter af Lekkende. Forlovere er Peder Villumsen af Rødstofte og Jens Pedersen af Stårby.
Den 12. maj 1802: Ungkarl Peder Hansen af Lov i Hammer sogn troloves til enken Johanne Kirstine Haagensdatter af Rødstofte. Underskrives af Jørgen Christiansen Weill og Peder Hansen.
Den 8. september 1812: Hans Nielsen af Hammer troloves til Inger Pedersdatter af Eskebjerg.

Folk fra Køng
Den 26. september 1718: Mad. Kierulf fra Køng er fadder, da præsten Friderich Funch får døbt sønnen Nicolai Friderichsen Funch.

Folk fra Grumløse, Skallerup, Teglstrup og Udby sogn
Den 28. maj 1723: Oluf Nielsen af Skallerup er forlover sammen med Christen Pedersen af Stårby, da Michel Hansen og Cathrine Pedersdatter troloves.
Dom Judica 1725: Hans Hansen af Udby troloves til Ellen Rasmusdatter af Stårby. Christen Pedersen og Laurs Rasmussen af Stårby er forlovere og skriver under.
2. advent 1733: Peder Christophersen af Grumløse er fadder, da Rasmus Nielsen i Lekkende Mølle får døbt datteren Bodil Rasmusdatter.
22 p Trin 1753: Husmand Hans Hansen af Skallerup er forlover, da ungkarl Peder Rasmussen troloves til husmand Hans Rasmussens enke, Anna Jensdatter af Rødstofte. Boemand Ole Jensen af Rødstofte er den anden forlover.
Reminiscere 1756: Lars Rasmussen af Skallerup er fadder, da gamle Rasmus Væver af Rødstofte får døbt sønnen Jacob Rasmussen.
3 p pasch 1756: Lars Væver af Skallerup er fadder, da unge Rasmus Væver af Skovhuse i Øster Egesborg sogn får døbt sønnen Jeppe Rasmussen.
3 p Trin 1756: Søren Rasmussen af Skallerup troloves til Kirsten Olsdatter af Lekkende.
16 p Trin 1757: Enkemand Peder Rasmussen af Skallerup bliver trolovet til Cidse Jensdatter af Øster Egesborg. Forlovere er Hans Jensen af Skallerup og Lars Hansen af Øster Egesborg.
Den 22. marts 1768: Jens Bentzen af Udby troloves til Anna Larsdatter, som tjener i Øster Egesborg. Niels Jacobsen og Ingvor Larsen af Udby er forlovere.
2 p Epiph 1787: Hans Jacobsen af Skallerup er fadder, da gårdmand Niels Hansen i Lekkende får døbt datteren Margrethe Nielsdatter. Malene Jørgensdatter af Lekkende er fadder.
Den 22. maj 1803: Rasmus Pedersens hustru af Skallerup er gudmor, mens Rasmus Pedersen og Ole Jensen af Skallerup er faddere, da skytten Jens Pedersen og Maren Eriksdatter af Stokket får døbt datteren Ane Dorthe Jensdatter.
Den 5. september 1813: Rasmus Hansen af Skallerup bliver trolovet til Karen Hendrichsdatter af Rødstofte. Jens Jensen af Udby er den ene forlover.
Den 27. marts 1815: Marie, som er gift med gårdmand Niels Hansen af Skallerup, er gudmor, da Frederik Pedersen Holstener af Lekkende får døbt datteren Marie Frederiksdatter.
Den 9. marts 1832: Ungkarl Jens Bentsen, som tjener i Teglstrup, bliver viet til Anne Nielsdatter. Forlovere er husmændene Hans Hemmingsen og Jørgen Christiansen af Lekkende.

Folk fra Udby by
Den 3. november 1726: Peder Olsens hustru af Udby er gudmor, da Christen Pedersen af Stårby får døbt sønnen Peder Christensen.
Den 30. marts 1729: Hans Hansens hustru af Udby er gudmor, og Rasmus Skrædders sønner af Udby er faddere, dvs. Hans Rasmussen og Morten Rasmussen, da Oluf Sangskiærer af Stårby får døbt datteren Anna Olufsdatter.
4 p Trin 1742: Snedkerens kone af Udby er fadder, da Lars Ipsen af Lekkende får døbt datteren Anne Larsdatter.
3 p Epiph 1757: Thrine Larsdatter, som tjener hos hr. Runge i Udby, er fadder, da Jens Christoffersen i Tolstrup får døbt datteren Kirstine Jensdatter.
Den 24. december 1770: Jomfru Hanna Hansen af Udby er gudmor, da præsten H. Ditzel får døbt sønnen Johan Ernst Ditzel.
Den 3. juni 1772: Ungkarl Johannes Christensen af Udby bliver trolovet til Anna Olsdatter af Skovhuse i Øster Egesborg sogn. Forlovere er Anders Simonsen af Udby og Søren Jørgensen af Rødstofte.
Den 16. december 1801: Ungkarl Jørgen Pedersen af Udby bliver trolovet til Maren Gregersdatter af Øster Egesborg. Underskrives af Jørgen Pedersen og Maren Gregersdatter.
Den 12. juni 1803: Kirsten, som er gift med Anders Hansen af Udby, er gudmor, da Hans Jacobsen af Lekkende får døbt sønnen Ole Hansen.

Folk fra Ornebjerg og Kastrup sogn ved Vordingborg
Den 30. november 1750: Peder Hansen af Næs i Kastrup sogn troloves til Johanne Jensdatter af Skuderup.
Den 9. februar 1753: Lars Jensen af Kastrup ved Vordingborg troloves til enken Johanne Andersdatter af Rødstofte. Underskrives af J. Engel og Michel Andersen.
Den 6. januar 1773: Ole Michelsen af Ornebjerg bliver trolovet til Maren Christensdatter af Vallebo [Vallebohuset]. Underskrives af H. Hertz og T. Prehn.
Den 22. oktober 1786: Gårdmændene Ole Michelsen og Hans Johansen af Ornebjerg er faddere, da Jens Pedersen af Rødstofte får døbt datteren Kirsten Jensdatter.
Den 24. april 1803: Gårdmand Rasmus Olsens kone af Ornebjerg, Johanne Hansdatter, er gudmor, da gårdmand Peder Hansen og Ane Olsdatter af Vallebo i Øster Egesborg sogn får døbt sønnen Niels Pedersen.
Den 26. december 1808: Ole Mikkelsen og Johannes Andersen af Ornebjerg er faddere, da gårdmand Ole Jacobsen får fremstillet sin hjemmedøbte søn, Jens Olsen.
Den 25. november 1812: Rasmus Nielsen af Kastrup troloves til Cathrine Hansdatter af Vallebo [= Vallebohuset i Øster Egesborg sogn]. Forlovere er Peder Olsen og Simon Bondesen.

Folk fra Kastelev, Neble, Over Vindinge, Remkolde, Snertinge og Sværdborg sogn
Fest Circumb 1718: Da Niels Jørgensen i Lekkende Mølle får døbt sønnen Jørgen Nielsen, er gudmor fasteren, ? Jørgensdatter, fra Hellevads Mølle i Sværdborg sogn. 2 fremmødte kvinder fra Sværdborg sogn er faddere.
Den 26. september 1718: Hr. Frans Schade i Sværdborg er fadder, da præsten Friderich Funch får døbt sønnen Nicolai Friderichsen Funch.
Den 4. april 1728: Peder Ingvorsens hustru af Snertinge er gudmor, da Søren Pedersen i Lekkende får døbt sønnen Rasmus Sørensen.
Festo Ascen Christi 1734: Hans Larsen af Over Vindinge og Zidse Peder Ingvorsens i Snertinge er faddere, da Peder Lauridtzen i Øster Egesborg får døbt datteren Bodil Pedersdatter.
3 p Trin 1742: Peder Ingvorsen af Snertinge er fadder, da Peder Larsen i Øster Egesborg får døbt sønnen Peder Pedersen.
1. advent 1750: Jens Jensen af Neble i Sværdborg sogn er forlover, da husmand Niels Frantzen af Ørslev troloves til Maren Jacobsdatter af Skovhuse. Christen Stage af Skovhuse er den anden forlover.
Palmarum 1752: Ungkarl Niels Bentzen af Sværdborg troloves til Jens Christensens enke af Rødstofte.
Den 30. april 1755: Jens Andersen af Sværdborg og Hans Madsen af Kastelev er forlovere, da Peder Madsen af Rødstofte bliver trolovet til Birthe Jensdatter af Lekkende.
5 p pasch 1756: Karen Bendtsdatter af Snertinge er gudmor, da Peder Larsen af Rødstofte får døbt sønnen Ole Pedersen.
Den 16. november 1756: Hans Hansen af Kastelev bliver trolovet til Kirsten Rasmusdatter af Lekkende. Hans Rasmussen af Lekkende er den ene forlover.
Den 7. marts 1757: Hr. Møllers kæreste af Sværdborg er gudmor, da kaptajn Michaelsen af Rødstofte får døbt datteren Gustava Michaelsen.
Den 24. maj 1763: Anders Steffensen og Niels Jensen af Sværdborg er forlovere, da Ole Andersen og Espen Rasmussens enke af Eskebjerg troloves.
Den 22. marts 1772: Hustruen til Christian Juul af Sværdborg er gudmor, da Jacob Christophersen af Rødstofte får døbt sønnen Lars Jacobsen. Faddere er Jens Juul, Niels Juul, Peter Kiørvel og Lucie Mortensdatter, alle af Rødstofte.
16 p Trin 1777: Gårdmand Jens Olsens hustru af Snertinge, Cathrine, er gudmor, da Jens Jensen af Tolstrup i Øster Egesborg sogn får døbt sønnen Niels Jensen.
Den 28. september 1777: Anne Larsdatter af Snertinge er gudmor for den ene tvilling, Ole Larsen, da Lars Hemmingsen får døbt ham og datteren, Ingeborg Larsdatter.
Den 28. juni 1800: Enkemanden Hans Knudsen af Ringkølling [Remkolde] i Sværdborg sogn troloves til Maren Nielsdatter af Skovhuse. Peder Knudsen er forlover for Hans Knudsen.
Den 5. december 1802: Ane Larsdatter af Neble i Sværdborg sogn er gudmor, da Jacob Larsen og Ane Jensdatter af Stårby får døbt sønnen Jens Jacobsen. Anes mor er Karen Jacobsdatter af Neble.
Den 16. januar 1803: Ane Marie Pedersdatter, som er gift med Ole Pedersen af Snertinge, er gudmor, da Peder Jensen og Ane Hansdatter af Skovhuse får døbt sønnen Hans Pedersen.
Den 23. januar 1803: Ane Marie Pedersdatter, som er gift med Ole Pedersen af Snertinge, er gudmor, da Ole Pedersen og Giertrud Pedersdatter får døbt datteren Karen Olsdatter. Død 1803.
Den 8. maj 1803: Ane, som er gift med Niels Hansen af Snertinge, er gudmor, da Hans Nielsen af Stårby får døbt datteren Birthe Hansdatter. Død 1806.
Den 4. august 1803: Ungkarl Ole Nielsen af Over Vindinge bliver trolovet til Ane Nielsdatter af Skovhuse. Forlovere er Niels Nielsen, Hans Knudsen og Rasmus Nielsen.
Den 3. december 1812: Hans Nielsen af Snertinge troloves til Mette Kirstine Hemmingsdatter, der er enke efter Peder Frandsen af Kræmmervænge. Brudgommens far, Niels Hansen af Snertinge, er forlover for ham.
Den 9. august 1840: Huskone Johanne Pedersdatter af Snertinge er gudmor, da væver Christen Jensen og Marie Pedersdatter i Rødstofte får døbt sønnen Johannes Christensen.

Folk fra Fæby og Ørslev sogn
Den 25. marts 1720: Peder Poulsen af Ørslev troloves til Bodild Hemmingsdatter af Tolstrup [i Øster Egesborg sogn]. Forloverne, Laurs Andersen og Envold Klensen af Tolstrup, underskriver samme dag for et andet par: Margrethe Poulsdatter af Skuderup og Jens Hemmingsen af Tolstrup.
Den 19. februar 1723: Frantz Nielsen og Frantz Henrichsen af Ørslev er forlovere, da Hans Olufsen og Anna Jensdatter forloves.
Den 3. november 1726: Niels Christensen af Fæby er fadder, da Christen Pedersen i Stårby får døbt sønnen Peder Christensen.
2 p Epiph 1742: Lars Ibsen [Ipsen eller Jepsen] af Ørslev er fadder, da Ingvor Thomæsen i Rødstofte får døbt sønnen Peder Ingvorsen.
19 p Trin 1742: Barnets moster, som tjener hos Ole Boesen i Ørslev, er gudmor, da Hans Pedersen i Lekkende får døbt datteren Maren Hansdatter.
Den 3. november 1749: Enkemanden Lars Larsen af Ørslev troloves til enken Anna Rasmusdatter af Lekkende. Hans Rasmussen i Ørslev er forlover med Ole Rasmussen af Lekkende.
1. advent 1750: Husmand Niels Frantzen af Ørslev troloves til Maren Jacobsdatter af Skovhuse.
Lætare 1751: Peder Jensen, som er søn af Jens Pedersen i Fæby i Ørslev sogn, troloves til Susanne Jensdatter af Vallebo [en gård med tilhørende huse i Øster Egesborg sogn]. Forlovere er hans far, Jens Pedersen af Fæby, og Christen Jensen i Vallebo.
Den 22. november 1752: Enkemanden Jens Olsen af Ørslev troloves til Karen Nielsdatter af Kræmmervænge, der er steddatter til Berendt Olsen. Underskrives af Berent Olsen og Niels Nielsen af Skovhuse. De bliver viet den 17. januar 1753.
Den 15. juni 1753: Ungkarl Ole Jensen af Ørslev troloves til Maren Jensdatter af Skovhuse i Øster Egesborg sogn. Underskrives kun med initialer.
4 p Trin 1756: Lars Larsen af Ørslev troloves til Kirsten Pedersdatter af Øster Egesborg. Jeppe Hansen og Lars Rasmussen af Ørslev er forlovere.
20 p Trin 1756: Jens Christensen af Ørslev bliver trolovet til Cidse Rasmusdatter af Rødstofte. Forlovere er Christen Jensen og Lars Jensen, som begge sætter deres underskrifter.
3 p Epiph 1757: Ole Erlandt af Ørslev er fadder, da Jens Christoffersen af Tolstrup i Øster Egesborg sogn får døbt datteren Kirstine Jensdatter.
5 p Trin 1762: Enkemand Niels Pedersen af Ørslev bliver trolovet til enken Kirsten Andersdatter af Skovhuse i Øster Egesborg sogn. Peder Andreasen og Hans Pedersen af Ørslev er forlovere.
Den 15. november 1763: Landsoldat Hans Olsen af Ørslev bliver trolovet til Friderich Olsens enke af Skovhuse i Øster Egesborg sogn. Den ene forlover er Niels Jensen af Ørslev.
Den 10. maj 1765: Husmand og enkemand Ole Jensen af Ørslev troloves til Anna Eva Hendrichsdatter af Rødstofte.
Den 22. juni 1770: Skovridder Herman Michelsen Hertz af Ørslev er fadder, da hollænderen Marcus Ratløv på Lekkende får døbt tvillingerne Claus og Elisabeth Ratløv.
Den 19. august 1770: Skovridder Herman Michelsen Hertz af Ørslev er fadder, da Jacob Madsen af Rødstofte får døbt tvillingerne Mads Jacobsen og Inger Jacobsdatter.
Den 16. december 1770: Maren Jacobsdatter, som er i tjeneste hos Lydik Jacobsen i Ørslev, er gudmor, og Mads Jacobsen af Ørslev er fadder, da Niels Hansen i Rødstofte får døbt sønnen Hans Nielsen.
Den 20. august 1771: Kæresten til skovrider Herman Michelsen Hertz i Ørslev er gudmor, da Marcus Ratlov Hollænder får døbt sønnen Johan Christian Marcussen Ratlov Hollænder. Anna Sophia Engel af Rødstofte er fadder sammen med Svend Johansen Møller.
Den 22. september 1771: Peder Olsen og Ole Hansen af Fæby samt Hans Nielsen af Ørslev er faddere, da Peder Jensen i Eskebjerg [nedlagt landsby i Øster Egesborg sogn] får døbt datteren Maren Pedersdatter.
Den 23. september 1771: Skovridder Herman Michelsen Hertz i Ørslev er fadder, da gartner David Labore på Skuderupgaard [Liliendal] får døbt datteren Karen Sofie Davidsdatter Labore.
Den 16. februar 1772: Hustruen til Jens Lollik af Ørslev er gudmor, da Hans Pedersen af Rødstofte får døbt datteren Birthe Hansdatter.
Den 25. juli 1773: Enkemand Anders Larsen af Ørslev bliver trolovet til Lisbeth Larsdatter af Rødstofte. Den ene forlover er Mads Nielsen af Ørslev.
Den 21. september 1777: Hustruen til Hans Olsen Pihl af Ørslev er gudmor for den ene tvilling, Søren Christophersen, da Christopher Olsen i Øster Egesborg får døbt ham og den anden tvilling, Hans Christophersen. Peder Olsen Pihl af Rødstofte er en af fadderne.
13 p Trin 1787: Hans Nielsen Smeds hustru af Ørslev er gudmor, da Lars Hansen af Rødstofte får døbt datteren Kirsten Larsdatter. Pigen er død og begravet den 21. oktober 1787.
Den 16. februar 1800: Peder Nielsen af Ørslev skriver under, da enkemanden Hans Andersen af Bakkebølle troloves til enken Karen Nielsdatter af Stårby.
Den 15. juni 1800: Jens Mortensen af Ørslev skriver under, da Christopher Jensen af Lekkende troloves til Ellen Christensdatter af Lekkende. Der står ”Hans”, men der står også, at det er hans fader.
Den 30. januar 1803: Christoffer Jensen af Ørslev er fadder, da indsidder Niels Christensen og Ane Hansdatter af Lekkende får døbt sønnen Christen Nielsen. Karen Hansdatter, som er søster til moren, er gudmor.
Den 27. marts 1803: Ellen, som er gift med Christoffer Jensen af Ørslev, er gudmor, da Hans Pedersen og Ane Christensdatter af Rødstofte får døbt sønnen Peder Hansen.
Den 5. september 1813: Udflytter Christen Hansen af Ørslev er den ene forlover, da Rasmus Hansen af Skallerup troloves til Karen Hendrichsdatter af Rødstofte.
Den 27. marts 1815: Christen Christensen af Ørslev er fadder, da Frederik Pedersen Holstener i Lekkende får døbt datteren Marie Frederiksdatter.
Den 10. maj 1815: Pigen Ellen Kirstine Rasmusdatter af Ørslev er gudmor, da Hans Rasmussen og Kirstine Andersdatter i Skovhuse i Øster Egesborg sogn får døbt sønnen Anders Hansen.
Den 3. april 1853: Maria Elisabeth Møller af Ørslev Kohave, som er datter af skovfoged Axel Frederik Møller og Frederikke Hvidt i Ørslev Kohave, konfirmeres.

Folk fra Nyråd, Græsbjerg, Bakkebølle og Vintersbølle i Vordingborg landsogn:
Festo Ascencionis Christi 1718: Jeppe Pedersens søn af Bakkebølle er fadder, da Peder Jeppesen i Skuderup får døbt sønnen Morten Pedersen.
15 p Trin 1718: Jens Knudsens hustru af Vintersbølle er gudmor, da Henrich Sørensen i Tolstrup får døbt datteren Anne Henrichsdatter.
Den 3. oktober 1723: Christen Ingvorsen af Bakkebølle troloves til Anna Nielsdatter hos Lars Sørensen af Tolstrup i Øster Egesborg sogn. Forlovere er Morten Jensen af Bakkebølle og Lars Sørensen.
Den 16. oktober 1723: Søren Andersen af Nyråd troloves til Dorthe Hansdatter af Skovhuset. Anders Sørensen af Nyråd er den ene forlover.
Den 21. juli 1724: Lars Petersen af Bakkebølle er forlover, da Hemming Povelsen troloves til Mette Larsdatter. Peder Michelsen af Øster Egesborg er den anden forlover.
Den 1. september 1726: Lars Peitersens hustru af Bakkebølle er gudmor, da Hemming Povelsen i Skuderup får døbt sønnen Povel Hemmingsen.
4. advent 1733: Birthe Piil fra Græsbjerg er fadder, da Ole Rasmussen i Skovhuse får døbt datteren Kirsten Olsdatter.
Den 3. maj 1754: Ungkarl Hans Olsen af Vordingborg sogn [senere skrevet Græsbjerg] troloves til Maren Rasmusdatter af Tolstrup i Øster Egesborg sogn. Forlovere er Ole Hansen af Græsbjerg i Vordingborg Landsogn og Matthias Sørensen af Tolstrup i Øster Egesborg sogn.
Fest N. Anni 1756: Hans Gregoriussens kones søster af Bakkebølle er gudmor, da Hans Gregoriussen af Tolstrup i Øster Egesborg sogn får døbt datteren Bodil Hansdatter.
3 p Epiph 1757: Mads Bødkers hustru af Bakkebølle er gudmor, da Jens Christoffersen af Tolstrup i Øster Egesborg sogn får døbt datteren Kirstine Jensdatter.
Den 1. juli 1757: Jacob Olsen af Bakkebølle bliver trolovet til Elsebeth Pedersdatter af Skovhuse i Øster Egesborg sogn. Den ene forlover er Søren Mortensen af Nyråd.
Den 17. januar 1763: Christopher Pedersen af Nyråd er forlover, da ungkarl Hans Olsen af Mern troloves til Maren Jacobsdatter, som er enke efter Niels Frantzen af Skovhuse i Øster Egesborg sogn.
Den 28. oktober 1763: Anders Olsen af Bakkebølle vies til Johanna Andersdatter af Tolstrup i Øster Egesborg sogn.
Den 23. august 1767: Hans Olsen af Græsbjerg er forlover, da ungkarl Christopher Olsen Pihl af Rødstofte troloves til enken Margrethe Jacobsdatter, som var gift med Boe Andersen af Øster Egesborg.
Den 30. april 1768: Jørgen Rasmussen af Bakkebølle er forlover, da ungkarl Michel Madsen troloves til Birthe Rasmusdatter af Skuderup [nedlagt landsby].
Den 10. maj 1770: Tjenestepigen Anna Giøe af Bakkebølle er gudmor, da Peter Christian Kiørvel af Rødstofte får døbt sønnen Christian Petersen Kiørvel. Blandt fadderne er Caspar Olsen og Bodil Erlandtsdatter af Rødstofte.
Den 4. november 1770: Hustruen til Anders Ellevinge af Bakkebølle er gudmor, da Niels Andersen af Rødstofte får døbt datteren Kiersten Nielsdatter.
Den 17. marts 1771: Marcus Jensens hustru af Bakkebølle er gudmor, da Ole Jensen i Heinhuset får døbt datteren Ellen Maria Olsdatter.
Den 29. november 1771: Mads Jensen af Bakkebølle er forlover, da ungkarl Hans Pedersen troloves til Karen Andersdatter af Rødstofte. Lars Jensen af Rødstofte er den anden forlover.
Den 25. juli 1773: Jens Hansen af Nyråd er den ene forlover, da enkemand Anders Larsen af Ørslev bliver trolovet til Lisbeth Larsdatter af Rødstofte.
Den 2. december 1787: Anders Rasmussens hustru af Bakkebølle, Karen Jørgensdatter, er gudmor, da Jørgen Andersen af Rødstofte får døbt datteren Ellen Jørgensdatter. Gårdmand Jørgen Rasmussen af Rødstofte er fadder.
Den 16. februar 1800: Enkemanden Hans Andersen af Bakkebølle troloves til enken Karen Nielsdatter af Stårby. Underskrives af Peder Nielsen af Ørslev og Jens Ingvorsen af Skallerup.
Den 25. september 1800: Enkemand Erich Jensen af Nyråd troloves til Margrethe Sigvardsdatter af Rødstofte. Peder Christensen af Rødstofte underskriver for hende.
Den 5. oktober 1800: Enkemand Hans Olsen af Vintersbølle troloves til Kirsten Pedersdatter af Lilliendal.
Den 28. september 1801: Ungkarl Anders Hansen af Nyråd troloves til Kirsten Nielsdatter af Rødstofte. Ole Olsen og Frederich Hansen af Rødstofte er forlovere.
Den 11. december 1812: Enkemanden Niels Jensen af Bakkebølle troloves til Ane Hansdatter af Øster Egesborg.
Den 23. oktober 1813: Ungkarl Søren Nielsen af Bakkebølle troloves til afdøde Rasmus Nielsens enke, Ane Hansdatter af Skovhuse. Niels Hansen af Bakkebølle er den ene forlover.
Den 17. december 1815: Gårdmand Niels Rasmussen og husmand Ole Rasmussen i Bakkebølle er faddere, da gårdmand Lars Rasmussen og Petra Jensdatter i Skovhuse i Øster Egesborg får døbt sønnen Jens Larsen. Peder Rasmussen i Vestenbæk i Kalvehave sogn er den sidste fadder.

Folk fra Vordingborg
Den 26. september 1718: Forvalter Gundelach, Karen Friis og Ingeborg Paludan af Vordingborg er faddere, da præsten Friderich Funch får døbt sønnen Nicolai Friderichsen Funch.
1 advent 1719: Jeppe, som er konsumptionsbetjent i Vordingborg, udlægges til barnefar, da Cidsel Svendsdatter får døbt sønnen Svend Jeppesen [eller Ibsen].
Reminisiere 1719: Kæresten til Hans Kirchmann i Vordingborg er gudmor, da Ebbe Ibsen i Rødstofte får døbt datteren Mette Kirstine Ebbesdatter. Faddere er Hans Kirchman, Henrich Smith, Christen Frantzen, Hans Olufsen i Skovhuse, Christen Pedersen i Stårby og Jens Olufsen i Wallebohuset.
Den 15. september 1726: Peder Ridefoget af Vordingborg er fadder, da Hans Hansen i Skovhuse får døbt sønnen Lars Hansen.
Den 12. januar 1727: Madame Thomesen i Vordingborg er del-gudmor, da Jens Walleboe får døbt tvillingerne Hans og Lars Jensen Walleboe.
Den 4. april 1728: Jens Ipsens bror af Vordingborg er fadder, da Jens Ipsen af Øster Egesborg får døbt datteren Kirstine Jensdatter. Mons. Klein og jomfru Aastrup er faddere.
Rogate 1742: Hr. Nicolai Prehn og hans fuldmægtig, hr. Lottrup af Vordingborg samt præstens steddatter Johanne Schade er faddere, da Jacob Engel af Rødstofte får døbt sønnen Peder Jacobsen Engel. Gudmor er jomfru Friderica Aastrup.
Fest Epiph 1758: Inger Maria Rasmusdatter får døbt sin uægte søn Rasmus Hansen. Hun tjente hos Rasmus Haagen af Nyråd i Vordingborg Landsogn, da hun blev besvangret. Udlagt barnefar er en skibskarl, som kun kendes under navnet Hans, og hvis skipper ikke kendes. Bevidnet ved sognepræst Borch og byfoged Buchwald af Vordingborg.
Den 22. april 1762: Hans Jacob Rosendal af Vordingborg bliver trolovet til Charlotta Sophia Hytter. Den ene underskrift siger Lorentz Corbijanes Milau. Den anden måske W. Schive.
Den 15. juni 1764: Ungkarl Hans Hansen af Vordingborg bliver trolovet til Zidse Christiansdatter, der er enke efter Peder Rasmussen af Stårby. Niels Hansen af Vallebo [huset Vallebo i Øster Egesborg sogn] er forlover sammen med Niels Christiansen af Skuderup.
Fest Michael 1766: Regimentskriver Børge Jacobsen af Vordingborg er fadder, da Hans Pedersen Smed af Øster Egesborg får døbt datteren Birthe Sophie Hansdatter. Fru Zimmer på Skuderupgaard er gudmor. Andre faddere af Mons. Schive af Rødstofte, Mons. Schumacher af Rødstofte og Jomfru Zimmer af Skuderupgaard.
Den 24. december 1770: Regimentsskriver Børge Jacobsen og Mons. Hans Peter Steffens fra Vordingborg er faddere, da præsten H. Ditzel får døbt sønnen Johan Ernst Ditzel.
Den 11. august 1772: Enkemand Jens Torkildsen af Vordingborg bliver troloves til Maria Pedersdatter af Rødstofte, der er enke efter Thomas Christensen. Jørgen Hansen og Ole Hansen af Rødstofte er forlovere.
Den 30. juli 1773: Lars Terpager Staal af Vordingborg bliver trolovet til jomfru Else Engel af Rødstofte. Underskrives af Rasmus Brøndel.
Den 27. december 1777: Madame Terpager af Vordingborg, nok Else Engel, er gudmor, da Lars Hansen af Rødstofte får døbt sønnen Jacob Engel Larsen.
Den 6. december 1778: Sidse Pedersdatter, som tjener hos Sr. Hoff i Vordingborg, er gudmor, da Peder Pedersen af Rødstofte får døbt sønnen Peder Pedersen.
Den 10. maj 1787: Kammerråd Prehn af Vordingborg, dvs. Thor Thodberg Prehn, er fadder, da forvalter Jacob Nyegaard på Lilliendal får døbt sønnen Jacob Christian Nyegaard.
Den 8. juli 1787: Ane Rasmusdatter, som tjener hos Rasmus Brøndel i Vordingborg, er gudmor, da Niels Nielsen af Lekkende får døbt sønnen Rasmus Nielsen.
Den 6. januar 1802: Borger og fedskærer Gottschalch Larsen af Vordingborg troloves til Maren Christensdatter af Skovhuse i Øster Egesborg sogn. Underskrives af Jens Jacobsen og ?.
Den 11. februar 1803: Hans Staal af Vordingborg er fadder, da Jacob Malling og Marie Vibeke Neergaard af Stensby Mølle får døbt datteren Susanne Malling.
Den 28. februar 1803: Skrædder Jacob Reckendorph [Jacob Reckentrog] af Vordingborg er fadder, da Hans Hendrichs dåb konfirmeres. Morens søster, husholderske Eva Reckendorph af Liliendal er gudmor – faren er måske gårdmand Johan Tange af Eskebjerg [nedlagt landsby i Øster Egesborg sogn].
Den 17. april 1803: Skomager Jens Haagensen af Vordingborg troloves til Eva Friderichsdatter Rechendorph af Liliendal. Underskrives af Jens Haagensen og Jacob Rechendorff.
Den 1. september 1811: Johan Michael Ziegenhagen af Vordingborg troloves til Kirsten Andersdatter, der er enke efter afdøde rekiel af Rødstofte.
Den 2. september 1815: Ungkarl Lars Jørgensen hos Staal i Vordingborg er fadder, da indsidder Jens Larsen og Karen Nielsdatter i Øster Egesborg får døbt sønnen Lars Jensen.
Den 4. februar 1816: Pigen Maren Rasmusdatter, som tjener i Vordingborg, er gudmor, da indsidder Anders Rasmussen og Kristine Nielsdatter i Tolstrup i Øster Egesborg sogn får døbt sønnen Niels Andersen.

Folk fra Balle, Langebæk, Petershave, Tærø, Viemose og Kalvehave
Ferie 3 Pentec 1718: Jens Martinusen Møller af Langebæk Mølle er fadder, da hr. Christen Frantsen på Skuderupgaard får døbt sønnen Frantz Christensen.
Den 16. oktober 1723: Henrich Kronberg af Langebæk Lemølle er forlover, da Søren Andersen af Nyråd troloves til Dorthe Hansdatter af Skovhuse i Øster Egesborg sogn.
Den 6. juli 1725: Gillius Nielsen af Kalvehave er forlover, da Ole Sørensen af Kalvehave bliver trolovet til Ellen Pedersdatter af Skovhuse i Øster Egesborg sogn.
Den 24. april 1729: Madame Hammer af Kalvehave er gudmor, da skovridder Krog af Rødstofte får døbt datteren Sara Krog.
Den 21. april 1747: Rasmus Jensen af Kalvehave bliver trolovet til Kirsten Olesdatter af Skuderup. Underskrives af Jens Rasmussen Kiøbmand.
Septuagesima 1753: Jens Povelsens hustru af Langebæk er gudmor, da Peder Hansen af Skuderup får døbt sønnen Jens Pedersen.
Sexagesima 1753: Peder Rasmussens hustru af Kalvehave er fadder, da Ingvor Thomæsen af Rødstofte får døbt datteren Maren Ingvorsdatter.
Den 7. april 1756: Jens Gottrupsen, Catharina Olsdatter og Catharina Gottrupsdatter af Langebæk er faddere, da Friderich Olsen af Skovhuse i Øster Egesborg sogn får døbt datteren Anna Friderichsdatter.
Den 9. marts 1757: Inger Larsdatter af Kalvehave er gudmor, da Peder Stæhr i Skuderup får døbt datteren Bodil Pedersdatter Stæhr.
Fer 3 Nati Chri 1757: Johannes Rasmussens hustru af Kalvehave er gudmor, og Lene og Catharina Johannisdatter af Kalvehave er faddere, da Hans Johansen af Skovhuse i Øster Egesborg sogn får døbt sønnen Rasmus Hansen.
Den 6. juni 1762: Enkemand Povel Brønelsen af Langebæk Møllehus bliver trolovet til Giertrud Knudsdatter af Stårby. Jens Larsen af Stårby og Albrecht Brønelsen af Skuderup er forlovere.
Den 29. marts 1763: Enkemanden Anders Pedersen af Viemose troloves til Johanna Nielsdatter af Skovhuse. Niels Nielsen og Rasmus Jørgensen i Skovhuse er forlovere.
Den 15. november 1763: Jens Gottrupsen af Langebæk er forlover, da Landsoldat Hans Olsen af Ørslev troloves til Friderich Olsens enke af Skovhuse.
Fer 7 pasch 1766: Jens Povelsens hustru af Langebæk er fadder, da Peder Hansen af Skuderup får døbt sønnen Hemming Pedersen.
Den 10. maj 1766: Enkemanden Peder Rasmussen af Langebæk troloves til enken Anna Andersdatter, der var gift med Søren Jensen af Tolstrup i Øster Egesborg sogn. Michel Gerdtsen af Langebæk er forlover sammen med Rasmus Pedersen af Tolstrup.
Den 30. januar 1767: Ungkarl Hans Andersen af Kalvehave bliver trolovet til enken Anna Mortensdatter, der var gift med Ole Hansen Stiesen af Skovhuse.
Den 18. oktober 1767: Hans Andersen af Kalvehave troloves til Anne Mortensdatter af Skovhuse [Hvorfor bliver de trolovet 2 gange?].
Den 30. oktober 1767: Jep Hansen af Kalvehave er forlover, da ungkarl Niels Christensen af Stårby troloves til Kiersten Olsdatter, som var gift med Lars Madsen i Tolstrup [i Øster Egesborg sogn].
Den 21. oktober 1768: Lars Sørensen af Kalvehave er forlover, da Ole Andersen i Kalvehave troloves til Ellen Bendtsdatter af Skovhuse.
Den 2. juni 1769: Ungkarl Peder Nielsen af Viemose troloves til Lars Stephansens enke, Anna Nielsdatter af Skuderup [nedlagt landsby]. Christopher Torkildsen af Viemose er den ene forlover.
Den 8. april 1770: Ungkarl Rasmus Pedersen af Kalvehave troloves til Zidse Nielsdatter, som er enke efter Ole Knudsen af Lekkende. Gamle Hans Pedersen af Lekkende er forlover.
Den 29. november 1771: Søren Andersen af Viemose er forlover, da ungkarl Hans Sørensen af Lekkende troloves til Maren Rasmusdatter af Stårby.
Den 23. februar 1772: Maren Knudsdatter af Langebæk er gudmor, da Christen Bechmand af Tolstrup i Øster Egesborg sogn får døbt datteren Dorthe Christensdatter Bechmand.
Den 23. maj 1778: Hustruen til Christen Fugl af Vrangsgaard i Kalvehave sogn er gudmor, da Peder Christensen af Skovhuse i Øster Egesborg sogn får døbt datteren Anna Maria Pedersdatter.
Den 16. december 1787: Søren Nielsens hustru af Langebæk, Karen Pedersdatter, er gudmor, da Rasmus Pedersen Stæhr af Tolstrup i Øster Egesborg sogn får døbt sønnen Peder Rasmussen Stæhr. Gårdmand Joseph Jensen af Tolstrup er fadder. Tilføjet: Død.
Den 12. april 1801: Jørgen Olsen af Kalvehave troloves til Inger Hansdatter af Skovhuse i Øster Egesborg sogn. Søren Hansen af Skovhuse er den ene forlover.
Den 30. januar 1803: Pigen Sidse Nielsdatter af Langebæk Mølle er gudmor, da Rasmus Larsen og hustru Karen Marie af Skovhuse i Øster Egesborg sogn får døbt sønnen Lars Rasmussen.
Den 11. februar 1803: Møller Nicolai Henrichsen af Langebæk Mølle er fadder, da Jacob Malling og Marie Vibeke Neergaard af Stensby Mølle får døbt datteren Susanne Malling.
Den 27. marts 1803: Morten Hemmingsen Pihl og Kirsten Johansdatter af Kalvehave Skovfogedhus får døbt datten Ellen Mortensdatter.
Den 26. december 1807: Pigen Ane Marie Pedersdatter af Petershave er gudmor, da Anders Pedersen får døbt sønnen Hans Andersen.
Den 28. februar 1808: Anders Olsen af Balle i Kalvehave sogn er fadder, da husmand Niels Nielsen og hustru Maren Hansdatter af Skovhuse i Øster Egesborg sogn får døbt sønnen Hans Nielsen.
Den 29. september 1809: Enkemand Jens Jensen af Kalvehave troloves til Ane Pedersdatter af Skovhuse.
Den 14. oktober 1809: Jørgen Jessen af Tærø troloves til jomfru Hanne Platou af Øster Egesborg. Underskrives af Jes Jensen og hendes far.
Den 21. februar 1812: Enkemanden Jens Hansen af Viemose troloves til Margrethe Larsdatter af Rødstofte. Gårdmand Lars Larsen af Viemose er den ene forlover.
Den 16. januar 1813: Enkemanden Rasmus Andersen af Viemose troloves til Maren Madsdatter af Tolstrup [i Øster Egesborg sogn]. Forlover er Jørgen Andersen af Viemose og Jacob Andersen af Tolstrup.
Den 27. juni 1832: Skomager Christian Børresen af Kalvehaveskoven er forlover, da Niels Poulsen af Langebæk Søvængehus bliver viet til Else Margrethe Børresen af Skovhuse i Øster Egesborg sogn. Gårdmand Lars Rasmussen af Skovhuse er den anden forlover.
Den 28. juni 1840: Ane Henriksdatter i Langebæk er gudmor, da Ole Pedersen og Karen Henriksdatter i Lekkende får døbt sønnen Peder Olsen.
Den 30. marts 1856: Frederikke Lind, som er datter af Ferdinand Anton Marsinius Lind og Ellen Larsdatter af Kalvehave Skov, konfirmeres. Forældrene er døde, og hun er i pleje hos skovrider Jensen på Adamsminde. På pigens dåbsattest står Frederikke Ferdinandsdatter, hvor farens navn angives til at være Ferdinand Anthon Madsenius. På farens egen dåbsattest hedder han Ferdinand Anton Marsinius, som er søn af Halvor Lind og derfor kaldte sig Lind.

Folk fra Kræmmervænge, Vestenbæk og Stensby i Kalvehave sogn
Den 6. juli 1725: Jacob Jørgensen af Kræmmervænge er forlover, da Ole Sørensen af Kalvehave troloves til Ellen Pedersdatter af Skovhuse.
Den 12. januar 1727: Jacob Jørgensen af Kræmmervænge er fadder, da Hans Hansen af Øster Egesborg får døbt sønnen Peder Hansen.
Den 2. februar 1727: Christoffer Sørensens kone af Vestenbæk er gudmor, mens hendes søster er fadder, da Rasmus Hansen af Stårby får døbt datteren Birthe Rasmusdatter.
Den 23. marts 1727: Christoffer Sørensens hustru af Vestenbæk er gudmor, da Lars Sørensen af Tolstrup i Øster Egesborg sogn får døbt datteren Anna Larsdatter.
Vist august 1728: Jacob Jørgensens hustru af Kræmmervænge er gudmor, da Peder Jensen af Skovhuse i Øster Egesborg sogn får døbt datteren Kirsten Pedersdatter.
Den 21. november 1728: Christoffer Sørensens hustru af Vestenbæk er gudmor, da Ole Stiesen af Skovhuse får døbt datteren Anna Olsdatter.
Den 12. marts 1751: Peder Jensen af Stensby i Kalvehave sogn troloves til Telse Hemmingsdatter af Skovhuse. Rasmus Jensen af Langebæk underskriver sammen med Hemming Ibsen af Skovhuse i Øster Egesborg sogn.
Den 25. oktober 1752: Niels Christensen soldat af Stensby i Kalvehave sogn bliver trolovet til Maria Willumsdatter af Rødstofte. Underskrives af Anders Ibsen og Laurits Andersen af Stensby.
24 p Trin 1753: Peder Jensen af Stensby er fadder, da Christen Walleboe får døbt sønnen Niels Christensen Walleboe.
24 p Trin 1753: Ole Erichsens hustru af Stensby er gudmor, og Hans, som er tjenestekarl hos Berendt Olsen af Kræmmervænge, er fadder, da Jørgen Jacobsen af Skovhuse i Øster Egesborg sogn får døbt datteren Cathrine Jørgensdatter.
1. advent 1753: Hemming Nielsen af Stensby er fadder, da Anders Nielsen får døbt tvillingerne Niels Andersen og Maren Andersdatter.
Esto Mihi 1754: Ole Andræsen [Ole Andreasen] af Kræmmervænge bliver trolovet til enken Bodil Jørgensdatter af Øster Egesborg. Underskrives af Andreas Andersen af Øster Egesborg og Lars Jørgensen.
Den 23. januar 1756: Hans Jensen af Kræmmervænge bliver trolovet til Karen Hansdatter af Skovhuse i Øster Egesborg sogn.
23 p Trin 1756: Ebbe af Stensby er fadder, da Hans Jensen af Kræmmervænge får døbt sønnen Hans Hansen.
1 p Pasch 1757: Peder Jensens hustru af Stensby er gudmor, da Christen Jensen i Vallebo[huset] i Øster Egesborg sogn får døbt datteren Maren Christensdatter.
Den 20. august 1762: Enkemand Anders Madsen af Stensby troloves til Jacomine Mathisdatter af Skovhuse i Øster Egesborg sogn. Forlovere er Rasmus Lomborg og Rasmus Nielsen af Stensby.
Den 17. juni 1771: Enkemand Anders Jacobsen af Stensby troloves til Kiersten Nielsdatter af Skovhuse i Øster Egesborg sogn. Hans forlover er Hans Jacobsen af Stensby.
Den 5. april 1778: Hans Pedersens hustru af Stensby er gudmor, da Rasmus Pedersen i Rødstofte får døbt datteren Maren Rasmusdatter. Niels Boesen og Søren Jørgensen af Rødstofte er faddere.
Den 23. maj 1778: Ole Nielsen i Kræmmervænge er fadder [måske er det dog hans hustru], da Peder Christensen i Skovhuse får døbt datteren Anna Maria Pedersdatter.
Den 27. august 1778: Sidse Baads Jordemoder af Stensby er fadder, da Henrich Nielsen Knudth af Rødstofte får døbt sønnen Niels Johan Henrichsen Knudth.
Den 19. september 1800: Enkemand Jacob Malling af Stensby Mølle troloves til Marie Vibeke Neergaard. Forlovere er Engelbrecht og Neergaard.
Den3. december 1812: Peder Frandsens enke af Kræmmervænge, Mette Kirstine Hemmingsdatter, troloves til Hans Nielsen af Snertinge.
Den 10. december 1813: Niels Hansen af Stensby er den ene forlover, da enkemand Søren Hansen af Skovhuse troloves Elisabeth Nielsdatter af Skovhuse.

Folk fra Faksinge, Hastrup og Beldringe sogn
Rogate 1742: Forvalter Johannes Jacobsen på Beldringe er fadder, da Jacob Engel af Rødstofte får døbt sønnen Peder Jacobsen Engel.
Den 17. november 1756: Jørgen Hansen af Faksinge i Beldringe sogn bliver trolovet til Karen Olsdatter af Stårby. Forlovere er Jens Pedersen af Stårby og Peder Nielsen af Kingved [måske Kindvig i Mern sogn]
Den 3. maj 1762: Ungkarl Jacob Pedersen af Hastrup i Beldringe sogn troloves til Kirsten Pedersdatter af Rødstofte. Niels Hansen af Hastrup og Peder Andersen er forlovere.
Den 27. december 1777: Sr. Jacobsen fra Beldringe er fadder, da Lars Hansen i Rødstofte får døbt sønnen Jacob Engel Larsen.
Den 26. december 1808: Jens Andersen af Hastrup i Beldringe sogn er fadder, da gårdmand Ole Jacobsen får fremstillet sin hjemmedøbte søn, Jens Olsen.

Folk fra Kindvig, Sageby, Sandvig, Skalsby og Mern sogn
Den 25. januar 1722: Jens Jensen af Sandvig troloves til Jacob Mortensens datter af Stårby.
Dom Judica 1723: Ebbe Andersen og Hemming Ovesen [Ovigesen] af Sønder Mern er forlovere, da Anders Ebbesen og Ingeborg Nielsdatter troloves.
Den 27. oktober 1726: Birkeskriver Mouritz Berentsen af Sageby er fadder, da Truels Karlebye får døbt sønnen Hans Truelsen Karlebye. Der er hr. Munch, Grete Hansteen og jomfru Aastrup også.
Den 12. januar 1727: Wachtmeister i Mern er fadder, da Jens Walleboe får døbt tvillingerne Hans og Lars Jensen Walleboe.
Den 13. marts 1728: Jens Jacobsens hustru af Nørre Mern er gudmor, da Rasmus Jørgensen af Lekkende får døbt sønnen Jørgen Rasmussen. Niels Møller af Lekkende Mølle er fadder.
Den 4. april 1728: Peder Smeds hustru af Nørre Mern er gudmor, da Jørgen Hansen af Skuderup får døbt sønnen Niels Jørgensen.
Den 24. april 1729: Jomfru Anna Cathrine Crone af Mern er fadder, da skovridder Krog af Rødstofte får døbt datteren Sara Krog. Jørgen Bolt og Bolle Friderich Plum hos regimentskriver Svane er også faddere.
Den 18. marts 1733: Lisbeth Madsdatter fra Mern får begravet sin uægte datter Lisbeth. Barnet døde hos Niels Madsen i Vallebohuset.
Den 15. marts 1747: Rasmus Pedersen af Mern troloves til Karen Enevoldsdatter af Tolstrup i Øster Egesborg sogn. Underskrives af Anders Olsen og Enevold Olufsen.
Den 4. november 1748: Hans Olsen af Sandvig er forlover, da Matthias Matthiesen troloves til Zidsel Nielsdatter, begge tjenestefolk hos madame Eeg i Rødstofte.
Den 22. januar 1749: Peder Andersen af Sageby i Mern sogn troloves til Ellen Lauritzdatter af Skovhuse.
Den 2. april 1749: Jens Pedersen af Mern troloves til Mette Hansdatter af Skovhuse.
Den 27. juni 1749: Hans Møller Degn i Mern er forlover for bruden, da Hans Peitersen Smed troloves til Margrethe Jørgensdatter af Øster Egesborg. Hans Peitersens forlover er hans stedfar, A. Thorn.
Septuagesima 1756: Kirsten, som er gift med Peder Nielsen af Kindvig [skrevet Kingved] er gudmor, da Morten Pedersen af Stårby får døbt sønnen Ole Mortensen.
Palmar 1756: Da Hans Skomager af Rødstofte får døbt datteren Else Sophia Hansdatter, er følgende fra Mern: Lars Hansen, Anders Hansen, Inger Andersdatter og Inger Larsdatter.
5 p pasch 1756: Anne Smed af Mern er gudmor, da Johannes Mortensen af Rødstofte får døbt sønnen Niels Johannesen.
Den 14. juli 1756: Anna Smed af Mern er gudmor, da Ole Jensen af Rødstofte får hjemmedøbt sønnen Ole Olsen.
23 p Trin 1756: Hans Fyen af Sageby er fadder, da Hans Jensen af Kræmmervænge får døbt sønnen Hans Hansen.
Den 3. november 1756: Boe Hansens hustru af Skalsby er gudmor, da Jens Pedersen af Skovhuse i Øster Egesborg sogn får døbt sønnen Hans Jensen.
1 p Epiph 1757: Hustruen til Peder Ove af Sønder Mern er gudmor, da Christen Rasmussen af Øster Egesborg får døbt sønnen Christopher Christensen.
2 p Epiph 1757: Hemming Pedersen af Mern Mølle er fadder, da Hans Olsen af Tolstrup i Øster Egesborg sogn får døbt datteren Maren Hansdatter.
Den 7. marts 1757: Provst Terpager af Mern er fadder, da kaptajn Michaelsen af Rødstofte får døbt datteren Gustava Michaelsen.
Festo Visit Mariæ 1757: Lars Hansen af Mern er fadder, da Hans Larsen af Rødstofte får døbt datteren Maria Hansdatter.
Den 13. august 1757: Anna Smed af Mern er gudmor, da Johannes Mortensen af Rødstofte får døbt datteren Anna Johannesdatter.
16 p Trin 1757: Hans Jørgensen af Sønder Mern er forlover, da Christian Kiørvel og Anna Andersdatter af Rødstofte bliver trolovet. Hans Hemmingsen af Rødstofte er den anden forlover.
Fer 7 pasch 1762: Enkemanden Rasmus Hemmingsen af Sandvig bliver trolovet til Bodil Hansdatter af Rødstofte. Forlovere er Lars Larsen og Niels Nielsen af Sønder Mern.
Den 4. juni 1762: Ungkarl Hans Nielsen af Mern bliver trolovet til Johanne Nielsdatter, der er enke efter Rasmus Dreyer.
Den 17. januar 1763: Ungkarl Hans Olsen af Mern troloves til Maren Jacobsdatter, som er enke efter Niels Frantzen af Skovhuse i Øster Egesborg sogn. Den ene forlover er Peder Nielsen Lund af Mern.
Den 5. juni 1763: Enkemanden Espen Sørensen af Mern troloves til Zidsel, der er enke efter Hans Nielsen i Tolstrup i Øster Egesborg sogn.
Den 29. maj 1770: Ungkarl Rasmus Olsen af Mern troloves til Marie Jensdatter, som er enke efter Peder Jensen af Lekkende. Den ene forlover er Hans Andersen af Mern.
Den 22. juni 1770: Foged Ole Hansen af Mern er fadder, da hollænderen Marcus Ratløv får døbt tvillingerne Claus og Elisabeth Ratløv.
Den 28. december 1770: Enkemand Anders Madsen Lercke af Mern troloves til Johanne Rasmusdatter af Skuderup [Liliendal]. Anders Jørgensen af Mern er hans forlover.
Den 6. oktober 1770: Ole Jensens hustru af Kingved [Kindvig] er gudmor, da Peder Hansen i Skovhuse får døbt sønnen Ole Pedersen.
Den 6. marts 1771: Mogens Madsens hustru af Sageby er gudmor, da Rasmus Jensen Sagebye får døbt datteren Dorthe Rasmusdatter Sagebye.
Den 28. juli 1771: Hustruen til Peder Hansen Lerke af Sageby er gudmor, da Christen Sørensen i Lekkende får døbt sønnen Johannes Christensen.
Den 22. november 1771: Ungkarl Søren Jørgensen af Mern troloves til Maren Olsdatter, der er enke efter Niels Rasmussen af Rødstofte. Anders Jørgensen af Mern er den ene forlover.
1. advent 1777: Skovfoged Peder Staal af Mern er fadder, da Niels Rasmussen i Tolstrup i Øster Egesborg sogn får døbt sønnen Lars Nielsen.
Den 4. maj 1778: Hans Pedersens hustru af Sønder Mern er gudmor, da Peder Pedersen i Tolstrup i Øster Egesborg sogn får døbt sønnen Christen Pedersen. Rasmus Pedersen, Jens Stæhr og Ebbe Pedersen af Tolstrup er faddere.
Den 6. oktober 1778: Hans Olsen gaardmands hustru af Nørre Mern er gudmor, da murmester Johan Christian Langeloth får døbt datteren Johanne Christiane Johansdatter Langeloth [men skrevet som ”Langeloh” og nogle gange skrevet Langelotz]
Den 25. oktober 1778: Peter Møller tømmermester af Mern er fadder, da Peder Bøgvad Rathken af Skuderup får døbt datteren Johanne Kirstine Pedersdatter Bøgvad Rathken – faren er måske den samme som Peder Bøgvad Rastgaard, som senere bor i Nysø i Præstø Landsogn, men efternavnet skrives også Rathen.
Den 1. november 1778: Peder Møller af Mern er fadder, da muurmester Langelo [Langeloth Langeloh og nogle gange Langelotz] får fremstillet en hjemmedøbt datter [navnet angives ikke].
Den 20. maj 1787: Kirsten Olsdatter af Sageby er gudmor, da Hans Jørgensen af Øster Egesborg får døbt datteren Anne Kirstine Hansdatter.
Den 21. oktober 1787: Husmand Søren Pedersen af Mern er fadder, da Lars Pedersen af Øster Egesborg får døbt sønnen Peder Larsen. Ellen Madsdatter af Lekkende er gudmor.
Den 20. september 1801: Mads Jensen af Sageby Mern troloves til Mette Nielsdatter af Liliendal. Niels Jensen underskriver for ham.
Den 29. januar 1802: Skomager og husmand Johan Eeg af Nørre Mern troloves til skoleholderenken Maren Rasmusdatter af Øster Egesborg. Underskrives af Niels Johan Eg, Hans Madsen, gårdmand, og Jens Larsen, gårdmand i Øster Egesborg.
Den 16. maj 1802: Ungkarl Søren Jeppesen af Mern troloves til Karen Jensdatter på Lekkendegaard. Underskrives af Peder Jeppesen og Morten Pedersen.
Den 30. december 1802: Karen Rasmusdatter, som er gift med Jens Olsen af Kindvig, er gudmor, da Lars Johansen og Maren Olsdatter af Skovhuse i Øster Egesborg sogn får døbt sønnen Johannes Larsen.
Den 30. januar 1803: Niels Skovfoged af Mern er fadder, da Rasmus Larsen og hustru Karen Marie af Skovhuse i Øster Egesborg sogn får døbt sønnen Lars Rasmussen.
Den 27. marts 1803: Ole Abrahamsen af Kindvig i Mern sogn er fadder, da Hans Pedersen og Ane Christensdatter af Rødstofte får døbt sønnen Peder Hansen. Niels Christensen af Lekkende er også fadder.
Den 10. juli 1803: Gårdmand Hans Pedersen af Sageby troloves til Maren Hemmingsdatter af Stårby. Forlovere er Hemming Pedersen og Jens Pedersen.
Den 6. december 1809: Jens Jensen af Sageby, som er brudens far, er forlover, da Hans Rasmussen af Rødstofte troloves til Ellen Jensdatter af Lilliendal.
Den 15. maj 1815: Gårdmand Mads Nielsen af Mern er fadder, da Hemming Mortensen og Marie Rasmusdatter ved Liliendal får døbt sønnen Ole Hemmingsen.
Den 28. maj 1815: Pigen Kirsten Jensdatter af Mern er gudmor, da Boe Larsen og Mette Rasmusdatter i Skovhuse i Øster Egesborg sogn får døbt sønnen Jacob Boesen.
Den 15. april 1855: Kirsten Johannesdatter, der er født i Sønder Mern af Johanne Hansen og Sidse Pedersdatter, konfirmeres. Forældrene bor nu i Tolstrup i Øster Egesborg sogn.
Den 15. april 1855: Lisbeth Jensdatter, som er datter af Kirsten Jensdatter af Mern Skov, konfirmeres. Moren er nu gift med faren, Jens Eriksen på Østergaard og bosiddende i Tolstrup i Øster Egesborg sogn.

Folk fra Skibinge sogn
24 p Trin 1753: Lars Jensen af Skibinge er fadder, da Christen Walleboe får døbt sønnen Niels Christensen Walleboe.
Viridium 1762: Enkemanden Christopher Christensen af Skibinge bliver trolovet til væverpige Kirsten Rasmusdatter af Rødstofte. Lars Rasmussen og Lars Nielsen af Rødstofte er forlovere.
Den 22. oktober 1786: Christopher Christensen af Skibinge er fadder, da Jens Pedersen af Rødstofte får døbt datteren Kirsten Jensdatter.

Folk fra Ammendrup, Kragevig, Rekkende, Tjørnehoved, Ugledige og Allerslev sogn
Purificat Maria 1719: Ole Jensens hustru i Allerslev er gudmor, da rytteren Cort Henrich Ølkier under ritmester Jensens kompagni får døbt datteren Giedsche Maria Cortsdatter Ølkier. Moren lever i Bækhuset hos sin stedfar, Christen Siost.
Den 10. november 1726: Hustruen til Claus i Ammendrup er gudmor, da Jens Larsen i Lekkende får døbt datteren Lutze Jensdatter.
2. advent 1733: Jacob Krogs fæstemø af Ugledige er gudmor, da Rasmus Nielsen i Lekkende Mølle får døbt datteren Bodil Rasmusdatter.
11 p Trin 1742: Hustruen til Stephen Holm af Ugledige er gudmor, da Niels Nielsen af Skovhuse i Øster Egesborg sogn får døbt sønnen Niels Nielsen. Hans Hansen og Matthias Smed af Skovhuse er faddere.
20 p Trin 1748: Peder Hemmingsen af Rekkende bliver viet til Kirsten Pedersdatter af Skuderup.
Den 26. januar 1753: Matthias Larsen [skrevet Mattes Larsen] af Allerslev troloves til Anna Hemmingsdatter af Lekkende. Underskrives af Hans Larsen og Søren Andersen.
Den 16. november 1756: Hans Madsen af Tjørnehoved er forlover, da Hans Hansen af Kastelev bliver trolovet til Kirsten Rasmusdatter af Lekkende.
Den 7. marts 1757: Jomfru Bruun af Allerslev er fadder, da kaptajn Michaelsen af Rødstofte får døbt datteren Gustava Michaelsen.
Den 1. juli 1757: Peder Hansen af Rekkende er forlover, da Jacob Olsen af Bakkebølle bliver trolovet til Elsebeth Pedersdatter af Skovhuse i Øster Egesborg sogn.
Den 13. december 1762: Hans Pedersen af Tjørnehoved bliver trolovet til Kirsten Jacobsdatter af Lekkende. Forlovere er Jacob Jensen af Lekkende og Niels Hemmingsen af Tjørnehoved.
Den 24. april 1763: Johannes Hansen af Ugledige troloves til Anna Madsdatter af Stårby. Jens Larsen og Mads Jacobsen af Stårby er forlovere.
Den 28. oktober 1763: Hans Pedersen af Tjørnehoved vies til Kirsten Jacobsdatter af Lekkende.
Den 16. november 1763: Landsoldat Johan Hemmingsen af Allerslev troloves til Inger Andersdatter af Rødstofte, der er enke efter Lars Rasmussen.
Den 10. oktober 1764: Enkemand Jens Pedersen af Ugledige troloves til Anna Sørensdatter af Lekkende. Jens Pedersen af Ugledige skriver selv under sammen med Anders Pedersen af Lekkende.
1 p pasch 1766: Jens Pedersen af Ugledige får døbt sønnen Peder Jensen. Hustruen var kommet fra Ugledige og gjorde barsel i Lekkende.
Den 7. november 1766: Karen Pedersdatter af Ugledige vies til Søren Jensen i Skuderup.
Den 9. august 1767: Ungkarl Rasmus Jensen af Ugledige troloves til Bodil Pedersdatter af Øster Egesborg.  Peder Larsen og Lars Pedersen af Øster Egesborg er forlovere.
Den 17. maj 1770: Ungkarl Hans Nielsen af Allerslev troloves til Bodil Nielsdatter, som er enke efter Ole Jensen af Rødstofte. Den ene forlover er Ditløv Hansen af Ammendrup i Allerslev sogn.
Den 2. juli 1771: Enkemand Jens Pedersen af Ugledige troloves til Kirsten Pedersdatter af Skuderup. Hans Christian Pedersen af Ugledige er forlover sammen med Peder Stok af Skuderup.
Den 3. oktober 1771: Lars Øeboe af Tjørnehoved er vidne, da Morten Jensens enke, Luzie, får døbt sin uægte søn for Morten Larsen. Sammen med Jens Larsen i Stårby bevidner Lars Øeboe, at Luzie har fortalt dem, at den rigtige far til drengen er skoleholder Lauritz Jørgensen af Øster Egesborg.
Den 4. december 1772: Ungkarl Mads Hansen af Ugledige bliver trolovet til Inger Larsdatter af Lekkende. Forlovere er Hans Andersen af Ugledige og Hans Pedersen af Lekkende.
Den 9. december 1772: Enkemand Jens Petersen af Ugledige bliver trolovet til Anna Olsdatter af Lekkende. Forlovere er Søren Rasmussen af Ugledige og Ole Jensen af Ugledige.
Den 8. november 1778: Jens Smid af Ugledige er fadder, da Friderich Hansen af Skovhuse får døbt sønnen Niels Friderichsen.
Den 10. maj 1787: Birkeskriver Prehn af Allerslev, dvs. Jokum Nicolai Prehn, er fadder, da forvalter Jacob Nyegaard på Lilliendal får døbt sønnen Jacob Christian Nyegaard.
Den 9. februar 1808: Fru ritmester Tiink, som da er hos sin mand i Allerslev, er gudmor, da eskadronfeltskærer Bertelsen og hustru Pouline ved Roskiokkerne får døbt deres datter for Pouline Bertelsen.
Den 29. februar 1808: Peder Rasmussens hustru af Ammendrup er gudmor, og Peder Rasmussen selv fadder, da husmand Søren Nielsen og Marie Rasmusdatter af Tolstrup i Øster Egesborg sogn får døbt datteren Ane Marie Sørensdatter.
Den 27. maj 1809: Gårdmand Peder Rasmussen af Kragevig og Johan Pedersen af Tjørnehoved er forlovere, da gårdmand Peder Madsen af Sandvig troloves til enken Ellen Larsdatter, der er enke efter Anders Christensen af Skovhuse i Øster Egesborg sogn.
Den 21. december 1810: Ungkarl Christopher Christophersen af Ugledige troloves til Ane Knudsdatter af Øster Egesborg. Ole Andersen og Peder Christensen af Ugledige er forlovere.
Den 1. september 1811: Hans Christophersen af Tjørnehoved og Christopher Andersen af Kragevig er forlovere, da Johan Michael Ziegenhagen af Vordingborg troloves til Kirsten Andersdatter, der er enke efter afdøde rekiel af Rødstofte.
Den 30. april 1813: Enkemand Rasmus Hemmingsen af Allerslev troloves til Kirsten Hansdatter af Lekkende. Forlovere er Hans Hemmingsen og Hans Jacobsen.
Den 13. juli 1814: Hans Olsen af Ugledige er fadder, da Christian Christensen og Karen Olsdatter af Lekkende får døbt sønnen Niels Christiansen.
Den 15. maj 1815: Mette Sophie, som er gift med gårdmand Hans Jacobsen af Ugledige, er gudmor, da skovfoged Jørgen Sax og Inger Jacobsdatter af Rødstofte får døbt sønnen Johan Jørgensen Sax.
Den 28. maj 1815: Hans Clausen af Ugledige er fadder, da Niels Hansen og Inger Hemmingsdatter af Tolstrup i Øster Egesborg sogn får døbt datteren ? Nielsdatter.
Den 24. februar 1832: Ungkarl Peder Hansen af Ammendrup bliver viet til Kirsten Pedersdatter, som er enke efter gårdmand Søren Christophersen af Lekkende. Forlovere er gårdmand Hans Frandsen af Ammendrup og indsidder Hemming Pedersen af Vallebogården.

Folk fra Nysø og Præstø sogn
Den 23. september 1771: Gartner Dehn fra Nysø er fadder, da gartner David Labore på Skuderupgaard [Liliendal] får døbt datteren Karen Sofie Davidsdatter Labore.

Folk fra Bårse
Den 16. juni 1719: Peder Jensen af Bårse troloves til Inger Jensdatter af Skuderup. Forlovere er Bent Bentsen og Niels Madsen af Bårse.
Den 14. juni 1748: Jens Pedersen af Bårse troloves til enken Kirsten Gregoriusdatter af Skuderup. Rasmus Jensen i Skuderup og Hans Gregoriussen i Rødstofte er forlovere.
Fest Visit Maria 1753: Ungkarl Peder Olsen af Bårse by troloves til enken efter Matthias Spillemand [skrevet Matths Spillemand] af Lekkende.
Den 18. oktober 1767: Jens Jørgensen af Bårse er forlover, da Hans Andersen af Kalvehave troloves til Anne Mortensdatter af Skovhuse.

Folk fra Brøderup og Snesere sogn
Den 27. december 1777: Hans Pedersen af Engelholm er fadder, da Lars Hansen i Rødstofte får døbt sønnen Jacob Engel Larsen.
Den 3. januar 1814: Ungkarl Mads Hansen af Brøderup i Snesere sogn troloves til Gertrud Jensdatter af Øster Egesborg. Forlovere er Jens Larsen og Hans Sørensen.

Folk fra Everdrup sogn
Den 28. juni 1778: Hans Pedersens hustru af Everdrup sogn er gudmor, da Hans Pedersen Skovfoged i Rødstofte får døbt datteren Mariane Hansdatter.

Folk fra Leestrup og Kongsted sogn
8 p Trin 1720: Morten Hansen af Leestrup i Kongsted sogn troloves til Zidsel Jørgensdatter, som tjener hos Jacob Olufsen i Skovhuse. Jens Ibsen og Hans Svendsen af Leestrup er forlovere.
Den 15. november 1722: Lars Hansen af Kongsted troloves til Maren Henrichsdatter af Tolstrup [i Øster Egesborg sogn]. Oluf Jensen af Kongsted er forlover sammen med Peder Poulsen af Tolstrup.

Folk fra Næstved
Den 26. september 1718: Mad. Klingberg fra Næstved er gudmor, da præsten Friderich Funch får døbt sønnen Nicolai Friderichsen Funch.

Folk fra Køge
Den 26. september 1718: Diderich Knudsen Bruun i Køge er fadder, da præsten Friderich Funch får døbt sønnen Nicolai Friderichsen Funch.
Den 9. februar 1808: Eskadronfeltskærer Bertelsen og hustru Pouline ved Roskiokkerne får døbt deres datter for Pouline Bertelsen. Hun var båret til Øster Egesborg fra Køge dagen før. Lokale faddere er jomfru Grønvold, der stod for, kaptajn Grønvold, premierløjtnanterne Benningsen og Biørn af Rødstofte.

Folk fra Skælskør
Den 3. september 1749: Kordegn Eschild Holm ved Skælskør troloves til jomfru Else Schade af Rødstofte. Mads Jensen og P. Schade er forlovere.

Folk fra Korsør
Den 15. juni 1771: Mons. Peder Christian Eeg af Korsør troloves til Kirsten Eeg, som er enke efter sal. Rafn af Rødstofte. Underskrives af P. Schumacher og H. A. Toftgaard.

Folk fra Nakskov
Den 30. december 1812: Fuldmægtig og adjungeret postmester i Nakskov, hr. Thomas Ludvig Brixen, troloves til Petra Nicoline Krøyer af Bjørnsgaard i Rødstofte.

Folk fra Sonnerup
Den 23. april 1854: Karen Marie Larsdatter af Sonnerups datter, Ane Dorthea Larsen, konfirmeres. Pigens far er Wentzel Laurids Hammershoimb Hansen. Pige er i pleje hos bødker Niels Larsen i Lekkende. Ane Dorthea Larsen er født den 30. marts 1840.

Folk fra Soderup i Fløng sogn
Den 22. marts 1787: Peder Nielsen af Soderup i Fløng sogn får døbt sønnen Niels Christian Pedersen. Moren er Ellen Christiansdatter, der kort efter sin barsel begav sig til sit hjem. Hemming Kok af Øster Egesborg er fadder, mens Niels Mortensens hustru i Rødstofte er gudmor.

Folk fra København
23 p Trin 1718: Melchior Espensen fra København får døbt sin datter for Maria Melchiorsdatter. Hans kone var kommet til Lekkende 4 uger forinden til sin far, Niels Olsen.
Den 19. august 1770: Landmåler Vitus Edinger af København er fadder, da Jacob Madsen af Rødstofte får døbt tvillingerne Mads Jacobsen og Inger Jacobsdatter.
Den 10. maj 1787: Madam Schov i etatsråd Reiersens hus i København er gudmor, og justitsråd Engelbrecht og jomfru Runge fra København er faddere, da forvalter Jacob Nyegaard på Lilliendal får døbt sønnen Jacob Christian Nyegaard. Reiersen er nok amtforvalter Hans Henrich Peter Reiersen i Vordingborg. Ingen gæt mht. Engelbrecht, Schov og Runge.
Den 21. oktober 1812: Ludvig Mejer og Frideriche Carise Charlotte Platou [fra København?] vies, og brylluppet holdes i Øster Egesborg præstegård.
Den 23. apri 1854: Niels Noring af Københavns datter, Johanne Dorthea Nielsen Norring af Tolstrup i Øster Egesborg sogn, konfirmeres. Moren er Lovise Dorthe Sour, datter af sadelmager Sour i Tolstrup. Johanne Dothea er født den 19. september 1839.
Den 23. apri 1854: Ane Katrine Andersen og bogtrykkersvend Frederik Klemmensen af Københavns datter, Ane Mathilde Klemmensen, konfirmeres. Plejefar er væver Johan Hansen i Øster Egesborg. Ane Mathilde er født den 6. marts 1840.

Soldater, deres børn og andre interessante personer i Øster Egesborg
Den 12. januar 1718: Johanna Bruun i Øster Egesborg begraves.
Exaudi 1718: Et uægte barn af Else Cathrine Bayer i Rødstofte begraves.
1 advent 1718: Cidsel Willumsdatter i Rødstofte får døbt sin uægte datter for Giedsche Maria Clausdatter. Udlagt barnefar er en rytter ved ritmester Jensens kompagni ved navn Claus Giertsen. Gudmor er hustruen til Hendrich Blom. Faddere er Rasmus Lodvig og hustruen til Jens Frichløber.
Circum, 1719: Hustruen til Jens Jüde, dvs. Jens Jyde af Lekkende, begraves.
Den 8. april 1719: Claus Pedersen Rytter ved ritmester Jensens kompagni og Cidsel Villumsdatter af Rødstofte troloves.
Den 26. september 1719: Oluf Brønnelsen og Anna Hansdatter troloves. Forloverne vidner, at Oluf Brønnelsens hustru er død. Oluf Brønnelsen er ankommet fra Sverige.
Trinitatis 1722: Niels Jensen Wiborg og Ingeborg Kirstina Pilemark af Lekkendegaard troloves. Forlovere er Niels Pilmark og Peder Crone.
Den 30. juni 1722: Bryndel Ottosen Skomager og Anna Larsdatter, der er enke efter Povl Skrædder, troloves. Forlovere er Oluf Bryndelsen af Tolstrup i Øster Egesborg sogn og Peder Pedersen Svenske i seigr. Togsvargs hus, menes nok Toksværd.
Den 22. oktober 1723: Matthias Syndermann troloves til Kirstina Møller. Forlovere er Seig. Nicolai Dajon og Seig. Humble.
Den 6. april 1727: Hustruen til ritmester Segebade på Skuderupgaard er gudmor, da Lars Svendsen af Skuderup får døbt sønnen Svend Larsen. Madame Funch er del-gudmor.
Den 13. juni 1728: Jomfru Claudia Hansteen er gudmor, da Ole Hansen i Tolstrup af Øster Egesborg sogn får døbt sønnen Hans Olsen.
Den 3. februar 1729: En datter af Niels Vangeled, Bodil Nielsdatter Vangeled, er fadder, da Niels Møller af Lekkende Mølle får døbt sønnen Rasmus Nielsen Møller. Maren Olsdatter, som er fadder af Ole Christoffersen af Rødstofte, er også fadder.
Den 26. juni 1729: Frøken Judith Bruun, som er hos madame Funch, er gudmor, da Jacob Pedersen af Øster Egesborg får døbt datteren Margrethe Jacobsdatter. Faddere er skoleholder Troels Karlebye, Laurs Dreyer af Øster Egesborg og Rasmus Dreyer [Drejer] af Rødstofte.
Den 27. august 1732: Barbra Kirstine Wilchen, 28 år, som var gift med pensioneret rytter Gotfried Lange, begraves.
Den 27. februar 1733: Hustruen til Truels Karlebye begraves uden at have født barnet, 28 år gammel.
Festo Virid 1733: Knud Olsen Egesbierg fra fattighuset i Lekkende begraves 70 år gammel.
Epiph 1734: Lauridtz Pedersen Drejer af Lekkende får døbt sønnen Hans Lauridtzen Drejer.
1 p Epiph 1734: Rasmus Kisby fra Kistenharz er fadder, da Hans Andersen i Øster Egesborg får døbt sønnen Anders Hansen.
Festo Nativ 1742: Niels Drejer [Dreyer] af Øster Egesborg får døbt datteren Maren Nielsdatter Drejer. Lutzie, som er gift med Hans Andersen i Lekkende, er gudmor.
Festo Epiph 1742: Jacob Engel af Rødstoftes tjenestekarl, Søren, og tjenestepige, Ædel, er faddere, da Rasmus Pedersen i Rødtofte får døbt datteren Maren Rasmusdatter.
Festo Purif 1742: Gustav Svensker i Skovhuse får døbt datteren Grete Gustavsdatter. Hans Fyens søn, Hans Hansen Fyen, er fadder.
Rogate 1742: Niels Kaae af Skuderup får døbt datteren Mette Nielsdatter Kaae. Poul Olsen i Stårby er fadder.
Pentecost 1742: Hustruen til Peder Jensen Stær i Skuderup er gudmor, da husmand Niels Madtzen i Skuderup får døbt sønnen Hans Nielsen.
Trinit 1742: Peder Pedersen Boesen af Rødstofte er fadder, da Poul Olsen i Stårby får døbt datteren Anne Poulsdatter.
21 p Trin 1742: Da Jens Rasmussen i Rødstofte får døbt sønnen Rasmus Jensen, er gudmor Peder Smeds hustru, Ellen. Faddere er barnets morbror, Christopher Madsen, farfaren i Lekkende, Mads Ring samt Hans Willumsen, som tjener hos madam Aastrup i Rødstofte, Zidse Holmbech og Morten Pedersens hustru af Rødstofte.
Fest. Annun. Maria 1756: Niels Wiss af Skovhuse får døbt sønnen Jacob Nielsen Wiss. Blandt fadderne er hustruen til Jeppe Wiss af Skovhuse i Øster Egesborg sogn.
Judica 1756: Niels Kaars af Skuderup får døbt datteren Mette Nielsdatter Kaars. Hustruen til Hans Stæhr af Skuderup [nedlagt landsby] er gudmor.
Den 10. september 1756: Rytter Rasmus Lomborg af Skovhuse i Øster Egesborg sogn troloves til enken Giertrud Nielsdatter.
Den 11. oktober 1756: Ephraim Schumaker [skrevet Skumaker] af Rødtofte bliver vies efter kongebrev til Kirsten Jacobsdatter, som er enke efter Sl. Engel. Jacob Olsen er forlover.
20 p Trin 1757: Lisbeth Hag, som tjener hos kaptajnløjtnant Michaelsen af Rødstofte, er gudmor, og Dorthe Hag af Stårby er fadder, da Peder Cortzen af Stårby får døbt sønnen Hans Pedersen Cortzen.
22 p Trin 1757: Niels Wiss af Skovhuse i Øster Egesborg sogn får døbt datteren Anna Marie Nielsdatter Wiss. Christopher Skovfogeds hustru er gudmor. Faddere er Hemming Ibsen, Jeppe Wiss, Jens Nielsen og Johanne Nielsdatter af Skovhuse.
Fest Grat Act 1758: Fæstekvinden til Herman Zitter af Skovhuse i Øster Egesborg sogn er fadder, da Rasmus Væver af Skovhuse får døbt sønnen Rasmus Rasmussen.
Den 9. december 1763: Niels Nielsen Kiøbenhavn og enken Johanna Geels af Skuderup [nedlagt landsby] bliver trolovet. Albrecht Brynelsen er den ene forlover.
Den 17. oktober 1764: Snedker Peder Bøgvad Rathen af Skovhuse bliver trolovet til Kiersten Truelsdatter.
Den 1. april 1765: Anders Larsen Skulin troloves til Margrethe Lisbeth Skade i Rødstofte. Han kaldes derefter Schulin.
Den 7. august 1766: Christian Kiørvel af Rødstofte får døbt sønnen Anders Christiansen Kiørvel. Lars Jacobsens hustru af Rødstofte er gudmor.
Den 25. juni 1769: Nicolai Gomard, en soldat og ?, troloves til Anna Engel Jacobi. Forlovere er Peder Bøgvad af Skovhuse og Albrecht Bryndelsen af Hejnehuset.
Den 10. august 1769: Kammernherre Hans Gustav Lillienskiold troloves til Mette Cathrine de Cederfeldt, som er sl. hr. Caspargaards.
Den 22. oktober 1769: Gartner David Laborn på Skuderupgaard [Lilliendal] troloves til enken Cathrine Sophia, som var gift med sl. Johan Philip Skarf.
Den 28. oktober 1770: Da Niels Olsen af Rødstofte får døbt sønnen Rasmus Nielsen, er Lars Nielsens hustru af Stårby gudmor. Faddere er Ole Nielsen og Gabriel Nielsen, som begge tjener i Øster Egesborg præstegård.
17 p Trin 1771: Peder Piihl, Niels Piihl, Niels Olsen og Peder Boesens hustru af Rødstofte er faddere, da afdøde Niels Rasmussen får døbt sønnen Niels Nielsen, som begraves den 8. december 1771.
Den 21. december 1778: Matthias Smid, Søren Hemmingsens hustru, Dorthe Nielsdatter og Margrethe Hansdatter af Skovhuse i Øster Egesborg sogn er faddere, da unge Niels Nielsen får døbt sønnen Peder Nielsen.
Den 29. december 1778: Jacobs Madsens hustru af Rødstofte er gudmor, da Peder Madsen af Rødstofte får døbt sønnen Christopher Pedersen. Faddere er Sr. Ephraim Schumacher af Bjørnegaard i Rødstofte, mons. Junghans og Madame Runge af Øster Egesborg.
17 p Trin 1786: Hustruen til Jens Nielsen Dreyer [Drejer] i Øster Egesborg er gudmor, da Jørgen Andersen i Rødstofte får døbt datteren Kirsten Jørgensdatter. Peder Pihl af Rødstofte er fadder.
17 p Trin 1786: Lars Ingvorsen af Rødstofte er fadder, da Rasmus Nielsen i Lekkende får døbt datteren Maria Rasmusdatter.
Den 9. april 1787: Da Lars Hemmingsen i Skovhuse får døbt sønnen Christen Larsen, er følgende ved dåbsfadet: Maren Larsdatter, som tjener i Vallebohuset, er gudmor. Faddere er Peder Nielsen af Hulebækshuset, Hans Olsen af Påskehuset og Anders Erichsens hustru af Tolstrup.
Den 9. april 1803: Skolelærer Laurits Serritslev [skrevet Lauritz Sieritløf] og hustru Abel Cathrine Hals får døbt sønnen Lorents Viderich Serridslev [skrevet Serresløf].
Den 13. maj 1803: Lars Jørgensen og Christiane Langeloth [skrevet Langeloh] af Skovehuse i Øster Egesborg sogn får døbt datteren Johanne Larsdatter.
Den 13. maj 1803: Jordemoderen Lisbeth Bechman af Rødstofte hjemmedøber barnet, da Jens Nielsen af Rødstofte får døbt sønnen Christen Jensen.
Den 8. oktober 1809: Johan Otho Gerdorph af Lilliendal bliver trolovet til Ane Cathrine Margrethe Nielsdatter. Underskrives af Johannes Hansen bødker og Peter Hartvig snedkermester.
Den 14. juli 1810: Enkemand Ludvig Larsen Biørn bliver trolovet til Ane Elisabeth Michaline Beiker af Rødstofte. Forlovere er kirkesanger Serritzløf og broderen forvalter Beiker.
Den 27. april 1832: Kudsk hos greve Knuth, Peder Emanuelsen, er forlover, da kudsk hos greve Schulin, Jens Jacobsen, bliver viet til bryggerpige på Liliendal, Johanne Larsdatter.
Den 30. marts 1856: Johanne Marie Poulsen, som er steddatter til Anders Musfeldt, og egentligt husmand Anders Hansen af Skovhuse i Øster Egesborg sogn, bliver konfirmeret.

Forskellige folk, der var i Beldringe kirke

Folk fra Store Røttinge og Snesere sogn
Den 6. oktober 1786: Peder Pedersen af Store Røttinge er forlover, da ungkarl Jens Larsen og Cathrine Pedersdatter af Beldringe troloves.
Den 18. december 1858: Pigen Maren Kirstine Larsdatter og gårdmand Lars Jacobsen af Store Røttinge er faddere, da Peder Othosen og Mette Marie Nielsen af Dyrlev får døbt datteren Maren Pedersen. 

Folk fra Hemmestrup og Everdrup sogn
Den 12. juli 1845: Gårdmand Hans Hansen af Hemmestrup er forlover, da hans svigerinde, Kirstine Nielsdatter, forloves med Anders Jensen af Dyrlev. Han skriver under for svigerinden.

Folk fra Broskov, Risby og Bårse sogn
Qvasimodo 1750: Anne Jensdatter af Bårse er fadder, da Hans Jensen i Hastrup får døbt sønnen Christopher Hansen.
12 p Trin 1750: Anne Nielsdatter af Bårse er gudmor, da Jep Jensen af Faksinge får døbt sønnerne Ole Jepsen og Jens Jepsen. Begge drenge dør kort efter dåben.
Fest Michael 1750: Jørgen Hansen af Bårse er fadder, da Peder Vestergaard af Hastrup får døbt datteren Inger Pedersdatter Vestergaard.
Fer Johannes 1751: Hans Hansens kone af Bårse er fadder, da Niels Jensen af Faksinge får døbt sønnen Jens Nielsen.
Oculi 1751: Unge Christen Hansens kone af Bårse er gudmor, da Niels Hansen af Hastrup får døbt datteren Ellen Nielsdatter.
1776 uden dato: Anders Pedersen af Bårse er forlover, da ungkarl Peder Andersen troloves til enken Johanne Hansdatter af Faksinge.
1776 uden dato: Niels Jensen af Bårse er forlover, da ungkarl Niels Jensen troloves til enken Karen Olsdatter af Hastrup.
1777 uden dato: Niels Pedersen af Broskov i Bårse sogn er forlover, da ungkarl Anders Olsen troloves til Mette Hansdatter.
Den 12. november 1777: Karen Olsdatter af Bårse troloves til ungkarl Peder Jensen af Grumløse.
Nov eller Dec 1777: Ungkarl Jens Nielsen af Bårse troloves til Karen Nielsdatter af Hastrup. Forlovere er Ole Nielsen af Bårse og Hemming Pedersen af Hastrup.
4. advent 1783: Niels Nielsens kone af Bårse er gudmor, da gårdmand Lars Christophersen og Charlotte Jensdatter af Dyrlev får døbt sønnen Christopher Larsen. Jacob Ottesen af Dyrlev er fadder.
Den 2. april 1784: Hustruen til Jens Axelsen af Risby er gudmor, da gårdmand Jens Jensen Syv og Kirsten Larsdatter af Dyrlev får døbt sønnen Lars Jensen Syv.
18 p Trin 1785: Peder Rasmussens kone af Bårse er gudmor, da husfolk Peder Madsen og Bodil Hansdatter af Hastrup får døbt datteren Margrethe Pedersdatter.
4 p Epiph 1786: Karen Rasmusdatter af Bårse er gudmor, da husfolk Christen Rasmussen og Maren Hansdatter af Faksinge får døbt datteren Dorthe Christensdatter.
Fest Annun Mariæ 1786: Jens Torkildsens kone, Margrethe Rasmusdatter af Bårse, er gudmor, da husfolk Mads Rasmussen og Bodil Nielsdatter af Hastrup i Beldringe sogn får døbt sønnen Rasmus Madsen.
13 p Trin 1786: Peder Madsens kone, Kirsten Jacobsdatter af Bårse, er gudmor, da gårdfolk Hans Nielsen og Kirsten Pedersdatter af Hastrup i Beldringe sogn får døbt datteren Ane Hansdatter.
Den 20. februar 1787: Peder Jacobsen af Broskov er forlover, da enkemand Søren Rasmussen af Oregaard troloves til Ane Nielsdatter. Johan Peter fra Ole Hansens kro er den anden forlover.
Den 20. september 1795: Jacob Jensens kone af Bårse er gudmor, da gårdmand Hans Jensen af Dyrlev får døbt sønnen Jacob Hansen. Jens Syv og Peder Piel af Dyrlev er faddere.
Den 6. september 1805: Ane Sophie Cathrine Brønden af Bårse troloves til kirkesanger og skolelærer Gustav Adolph Ferdinand Zeute af Dyrlev i Beldringe sogn. NB: indskrevet i Bårse kirkebog.
Den 13. januar 1806: Ungkarl Hans Christian af Bårse troloves til Bodil Nielsdatter, som tjener på Beldringe Gods. Underskrives af Jens Nielsen Skrædder og Niels Nielsen Væver.
Den 27. marts 1807: Gårdmand Niels Pedersen af Risby i Bårse sogn er forlover, da ungkarl og snedkersvend Elias Hendrichsen af Lundby troloves til Ane Pedersdatter, som tjener i Faksinge.
Den 24. juli 1825: Anders Larsen af Bårse udlægges til barnefar, da Ane Hansdatter i Hastrup får døbt sin uægte søn for Lars Andersen.
Den 17. september 1826: Barnets moster, Ane Marie Jørgensdatter af Bårse, er gudmor, da Mads Jørgensen i Dyrlev får døbt sønnen Jørgen Madsen. [Ifølge tillægslægdsrullen for 1827 er han født den 2. august 1826.]
Den 28. marts 1845: Brudgommens bror, gårdmandsenkesønnen Christen Jeppesen af Risby i Bårse sogn, er forlover, da ungkarl Lars Jeppesen af ?? Binnese ? på Lolland bliver viet til enken Giertrud Larsdatter, som er enke efter gårdmand Jens Hansen i Dyrlev. Brudens bror, Jacob Larsen i Skallerup ?, er den anden forlover. Begge underskriver.

Folk fra Øen Smidstrup og Jungshoved sogn
9 p Trin 1786: Enkemand Peder Olsen af Øen Smidstrup troloves til Else Marie Sørensdatter af Beldringe.

Folk fra Nysø og Præstø sogn
Exaudi 1750: Christen Posse ved Præstø er fadder, da Jens Jørgensen af Hastrup får døbt datteren Bodil Jensdatter.
1770 [uden dato]: Købmand Ole Rasmussen af Præstø bliver trolovet til Else Margrethe Stilling. Forlovere er Peder Stilling og Jacob Ebbesen.
1771 uden dato: Dragon Peder Pedersen af Alefelds kompagni i Præstø troloves til tjenestepigen på Beldringe, der tjener Margrethe Torn.
Trinitatis 1785: Da skytten Jens Hansen og Ane Kirstine Olsdatter i Oregaard får døbt sønnen Hans Friderik Jensen, er følgende ved dåbsfadet: forpagterens kone på Nysø, madam Hansen [nok tolder Peter Hansens kone, Ane Cathrine Petersdatter af Præstø], købmand Christian Reeberg i Præstø, købmand Daniel Monefeldt i Præstø, forvalter Rasmus Brask på Nysø og Daniel With i Skipperhuset.
Den 9. april 1804: Ungkarl Jørgen Olsen af Præstø troloves til Ane Andersdatter, der er enke efter Niels Nielsen af Hastrup i Beldringe sogn. Forlovere er Jens Andersen og Jens Christensen.
Den 23. december 1810: Mad. Dam af Præstø er gudmor, da gårdmand Jacob Olsen af Hastrup får døbt sønnen Hans Jacobsen.
Den 25. juni 1854: Tjenestepigen Karen Marie Johansdatter i Præstø er gudmor, da indsidder Lars Nielsen og hustru Kirstine Johansdatter af Hastrup får døbt sønnen Niels Larsen.
Den 25. juli 1880: Elisabeth Cruusberg og Johanne Cruusberg af Præstø er gudmødre, og pensioneret lærer Albreth Cruusberg er fadder, da lærer Claus Frederik Asmussen og Anna Eleonora Cruusberg af Dyrlev får døbt sønnen Ejner Asmussen.
Den 12. december 1886: Murersvend Julius Emil Wentzel af Præstø er fadder, da Ane Margrethe Johansen får døbt hans datter med navnet Sara Emilie Wentzel.
Den 20. april 1894: Brygger Lars Jørgensens hustru, Maren Pedersen i Præstø, er gudmor, og Lars Jørgensen selv fadder, da indsidder Peder Larsen og Maren Jensen af Dyrlev får døbt datteren Anna Marie Larsen.
Den 5. juni 1894: Ungkarl Niels Andersen af Præstø er fadder, da indsidder Peder Mortensen og Kirsten Andersen får døbt datteren Astrid Kristiane Mortensen.

Folk fra Smidstrup Hovgårde og Skibinge
9 p Trin 1786: Jens Andersen af Smidstrup Hovgårde i Skibinge sogn er forlover, da enkemand Peder Olsen af Øen Smidstrup i Jungshoved sogn troloves til Else Marie Sørensdatter af Beldringe. Søren Rasmussen i Oregaard er den anden forlover.
15 p Trin 1786: Karen Christensdatter, som er gift med Jeppe Jensen af Skibinge, er gudmor, da gårdforsidder Lars Christophersen og Charlotte Jensdatter af Dyrlev i Beldringe sogn får døbt sønnen Jens Larsen.
Den 26. december 1801: Ungkarl Jacob Povelsen af Skibinge sogn [men brændehugger på Beldringe gods] troloves til Sidse Hansdatter af Dyrlev. Underskrives af Hans Olsen [af ?] og Lars Povelsen [nok af Skovhuse i Skibinge sogn].
Den 2. december 1803: Jens Pedersen af Skibinge troloves til Dorthe Larsdatter af Dyrlev i Beldringe sogn. Forlovere er Lars Nielsen og Søren Nielsen.
Den 5. april 1806: Bent Hansen af Skibinge er forlover, da ungkarl Niels Jensen og Karen Hansdatter, som begge tjener på Beldringe Gods, troloves. Den anden forlover er Johannes Riiber af Dyrlev.
Den 27. maj 1822: Hans Pedersens kone, Inger Olsdatter af Skibinge, er gudmor, da gårdmand Jacob Olsen og Margrethe Pedersdatter i Hastrup får døbt sønnen Jens Jacobsen.
Den 27. juni 1880: Ungkarl Lars Peter Larsen af Skibinge er fadder, da husmand Jørgen Mortensen og Ane Marie Jeppesdatter af Oregårdsvænge får døbt sønnen Frederik Mortensen. Dåben sker i Præstø kirke.
Den 5. december 1886: Ane Marie Pedersen, som er gift med indsidder Johan Larsen af Skibinge, er fadder, da indsidder Lars Peder Johansen og Marie Andreassen i Faksinge får døbt datteren Ane Marie Johansen.
Den 20. april 1894: Indsidder Jens Larsen og hans hustru, Anna Kristensen af Skibinge, er faddere, da indsidder Peder Larsen og Maren Jensen af Dyrlev får døbt datteren Anna Marie Larsen.
Den 28. oktober 1894: Væver Jens Nielsen af Nørre Smidstrup er fadder, da væver Jørgen Nielsen og Agnete Marie Hansen får døbt datteren Larsine Kristiane Nielsen.

Folk fra Ammendrup, Ugledige og Allerslev sogn
Den 25. februar 1750: Hans Jacobsens kone af Ammendrup er gudmor, da Hans Larsen af Dyrlev får døbt sønnen Hans Hansen. Rasmus Nielsen og Jens Vestergaard af Dyrlev er faddere.
1776 uden dato: Hans Christian Bødker af Ugledige troloves til Sisse Andersdatter, som tjener hos hollænderen på Beldringe. Peder Bosen af Ugledige er forlover for ham.
Juni/juli 1778: Ole Jensen og Hans Pedersen af Ugledige er forlovere, da ungkarl Hans Olsen af Beldringe sogn troloves til pigen Margrethe Hansdatter af Hastrup, som bliver viet i Udby kirke.
Misc 1784: Peder Hansens kone af Allerslev er gudmor, da gårdmand Jørgen Hansen og Gundil Larsdatter af Faksinge får døbt sønnen Hans Jørgensen. Johan Christensen og Christen Tuesen af Faksinge er faddere.
Den 24. februar 1796: Søren Andersens kone af Ugledige er gudmor, da Jens Eriksen og Sidsel Jakobsdatter af Dyrlev får døbt datteren Maren Jensdatter.
Den 24. juli 1826: Bent Hansens hustru, Ane Olsdatter, af Ugledige er gudmor, da [gæt] Hans Pedersen af Dyrlev får døbt sønnen Peder Hansen [Peder konfirmeres i 1841].
Den 27. marts 1881: Husmand Niels Peder Larsen af Ammendrup er fadder, da husmand Peder Andersen og Maren Larsen af Gishale får døbt sønnen Lars Andersen.
Den 26. december 1886: Louise Margrethe Jørgensen, som er gift med Niels Jørgensen af Allerslev, er fadder, da husmand Niels Andreassen og Ane Kirstine Jørgensen af Faksinge får døbt datteren Birthe Kirstine Andreassen.
Den 29. juli 1894: Pigen Bodil Kirstine Jakobsen af Ammendrup er gudmor, da husmand Kristen Nielsen og Maren Sofie Jakobsen af Hastrup får døbt datteren Pouline Marie Nielsen.

Folk fra Mern
Den 30. september 1810: Peder Jensens kone Maren af Nørre Mern er gudmor, da Niels Vestergaard i Dyrlev får døbt datteren Karen Nielsdatter Vestergaard.

Folk fra Lekkende og Øster Egesborg sogn
Den 6. januar 1802: Enkemand Anders Pedersen Smed af Lekkende troloves til Ane Sørensdatter af Faksinge. Underskrives af gårdmand Ole Nielsen i Faksinge og gårdmand Anders Hansen i Lekkende.
Den 4. november 1827: Gårdmand Christian Rasmussen i Lekkende er fadder, da Pejter Christensen og Kirsten Olsdatter på Beldringe får døbt sønnen Christen Pejtersen.

Folk fra Balle, Viemose og Kalvehave sogn
11 p Trin 1785: Hans Bentsens kone af Balle i Kalvehave sogn er gudmor, da gårdfolk Johan Christiansen og Kirsten Olsdatter af Faksinge får døbt sønnen Hans Johansen.
Den 18. juli 1858: Pigen Lisbeth Larsen af Viemose er gudmor, da indsidder Lars Nielsen og hustru Kirsten Johansdatter af Faksinge får døbt datteren Kirsten Larsen.

Folk fra Bakkebølle og Vordingborg Landsogn
4 p Trin 1785: Hans Nielsen af Bakkebølle er fadder, da gårdfolk Peder Hansen Smed og Sidse Kirstine Nielsdatter af Dyrlev får døbt datteren Ane Pedersdatter.

Folk fra Iselingen og Vordingborg sogn
3 p Trin 1750: Mons. Klotenborring [Klotenborg] af Vordingborg er fadder, da regimentskriver Jacobsen får døbt datteren Maria Cathrine Jacobsen. Hustruerne til Jacob Olsen og Jacob Engel er gudmødre. Andre faddere er Hans Staal, Morten Børring samt Fillerup på Beldringe.
Cantate 1786: Maren Rasmusdatter af Vordingborg er gudmor, da indsidder Peder Jacobsen og Margrethe Rasmusdatter af Beldringe kirke får døbt sønnen Jacob Pedersen.
Den 16. januar 1796: Johanne Kirstine Staal, Terpager Staal, fra Vordingborg er fadder, da forvalter Kierulf på Beldringe får døbt sønnen Friderich Kierulf.
Den 3. december 1804: Niels Jeppesen af Iselingen troloves til Gunild Boelsdatter af Faksinge.
Den 29. august 1886: Karen Marie Hansen, som er gift med postbud Lars Hansen af Vordingborg, er fadder, da murer Niels Peder Hansen og Ane Kirstine Hansen af Gishale får døbt datteren Anne Bertine Hansen.

Folk fra Ørslev sogn i Præstø Amt
1773 uden dato: Husmand Hans Rasmussen fra Ørslev troloves til ”pingerens enke Bryde” ? fra Hastrup.
12 p Trin 1786: Niels Olsen af Ørslev er forlover, da ungkarl Jørgen Jensen af Dyrlev troloves til Johanne Rasmusdatter.
Den 10. december 1880: Ugifte Marie Carlsen af Ørslev får døbt sin uægte søn, Niels Peter Hansen, i Ørslev kirke. Udlagt barnefar er Jens Peter Hansen på Beldringe Gods.

Folk fra Over Vindinge, Remkolde, Snertinge, Svinninge og Sværdborg sogn
1773 uden dato: Peder Knudsen fra Remkolde troloves til Johanne Ibsdatter af Faksinge.
1774 uden dato: Ungkarl Rasmus Larsen af Snertinge troloves til Sisse Nielsdatter af Hastrup.
Den 3. december 1804: Peder Hemmingsen af Svinninge er forlover, da Niels Jeppesen af Iselingen troloves til Gunild Boelsdatter af Faksinge.
Den 23. marts 1824: Tjenestepigen Maren Christensdatter fra Snertinge er gudmor, da husmand Peder Olsen og Karen Nielsdatter får døbt sønnen Ole Pedersen.
Den 26. december 1886: Husmand Hans Peder Jørgensen af Sværdborg er fadder, da husmand Niels Andreassen og Ane Kirstine Jørgensen i Faksinge får døbt datteren Birthe Kirstine Andreassen.
Den 24. marts 1895: Pigen Karen Kirstine Olsen, som tjener i Over Vindinge, er gudmor, da Lars Peder Olsen og Johanne Sørensen i Hastrup får døbt datteren Laura Jensine Frederikke Olsen.

Folk fra Køng
Den 16. januar 1796: Sognepræst hr. Windekilde af Køng er fadder, da forvalter Kierulf på Beldringe får døbt sønnen Friderich Kierulf.

Folk fra Hammer-Thorup, Lov, Ring og Hammer sogn
1770 [uden dato]: Peder Hendrichsen af Lov i Hammer sogn bliver trolovet til Bodel Pedersdatter af Hastrup. Forlovere er Hendrich Larsen og Niels Pedersen.
1770 [uden dato]: Karen Nielsdatter af Hammer bliver trolovet til den 83-årige Hans Pedersen, der gjorde konen med barn i fjor. Forlovere er Jens Hansen og Samuel Melkiorsen [skrevet Melkorsen].
10 p Trin 1785: Peder Olsens kone af Ring i Hammer sogn er gudmor, da gårdfolk Ole Ibsen [Jeppesen] og Elisabeth Andersdatter af Faksinge får døbt sønnen Jeppe Olsen. Tilføjet: Død.
20 p Trin 1786: Frantz Jensens kone, Karen Rasmusdatter af Hammer, er gudmor, da gårdfolk Hemming Pedersen og Maren Hemmingsdatter af Hastrup i Beldringe sogn får døbt datteren Ane Hemmingsdatter.
Den 1. maj 1803: Ungkarl Jens Pedersen af Ring i Hammer sogn troloves til Kirsten Larsdatter, som tjener hos forvalteren på Beldringe gods. Underskrifter fra Rasmus Pedersen af Ring i Hammer sogn og Lars Larsen [af ? sogn].
Den 15. april 1845: Enkemand Peder Jensen af Hammer-Torup vies til Lucie Jacobsdatter, der er afdøde Jacob Nielsens datter af Hastrup. Gårdmand Mads Hansen af Hammer-Torup er forlover for ham, mens hendes forlover er broren, Niels Jacobsen af Hastrup. Begge underskriver.

Folk fra Basnæs og Vejlø sogn
Den 14. maj 1854: Tjenestepigen Kirstine Hansdatter hos grd. Christian Schroll i Basnæs er gudmor, da husmand Lars Andersen og hustru Giertrud Pedersdatter får døbt sønnen Niels Peder Larsen. Niels Pedersen, født i Beldringe, er karl på Schrolls gård.

Folk fra Grumløse, Skallerup, Teglstrup og Udby sogn
1773 uden dato: Jens Jensen af Grumløse er forlover, da ungkarl Peder Jensen troloves til Kirsten Jensdatter, der er enke i Hastrup.
1776 uden dato: Peder Nielsen af Udby er forlover, da Hans Christian Bøker af Ugledige troloves til Sisse Andersdatter, som tjener hos hollænderen på Beldringe.
Den 12. november 1777: Ungkarl Peder Jensen af Grumløse troloves til Karen Olsdatter af Bårse.
Den 12. juni 1778: Ungkarl Søren Andersen af Beldringe sogn og Maria Pedersdatter troloves. Bliver viet i Udby kirke. Forlovere er Anders Madsen og Hendrik Hansen.
Juni/juli 1778: Ungkarl Hans Olsen af Beldringe sogn troloves til pigen Margrethe Hansdatter af Hastrup. Bliver viet i Udby kirke.
Invocavit 1784: Jens Jensens kone af Grumløse er gudmor, da indsidder Peder Madsen og Bodil Hansdatter i Hastrup får døbt datteren Kirsten Jensdatter.
Fer 2 pasch 1784: Mads Jensen af Teglstup er fadder, da gårdfolk Christen Tuesen og Kirsten Jørgensdatter i Faksinge får døbt datteren Elisabeth Christensdatter. Gudmor er enten Hans Pedersens eller Ole Tuesens kone af Teglstrup. Gyde Jørgensdatter på Beldringe er også fadder.
7 p Trin 1784: Peder Frantzen af Udby er fadder, da kammerherre Fritz von Raben og Sophie Magdalene von Qvalen på Beldringe får døbt sønnen Friderik von Raben. Hans Ibsen og hustru af Faksinge er også faddere.
18 p Trin 1784: Hustruen til Peder Raun af Udby er gudmor, da gårdfolk Niels Andersen og Ellen Jensdatter af Hastrup får døbt sønnen Peder Nielsen.
21 p Trin 1784: Niels Olsens kone af Udby er gudmor, da husfolk Hans Olsen Væver og Kirsten Nielsdatter af Dyrlev får døbt sønnen Anders Hansen.
18 p Trin 1785: Hemming Pedersens kone af Grumløse er gudmor, da gårdfolk Hemming Pedersen og Kirsten Hemmingsdatter af Hastrup får døbt sønnen Christen Hemmingsen.
1. advent 1785: Søren Andersen af Udby er fadder, da husfolk Peder Nielsen Skrædder og Margrethe Andersdatter af Dyrlev får døbt sønnen Mads Pedersen.
Miseric 1786: Hans Pedersens kone, Kirsten Hemmingsdatter af Skallerup, er gudmor, da gårdfolk Hans Vilholm og Karen Pedersdatter får døbt datteren Ane Hansdatter Vilholm.
5 p Trin 1786: Peder Christensens kone, Johanne Olsdatter af Grumløse er gudmor, da gårdfolk Peder Jacobsen og Ellen Jensdatter af Hastrup i Beldringe sogn får døbt datteren Ane Pedersdatter.
13 p Trin 1787: Johan Henrichsen af Skallerup troloves til enken Ane Clausdatter af Beldringe. Forlovere er Rasmus Pedersen og Jacob Jensen af Skallerup.
Den 2. marts 1796: Jørgen Hansens kone af Udby er gudmor, da Hans Hansen og Sidse Pedersdatter i Dyrlev får døbt sønnen Anders Hansen.
Den 2. juli 1803: Enkemand Hans Hansen af Udby troloves til enken Ane Rasmusdatter, som tjener på Beldringe gods. Underskrives af Hans Nielsen [af Udby] og Niels Andersen [der underskriver med kragetæer og derved ”Nis Anersseor”]
Den 28. oktober 1804: Ungkarl Peder Brydesen af Udby troloves til Kirsten Hemmingsdatter af Dyrlev i Beldringe sogn. Forlovere er Jens Eriksen og Hemming Hansen.
Den 2. januar 1808: Niels Pedersen af Udby bliver viet til Mette Marie Svendsdatter, som tjener på Beldringe Gods, vha. kongebrev. Jørgen Hansen og Hans Hendrichsen af Udby er forlovere.
Den 14. maj 1854: Husmand Lars Jørgensen i Udby er fadder, da husmand Lars Andersen og hustru Giertrud Pedersdatter får døbt sønnen Niels Peder Larsen.
Den 13. august 1858: Pigen Sophie Nielsdatter af Teglstrup er gudmor, da indsidder Lars Nielsen og hustru Ellen Hemmingsdatter får døbt datteren Ellen Marie Larsen.
Den 18. december 1858: Pigen Johanne Nielsdatter af Skallerup er gudmor, da Peder Othosen og Mette Marie Nielsen af Dyrlev får døbt datteren Maren Pedersen.
Den 25. april 1880: Gjertrud Olsen af Skallerup, som er barnets farmor, er gudmor, og husmand Hans Rasmussen af Skallerup er fadder, da indsidder Frederik Hansen og Dorthea Andersen af Dyrlev får døbt sønnen Anders Peter Hansen.
Den 10. juli 1880: Ellen Hansen, som er gårdmand Jørgen Nielsens hustru af Grumløse, er gudmor, og han selv fadder, da gårdmand Hans Hansen og Lisbeth Jakobsen af Faksinge får døbt sønnen Niels Peter Hansen.
Den 2. september 1894: Tømrer Ole Bentsen i Teglstrup er fadder, da smedemester Carl Nielsen og Nikoline Hansen i Dyrlev får døbt datteren Marie Nielsen.

Folk fra Lundby
19 p Trin 1750: Marie Pedersdatter, som tjener hos skovridderen i Lundby, er gudmor, da Jens Vestergaard af Dyrlev får døbt sønnen Peder Jensen Vestergaard.
1776 uden dato: Hans Hansen af Lundby er forlover, da ungkarl Peder Andersen troloves til enken Johanne Hansdatter.
Den 19. juni 1796: Møllerens kone i Lundby Mølle er gudmor, da husmand Peder Olsen og Johanne Jensdatter får døbt sønnen Ole Pedersen.
Den 27. marts 1807: Ungkarl og snedkersvend Elias Hendrichsen af Lundby troloves til Ane Pedersdatter, som tjener i Faksinge. Hendrich Eliasen af Lundby er forlover.
Den 3. juli 1853: Hans Pedersen af Lundby er fadder, da husmand Niels Pedersen og Ane Margrethe Jensdatter af Faksinge får døbt sønnen Hans Nielsen.

Folk fra Rødkilde og Søborg sogn
Den 2. september 1894: Tømrer Hans Peder Hansens datter, Hanne Hansen af Rødkilde i Søborg sogn, er gudmor, da smedemester Carl Nielsen og Nikoline Hansen af Dyrlev får døbt datteren Marie Nielsen.

Andre folk i Beldringe sogn
3 p Trin 1751: Da regimentsskriver Johannes Jacobsen får døbt datteren Birgitta Johannesdatter, er følgende ved dåbsfadet: Hustruen til kammerråd Teilmann er gudmor sammen med kæresten til hr. Busk. Faddere er Amtsmand Ørts, oberstløjtnant Tage, løjtnant Micheelsen og cornet Haugaard.
1770 [uden dato]: Ungkarl Lars Samuelsen på Beldringe troloves til Sidse Johansdatter på Beldringe. Samuel i Dyrlev og Christopher Melkiorsen er forlovere.
1770 [uden dato]: Ungkarl Mads Ratlev på Beldringe troloves til Anna Cathrina Brumsch på Beldringe.
1770 [uden dato]: Ungkarl Hans Hansen Fyn af Hastrup bliver trolovet til Anna Pedersdatter eller Andersdatter af Hastrup. Forlovere er Hans Nielsen og Anders Jensen af Hastrup.
4. advent 1784: Da skytten på Beldringe, Hans Adolph Richardt og hustru Edel Margrethe Weiner, får døbt datteren Birthe Hansdatter Richardt, er følgende ved dåbsfadet: Jomfru Gebel, forvalter Kierulf, Brink, gartner Hüneken samt Hans Ibsens kone af Faksinge.
19 p Trin 1785: Husfolk Lars Samuelsen og Sidse Johansdatter af Dyrlev får døbt sønnen Samuel Larsen. Niels Sørensens kone af Dyrlev er gudmor, mens han selv er fadder.
25 p Trin 1785: Husfolk Bruus Hansen og Kirsten Larsdatter af Hastrup får døbt sønnen Hans Bruusen. Hans Hansens kone af Hastrup er gudmor.
3 p Epiph 1786: Da karlefogeden på Ladegaarden, Hans Nielsen og Ane Madsdatter i Dyrlev, får døbt sønnen Niels Hansen, er følgende ved dåbsfadet: Mejerikonen på Beldringe, forvalter Friderich Christian Kierulf, kornskriver Brink [Jørgen Brinch], gartner Hÿneken [Claus Hönniche], kudsk Frantz Pedersen og tjener Hans Larsen, alle på Beldringe.
Den 17. april 1807: Ungkarl Jens Pedersen troloves til Mette Bruusdatter af Faksinge i Beldringe sogn. Hans Pedersen og Hans Rasmussen er forlovere.

Forskellige folk, der var i Ørslev kirke i Præstø Amt

Folk fra Bogø
Den 24. september 1775: Morens søster, Lisbeth Pedersdatter, fra Bogø er gudmor, da Christian Jensen i Ørslev får døbt sønnen Peder Christensen.

Folk fra Neble, Over Vindinge, Snertinge og Sværdborg sogn
6 p Trin 1732: Ole Jensen af Snertinge er fadder, da Peder Pedersen af Fæby får døbt datteren Maren Pedersdatter. Jacob Jensens søn og datter, Jens Jacobsen og Maren Jacobsdatter af Ørslev, er blandt fadderne.
13 p Trin 1733: Maren Innertsdatter af Over Vindinge, som er barnets farmor, er gudmor, da Innert Nielsen får døbt sønnen Niels Innertsen.
Dom Reminisc 1756: Jens Hemmingsen af Snertinge og Hans Nielsen af Over Vindinge er faddere, da Jacob Nielsen af Ørslev får døbt sin søn for Niels Jacobsen.
Den 29. april 1756: Gregorius Hansen af Snertinge er forlover, da Peder Pedersen af Fæby troloves til enken Birthe Rasmusdatter af Ørslev. Jens Pedersen af Fæby er den anden forlover.
Fest circ. 1760: Jørgen Jørgensen, som tjener i Sværdborg, udlægges til barnefar af Maren Nielsdatter af Ørslev, da hun får døbt sin uægte søn med navnet Jørgen Jørgensen.
Den 14. februar 1773: Peder Andersens hustru af Snertinge i Sværdborg sogn er gudmor, da Peder Hansen hos Jens Pedersen i Fæby får døbt datteren Johanne Pedersdatter.
Den 13. februar 1774: Christian Juul Smeds hustru af Sværdborg er gudmor, da Niels Juul Smed af Ørslev får døbt datteren Maren Nielsdatter Juul.
Festo Om. S 1785: Jeppe Clausen af Over Vindinge er fadder, da gårdmand Rasmus Hansen og Marie Jeppesdatter af Ørslev Græsbjerg får døbt sønnen Ole Rasmussen.
19 p Trin 1786: Kirsten Nielsdatter af Neble i Sværdborg sogn, som er barnets moster, er gudmor, da husmand Ole Danielsen og Kirsten Nielsdatter af Ørslev får døbt datteren Kirsten Olsdatter.
Den 10. januar 1812: Ungkarl Jens Olsen af Snertinge troloves til Karen Hansdatter af Fæby. Gårdmand Jens Frandsen og snedker Ole Olsen af Fæby er forlovere.

Folk fra Vordingborg:
Judica 1731: Da Niels Christensen af Fæby får døbt datteren Margrethe Nielsdatter, er følgende fra Vordingborg: Tolder Peder Jørgensens kæreste er gudmor. Faddere er Mads Jensen og Bolle Friderich Plum hos regimentsskriver Swane, Mons. Søren Samsøe og Villum Lorentzen af Vordingborg.
2 p Pasch 1732: Didrich Knudsen Hattermagers kone af Vordingborg er gudmor, og Inger Hansdatter, som tjener hos ? i Vordingborg er fadder, da Villum Skomager af Ørslev får døbt datteren Eddele Villumsdatter [Edel Villumsdatter].
5 p Trin 1732: Jonas Holst, som er kobbersmed i Vordingborg, er fadder, da korporal Eiler Reynholt Hillert af Ørslev får døbt sønnen Johan Christian Reynholt Hillert. Hustruen til korporal Brumersted af Neble Torp er gudmor.
22 p Trin 1732: Maria, som er gift med Jacob Frøde af Vordingborg, er gudmor, og Johan Friderich Skomager af Vordingborg er fadder, da husmand Niels Jensen af Græsbjerg får døbt datteren Anna Nielsdatter.
Miseracord 1733: Hustruen til Knud Fergekarl af Vordingborg er fadder, da Laurs Madsen i Annexgaarden får døbt datteren Elisabeth Laursdatter. Peder Madsen af Græsbjerg er fadder.
Invocavit 1736: Sophia Nielsdatter, som er kommet fra Vordingborg til sin søster i Ørslev for at gøre barsel, får døbt sin uægte datter for Margrethe Hansdatter. Udlagt barnefar er en skibskarl ved navn Hans.
Trinitatis 1739: Sinne, som er gift med Torkild Pedersen af Vordingborg, er gudmor, da Jens Andersen og Maren Rasmusdatter af Ørslev Græsbjerg får døbt sønnen Ole Jensen. [uægte men efterfølgende trolovet]
2 p Epiph 1740: Anne, som er gift med Niels Hansen i Vordingborg, er gudmor, og Kirstine Olsdatter af Vordingborg er fadder, da Laurs Pedesen Skrædder får døbt datteren Inger Laursdatter. Præsten vil have to ekstra faddere, så Hemming Lydike og Ole Christensen af Ørslev melder sig.
Den 6. juni 1753: Ungkarl Niels Mogensen af Vordingborg troloves til enken Anna Hansdatter af Ørslev. Fem dage forinden har han fæstet gården, som var fæstet af enkens mand, Niels Christensen, under Vordingborg Amtsstuedistriks Gods.
4 p Trin 1755: Mathias Bromsted af Vordingborg er forlover, da Peder Jørgensen af Vestenbæk troloves til enken Maren Johansdatter af Ørslev.
Den 10. november 1771: Hr. Frølings søn, Rasmus Frøling, af Vordingborg, er fadder, da Frands Henrichsen i Ørslev får døbt sønnen Jens Frandsen.
Den 24. januar 1773: Købmand Suns tjenestepige, Marie, fra Vordingborg, er gudmor, da Peder Nielsen får døbt datteren Else Pedersdatter.
Den 27. juni 1773: Ladefoged Jens Christensens karl, Søren, af Vordingborg er fadder, da Peder Lollik i Ørslev får døbt datteren Mette Pedersdatter Lollik.
3 p Circumc 1777: Maren Jakobsdatter af Vordingborg er gudmor, da Anders Hansen får døbt sønnen Jacob Andersen.
Den 2. juli 1777: Frantz Heidel af Vordingborg og Ole Jensen af Iselingen er faddere, da husmand Jens Thomæsen får døbt datteren Agnete Jensdatter.
Esto Mihi 1785: Hustruen til Hans Christian Lindvig i Vordingborg er gudmor, og Knud Skomagers datter, Maria Knudsdatter af Vordingborg, er del-gudmor, da skoleholder Gerhard Geertsen får døbt sønnen Henrik Matthias Geertsen. Drengen er udstreget og nok død.

Folk fra Græsbjerg, Bakkebølle, Knudsby, Marienlyst, Masnedø, Nyråd og Vintersbølle i Vordingborg landsogn:
2 p Epiph 1727: Erich Delsen og Ole Nielsen af Bakkebølle er faddere, da Christen Pedersen af Ørslev får døbt sønnen Hans Christensen.
3 p Trin 1727: Jørgen Nielsen og Anders Nielsen af Vintersbølle er faddere, da Hans Hansen får døbt datteren Mærte Hansdatter.
Viridium 1729: Ingeborg Rasmusdatter, som tjener på Masnedø, er fadder, da Jens Pedersen af Ørslev får døbt sønnen Peder Jensen.
Palmarum 1731: Hustruen til Ole Kime af Bakkebølle er gudmor, og Ole Mortensen Kaare af Bakkebølle er fadder, da Lauritz Madsen får døbt datteren Karen Lisbeth Lauritzdatter.
Trinitatis 1732: Peder Krogs hustru, Anne på Masnedø, er gudmor, og Rasmus Kimer, som tjener på Masnedø, er fadder, da skoleholder Erich Wind af Ørslev får døbt datteren Kirstine Erichsdatter Wind.
22 p Trin 1732: Hans Jensens søn af Nyråd, Jens Hansen, Niels Madsens søn af Nyråd, Niels Nielsen, og Povel Svendsens datter, Gundel Povelsdatter af Nyråd er faddere, da husmand Niels Jensen af Græsbjerg får døbt datteren Anna Nielsdatter.
7 p Trin 1733: Erik Olsen og datter af Bakkebølle er faddere, da Jens Olsen af Ørslev får døbt datteren Inger Jensdatter.
Invocavit 1736: Anders Nielsen af Vintersbølle, som er morbror til barnet, er fadder, da Sophia Nielsdatter, som er kommet fra Vordingborg til sin søster i Ørslev for at gøre barsel, får døbt sin uægte datter for Margrethe Hansdatter. Udlagt barnefar er en skibskarl ved navn Hans.
Trinitatis 1737: Mette, som er gift med Søren Bertelsen af Nyråd, er gudmor, da Anne Pedersdatter får døbt sin uægte datter for Anne Margrethe Johansdatter Kinke. Hans Troelsen af Vordingborg Græsbjerg er fadder. Udlagt barnefar er en rytter ved navn Johan Kinke. Barnet er avlet hos Anders Bonde af Vordingborg Græsbjerg.
21 p Trin 1737: Niels Hansen af Nyråd er forlover for ham, da ungkarl Hans Andersen af Rosgaardshus troloves til Birthe Hansdatter.
Trinitatis 1739: Ingvor Andersen af Vordingborg Græsbjerg og Niels Jensen af Nyråd er faddere, da Jens Andersen og Maren Rasmusdatter af Ørslev Græsbjerg får døbt sønnen Ole Jensen [uægte men efterfølgende trolovet].
3 p Trin 1739: Rasmus Nielsen af Nyråd er fadder, da Hemming Pedersen af Ørslev får døbt sønnen Johan Christian Hemmingsen.
Nytårsdag 1740: Sidse, som er gift med Niels Stage af Vordingborg Græsbjerg, er gudmor, da Johan Jensen af Ørslev Græsbjerg får døbt datteren Mette Johansdatter.
15 p Trin 1752: Rasmus Jensen af Bakkebølle er forlover, da Jens Rasmussen og Karen Pedersdatter, begge unge folk i Ørslev, troloves. Oluf Hansen Brager af Ørslev er den anden forlover.
1 p Epiph 1756: Anders Olsens hustru af Bakkebølle er gudmor, da Oluf Jensen af Ørslev får døbt datteren Kirsten Olufsdatter [Olsdatter].
14 p Trin 1756: Rasmus Mortensens hustru af Bakkebølle er gudmor, og Daniel Væver af Nyråd er fadder, da Andreas Andræsen af Græsbjerg får døbt sønnen Morten Andreasen.
20 p Trin 1756: Rasmus Olsen af Bakkebølle troloves til Kirsten Bertelsdatter af Ørslev. Forlovere er Anders Christensen Kok og Hans Pedersen af Bakkebølle.
18 p Trin 1767: Ungkarl Peder Hansen af Nyråd troloves til enken Anna Kirstine ? af Ørslev. Niels Hansen af Nyråd samt Hans Thomesen af Ørslev er forlovere.
Cantate 1768: Oluf Jensen Munch af Vintersbølle er forlover, da Peder Hansen af Fæby troloves til Anna Cathrine Hansdatter af Ørslev. Den anden forlover er Niels Jensen Bragger af Ørslev.
4. advent 1768: Søren Pedersen af Nyråd troloves til Karen Ibsdatter af Ørslev. Forlovere er Niels Eriksen og Anders Nielsen af Nyråd.
Den 29. november 1772: Jørgen Henrichsen af Græsbjerg er fadder, da Jens Rasmussen i Ørslev får døbt sønnen Hans Jensen.
Den 27. juni 1773: Jens Hansen af Nyraad er fadder, da Jørgen Madsen i Græsbjerg får døbt sønnen Anders Jørgensen.
Den 26. juni 1774: Niels Olsen af Nyraad er fadder, da Hemming Hansen i Græsbjerg får døbt sønnen Jeppe Hemmingsen.
Den 25. marts 1778: Hustruen til Ole Munk af Vintersbølle er gudmor, da gårdmand Peder Jørgensen og hustru Ella Olsdatter i Græsbjerg får døbt datteren Birgthe [Birgithe] Pedersdatter.
13 p Trin 1778: Ole Andersens hustru af Bakkebølle er gudmor, da husmand Peder Hemmingsen af Ørslev får døbt datteren Maria Pedersdatter.
Invocav 1785: Bent Hemmingsens hustru af Vordingborg Græsbjerg er gudmor, og Bent Hemmingsen selv, Anders Larsen og Anders Hansen af Vordingborg Græsbjerg er faddere, da skytten Niels Haagensen af Ørslev Græsbjerg får døbt sønnen Johanne Nielsen. Drengen er udstreget og nok død.
7 p Trin 1785: Jens Jørgensens enke af Vordingborg Græsbjerg er gudmor, da gårdmand Søren Nielsen og Cathrine Jensdatter af Ørslev Græsbjerg får døbt sønnen Jørgen Sørensen. Drengen er udstreget og nok død.
Festo Om. S 1785: Jens Piil og Jeppe Bratsen af Vordingborg Græsbjerg er faddere, da gårdmand Rasmus Hansen og Marie Jeppesdatter i Ørslev Græsbjerg får døbt sønnen Ole Rasmussen.
Dom Cantate 1786: Anne Hemming Nielsens af Nyråd er gudmor, og Jens Piil og Hans Spillemand af Vordingborg Græsbjerg er faddere, da husmand Jens Hansen og Karen Nielsdatter af Ørslev Græsbjerg får døbt datteren Anna Jensdatter. Hun er udstreget og nok død som spæd.
Den 27. marts 1811: Skomager Johan Friderich Hansen af Knudsby er forlover, da hans datter, Anne Cathrine Johansdatter af Ørslev Græsbjerg, troloves til ungkarl Bent Hansen af Ørslev Græsbjerg. Underskrifter fra Johan Friderich og gårdmand Hans Pedersen af Græsbjerg.
Den 26. oktober 1811: Bødker Andreas Jacob Sødring af Nyråds Havehus troloves til jomfru Gjertrud Maria Spendrup af Ørslev. Snedkermester Friderich Petersen af Marienlyst er forlover sammen med Laurits Petersen Lassen, tømmermester af Ørslev Græsbjerg.
Den 27. december 1811: Hjulmand Jørgen Jensen fra Marienlyst ved Vordingborg troloves til Marie Erichsdatter af Ørslev Græsbjerg. Gårdmand Peder Jørgensen af Ørslev Græsbjerg er forlover.
Den 16. maj 1834: Husmand Niels Andersen af Bakkebølle er forlover, da ungkarl Anders Nielsen af Ornebjerg troloves til enken Hanne Kirstine Johansdatter af Ørslev sogn.

Folk fra Neder Vindinge, Oreby, Ornebjerg og Kastrup sogn ved Vordingborg:
18 p Trin 1727: Maren, som er gift med Hans Skoning af Ornebjerg, er gudmor, da inderste Anders Pedersen af Ørslev får døbt sønnen Ingvor Andersen. Jacob Stage og Hemming Lydike af Ørslev er faddere.
26 p Trin 1731: Anders Krog af Ornebjerg er fadder, da Hans Pedersen Strandingsfoged får døbt datteren Ingeborg Hansdatter.
2. pinsedag 1732: Christen Krogs kone af Ornebjerg er gudmor, da Jens Mogensen af Ørslev får døbt datteren Karen Jensdatter. Hans Bragger og Hendrich Mogensens hustru er blandt fadderne.
18 p Trin 1739: Maren, som er gift med Hans Madsen af Ornebjerg, er gudmor, da husmand Hans Laursen af Ørslev får døbt datteren Anne Hansdatter.
Kyndelmisse 1749: Tosse-Bodil af Kastrup får døbt sin uægte søn for Jeppe Pedersen. Udlagt barnefar er Peder Has, som tjener hos Rasmus Hansen af Kastrup ved Vordingborg.
Annun Mariæ 1755: Gårdmand Peder Andræsen af Kastrup udlægges til barnefar, da husmand Niels Mogensens datter, Kirsten Nielsdatter, får døbt sin uægte datter for Ane Pedersdatter.
Judica 1756: Hans Johansen og Kirsten Johansdatter af Ornebjerg er faddere, da Mogens Rasmussen af Ørslev får døbt sønnen Bertel Mogensen.
Miseric 1756: Lars Rasmussens hustru af Kastrup ved Vordingborg er gudmor, da Niels Nielsen af Ørslev får døbt sønnen Oluf Nielsen. Hans Hendrichsen af Ørslev er fadder.
2 p Trin 1767: Enkemand Peder Olsen af Ornebjerg bliver trolovet til enken Ane Marie Jensdatter af Ørslev. Forlovere er Oluf Jensen af Ørslev og Jørgen Rasmussen af Ornebjerg.
Den 14. juni 1772: Rasmus Huggers hustru af Oreby er gudmor, da Hans Rasmussen af Ørslev får døbt datteren Anna Catrine Hansdatter.
Den 26. juni 1774: Christen Bentsens [tjeneste]pige, Cathrine af Ornebjerg, er gudmor, da Hemming Hansen i Græsbjerg får døbt sønnen Jeppe Hemmingsen.
Dom invocav 1777: Rasmus Hansens datter af Kastrup [ved Vordingborg] er gudmor, og Anders Nielsens hustru af Ornebjerg er fadder, da husmand og landsoldat Hans Pedersen får døbt sønnen Ole Hansen.
Den 2. juli 1777: Margrethe Thomæsdatter af Ornebjerg er fadder, da husmand Jens Thomæsen får døbt datteren Agnete Jensdatter.
8 p Trin 1785: Hustruen til Niels Krog i Ornebjerg er gudmor, og karlen Christian Larsen af Ornebjerg er fadder, da gårdmand Søren Christensen og Maren Larsdatter i Øster Ørslev får døbt sønnen Christen Sørensen.
Festo Om. S 1785: Hemming Jensens hustru af Kastrup [ved Vordingborg] er gudmor, og Hemming Jensen selv fadder, da gårdmand Rasmus Hansen og Marie Jeppesdatter i Ørslev Græsbjerg får døbt sønnen Ole Rasmussen.
1 p Trin 1786: Da afdøde gårdmand Jørgen Andersens enke, Else Henriksdatter af Ørslev, får døbt datteren Karen Jørgensdatter, er følgende fra Ornebjerg: gudmor er Jørgen Andersens søster, Else Andersdatter af Ornebjerg. Faddere er Ole Andersen, Hemming Andersen, Niels Andersen og Christen Larsen af Ornebjerg.
Fer 2 Nat 1787: Sidse Jensdatter, som er søster til faren, er gudmor, da Anders Jensen Krog og Maren Pedersdatter af Ørslev får døbt sønnen Peder Andersen Krog.
Den 28. august 1812: Ungkarl Jens Espensen af Kastrup [ved Vordingborg] troloves til Maren Olsdatter af Ørslev. Husmand Lars Hansen i Kastrup [ved Vordingborg] er forlover.
Den 16. maj 1834: Ungkarl Anders Nielsen af Ornebjerg troloves til enken Hanne Kirstine Johansdatter af Ørslev sogn.
Den 3. december 1834: Husmand Niels Jensen af Neder Vindinge er forlover, da enkemand og husmand Henrik Christensen, skrædder af Ørslev, troloves til Maren Jensdatter af Ørslev.
Den 11. juni 1843: Gårdmand Hans Pedersen af Kastrup sogn ved Vordingborg er fadder, da indsidder Peder Frederiksen og Sidse Marie Pedersdatter i Ørslev får døbt sønnen Peder Pedersen.

Folk fra Eskebjerg [nedlagt landsby], Lekkende, Tolstrup, Skovhuse, Skuderup [nedlagt landsby], Stårby, Rødstofte og Øster Egesborg sogn
2 p Epiph 1727: Maren Nielsdatter af Rødstofte er fadder, da Christen Pedersen af Ørslev får døbt sønnen Hans Christensen.
Lætare 1727: Christen Pedersen af Stårby er fadder, da Jens Pedersen af Fæby får døbt datteren Kirsten Jensdatter.
Judica 1731: Skovridder Krog af Rødstofte er fadder, da Niels Christensen af Fæby får døbt datteren Margrethe Nielsdatter.
2. søndag i fasten 1732: Niels Pedersens kone, Cathrine, af Eskebjerg i Øster Egesborg sogn, er gudmor, da Ole Gladder af Ørslev får døbt sønnen Ole Olsen Gladder. Barnets moster, Anne Olsdatter af Ørslev, er gudmor.
11 p Trin 1732: Hans Hansens kone af Skovhuse i Øster Egesborg sogn er gudmor, da Hemming Lydich af Ørslev får døbt sønnen Hans Hemmingsen Lydich.
22 p Trin 1732: Margrethe Pedersdatter, som tjener hos Peder Ebbesen af Rødstofte, er fadder, da husmand Niels Jensen af Græsbjerg får døbt datteren Anna Nielsdatter.
13 p Trin 1733: Peder Ebbesens hustru af Rødstofte er gudmor, da Hemming Lydik får døbt datteren Karen Hemmingsdatter Lydik.
Nytårsdag 1736: Rasmus Hansen af Stårby bliver trolovet til Anna Olufsdatter. Underskrives af Ole Rasmussen af Ørslev og Christen Nielsen af Stårby.
Palmarum 1739: Enkemand Jens Pedersen af Rødstofte troloves til enken Birthe Nielsdatter af Ørslev. Hemming Lydik og Niels Lydik af Ørslev er forlovere.
Fest Epiph 1756: Christopher Madsen af Skovhuset i Øster Egesborg sogn er fadder, da skovfoged Rafn af Ørslev får døbt sønnen Peder Hall Rafn.
17 p Trin 1756: Ole Nielsen af Lekkende er forlover, da Søren Pedersen og Maren Olufsdatter af Ørslev bliver trolovet. Jens Pedersen af Fæby er den anden forlover.
Septuagesima 1765: Jacob Nielsen, som tjente i Skovhuse i Øster Egesborg sogn, udlægges til barnefar af Maren Nielsdatter, som er datter af Niels Væver, og som får døbt sin uægte datter Maren Jacobsdatter.
Den 2. oktober 1765: Enkemand Hans Olsen af Skovhuse i Øster Egesborg sogn bliver trolovet til Karen Christophersdatter af Ørslev. Forlovere er Niels Nielsen af Skovhuse og Niels Jensen Bragger af Ørslev.
Dom Rogate 1766: Enkemand Jacob Hansen af Skovhuse i Øster Egesborg sogn troloves til Marthe Hansdatter af Ørslev. Forlovere er Peder Bugeved af Skovhuse og Anders Nielsen af Ørslev.
22 p Trin 1768: Lars Larsen af Rødstofte er forlover, da enkemand Christian Hansen af Kalvehave troloves til Johanne Pedersdatter af Ørslev. Den anden forlover er Peder Andræsen af Ørslev.
Den 6. september 1772: Oluf Andersens datter, Giertrud Olufsdatter af Skuderup, er fadder, da Peder Hansen af Fæby får døbt datteren Johanne Pedersdatter.
Den 11. juli 1773: Lars Jacobsens hustru af Tolstrup i Øster Egesborg sogn er gudmor, da Hans Skomager i Ørslev får døbt datteren Birthe Hansdatter.
Den 14. april 1776: Jens Larsen af Øster Egesborg er fadder, da Niels Smed i Ørslev får døbt datteren Karen Nielsdatter.
Dom invocav 1777: Peder Nielsen af Tolstrup i Øster Egesborg sogn er fadder, da husmand og landsoldat Hans Pedersen får døbt sønnen Ole Hansen.
1 p Trin 1777: Anne Cathrine Olsdatter af Rødstofte er gudmor, da Hans Olsen og Anne Rasmusdatter får døbt datteren Maren Hansdatter.
Den 2. juli 1777: Johanne Rasmusdatter af Lekkendegaard [i Øster Egesborg sogn] er gudmor, da husmand Jens Thomæsen får døbt datteren Agnete Jensdatter.
Dom Invocav 1777: Hans Olsen af Vallebo [= Vallebohuset i Øster Egesborg sogn] er fadder, da husmand og landsoldat Hans Pedersen får døbt sønnen Ole Hansen.
22 p Trin 1778: Jens Jacobsens hustru af Eskebjerg i Øster Egesborg sogn er gudmor, da Rasmus Hansen og Johanne Andersdatter i Ørslev får døbt sønnen Niels Rasmussen.
Den 21. februar 1834: Enkemand og gårdmand Peder Hansen af Lekkende bliver viet til Karen Hansdatter af Ørslev.
Den 26. november 1843: Karen Pedersdatter, som er gift med murermester Jens Rasmussen i Tolstrup i Øster Egesborg sogn, er gudmor, da husmand Daniel Olsen og Ane Sophie Rasmusdatter får døbt sønnen Niels Danielsen.

Folk fra Langebæk, Vestenbæk og Kalvehave sogn
5 p Trin 1730: Mathias Hansen af Viemose er fadder, da Jens Nielsen Nyeraad af Ørslev får døbt datteren Maren Jensdatter Nyeraad. Gudmor er Helvig Larsdatter, som tjener hos løjtnant Withorn. Andre faddere er Hans Christian Schrøder, Villum Torkildsen skomager af Ørslev, Maria Giertrud Johansdatter og Anna Mogensdatter Klant, der er datter af Mogens Klant.
16 p Trin 1730: Lars Larsens kone af Vestenbæk er gudmor, da Hans Skrædder af Ørslev får døbt datteren Catharina Hansdatter.
Omnium Sanct 1739: Barnets mormor, Kirsten, som er gift med Christian Bonde i Vestenbæk, er gudmor, da Peder Hansen får døbt datteren Maria Pedersdatter. Laurs Lydike, Morten Boesens søn, Ole Mortensen, Ole Lydikes søn og datter, Boe Olsen Lydike og Birthe Olsdatter Lydike, samt Kirsten Pedersdatter er faddere.
Septuagesima 1753: Rasmus Knudsen af Vestenbæk er forlover, da ungkarl Anders Jensen af Fæby troloves til Anna Catrine Hendrichsdatter, som er enke i Ørslev. Oluf Pedersen af Fæby er den anden forlover.
4 p Trin 1755: Peder Jørgensen af Vestenbæk troloves til enken Maren Johansdatter af Ørslev.
22 p Trin 1768: Enkemand Christian Hansen af Kalvehave troloves til Johanne Pedersdatter af Ørslev.
Den 29. november 1772: Barnets morbror fra Langebæk Mølle er fadder, da Jens Rasmussen i Ørslev får døbt sønnen Hans Jensen. Hustruen til Andreas Kidehauge i Ørslev er gudmor.
Den 21. april 1776: Hustruen til Rasmus Stage af Kalvehave er gudmor, da Frans Pedersen i Ørslev får døbt datteren Kiersten Fransdatter.
13 p Trin 1778: Jørgen Smed og Allephas Nielsen af Vestenbæk er faddere, da husmand Peder Hemmingsen af Ørslev får døbt datteren Maria Pedersdatter.

Folk fra Stensby og Vrangsgårde i Kalvehave sogn
2 p Epiph 1727: Peder Madsens kone af Stensby er fadder, da Christen Pedersen af Ørslev får døbt sønnen Hans Christensen.
Palmarum 1739: Soldaterne Hans Nielsen og Jens Andersen Lund af Vrangsgaarde er faddere, da sergent Reinholt Hillert af Ørslev får døbt datteren Inger Margrethe Reinholtsdatter Hillert.
Den 26. januar 1772: Oluf Olufsen af Stensby i Kalvehave sogn er forlover, da Oluf Olsen og Anna Cecilia Pedersdatter af Ørslev bliver trolovet. Hans Rasmussen af Ørslev er den anden forlover.
Den 15. marts 1772: David Skovfogeds søn, Lars Davidsen af Stensby, er fadder, da Oluf Olsen af Ørslev får døbt sønnen Lars Olufsen.
Den 2. marts 1774: Oluf Krogs datter, Cathrine Olufsdatter Krog af Stensby, er gudmor, da Oluf Olsen af Ørslev får døbt sønnen Niels Olufsen [Niels Olsen].
3 p Pasch 1776: Niels Jensens kone af Stensby er gudmor, da Rasmus Jacobsen i Ørslev får døbt datteren Kirsten Rasmusdatter. Hendrich Bracher er fadder sammen med Mads Nielsen og Lars Jensen.

Folk fra Faksinge og Beldringe sogn
17 p Trin 1731: Ole Skovløber af Faksinge er fadder, da Hans Bragger får døbt sønnen Jens Hansen Bragger.
Fest Epiph 1756: Niels Christensens hustru af Faksinge er del-gudmor, og Niels Christensen selv er fadder, da skovfoged Rafn af Ørslev får døbt sønnen Peder Hall Rafn.
Fer 2 pasch 1756: Oluf Jensen af Faksinge troloves til Mette Larsdatter af Ørslev. Niels Christensen af Faksinge er forlover sammen med Christopher Madsen.
11 p Trin 1756: Karlen hos Hemming Hansen af Faksinge, Oluf Hansen, er fadder, da Peder Jørgensen af Græsbjerg får døbt datteren Cathrine Pedersdatter.
Den 12. juni 1772: Jeppe Hemmingsen af Faksinge er forlover, da ungkarl Peder Larsen af Skibinge bliver trolovet til Karen Nielsdatter af Ørslev.
Den 16. marts 1774: Henrich Ladefogets tjenestepige, Karen, på Beldringe er fadder, da Claus Pedersen får døbt sønnen Oluf Clausen.
20 p Trin 1777: Hans Peter Nielsens hustru af Faksinge er gudmor, da husmand Jens Mortensen og hustru Mette Knudsdatter i Ørslev får døbt sønnen Christopher Jensen. Blandt fadderne er Hans Svan og hustruen til Niels Rom af Ørslev.

Folk fra Ammendrup, Tjørnehoved, Ugledige og Allerslev sogn
Judica 1731: Madame Kirchman af Ammendrup er fadder, da Niels Christensen af Fæby får døbt datteren Margrethe Nielsdatter.
Trinitatis 1731: Jens Hansen af Allerslev er fadder, da Hemming Lydich får døbt datteren Maren Hemmingsdatter Lydich.
17 p Trin 1731: Maren, som er gift med Niels Danielsen af Ugledige i Allerslev sogn, er gudmor, da Hans Bragger får døbt sønnen Jens Hansen Bragger.
Miseracord 1733: Karen, som er gift med Jens Hansen af Tjørnehoved, er fadder, da inderste Jeppe Hansen får døbt datteren Maren Jeppesdatter.
25 p Trinit 1736: Christen Jensen af Ugledige er forlover, da Johan Povelsen, borger i Præstø, troloves til Maren Mortensdatter af Ørslev.
Trinitatis 1739: Maren Daniels af Ugledige Tinghus er gudmor, da Hans Hansen Bragger af Ørslev får døbt datteren Karen Hansdatter Bragger.
Den 15. marts 1772: Morten Andersens datter, Ane Mortensdatter af Allerslev, er gudmor, da Oluf Olsen i Ørslev får døbt sønnen Lars Olufsen.
Den 21. februar 1834: Gårdmand Hans Frandsen af Ammendrup er forlover, da enkemanden og gårdmand Peder Hansen af Lekkende bliver viet til Karen Hansdatter af Ørslev. Gårdmand Hans Frandsen af Ørslev er den anden forlover.
Den 11. juni 1843: Aftægtsmand Rasmus Pedersen af Allerslev er fadder, da indsidder Peder Frederiksen og Sidse Marie Pedersdatter i Ørslev får døbt sønnen Peder Pedersen.
Den 26. november 1843: Bodil Madsdatter, som er gift med smed Jens Larsen i Ugledige, er gudmor, da skovfoged Hans Mathiasen og Ane Marie Andersen af Stokket får døbt sønnen Peder Hansen.

Folk fra Kindvig og Mern sogn
26 p Trin 1731: Peder Bødker af Kindvig er fadder, da Hans Pedersen Strandingsfoged får døbt datteren Ingeborg Hansdatter.
Qvasimodo 1733: Maren, som er gift med Peder Bødkier af Kindvig, er fadder, da Hans Pedersen af Ørslev får døbt sønnen Hans Hansen.
Den 21. oktober 1735: Ungkarl Hans Olsen af Mern bliver trolovet til Sidse Jørgensdatter af Ørslev. Underskrives af Niels Christensen Eyendomsbonde af Ørslev og Hans Andersen Møller af Mern.
Palmarum 1739: Korporal Lars Hansens hustru af Mern er gudmor, da sergent Reinholt Hillert af Ørslev får døbt datteren Inger Margrethe Reinholtsdatter Hillert.
Den 14. marts 1834: Husmand Niels Jensen af Mern er forlover, da ungkarl Peder Nielsen troloves til Karen Kirstine Pedersdatter, begge af Fæby.
Den 24. september 1843: Maren Hansdatter af Mern er gudmor, da gårdmand Niels Nielsen og Johanne Hansdatter af Græsbjerg får døbt sønnen Christopher Nielsen.

Folk fra Skibinge sogn
Den 12. juni 1772: Ungkarl Peder Larsen af Skibinge bliver trolovet til Karen Nielsdatter af Ørslev.

Folk fra Præstø
16 p Trin 1730: Mathias Salomon Skomager af Præstø er fadder, da Hans Skrædder af Ørslev får døbt datteren Catharina Hansdatter.
Taksigelsesdag 1731: Hustruen til Hans Jørgen Skrøder [Schrøder] Rytter af Præstø er gudmor, da aftakket rytter Claus Skrøder får døbt sønnen Caspar Clausen Schrøder. Niels Stage er fadder.
Michaelis 1731: Mathias Salomon Skoemagers kone af Præstø er gudmor, da Hans Skrædder af Ørslev får døbt sønnen Rasmus Hansen.
25 p Trinit 1736: Johan Povelsen, borger i Præstø, bliver trolovet til Maren Mortensdatter af Ørslev. Underskrives af Christen Jensen af Ugledige i Allerslev sogn og Niels Jensen af Ørslev.
2 p Epiph 1757: Jens Hostrup af Præstø er forlover, da enkemanden Knud Jensen Væver af Risby bliver trolovet til enken Helvig Sørensdatter af Ørslev.

Folk fra Risby og Bårse sogn
2 p Epiph 1757: Enkemand Knud Jensen Væver af Risby troloves til enken Helvig Sørensdatter af Ørslev.

Folk fra Grumløse, Skallerup, Teglstrup og Udby sogn
Lætare 1727: Niels Smed af Udby er fadder, da Jens Pedersen af Fæby får døbt datteren Kirsten Jensdatter.
17 p Trin 1727: Maren, som er gift med Jens Madsen af Skallerup, er gudmor, da Peder Bonde af Kirkeladen får døbt sønnen Ole Pedersen Bonde.
22 p Trin 1729: Ole Christensen hos hr. Runge af Udby er fadder, da inderste Hans Rasmussen af Ørslev får døbt datteren Kirsten Hansdatter.
Jubilate 1730: Maren Mogensens af Udby er gudmor, da Niels Væver [skrevet Vafver] af Fæby får døbt sønnen Peder Nielsen.
11 p Trin 1730: Maren, som er gift med Jens Madsen af Skallerup, og Karen Delsdatter, som tjener hos Niels Larsen af Udby, er faddere, da Peder Bonde af Kirkeladen får døbt datteren Maren Pedersdatter Bonde.
1. advent 1731: Hans Pedersen Smed af Grumløse og Hans Christophersens søn, Hans Hansen af Grumløse, er faddere, da Jens Jensen af Ørslev får døbt sønnen Jens Jensen.
Laetare 1732: Maren Jensdatter, som tjener hos præsten i Udby, er fadder, da Hendrich Mogensen i Ørslev får døbt datteren Anna Hendrichsdatter.
11 p Trin 1732: Maren Jensdatter, som tjener hos præsten i Udby, er fadder, da Hemming Lydich af Ørslev får døbt sønnen Hans Hemmingsen Lydich.
Epiphan 1733: Degnekonen af Udby er fadder, da Niels Christensen kirkebonde af Ørslev får døbt datteren Karen Nielsdatter. På samme tid er der en Niels Christensen eiendomsbonde i byen.
Lætare 1733: Niels Rasmussen af Udby er fadder, da Hans Skrædder af Ørslev får døbt sønnen Rasmus Hansen. Karen, som er gift med Christen Hugger af Ørslev, er gudmor.
Michaelis 1733: Maren, som er gift med Jens Madsen af Skallerup, er fadder, da Peder Bonde i kirkeladen får døbt sønnen Hans Pedersen Bonde.
Den 8. februar 1737: Enkemand Anders Nielsen af Udby troloves til Sisse Andersdatter af Ørslev. Christoffer Olsen af Udby og Lars Madsen af Ørslev er forlovere.
19 p Trin 1737: Jens Hansen af Skallerup troloves til Maren Mortensdatter af Ørslev. Forlovere er Jacob Iversen og Ole Hansen Lydiche af Ørslev.
18 p Trin 1739: Peder Hemmingsen af Skallerup er fadder, da Niels Laursen Ploumand af Ørslev får døbt datteren Kirsten Nielsdatter Ploumand.
18 p Trin 1739: Maren, som er gift med Jens Madsen af Skallerup, er gudmor, og Kirsten Pedersdatter, som tjener hos Rasmus Olsen af Skallerup, er fadder, da Laurs Rasmussen af Ørslev får døbt datteren Ellen Laursdatter.
Misericord 1743: Hans Pedersen, som tjener hos Peder Rasmussen af Grumløse, står skrifte for lejrmål med Maria Sørensdatter af Ørslev.
1 p Trin 1754: Anders Hansen af Udby er forlover, da Mogens Rasmussen af Udby troloves til Anna Andersdatter af Ørslev.
19 p Trin 1754: Søren Rasmussen af Skallerup er forlover, da Jens Christensen Koch af Ørslev troloves til Maren Pedersdatter af Skallerup. Anders Christensen Kock af Ørslev er den anden forlover.
4. advent 1755: Mads Jensen, som tjener hos [skrevet Oluf] Ole Mortensen af Udby, udlægges til barnefar, da Ane Jensdatter får døbt sin uægte søn for Jens Madsen.
Fest Epiph 1756: Hustruen til Christen Brandt af Teglstrup er gudmor, og Jacob Krug af Grumløse Mølle er fadder, da skovfoged Rafn af Ørslev får døbt sønnen Peder Hall Rafn.
Den 6. oktober 1757: Johanne Schade, som er enke efter Jacob Krog i Grumløse Mølle i Udby sogn bliver trolovet til seigr. Lars Madsen af Hårlev Vejrmølle i Tryggevælde Amt.
18 p Trin 1757: Kirsten Povelsdatter af Skallerup bliver trolovet til enkemand Torkild Willumsen af Ørslev. Forlovere er Ole Pedersen Hugger af Skallerup og Willum Skomager af Ørslev.
Epiph 1760: Husmand Niels Jacobsen af Skallerup udlægges til barnefar, da Edel Villumsdatter af Ørslev får døbt sin uægte datter Marie Nielsdatter. Villum Skomagers hustru er gudmor, og han selv er fadder sammen med Torkil Villumsen.
19 p Trin 1765: Hans Samuelsen og Maren Jørgensdatter af Skallerup bliver trolovet. Forlovere er ? Ibsen af Ørslev og Peder Rasmussen af ?.
Den 28. juli 1771: Niels Danielsen af Udby er fadder, da Jens Hansen og Cathrine Danielsdatter af Ørslev får døbt datteren Karen Jensdatter.
Den 15. december 1771: Lars Skrædder af Udby er fadder, da Jørgen Pedersen af Ørslev får døbt datteren Johanne Jørgensdatter.
Den 20. marts 1772: Maren Christensdatter af Grumløse Mølle bliver i Ørslev trolovet til enkemanden Niels Jensen af Ørslev. Oluf Jensen kirkebonde og Jens Christensen af Ørslev er forlovere.
Den 31. januar 1773: Niels Danielsen af Udby er fadder, da Jens Hansen og Cathrine Danielsdatter af Ørslev får døbt datteren Karen Jensdatter.
3 p Circumc 1777: Niels Danielsen af Udby er fadder, da Jens Hansen og Cathrine Danielsdatter af Ørslev får døbt datteren Maren Jensdatter.
17 p Trin 1778: Niels Andersens datter, Anne Nielsdatter af Grumløse, er gudmor, da Claus Pedersen og Kirsten Espensdatter af Ørslev får døbt sønnen Anders Clausen.
Viridium 1785: Sofia Hansdatter af Skallerup er gudmor, da gårdmand Frantz Hansen og Kirsten Pedersdatter i Annexgaarden i Ørslev får døbt datteren Maren Frantzdatter.
Den 22. marts 1786: Kathrine Frantzdatter, der er datter af Frantz Nielsen af Skallerup, er gudmor, da Ole Nielsen Plovmand og Birgithe Nielsdatter får døbt sønnen Lars Olsen Plovmand. Hans Svan og Sidse Nielsdatter Munk af Ørslev er faddere.
19 p Trin 1786: Niels Danielsen af Udby er fadder, da husmand Ole Danielsen og Kirsten Nielsdatter af Ørslev får døbt datteren Kirsten Olsdatter.
Viridium 1787: Anne Olsdatter af Teglstrup er gudmor, og Ole Pedersen af Teglstrup samt Rasmus Pedersen af Skallerup er faddere, da gårdmand Frantz Hansen og Kirsten Pedersdatter af Annexgården i Ørslev får døbt datteren Birgitte Frantzdatter.
Sexagesima 1808: Husmand Jens Larsen og hustru af Grumløse er faddere, da husmand Jens Nielsen og Sara Hansdatter i Ørslev får døbt sønnen Niels Jensen. Drengens halvsøster, Lene Sophia Jensdatter er også fadder.
Den 29. juni 1810: Ungkarl Hans Frantzen af Skallerup troloves til enken Karen Frantzdatter af Vester Ørslev. Forlovere er gårdmand Niels Frantzen af Udby og enkens far, gårdmand Frantz Hansen af Vester Ørslev. Underskrifter fra Frantz Hansen og Niels Frandsen.
Den 21. juni 1811: Else Jensdatter af Grumløse troloves til ungkarl Anders Hansen af Ørslev.
Den 21. september 1811: Husmand Niels Olsen af Udby er forlover, da enkemand Niels Rasmussen af Fæby troloves til Malene Pedersdatter af Fæby.
Den 25. januar 1812: Husmand Henrich Pedersen af Udby er forlover, da Enkemand Peder Hansen af Ørslev troloves til enken Mette Samuelsdatter. Peders bror, Jens Hansen af Ørslev, er også forlover.
Den 20. juni 1833: Gårdmand Jens Hansen af Skallerup er forlover, da ungkarl Carl Christensen af Ørslev troloves til Bodil Jensdatter af Ørslev. Gårdbestyrer Hans Peter Christensen af Ørslev er den anden forlover.
Den 17. september 1843: Ungkarl Hans Jensen af Udby er fadder, da husmand Niels Jensen Hugger og Maren Jensdatter får døbt sønnen Peder Nielsen.

Folk fra Lundby
Septuagesima 1740: Bendte, som er gift med Peder Frandsen af Lundby, er gudmor, da Innert Nielsen får døbt datteren Kirsten Innertsdatter.
Den 24. marts 1756: Peder Frandsens hustru af Lundby er gudmor, og Maren, som tjener hos Lars Madsen af Lundby, er fadder, da Hans Innertsen af Ørslev får døbt datteren Maren Hansdatter.

Folk fra Vester Egesborg
Den 12. juni 1772: Jens Rasmussen af Vester Egesborg er forlover, da ungkarl Peder Larsen af Skibinge bliver trolovet til Karen Nielsdatter af Ørslev.

Folk fra Store Tårøje og Spjellerup sogn
Den 17. maj 1811: Margrethe Matthiasdatter af Store Taarøje i Spjellerup sogn bliver trolovet til enkemand Jens Frideriksen af Vester Ørslev.

Folk fra Hårlev i Tryggevælde Amt
Den 6. oktober 1757: Seigr. Lars Madsen af Hårlev Vejrmølle i Tryggevælde Amt bliver trolovet til Johanne Schade, som er enke efter Jacob Krog i Grumløse Mølle i Udby sogn.

Andre folk i Ørslev i Præstø Amt
26 p Trin 1731: Ole Gladder af Ørslev er fadder, da Jacob Stage får døbt datteren Cidze Jacobsdatter Stage.
Viridium 1733: Maren Hansdatter Heeboe får døbt sin uægte datter med navnet Anna Pedersdatter. Udlagt barnefar er Peder Hansen, som tjente som gårdskarl hos hr. Scholler på Vordingborg Slot. Blandt fadderne er gamle Hans Heeboe og sønnerne Hans Hansen Heeboe og Povel Hansen Heeboe.
Den 21. november 1734: Maren Hansdatter Heeboe får døbt sin uægte søn med navnet Christen Nielsen. Udlagte barnefar er Niels Christensen af Fæby i Ørslev sogn, for hvilken Maren tjente. Ingeborg, som er gift med Hans Hansen Heeboe, er gudmor. ”NB: Dette qvind Menneske blef for sin 3de Leyermaale stryget til Lagen 1735”
3 p Epiph 1738: Enken Mette Godskesdatter af Ørslev troloves til enkemanden Niels Jensen. Jens Olsen og Ole Frandsen af Ørslev er forlovere.
3. advent 1739: Povel Hansen Heeboe er fadder, da Peder Pedersen Skoemager får døbt datteren Ellen Maria Pedersdatter.
Den 22. august 1753: Skoleholder Ulrik Christian Ameling bliver trolovet til Birthe Pedersdatter af Ørslev.
Den 22. marts 1765: Hans Holst og Niels Christensen af Ørslev skriver under, da enkemand Christen Larsen bliver trolovet til Kirsten Nielsdatter.
3 p Trin 1765: Niels Pedersen og Innert Nielsen af Ørslev skriver under, da Mads Nielsen af Fæby bliver trolovet til enken Anna Marie Pedersdatter af Ørslev.
Den 11. august 1766: Lars Hansen og Lars Larsen af Ørslev skriver under, da ungkarl Lars Jensen bliver trolovet til Kirsten Nielsdatter af Ørslev.
12 p Trin 1766: Niels Jensen og Haagen Jensen Smed af Ørslev skriver under, da Rasmus Thorsen og Inger Larsdatter af Ørslev bliver trolovet.
Den 22. oktober 1766: Rasmus Andersen og Anders Christensen af Ørslev skriver under, da Oluf Pedersen og Birthe Pedersdatter af Ørslev bliver trolovet.
17 p Trin 1778: Hans Nielsen Svan og Margrethe Nielsdatter af Ørslev får døbt datteren Anna Hansdatter Svan. Barnets faster, Sidse Nielsdatter Svan, er gudmor.
Trinit 1785: Sidse Nielsdatter Munch er fadder, da sognefoged og gårdmand Christen Olsen og Karen Nielsdatter i Ørslev får døbt sønnen Henrich Christensen.
Sexagesima 1786: Hustruen til Niels Halling, udflytter fra Ørslev, er fadder, da gårdmand Hans Olsen og Anne Rasmusdatter får døbt sønnen Christopher Hansen.

Forskellige folk, der var i Sværdborg kirke

Folk fra Næstved
1. advent 1770: Hustruen Ellen Hansdatters mor i Næstved er gudmor, da [Greis] Grejs Rasmussen af Kastelev får døbt sønnen Christian Grejssen [eller Gregersen].
Den 12. marts 1837: Borger Elias Rasmussen fra Næstved er fadder, da indsidder Jens Rasmussen og Inger Andersdatter af Neble Torp i Sværdborg sogn får døbt sønnen Rasmus Jensen.

Folk fra Lundby sogn
April 1758: Ungkarl Jens Hansen af Lundby troloves til Anne Rasmusdatter af Snertinge. Claus Bonde underskriver.
Påske 1786: Møllerkonen af Lundby Mølle er gudmor, da Søren Diderichsen af Sværdborg får døbt sønnen Friderich Sørensen.
Den 1. april 1861: Gårdmand Hans Jensen af Lundby er fadder, og hans hustru, Dorthea Nielsdatter, er gudmor, da gårdmand Lars Jensen og Dorthe Olsen af Sværdborg får døbt datteren Karen Jensen.

Folk fra Hammer-Torp, Ring og Hammer sogn
22 p Trin 1741: Maren Andersdatter af Ring i Hammer sogn er gudmor, da Erich Madsen af Snertinge får døbt sønnen Johan Erichsen. Vincens Rasmussen er fadder.
Den 23. oktober 1757: Søren Larsen af Ring er forlover, da Jeppe Larsen og Marie Nielsdatter bliver trolovede.
Den 12. oktober 1758: Hans Torchilsen af Hammer-Torp er forlover, da ungkarl Knud Pedersen af Snertinge troloves til Kirsten Torkilsdatter af Neble i Sværdborg sogn.
Den 1. februar 1760: Hemming Rasmussen af Ring i Hammer sogn er forlover, da gårdmand Anders Hemmingsen af Snertinge troloves til Ellen Larsdatter, som er steddatter til Gregers Rasmussen af Kastelev [skrevet Greis Rasmussen].

Folk fra Kostræde, Sallerup og Køng
1. advent 1739: Hustruen til Peder Christensen Væver af Køng er gudmor, da Hans Torkildsen får døbt sønnen Friderich Hansen. Rasmus Christensens datter, Birthe Rasmusdatter, er fadder.
Påskedag 1740: Christophers hustru, Bodil af Sallerup, er gudmor, da Jacob Ivarsen af Neble Torp i Sværdborg sogn får døbt datteren Anne Jacobsdatter. Ole Knudsen og Ole Christophersen er blandt fadderne.
Kort efter påske 1741: Peder Nielsens hustru af Sallerup er gudmor, da Bruus Rasmussen af Kaholt får døbt tvillingerne Bodel og Ellen Bruusdatter. Ole Torkildsens hustru af Sværdborg er den anden gudmor.
16 p Trin 1741: Maren, som er gift med Jens Deikken af Kostræde er gudmor, da Lars Svan af Kastelev får døbt datteren Ellen Larsdatter Svan.
1 p Epiph 1742: Else, som er gift med Jacob i Sallerup, er gudmor, da Hans Hansen af Over Vindinge får døbt datteren Karen Hansdatter.
Den 1. februar 1760: Jens Jensen af Kønggaarden er forlover, da gårdmand Anders Hemmingsen af Snertinge troloves til Ellen Larsdatter, som er steddatter til Gregers Rasmussen af Kastelev [skrevet Greis Rasmussen].
Den 7. marts 1760: Sognefoged Anders Jensen af Køng troloves til Birthe Hansdatter, som tjener hos Peder Bendtsen af Remkolde. Peder Bentsen er den anden forlover.
Den 6. februar 1761: Enkemand Niels Bjørn af Køng troloves til Karen Hemmingsdatter. Peder Rasmussen af Køng er forlover sammen med Hemming Jensen.
23 p Trin 1770: Jacob Nielsens hustru i Sallerup er gudmor, da gårdmand Niels Hansen i Remkolde får døbt datteren Kirsten Nielsdatter. Christoffer Hansen i Remkolde er fadder.
Den 8. oktober 1851: Ungkarl og gårdmand Lars Larsen af Sallerup bliver viet til Ane Nielsen af Snertinge. Hans Rasmussen af Sallerup er forlover sammen med Jens Olsen af Snertinge.
Den 17. november 1851: Ungkarl Frederik Poulsen af Sallerup bliver viet til Karen Jensen af Skaverup. Hans Boesen af Sallerup er forlover sammen med Jens Jørgensen af Skaverup.
Den 17. november 1851: Ungkarl Peder Johansen af Kostræde bliver viet til Kirstine Jensen af Skaverup. Lars Hansen af Sværdborg og Jens Jørgensen af Skaverup er forlovere.
Den 19. december 1851: Hans Rasmussen af Sallerup er forlover, da Peder Christoffersen af Sværdborg bliver viet til Mette Pedersen af Sværdborg. Rasmus Jacobsen af Sværdborg er den anden forlover.
Den 22. februar 1861: Pigen Maren Sørensdatter af Sallerup er gudmor, da indsidder Jacob Nielsen og Inger Jacobsen af Over Vindinge får døbt datteren Maren Jacobsen.
Den 31. maj 1861: Gårdmand Niels Pedersens hustru, Ane Hansen, af Sallerup er gudmor, og han selv fadder, da gårdmand Rasmus Frandsen og Ane Eilertsen af Over Vindinge får døbt datteren Kirsten Rasmussen.

Folk fra Grumløse, Skallerup og Udby sogn
Septuagesima 1741: Mads Ibsens hustru i Udby er gudmor, da Lars Torchildsen i Snertinge får døbt datteren Maren Larsdatter.
Oculi 1741: Peder Olsens hustru i Grumløse er gudmor, da Hemming Nielsen i Snertinge får døbt sønnen Niels Hemmingsen. Peder Ingvorsen og hustru af Snertinge er blandt fadderne.
Den 3. januar 1758: Hans Pedersen af Udby troloves til Maren Rasmusdatter af Snertinge.
Den 20. oktober 1758: Lars Ibsen af Grumløse troloves til Anne Larsdatter i Neble Torp. Forlovere er Lars Olsen i Neble Torp og Lars Nielsen i Neble.
15 p Trin 1760: Dinys Peitersen af Grumløse er forlover, da Niels Snedker af Snertinge troloves til Sidse Jensdatter, som tjener i præstegården. Hans Hansen af Over Vindinge er den anden forlover.
4 p Trin 1785: Anders Christensens datter, Margrethe Andersdatter af Grumløse, er gudmor, da Hans Hansen Træskoemand i Over Vindinge får døbt sønnen Niels Hansen. Mads Olsen og Hans Christoffersen er blandt fadderne.
5 p Epiph 1786: Sidse, som er tjenestepige hos degnen i Udby, er gudmor, da Christen Hansen i Snertinge får døbt sønnen Hans Christensen.
Reminisc 1786: Lisbeth Friderichsdatter af Grumløse er gudmor, da Jørgen Friderichsen i Snertinge får døbt datteren Maren Jørgensdatter. Niels Friderichsen er fadder.
Den 24. september 1851: Ungkarl Joachim Emil Theodor Møller af Grumløse bliver viet til Maren Hansdatter af Neble. Mads Clausen af Grumløse og Hans Hansen af Neble er forlovere.
Den 22. februar 1861: Husmand Christen Hansen af Grumløse er fadder, og hans hustru er gudmor, da indsidder Peter Christoffersen og Margrethe Hansdatter af Neble får døbt datteren Giertrud Petersen.
Den 22. februar 1861: Husmand Søren Hansen af Skallerup er fadder, da indsidder Jacob Nielsen og Inger Jacobsen af Over Vindinge får døbt datteren Maren Jacobsen.
Den 21. april 1861: Gårdmand Ole Hansen af Udby og gårdmand Peder Hansen af Grumløse er faddere, da parcellist Jens Nielsen og Ane Pedersen af Over Vindinge får døbt datteren Ane Jensen.

Folk fra Fæby og Ørslev sogn
23 p Trin 1770: Karen, som er gift med Rasmus Pedersen i Fæby, er gudmor, da gårdmand Niels Rasmussen i Skaverup får døbt sønnen Jens Nielsen.
Den 26. juni 1825: Pigen Maren Frederiksdatter på Fæby Mølle er gudmor, da Hans Mortensen og Johanne Frederikke Frederiksdatter i Neble Torp får døbt datteren Ane Dorthea Hansdatter.
Den 24. marts 1852: Ungkarl Peder Hansen af Fæby bliver viet til Maren Rasmussen af Snertinge. Gårdmand Hans Brydesen af Ørslev er forlover.

Folk fra Neder Vindinge, Ornebjerg, Oreby, Stuby og Kastrup sogn
Den 23. april 1758: Hans Rasmussen og Christen Torkilsen af Stuby er forlovere, da Hans Christensen af Sværdborg troloves til Karen Jensdatter.
Den 21. februar 1759: Søren Christoffersen af Neder Vindinge er forlover, da Hemming Rasmussen af Skaverup troloves til Birthe Christoffersdatter af Kastelev.
Den 24. maj 1759: Ole Knudsen af Stuby er forlover, da Hemming Hemmingsen af Kastelev troloves til Johanne Hansdatter. Hans Hansen er den anden forlover.
Den 12. marts 1837: Husmandskone Ane Andersdatter af Oreby i Kastrup sogn er gudmor, da indsidder Jens Rasmussen og Inger Andersdatter af Neble Torp får døbt sønnen Rasmus Jensen.
Den 14. november 1851: Enkemand Anders Jensen af Ornebjerg bliver viet til Else Pedersen af Neble. Jens Jensen af Neble og Rasmus Poulsen af Snertinge er forlovere.
Den 9. juni 1852: Gårdmand Hans Olsen af Neder Vindinge bliver viet til Ane Cathrine Nielsen af Remkolde.
Den 14. april 1861: Pigen Ane Hansdatter af Stuby er gudmor, og gårdmand Hans Gotfredsen af Stuby er fadder, da indsidder Lars Christensen og Ane Andersdatter af Øager får døbt datteren Ane Margrethe Larsen.
Den 31. maj 1861: Gårdmand Hans Frandsen af Stuby er fadder, da gårdmand Rasmus Frandsen og Ane Eilertsen af Over Vindinge får døbt datteren Kirsten Rasmussen. Gårdmand Peder Frandsen af Remkolde i Sværdborg sogn er også fadder.

Folk fra Bakkebølle, Knudsby og Vordingborg Landsogn
2 p Trin 1739: Rasmus Hansens hustru i Knudsby er gudmor, da Hans Vrang får døbt datteren Johanne Hansdatter Vrang. Knud Rasmussen og Niels Vrang er faddere.
Advent 1739: Kirsten Knudsens af Knudsby er gudmor, da Lars Christophersen i Svinninge får døbt sønnen Ole Larsen. Rasmus Torkildsen og Hans Larsens hustru er blandt fadderne.
Den 2. november 1758: Lars Nielsen Stage af Bakkebølle troloves til Maren Jørgensdatter Eich af Hellevads Mølle.
17 p Trin 1760: Enkemand Rasmus Olsen af Bakkebølle troloves til Kirsten Hemmingsdatter.

Folk fra Vordingborg
9 p Trin 1739: Hustruen til Hans Lurreken i Vordingborg er gudmor, da Peder Smid i Over Vindinge får døbt sønnen Hans Pedersen. Rasmus Torkildsen er fadder.
Den 2. november 1758: Skomager Johan Jørgen Villadsen og Johan Jacobsen Bager i Vordingborg er forlovere, da Lars Nielsen Stage af Bakkebølle troloves til Maren Jørgensdatter Eich af Hellevads Mølle.
Den 30. januar 1760: Ladefoged Jens Christensen af Vordingborg troloves til Anna Beate Gotfredsdatter. Forlovere er tømmermester Johan Conrad Andersen og udridder C. M. Thorup af Vordingborg.
Den 9. juni 1852: Spækhøker Hans Clausen af Vordingborg er forlover, da gårdmand Hans Olsen af Neder Vindinge bliver viet til Ane Cathrine Nielsen af Remkolde.
Den 21. april 1861: Brygger Peter Hansens datter, Trine Hansen, er gudmor, og Peter Hansen selv fadder, da parcellist Jens Nielsen og Ane Pedersen af Over Vindinge får døbt datteren Ane Jensen.

Folk fra Lekkende, Tolstrup og Øster Egesborg sogn
Esto Mihi 1739: Møllerens kone fra Lekkende Mølle er gudmor, da Christopher Hansen i Remkolde får døbt sønnen Rasmus Christophersen. Rasmus Christophersen af sognet er fadder.
2. advent 1741: Møllerens kone af Lekkende Mølle er gudmor, da Mads Rasmussen af Snertinge får døbt datteren Maren Madsdatter. Faddere er Ole Pedersen, Lars Kann, Christopher Rasmussen, Birthe Rasmusdatter og Citze, som er gift med Peder Ingvorsen, nok alle af Snertinge.
Den 14. april 1861: Gårdmand Niels Hansen af Tolstrup i Øster Egesborg sogn er fadder, da indsidder Lars Christensen og Ane Andersdatter af Øager får døbt datteren Ane Margrethe Larsen.

Folk fra Langebæk, Stensby og Kalvehave sogn
17 p Trin 1760: Hans Olsen af Stensby er forlover, da enkemand Rasmus Olsen af Bakkebølle troloves til Kirsten Hemmingsdatter. Povel Jensen af Svinninge er den anden forlover.
Den 13. februar 1825: Rasmus Hansen af Langebæk er fadder, da husmand Anders Olsen og hustru Maren Andersdatter i Sværdborg får døbt datteren Lisbeth Andersdatter.

Folk fra Faksinge og Beldringe sogn
14 p Trin 1739: Ellen, som er gift med Niels i Faksinge, er gudmor, da Ole Knudsen i Neble Torp får døbt sønnen Jacob Olsen. Niels Giøde af Neble er fadder.

Folk fra Snesere
Invocavit 1786: Mandens søster, Ane Marie Jørgensdatter, som er gift med Anders Jensen i Snesere, er gudmor, da Hans Jørgensen i Snertinge får døbt sønnen Jørgen Hansen.

Andre folk i Sværdborg
Esto Mihi 1739: Niels Giøde af Neble, Bent Bondesen og Jens Albrechtsen er faddere, da Niels Pedersen af Svinninge får døbt sønnen Ole Nielsen. Bemærk, at der også er en Niels Giøde på Svinø i Køng sogn!
4 p Trin 1739: Da Peder Fyn af Snertinge får døbt sønnen Rasmus Pedersen Fyn, er fadderne: Peder Ingvorsen af Snertinge, Jens Skrædder, Ole Pedersen og Rasmus Christophersens hustru.
Invocavit 1740: Niels Giøde af Neble i Sværdborg sogn får døbt sønnen Niels Nielsen Giøde. Rasmus Pedersens hustru er gudmor. Peder Rasmussen og Peder Nielsens datter er blandt fadderne.
13 p Trin 1740: Peder Ingvorsen af Snertinge er fadder, da Anders Michelsen af Over Vindinge får døbt sønnen Jens Andersen.
25 p Trin 1740: Svend Hiort af Over Vindinge får døbt sønnen Niels Svendsen Hiort. Hustruen til Lars Høy er gudmor. Jacob Pedersens hustru og datter er blandt fadderne.
Palmarum 1741: Jacob Brun af Skaverup får døbt sønnen Ole Jacobsen Brun. Jens Jydes hustru er gudmor. Hans Olsen, Povel Nielsen og Jens Olsen er blandt fadderne.
Fer 2 pasch 1741: Niels Vrang af Remkolde får datteren Johanne Nielsdatter Vrang. Knud Vrangs hustru er gudmor.
4 p Pasch 1742: Jacob Bruun af Skaverup får døbt sønnen Ole Jacobsen Bruun. Jens Jydes hustru er gudmor.
Fer 3 Pentecost 1742: Christopher Trave [skrevet Trage] af Neble Torp i Sværdborg sogn får døbt datteren Maren Christophersdatter Trave.
Fest Johannes Baptist 1742: Peder Fyhn af Snertinge får døbt sønnen Hans Pedersen Fyhn. Helvig Fyhns er gudmor.
11 p Trin 1742: Torkild Udridder af Kastelev får døbt datteren Anne Torkildsdatter. Citze, som er gift med Peder Ingvorsen, er gudmor. Faddere er Ole Hansen, Hans Larsen og Jens Smid.
Invocavit 1771: Hans Pommergaard af Svinninge får døbt datteren Maren Hansdatter Pommergaard. Jeppe Nielsens hustru af Svinninge er gudmor.

Forskellige folk, der var i Vordingborg kirke

Den 7. juli 1781 angives følgende at høre til Vordingborg kirke:
Berthel Herman Grube er degn, Johan Peter Staal er residerende capellan, Søren Lintrup Bech er byfoged, Hans Peter Steffens er kirkeværge, og Jørgen Gram er klokker [opslag 5H]

Folk fra Bogø
Den 19. august 1781: Peder Jensens hustru på Bogø er gudmor, da gårdmand Ole Andersen af Bakkebølle får døbt datteren Anna Pedersdatter. Lars og Hans Stage er faddere.

Folk fra Neder Vindinge, Ornebjerg og Kastrup sogn ved Vordingborg
Den 6. februar 1729: Anders Hansens hustru af Neder Vindinge er gudmor, da Hans Raasgaard i huset til kirken får døbt sønnen Oluf Hansen Raasgaard. Bertel Hansens hustru af Bakkebølle er del-gudmor.
Den 23. februar 1729: Catharina, som er gift med Wincent i Kastrup er gudmor, og Elne Hansdatter af Ornebjerg er del-gudmor, da Espen Hansen af Knudsby får døbt datteren Anna Espensdatter.
Den 24. januar 1745: Anders Hansens hustru af Neder Vindinge er gudmor, da Niels Snedker af Nyråd får døbt datteren Anna Maria Nielsdatter.
Den 23. december 1750: Hustruerne til Ole Pedersen og Peder Andresen af Kastrup er gudmødre, da gårdmand Jørgen Andresen af Knudsby får døbt sønnen Søren Jørgensen.
Den 26. februar 1786: Jens Rasmussens hustru af Oreby er gudmor, da Søren Christophersen i Knudsby får døbt datteren Lisbeth Sørensdatter. Del-gudmor er Morten Smeds hustru.

Folk fra Kastelev, Over Vindinge og Sværdborg
Den 16. marts 1879: Gårdmand Niels Hemmingsen og hustru af Sværdborg samt gårdmand Peter Jensen af Over Vindinge er faddere, da gårdbestyrer Johan Tange og Maren Rasmussen af Knudsby får døbt sønnen Jacob Henrik Tange. Sophie Tange i Vordingborg er også fadder.
Den 29. juni 1879: Gårdmand Lars Rasmussens hustru af Kastelev er gudmor, da husmand Peter Olsen og Ane Marie Andersen af Ore får døbt sønnen Anders Christian Petersen.

Folk fra Ørslev
Den 13. februar 1796: Johanne Sørensdatter af Ørslev er del-gudmor, da Anders Nielsen af Nyråd får døbt sønnen Anders Andersen. Hustruen til Lars Rosgaard er gudmor, mens Rasmus Kidehave er fadder.

Folk fra Holme Olstrup
Den 2. marts 1879: Glarmester Iserhorst af Holmgaards Glasværk er fadder, da mejeribestyrer Søren Jochumsen og hustru Marie Elisabeth Iserhorst får døbt sønnen Søren Vilhelm Jochumsen.

Folk fra Tolstrup og Øster Egesborg sogn
Den 30. oktober 1795: Forpagter Peder Neergaard på Liliendals kone, Susanna Staal, er gudmor, da forpagter Rold og Mariana Hansen på Nygaards Mølle får døbt datteren Dorthe Marie Rold.
Den 31. januar 1796: Hustruen til Gregorius Hansen af Tolstrup i Øster Egesborg sogn er gudmor, da gårdmand Hans Pedersen af Bakkebølle i Vordingborg Landsogn får døbt datteren Karen Hansdatter. Sidsel Madsdatter af Bakkebølle er del-gudmor.

Folk fra Vestenbæk og Stensby sogn
Den 9. december 1781: Jens Skomagers enke af Vestenbæk begraves i fattiges jord, 85 år gammel.

Folk fra Langebæk og Kalvehave sogn
Den 29. juni 1879: Gårdmand Niels Andersens hustru af Langebæk er fadder, da husmand Peter Olsen og Ane Marie Andersen af Ore får døbt sønnen Anders Christian Petersen.

Folk fra Mern
Den 7. april 1786: Niels Hansens hustru af Mern er gudmor, da Jørgen Hemmingsen af Bakkebølle får døbt datteren Maren Jørgensdatter.

Folk fra Køge
Den 16. januar 1745: Madame Karstin af Køge er gudmor, da forvalter Plum får døbt sønnen Claus Plum. Madame Junghans er den anden gudmor, mens faddere er grev Ahlefelt, hr. major Poppe og hr. løjtnant Stange.

Folk fra København
1 søndag efter påske 1815: Ane Ølbye, som er datter af kusk Lars Petersen Ølbye i København, konfirmeres. Hun er født den 24. marts 1801.

Andre folk i Vordingborg sogn og landsogn
Den 2. maj 1680: Hans Lauritzen Sauskerre og Niels Pedersen Dall er forlovere for ham, da Mads Erichsen Sauskerre bliver trolovet til Karen Christensdatter.
Den 23. maj 1680: Jørgen Hansen Væver og Tyge Jensen Top er forlovere, da Andris Pedersen bliver trolovet til Karen Olufsdatter.
Den 24. maj 1680: Christen Lauritzen Syndermand og Malte Nielsen er forlovere, da Jeppe Pedersen bliver trolovet til Ellen Jørgensdatter.
Den 9. juni 1680: Sognepræst Jesper Henrichsen Als bliver trolovet til matrone Anniche Hendrichsdatter [Hermansdatter].
Den 13. juni 1680: Peder Jørgensen og Peder Pedersen Weffler [væver] er forlovere, da Peder Olufsen Piil bliver trolovet til Dorthe Jørgensdatter.
Den 23. juli 1680: Søren Christensen Møller og Henrich Jørgensen Skrædder er forlovere, da Jens Lauritzen Snedker bliver trolovet til Johanne Jensdatter.
Den 8. august 1680: Hans Pommergaard bliver trolovet til Maren Povelsdatter.
Den 5. oktober 1680: Peder Pedersen Væver og Thomas Johansen Eggers er forlovere, da Jens Lauritzen Leiter bliver trolovet til Bente Joensdatter.
Den 9. oktober 1680: Christen Nielsen Leborg Skomager og Lauritz Christensen er forlovere, da Jacob Jensen Feldbereder bliver trolovet til Sibret Pedersdatter.
Den 20. oktober 1724: Rytter Michel Blom får døbt sønnen Johan Jacob Michelsen Blom. Gudmor er fru Maria Bergmann sammen med Anna Graves. Faddere er Jacob Meland og Jacob Frin.
Omnium Sankt 1724: Gregers Erichsen får døbt sønnen Erich Gregersen. Gudmødre er byskriverens kone og Peder Holgersens kone. Faddere er Lorentz Thomæsen, Peder Povelsen, Hans Lorentzen, Birgitte Nielsdatter og Anna Elizabeth Isachsdatter.
Den 7. november 1724: Rytter Jørgen Larsen Øfbierg [måske Øbjerggaard i Køng sogn] får døbt sønnen Friderich Jørgensen Øfbierg. Kirsten Schafler er gudmor. Faddere er Claus With og Christopher Hansen.
Den 10. november 1724: Rytter Johan Jørgen Høisler får døbt datteren Anna Elisabeth Johansdatter Høisler. Hustruerne til rytter Lambertus og Frantz Fæsken er gudmødre. Faddere er Hendrich Normand, Andreas Habel og Reimart Albret.
Den 12. november 1724: Johan Hindrich Cronberg får døbt sønnen Jørgen Johansen Cronberg. Anna Møller af Sauby Mølle er gudmor sammen med Bodil Krog. Faddere er Christopher Møller, Hans Krog, Johan Casper, Rasmus Krog, Catharina Krog, Catharina Cronberg, Gregers Erichsen og Hans Christian.
Den 17. november 1724: Peder Christian Falster får døbt sønnen Christian Pedersen Falster. Hustruerne til Jochum og Christen Lorentzen er gudmødre. Faddere er Peder Børing, Anders Pedersen, Hinrich Lorentzen, Hans Erichsen, Peder Pedersen, Morten Børing, Karen Friis og Anna Elisabeth Barentsen.
Den 26. november 1724: Rektor Ainsbach får døbt datteren Ellen Maria Ainsbach. Madame Snog er gudmor. Faddere er Hans Kirckmann, Peder Jørgensen, Peder Laursen, mons. Herman Fuglsang og jomfru Paludan.
Den 3. december 1724: Rasmus Mogensen får døbt sønnen Jacob Rasmussen. Maren Holst og Mette Brems er gudmødre. Faddere er bl.a. Margrethe Pedersdatter og Gyde Nielsdatter.
Den 3. december 1724: Rytter Frantz Henrichsen får døbt datteren Johanne Marie Frantzdatter. Kirstine Flinth og Elisabeth Sadelmager er gudmødre. Faddere er Mathias Brun, Erich Thomæsen, Villum Smidt, Villum Høyer, Johan Hindrich Bergmann og Mads Hansen.
Den 10. december 1724: Christoffer Goldsmith [Goldsmed skrevet] får døbt sønnen Hans Christoffersen Goldsmith. Johanne Jochumsdatter er gudmor, og faddere er Diderich Fuglsang og Birgitte Nielsdatter.
Den 17. december 1724: Rasmus Hansen af Vordingborg Græsbjerg får døbt sønnen Hans Jørgen Rasmussen. Gudmødre er Hans Jensens hustru af Stenbjerg med Gregers Erichsens hustru af Nyråd. Faddere er Hans Lærche, Bertel Hansen, Oluf Hansen, Johannes Hansen, Mads Hansen, Bodil Jørgensdatter og Kirsten Mogensdatter.
4. advent 1724: Korporal Grismann får døbt sønnen Jacob Grismann. Gudmor er hustruen til Prentz. Blandt fadderne er korporal Broch, korporal Horbing og korporal Samuel Fren.
Den 1. januar 1725: Jonas Gavel får datteren Bezgindina Jonasdatter Gavel. Bezgindina Margrethe Ehlers er gudmor sammen med Barbara Rytter.
Den 19. januar 1725: Rytter Berent Engelmand får døbt sønnen Johannes Berentsen Engelmann. Blandt fadderne er Jacob Lands og Johan Hendrich Becker.
Den 28. januar 1725: Hustruen til Ole Flint er gudmor, da rytter Lauritz Olsen får døbt datteren Anna Kirstina Lauritzdatter. Jørgen Lang og Claus Volgaard er faddere.
Den 28. januar 1725: Rytter Ditlef Griis får døbt tvillingerne Hans Christian Ditlefsen Griis og Mette Malene Ditlefsdatter Griis. Blandt fadderne er Johan Øveback, Haren Jensen og Hendrich Arls.
Den 11. februar 1725: Rytter Jochum Cort får døbt datteren Anna Maria Jochumsdatter Cort. Kirsten Seefler er gudmor. Blandt fadderne er Jacob Sølver, Claus Vit, Hendrich Hall og Hemming Kribonc.
Den 11. februar 1725: Mogens Thomæsen får døbt datteren Kirstine Mogensdatter. Gudmor er Jochum Lorentzens kæreste. Faddere er bl.a. Hans Lorentzen [Lofrentzen], Johannes Hørberg og Peder Holgersen.
Den 14. februar 1725: Christian Skrædder får døbt en barn, hvor navnet ikke angives. Tolderen Rennemann er fadder sammen med bl.a. Mads Bæggehors [Bækkehors] og Christen Krom [Krum].
Den 16. februar 1725: Tolderen Peder Jørgensen får døbt datteren Cathrine Marie Pedersdatter. Faddere er bl.a. kaptajn Blom, løjtnant Grolluf, løjtnant Skeide, Jærman Fuglesang og Jørgen Bolt.
Den 3. december 1728: Rytter Jacob Jensen ved oberstløjtnant Ørtz kompagni får døbt sønnen Carl Friderich Jacobsen. Hustruen til trompeter Rafenberg er gudmor sammen med hustruen til Gotfred Hess. Blandt fadderne er Christian Lange og Peter Petersen.
Den 12. december 1728: Rytter Jacob Lorentzen [Lofrentzen] får døbt sønnen Isach Jacobsen. Korporal Samuels kone er gudmor med hustruen til Lizenberg. Faddere er Niels Noermand, Asmus Hansen, Conrad Bødker, Thomas Ebbesen Dreslov samt nogle tjenestepiger.
Den 27. december 1728: Rytter Johan March får døbt sønnen Johan Peter Johansen March. Maren Kreve er gudmor sammen med Anne Linnemager. Faddere er Jacob Kraber, Johan Henrich Bergmand og Jørgen Smidt.
Den 2. januar 1729: Peder Krog får døbt datteren Bodil Pedersdatter Krog. Hustruerne til Laurs Holst og Laurs Zachariasen er gudmødre. Faddere er bl.a. færgemand Bolt.
Den 9. januar 1729: Hustruen til Peiter Piil er gudmor, da Christopher Olsen i Bakkebølle får døbt sønnen Lauritz Christophersen.
Den 25. januar 1729 Rytter Hendrich Hall ved Rechovs kompagni får døbt [?]. Blandt fadderne er Mankort, Jacob Silber, Just Skelhammer og Vilhelm Møller.
Den 10. februar 1729: Da rytter Knud Olsen får døbt sønnen Jens Knudsen, er gudmor hustruen til Samuel ?, mens del-gudmor er Maren, som er gift med Christopher Rhode. Faddere er Søren Vim, Daniel Hage, Jørgen Larsen og Tønnis Bødker.
Den 18. februar 1729: Da rytter Christopher Vilhelm Ondsveg får døbt sønnen Hans Jørgen Ondsveg, er Anna Margrethe Hindrichs gudmor, mens Maren, som er gift med Christopher Meinz er del-gudmor. Faddere er Christopher Meinz, Anders Berg, Zacharias Wulf, Hans Jørgensen og Lars Grønvold.
Den 1. marts 1729: Da rytter Johan Bergmand får døbt sønnen Gustav Adolph Bergmand, er hustruen til Herman Regel gudmor, mens hustruen til Mathias Bruun er del-gudmor. Faddere er Johan Marck og ingen andre.
Den 9. marts 1729: Da rytter Niels Nielsen får døbt sønnen Christian Nielsen, er hustruen til vagtmester Green gudmor, mens fru Zeborg er del-gudmor. Faddere er korporal Vilhelm, korporal Hare og korporal Peder Makiardt.
Den 12. marts 1729: Da rytter Jens Jensen får døbt sønnen Jens Jensen, er Leonora, som er gift med Christen Jensen, gudmor, mens Hans Jørgens hustru i Nyråd er del-gudmor. Faddere er rytter Oluf Nielsen, Mads Pedersen og Hendrich Arnst.
Den 12. marts 1729: Da Hans Walentin får døbt sønnen Peder Walentin er Mogens Thomsens hustru gudmor, mens Mette Marie Brammer er del-gudmor.
Den 15. november 1744: Lars Kimer i Vordingborg Græsbjerg får datteren Anne Elisabeth Larsdatter Kimer. Hustruen til Niels Stage er gudmor sammen med hustruen til Ole Piil.
Den 25. november 1744: Sr. Peder Poulsen af Vordingborg får døbt datteren Paulina Dorothea Pedersdatter Poulsen. Gudmor er Madam Peder Falster. Fadder er amtsforvalter Teilmark, forvalter Plum og Mons. Børge Jacobsen.
Den 11. december 1744: Betjent Jens Hansen Reichart ved konsumpskriveren får datteren Charlotta Amalia Jensdatter Reichart. Blandt fadderne er Thor Olsen Bager og rytter Gronov.
Den 1. januar 1745: Niels Nielsen Spur af Vordingborg får sønnen Hans Nielsen Spur. Ved dåbsfadet er Peder Staals kæreste, Hans Staals kæreste og Niels Staal.
Den 6. januar 1745: Hustruerne til Johan Henrich Cronberg og Lars Nielsen Stage er gudmødre, da husmand Christen Larsen i Bakkebølle får døbt sønnen Niels Christensen.
Den 10. januar 1745: Hustruerne til Hans Kirchehuus og Lars Ahnert er gudmødre, da Niels Foget i Nyråd får døbt datteren Johanna Nielsdatter Foget. Jørgen Wulf er fadder.
Den 13. januar 1745: Hans Fosberg er fadder, da Peder Hansen Snedker får døbt sønnen Johan Pedersen. Hans Hansen Møller, som er snedker og skomagersvend, står også fadder.
Den 24. januar 1745: Diderich Knudsen Hattemagers datter er del-gudmor, da Thomas Sørensen Slagter får døbt sønnen Jochum Thomsen. August Pottemager er fadder.
Den 7. februar 1745: Lars Ditløvsen i Knudsby får døbt datteren Sara Larsdatter.
Den 11. februar 1745: Johan Grønning får døbt datteren Kirsten Johansdatter Grønning. Faddere er Hans Willemsen og Johan Berend.
Den 19. marts 1745: Otto Larsen Blichfelt ved livregimentet får døbt sønnen Lauritz Ottosen Blichfelt. Hustruerne til Johan Friderich Ahrnt og korporal Hans Brane er gudmødre. Faddere er vagtmester Winterfelt, korporal Peder Henrichsen, Gerhard Fischer og Jacob Adrian.
Den 21. marts 1745: Hans Elbert er fadder, da afdanket rytter Jens Jensen får døbt sønnen Jens Jensen. Jomfru Engel Gundelach er gudmor sammen med jomfru Kragelund.
Den 25. marts 1745: Diderich Knudsen Hattemagers hustru [se også historien om Vordingborg Ligbærerlav] er gudmor sammen med Jacob Hansens hustru, da Hans Mogensen får døbt sønnen Johan Hansen.
Den 6. februar 1746: Da Hemming Olsen i Bakkebølle får døbt datteren Kirsten Hemmingsdatter, er Johan Henrich Cronbergs hustru gudmor sammen med Niels Jensens hustru. Faddere er Børge Jacobsen, Niels Lassen og Isaac Dorncrantz.
Den 20. februar 1746: Rytter Wulf Smit [Schmidt] får døbt sønnen Andreas Wulfsen Smit. Hustruen til Christian Bone [se også historien fra Vordingborg Ligbærerlav] er gudmor.
Den 25. februar 1746: Diderich Knudsen Hattemagers datter er del-gudmor, da rytter Peter Johansen får døbt sønnen Ulrich Carl Petersen.
Den 6. marts 1746: Rytter Peder Flint får døbt tvillingerne Lars Pedersen Flint og Ellen Kirstine Pedersdatter Flint. Gudmødre er hustruerne til Ole Sørensen og Christen Jacobsen.
3. advent 1750: Da skomager Jonas Cronberg får døbt datteren Anna Maria Dorothea Jonasdatter Cronberg, er Peter Schrøders steddatter, Margrethe Nielsdatter, gudmor sammen med Karen Kalvlehave. Faddere er skomagersvendene Peder Nielsen, Henrich Hansen og Hans Andersen [se også historien fra Vordingborg Skomagerlav].
Den 27. december 1750: Rytter Lorentz Marschalch får døbt datteren Anna Sofia Lorentzdatter Marschalch. Pottermager August Pedersen, Christian Gerhard og Daniel Olsen er faddere.
Den 27. december 1750: Rytter Caspar Johan Callenberg får døbt datteren Maria Christina Casparsdatter Callenberg. Skrædder Søren Holm og Friderich Züle er faddere.
Den 30. december 1750: Apoteker Top får døbt datteren Maria Magdalena Top. Christian Falsters kæreste er gudmor. Faddere er Cornet Krag, birkedommer Junghans og købmand Morten Børring.
Den 9. januar 1751: Klokker Lorentz Johansen Holsteen får døbt sønnen Thomas Lorentzen Holsteen. Fadderne er byfoged Gottfried Buchwaldt, Mons. Johan Peter Staal og studiosus Friderich Ludvig Arnsbach.
Den 18. januar 1751: Husmand Axel Michelsen af Bakkebølle får døbt datteren Margaretha Axelsdatter. Faddere er Lars Jacobsen, Niels Kiæp og Hans Brims.
Den 17. december 1751: Natmand Friderich Gabriel får døbt sønnen Niels Isaach Friderichsen Gabriel. Kæresten til Diderich Fuglsang er gudmor sammen jomfru Engel Væbe, der er steddatter til købmand Peder Staal. Faddere er købmand Hans Staus, toldforpagter mons. Jochum Hansen, kammertjener Christopher Haustter.
Den 27. december 1751: Husmand Johannes Adamsen af Bakkebølle får døbt sønnen Henrich Johannesen. Anna Maria Erichsdatter Wiss er gudmor.
Den 2. januar 1752: Skomager Haagen Larsen får døbt sønnen Lars Haagensen. Faddere er sadelmager Hans Rasmussen, skræddersvend Abraham Jensen og skomagersvend Abraham Jacobsen.
Den 26. januar 1752: Niels Mouboe af Nyråd er fadder, da husmand Lars Rasmussen får døbt datteren Kirsten Larsdatter.
Den 26. januar 1752: Da købmand Hans Staal får døbt datteren Petra Sophia Staal, er følgende faddere: Birkedommer Junghans, birkeskriver Nicolaj Freen, konferenceråd Ørtz, fuldmægtig Rose og sognepræstens ?, studiosus mons. Friderich Ludvigsen.
Den 29. august 1760: Jacob Malling i Nygaards Mølle bliver født [opslag 4].
Den 2. april 1769: Oberst Carl Gotlieb von Gartz får døbt datteren Sylvia Christiana von Gartz. Moren er Charlotte Sophie [opslag 5].
Den 20. februar 1779: Inspektør Hans Jæger får døbt sønnen William Jæger. Madame Lovise Riech er gudmor fulgt af jomfru Karen Amalia Fuglsang [opslag 5+6].
Den 27. september 1779: Købmand Lars Terpager Staal får døbt datteren Johanne Kirstine Terpager Staal [opslag 4].
1780: Byfoged Søren Lintrup Beck får døbt en datter [Sophie Beck] [opslag 5].
Den 22. marts 1780: Løjtnant Jacob Johan Bergh og Karen Amalia Fuglsang får døbt sønnen Peder Bergh.
1781: Købmand Lars Terpager Staal får døbt sønnen Hans Terpager Staal [opslag 4].
Den 21. marts 1781: Løjtnant Jacob Johan Bergh og Karen Amalia Fuglsang får døbt datteren Nicole Carine Anthonette Bergh [opslag 6].
Den 11. juli 1781: Stine Kallundborg begraves fattiges jord, 77 år gammel.
Den 13. juli 1781: Christian Maibom og skomagersvend Abraham er faddere, da Niels Hansen i Vordingborg får døbt sønnen Hans Andersen [Nielsen?].
Den 20. juli 1781: Skrædder Friderich Rekendorph får døbt datteren Karen Marie Friderichsdatter Rekendorph. Leene Møller hos Fanning er gudmor.
Den 1. august 1781: Lars Piil begraves på den nye kirkegård, 50 år gammel.
Den 5. september 1781: Rasmus Olsen og Engel Kirstine Platfuus får døbt datteren Else Marie Rasmusdatter. Hustruen til apoteker Hieronimus Sichel, Margarethe Platfues, er gudmor.
Den 9. september 1781: Da Johan Snedker får døbt sønnen Henning Uldrich Johansen, er gudmødre hustruerne til Andreas Skiøtte og Jacob Bendtz.
Den 30. september 1781: En datter til Hans Elbert begraves 14 uger gammel.
Den 9. oktober 1781: Da Kield Berent Suhr og Anne-Birgitte Tofte får døbt datteren Maria Laurentze Kieldsdatter Suhr, er gudmødre jomfruerne Else Marie Monefeldt og Marie Sand.
Den 28. november 1781: Christian March og Anna Cathrine Spur af Vordingborg får døbt sønnen Johan Peder March. Gudmor er hustruen til Christopher Sander, mens Niels Spurvs datter, Dorthe Nielsdatter Spurv, er del-gudmor. Fadder er Johan Hohndorph [skrevet Hondorph], Abraham Goldsmith [skrevet Golsmed] og Diderich Johansen Skomagersvend.
Den 11. december 1781: Snedker Johan Gotfried Thurlach får døbt datteren Christiana Thurlach. Udridder Casper Thorups hustru er gudmor med Cathrine Lisbeth Hegaard. Faddere er Carl Forsberg og bagersvend Jacob hos bager Hans Christian Rantzou.
Den 3. januar 1782: Sadelmager ved oberstløjtnant von Gartz eskadron, Michael Dall og hustru Cecilie, får døbt datteren Cathrine Margrethe Dall. Hustruen til skomager Johan Nicolai Jensen er gudmor med Cathrine Jensdatter. Faddere er Bastian Bruun, bager Hans Christian Rantzou, Jens Fabricius [skrevet Faberitzius] og Peder Knudsen.
Den 12. januar 1782: Madam sl. Hejberg, som er kæreste til Hans Peter Steffens, er gudmor, og Casper Thorup er fadder, da Jacob Christensen af Vordingborg får døbt datteren Bodil Kirstine Jacobsdatter.
Den 27. januar 1782: Jørgen Krog og Andreas Jørgensen er blandt fadderne, da Jørgen Michelsen af Knudsby får døbt sønnen Jacob Jørgensen.
Den 30. januar 1782: Hustruen til Friderich Reichendrup er gudmor, og korporal Blauenfelt er fadder, da Jens Clausen af Vordingborg får døbt datteren Citzel Jensdatter.
Den 8. februar 1782: Ingeborg Johansdatter af Nygaards Mølles uægte barn begravet 8 uger gammel.
Den 9. februar 1782: Niels Jensen Spur og Anders Jensen Spur er faddere, da David With af Vordingborg får døbt sønnen Hans Davidsen With.
Den 13. februar 1782: En søn til David With i Vordingborg begraves 14 dage gammel.
Den 27. marts 1782: En datter af løjtnant von Berg begraves 8 dage gammel.
Den 15. januar 1783: Johan Henrich Wæber og Christian Nielsen er forlovere, da Anders Hansen troloves til Anna Christiansdatter.
Den 27. januar 1786: Johan Gotfred Fourlav får døbt datteren Anna Kirstine Johansdatter Fourlav. Gudmor er Diederich Johansens kone fulgt af en datter til Christopher Sander. Faddere er Peder Hansen og Christian Hect Poulsen.
Den 5. februar 1786: Anders Jensen Kaare i Bakkebølle får døbt sønnen Ole Andersen Kaare. Sidsel Olsdatter er gudmor fulgt af Karen Olsdatter. Faddere er Jens Kaare, Johannes Adamsen, Ole Hemmesen [Hemmingsen], Peder Christophersen og Mads Christian.
Den 17. februar 1786: Niels Høy i Vordingborg får døbt datteren Sidsel Cathrine Nielsdatter Høy. Hustruen til bager Reinhaus er gudmor fulgt af jomfru Sand [Caroline Sand]. Faddere er farver Olsen, Anders Nielsen og Carl Forsberg.
Den 12. april 1786: Da Bastian Bruun af Vordingborg får døbt sønnen Niels Christian Bastiansen Bruun, er følgende faddere: Mons. Steffensen [nok Hans Peter Steffens], regimentskriver Petersen, Mons. Strøyer [Niels Strøyer] og Mons. Kruse [Georg Kruuse].
Den 14. april 1786: Hustruen til Hans Kiedehauge er gudmor, da Rasmus Hansen af Nyråd får døbt sønnen Hans Rasmussen.
Den 16. april 1786: Da Peder Nielsen Krog får døbt datteren Johanne Pedersdatter Krog, er Dorthe Nielsdatter Spur gudmor. Sille Henrichsdatter Spur går med [Inger Cicilia Spur].
Den 17. april 1786: Da vagtmester Schwartz [Henrich Chr. Svartz] får døbt sønnen Johan Christian Schwartz, er fru von Funk [Ane Munk] gudmor. Faddere er løjtnant von Müllertz [Christian Mullertz], von Bargh [nok Frederik Christian Ludvig Carl von Bache], købmand Bøge [Niels Bøg] og Barbara Schwartz, som nok er hustruen Barbara Papie.
Den 6. november 1795: Rebslager Christian Weiergang og hustru Marie Rasmusdatter af Vordingborg får sønnen Peder Christiansen Weiergang. Sadelmager Michael Dahl og skomager Hans Christian Lemvig er faddere.
Den 14. november 1795: Johan Jacob Meier og Ane Hansdatter af Nyråd får døbt sønnen Carl Meier.
Den 15. november 1795: Lars Marcussen Fansmed Maren Bertelsdatter af Vordingborg får døbt datteren Else Maria Larsdatter. Sadelmager Christoffer Sander er fadder.
Den 9. december 1795: Købmand Christian Peter Kirchheinen og Salomine Dorothea Døhnert får døbt sønnen Johan Ferdinandt Kirchheiner. Ritmester Christian von Müllertz er fadder.
Den 9. december 1795: Skomager Warsck og hustru Dorthe Cathrine Granjohan får døbt datteren Ingeborg Warsck. Marie Elisabeth Ramløw er gudmor fulgt af jomfru Mørk. Faddere er forvalter Granjohan, Bastian Brun og murmester Adam Semler.
Den 11. december 1795: Fuldmægtig Peter Petersen og Mette Cathrine Friis får datteren Charlotte Sophie Petersen. Madam Beck [Marie Elisabeth Junge] er gudmor fulgt af jomfru Johanne Staal. Faddere er kammerråd Prehn [Thor Thodberg Prehn], forpagter Thanning og fuldmægtig Molberg.
Den 22. januar 1796: Rytter Jens Jørgensen får døbt datteren Ane Margrethe Jensdatter. Gudmor er Maren Nielsdatter hos Bastian Brun fulgt af Dorthe Hansdatter hos Haagen Skomager. Faddere er rytterne Christian Ørum, Hans Larsen Wang og Christen Jensen.
1. søndag efter påske 1815 konfirmerede: Caroline Charlotte Ørsleff, datter af klokkeren i Vordingborg, Andreas Laurentze Holberg, datter af fuldmægtig Holberg i Vordingborg, Ane Margrethe Werner, datter af skrædder Lorents Werner af Vordingborg, Christiane Hansine Lindvig, datter af Hans Christian Lindvig af Vordingborg, Christiana Juel, datter af Lars Juel smed af Vordingborg.

Forskellige folk, der var i Vejlø kirke

Folk fra Fodby sogn
Den 23. december 1827: Ane Marie Larsdatter af Fodby er gudmor, da Niels Hansen og Kirsten Nielsdatter af Vejlø får døbt sønnen Rasmus Nielsen.

Folk fra Vester Egesborg
Dom p Nat 1781: Husmand Ole Larsen af Vester Egesborg, som er stedfar til bruden, er forlover for Maren Rasmusdatter, da hun troloves til ungkarl Anders Nielsen af Svenstrup i Vejlø sogn.
Den 26. januar 1781: Gårdmand Niels Rasmussen af Vester Egesborg, som er far til brudgommen, er forlover, da sønnen, Hans Nielsen, troloves til enken Else Kirstine Hansdatter af Basnæs.
Esto Mihi 1781: Ungkarl Christen Hansen, som tjener hos gårdmand Jens Nielsen i Vester Egesborg, troloves til enken Lisbeth Erichsdatter af Svenstrup i Vejlø sogn.

Folk fra Lov og Hammer sogn
Den 26. december 1810: Karen Madsdatter af Lov i Hammer sogn er gudmor, da gårdmand Peder Madsen af Basnæs får døbt sønnen Rasmus Pedersen.

Folk fra Enø og Karrebæk sogn
24 p Trin 1780: Ungkarl Ole Hansen på Enø troloves til Kirsten Hansdatter, der opholder sig hos sin mor, der er Hans Jensens enke af Appenæs. Husmand Ole Pedersen af Appenæs er forlover for ham.
Den 1. juni 1811: Mads Mentzer af Karrebæk er fadder, da Hans Johansen Mentzer Smed af Vejlø får døbt datteren Ane Dorthe Hansdatter Mentzer.

Folk fra Svinø og Køng sogn:
Den 5. april 1781: Ungkarl Andreas Pedersen på Svinø troloves til enken Johanne Svendsdatter af Basnæs. Hans forlover er gårdmand Christen Pedersen på Svinø.

Folk fra Sværdborg sogn
Den 8. juli 1827: Anders Christensen af Sværdborg er fadder, da Hans Nielsen og Ane Hansdatter af Basnæs får døbt sønnen Hans Hansen.

Folk fra Næstved
Den 2. juni 1811: Hendrik Bruun snedker og borger i Næstved får døbt sønnen Hans Friderik Bruun. Tolluf Svendsens kone af Vejlø er gudmor.

Folk fra Falster
Dom p Nat 1781: Maren Rasmusdatter arbejdede som amme hos kammerjunker von Beringskiold på Nebøllegaard på Falster, da hun troloves til ungkarl Anders Nielsen af Svenstrup i Vejlø sogn.

Forskellige folk, der var i Jungshoved kirke

Folk fra Egebjerg, Endegårde, Skovhuse, Smidstrup Hovgårde og Skibinge sogn
24 p Trin 1719: Hans Olufsen af Egebjerg i Skibinge sogn er fadder, da Hemming Hansen af Bønsvig får døbt sønnen Hans Hemmingsen.
3. advent 1719: Jørgen Christophersens hustru af Skibinge er gudmor, da Niels Ambech af Bønsvig får døbt datteren Birethe Nielsdatter Ambech. Karen Rasmusdatter Hofmand af Bønsvig er fadder.
3. advent 1728: Anne, som er gift med Peder Kuld af Endegårde i Skibinge sogn, er fadder, da Peder Knudsen Skrædder af Stavreby får døbt datteren Anna Pedersdatter. Mette, som er gift med Peder Klant af Stavreby er gudmor.
H3K 1729: Karen, som er gift med Rasmus Rasmussen af Smidstrup Hovgårde [Skibinge Smidstrup], er gudmor, da Niels Rasmussen af Stavreby får døbt sønnen Peder Nielsen. Hans Peitersen Smed af Stavreby er fadder.
Den 3. maj 1761: Anders Hansen af Skovhuse i Skibinge sogn er forlover, da ungkarl Rasmus Rasmussen af Ambæk troloves til Niels Jensens enke, Ane Nielsdatter.
Den 9. maj 1764: Skytten Sindal af Egebjerg i Skibinge sogn er fadder, da Mads Flink og Maren Pedersdatter af Bønsvig får døbt datteren Charlotte Christiana Madsdatter Flink.
Den 11. oktober 1764: Peder Nielsen af Skovhuse i Skibinge sogn er fadder, da Niels Nielsen af Ambæk får døbt datteren Ane Nielsdatter.
2. pinsedag 1770: Enkemand Hans Pedersen Kuhl af Smidstrup Hovgårde [Skibinge Smidstrup] troloves til enken Karen Pedersdatter af Ambæk. Forlovere er Jens Kuhl af Smidstrup Hovgårde og Jens Pedersen af Ambæk.
Den 4. november 1770: Niels Kuhl af Endegårde er forlover, da ungkarl Morten Michelsen, som tjener hos Oluf Madsen af Stensby, troloves til Anna Nielsdatter. Hans Krog Snedker af Stensby er den anden forlover.
3. søndag efter påske 1778: Karen Pedersdatter, som er gift med Rasmus Olsen af Skovhuse i Skibinge sogn, er gudmor, da Niels Jensen og Cidse Olsdatter af Ambæk får døbt datteren Boel Nielsdatter.
Den 24. maj 1778: Peder Egebierg af Egebjerg i Skibinge sogn er fadder, da gårdmand Jens Michelsen og Helvig Pedersdatter af Stavreby får døbt sønnen Anders Jensen.

Folk fra Ammendrup, Rekkende, Tjørnehoved og Allerslev sogn
2 p Epiph 1719: Maren Hansdatter, som er datter af hr. Hans i Rekkende, er fadder, da madame sl. mag. Falenkamp får døbt sønnen Peder Falenkamp.
1 p Epiph 1720: Kirsten, som er gift med Niels Væver af Ammendrup, er gudmor, da Niels Madsen af Bønsvig får døbt datteren Boel Nielsdatter.
Den 25. august 1765: Maren, som er gift med Jørgen Larsen af Allerslev, er gudmor, da Peder Larsen og Cidse Pedersdatter får døbt sønnen Hemming Pedersen. Niels Pedersen, Jens Kuld og Peder Jørgensen af Øen Smidstrup er faddere.
Den 29. september 1765: Hustruen til Niels Hemmingsen af Tjørnehoved, og Karen, som er gift med Mads Smed af Tjørnehoved, er gudmødre, da Peder Arendtsen og Johanne Pedersdatter af Øen Smidstrup får døbt datteren Maren Pedersdatter.
20 p Trin 1767: Enken har en attest om landsoldatens død fra kaptajn Mouritzen i Allerslev, da enken, Maren Peitersdatter af Bønsvig, troloves til ungkarl Hans Hansen, som tjener hos Hans Siel af Bønsvig. Enkens far, Peiter Jochumsen, er forlover sammen med Rasmus Hansen af Stavreby.
21 p Trin 1767: Ungkarl Ole Madsen og pigen Johanne Bendtsdatter af Allerslev bliver viet i Jungshoved kirke på begæring af hr. Jonge.

Folk fra Sandvig og Mern sogn
2 p Epiph 1719: Caspar Brandt og hans kiereste af Mern er faddere, da madame sl. mag. Falenkamp får døbt sønnen Peder Falenkamp.
2 p Pasch 1719: Anna, som er gift med Oluf Gregersen af Sandvig, er gudmor, da Niels Rasmussen i Øen Smidstrup får døbt datteren Boel Nielsdatter.
17 p Trin 1768: Husmand og enkemand Peder Brandt af Sønder Mern troloves til Boel Olsdatter af Ambæk. Hendes far, husmand Ole Jensen af Ambæk, er forlover sammen med gårdmand Jens Pedersen af Ambæk.

Folk fra Hastrup og Beldringe sogn
Nytårsdag 1720: Ole Hansen af Hastrup er fadder, da Søren Hansen af Stenstrup får døbt sønnen Hans Sørensen.

Folk fra Stårby og Øster Egesborg sogn
Den 26. april 1765. Gårdmand Ole Mogensen af Stårby udlægges til barnefar, da Bodil Pedersdatter har født en dødfødt dreng.

Folk fra Balle og Kalvehave sogn
11 p Trin 1768: Cidsel Povelsdatter af Balle i Kalvehave sogn troloves til Hans Pedersen Bødker af Roneklint. Hendes forlover er husmand Jens Rasmussen af Kalvehave.

Folk fra Kostræde og Køng sogn
Nytårsdag 1720: Anna, som er gift med Hans Hansen af Kostræde i Køng sogn, er gudmor, da Søren Hansen af Stenstrup får døbt sønnen Hans Sørensen.

Folk fra Vordingborg
Den 13. januar 1719: Christopher Guldsmed af Vordingborg er fadder, da degnen Peder Jørgensen af Stavreby får døbt datteren Mette Sophia Pedersdatter.

Folk fra Præstø
Den 13. januar 1719: Hustruen til hr. Augustinus af Præstø er gudmor, og mons. Giebel trompeter, som logerer i Præstø, er fadder, da degnen Peder Jørgensen af Stavreby får døbt datteren Mette Sophia Pedersdatter.
2 p Epiph 1719: Hustruen til hr. Augustinus af Præstø er gudmor, da madame sl. mag. Falenkamp får døbt sønnen Peder Falenkamp.
Den 8. september 1765: Sr. Wesseldunk af Præstø er fadder, da Mads Flink og Maren Pedersdatter af Bønsvig får døbt datteren Charlotte Christiane Madsdatter Flink. Jomfru Birthe Sophie Petersen, som er datter af skoleholder Petersen i Høfdingshus, er gudmor.
11 p Trin 1768: Skipper Niels Pedersen af Præstø er forlover, da Hans Pedersen Bødker af Roneklint troloves til Cidsel Povelsdatter af Balle i Kalvehave sogn.
22 p Trin 1768: Skipper Niels Pedersen af Præstø er forlover, da ungkarl Niels Olsen troloves til enken Maren Nielsdatter af Roneklint.
Septuagesima 1770: Ungkarl Jens Povelsen, som tjener i Præstø hos pr. Colstrup, troloves til Anna Johansdatter af Stenstrup. Forlovere er Povl Jensen Ring og Lauridz Nielsen Gundersen af Stensby.

Folk fra Store Røttinge og Snesere sogn
Den 1. april 1778: Konens søster, Mette Hansdatter af Store Røttinge, er gudmor, da husmand Friderich Jacobsen og Johanne Hansdatter i Stavreby får døbt sønnen Jørgen Friderichsen.

Folk fra Skallerup og Udby sogn
Den 2. juli 1770: Anders Madsen af Skallerup er forlover, da hans datter, enken Kirsten Andersdatter, troloves til enkemanden Søren Jensen af Stensby. Jens Espesen af Stensby er den anden forlover.

Folk fra Hårlev
Den 18. november 1764: Cidse Pedersdatter, som er en tjenestepige fra Hårlev, får døbt sin uægte søn for Thomas Pedersen. Udlagt barnefar er en tømrersvend ved navn Peder Thomæsen fra ?derslev. Barnet er født i Øen Smidstrup hos Jens Kuld, hvis hustru er gudmor sammen med hustruen til Jens Green.

Andre folk i Jungshoved sogn
Den 28. februar 1694: Maren Olufsdatter af Stavreby troloves til Anders Pedersen Skomager af Skibinge.
Den 3. oktober 1706: Karen Jensdatter af Stavreby er fadder, da Peder Hansen af Øen Smidstrup får døbt datteren Mette Pedersdatter.
4. advent 1718: Peder Hofmand af Bønsvig er fadder, da Hans Rasmussen af Stenstrup får døbt sønnen Rasmus Hansen. Maren, som er gift med Peder Pedersen af Stavreby, er gudmor.
Fest Circum 1719: Boel, som er gift med Laurids Staldmester, er gudmor, da Peder Hansen af Stavreby får døbt datteren Anna Pedersdatter.
Fest Circum 1719: Niels Lauridsen, som er søn af gamle Laurids Staldmester af Stavreby, er fadder, da Niels Gundersen får døbt sønnen Laurids Nielsen.
1 p Trin 1719: Anna, som er tjenestepige hos Ole Eyebierg, er fadder, da Peder Lauridsen Kuld af Ambæk får døbt sønnen Jens Pedersen Kuld.
1 p Trin 1719: Rytteren Jacob Multe af ridemester Bugges kompagni får døbt datteren Maria Elisabeth Jacobsdatter Multe. Gudmor er Anna, som er gift med Anders Ring af Stavreby.
2 p Trin 1719: Sidse, som er gift med Gabriel Krog af Ambæk, er gudmor, da soldat Laurids Andersen af Bønsvig får døbt sønnen Anders Lauridsen.
19 p Trin 1719: Maren Hermandsdatter, som er datter af Hermand Oxe af stavreby, er fadder, da Jens Olufsen af Stavreby får døbt sønnen Jørgen Jensen. Anna, som er gift med Anders Ring af Stavreby, er gudmor.
3. advent 1728: Jens Pedersen Øster af Stavreby får døbt datteren Anne Jensdatter Øster. Gudmor er Mette, som er gift med Oluf Sørensen af Stavreby.
Dom Jubilate 1728: Ellen Niels Hansens hustru af Roneklint er gudmor, da Christopher Rasmussen og hustruen Svendborg får døbt sønnen Rasmus Christophersen.
19 p Trin 1728: Lars Kuld i Ambæk er fadder, da Søren Olsen husmand og Anne Olsdatter i Skibinge får døbt datteren Karen Sørensdatter.
2 p Epiph 1729: Anne, som er gift med Ole Eiebjerg [Egebjerg] er gudmor, da Hemming Hansen og Karen Andersdatter af Bønsvig får døbt sønnen Niels Hemmingsen. Rasmus Andersen og Ebbe Christensen af Ambæk, samt Peder Andersen af Stensby er blandt fadderne.
Oculi 1729: Mette Erlands i Roneklint er gudmor, da Peder Christensen og Kirsten Nielsdatter får døbt sønnen Niels Pedersen.
14 p Trin 1732: Peder Nielsen Skrædder i Bønsvig troloves til Dorthe Dynesdatter. Forloverne er Hemming Larsen Smid og Oluf Nielsen af Endegårde.
1. advent 1732: Kirsten, som er gift med Rasmus Bødker i Roneklint, er gudmor, da Peder Nielsen og Margrethe Jensdatter i Skovhusene får døbt sønnen Jens Pedersen. Oluf Gundesen er fadder.
Oculi 1733: Cidsel, som er gift med Niels Rasmussen af Stavreby, er gudmor, da Rasmus Rasmussen Haugaard og Karen Jacobsdatter af Øen Smidstrup får døbt sønnen Niels Rasmussen Haugaard. Oluf Rasmussen og Johan Rasmussen er blandt fadderne.
Lætare 1733: Maren, som er gift med Peder Green af Roneklint, er gudmor, da Oluf Nielsen og Birthe Andersdatter af Skovhusene får døbt sønnen Niels Olufsen. Anne Margrethe Hemmingsdatter er blandt fadderne sammen med Rasmus Gundersen.
Viridium 1733: Cidsel, som er gift med Niels Rasmussen af Stavreby, er gudmor, da Oluf Rasmussen og Kirsten Andersdatter får døbt sønnen Anders Olufsen. Rasmus Haugaard er den ene fadder.
5 p Epiph 1734: Jens Olsen af Roneklint troloves til Maren, som var gift med Anders Rasmussen i Skovhuset i Jungshoved sogn.
Den 27. februar 1735: Hemming Nielsen skibskarl af Øen Smidstrup troloves til Anne Hansdatter, der er datter af Hans Andersen. Forlovere er Jørgen Nielsen og Peder Hansen, nok af Øen Smidstrup.
Den 2. marts 1735: Hans Hemmingsen af Ambæk troloves til Anne Nielsdatter af Øen Smidstrup. Rasmus Nielsen Holbek og Rasmus Larsen er forlovere.
Den 3. april 1735: Barbara Thomasdatter af Øen Smidstrup i Jungshoved sogn troloves til Johan Rasmussen af Smidstrup Hovgårde [Skibinge Smidstrup].
Den 6. april 1735: Jens Nielsen skibskarl troloves til Kirsten Pedersdatter af Ambæk. Forlovere er Jørgen Nielsen Klant og Johan Rasmussen.
Den 10. april 1735: Peder Andersen af Roneklint troloves til Birte Olufsdatter, der er enke efter Peder Jørgensen. Hans Olufsen Jyde af Ambæk og Rasmus Holbech af Øen Smidstrup er forlovere.
Den 11. april 1735: Rasmus Jensen af Bønsvig troloves til Anne Pedersdatter, som er datter af afdøde Peder Jørgensen. Hans Olufsen Jyde af Ambæk og Rasmus Holbech af Øen Smidstrup er forlovere.
Den 17. april 1735: Oluf Espensen af Stavreby troloves til Maren Hansdatter. Forlovere er Peder Nielsen Schøning og Anders Jensen Ring.
Fest Ann. Beat. Maria 1735: Lars Christophersen og Kirsten Olufsdatter af Stavreby får døbt datteren Ellen Larsdatter. Mette, som er gift med Oluf Sørensen af Stavreby, er gudmor. Blandt fadderne er Peder Jensen Rytter, Hans Olsen Jyde og Maren Peitersdatter.
3 p Trin 1735: Da Skipper Jens Olufsen og Karen Rasmusdatter af Roneklint får døbt datteren Sophie Jensdatter, er unge Peder Hansens kone, Karen af Roneklint, gudmor. Faddere er Peder Jensen Ring, Peder Larsen Green, Peder Pedersen, Anne Oluf Skrædders og Else Christophersdatter.
4 p Trin 1735: Niels Hansen og Karen Jørgensdatter af Stavreby får døbt datteren Kirsten Nielsdatter. Gudmor er Ellen, som er gift med Jens Skrædder. Faddere er Mogens Olufsen, Oluf Hansen, Jens Jørgensen, Alborg Oluf Nielsens og Mette Oluf Sørensens hustru.
Den 14. september 1735: Anders Larsen af Bønsvig troloves til Maren Espensdatter. Forlovere er Lars Rasmussen og Peder Olufsen af Bønsvig.
20 p Trin 1735: Oluf Rasmussen af Stavreby troloves til Alborg Degn. Forlovere er Peder R. Hovmand af Bønsvig og Hans Hemmingsen af Øen Smidstrup.
Oculi 1749: Peder Hansens hustru, Kirsten af Roneklint, er gudmor, da Jørgen Larsen og Karen Olufsdatter får døbt sønnen Oluf Jørgensen.
Den 30. november 1760: Niels Jensen Krog og Hans Jensen af Ambæk er forlovere, da Niels Nielsen af Bønsvig troloves til Maren Hansdatter af Ambæk.
Den 9. februar 1763: Niels Hansen Krog og Bodil Jacobsdatter af Stavreby troloves. Forlovere er Jacob Isach og Hans Krog, begge af Stavreby.
Den 7. juli 1764: Hans Kidehauge af Stavreby er fadder, da Jens Pedersen og Ane Johansdatter af Stavreby får døbt datteren Ane Jensdatter.
Den 19. august 1764: Peder Kidehauge og Maren Nielsdatter af Bønsvig får døbt datteren Ane Pedersdatter Kidehauge. Hans Siæl af Bønsvig er fadder, mens hans hustru er gudmor.
Den 19. august 1764: Peder Nielsen Brandt af Roneklint får døbt sønnen Niels Pedersen Brandt. Mette, som er gift med Peder Olsen i Roneklint, er gudmor.
Den 26. august 1764: Matros Rasmus Kuhl og Marthe Ambrisdatter af Stavreby får døbt datteren Karen Rasmusdatter Kuhl. Dorthe, som er gift med Hemming Rasmussen i Stavreby, er gudmor.
Den 9. september 1764: Niels Hansen Krog og Bodil Isachsdatter af Stavreby får døbt datteren Marie Nielsdatter Krog. Ane, som er gift med Peder Jepsen i Stavreby, og Elin Rasmusdatter Krog er gudmødre.
Den 9. september 1764: Rasmus Olsen Kiøge og Ane Jørgensdatter af Roneklint får døbt datteren Else Rasmusdatter Kiøge. Adam Friderich Svendsen Smed af Roneklint er fadder.
Den 17. september 1764: Peder Jensen Øster af Stavreby får døbt datteren Marie Pedersdatter Øster. Ane, som er gift med Anders Øster i Stavreby, er del-gudmor med Niels Larsen hustru i Stavreby.
Den 29. september 1764: Anders Jensen Øster af Stavreby troloves til Ane Ebbesdatter af Ambæk. Forlovere er Hans Nielsen Kidehauge af Stavreby og Rasmus Rasmussen af Ambæk.
Den 6. marts 1765: Peder Hansen Skaaning af Øen Smidstrup får døbt datteren Kirsten Pedersdatter Skaaning. Moren er Cidse Larsdatter.
Den 15. april 1765: Rasmus Erlandsen af Roneklint er fadder, da Rasmus Larsen og Maren Hansdatter i Roneklint får døbt sønnen Lars Rasmussen.
Den 3. maj 1765: Hans Brandt, Hans Siæl og Anders Nielsen af Bønsvig er faddere, da Niels Jensen og Maren Jensdatter af Bønsvig får døbt datteren Maren Nielsdatter.
Den 14. august 1765: Christian Jacobsens hustru af Ambæk er del-gudmor, da Jens Michelsen og Maren Nielsdatter af Stenstrup får døbt sønnen Lars Jensen.
Den 8. juni 1766: Niels Larsen i Roneklint og Hans Jensen i Ambæk er forlovere, da ungkarl Jens Hansen troloves til Maren Erlandsdatter, som er enke efter Mogens Egebjerg.
Den 25. februar 1767: Niels Bachebølle af Roneklint troloves til Anne Pedersdatter af Stavreby. Pigen far, Peder Hansen, samt Ole Kidehauge af Stavreby er forlovere.
2 p Trin 1767: Ungkarl Niels Arndtsen af Øen Smidstrup troloves til enken Cidse Pedersdatter. Peder Arndtsen af Øen Smidstrup og skovfoged Ole Hemmingsen af Ambæk er forlovere.
18 p Trin 1767: Peder Hansen Høllebak af Øen Smidstrup og gårdmand Rasmus Hansen af Stavreby er forlovere, da ungkarl Jens Hansen Væver af Øen Smidstrup troloves til enken Maren Hansdatter af Stavreby.
Den 18. december 1767: Matros Peder Larsen Schow bliver viet til Else Ebbesdatter af Ambæk. Elses stedfar, Rasmus Hougaard i Ambæk, er forlover for hende. Rasmus Rasmussen af Roneklint er forlover for ham.
1. søndag i fasten 1768: Hans Kidehauge og Johann Goul af Stavreby er forlovere, da kirkeværge Peder Jørgensen troloves til Boel Rasmusdatter.
Den 13. juni 1768: Enkemand Niels Jensen af Ambæk troloves til Cidsel Olsdatter af Skovhusene.
Den 24. juni 1769: Karlen Rasmus Nielsen af Jungshoved sogn troloves til Birthe Pedersdatter. Anders Kuld af Jungshoved er den ene forlover.
Fer 3 Nativ 1770: Pigens stedfar, Niels Bromand af Roneklint, er forlover, da ungkarl Knud Pedersen troloves til Magrethe Olufsdatter af Stensby. Sognefoged Jens Johansen af Stensby er den anden forlover.
Den 13. juli 1770: Ungkarl og soldat Hans Espesen og enken Maren Nielsdatter af Bønsvig bliver trolovet. Forlovere er Mogens Povlsen af Bønsvig og Jens Michelsen af Stenstrup.
Den 13. august 1770: Hans Bødker og Peder Nielsen Green af Roneklint er forlovere, da enkemand Peder Andersen og Mette Nielsdatter, som tjener hos degnen Thorn, troloves.
Den 9. september 1770: Hustruen til Jens Nielsen af Ambæk er gudmor, da Anders Olsen af Skovhusene får døbt datteren Kirsten Andersdatter.
Den 14. september 1770: Else, som er gift med Peder Larsen af Roneklint, er gudmor, da Ingvor Hansen og Ellen Rasmusdatter af Skovhusene får døbt sønnen Hans Ingvorsen.
Den 13. december 1770: Enkemand Peder Nielsen Kidehauge af Bønsvig troloves til Alborg Nielsdatter, som tjener hos præsten. Hans Kidehauge kirkeværge og gårdmand Hans Nielsen af Stenstrup er forlovere.
Den 23. oktober 1771: Gårdmændene Hans Hiort af Bønsvig og Peder Hemmingsen af Roneklint er forlovere, da gårdmand Hans Hemmingsen af Stenstrup troloves til Ellen Pedersdatter.
Den 5. december 1773: Hans Povelsens hustru, Birthe, i Roneklint er del-gudmor, da matros Peder Hansen og Mette Andersdatter i Skovhuse får døbt sønnen Niels Pedersen.
4 p Trin 1774: Peder Jensens hustru i Ambæk er gudmor, da gårdmand Rasmus Olsen og Karen Pedersdatter i Skovhuse får døbt datteren Margrethe Rasmusdatter. Rasmus Hofgaard fra Ambæk er fadder. Det er Peder Hansen i Egebjerg i Skibinge sogn også.
10 p Trin 1774: Hemming Nielsens hustru i Stavreby er gudmor, da gårdmand Rasmus Nielsen i Øen Smidstrup får døbt sønnen Niels Rasmussen.
1. advent 1777: Ole Børgesens hustru af Bønsvig er gudmor, og Hans Børgesen er fadder, da gårdmand Jørgen Jensen og Anna Rasmusdatter af Bønsvig får døbt sønnen Jens Jørgensen.
2. advent 1777: Poul Espersen Hiort og Boel Olsdatter af Bønsvig får døbt datteren Cidse Poulsdatter Hiort. Mogens Poulsen og Jørgen Jensen af Bønsvig er faddere.
3. advent 1777: Rasmus Holst og Boel Nielsdatter af Bønsvig får døbt datteren Karen Rasmusdatter Holst. Ellen, som er gift med Hans Nielsen Siel af Bønsvig, er gudmor.
4. advent 1777: Peder Green og Margrethe Larsdatter af Roneklint får døbt sønnen Niels Pedersen Green. Boel, som er gift med Anders Ring af Roneklint, er gudmor. Adam Friderich Svendsen Smed er fadder.
Festo Trin 1778: Gårdmændene Hans Green, Niels Arndtsen og Søren Jensen af Øen Smidstrup er faddere, da gårdmand Jens Pedersen og Marie Olsdatter i Øen Smidstrup får døbt sønnen Peder Jensen.
15 p Trin 1778: Inderste Søren Jensen Munk og Anne Margrethe Thomæsdatter af Stavreby får døbt sønnen Jens Sørensen Munk. Husmand Peder Green i Roneklint er fadder.
10 p Trin 1779: Peder Nielsens hustru af Stavreby er gudmor, da Rasmus Nielsen og Anne Olsdatter af Øen Smidstrup får døbt datteren Cidse Rasmusdatter.
Den 1. december 1779: Niels Skovkilde [skrevet Skovkille] af Roneklint er fadder, da gårdmand Rasmus Olsen og Karen Pedersdatter får døbt datteren Mette Rasmusdatter.
Den 25. august 1793: Sidse Rasmusdatter af Ambæk er gudmor, da husmand Niels Rasmussen og Maren Hemmingsdatter får døbt datteren Ane Margrethe Nielsdatter.

Forskellige folk, der var i Præstø kirke

Folk fra Spjellerup sogn
Den 23. december 1757: Sidsel Pedersdatter af Spjellerup troloves til Michel Jensen af Tubæks Mølle. Forlover er Peder Balle Pegmann.

Folk fra Fakse
Den 12. december 1749: Margrethe, som er enke efter Anders Erdmann i Fakse sogn, troloves til Mathies Wilhelm Lahmann.

Folk fra Broskov og Bårse sogn
Den 9. juni 1754: Jørgen Rasmussen af Broskov er forlover, da ungkarl Niels Pedersen af Leestrup troloves til Anne Christine Madsdatter, som tjener i Oluf Hansens kro.
Den 8. december 1757: Morten Mortensen af Bårse er forlover, da Hans Hansen af Engelstrup troloves til Karen Mortensdatter, som tjener hos Sr. Vollund i Præstø.

Folk fra Mosebølle, Orup, Vindbyholt og Roholte sogn
Den 2. marts 1704: Cathrine Johansdatter, som er født i Orup i Roholte sogn, bliver begravet 6 år gammel. Hun opholdt sig i huset hos Ole Svan.
Den 9. juni 1754: Jeppe Pedersen ved Vindbyholt er forlover, da ungkarl Niels Pedersen af Leestrup troloves til Anne Christine Madsdatter, som tjener i Oluf Hansens kro.
Den 24. april 1803: Gårdmand Niels Jacobsen af Mosebølle er fadder, da vogter af Olesens kro, Jørgen Andersen og Maria Hansdatter, får døbt datteren Cathrine Maria Jørgensdatter.
Den 22. juni 1924: Smed Jens Nielsen af Mosebølle er fadder, da Bestyrer Niels Nielsen og hustru Martine Eline Hansen får døbt sønnen Axel Gunnar Nielsen.

Folk fra Leestrup, Lystrup og Kongsted sogn
Den 9. juni 1754: Ungkarl Niels Pedersen af Leestrup troloves til Anne Christine Madsdatter, som tjener i Oluf Hansens kro.
Den 29. oktober 1839: Forvalter Kjerumgaard af Lystrup i Kongsted sogn er fadder, da maler Henrich Wilhelm Kjerumgaard og Fransine Adolphine Voigt af Præstø får døbt sønnen Carl Ludvig Andreas Kjerumgaard.

Folk fra Lille Røttinge, Over Even, Store Røttinge, Tappernøje og Snesere sogn
Den 18. februar 1720: Preben Olsen af Lille Røttinge troloves til Kirsten Hansdatter, som tjener hos Johan Lysholm. Underskrifter fra Johan Lysholm og kaptajnløjtnant Hendrichsen.
Den 6. december 1737: Anders Larsen fra Æven troloves til Cidsel Hansdatter. Forlovere er Peiter Jochumsen og Frederich Jensen.
Den 16. april 1749: Peder Pedersen Smed af Snesere er den ene forlover, da Christen Thomæsen på Nysø troloves til Cidsel Malene Pedersdatter, som er enke efter Hans Mortensen. Den anden forlover er Hans Andersen Møller i Præstø.
Den 25. juli 1759: Mads Jensen af Snesere Torp troloves til Maren Christensdatter. Forlovere er Johan Danielsen af Præstø og Niels Svendsen af Aarevne [Over Even] i Snesere sogn.
Den 20. april 1840: Morten Olsen og Hans Christoffersen af Snesere er faddere, da husmand, vogter Niels Olsen og Kirstine Birthe Nielsdatter af Ole Hans Kro får døbt sønnen Christian Nielsen.
Den 17. marts 1921: Husmand Jacob Hansen af Store Røttinge er forlover, da hans søn, parcellist Carl Christian Hansen af Flintemose i Everdrup sogn, vies til Maren Kirstine Jensen.
Den 13. november 1927: Chauffør Verner Hansen af Tappernøje er fadder, da chauffør Edvard Pedersen og Mertha Marie Hansen i Ny Egebjerg får døbt sønnen Børge Egon Pedersen.

Folk fra Engelstrup, Staunstrup og Everdrup sogn
Den 8. december 1757: Hans Hansen af Engelstrup troloves til Karen Mortensdatter, som tjener hos Sr. Vollund. Den ene forlover er sadelmager Niels Cronberg af Præstø.
Den 4. august 1761: Berthel Jensen Langberg af Bækkeskov Gods bliver trolovet til Kirstine Andreasdatter af Præstø. Marthinus Kierk er forlover.
Den 1. juli 1917: Johanne Antonsen og Vilhelm Antonsen af Everdrup er faddere, da brøndborer Julius Antonsen og Marie Andreasen får døbt sønnen Poul Antonsen.
Den 27. januar 1921: Kalkhandler Niels Nielsen af Stavnstrup vies til Ane Sophie Frederiksen af Engelstrup. Forlovere er F. P. Larsen af Staunstrup og murermester H. Christiansen af Engelstrup.
Den 17. marts 1921: Parcellist Carl Christian Hansen af Flintemose i Everdrup sogn vies til Maren Kirstine Jensen. Journalist Kristian Jensen af Flintemose er forlover.

Folk fra Bønsvig, Roneklint, Stavreby, Øen Smidstrup og Jungshoved sogn
Den 12. februar 1696: Da Jørgen Madsen troloves til Christence Christensdatter, er hans forlover hans bror, forpagter Niels Madsen på Jungshoved Slot. Hendes forlover er bygfoged Christen Holbergs enke.
20 p Trin 1735: Anders Hansen fra Øen Smidstrup troloves til Karen Rasmusdatter, der er enke efter Niels Holm. Forlovere er Lars Jørgensen og Christen Rasmussen Posse.
Den 28. december 1736: Peder Nielsen i Øen Smidstrup er forlover da soldaten Hans Olufsen fra ritmester Eichsteds kompagni i Næstved troloves til Maren Thomædatter, som tjener hos præsten i Præstø.
Den 6. november 1748: Hans Andersen Skovløber af Bønsvig troloves til Anne Marie Olufsdatter.
Den 14. juni 1754: Niels Hansen og Niels Jacobsen af Roneklint er forlovere, da Niels Larsen og Maren Andersdatter, som begge tjener hos præsten, troloves.
Den 15. februar 1755: Matros Hans Thomæsen af Øen Smidstrup troloves til Johanne Jacobsdatter, der er enke efter Hans Sigvartsen. Forlovere er Gregers Svidtzer og Jens Thomæsen.
Den 23. januar 1803: Kirsten Jørgensdatter af Degneboligen på Jungshoved Hovmark er gudmor, da indsidder Peder Pedersen og Maren Madsdatter af Nygaard får døbt sønnen Hans Peter Pedersen.
Den 20. april 1840: Pigen Karen Nielsdatter af Stavreby er fadder, da husmand, vogter Niels Olsen og Kirstine Birthe Nielsdatter af Ole Hans Kro i Præstø får døbt sønnen Christian Nielsen.
Den 5. juli 1927: Ingeborg Kirstine Nielsen, som er datter af tømrer Hemming Christian Nielsen og Agnes Petrine Rasmussen i Stavreby i Jungshoved sogn, vies til gartner Axel Søren Olsen af Præstø.
Den 9. december 1927: Fyrpasser Rasmus Peter Rasmussen af Roneklint er fadder, da Ejnar Julius Rasmussen og Ellen Karen Alfrida Hansson af Præstemarken i Præstø får døbt sønnen Kjeld Ejgild Rasmussen. Parret er blevet viet Varberg kirke i Sverige.
Den 1. januar 1928: Ugifte Bertha Marie Jensen af Stavreby er fadder, da gartner Axel Søren Olsen og Ingeborg Christine Nielsen får døbt sønnen Henning Peter Olsen.

Folk fra Endegårde og Skibinge sogn
Den 1. maj 1695: Povel Mortensen fra Skibinge troloves til Alhed Johansdatter, som har skudsmålsbog fra Hammer.
Den 2. maj 1696: Husmand Laurits Rasmussens søster i Skibinge, som havde været i København, troloves til Marvelle Willars, der er kommet fra Jylland og har tjent på Nysøgaard i 3 år, og hvis forlover er Jørgen Pedersen Urtegaardsmand på Nysøgaard. Underskrives af degnen i Skibinge, Povel Sørensen, og Nicolay Jørgensen af Præstø.
Den 16. april 1706: Povel Degns enke, Karen Vindsdatter af Skibinge bliver begravet 62 år gammel.  
Den 23. juli 1779: Ole Christensens hustru i Endegårde er gudmor, da husmand Niels Rasmussen og Cathrine Sophie Wilhelmine Hansdatter får døbt sønnen Jens Nielsen.
Den 28. oktober 1799: Snedker Niels Christian Halling af Skibinge troloves til Ane Kirstine Thygesen af Præstø. Forlovernes underskrifter: bødker Peder Thygesen og snedker Hans Jørgen Hansen.
Den 24. juli 1801: Ungkarl og bødkersvend Matthias Salomon Thygesen af Skibinge troloves til Anne Elisabeth Bøgvad. Forlovere er Peder Thygesen og Peder Bøgvad.
Den 20. september 1839: Madame Krogh, dvs. Elisabeth Margrethe Smith, at Tubæk Mølle er gudmor, og møllersvend Pretorie, dvs. Albrecht Johan Prætorius, er fadder, da købmand Johan Enoch Hald og Andrea Henriette Schmidt af Præstø får døbt sønnen Nicolai Frederik Severin Hald. 
Den 8. april 1909: Enken Karen Rasmussen af Skibinge er gudmor, da sadelmager John Fränkel Petersen og Hanne Bolette Andersen får døbt sønnen Verner Arnold Fränkel Bernhøj.
Den 13. november 1927: Gårdskarl Niels Peter Hansen og Ane Kirstine Hansen af Skibinge er gudmor og fadder, da chauffør Edvard Pedersen og Mertha Marie Hansen i Ny Egebjerg får døbt sønnen Børge Egon Pedersen.

Folk fra Ammendrup og Allerslev sogn
Den 21. november 1694: Anders Nielsen fra Allerslev troloves til Sandra O?, som er enke af Præstø.
Den 23. oktober 1757: Jens Pedersen af Ammendrup troloves til Karen Larsdatter. Forlovere er Peder Jørgensen og Hans Jensen af Ammendrup.
Den 25. marts 1917: Banemester Peter Mortensen af Allerslev, samt hans datter, Ingeborg Helga Marie Mortensen, er faddere, da landpostbud Hans Peter Jørgensen og Ellen Kristine Mortensen får døbt sønnen Karl Erland Jørgensen.
Den 12. oktober 1924: Skomager Hans Peter Hansen i Allerslev er fadder, da postbud Lars Marius Hansen og Agnes Hansen får døbt sønnen Simon Egon Hansen.
Den 8. maj 1925: Tømrer Hans Larsen af Allerslev er fadder, da drejermester Frantz Henrik Twisselmann Jacobsen og Larsine Larsen får døbt sønnen Laus Twisselmann Jacobsen.

Folk fra Høvdingsgaard, Sageby og Mern
Den 6. juli 1692: Jacob Willumsen Møller i Sageby Mølle troloves til Ane Johansdatter.
Den 26. januar 1803: Jomfru Castesen af Høvdingsgaard er gudmor, da Niels Friderich Castesen og Maren Kirstine Thomsen af Præstø får døbt sønnen Hendrich Castesen.
Den 12. oktober 1924: Karen Kirstine Rasmussen fra Mern er gudmor, da postbud Lars Marius Hansen og Agnes Hansen får døbt sønnen Simon Egon Hansen.
Den 7. september 1924: Gårdejer Peter Nielsen af Sageby er fadder, da kommis Hans Vilhelm Schultz og Betty Nielsen får døbt sønnen Mogens Schultz.

Folk fra Faksinge og Beldringe sogn
Den 30. oktober 1763: Mads Olsen af Faksinge er forlover, da ungkarl Lars Erichsen bliver trolovet til Ellen Jørgensdatter. Den anden forlover er Christen Rasmussen af Præstø.
Trinitatis 1779: Fritz Andersen i Beldringe Skovhus er fadder, da Hans Olsen og Birthe Marie Rasmusdatter i Nysøhuset får døbt sønnen Peder Hansen. Peder Rasmussen er fadder.
Den 27. august 1779: Fritz Andersen og Anne Sophie Jensdatter af Beldringe Skovhus får døbt datteren Mette Sophie Fritzdatter. Skipper Peder Erlandsens hustru af Præstø er gudmor.

Folk fra Øster Egesborg
Den 25. juni 1779: Hr. Spletz fra Øster Egesborg er fadder, da Sr. Herman Ermandinger og Anne Cathrine Lindenhagen får døbt sønnen Hans Severin Ermandinger. Hustruen til ritmester Friis er gudmor.

Folk fra Balle, Langebæk og Kalvehave sogn
Den 4. april 1737: Enken Anne Jensdatter fra Kalvehave sogn troloves til Niels Rasmussen fra Dragø.
Den 6. juli 1737: Hans Hendrichsen fra Kalvehave er forlover, da Niels Paulsen snedker troloves til Karen Hansdatter. Jens Nielsen Vrismand er den anden forlover.
Den 12. oktober 1924: Enken Hanne Hansen af Langebæk er fadder, da postbud Lars Marius Hansen og Agnes Hansen får døbt sønnen Simon Egon Hansen.
Den 7. september 1924: Gårdejer Jens Rasmussen og hustru Kirstine Rasmussen af Balle i Kalvehave sogn er faddere, da kommis Hans Vilhelm Schultz og Betty Nielsen får døbt sønnen Mogens Schultz.
Den 19. oktober 1924: Fyrbøder Hans Kristian Sørensen og hustru Boline af Kalvehave er faddere, da arbejdsmand Carl Vilhelm Sørensen og hustru Seksta Nielsen får døbt sønnen Erik Peter Sørensen.

Folk fra Stege
Den 6. februar 1760: Skipper Hans Henrich Espensen af Stege troloves til Judithe Jørgensdatter, som er enke efter skipper Hans Olsen. Forlovere er Espen Jørgensen og J. Hansteen.

Folk fra Skelby ved Herlufmagle
Den 8. april 1909: Ungkarl Carl Johannes Jensen fra Skelby ved Herlufmagle er fadder, da arbejdsmand Jens Peter Jensen og Klara Andrea Petrea Petersen får døbt sønnen Gerner Heinrich Elom Jensen.

Folk fra Herfølge
Den 3. januar 1758: Tømmersvend Niels Nielsen af Herfølge troloves til Maren Rasmusdatter.

Folk fra Køge
Den 19. marts 1756: Else Olsdatter af Køge troloves til curassier Oluf Mortensen under major Bukkes kompagni. Forlovere er Johan Georg Schamberg og Ulrich Jensen.

Folk fra Næstved
Den 11. juni 1693: Enkemand Jens Michelsen Væver troloves til Apelone Rasmusdatter, der har skudsmålsbog fra Sct. Peders sogn i Næstved.
Den 28. december 1736: Soldaten Hans Olufsen fra ritmester Eichsteds kompagni i Næstved troloves til Maren Thomædatter, som tjener hos præsten.
Den 2. oktober 1839: Jomfru Caroline Carstensen af Næstved er del-gudmor, og Andreas Carstensen af Næstved er fadder, da slagter Carsten Carstensen Egebjerg og Sara Mendel af Præstø får døbt sønnen Andreas Nicolai Carstensen Egebjerg.
Den 5. september 1927: Bager Valdemar Egeberg og Sofie Christiansen af Næstved er gudmor og fadder, da murer Emil Lytthans Eriksen og Thora Emma Carstensen Egeberg får døbt sønnen Kjeld Russel Lytthans Eriksen. Parret er blevet viet i Brooklyn i New York.

Folk fra Skallerup og Udby sogn
Den 12. maj 1701: Hemming Rasmussens søn af Skallerup, Henrich Hemmingsen bliver begravet 29 år gammel. Denne havde hugget sig i livet med en økse på sin fars arbejde den 4. maj og var bragt til Præstø den 9. maj 1701.
Den 14. september 1737: Hans Nielsen af Skallerup er forlover, da karl Jens Hansen troloves til Birthe Hansdatter. Peiter Jensen Møllerup er den anden forlover. Bruden døde før brylluppet.
Den 12. marts 1839: Madame Spang, Christiane Philipine Dørmager, af Udby præstegård er gudmor, da sognepræste Ludvig August Nissen og Anna Dorothea Westergaard af Præstø får døbt sønnen Ludvig August Nissen.

Folk fra Næstelsø
Den 13. februar 1695: Karen Jensdatter, der har skudsmålsbog fra Næstelsø, troloves til Povel Nielsen, som før var kudsk på Nysø, men nu er feldbereder i Præstø.

Folk fra Hammer sogn
Den 1. maj 1695: Alhed Johansdatter, som har skudsmålsbog fra Hammer, og hvis forlover er Søren Sørensen bager i Præstø, troloves til Povel Mortensen, som er fra Skibinge, og hvis forlover er skipper Niels Svendsen i Præstø.

Folk fra Rettestrup og Vejlø sogn
Den 11. september 1839: Madame Kragh af Rettestrup Mølle er gudmor, da forpagter Daniel Winther Boserup og Mathilde Petra Rutz af Præstø får døbt sønnen Eggert Sophus Boserup.

Folk fra Sakskøbing
Den 13. maj 1921: Bankbestyrer Aage Kristoffersen af Sakskøbing vies til Ellen Anne Marie Ernst af Præstø. Ellens far er tidligere sergent Carl Nielsen Ernst, der boede på Skydebanegade i København.

Folk fra Slagelse
Miseri 1751: Lorentz Jacob Frigast, møller ved Slagelse, troloves til Christine Johansdatter Swarting. Forlovere er C. Hyltoft og Hendrich Gielf.

Folk fra Sorø
Den 13. juli 1924: Bagermester Carl Christiansen fra Pedersborg i Sorø er fadder, da maskinfabrikant Otto Andreas Kristiansen og hustru Oda Nielsen får døbt sønnen Svend Ove Kristiansen

Folk fra Skælskør
Den 13. juli 1924: Møller Kristiansen fra Kanehøj Mølle ved Skælskør er fadder, da maskinfabrikant Otto Andreas Kristiansen og hustru Oda Nielsen får døbt sønnen Svend Ove Kristiansen

Folk fra København
Den 12. juli 1799: Otto Himmelstrup Hvidberg af København troloves til Christiana Helena Charlotta Ziervogel af Præstø. Forlovernes underskrifter: H. G. Ziervogel og F. Brorson.
Den 5. juli 1839: Niels Peter Hasle af København er fadder, da hofjunker Hans Diderich Grove og Jeanette Bolette Rademaker får døbt sønnen Ludvig Christian Grove.
Den 18. januar 1909: Pigen Sofie Larsen af København er gudmor, da karetmager Jens Folkersen og Rasmine Bolette Johanne Kristine Larsine Wilhelmsen får døbt sønnen Nathanael Folkersen.
Den 11. juli 1909: Enkefru Antonie Elisabeth Reumert af København er gudmor, da tømrermester Hans Hvenegaard og Ellen Reumert, født Aggerholm, får døbt sønnen Søren Ejnar Ip Hvenegaard Aggerholm.
Den 9. april 1917: Husejer Christian Petersen og hustru, Jenny Petersen, af København er faddere, da Fritz Valdemar Heinrich Müller og Ingeborg Vilhelmine Jacobine Hansen får døbt sønnen Povl Marinus Høgermann Müller.
Den 22. juli 1917: Cigarfabrikant Aleksander Torp og hustru, Anna Torp, af København er faddere, da støbemester Oluf Aksel Torp og Olga Jensine Olufa Pedersen får døbt sønnen Holger Einer Torp.
Den 21. oktober 1917: Fabrikant Hans Christoffersen Petersen af København og hustru, Bodil Marie Rasmussen, samt elektroingeniør Poul Anker Palm af København er faddere, da fabrikant Valentin Palm og Stefanie Barbara von Saumgarsten får døbt sønnen Ole Heinrich Palm.
Den 13. marts 1921: Repræsentant og ungkarl Axel Valdemar Sørensen af København vies til Dagny Marie Nielsen.
Den 13. juli 1924: Pigen Ella Nielsen i København er gudmor, da maskinfabrikant Otto Andreas Kristiansen og hustru Oda Nielsen får døbt sønnen Svend Ove Kristiansen.
Den 8. maj 1925: Forstanderinde Franciska Jacobsen af København er gudmor, og havnefoged Blochs enke samt kobbersmed Rasmus Frederik Jacobsen af København er faddere, da drejermester Frantz Henrik Twisselmann Jacobsen og Larsine Larsen får døbt sønnen Laus Twisselmann Jacobsen.

Folk fra Ordrup og Gentofte sogn
Den 21. maj 1927: Tømrersvend og ungkarl Christian Viggo Christensen af Ordrup i Gentofte sogn vies til Anna Kirstine Nielsen af Præstø. Hans forældre er Jens Peter Christensen og hustru af Rødeled i Præstø Landsogn.

Folk fra Nyborg
Den 18. marts 1694: Oluf Pedersen Skrædder troloves til Anne Kirstine Hansdatter, som er kommet til Præstø fra Fyn med skudsmålsbog fra Nyborg.

Folk fra Otterup
Den 11. juli 1909: Proprietær Peter Emil Hvenegaard og hustru Anne Elisabeth er faddere, da tømrermester Hans Hvenegaard og Ellen Reumert, født Aggerholm, får døbt sønnen Søren Ejnar Ip Hvenegaard Aggerholm.

Folk fra Veflinge
Den 9. november 1924: Fru Signe Andersen fra Veflinge på Fyn er fadder, da mejeriejer Carl Marius Hansen og hustru Anna Nielsen får døbt sønnen Ivan Kildegaard Skovlykke Hansen.

Folk fra Grindsted
Den 31. maj 1925: Gårdejer Laust Horsbøl Lauridsen [Hörsbül Laursen] af Grindsted er fadder, da arbejdsmand Hans Peters Christoffersen og Maren Jensen Klit får døbt sønnen Johan Christen Klit Christoffersen.

Folk fra Kejlstrup og Feldballe sogn
Den 21. maj 1927: Anna Kirstine Nielsen af Præstø, hvis forældre er kreaturhandler Jens Kjeldsen Nielsen og Mine Møller i Kejlstrup i Feldballe sogn, vies til Christian Viggo Christensen af Ordrup.

Folk fra Tendrup og Hornslet sogn
Den 31. maj 1925: Anne Jensen Klit af Tendrup og Christen Jensen Klit af Hornslet er faddere, da arbejdsmand Hans Peters Christoffersen og Maren Jensen Klit får døbt sønnen Johan Christen Klit Christoffersen.

Folk fra Lisbjerg
Den 13. februar 1695: Povel Nielsen, som før var kudsk på Nysø, men nu er feldbereder i Præstø, og som er kommet til stedet fra Jylland, fra Lisbjerg sogn, troloves til Karen Jensdatter, der har skudsmålsbog fra Næstelsø.

Folk fra Grenå
Den 13. marts 1921: Dagny Marie Nielsen, som er datter af fisker Niels Nielsen og Johanne Mikala Vilhelmine Johansen i Grenå, vies til Axel Valdemar Sørensen af København.

Folk fra Skovby i Jylland
Den 22. juni 1924: Marie, som er gift med stenhugger Anton Hansen i Skovby, Jylland, er fadder, da Bestyrer Niels Nielsen og hustru Martine Eline Hansen får døbt sønnen Axel Gunnar Nielsen.

Folk fra Holstebro
Den 11. juli 1909: Bankdirektør Isak Preetzmann Aggerholm fra Holstebro er fadder, da tømrermester Hans Hvenegaard og Ellen Reumert, født Aggerholm, får døbt sønnen Søren Ejnar Ip Hvenegaard Aggerholm.

Folk fra Skanderborg
Den 10.  juni 1749: Christopher Ermandinger af Skanderborg bliver viet til Karen Sorterup. Forlovere er F. Sorterup og T. Fredelund.

Folk fra Hjordkær
Den 31. maj 1925: Forretningsdrivende fru Hansine Jensen af Hjordkær er gudmor, da arbejdsmand Hans Peters Christoffersen og Maren Jensen Klit får døbt sønnen Johan Christen Klit Christoffersen.

Folk fra Mollerup og Rødding sogn
Den 28. august 1927: Snedker Axel Christensen af Rødding vies til Anna Antonie Hansen Rødding. Hans forældre er snedker Jens Christensen og Ane Elisabeth Sofie Nielsen af Mollerup i Rødding sogn. Hendes forældre er Peter Antonius Hansen og hustru af Præstø.

Folk fra Flensborg
Lætare 1736: Skibskarlen Peder Friederichsen fra Flensburg er mødt op med skipper Friederich Hansen, som nu er husfoged i Flensborg, for at blive trolovet til Hans Lofrensens steddatter, Giertrud Jacobsdatter. Underskrevet af Friederich Hansen.

Soldater og andre folk i Præstø med sjove navne
Den 13. april 1693: Byfoged Christen Hoelberg er forlover, da Peder Olufsen Smed bliver trolovet til Anne Christensdatter.
Den 4. maj 1701: Forrige kirkeværge Jørgen Nicolaj Groth bliver begravet 51 år gammel.
Den 24. februar 1702: Dødfødte tvillinger, hvor Johan Gelf er faren, er blevet begravet.
Den 6. marts 1702: Anne Cathrine Nielsdatter Vemmeløf, som var gift med scholæ rectoris Jørgen Pedersen, bliver begravet 29 år gammel.
Den 16. september 1702: Begravet Peder Lauritsen på 22 år. Han blev fundet druknet på Præstø strand ved den forladte båd.
Den 25. januar 1703: Christen Christensen Bilde bliver begravet 25 år gammel.
Den 28. juli 1703: Henrich Svendsen Ladefogeds barn bliver begravet 3 år gammel.
Den 20. oktober 1703: Mette, som er datter af Christen Ørum, bliver begravet 4 år gammel.
Den 14. januar 1704: Christian, som er søn af Johan Trejman Dreier, bliver begravet 1 uge gammel.
Den 27. marts 1704: Johanne, som er datter af Hans Holgersen Skomager, bliver begravet 5 år gammel.
Den 11. april 1704: Nicolaj Klocker får begravet sine børn, Helvig på 6 år og Anne Cathrine på 3 år, begge døde af småkopper.
Den 3. maj 1704: Kaptajn Christian Wilhelm Campherbet bliver begravet 42 år gammel. Han var kaptajn under det vester selandske regiment.
Den 12. november 1704: Anne Marie, som var datter af byfoged Hans Ejlertsen, bliver begravet 6 år gammel.
Den 8. december 1704: Elias Christophersen Sejer bliver begravet 54 år gammel.
Den 14. januar 1705: Søren Sørensen Ribe får begravet et dødfødt barn.
Den 21. januar 1705: Provsten, mag. Peder Winslou bliver begravet 69 år gammel.
Den 6. juli 1705: Anne Margrethe Vagner, som var gift med Jens Villadtsen, bliver begravet 62 år gammel.
Den 8. januar 1706: Christian Wilhelm Kampherbach begraves 11 måneder gammel.  
Den 8. januar 1706: Christian Johansen Treimand begraves 9 måneder gammel.
Den 7. april 1706: Niels Nielsen Bilde begraves 2 år og 4 måneder gammel.
Den 9. oktober 1706: Friderich Brandtsen af Præstø begraves 30 år gammel.
Den 18. marts 1708: Dorthe Christensdatter, som var gift med Hans Hansen Knegth, begraves 42 år gammel.
Den 29. december 1708: Maren Jensdatter, som var gift med Johan Gielf, begraves 44 år gammel.
Den 29. april 1709: Johan Treimand begraves 69 år gammel.
Den 1. februar 1719: Jacob Lysholm og Christopher Syv er forlovere, da Lysholms tjenestefolk, Rasmus Olsen og Mette Hansdatter bliver trolovet.
Den 24. februar 1719: Hans Martinussen og Andreas Crone er forlovere, da musketer Peter Jensen under Bühlovs kompagni bliver trolovet til Giertrud Knudsdatter.
Den 11. december 1719: Nathanael Benther, der har afsked som kvartermester fra oberst Schachs regiment, troloves til Margrethe Eliasdatter Sejer. Bevidnes af byfoged Søren Barchmand og Christopher Syv handskemager.
Den 28. december 1719: Christian Carl Stadelin troloves til enken Barbara Marie Eliasdatter Seyer. Hun var gift med Peder Madsen. Underskrift fra Christopher Sejer og R. Brønstorph. Sidstnævnte kaldes i teksten for Mag. Brunsterup i Lousted.
2 p Trin 1727: Hans Martinussen Eisenberg skrædder og Marie Mallene Jacobsdatter får døbt sønnen Peder Hansen Eisenberg. Else Lynge er gudmor, mens faddere er Jørgen Balling, Hans Lofrensen [Lorenzen] og Cidsel Holm.
7 p Trin 1727: Mathias Salomon skomager får døbt sønnen Iver Mathiasen Salomon. Margrethe Dam er gudmor. Faddere er Jens Veisman, Hans Hendrichsen, Peder Haard og Kirsten Falster.
22 p Trin 1727: Niels Christophersen og Cidsel Pedersdatter får døbt datteren Maren Nielsdatter. Maren Lahman og Anne Madsdatter er gudmødre. Hans Callehave og Erich Hansen er mandsfaddere.
Den 10. august 1736: Rytteren Lars Nielsen ved ritmester Barners kompagni troloves til Karen Nielsdatter.
Den 4. november 1737: Christen Rasmussen Possel er forlover, da Niels Bertelsen troloves til Cidsel Sørensdatter.
Den 5. december 1737: Rytteren Peter Mansvetus Roijan troloves til Margrethe Jensdatter.
Den 6. december 1737: Jens Hartmann troloves til Anne Margrethe Jacobsdatter. Lars Jensen Kragelund er forlover.
Den 14. december 1737: Niels Nielsen Gandorph troloves til enken Birthe Jensdatter.
Den 22. januar 1738: Jørgen Pedersen Holm er forlover, da Thomas Simonsen feldbereder troloves til Maren Hansdatter.
Den 6. april 1738: Curasier Andreas Mogensen troloves til Karen Christensdatter. Forlovere er Lars Christian og Henrich Kronberg.
4 p Trin 1738: Anders Brorsen troloves til Anne Nielsdatter, der er enke efter Peder Jensen. Forlovere er Hans Espensen og Johan Georg Bibler.
Den 24. januar 1749: Curasier Lars Larsen under major Kardorff troloves til Karen Pedersdatter. Forlovere er P. Dyhr og Jens Højstrup.
Den 17. marts 1749: Hans Olsen og Judith Jørgensdatter Holm troloves. Underskrevet af J. Hansteen og Jacob Maymand.
Den 18. april 1749: Peder Hansen Eisenberg troloves til Maren Hansdatter, som er enke efter Peder Aagaard. Forlovere er skomager Mathias Salomon og møller Hans Andersen.
Den 26. september 1749: Skrædder Hans Lorentzen Juller og Benditta Hansdatter af Præstø troloves. Hun er datter af Hans Glarmester. Forlovere er Mathias Svan og Hans Rasmussen.
Den 30. januar 1750: Enken efter Rasmus Krei troloves til Svend Nielsen Snedker. Underskrives af Hans Kallehauge.
Den 24. marts 1750: Jacob Maymand og Mathias Olsen Svan skriver under, da Friderich Poulsen troloves til Birthe Andersdatter, som er enke efter Oluf Gundersen.
Den 17. juli 1750: Johan Uldrich Danielsen Væver Smed troloves til Giertrud Margrethe Jensdatter, som er datter af Jens Weisman. Underskrives af Daniel Uldrich Swilef og Conrad Ludvig Slagter.
Den 5. marts 1751: Christoffer Larsen og Peder Ermandinger skriver under, da skibskarl Hans Larsen troloves til Dorthe Cathrine Frantzdatter.
Den 15. april 1752: Thomas Normand og Peder Mogensen skriver under, da Hans Olsen troloves til Karen Hansdatter, begge tjenestefolk hos hr. Sorterup.
Den 26. maj 1752: Møller Johan Dock troloves til Dorothea Catharina salige Chuurs. Forlovere er J. Frølundt og T. Fredelund.
Den 5. december 1753: Skomager Rasmus Gielf troloves til Birthe Søfrens. Forlovere er Michael Gielf og Mads Mortensen.
Den 5. februar 1754: Skomager Jens Nielsen Gandrup troloves til Inger Povelsdatter. Hans Kallehauge og Jens Nielsen skriver under.
Den 17. september 1754: Niels Gandrup og Niels Jørgensen af Præstø er forlovere, da matros Hans Hansen troloves til Sidsel Margrethe Cortsdatter.
Den 26. september 1755: Curassier Andreas Clausen ved major von Kardorphs kompagni troloves til Christence Andersdatter.
Den 21. februar 1756: Landsoldat Jens Christensen Blok troloves til Else Cathrine Pedersdatter. Forlovere er Peder Erichsen Leth og Peder Mogensen uden for byen.
Den 17. maj 1756: Skomager Henrich Hansen Kallehauge troloves til Anne Margrethe Hansdatter. Forlovere er Hans Kallehauge og Hans Jørgensen af Præstø.
Den 15. juni 1756: Kleinsmed Jørgen Thorsen troloves til enken Cathrine Margrethe Silkow. Forlovere er Rasmus Kier og Marthinus Kinsch.
Den 22. september 1756: Købmand Thomas Krarup troloves til Anne Marie Henrichsdatter Møller. Forlovere er J. P. Sorterup og Christopher Ermandinger.
Den 6. juli 1757: Curassier Peder Holm ved Moltkes kompagni troloves til Johanne Andersdatter. Forlovere er N. Dyhr og Anders Vorm.
Den 15. juli 1757: Johannes Petersen Ryde troloves til Anne Marie Christiansdatter. Forlovere er N. Dyhr og Rasmus Gelf.
Den 25. oktober 1757: Andreas Jacob Kok troloves til Lucie Boy. Hans Jørgensen og Hans Svan er forlovere.
Den 13. juli 1759: Byskriver Villum Ring bliver trolovet til Marie Villumsdatter. Forlovere er Hendrich Gielf og Rasmus Gielf.
Den 15. februar 1760: Hans Svan og Rasmus Gelf er forlovere, da feldbereder Jens Johansen bliver trolovet til Marie Henrichsdatter.
Den 15. august 1760: Cancellie-assessor Oluf Bruun bliver trolovet til Margaretha Friderica von Horn.
Den 12. august 1761: Snedkersvend Johan Philip Kaas bliver trolovet til Margrethe Nielsdatter. Forlovere er skomager Hans Hansen og Niels Jørgensen.
Den 10. april 1762: Skomager Anders Wejsman bliver trolovet til Margrethe Kierck, som er datter af Marthinus Kierck. Johan Danielsen og Marthinus Kierck er forlovere. NB: Hun er siden død.
Den 29. oktober 1762: Skomager Anders Weisman bliver trolovet til Margrethe Andersdatter, som er steddatter til Niels Jensen.
Den 11. november 1763: Dragon Christian Lund bliver trolovet til Anne Sophie Borritz. Forlovere er Johanne Ryde og Anton Heidervig.
Den 16. september 1778: Købmand Reeberg og hustru Birgitte Kirstine Stilling får døbt datteren Agathe Marie Reeberg.
16 p Trin 1778: Da Gartner ved Nysø, Bertel Jensen, får døbt sønnen Jens Bertelsen, er gudmødre hustruen til Daniel Bøhm og enken efter Jens Bilde. Faddere er Christian Skomager Smed, Hans Henrich Kallehauge og Morten Kallehauge.
Den 21. maj 1779: Da cancelliråd Andreas Badstuber får døbt datteren Marie Christine Badstuber, er gudmødre jomfru Kirstine Fielsted og madame sl. Fr. Stenner. Faddere er bl.a. krigsråd Fielsted, kontrollør Artmer og købmand Reeberg.
Den 8. juni 1779: Murmester Dehmel får en dødfødt datter.
Den 25. juni 1779: Hans Jørgen Jochumsen, snedkersvend, og Hans Henrich Kallehauge, skomagersvend, er faddere, da Hans Larsen og Ellen Larsdatter får døbt sønnen Christian Hansen. Petra Pedersdatter og Zille Erichsdatter er gudmødre.
5 p Trin 1779: Rytter Falle Jacobsen og Bodil Christensdatter får døbt datteren Anne Cathrine Fallesdatter. Faddere er Christopher Ringe, sadelmager Leje og skomagersvend Morten Kallehauge.
Den 5. juli 1779: Hans Gregersen Svitzer er fadder, da købmand Ole Rasmussen og Else Margrethe Stilling får døbt datteren Cathrine Marie Olsdatter.
7 p Trin 1779. Rytter Henrich Bruun får døbt datteren Dorthe Henrichsdatter Bruun, som dør før fremstilling i kirken.
Den 20. august 1779: Soldaten Alexander Kaslef og hustru Anne Sophie får døbt sønnen Arndt Frideric Alexandersen Kaslef. Madame Wessenhink er gudmor fulgt af madame Splidt.
Den 15. august 1800: Thomas Kaabe af Præstø troloves til enken Maria Magdalene Ditzel. Forlovere er Jacob Kaabe og P. Sørensen.
Den 21. september 1800: Johan Ernst F. Mumme [skrevet Mume] og Niels Peter Halling er forlovere, da muursvend Poul Rasmussen og Mette Jacobsdatter troloves.
Den 26. maj 1801: Sadelmager Peter Østerberg troloves til Karen Marie Fallesdatter. Forlovere er H. J. Hansen og Falle Jacobsen.
Den 24. juli 1801: Bager Johan Jochum Weiss [skrevet Weis] troloves til Karen Johanne Wilman. Forlovere er H. G. Ziervogel og J. Brodersen.
Den 1. december 1802: Skrædder Frederich Capion [måske Lapion?] og hustru Else Kirstine får sønnen Johan Friderich Capion. Madam Kaabe, dvs. Maria Magdalene Phiaff, er gudmor. Slagtersvend Niels Ringe er fadder.
Den 22. december 1802: Urmager Johan Lütz og Anne Rebekka Hjort får sønnen Johan Johansen Lütz. Madame Artmer, dvs. Dorthea Chatrine Holbeck, er gudmor, mens Bolle Monefeldt er fadder.
Den 7. januar 1803: Rebslager Johan Hendrich Wæber [Væber] og Kirstine Andersdatter får datteren Inger Margrethe Wæber. Gudmor er møllerkonen fra Lumby Mølle, madam Wæber.
Den 21. januar 1803: Bødker Valentin Jensen og Christiane Chors [Korz] får sønnen Jens Peter Valentinsen. Bødkerkone Olsen, dvs. nok Else Maria Hauerberg, er gudmor.
Den 23. januar 1803: Skomager Hans Jørgen Hellesen og Karen Madsdatter får døbt datteren Anna Kirstine Hansdatter Hellesen. Hustruen til brændevinsmand Jørgen Pedersen er gudmor.
Den 30. marts 1803: Prokurator Jens Ofvergaard og Cathrine Maria Nørager får døbt pigen Birgitta Kirstine Elisabeth Ofvergaard. Faddere er byfoged Adrian Werligh, Inspektør Artmer, købmand Worm og hr. Bolle Kronefeldt.
Den 4. maj 1803: Byfoged Adrian Werligh og Hanne Pjeis får døbt datteren Hendriette Claudine Fridericha Werligh. Madame R. R. Worm er gudmor. Faddere er Jens Ofvergaard, Kornerup, løjtnant Radstuber og bødker Hans Olsen.
Den 8. maj 1803: Skomager Johan Rodian [skrevet Rhodian] og Birte Catrine Monemann [skrevet Vordmann] får døbt datteren Edel Maria Rodian. Urmagerkone Anna Rebekka Lutz er gudmor. Faddere er skræddersvend Peder Rhodian, skomagersvend Hendrich Rhodian, bagersvend Niels Ringe og skomager Niels Kjøge.
Den 18. april 1839: Skræddermester Georg Heinrich Bode og Johanne Marie Wegener af Præstø får døbt sønnen Georg Adolph Bode. Drengen dør før fremstilling i kirken.
Den 23. maj 1839: Købmand Hans Peter Lundstein og Maren Dorothea Ringe af Præstø får døbt sønnen Harald Theodor Lundstein. Drengen dør før fremstilling i kirken.
Den 1. juni 1924: Arbejdsmand Josef Piwiecki og hustru Jadwiga Lislak får døbt sønnen Stanislaus Josef Piwiecki.
Den 10. august 1924: Købmand Elisius Pedersen Sillehoved og hustru Ellen Margrethe Olsen får døbt sønnen Børge Sillehoved.

Forskellige folk, der var i Skibinge kirke

Folk fra Smidstrup Hovgårde
3. pinsedag 1691: Hans Jørgensen af Smidstrup Hovgårde får døbt sønnen Hemming Hansen.
3. pinsedag 1692: Jens Lauritzen af Smidstrup Hovgårde får døbt datteren Karen Jensdatter. Fadder fra Smidstrup Hovgårde er: Anna Pedersdatter, Jens Olufsen, Hans Nielsen, Citzel Hemmingsdatter og Anna Rasmusdatter.
4 p Epiph 1724: Anne, som er gift med Hans Andersen af Smidstrup Hovgårde, er gudmor, da Rasmus Rasmussen får døbt sønnen Herman Rasmussen.
Den 7. maj 1724: Niels Pedersen af Smidstrup Hovgårde er fadder, da Peder Sørensen af Skibinge får døbt sønnen Søren Pedersen.
Den 18. marts 1725: Da Rasmus Rasmussen af Smidstrup Hovgårde får døbt sønnen Niels Rasmussen, er følgende fra Smidstrup Hovgårde: Margrethe Nielsdatter er gudmor. Faddere er Hemming Povelsen, Jørgen Hansen og Kirsten Povelsdatter.
Fer 2 Nativ 1741: Hans Pedersen Haumand og Maren Andersdatter af Smidstrup Hovgårde får døbt sønnen Jens Hansen Haumand. Faddere er Oluf Gundersen, Jørgen Hermandsen, Niels Klandt og Kirsten Kuld.
Fest Mich 1747: Rasmus Olsen Kiøge og Else Thomasdatter af Smidstrup Hovgårde får døbt sønnen Ole Rasmussen Kiøge. Maria, som er gift med Hans Brandt, er gudmor, mens Hans Kiøge er fadder.
5 p Trin 1750: Husmand Hans Pedersen og Maren Andersdatter af Smidstrup Hovgårde får døbt datteren Mette Cathrine Hansdatter. Birte, som er gift med Fridrich Maiman er gudmor.
23 p Trin 1750: Jens Pedersen Kuld og Inger Pedersdatter af Smidstrup Hovgårde får døbt datteren Birte Jensdatter Kuld. Kirsten, som er gift med Rasmus Nielsen, er gudmor.
Den 19. november 1766: Gårdmand Hans Pedersen af Smidstrup Hovgårde troloves til Cidsel Nielsdatter af Egebjerg. Lars Hansen og Peder Olsen er underskrivere.
Den 2. juni 1793: Jens Andersen af Smidstrup Hovgårde er fadder, da Mogens Jensen og Ane Marie Jørgensdatter i Egebjerg i Skibinge sogn får døbt datteren Mette Mogensdatter.
Den 28. juli 1793: Christian Pedersens hustru af Smidstrup Hovgårde er gudmor, da husmand Jens Pedersen og Ellen Larsdatter af Skibinge Skovhuse får døbt sønnen Lars Jensen.

Folk fra Vordingborg
Sexagesima 1693: Dorothea Rasmusdatter af Oringborg [Vordingborg] troloves til Jens Jacobsen af Skibinge. Hendes bror, Lauritz Rasmussen, er forlover for hende.
Den 22. juni 1710: Peder Povelsen af Vordingborg er fadder, da Hans Skomager af Skibinge får døbt datteren Kirsten Hansdatter. Jørgen Christophersens hustru, Bodil af Skibinge, er også fadder.

Folk fra Oregaard og Kastrup sogn
Den 4. juni 1770: Kirsten Pedersdatter, som er gift med Albert Pedersen af Oregaard, er gudmor, da Rasmus Pedersen og Maren Hansdatter får døbt datteren Karen Rasmusdatter.

Folk fra Sværdborg sogn
Den 21. marts 1731: Oluf Nielsen af Sværdborg troloves til Karen Larsdatter af Endegårde, der er enke efter Niels Hemmingsen.
1. advent 1732: Ingvor Pedersen af Sværdborg er fadder, da Oluf Nielsen Dyr og Karen Larsdatter af Endegårde får døbt sønnen Niels Olufsen Dyr.

Folk fra Ørslev
Epiph 1691: Jens Olufsen af Ørslev troloves til Kirsten Olufsdatter af Endegaarde.

Folk fra Lundby
21 p Trin 1750: Karen Christens af Lundby er gudmor, da Andreas Brorsen og Kirsten Jensdatter får døbt datteren Cidsel Andresdatter.
Den 21. november 1764: Christopher Hallifas af Lundby er forlover, da smeden af Faksinge, Jep Hemmingsen, troloves til Cidsel Hansdatter, som er enke efter Lars Jensen af Skibinge. Anders Johansen af Skibinge er den anden forlover.
Den 20. februar 1793: Hustruen på Lundby Mølle er gudmor, da husmand Anders Larsen og Kirsten Espensdatter i Endegårde får døbt datteren Ane Marie Andersdatter. Albreth Pedersen er fadder.

Folk fra Grumløse og Udby sogn
1. advent 1732: Jens Nielsen af Grumløse er fadder, da Oluf Nielsen Dyr og Karen Larsdatter af Endegårde får døbt sønnen Niels Olufsen Dyr.
Den 27. november 1765: Ungkarl Oluf Christensen af Udby troloves til enken Anna Andersdatter af Skibinge.
Den 18. januar 1767: Tønnis Petersen af Udby er forlover, da landsoldat Jørgen Sørensen troloves til Else Jephtasdatter af Skibinge. Christian Nielsen Smed af Skibinge er den anden forlover.
Den 30. november 1813: Husmand Jens Larsen af Grumløse troloves til enken Kirsten Jensdatter af Smidstrup Hovgaarde. Husmand Rasmus Olsen af Grumløse er forlover sammen med husmand Peder Pedersen af Skibinge sogn.

Folk fra Stenstrup og Rønnebæk sogn
9 p Trin 1692: Citzel Pedersdatter og Ole Mogensen af Stenstrup er faddere, da Anders Rasmussen af Skovhuse i Skibinge sogn får døbt datteren Karen Andersdatter.
Jubilate 1735: Kirsten, som er gift med Niels Jørgensen af Stenstrup, er gudmor, da Friderich Paulsen Maymand og Boel Rasmusdatter af Bønsvig i Jungshoved sogn får døbt datteren Anne Friderichsdatter. Faddere er Oluf Egebierg, Oluf Nielsen Skipper, Oluf Rasmussen, Rasmus Haugaard og Jacob Engel Ladefoged.
Judica 1741: Niels Jørgensens kone, Mette i Stenstrup, er gudmor, da Johan Rasmussen og Barbara Thomasdatter i Nørre Smidstrup får døbt sønnen Thomas Johansen.

Folk fra Nysø og Præstø sogn
Septuagesima 1691: Margrethe Sørensdatter af Præstø er gudmor, da Christen Andersen i Endegården får døbt datteren Citzel Christensdatter.
3. pinsedag 1691: Margrethe Albrechtsdatter af Præstø er gudmor, da Hans Jørgensen af Smidstrup Hovgårde får døbt sønnen Hemming Hansen. Hans Hemmingsen og Maren Hemmingsdatter er faddere.
11 p Trin 1691: Jørgens enke af Præstø, Anne Cathrine, er gudmor, da Anders Johansen af Skibinge får døbt sønnen Johan Andersen. Anders Olufsen og Anders Hansen er faddere.
Den 20. juli 1692: Peder Rasmussen af Præstø bliver trolovet til Citze Eliasdatter af Tubæk Mølle.
21 p Trin 1692: Anna Catrine, som er enke efter Jørgensen af Præstø er gudmor, da Hans Jørgensen Rytter af Skibinge får døbt sønnen David Hansen. Christian Koch er fadder.
2. advent 1692: Margrethe Albretsdatter og Birgitte Sørensdatter af Præstø er faddere, da Christian Koch af Skibinge får døbt sønnen Johan Christian Christiansen Koch.
10 p Trin 1693: Peder Olufsen Kold af Præstø troloves til Cathrine Pedersdatter af Endegaarde.
Septuagesima 1694: Niels Christensen Bilde af Præstø bliver trolovet til Birgitte Jensdatter. Deres bryllup stod i Præstø.
Den 29. marts 1710: Niels Kudsk på Nysø udlægges til barnefar, da Giertrud Olsdatter føder et dødfødt barn.
Den 12. marts 1724: Karen Sørensdatter af Nysø er gudmor, da Jens Mogensen af Skibinge får døbt sønnen Hans Jensen.
Den 26. marts 1724: Karen Hansdatter fra Præstø er gudmor, da Mads Larsen af Skibinge får døbt sønnen Friderich Madsen.
Den 9. juli 1724: Maren Christensdatter og Maren Rolandsdatter fra Nysø er gudmødre, da Jacob Grib i Skibinge får døbt tvillingerne Anne og Berte Jacobsdatter Grib.
Den 17. december 1724: Søren Olsen af Nysø og Ellen Balsersdatter af Skibinge er faddere, da Lars Madsen får døbt sønnen Rasmus Larsen.
Den 3. april 1725: Mette, som er gift med Peder Mortensen i Præstø, er gudmor, da Rasmus Eskildsen får døbt datteren Johanne Rasmusdatter.
Qvasimodo 1728: Madame Hedvig Lorentsdatter af Præstø er gudmor, da Jens Mogensen og Bodil Mortensdatter i Skibinge får døbt datteren Maren Jensdatter.
Lætare 1729: Christen Pedersen af Præstø troloves til enken efter Oluf Hemmingsen Dyr, nemlig Margrethe Hansdatter.
23 p Trin 1729: Lisbeth Rasmusdatter på Nysø er gudmor, da Christen Rytter og Else Pedersdatter i Skibinge får døbt sønnen Oluf Christensen. Anne Dyer er fadder.
Fer 2 Pasch 1730: Peder Mortensens hustru i Præstø, Mette, er gudmor, da Rasmus Eschildsen og Cidsel Mogensdatter får døbt datteren Maren Rasmusdatter.
Dom Miseric 1730: Da Christen Olufsen Kudsk på Nysø får døbt datteren Anne Margrethe Christensdatter, er jomfru Charlotte Voigt gudmor. Faddere er Poul Hemmingsen, Christian Olufsen, Lisbeth Fosberg og Lisbeth Jørgensdatter.
Den 21. marts 1731: Hans Andersen Møller og Jørgen Pedersen Skipper af Præstø er forlovere, da Oluf Nielsen af Sværdborg troloves til Karen Larsdatter af Endegårde, der er enke efter Niels Hemmingsen.
Jubilate 1731: Ladepigen Maren Christensdatter på Nysø er gudmor, da Jens Hansen og Birthe Espensdatter i kirkeladen får døbt sønnen Peder Jensen.
3 p Pasch 1732: Anne Margrethe Christensdatter på Nysø er gudmor, da Oluf Krog og Maren Larsdatter får døbt datteren Luzie Olufsdatter Krog. Lars Ebbesen og Niels Johansen er faddere.
Jubilate 1732: Mads Kudsk på Nysø er fadder, da Andreas Andreasen og Cidsel Hansdatter får døbt sønnen Oluf Andreasen. Lisbeth Rasmusdatter Fosberg er gudmor. Andre faddere er Johan Christopher Sneiderin, Poul Hemmingsen, Niels Johansen og Maren Hemmingsdatter.
Cantate 1732: Anniche Jullers fra Præstø er gudmor, da Jens Christensen, som er løbet fra sin gård i Allerslev, og Ellen Mortensdatter, som er flyttet til Skibinge, får døbt datteren Anne Jensdatter. Sophie Harens er fadder.
Rogate 1732: Kirsten, som er gift med Anders Væver i Præstø, er gudmor, da Christen Bilde og Alborg Hansdatter i Nørre Smidstrup får døbt datteren Maren Christensdatter Bilde.
21 p Trin 1733: Elisabeth Rasmusdatter på Nysø er gudmor, da husmand Rasmus Jacobsen og Elisabeth Nielsdatter i Skibinge får døbt datteren Sophie Rasmusdatter. Birthe og Maren Madsdatter er faddere.
4. advent 1733: Hans Ladefoged på Nysø er fadder, da Christen Olsen og Else Erichsdatter i Skibinge får døbt datteren Karen Christensdatter. Tønnis Muurmester er blandt fadderne.
Judica 1735: Johan Hess, borger og bager af Præstø, troloves til Lisbeth Andersdatter Bøgsted, som er på skovridder Zeidlers gård i Endegårde. Jeppe Bertelsen og Andreas Hansen er forlovere.
2 p pasch 1747: Peder Munch på Nysø er fadder, da Poul Mortensen og Anna Cicilia Andersdatter får døbt datteren Christiana Poulsdatter. Jomfru Birthe Marie Hee er gudmor, mens faddere er mons. Carl Lindam og jomfru Hedvig Buckhard.
Sexagesima 1748: Peder Mortensens hustru i Præstø er gudmor, da husmand Oluf Rasmussen og Anne Larsdatter får døbt datteren Maren Olufsdatter.
Remini 1749: Lucie Bøg i Præstø er gudmor, da Niels Nielsen Klant og Maren Pedersdatter i Skovhuse får døbt sønnen Jens Nielsen Klant. Christen Klant og Kirstine Svan er faddere.
Fest Omnium Sanct 1750: Hans Lorentzen Juller Skrædder og Benditta Hansdatter af Præstø får døbt datteren Anne Judithe Hansdatter Juller. Kirsten, som er gift med Oluf Rasmussen, er gudmor.
Den 26. oktober 1766: Niels Jørgensen Skomager i Præstø er forlover, da ungkarl Rasmus Pedersen, Oluf Hansens bror, troloves til enken Maren Hansdatter af Skovhuse. Christen Nielsen i Skovhuse er den anden forlover.
Den 21. februar 1767: Skipper Niels Pedersen i Præstø er forlover, da matros Niels Jensen troloves til Karen Andersdatter ved kongelig tilladelse, da parret er næstsøskendebørn. Anders Hansen af Skibinge er den anden forlover.
Den 5. marts 1769: Kirsten Pedersdatter, som tjener hos Hans Møller i Præstø, troloves til enkemanden Albrecht Pedersen af Skibinge. Mads Madsen og Ole Hansen af Endegårde er forlovere.
Den 22. juni 1770: Jens Joensen af Præstø er forlover, da Peder Hansen af Mern sogn troloves til Sophie Andersdatter, der er enke efter Lars Hansen af Egebjerg. Ole Hansen af Skibinge Skovhuse er den anden forlover.
Den 29. juli 1770: Tjenestepigen Cidsel Hansdatter hos Hans Espensen i Præstø er del-gudmor, da møllersvend Morten Hansen og Maren Pedersdatter af Skibinge får døbt sønnen Hans Mortensen.
Den 25. november 1770: Madam Petersen nu Nørager [Ane Kirstine Nørager] er gudmor, og Phillip Lunge og Mons. Petersen af Præstø er faddere, da Niels Christensen og Maren Hansdatter af Skibinge får døbt sønnen Søren Nielsen.
Den 23. december 1770: Maren Jørgensdatter tj: mr. Petersen af Præstø er gudmor, da soldat Povl Jørgensen og Else Andersdatter af Skibinge får døbt sønnen Anders Povlsen.
12 p Trin 1774: Christopher Bagers tjenestepige af Præstø, Cille, er fadder, da gårdmand Niels Olsen i Skibinge får døbt datteren Inger Marie Nielsdatter.
Den 30. juni 1793: Kirsten Andersdatter af Præstø er gudmor, da husmand Niels Jensen og Mette Kathrine Hansdatter i Skibinge får døbt datteren Mette Kirstine Nielsdatter.
Den 8. september 1793: Ellen Svendsdatter af Præstø er gudmor, da Andreas Christensen Bille og Ane Pedersdatter i Skibinge får døbt datteren Birthe Andreasdatter Bille.
Den 19. november 1797: Bødkersvend Hans Ditlevsen hos Valentin Olsen af Præstø bliver trolovet til Lisbet Mortensdatter af Skibinge.
Den 25. september 1798: Skomager Terkel Hellesen af Præstø er forlover, da ungkarl Lars Poulsen og Kirsten Jeppesdatter af Skovhuse i Skibinge sogn bliver trolovet. Jeppe Hansen af Skovhuse, som er pigens far, er den anden forlover.
Den 3. oktober 1812: Arbejdskarl Hans Nois af Præstø troloves til Christiane Pedersdatter af Skibinge. Forlovere er Peder Hendrichsen Smed i Præstø og gårdmand Peder Hendrichsen af Ammendrup.
Den 19. marts 1813: Hans Andersen Rygter på Nysøgaard er forlover, da ungkarl Hans Peter Nielsen troloves til Maren Hansdatter fra ? by. Indsidder Niels Jensen i Skibinge er den anden forlover.
Den 4. november 1813: Sidse Pedersdatter af Præstø troloves til ungkarl Anders Rasmussen af Skibinge. Skomagermester E. Hansen er forlover for hende, mens gårdmand Niels Sørensen af Skibinge er den anden forlover.
Den 16. juni 1820: Ungkarl Niels Rasmussen af Præstø vies til Ane Cathrine Christiansdatter af Skibinge Hestehave.
Den 12. november 1843: Pigerne Margrethe Hansdatter og Kirsten Pedersdatter af Præstø er gudmødre, mens ungkarl Christen Poulsen af Præstø er fadder, da husmand Ole Pedersen og hustru Maren Nielsdatter i Skibinge præstehus får døbt sønnen Peder Pedersen.
Den 26. december 1843: Pigen Christine Lund af Præstø er gudmor, da væver Lars Hansen og hustru Maren Frederiksdatter i Skibinge får døbt sønnen Frederik Larsen.
Den 1. februar 1874: Pigerne Kirsten Jacobsen og Inger Poulsen af Præstø er faddere, da Jacob Jacobsen og Maren Poulsen af Endegårde får døbt datteren Maren Sofie Jacobsen.

Folk fra Sageby, Sandvig og Mern sogn
Den 28. februar 1725: Bodil, som er gift med Rasmus i Sandvig, er gudmor, da Jens Olsen får døbt datteren Kirsten Jensdatter.
Den 5. marts 1749: Møllerens kone fra Mern er fadder, da degnen Peder Husum og Maria Thomædatter får døbt sønnen Lars Pedersen Husum.
Den 3. februar 1769: Matthias Matthiasen af Mern er forlover, da Kirsten Mathiasdatter troloves til enkemanden Peder Arntsen af Skibinge. Oluf Johansen i Skibinge er den anden forlover.
Den 22. juni 1770: Peder Hansen af Mern sogn troloves til Sophie Andersdatter, der er enke efter Lars Hansen af Egebjerg.
Den 5. september 1773: Boe Sørensens hustru, Kirsten, fra Sageby er gudmor sammen med hustruen til Rasmus Kjøge i Sageby, da Jeppe Hansen og Gjertrud Hemmingsdatter i Skovhuse får døbt sønnen Hans Jepsen [eller Ibsen]. I 1749 er der en skibskarl Rasmus Kjøge og Else Thomædatter i Skibinge, som får sønnen Hans Rasmussen Kjøge.
Den 12. september 1773: Anne Ingvorsdatter i Sageby, som er søster til moren, er gudmor, da Maren og Johan Halling får døbt sønnen Johan Johansen Halling.
21 p Trin 1774: Kirsten, som er gift med Peder Hansen i Sageby i Mern sogn, er gudmor, da husmand Jacob Hansen Lerke får døbt sønnen Hans Jacobsen Lerke.
Den 8. september 1820: Ane Jensdatter fra Nørre Mern vies til ungkarl Peder Pedersen fra Nysøhuset. Husmand Jens Andersen af Nørre Mern er forlover for Ane.
Den 15. juli 1821: Ungkarl Anders Hansen af Sønder Mern troloves til Christiana Jensdatter, som er enke efter Niels Pedersen i Skibinge.
Den 29. oktober 1843: Gårdbruger Maren Jensdatter af Mern er del-gudmor, da indsidder Lars Olsen og hustru Bodil Jensdatter i Egebjerg får døbt sønnen Hans Olsen.

Folk fra Lekkende, Rødstofte, Skovhuse og Øster Egesborg sogn
16 p Trin 1692: Otte Jensen af Lekkende troloves til Anna Jacobsdatter af Skovhuse.
18 p Trin 1694: Mette Hansdatter af Skovhuse troloves til Michel Andersen af Skibinge.
2 p Trin 1746: Degnekonen i Øster Egesborg er fadder, da degnen Peder Husum i Skibinge får døbt sønnen Thomas Pedersen Husum. Madam Frik er gudmor, mens faddere er skovridder Christen Carlsen, Jacob Schrich samt hustruen til Jacob Engel.
2 p Trin 1779: Anne Olsdatter, som er gift med Johan Christensen af Skovhuse i Øster Egesborg sogn, er gudmor, da Jeppe Jensen får døbt sønnen Lars Jepsen.
4 p Trin 1780: Anne Christensdatter af Vallebo [Vallebohuset] i Øster Egesborg sogn er gudmor, da gårdmand Christopher Christensen og Malene Fransdatter af Skibinge får døbt datteren Inger Christophersdatter.
Den 7. januar 1816: Peder Torkildsen af Øster Egesborg er fadder, da husmand Hans Larsen og Sidse Torkildsdatter af Skibinge får døbt sønnen Lars Hansen.
Den 26. december 1843: Marie Frederiksdatter af Lekkende er del-gudmor, da væver Lars Hansen og hustru Maren Frederiksdatter i Skibinge får døbt sønnen Frederik Larsen.
Den 14. september 1873: Tjenestepige Grethe Jensen hos gårdmand Jens Olsen af Skovhuse er fadder, da husmand Niels Rasmussen og Bodil Nielsen af Skovhuse får døbt datteren Maren Kirstine Rasmussen.
Den 4. marts 1874: Bestyrer Rasmus Nielsen og hustru af Rødstofte er faddere, da gårdmand Mads Jørgensen og Birthe Nielsen i Skibinge får døbt datteren Johanne Marie Jørgensen.

Folk fra Dyrlev, Faksinge, Hastrup og Beldringe sogn
Den 12. december 1706: Studiosus Peder Povelsen på Beldringe Gods er fadder, da Hans Andersen Skomager får døbt sønnen Anders Hansen. Morten Povelsens hustru er gudmor.
Epiph 1732: Hans Nielsen af Dyrlev i Beldringe sogn troloves til Karen Pedersdatter, som er enke efter Jørgen Hansen. Trolovelsen er overstreget og gennemføres ikke af den ene eller anden grund.
Den 12. oktober 1733: Hans Andersen af Dyrlev i Beldringe sogn er forlover, da Mads Jensen af Dyrlev troloves til Maren Andersdatter. Den anden forlover er Anders Nielsen af Skibinge.
Den 21. november 1764: Smeden i Faksinge, Jep Hemmingsen, troloves til Cidsel Hansdatter, der er enke efter Lars Jensen af Skibinge.
Den 13. maj 1770: Jeppe Smed af Faksinge er fadder, da Anders Hugger og Kirsten Pedersdatter af Skibinge får døbt sønnen Anders Andersen Hugger. Anne Pedersdatter, som er gift med Jørgen Pedersen af Skibinge, er gudmor.
Den 4. november 1770: Anders Jørgensen og Christopher Melchiorsen af Dyrlev er forlovere, da ungkarl Peder Andersen troloves til Cidsel Pedersdatter.
Den 30. oktober 1793: Jens Christensens hustru af Faksinge er gudmor, da husmand Erik Pedersen og Karen Andersdatter i Skibinge får døbt datteren Karen Eriksdatter.
Den 4. juli 1821: Gårdmand Ole Sørensen af Dyrlev er forlover, da ungkarl Peder Olsen af Hastrup i Beldringe sogn troloves til Karen Nielsdatter af Skibinge.

Folk fra Kræmmervænge, Stensby og Kalvehave sogn
2 p Trin 1706: Jacob Olsen af Kræmmervænge er fadder, da Niels Larsen af Skibinge får døbt datteren Karen Nielsdatter.
Den 14. februar 1731: Lars Hemmingsen Smid af Stensby troloves til Anne Marie Geertsdatter af Endegårde. Forlovere er Hendrich Didrich Belker og Serelling? Nielsen.
Qvasimodo 1747: Karen Hansdatter i Kalvehave er gudmor, da Korporal Christian Poul Staalling og Gundil Olufsdatter i Skibinge får døbt sønnen Poul Christiansen Staalling.
Den 8. oktober 1815: Gårdmand Jens Nielsen [eller Hans Nielsen] af Balle i Kalvehave sogn er fadder, da gårdmand Rasmus Pedersen og Mette Rasmusdatter i Skibinge får døbt sønnen Rasmus Rasmussen.

Folk fra Ambæk, Bønsvig, Roneklint, Stavreby, Øen Smidstrup og Jungshoved sogn
4. advent 1692: Anders Tydsk af Roneklint er fadder, da Niels Didrichsen af Skovhuse i Skibinge sogn får døbt datteren Anne Nielsdatter.
Den 9. marts 1710: Peder Pedersen af Stavreby er fadder, da Povel Mogensen af Smidstrup Hovgårde får døbt datteren Anne Povelsdatter. Hermand Hansen, Peder Christensen og Maren Christensdatter af Endegårde er også faddere.
Den 15. februar 1711: Anne Rasmusdatter af Bønsvig er gudmor, da Rasmus Sørensen af Skibinge Skovhuse får døbt datteren Birthe Rasmusdatter. Jacob Andersen, Hans Sørensen og Anne Egebierg af Skibinge er faddere.
Den 1. november 1725: Karen Hemmingsdatter af Ambæk er fadder, da Peder Nielsen af Skovhuse i Skibinge sogn får døbt datteren Bodil Pedersdatter.
21 p Trin 1735: Oluf Hemmingsen af Ambæk troloves til Hans Tønnesens enke i Skibinge skovhuse. Forlovere er Anders Pedersen og Gabriel Hansen Krog.
2 p Epiph 1751: Ane, som er gift med Niels Jensen af Ambæk, er gudmor, da Peder Rasmussen og Maren Nielsdatter af Endegårde får døbt sønnen Rasmus Pedersen. Oluf Nielsen Dyr og Anders Dyr er blandt fadderne.
Den 23. februar 1770: Peder Nielsen af Roneklint er forlover, da enkemand Ole Jensen troloves til Anne Olsdatter Smed af Skibinge Skovhuse.
Den 1. april 1770: Niels Jensen og Rasmus Rasmussen af Ambæk er faddere, da Rasmus Olsen af Skibinge får døbt datteren Kirsten Rasmusdatter. Mette Andersdatter, som er gift med Peder Jensen af Skibinge, er gudmor.
Den 3. juli 1770: Niels Jensen af Ambæk er forlover, da ungkarl Jeppe Hansen af Skibinge troloves til Cidsel Olsdatter, som er enke efter Anders Olsen af Skibinge Skovhuse. Ole Rasmussen Skov af Skibinge er den anden forlover.
25 p Trin 1774: Else Nielsdatter af Roneklint er gudmor, da Niels Rasmussen og Maren Hemmingsdatter i Skibinge får døbt datteren Bodil Nielsdatter.
10 p Trin 1779: Peder Nielsens hustru af Stavreby er gudmor, da Rasmus Nielsen og Anne Olsdatter af Smidstrup Hovgårde får døbt datteren Cidse Rasmusdatter.
Den 1. december 1779: Niels Skovkilde [skrevet Skovkille] af Roneklint er fadder, da gårdmand Rasmus Olsen og Karen Pedersdatter får døbt datteren Mette Rasmusdatter.
Den 25. august 1793: Sidse Rasmusdatter af Ambæk er gudmor, da husmand Niels Rasmussen og Maren Hemmingsdatter får døbt datteren Ane Margrethe Nielsdatter.
Den 30. juli 1797: Enkemand Lars Hansen af Bønsvig i Jungshoved sogn troloves til Mette Olsdatter af Skibinge sogn. Forlovere er Jacob Pedersen af Bønsvig og Johan Johansen af Skibinge.
Den 2. marts 1798: Rasmus Johansen af Bønsvig er forlover, da enkemand Christen Jørgensen af Endegårde bliver trolovet til Sidse Olsdatter af Endegårde.
Den 1. december 1813: Enken Kirsten Larsdatter af Ambæk i Jungshoved sogn troloves til husmand Ole Larsen af Egebjerg.
Den 24. november 1820: Ungkarl Jakob Nielsen af Øen Smidstrup vies til Karen Mogensdatter af Egebjerg. Husmand Niels Arentsen af Øen Smidstrup er forlover for Jakob.
Den 29. oktober 1843: Mads Thomsen af Øen Smidstrup er fadder, da indsidder Lars Olsen og hustru Bodil Jensdatter i Egebjerg får døbt sønnen Hans Olsen.
Den 26. november 1843: Peder Olsen af Roneklint er fadder, da husmand Ole Olsen og hustru Maren Nielsdatter af Skovhuse får døbt sønnen Niels Olsen.
Den 14. september 1873: Indsidder Ole Nielsen i Roneklint er fadder, da husmand Niels Rasmussen og Bodil Nielsen i Skovhuse får døbt datteren Maren Kirstine Rasmussen.

Folk fra Ammendrup, Rekkende, Tjørnehoved, Gederød, Ugledige, Kragevig og Allerslev sogn
13 p Trin 1691: Peder Møller af Allerslev er fadder, da Lauritz Skomager i Skibinge får døbt sønnen Niels Lauritzen. Jens Jacobsen og Peder Jacobsen af Skibinge er også faddere.
Lætare 1692: Mette Ring i Allerslev er gudmor, da Peder Friis i Skibinge får døbt datteren Else Pedersdatter Friis. Ole Ring [Oluf Ring] af Allerslev er fadder.
4. advent 1692: Hans Pedersens hustru af Rekkende er fadder, da Niels Didrichsen af Skovhuse i Skibinge sogn får døbt datteren Anne Nielsdatter.
Den 29. maj 1710: Rasmus Pil af Allerslev er fadder, da Christen Jensen af Skibinge får døbt sønnen Niels Christensen. Lars Rasmussen og Hans Espensen af Skibinge er faddere.
Den 18. marts 1725: Kirsten Andersdatter af Ammendrup er gudmor, da Johan Andersen af Skibinge får døbt sønnen Niels Johansen.
Den 8. april 1725: Anders Snedker af Ammendrup er fadder, da Mogens Snedker af Skibinge får døbt datteren Kirsten Mogensdatter.
Den 27. maj 1725: Ellen Rasmusdatter af Allerslev er fadder, da Ellen Christensdatter af Skibinge får døbt sin uægte datter for Giertrud Pedersdatter.
19 p Trin 1728: Hans Madsen i Ammendrup er fadder, da Søren Olsen husmand og Anne Olsdatter i Skibinge får døbt datteren Karen Sørensdatter.
Den 2. september 1728: Jens Christensen af Allerslev troloves til ? Mortensdatter. Forlovere er ? Olsen og Peder Jensen.
24 p Trin 1730: Jens Christensens kone i Allerslev, Ellen, er gudmor, da Hans Jensen og Ellen Mogensdatter i Skibinge får døbt datteren Johanne Hansdatter. Den eneste fadder er Bodil Hansdatter.
Circum 1731: Rasmus Hansen af Tjørnehoved troloves til Anne Andersdatter, der er enke efter Peder Larsen Rytter i Skibinge. Forlovere er Jens Hansen af Allerslev og Hans Tomesen af Skibinge.
13 p Trin 1731: Kirsten, som er gift med Niels Væver i Ammendrup, er gudmor, da Thomas Bouman Handskemager får døbt datteren Karen Thomasdatter Bouman. Rasmus Holbech er en af fadderne.
21 p Trin 1731: Oluf Hansen af Rekkende troloves til Sophie Jensdatter af Endegårde. Peder Jensen Kuld og Lars Jensen skriver under som forlovere.
24 p Trin 1731: Jens Piel [Piil] af Ugledige er fadder, da Niels Rasmussen og Anne Pedersdatter i Skibinge får døbt sønnen Peder Nielsen. Hans Espensens datter, Bodil Hansdatter, er gudmor.
27 p Trin 1731: Bodil, som er gift med Peder Rasmussen i Kragevig, er gudmor, da husmand Hans Hemmingsen og Marie Olufsdatter i Nørre Smidstrup får døbt datteren Anne Hansdatter. Rasmus Holbech og Rasmus Gundesen er faddere.
Cantate 1732: Jens Christensen, som er løbet fra sin gård i Allerslev, og Ellen Mortensdatter, som er flyttet til Skibinge, får døbt datteren Anne Jensdatter.
Oculi 1735: Claus Jacobsen af Ammendrup er forlover, da Oluf Larsen troloves til Oluf Krogs enke, Maren Larsdatter. Hans Andersen er den anden forlover.
Jubilate 1742: Maren Ebbesdatter fra Rekkende er gudmor, da Anders Ebbesen og Ingeborg Nielsdatter i Skovhusene får døbt datteren Maren Andersdatter.
Den 4. juli 1748: Karen, som er hustru til Andres i Ammendrup, er gudmor til den ene tvilling, da gårdmand Oluf Johansen og Maren Michelsdatter i Skibinge får døbt tvillingerne Peder Olufsen og Cidsel Olufsdatter. Hustruen, Maria Thomædatter, til den lokale degn, Peder Husum, er den anden gudmor.
Den 22. maj 1768: Enkemand Jens Pedersen af Tjørnehoved troloves til Lars Krogs enke i Skibinge, Else Mortensdatter. Forlovere er gårdmand Hans Svan af Tjørnehoved og Berthel Hansen af Skibinge.
Den 12. juli 1770: Husmændene Hans Larsen Grib og Mads Larsen Grib af Allerslev er forlovere, da deres søster, enken Anne Larsdatter Grib af Skibinge, troloves til enkemanden Ole Christensen. Note: Hun eller han? er død.
Den 29. juli 1770: Lars Pedersen af Tjørnehoved er fadder, da møllersvend Morten Hansen og Maren Pedersdatter af Skibinge får døbt sønnen Hans Mortensen.
Den 2. december 1770: Gårdmændene Ole Eegebjerg og Peder Larsen af Allerslev er faddere, da Jacob Hansen i Endegårde får døbt sønnen Lars Jacobsen.
Den 13. februar 1774: Johanne Pedersdatter, som er gift med Lars Kuld i Tjørnehoved, er gudmor, da Morten Hansen og Maren Pedersdatter i Skibinge får døbt datteren Maren Mortensdatter.
Den 20. februar 1774: Peder Hansen i Ammendrup er fadder, da Hans Frik og Sophie Sørensdatter i Skibinge får døbt sønnen Peder Hansen Frik.
1 p Trin 1774: Anne Larsdatter fra Gederød i Allerslev sogn er gudmor, og hun er barnets moster, da smeden Lars Andersen og Mette Olsdatter i Endegårde får døbt datteren Inger Marie Larsdatter.
23 p Trin 1774: Hustruen til Elias i Allerslev er gudmor, og Peder Pedersen af Tjørnehoved er fadder, da Jørgen Pedersen i Endegårde får døbt datteren Karen Jørgensdatter.
25 p Trin 1774: Peder Hansens hustru af Ammendrup er gudmor, da Mads Andreasen og Anne Sørensdatter af Skibinge får døbt sønnen Søren Madsen.
2. advent 1774: Else Johansdatter, som tjener i Rekkende præstegård, er gudmor, da husmand Johan Johansen og Kirsten Pedersdatter af Smidstrup Hovgårde får døbt sønnen Peder Johansen. Jens Egebierg og Maren Johansdatter er blandt fadderne.
15 p Trin 1779: Hustruerne til Peder Jensen og Peder Pedersen af Ammendrup er faddere, da husmand Jens Pedersen Ingersted og Karen Larsdatter af Skibinge får døbt datteren Anne Jensdatter Ingersted.
2. advent 1779: Ditløv Hansen og Rasmus Hansen af Ammendrup er faddere, da husmand Peder Hansen og Mette Cathrine Hansdatter af Skibinge får døbt datteren Anne Pedersdatter.
4 p Trin 1780: Rasmus Rasmussen af Tjørnehoved er fadder, da husmand Peder Olsen og Maren Jensdatter af Skibinge får døbt datteren Anne Pedersdatter.
Den 2. juni 1793: Peder Pedersens hustru af Tjørnehoved er gudmor, da Mogens Jensen og Ane Marie Jørgensdatter af Egebjerg i Skibinge sogn får døbt datteren Mette Mogensdatter.
Den 11. august 1793: Maren Andersdatter af Rekkende er gudmor, da husmand Hans Madsen og Ane Andersdatter af Endegårde får døbt datteren Kirsten Hansdatter.
Den 3. januar 1796: Ole Mortensen af Ammendrup og Peder Boesen af Ugledige er forlovere, da ungkarl Jens Hansen af Skibinge troloves til enken Ane Boesdatter.
Den 30. april 1797: Enkemand Morten Olsen af Tjørnehoved troloves til Karen Olsdatter af Skibinge. Forlovere er Lars Kuld af Tjørnehoved og Peder Pedersen af Skibinge.
Den 1. december 1813: Gårdmand Hans Jensen af Tjørnehoved i Allerslev sogn troloves til Lisbeth Jensen af Smidstrup Hovgaard. Husmand Jens Sørensen af Tjørnehoved er forlover sammen med gårdmand Jens Andersen af Nørre Smidstrup.
Den 3. februar 1815: Husmand Villum Hansens hustru, Maren Nielsdatter af Allerslev sogn, er gudmor, da gårdmand Niels Jeppesen og Ellen Olsdatter i Skibinge får døbt sønnen Peder Nielsen.
Den 7. januar 1816: Husmand Jens Christensen af Allerslev er fadder, da husmand Hans Larsen og Sidse Torkildsdatter af Skibinge får døbt sønnen Lars Hansen.
Den 23. marts 1821: Gårdmand Michel Pedersen af Allerslev er forlover, da ungkarl Peder Michelsen af Allerslev troloves til Ane Hansdatter af Skibinge.
Den 9. november 1821: Christopher Andersen af Kragevig i Allerslev sogn er forlover, da ungkarl Johan Hansen troloves til Sidse Pedersdatter fra Kragevig, men som tjener i Skibinge.

Folk fra Broskov og Bårse sogn
Lætare 1729: Ole Hansen af Bårse er forlover, da Christen Pedersen af Præstø troloves til enken efter Oluf Hemmingsen Dyr, nemlig Margrethe Hansdatter.
22 p Trin 1732: Christen Hansen af Bårse og hans hustru, Maren, er faddere, da Christen Andersen Skomager og Margrethe Hansdatter i Skibinge får døbt sønnen Anders Christensen.
10 p Trin 1733: Maren, som er gift med Christen Hansen i Bårse, er gudmor, da Jens Hansen og Marie Jørgensdatter i Endegårde får døbt sønnen Hans Jensen. Faddere er Hans Olufsen i Egebjerg, Christen Andersen, Torchil Knudsen, Anne Jacobsdatter og Mette Pedersdatter.
19 p Trin 1735: Jens Andersen af Bårse troloves til Cidsel Hansdatter, der er enke efter Michel Friderichsen. Forlovere er Mads Ibsen af Bårse og Morten Eliasen af Skibinge.
Oculi 1748: Cidsel Jørgensdatter i Broskov er gudmor, da husmand Søren Pedersen og Bodil Hansdatter får døbt datteren Sophie Sørensdatter.
Den 4. juni 1770: Mette Lisbeth, som er gift med Niels Pedersen af Broskov, er gudmor, da Niels Povelsen og Cidsel Nielsdatter i Skibinge får døbt sønnen Jørgen Nielsen. Christopher Christensens hustru går med.
Den 6. januar 1793: Anders Smeds hustru i Broskov er gudmor, da gårdmand Niels Sørensen og Margrethe Johansdatter i Skibinge får døbt datteren Bodil Nielsdatter.
Den 4. marts 1874: Gårdmand Jørgen Hemmingsen af Bårse er fadder, da gårdmand Mads Jørgensen og Birthe Nielsen i Skibinge får døbt datteren Johanne Marie Jørgensen.

Folk fra Leestrup og Kongsted sogn
Den 16. juni 1820: Christian Rasmussen af Lestrup er forlover, da Ane Cathrine Christiansdatter af Skibinge Hestehave troloves til ungkarl Niels Rasmussen af Præstø.

Folk fra Mosebølle, Vindbyholt og Roholte sogn
Den 14. marts 1770: Niels Nielsen af Mosebølle, Niels Jensen af Vindbyholt samt Jens Hermansens søn, Peder Jensen, af Mosebølle er faddere, da Espen Rasmussen og Karen Larsdatter af Endegårde får døbt sønnen Lars Espensen.

Folk fra Tappernøje og Snesere sogn
Den 19. december 1770: Ungkarl Johannes Berentsen af Snesere sogn troloves til enken Kirsten Pedersdatter af Skibinge. Forlovere er matros Morten Kaare og Hans Pedersen af Skibinge.
Den 23. august 1771: Enkemand Jørgen Koefoed af Tappernøje troloves til Anne Kirstine Nielsdatter Møller af Endegårds Mølle i Skibinge sogn. Hendes bror er Jørgen Nielsen Møller.

Folk fra København
Allehelgensdag 1691: Kirstine Svendsdatter af København får døbt sin uægte datter for Karen Joensdatter. Udlagt barnefar er den gifte mand, Joen Zachariasen i København. Barnet er født hos Jens Kuld i Skovhuse, og Hemming Hofmand af Skovhuse er blandt fadderne.

Andre folk i Skibinge
Skærtorsdag 1691: Jep Holm af Skibinge får døbt tvillingerne Karen og Kirstine Jepsdatter Holm. Blandt fadderne er Maren Jeppesdatter, Christopher Sørensen og Anders Johansen af Skibinge.
6 p Trin 1691: Jens Kuld af Skovhuse får døbt sønnen Hans Jensen Kuld.
15 p Trin 1692: Søren Andersen Kaare af Skibinge udlægges til barnefar, da hans tjenestepige, Johanne Jensdatter, får døbt sin uægte datter Kirstine Sørensdatter Kaare. Ole Skonning, Anders Olsen, Maren Johansdatter og Citzel Hemmingsdatter af Skibinge er faddere.
21 p Trin 1692: Da Peder Møller af Skibinge får døbt datteren Maren Pedersdatter, er fadderne Karen Svendsdatter, Niels Møller, Morten Trave, Cloms Kitte og Citzel Johansdatter.
Den 31. oktober 1706: Anders Olsen Skaaning af Skibinge er fadder, da Peder Grib af Skibinge får døbt datteren Sidse Pedersdatter Grib.
Den 9. september 1708: Ebbe Jensen får døbt sønnen Lars Ebbesen. Hans Ibsens hustru, Kirsten, er gudmor. Faddere er Jens Degn, Peder Jensen, Jacob Olsen, Hans Ibsen og Mallene Olsdatter.
Den 21. oktober 1708: Anders Møller af Skibinge får døbt datteren Kirsten Andersdatter Møller. Hans Ibsens hustru, Kirsten, er gudmor. Faddere er Christopher Sørensen, Bertel Andersen, Kirsten Mortensdatter Møller, Hans Ibsen og Søren Haar.
Den 18. november 1708: Villum Christophersen får døbt sønnen Christopher Villumsen. Bodil Jørgensdatter er gudmor. Faddere er Jacob Olsen, Ole Olsen, Ole Johansen og Mallene Olsdatter.
Qvinqvagesima 1710: Ellen Cathrine, som er gift med Elias Møller, er gudmor, da Rasmus Nielsen af Skibinge får døbt sønnen Jørgen Rasmussen. Anders Møller er fadder.
Den 6. april 1710: Inger Frost af Skibinge er fadder, da Kirsten Nielsdatter får døbt sin uægte søn for Niels Bertelsen. Udlagt barnefar er Bertel Andersen.
Den 28. juli 1710: Anders Møllers hustru af Skibinge føder et dødfødt barn.
Den 11. marts 1711: Jacob Olsens hustru af Skibinge føder et dødfødt barn.
Den 6. marts 1715: Anders Madsen Møballe alias Anders Ladefoged og Jørgen Pedersen Artegaard [nok Jørgen Pedersen af Endegårde] er forlovere, da Ludolph Lafmand og Maren Madsdatter bliver trolovet.
Den 2. november 1715: Anders Gotrupsen af Endegårde troloves til Ellen Olsdatter af Skibinge. Forlovere er Mads Hansen af Skibinge og Hans Rasmussen af Endegårde.
Den 21. maj 1716: Ingvard Sivartsen af Skovhuse i Skibinge sogn er forlover, da Niels Hansen, som tjente hos madame Rosenstand, troloves til Maren Christensdatter.
Den 28. august 1716: Da Rasmus Eskildsen troloves til Sidse Mogensdatter, er den ene forlover Mogens Nielsen. Den anden forlover underskriver med SAS, hvor efternavnet er Andersen.
Den 25. september 1716: Hans Ibsen og Anders Johansen er forlovere, da Johan Andersen troloves til Mallene Nielsdatter.
Dom Qvingo 1724: Jens Rasmussen Rolighed får døbt et barn, men præsten angiver ikke navn eller køn.
Den 17. december 1724: Christen Jørgensen af Endegårde får døbt sønnen Jørgen Christensen. Faddere er Hans Egebierg, Erland Christensen, Jens Christensen og Kirsten Knudsdatter.
Den 14. januar 1725: Ole Krog af Skibinge får døbt sønnen Lars Olsen Krog. Anne Jeppesdatter er gudmor. Faddere er Peder Mortensen, Johan Rasmussen, Karen Sørensdatter og Maren Pedersdatter.
Den 7. oktober 1725: Peder Nielsen Tydsk af Skibinge får døbt datteren Dorthe Pedersdatter Tydsk.
Den 2. januar 1726: Maren Rolandsdatter er gudmor, da Peder Nielsen af Skibinge får døbt datteren Maren Pedersdatter. Ole Larsen og Jep Rasmussen af Skibinge er blandt fadderne.
14 p Trin 1728: Da degnen i Skibinge, Niels Halling, og hustruen Maren Christensdatter får døbt datteren Karen Nielsdatter Halling, er følgende ved døbefonten: Gudmor er Madame Anne Sophie Bechmann fulgt af jomfru Else Lynge. Faddere er Jørgen Balling, Nathanael Benther, Ludolph Lachmann, Christian Schrøder, Elisabeth på Nysø samt Mallene Bølch.
Fest Michael 1728: Kirsten, som er gift med Jens Rolighed, er gudmor, da Hans Jensen og Ellen Mogensdatter får døbt datteren Ellen Hansdatter.
6 p Trin 1729: Jens Rolighed og Kirsten Mogensdatter får døbt datteren Lisbeth Jensdatter Rolighed. Gudmor er Lisbeth Rasmusdatter på Nysø. Faddere er Anders Madsen Ladefoged, Oluf Svendsche [Svenske], Hans Pedersen Ingebrand, Christen Hugger, Lisbeth Jørgensdatter og Bodil Hansdatter.
9 p Trin 1729: Peder Olufsen Flinch troloves til Kirsten Olufsdatter, som er enke efter Jens Rolighed i Skibinge.
12 p Trin 1729: Christen Nielsen Bilde troloves til Valborg Hansdatter Grib.
21 p Trin 1729: Rytteren Hans Grønning og Kirsten Hansdatter får døbt datteren Hedvig Margrethe Hansdatter Grønning. Gudmor er Kirsten Hansdatter. Faddere er Niels Christophersen, Hans Espensen, rytter Adam Staal, rytter Hans Nielsen og Bodil Hansdatter.
22 p Trin 1729: Peder Møn og hustruerne til Rasmus Holbech og Jacob Keil er faddere, da Rasmus Rasmussen og Karen Jacobsdatter får døbt datteren Maren Rasmusdatter.
Dom Reminisiere 1730: Da degnen Niels Halling og Maren Christensdatter får døbt datteren Anne Marie Nielsdatter Halling, er gudmødrene jomfru Charlotta Voigt og jomfru Else Lynge. Faddere er Jørgen Balling, Morten Borring, Jens Eliasen, Kirsten Falster og Lisbeth Rasmusdatter Fosberg.
Reminisc 1730: Peder Olufsen Møller er forlover, da Peder Clausen af Skibinge troloves til Mette Jensdatter.
Fer 2 Pentecost 1730: Magdalene Eisenberg er gudmor, da Hans Andersen og Anne Hendrichsdatter i Endegårde får døbt sønnen Jørgen Hansen. Christian Schrøder er fadder.
Fer 3 Pentecost 1730: Thomas Boemand er fadder, da Peder Nielsen og Margrethe Jensdatter i Skovhuse får døbt datteren Mette Pedersdatter.
16 p Trin 1730: Sophie Kuld og Maren Madsdatter er faddere, da Niels Hemmingsen Dyr og Karen Larsdatter i Endegårde får døbt sønnen Hemming Nielsen Dyr.
Den 16. september 1730: Oluf Krog og Maren Larsdatter får hjemmedøbt tvillingerne Cidsel og Lucie Olufsdatter Krog. Cidsel dør før fremstillingen i kirken, men Lucie bæres til dåben af Karen, som er gift med Claus i Ammendrup.
25 p Trin 1730: Peder Olufsen Flinch får døbt sønnen Oluf Pedersen Flinch. Moren er Kirsten Olufsdatter.
3 p Trin 1731: Anne, som er gift med Anders Kiøbenhafn, er gudmor, da Jeppe Christophersen og Anne Sørensdatter får døbt sønnen Søren Jeppesen [eller Søren Ipsen].
Den 26. september 1731: Torchild Knudsen Wild, en afdanket soldat fra generalmajor Hartvig Asch Schact, bliver trolovet til Cidsel Pedersdatter Bang af Endegårde. Peder Olufsen Bang af Endegårde er forlover.
Den 7. oktober 1731: Rytter Joachim Friderich Mincke af ritmester Frantz Hindrichs Blums kompagni troloves til enken Anne Margrethe Jørgensdatter. Forlovere er rytter Adam Hass ved Svanes kompagni og Morten Christensen.
Circum 1732: Da kongelig skovridder af Endegårde, Johan Christopher Seidler og Anna Augusta Holm får døbt datteren Sophia Annanise Johansdatter Sedler, er Sophie Annanise Pless gudmor. Faddere er hr. Melchior Folsach, Melchior Folsach junior, mons. Christian Frøling, Peder Kirckman, Hendrich Møller i Sageby Mølle, jomfru Charlotte Voigt og jomfru Marie Margrethe Dam.
3 Epiphan 1732: Peder Mortensen Kaare og Cidsel Hansdatter får døbt datteren Anne Pedersdatter Kaare. Anne Sophie Behmann er gudmor [præstens kone].
19 p Trin 1732: Degnen Niels Halling og Maren Christensdatter får døbt sønnen Hans Jørgen Nielsen Halling. Madame Christine Høg er gudmor. Faddere er mons. Jacob Schriche, Johan Christopher Sneider, Christian Pedersen, Anders Madsen Moebelie, Oluf Egebierg, Lisbeth Fosberg, Susanne Lang og Lisbeth Andersdatter.
21 p Trin 1732: Thomas Bauman handskemager er fadder, da Børre Hansen og Bodil Rasmusdatter får døbt datteren Bodil Børresdatter. Gunder Boumans hustru, Karen, er gudmor.
Den 4. februar 1733: Thomas Baumand handskemager og Birthe Rasmusdatter får døbt sønnen Jørgen Thomsen Baumand. Maren, som er gift med Rasmus Holbech, er gudmor, og Svendborg Christoph er fadder.
Palmarum 1733: Kirsten, som er gift med Peder Flinck, er gudmor, da husmand Hans Jensen og Ellen Mogensdatter får døbt datteren Catharina Hansdatter. Mette Rolighed er den ene fadder.
Qvasimodo 1733: Thomas Boumand er fadder, da Lars Andersen og Margrethe Pedersdatter i Skovhusene får døbt sønnen Anders Larsen. Anders Rasmussens enke, Maren, er gudmor.
20 p Trin 1733: Rytteren Adam Hass og Ellen Cathrine i kirkehuset får døbt datteren Margrethe Adamsdatter Hass. Blandt fadderne er Morten Væver, Niels Johansen og Christian Adamsen.
3. advent 1733: Morten Spillemand og Kirsten Andersdatter i Skibinge får døbt sønnen Elias Mortensen. Kirsten Mortensdatter og Oluf Johansen er blandt fadderne.
Cantate 1734: Skoleholder Andreas Hansen Borsted troloves til Cidsel Eliasdatter. Jeppe Bertelsen Pottemager og Povel Mortensen er forlovere.
Sexagesima 1735: Rasmus Espensen troloves til Anne Pedersdatter. Forlovere er Jens Espensen og Rasmus Hovgaard af Skibinge.
Den 4. maj 1735: Clemens Hansen troloves til Lisbeth Christensdatter, der er enke efter Allephas i Tubæks Mølle. Peder Jensen og Peder Mortensen er forlovere.
Den 7. oktober 1735: Hans Larsen Stalmester troloves til Kirsten Lauridsdatter. Forlovere er Clemens Hansen Møller og Jens Christensen husmand af Skibinge.
Den 27. april 1741: Degnen Peder Husum og hustru Marie Thomædatter får døbt sønnen Peder Pedersen Husum.
15 p Trin 1741: Poul Mortensen og hustru Anne Cecilia får døbt datteren Conradina Sophia Poulsdatter. Gudmor er jomfru Birgitta Maria Hee. Faddere er Tage Fredelund, Christian Sorterup, Peter Munch og jomfru Inger Birgitta Plato.
4. advent 1741: Thomas Boemand og Birthe Margrethe Boemandsdatter er faddere, da inderste Oluf Rasmussen i Skovhusene får døbt sønnen Rasmus Olufsen.
Den 14. februar 1742: Bådsmand Claus Villadsen får døbt sønnen Villads Clausen. Faddere er Thomas Burmand [Boemand] og Peder Nielsen, mens Hans Rasmussens hustru af Skovhusene i Skibinge sogn, Margrethe, er gudmor.
Festo Ascens 1747: Oluf Nielsen Dyr af Endegårde får døbt sønnen Oluf Olufsen Dyhr. Ellen Cathrine Carlsdatter er gudmor.
13 p Trin 1750: Kirsten Rolighed er gudmor, da husmand Rasmus Eschildsen og Anne Rasmusdatter af Skibinge får døbt sønnen Rasmus Rasmussen.
20 p Trin 1750: Anne Kirstine From er gudmor, da landsoldat Anders Olsen og Karen Christensdatter af Skibinge får døbt sønnen Oluf Andersen. Jephtha Pedersen er fadder.
24 p Trin 1750: Da Christen Rasmussen og Anne Marie Christophersdatter af Skovhuse i Skibinge sogn får døbt sønnen Christopher Christensen, er Lisbet, som er gift med Jens Thomæsen, gudmor. Faddere er Thomas Boumand, Michel Gregersen og Anne Gregersdatter.
1. advent 1750: Anders Hansen Møller af Endegaards Vejrmølle er fadder, da skovridder Christopher Petersen og Inger Pedersdatter af Endegårde får døbt datteren Anne Margrethe Christophersdatter Petersen. Anne Kirstine From er gudmor.
Den 28. november 1750: Jephtha Petersen og Karen Hansdatter får døbt sønnen Hans Jephthasen. Fadderne er Dynis Pedersen og Peder Siel, mens gudmor er Christen Pedersens hustru, Anne.
2. advent 1750: Niels Klant og Maren Pedersdatter af Skibinge Skovhuse får døbt sønnen Niels Nielsen Klant. Gudmor er Margrethe, som er gift med Peder Nielsen. Andre faddere er Lars Klant, Christen Klant, Kirsten, som er gift med Oluf Rasmussen, samt Kirsten Green.
Sexagesima 1751: Niels Olsen Piel og Anne Olufsdatter af Endegårde får døbt datteren Anne Sophie Nielsdatter Piel. Jomfru Anne Riber er gudmor. Faddere er mons. Niels Hammer, Christopher Olsen, Karen Nielsdatter samt Anne, der er gift med Peder Olsen. Anne Sophie Nielsdatter er nok hende, som bor og er gift med Jacob Christensen af Smidstrup Hovgårde ved FT1787.
Den 3. maj 1765: Martinus Kierck og Ole Hansen Bøger er forlovere, da enkemand Hans Svan troloves til Cathrine Mortensdatter af Skibinge.
Den 9. juni 1765: Christian Nielsen Halling troloves til Karen Christiansdatter Halling.
Den 25. juni 1769: Soldaten Povl Jørgensen Fredberghus fra Prins Frederiks regiment troloves med chefens tilladelse til Else Andersdatter af Skibinge.
Den 11. maj 1770: Hans Pedersen Frich af Skibinge troloves til Sophie Sørensdatter af Skibinge. Forlovere er Jep Jensen og Søren Pedersen af Skibinge.
Den 25. juli 1770: Hustruen til Jacob Lærche af Skibinge er del-gudmor, da gl. Anders Pedersen og Karen Hansdatter får døbt sønnen Christen Andersen. Ellen Pedersdatter, som er gift med Niels Sørensen af Skibinge, er gudmor.
Den 19. august 1770: Da Hemming Pedersen og Ellen Larsdatter af Endegårde får døbt sønnen Niels Hemmingsen, er følgende ved dåbsfadet: Anne Sophie Madsdatter, Karen, som er gift med Espen Rasmussen, Anders Andersen Dyhr, Jacob Ingvorsen og Peder Nielsen Piil.
Den 18. november 1770: Da dragon Frantz Corel [Corell] og Karen Hansdatter får døbt datteren Anne Marie Frantzdatter Corel, er den eneste ved dåbsfadder: Anne Christiansdatter Stolling.
Den 27. januar 1771: Frants Corel af Skibinge er fadder, da Jens Pedersen og Karen Hansdatter får døbt sønnen Hans Jensen.
Den 3. februar 1771: Da dragon Hans Andersen og Barbara Ikens af Skibinge får døbt datteren Susanne Marie Hansdatter, er den eneste ved dåbsfadet: Karen Nielsdatter, som tjener hos Jep Jensen af Skibinge.
Den 3. juli 1772: Enkemand Christian Nielsen Halling af Skibinge troloves til Maren Ingvorsdatter af Skibinge. Ole Christensen og Jeppe Jensen af Skibinge er forlovere.
2. pentec 1780: Kirsten Esbensdatter, som er datter af Esben Rasmussen af Skibinge, er gudmor, da gårdmand Albert Pedersen af Endegårde og Kirsten Pedersdatter får døbt sønnen Poul Albertsen. Jørgen Petersens kone af Endegårde er fadder.
2. advent 1780: Cecilia Stolling, som tjener hos præsten i Skibinge, er gudmor, da husmand Jens Nielsen og Anne Hansdatter får døbt datteren Karen Jensdatter.
Den 9. marts 1798: Constantinus Petrus Strøye, som er smed i Endegårde, bliver trolovet til Kirsten Olsdatter af Endegårde.

Forskellige folk, der var i Allerslev kirke

Folk fra Skallerup og Udby sogn
Rogate 1719: Hans Olsen af Udby er forlover, da Hans Marcussen og Else Hansdatter af Ugledige troloves. Den anden forlover er Morten Skade af Ugledige.
17 p Trin 1719: Peder Skals af Udby er fadder, da Christen Tambour af Allerslev får døbt datteren Karen Christensdatter.
Den 22. januar 1832: Husmand Lars Olsen af Udby er fadder, da husmand Ingvord Larsen og Mette Rasmusdatter af Ammendrup får døbt sønnen Lars Ingvordsen, som dør 4 dage derefter.
Den 30. september 1832: Karlen Peder Pedersen af Skallerup er fadder, da bødker Lars Nielsen og Dorthe Hansdatter af Ugledige får døbt sønnen Niels Peder Larsen.
Den 31. januar 1855: Ungkarl Rasmus Jensen af Udby sogn bliver viet til enken Maren Pedersdatter af Ugledige. Forlovere er gårdmand Peder Pedersen af Udby og Niels Bentsen af Ugledige.

Folk fra Vordingborg
Dom Judic 1735: Anne Elisabeth fra Vordingborg, som er søster til konen, er gudmor, da smeden i Allerslev får døbt sønnen Christopher ?.
Den 10. marts 1775: Rektor ved den Latinske skole i Vordingborg, mag. Stoud, er fadder, da kaptajn Hans Christian von Mouritzen får døbt sønnen Ludvig von Mouritzen.

Folk fra fra Bakkebølle, Nyråd og Vordingborg Landsogn
Fest Ascens 1735: ? Giertsdatter af Bakkebølle er gudmor, da Johan Giertsen af Allerslev Neble får døbt datteren Kirsten Johansdatter.
Den 25. juni 1876: Indsidder Henrik Olsen og hustru af Nyråd er faddere, da Niels Olsen og Sidse Frederikke Larsen af Ammendrup får døbt sønnen Hans Peder Olsen.
Den 26. december 1879: Indsidder Henrik Olsen af Nyraad er fadder, da Niels Olsen og Sidse Frederikke Larsen af Ammendrup får døbt datteren Ane Marie Olsen.

Folk fra Neder Vindinge og Kastrup sogn
Den 7. december 1806: Maren Kirstine Rasmusdatter af Neder Vindinge i Kastrup sogn føder hos Anders Nielsen i Allerslev, mens hun er på gennemrejse i sognet. Sønnen døbes for Jens Mortensen. Udlagt far er afskediget høker og glarmester, Morten Jensen.

Folk fra Fæby og Ørslev sogn
2 p Epiph 1720: Niels Christensen af Fæby er fadder, da Niels Steffensen får døbt sin datter Anne Nielsdatter. Jep Ibsens [Jeppe Jepsen] hustru af Allerslev er gudmor.
6 p Trin 1720: Niels Christensen af Fæby bliver trolovet til Birthe Margrethe Pedersdatter Holm af Ammendrup. Niels Staffensen og Hendrich Smid af Ugledige er forlovere for ham.
Dom Miseri 1735: Hemming Larsens hustru af Ørslev er gudmor, da Peder Hansen af Tjørnehoved får døbt sønnen Knud Pedersen.

Folk fra Snertinge og Sværdborg sogn
Den 5. februar 1745: Jacob Møller og hustru af Sværdborg er faddere, da Claus Bang af Allerslev får døbt sønnen Thomas Clausen Bang.
Den 23. oktober 1813: Enkemand og husmand Rasmus Nielsen af Snertinge troloves til Ingeborg Johansdatter af Allerslev. Forlovere er husmand Peder Johansen og husmand Johan Skomager af Allerslev.

Folk fra Vester Egesborg
Oculi 1746: Ole Knudsens hustru af Vester Egesborg er gudmor, da Jacob Michelsen af Rekkende får døbt datteren Mette Jacobsdatter. Hustruen til Esben Hiort af Tjørnehoved er fadder.

Folk fra Lekkende, Liliendal og Øster Egesborg sogn
3 p Epiph 1736: Hans Jensen af Skovhuset i Øster Egesborg sogn bliver trolovet til Margrethe Lisbeth Pedersdatter af Allerslev.
Den 16. september 1736: Peder Rasmussen Spare af Lekkende troloves til Marie Jensdatter af Allerslev. Forlovere er Jacob Vrang og Svend Iversen.
11 p Trin 1743: Anders Nielsen Møllers hustru i Lekkende Mølle er gudmor, da Svend Christensen ? i Ugledige får døbt sønnen Peder Svendsen.
Den 10. marts 1775: Enkefru von Heltzen [Karen Collet] af Skuderupgaard [Liliendal] er gudmor sammen med Lillienschiold, da kaptajn Hans Christian von Mouritzen får døbt sønnen Ludvig von Mouritzen.
Tredje søndag i fasten 1775: Barnets moster, hustruen til gårdmand Rasmus Christensen i Lekkende, er gudmor, da Jens Peitersen i Ugledige får døbt datteren Anne Jensdatter.
22 p Trin 1780: Mads Larsen Muss fra Lekkende er fadder, da Ole Hansen Muss får døbt datteren Kirsten Olsdatter Muss.
Den 27. maj 1832: Ungkarlene Peder Andersen og Frederik Andersen af Liliendal er faddere, da husmand og væver Peder Pedersen og Bodil Kirstine Jeppesdatter i Ammendrup får døbt sønnen Jeppe Pedersen.

Folk fra Dyrlev, Faksinge, Hastrup og Beldringe sogn
22 p Trin 1719: Christen Ibsen af Faksinge er fadder, da Jep Ibsen får døbt sønnen Jeppe Jepsen [alias Jeppe Jeppesen og Jeppe Ibsen].
23 p Trin 1719: Johan Lauritsen af Dyrlev udlægges til barnefar, da Lisbeth Olufsdatter af Skibinge får døbt sin uægte datter for Cathrine Johansdatter. Niels Nielsens hustru af Skibinge er gudmor.
Den 18. januar 1736: Vilhelm Petersen Snedker af Beldringe troloves til Anne Cathrine Nielsdatter. Forlovere er ? og Peder Jensen, der skriver under.
Fastelavnssøndag 1778: Barnets moster, husmand Ole Jakobsens hustru af Hastrup, er gudmor, da husmand Christian Hermandsen af Ugledige får døbt datteren Inger Marie Christiansdatter.
Den 13. juni 1790: Kirsten Jacobs gårdkone af Dyrlev er gudmor, da Hans Krog af ?gaard i Ugledige får døbt datteren Kirsten Hansdatter Krog.
Den 8. december 1812: Ungkarl Peder Hansen af Beldringe troloves til enken Anne Jacobsdatter af Ugledige. Forlovere er gårdmand Jens Hansen og husmand Ole Hansen af Ugledige.
Den 18. april 1813: Skovridder Karsten Dahl af Beldringe troloves til enken Anne Kathrine Bang af Ugledige. Forlovere er hjulmager Christen Bang af Allerslev og gårdmand Hans Christiansen af Dyrlev i Beldringe sogn.
Den 22. januar 1832: Skovfoged Hans Olsen af Beldringe er fadder, da husmand Ingvord Larsen og Mette Rasmusdatter af Ammendrup får døbt sønnen Lars Ingvordsen, som dør 4 dage derefter.
Den 30. september 1832: Christian Hartvig og tjener Emanuel Hokkenberg på Beldringe gods er faddere, da bødker Lars Nielsen og Dorthe Hansdatter af Ugledige får døbt sønnen Niels Peder Larsen.
Den 4. november 1832: Pigen Inger Hansdatter af Dyrlev er gudmor, da husmand Hans Clausen og Maren Rasmusdatter af Ugledige får døbt sønnen Lars Hansen.

Folk fra Balle, Langebæk og Kalvehave sogn
6 p Trin 1719: Mag. Polycazps datter af Kalvehave er gudmor, da Oluf Ellehammer får døbt datteren Kirsten Olufsdatter Ellehammer.
18 p Trin 1735: Kæresten til Albert Rebek i Kalvehave er gudmor, da Peder Olsen Skovgreiber i Allerslev får døbt sønnen Oluf Pedersen Skovgreiber. Svend Gram i Allerslev er fadder.
Den 7. januar 1781: Barnets mormor, gårdmand Jens Larsens kone i Balle, er gudmor, da Rasmus Nielsen i Ugledige får døbt datteren Maren Rasmusdatter.
5 p H3K 1782: Marie Jensdatter, som er hjemme hos sine forældre i Balle i Kalvehave sogn, og som er barnets moster, er gudmor, da gårdmand Rasmus Nielsen af Ugledige får døbt sønnen Niels Rasmussen.
Den 27. maj 1832: Gårdmand Jacob Andersen af Langebæk i Kalvehave sogn er fadder, da husmand og væver Peder Pedersen og Bodil Kirstine Jeppesdatter i Ammendrup får døbt sønnen Jeppe Pedersen.

Folk fra Kræmmervænge og Stensby sogn
22 p Trin 1719: Jacob Jørgensen af Kræmmervænge er fadder, da Jep Ibsen får døbt sønnen Jeppe Jepsen [alias Jeppe Jeppesen og Jeppe Ibsen]. Hans Jørgensen er også fadder.

Folk fra Sageby, Sandvig, Tågeby og Mern sogn
18 p Trin 1734: Rasmus Olsen af Mern er fadder, da Jørgen Krog i Ugledige får døbt sønnen Peder Jørgensen Krog. Jens Pedersens hustru i Ugledige er gudmor.
Jubilate 1735: Lauritz Nielsens datter af Sønder Mern er gudmor, da Hans Madsen i Ammendrup får døbt sønnen Lauritz Hansen.
8 p Trin 1735: Smedens kone af Mern er gudmor, da Oluf Hansen af Allerslev Tjørnehoved får døbt sønnen Hans Olufsen. Rasmus Ellehammer er fadder.
Den 12. januar 1736: Jacob Hansen Møller i Mern Mølle troloves til Maren Jacobsdatter af Kragevig. Forlovere er hans far, Hans Møller, og hendes bror, Peder Jacobsen i Kragevig.
Epiph 1745: Hans Christophersens hustru i Sønder Mern er gudmor, da Hans ? i Gederød får døbt sønnen Christopher Hansen.
Den 28. juni 1775: Lars Hansens hustru i Sønder Mern er gudmor, da tjuermand Lars Nielsen får døbt datteren Ellen Larsdatter. Præsten har tilføjet: ”døde”.
4 p Epiph 1778: Barnets moster, Karen Rasmusdatter, hos Boe Madsen i Tågeby, er gudmor, da husmand Hans Pedersen i Gederød får døbt datteren Bodil Hansdatter.
2 p Pasch 1778: Hans Rasmussen? af Sandvig er fadder, da husmand Per Peiters i Tjørnehoved får døbt datteren Karen Persdatter Peiters.
Anden juledag 1780: Niels Hansens hustru i Sønder Mern er gudmor, da Lars Nielsen i Tjørnehoved får døbt sønnen Lars Larsen. Tilføjet bemærkning: død.
Den 7. januar 1781: Barnets moster, Ellen Jakobsdatter, som tjener i Mern, er gudmor, da Anders Rasmussen i Ammendrup får døbt datteren Bodil Andersdatter.
Den 4. august 1833: Husmand Rasmus Jensens hustru af Sageby er gudmor, da husmand Jens Jensen og Ane Hansdatter af Ugledige får døbt datteren Kirsten Jensdatter.
Den 24. november 1833: Husmand Ole Pedersens hustru af Sandvig er gudmor, da husmand Jens Thorkildsen og Helvig Pedersdatter af Kragevig får døbt datteren Ane Jensdatter.

Folk fra Ambæk, Bønsvig, Stavreby, Øen Smidstrup og Jungshoved sogn
Fer 3 Nat 1745: Peder Michelsens hustru af Ambæk er gudmor, da ?Christen Christensen af Tjørnehoved får døbt datteren Mette Christensdatter? Jacob Michelsen af Rekkende er fadder.
11 p Trin 1775: Snedker Niels Svendsens hustru af Roneklint er gudmor, da gårdmand Peder Madsen af Gaden i Allerslev får døbt datteren Anne Lisbeth Pedersdatter.
Den 9. maj 1790: Hustruen til Tønnis Rasmussen hos Svend Smed [Svend Nielsen] af Roneklint er gudmor, da Hans Peder Hemmingsen af Gederød får døbt sønnen Hemming Hansen.
Den 6. februar 1813: Ungkarl Niels Mortensen af Øen Smidstrup troloves til Ane Hansdatter af Gederød. Forlovere er husmand Niels Arnesen af Øen Smidstrup og husmand Hans Peder Hemmingsen af Gederød.
Den 8. oktober 1813: Ungkarl Niels Christiansen af Øen Smidstrup troloves til Ane Jensdatter af Ammendrup. Forlovere er Christian Jensen af Øen Smidstrup og gårdmand Peder Jacobsen af Ammendrup.
Den 26. august 1832: Husmand Christoffer Pedersens kone af Stavreby er gudmor, da indsidder Anders Larsen og Inger Hansdatter i Allerslev får døbt sønnen Niels Andersen.
Den ? maj 1855: Ungkarl og gårdmand Rasmus Jacobsen af Roneklint troloves til Christiane Johansdatter, som er slegfredsbarn af Karen Pedersdatter og Johan Larsen, født i Neble. Forlovere er husmand Niels Jacobsen af Bønsvig og gårdmand Matthias Hansen af Neble. Der er ingen bryllupsdato, men en lang smøre om et eller andet i stedet – aflysning af brylluppet?

Folk fra Præstø
1 advent 1719: Johan Gielf af Præstø er fadder, da Lauritz Hansen i Rekkende får døbt sin søn for Peder Lauritzen. Hendrich Ladefoged af Gederød er fadder.
Den 1. juni 1735: Da Henrich Jensen får døbt sønnen Christen Henrichsen, er følgende fra Præstø: Hr. Boemand, Mons Ballevig samt Boemands kæreste.
1 p Epiph 1745: Hustruen til Hans Kalvehave i Præstø er gudmor, da Rasmus Tønnesen i Ammendrup får døbt sønnen Anders Rasmussen. Inger Fajersdatter [Fayersdatter] er fadder.
Esto Mihi 1746: Hans Jørgensens datter af Præstø, Anne Margrethe Hansdatter, er gudmor, da Knud Nielsen af Allerslev får døbt datteren Lisbeth Knudsdatter.
Den 10. marts 1775: Major Falkenschiold ved kavaleriet i Præstø er fadder, da kaptajn Hans Christian von Mouritzen får døbt sønnen Ludvig von Mouritzen.
17 p Trin 1780: Bertel Jensens hustru på Nysø er gudmor, da sergent Caspar Reitelschneider i Ammendrup får døbt sønnen Johannes Casparsen Reitelschneider.
1. advent 1782: Købmand Krøyers hustru, madame Krøyer af Præstø, er gudmor, da gårdmand og tingløber Lars Jensen af Allerslev får døbt datteren Karen Larsdatter.
2. juledag 1782: Tjenestepigen Ellen Hendriksdatter, som tjener i Præstø, er gudmor, da husmand Niels Andersen Dyhr får døbt sønnen Jens Nielsen Dyhr.
Den 9. maj 1790: Karen Pedersdatter af Præstø er gudmor, da Hans Kuld af Tjørnehoved får døbt datteren Maren Hansdatter Kuld. Hun er også i Præstø ved FT1787 om 22-årig.
Den 26. juli 1833: Madame Bergen, Elisabeth Bjerring af Præstø er gudmor, og jomfru Julie Hartmann af Præstø er fadder, da skolelærer og kirkesanger Frederik Schjøth [Schiøtz] og Laurentia Vinding af Allerslev får døbt datteren Hanne Vilhelmine Schjøth [Schiøtz]
Den 25. maj 1876: Emmy Mørkeberg fra Præstø er fadder, da indsidder Peder Christiansen og Ellen Jensen i Ammendrup får døbt sønnen Jens Peder Christiansen.

Folk fra Egebjerg [nedlagt landsby], Endegaarde, Smidstrup Hovgård og Skibinge sogn
6 p Trin 1720: Niels Nielsen af Smidstrup [Hovgårde?] og Laurits Hansen af Ammendrup er forlovere, da Diderich Nielsen og Maren Hansdatter bliver trolovet.
10 p Trin 1734: Oluf Hansens hustru af Egebjerg er gudmor, da Peder Jensen af Tjørnehoved får døbt datteren Anne Marie Pedersdatter.
Den 1. juni 1735: Skovridder Johan Zidler af Endegårde er fadder, da Henrich Jensen får døbt sønnen Christen Henrichsen.
8 p Trin 1735: Maren, som er gift med Anders Væver af Skibinge, er gudmor, da Jep Jacobsen af Tjørnehoved får døbt sønnen Jacob Jepsen.
Sct. Hansdag ? 1735: Hans Steiger af Skibinge er fadder, da Mads Jensen af Allerslev får døbt datteren Maren Madsdatter. Peder Bangs hustru, Margrethe Eilertsdatter, er gudmor, mens Thomas Olsen af Allerslev er fadder.
24 p Trin 1736: Hans Espensen af Skibinge vies til Anne Jensdatter af Ammendrup.
Tredje søndag efter påske 1775: Kirsten Eskildsdatter i Skibinge er fadder, da husmand Rasmus Eskildsen i Tjørnehoved får døbt sønnen Jens Rasmussen.
1. søndag efter nytår 1778: Barnets farmor, husmand Anders Dyhrs hustru i Endegaarde er gudmor, og Ole Poulsen i Skibinge er fadder, da husmand Anders Andersen Smid i Allerslev får døbt datteren Anne Marie Andersdatter.
1. advent 1782: Iver Riese af Skibinge er fadder, da gårdmand og tingløber Lars Jensen af Allerslev får døbt datteren Karen Larsdatter.
Den 25. april 1791: Lisbeth Jacobsdatter, som er gift med Lars Andersen af Endegårde, er gudmor, da gårdmand Hans Jacobsen af Allerslev får døbt datteren Inger Marie Hansdatter.
4 p pasch 1791: Lisbeth Esbensdatter, som er gift med Jens Andersen af Smidstrup Hovgårde, er gudmor, da gårdmand Bent Nielsen af Ugledige får døbt datteren Kirsten Bentsdatter.
Den 9. december 1812: Ungkarl Jacob Larsen af Endegårde troloves til Kirsten Pedersdatter af Ammendrup. Forlovere er gårdmand Peder Rasmussen af Ammendrup og gårdmand Peder Larsen af Allerslev.
Den 24. marts 1833: Gårdmand Christen Jensens hustru, Marie Jensdatter af Endegårde, er gudmor, da indsidder Jens Hansen og Sophie Pedersdatter af Tjørnehoved får døbt datteren Dorthe Margrethe Jensdatter.
Den 15. februar 1855: Husmand Jens Olsen af Skibinge er forlover, da ungkarl Niels Christensen hos gårdmand Anders Rasmussen af Ammendrup bliver viet til Bodil Christiansen af Lillemarken.
Den 25. juni 1876: Husmand Rasmus Jensen af Skibinge er fadder, da Niels Olsen og Sidse Frederikke Larsen af Ammendrup får døbt sønnen Hans Peder Olsen.
Den 19. oktober 1879: Husmand Niels Rasmussen og ungkarl Niels Pedersen af Skibinge er faddere, da Niels Jensen og Ane Pedersen af Ammendrup får døbt datteren Anna Christine Jensen.
Den 26. december 1879: Husmand Niels Rasmussen af Skibinge er fadder, da Niels Olsen og Sidse Frederikke Larsen af Ammendrup får døbt datteren Ane Marie Olsen.

Folk fra Risby og Bårse sogn
22 p Trin 1744: Anders Pedersens hustru af Risby er gudmor, da Peder Hansen af Ammendrup får døbt datteren Maren Pedersdatter.
Festo Zacharist 1745: Jørgen Andersen, som tjener i Bårse, er fadder, da Peder Andersen af Ammendrup får døbt datteren Sophie Pedersdatter. Hustruen til Andreas Holm af Ammendrup er gudmor.
Tredje søndag efter påske 1775: Lars Eskildsen i Broskov er fadder, da husmand Rasmus Eskildsen i Tjørnehoved får døbt sønnen Jens Rasmussen.
Den 9. juli 1876: Gårdmand Hans Frandsen i Risby er fadder, da Christian Andersen og Maren Rasmussen i Allerslev får døbt sønnen Søren Christiansen.

Folk fra Tappernøje og Snesere sogn
Dom Remini 1735: Peder Nielsens hustru af [Store eller Lille] Røttinge er gudmor, da Bent Knudsen i Ammendrup får døbt sønnen Anders Bentsen.
22 p Trin 1790: Lisbeth, som er gift med Jens Jensen fra et hus ved Tappernøje, er gudmor, da Jens Hansen Hugger af Rekkende får døbt datteren Kirstine Jensdatter Hugger. Niels Dyr af Rekkende er fadder.
Den 18. november 1832: Pigen Karen Eriksdatter af Tappernøje er gudmor, da husmand Christoffer Andersen og Sidse Nielsdatter i Tjørnehoved får døbt sønnen Hans Christoffersen.

Folk fra Everdrup
Feria 3 Pent 1720: Oluf Pedersen af Everdrup bliver trolovet til Maren Hansdatter? af Ugledige.
Fer 3 Nat 1745: Jens Michelsen af Stavnstrup er fadder, da ?Christen Christensen af Tjørnehoved får døbt datteren Mette Christensdatter? Jens Michelsen er nok en bror til Peder Michelsen af Ambæk i Jungshoved sogn og Jacob Michelsen af Rekkende i Allerslev sogn.

Folk fra Herlufmagle
Sexagesima 1720: Niels Rasmussens hustru af Herlufmagle er gudmor, da Oluf Skonning af Tjørnehoved får døbt sønnen Rasmus Olsen Skonning. Hustruen til Oluf Norboe af Tjørnehoved er fadder.

Folk fra Lov og Hammer sogn
15 p Trin 1780: Barnets faster, gaardmand Christen Pedersens kone fra Lov i Hammer sogn, er gudmor, da Lars Andersen i Allerslev får døbt datteren Anne Larsdatter.

Folk fra Lundby Torp og Lundby sogn
Den 14. december 1718: Lauritz Sørensen og Rasmus Pedersen af Lundby Torp er forlovere, da Morten Pedersen af Ammendrup troloves til Elisabeth Knudsdatter.

Folk fra København
Den 14. februar 1719: Henning Henningsen Deiling af København troloves til Karen Pedersdatter Holm af Ammendrup. Forlovere er Peder Kirchmand og Villum Nielsen af Ammendrup, som underskriver.
Den 5. februar 1745: Fru Ewald fra København er gudmor, og hr. Ewald og hr. Jens West af København er faddere, da Claus Bang i Allerslev får døbt sønnen Thomas Clausen Bang. Hr. Qvendrup er også fadder.

Andre folk i Allerslev
Septuagesima 1720: En fattig kvinde, Anne Pedersdatter, der er kommet fra Valby ved København, får døbt sin uægte søn for Peder Mortensen. Udlagt barnefar er en rytter med navnet Morten Mogensen. Zidsel Hiort i Allerslev er gudmor. Faddere er Jens Boesen af Ugledige, Knud Spillemands hustru, Jacob Bødkers hustru samt hustruen til Oluf Piil, alle af Ammendrup.
Septuagesima 1720: Diderich Diderichsen Beller og Anne Cathrine Andersdatter af Allerslev troloves.
Den 9. august 1720: Korporal Rabe agter at indgå ægteskab med Ellen Cathrine Melchiorsdatter Tulsach. Underskrives af kvartermester Arnoldus von Wakl og vagtmester Povel Nielsen. Tilføjelse: Han blev død og begraven i Øster Egesborg, før de blev viet.
6 p Trin 1734: Søren Høj af Ammendrup får døbt datteren Karen Sørensdatter Høj.
14 p Trin 1734: Cornelius i Tjørnehoved får døbt datteren Maria Corneliusdatter. Knud Hansens hustru af Gederød er gudmor. Oluf Knudsen i Gederød er fadder.
14 p Trin 1734: Peder Holms hustru af Ugledige er gudmor, da Bent Hansen af Ugledige får døbt sønnen Hans Bentsen. Jørgen Krog og Jørgen Olsens datter af Ugledige er blandt fadderne.
19 p Trin 1734: Jacob Vrang får sønnen Hans Jacobsen Vrang. Hustruen til Svend Gram i Allerslev er gudmor. Blandt fadderne er Peder Bang i Allerslev og Hans Andersen Schade i Ugledige.
6 p Trin 1736: Jens Hansen og Birthe Hansdatter, som begge tjener hos Andreas Holm i Ammendrup, troloves. Forlovere er Ole Hansen af ? [måske Rekkende] og Mads Pedersen af Gederød.
15 p Trin 1744: Da degnen Jens Schielderup får døbt datteren Frederica Lovisa Schielderup [Skellerup], er følgende ved dåbsfadet: Hr. Qvandrup, hr. Hedegaard, Hans Lyche, jomfru Qvendrup og jomfru Velliger.
20 p Trin 1744: Didrich Nielsen af Ugledige er fadder, da Rasmus Hansen i Ugledige får døbt datteren Sidse Rasmusdatter.
Festo Orum Sanctorum 1744: Da Bertram Snedker i Tjørnehoved får døbt sønnen Niels Bertramsen, er madam Hellegaard i Allerslev gudmor. Jeppe Jacobsen i Tjørnehoved er fadder.
1 advent 1744: Hustruen til Peder Trane i Kragevig er fadder, da Jørgen Michelsen får døbt sønnen Hans Jørgensen.
Reminis 1745: Jens Svan og Bertram Snedker i Tjørnehoved er faddere, Hans Rasmussen får døbt datteren Maren Hansdatter.
Den 17. marts 1745: Rebecca Christiansdatter, som er tjenestepige hos Mads Michelsen i Allerslev, er gudmor, da Frederich Jørgensen i Allerslev får døbt sønnen Jørgen Frederichsen.
2. advent 1782: Mads Grib af Allerslev er fadder, da Matthias Rasmussen af Rekkende får døbt sønnen Ole Matthiasen. Tjenestepigen Kirsten Pedersdatter af Rekkende er gudmor.
Den 10. april 1791: Da Hemming Ring af Tjørnehoved får døbt sønnen Niels Hemmingsen Ring, er følgende ved dåbsfadet: Ellen Larsdatter er gudmor, og Jens Ring og Karen Pipper er faddere.
Den 16. november 1806: En tjenestepige, Margrethe, hos kaptajn Grønvold i Allerslev, er gudmor, da husmand Jens Larsen og Ane Madsdatter af Allerslev får døbt datteren Ellen Jensdatter. Ud for indgangen er tilføjet: død
Den 23. november 1806: Husmand Niels Badrum [skrevet Batrum] af Allerslev er fadder, da husmand Rasmus Pedersen og Maren Svendsdatter af Allerslev får døbt datteren Maren Rasmusdatter.
Den 14. december 1806: Michael Rasmussen og Christian Hollænder af Ugledige er faddere, da indsidder Søren Jeppesen og Karen Jensdatter af Ugledige får døbt datteren Ane Sørensdatter.
Den 21. december 1806: Husmand Niels Nielsen Svan af Allerslev er fadder, da skomager Jørgen Hermandsen og Kirsten Hansdatter af Allerslev får døbt datteren Kirstine Marie Jørgensdatter.
Den 25. januar 1807: Indsidder Badrum Nielsen af Tjørnehoved [skrevet Batrum] samt Christoffer Andersen af Tjørnehoved er faddere, da husmand Anders Jensen og Birthe Hemmingsdatter af Tjørnehoved får døbt datteren Ane Andersdatter.

Forskellige folk, der var i Mern kirke

Folk fra Ammendrup, Gederød, Rekkende, Tjørnehoved og Allerslev sogn
Den 28. januar 1816: Kirsten Jensdatter, som er gift med gårdmand Niels Andersen af Ammendrup, er gudmor, da gårdmand Jens Pedersen og Anne Marie Hansdatter, udflytter af Kindvig, får døbt sønnen Hans Jensen.
Den 23. juni 1816: Husmand Anders Olsen og Hans Hansen af Gederød er faddere, da indsidder Johan Hansen og Kirsten Rasmusdatter af Sandvig får døbt sønnen Hans Johansen.
Den 20. juni 1819: Husmand Hans Hansen af Gederød er fadder, da indsidder Johan Hansen og Kirsten Rasmusdatter af Tågeby får døbt sønnen Rasmus Hansen.
Den 19. december 1819: Else, som tjener hos hr. Flint i Allerslev, er gudmor, da husmand Lars Knudsen og Lucie Charlotte Christiansdatter af Nørre Mern får døbt sønnen Peter Christian Wilhelm Larsen.
Den 21. maj 1848: Lars Johansen af Tjørnehoved er fadder, da indsidder Peder Johansen og Maren Rasmusdatter af Nørre Mern får døbt sønnen Jens Pedersen.
Den 6. august 1848: Gårdmand Jens Nielsen af Allerslev er fadder, da indsidder Anders Christensen og Ane Pedersdatter af Sønder Mern får døbt sønnen Hans Andersen.
Den 6. april 1924: Gårdmand Anders Kristian Andersen og Johanne Hansen af Allerslev er faddere, da landmand Hans Gustav Andersen og Astrid Johanne Mortensen af Allerslev får døbt sønnen Ib Andersen.
Den 13. november 1932: Lissy Fridel af Rekkende er gudmor, da Karl Martin Andersen og Rosa Sørine Olsen af Mern får døbt sønnen Jørgen Børge Andersen.

Folk fra Skibinge
Den 12. marts 1933: Marie Bertelsen af Skibinge er gudmor, og Hans E. Pedersen af Skibinge er fadder, da gårdejer Ingvor Aksel Jensen og Andrea Kristine Bertelsen får døbt sønnen Poul Helge Jensen.

Folk fra Præstø
Den 13. november 1932: Rasmine og Olav Hansen af Præstø er gudmor/fadder, da Karl Martin Andersen og Rosa Sørine Olsen af Mern får døbt sønnen Jørgen Børge Andersen.

Folk fra Balle, Viemose og Kalvehave sogn
Den 16. april 1815: Gårdmand Peder Pedersens hustru, Marie Rasmusdatter af Viemose, er gudmor, da gårdmand Jens Hansen og Maren Rasmusdatter af Kindvig får døbt sønnen Lars Jensen.
Den 4. januar 1816: Christen Torkildsens hustru, Maren Christophersdatter, af Balle i Kalvehave sogn er gudmor, og Torkild Christensen af Balle er fadder, da Christen Torchildsen og Kirsten Christensdatter af Sageby får døbt sønnen Peder Christensen.
Den 7. juli 1816: Dorthe Andersdatter Vildbrad, som er datter af gårdmand Anders Wilbrad af Kalvehave, er gudmor, da gårdmand Hans Hansen og Sidsel Andersdatter af Sønder Mern får døbt sønnen Anders Hansen.
Den 20. september 1816: Sognepræstens datter, frøken Meldal af Kalvehave, er fadder, da Lars Terpager Hagen og Maren Elisabeth Biørn på Høvdinggaard får døbt sønnen Peder Terpager Hagen.
Den 2. juli 1819: Gårdmand Hans Hansen i Viemose er fadder, da indsidder Anders Larsen og Kirsten Johannesdatter i Sageby får døbt sønnen Søren Andersen.
Den 4. november 1821: Husmand Lars Rasmussen af Kalvehave Skov er fadder, da husmand Hans Rasmussen og Sophie Hansdatter i Nørre Mern får døbt sønnen Rasmus Hansen.
Den 25. maj 1924: Fisker Emil Kristoffersen og hustru Sofie af Viemose er faddere, da arbejdsmand Jens Christian Petersen Hvidinggaard og Julie Elisabeth Hansen får døbt sønnen Willy Boris Petersen. Forældrene er gift i Sværdborg kirke.
Den 4. december 1932: Marie Rasmussen og Olga Rasmussen af Viemose er gudmødre, og lokomotivfører Lars Rasmussen samt arbejdsmand Frede Rasmussen af Viemose er faddere, da vognmand Hans Peter Nielsen og Else Rasmussen får døbt sønnen Aksel Nielsen.

Folk fra Liliendal, Stårby, Tolstrup og Øster Egesborg sogn
Den 16. april 1815: Madame Hansen, forvalter Nielsen og Søren Ankjær på Liliendal er faddere, da Svend Ankjær og Marie Hansdatter på Østergaard får døbt sønnen Søren August Svendsen Ankjær.
Den 18. februar 1816: Pigen Kirsten Johansdatter på Liliendal er gudmor, da husmand Rasmus Christophersen og Anne Hansdatter af Sønder Mern får døbt sønnen Christopher Rasmussen.
Den 17. marts 1822: Ellen Larsdatter, som er datter af gårdmand Lars Olsen af Stårby, er gudmor, da husmand Ole Rasmussen og Maren Clausdatter af Nørre Mern får døbt sønnen Rasmus Olsen.
Den 24. marts 1822: Husmand Niels Hansen og Karen Jørgensdatter af Tolstrup i Øster Egesborg sogn får døbt sønnen Hans Nielsen. Maren Jacobsdatter, som er datter af Jacob Jørgensen på Østergaard, er gudmor.
Den 27. april 1848: Anders Nielsen og Ole Andersen af Øster Egesborg er faddere, da indsidder Rasmus Nielsen og Olie Pedersdatter af Nørre Mern får døbt sønnen Jens Rasmussen.
Den 2. juli 1848: Pigen Marie Rasmusdatter af Lilliendal er gudmor, da indsidder Hans Peter Antonsen og Ane Rebekka Hansdatter af Kindvig får døbt sønnen Jens Hansen.
Den 26. april 1908: Fyrbøder Johan Lorentsen af Lilliendal er fadder, da husmand Jens Peter Nielsen og Karen Kristine Poulsen af Nørre Mern får døbt sønnen Anders Martin Nielsen.
Den 9. december 1923: Smed Rasmus Peter Peitersen og husbestyrerinde Augusta Rasmussen af Lilliendal er faddere, da Murersvend Rasmus Georg Rasmussen og Emilie Hansine Peitersen af Sønder Mern får døbt sønnen Hans Gunner Hansen.
Den 25. maj 1924: Arbejdsmand Hjalmer Skrøder og hustru Hanne Kristiansen af Liliendal samt pigen Anna Hansen og arbejdsmand Søren Kristiansen af Tolstrup i Øster Egesborg sogn er faddere, da arbejdsmand Niels Kristiansen og Olga Emilie Frederikke Heyner af Sønder Mern får døbt sønnen Karl Søren Kristiansen.

Folk fra Roneklint, Stensby og Jungshoved sogn
Den 14. januar 1816: Gårdmand Christen Pedersen af Stensby er fadder, da husmand Willum Peitersen og Bodil Andersdatter i Nørre Mern får døbt sønnen Niels Willumsen.
Den 24. februar 1822: Kirsten, som er gift med gårdmand Ole Christiansen i Roneklint, er gudmor, da husmand Jens Thomesen Smed og Ane Margrethe Hansdatter af Kindvig får døbt sønnen Hans Jensen.

Folk fra Sværdborg sogn
Den 11. august 1815: Husmand Rasmus Jacobsens hustru, Marie Jensdatter i Sværdborg, er gudmor, da Christopher Jensen og Maren Olsdatter i Kindvig får døbt sønnen Peder Christophersen.
Den 26. november 1815: Husmand Christen Rasmussens hustru i Sværdborg, der er søster til hustruen, er gudmor, da indsidder Rasmus Olsen og Mette Nielsdatter i Nørre Mern får døbt sønnen Niels Rasmussen.

Folk fra Vordingborg
Den 26. november 1815: Christopher Nielsen fra Vordingborg er fadder, da indsidder Rasmus Olsen og Mette Nielsdatter i Nørre Mern får døbt sønnen Niels Rasmussen.
Den 4. februar 1816: Maren Andersdatter, som er gift med murersvend Hans Peter Lund i Vordingborg, er gudmor, da Anne Marie Andersdatter fra Nyråd, nu i Mern, får døbt sønnen Niels Hansen. Udlagt barnefar er Andreas Lund af Vordingborg.
Den 20. september 1816: Apoteker Aarsleff og købmand Hans Staal af Vordingborg er faddere, da Lars Terpager Hagen og Maren Elisabeth Biørn på Høvdinggaard får døbt sønnen Peder Terpager Hagen.
Den 26. december 1819: Pigen Kirsten Pedersdatter af Vordingborg er gudmor, da husmand Jacob Bekman og Johanne Pedersdatter i Nørre Mern får døbt sønnen Friderik Jacobsen Bekman.

Folk fra Bakkebølle og Vordingborg Landsogn
Den 8. november 1816: Lisbeth, som er gift med indsidder Poul Nielsen af Bakkebølle, er gudmor, da indsidder Lars Larsen og Maren Nielsdatter af Sønder Mern får døbt sønnen Hans Larsen.

Folk fra Engelstrup og Everdrup sogn
Den 7. oktober 1821: Ellen, som er tjenestepige hos gårdmand Niels Andersen af Engelstrup, er gudmor, da husmand Niels Olsen og Maren Larsdatter af Nørre Mern får døbt sønnen Hemming Nielsen.

Folk fra Snesere sogn
Den 6. august 1848: Ungkarl Hans Christensen af Snesere er fadder, da indsidder Anders Christensen og Ane Pedersdatter af Sønder Mern får døbt sønnen Hans Andersen.

Folk fra Haslev
Den 27. juli 1924: Kontrollør Anders Nielsen, hans hustru, Margrethe Møller, og pige Ella Møller af Haslev, er faddere, da arbejdsmand Otto Valdemar Kristensen og hustru Emma Mathilde Møller af Nørre Mern får døbt sønnen Ib Mogens Møller Kristensen.

Folk fra Hellerup
Den 2. september 1923: Ugifte Gerda Sonnekær Termansen, som nu er i Hellerup, får sønnen Kaj Børge Gerhard Sonnekær Termansen, som er født på Rigshospitalet. 10 måneder tidligere var hun på Østergaard i Mern sogn.

Folk fra København
Den 20. september 1816: Kaptajn Peter Wulf af København er fadder, da Lars Terpager Hagen og Maren Elisabeth Biørn på Høvdinggaard får døbt sønnen Peder Terpager Hagen.
Den 17. september 1907: Svend Valdemar Kaae af København udlægges til barnefar, da telefondame Ingeborg Bodil Jørgensen hos urmager Wadum i Nørre Mern får døbt sønnen Kai Poul Kaae.

Folk fra Over Holluf og Fraugde sogn
Den 17. februar 1924: Gårdejer Karl Petersen og Kirsten Filstrup af Over Holluf er faddere, da inspektør Espen Hansen Filstrup og Marie Hansine Højer Nielsen af Kindvig får døbt sønnen Boy Højer Filstrup.

Folk fra Brønderslev
Den 17. februar 1924: Frøken Huldfred Nielsen af Brønderslev er fadder, da inspektør Espen Hansen Filstrup og Marie Hansine Højer Nielsen af Kindvig får døbt sønnen Boy Højer Filstrup. Drengens forældre er blevet viet i Brønderslev.

Forskellige folk, der var i Bårse kirke

Folk fra Even, Nørre Smidstrup, Tappernøje, Åside og Snesere sogn
Den 21. december 1722: Provstens datter, Anna, af Snesere er fadder, da herredsfogeden Hans Tillersen får døbt datteren Marie Cathrine Hansdatter.
8 p Trin 1723: Hustruen til Peder Gynge af Nørre Smidstrup er gudmor, da Hans Pedersen i Nyskov får døbt får døbt sønnen Peder Hansen. Matz Bryde og søn er faddere.
Den 28. maj 1734: Hans Ibsen af Snesere troloves til Maren Mortensdatter af Bårse. Forlovere er Peder Andersen og Peder Nielsen.
Den 4. juni 1734: Christopher Seyer [Sejer] af Tappernøje troloves til madam Sl. Byssing. Forlovere er H. Wang og N. Benter.
Den 1. december 1734: Jens Nielsen af Snesere Torp troloves til Jacob Pedersens enke. Peder Mortensen og Peder Rasmussen af Risby er forlovere.
3 p pasch 1736: Niels Christensen af Snesere er forlover, da Peder Nielsen, som er karl hos Peder Mortensen af Risby, troloves til Zidsel Hansdatter, som tjener hos Niels Pedersen.
Johanne Baptist 1736: Jep Larsen af Snesere troloves til Poul Larsens enke af Bårse. Hans Nielsen og Niels Jørgensen er forlovere.
21 p Trin 1736: Michel Jørgensen af Snesere troloves til Anne Rasmusdatter af Bårse. Forlovere er Hans Olsen og Christen Nielsen.
Den 19. marts 1738: Jens Ibsen af Even bliver trolovet til Lars Pedersens enke af Bårse. Forlovere er Casper Olsen af Bårse og Hans Jensen af Even.
Den 21. oktober 1738: Niels Jensen af Snesere bliver trolovet til Margrethe Nielsdatter, som tjener i Bårse præstegård. Niels Mortensen af Snesere er den ene forlover.
4 p Trin 1750: Hofmann i Snesere er fadder, da hr. Stilling i Bårse får dødt datteren Birgitte Kirstine Stilling.
2. søndag efter påske 1751: Maren Rasmusdatter [eller hustru til Rasmus] fra Åside er gudmor, da Morten Skrædder i Bårse får døbt sønnen Jens Mortensen.
20 p Trin 1751: Gunnil, som er gift med Jens Nielsen af Snesere, er gudmor, da Lars Haagensen af Broskov får døbt datteren Inger Larsdatter.
9 p Trin 1753: Sisse Hansdatter af Even er gudmor, da Povel Jensen af Broskov får døbt sønnen Jens Povelsen.
Den 12. maj 1779: Anders Olsen Smed af Snesere er forlover, da ungkarl Ole Andersen Smed troloves til Ellen Cathrine Larsdatter af Bårse.

Folk fra Bøgesø og Everdrup sogn
Den 23. oktober 1739: Peder Nielsen af Bøgesø bliver trolovet til Ellen Jacobsdatter af Bårse. Forlovere er Jacob Ottesen og ?.

Folk fra Nysø og Præstø sogn
Den 25. oktober 1735: Rytter Jochum Kiøe [Kiøge] ved Schaades kompagni i Præstø troloves til Anne Margrethe Helvig Mette Arentsdatter af Bårse. Underskrives af Rasmus Jensen Holm, curasier ved Schaades kompagni, og Christen Adamsen Væver.
1 p Trin 1750: Ide Cathrine Pedersdatter af Præstø er gudmor, da Niels Pedersen i Broskov får døbt sønnen Christen Nielsen. Lars Haagensen og Povel Albretsen af Bårse er faddere.
4 p Trin 1750: Hustruen til hr. Christopher Ermandinger af Præstø er gudmor, og byfoged Fog af Præstø er fadder, da hr. Stilling i Bårse får dødt datteren Birgitte Kirstine Stilling.
1 p Trin 1751: Karen Hansdatter af Præstø er gudmor, da Christen Dinisen af Bårse får døbt sønnen Christen Christensen.
6 p Epiph 1753: Ole Hansens datter af Præstø er gudmor, da Morten Skrædder af Bårse får døbt datteren Dorthe Margrethe Mortensdatter.
Den 4. december 1778: Ungkarl Peder Nielsen på Nysø troloves til Ane Povelsdatter af Broskov.

Folk fra Egebjerg og Skibinge sogn
21 p Trin 1738: Niels Pedersen af Egebjerg er forlover, da Peder Egebierg og Kirsten Christensdatter af Bårse bliver trolovet.

Folk fra Mern
Den 4. juli 1749: Mølleren i Mern er fadder, da Mons. Peder Stilling af Bårse får døbt sønnen Johannes Severin Pedersen Stilling.

Folk fra Allerslev
Den 21. december 1722: Datteren til [præsten] Hans af Allerslev er fadder, da herredsfogeden Hans Tillersen får døbt datteren Marie Cathrine Hansdatter.
4 p Trin 1750: Jomfru Pren i Allerslev er fadder, da hr. Stilling i Bårse får dødt datteren Birgitte Kirstine Stilling.
Den 25. juli 1753: Madame Pren af Allerslev er gudmor, da regimentskriveren [hr. Stilling] af Bårse får døbt sønnen Børre Stilling.
Den 10. april 1778: Niels Nielsen af Allerslev er forlover, da ungkarl Niels Hansen og Ane Rasmusdatter af Bårse troloves. Den anden forlover er Ole Hansen af Bårse.

Folk fra Dyrlev, Faksinge, Hastrup og Beldringe sogn
25 p Trin 1722: Peder Ibsen af Dyrlev er fadder, da Lauritz Ibsen i Bårse får døbt datteren Karen Lauritzdatter. Mads Ibsen af Bårse er fadder.
Reminic 1723: Ole Pedersens kone af Hastrup er gudmor, da Jens Bonde i Bårse får døbt sønnen Christian Jensen. Jens Pedersens søn af Hastrup, Peder Jensen, er fadder.
Lætare 1723: Inger Smed af Faksinge er fadder, da Jørgen Hansen i Bårse får døbt datteren Ellen Jørgensdatter.
Den 3. oktober 1737: Hans Nielsen af Hastrup i Beldringe sogn er forlover, da Hemming Povelsen og Ellen Hansdatter af Bårse troloves. Den anden forlover er Niels Madsen af Bårse.
Den 21. oktober 1738: Peder Jensen af Hastrup i Beldringe sogn er den ene forlover, da Niels Jensen af Snesere bliver trolovet til Margrethe Nielsdatter, som tjener i Bårse præstegård.
4 p pasch 1749: Rasmus Veismand af Dyrlev i Beldringe sogn er fadder, da Jep Pedersen af Bårse får døbt sønnen Peder Jepsen [alias Ipsen].
19 p Trin 1749: Rasmus Veimand af Dyrlev i Beldringe sogn er fadder, da Anders Nielsen af Risby får døbt sønnen Niels Andersen.
3 p Trin 1750: Jens Hansens kone af Faksinge er gudmor, da Christen Dinesen af Bårse får døbt sønnen Hans Christensen. Peder Alephas og Giertrud Dinesdatter af Bårse er faddere.
4 p Trin 1750: Hr. Jacobsen og hr. Tillerup på Beldringe Gods er faddere, da hr. Peder Stilling i Bårse får dødt datteren Birgitte Kirstine Pedersdatter Stilling.
1. søndag i fasten 1751: Margrethe, som er gift med Niels i Faksinge, er gudmor, da Hans Hansen af Bårse får døbt sønnen Lars Hansen.
25 p Trin 1751: Jens Jørgensen af Hastrup får døbt sønnen Morten Jensen. Lucie Rasmusdatter er gudmor.
3. advent 1752: Jens Hansens kone af Faksinge er gudmor, da Jørgen Rasmussen af Broskov får døbt datteren Karen Jørgensdatter.
27 p Trin 1753: Kirsten, som er gift med Rasmus i Dyrlev, er gudmor, da gårdmand Anders Nielsen af Risby får døbt datteren Karen Andersdatter.
27 p Trin 1759: Niels Jensen af Faksinge er fadder, da Holger Vernersen af Risby får døbt datteren Inger Holgersdatter Vernersen. Niels Jensen af Risby er også fadder.
Den 27. februar 1760: Sekretær Haderop på Beldringe er fadder, da Jacob Ebbesen får døbt datteren Maren Jacobsdatter Ebbesen. Jomfru Wiwild er gudmor. Andre faddere er jomfru Krøyer og mons. Ebbe Ebbesen.
Den 5. juni 1778: Peder Jensen af Hastrup er forlover, da ungkarl Hans Jensen af Hammer troloves til Dorthe Madsdatter, der er enke efter Niels Jacobsen af Risby. Peder Pedersen af Faarup er den anden forlover.
Påsken 1809: Rasmus Jensen, som er født i Dyrlev, konfirmeres 15 år gammel.
Påsken 1809: Kirsten Jensdatter, som er født i Dyrlev, konfirmeres 15 år gammel.
Påsken 1809: Ellen Hansdatter, som er født i Hastrup, konfirmeres 16 år gammel.
Påsken 1810: Hans Pedersen Prip, som er født i Dyrlev, konfirmeres 16 år gammel.
Påsken 1810: Peder Olsen, som er født i Dyrlev, konfirmeres 17½ år gammel.
Påsken 1810: Johanne Christensdatter, som er født i Faksinge, konfirmeres 15 år gammel.
Påsken 1810: Marie Pedersdatter, som er født i Faksinge, konfirmeres 16 år gammel.

Folk fra Næstelsø sogn
Den 18. august 1751: Mons. Lundorf af Næstelsø er fadder, da degnen Peder Stilling får døbt sønnen Peder Willasen Stilling.

Folk fra Toksværd sogn
Den 18. august 1751: Ostermand af Toksværd er fadder, da degnen Peder Stilling får døbt sønnen Peder Willasen Stilling.

Folk fra Grumløse, Skallerup og Udby sogn
Den 4. juli 1749: Hr. Knostrop af Udby er fadder, da Mons. Peder Stilling af Bårse får døbt sønnen Johannes Severin Pedersen Stilling.
27 p Trin 1759: Hans Vernersen i Skallerup er fadder, da Holger Verner i Risby får døbt datteren Inger Holgersdatter Verner.
Påsken 1809: Jens Pedersen, som er født i Grumløse i Udby sogn, konfirmeres 13½ år gammel.
Påsken 1809: Cathrine Pedersdatter, som er født i Skallerup i Udby sogn, konfirmeres 15 år gammel.
Påsken 1810: Jens Pedersen, som er født i Grumløse i Udby sogn, konfirmeres 16½ år gammel.

Folk fra Lundby sogn
Festo Johanna Baptist 1750: Maren Larsdatter af Lundby er fadder, da Anders Pedersen i Risby får døbt sønnen Niels Andersen.
10 p Trin 1751: Hustruen til Jens Hernvig af Lundby er gudmor, da Peder Hernvig i Bårse får døbt sønnen Jørgen Pedersen Hernvig.
26 p Trin 1760: Margrethe, som er gift med Lars Hansen i Lundby, er gudmor, da Anders Pedersen i Bårse får døbt sønnen Hans Andersen.
Den 18. juli 1778: Ungkarl Claus Hansen af Lundby troloves til Kirsten Frantzdatter, som er enke efter husmand Peder Olsen af Risby. Jacob Madsen og Hans Jacobsen af Risby er forlovere.

Folk fra Ring og Hammer sogn
Fer 2 Pasch 1723: Niels Larsens kone af Hammer Torp er gudmor, da Peder Mortensen af Bårse får døbt sønnen Erich Pedersen.
Den 11. januar 1737: Jens Jacobsen af Ring i Hammer sogn troloves til Inger Jensdatter af Bårse, som er enke efter Peder Godske. Forlovere er Jacob Jensen af Ring i Hammer sogn og Torkild Pedersen af Bårse.
Festo Johanna Baptist 1750: Hans Fifensen af Hammer er fadder, da Anders Pedersen i Risby får døbt sønnen Niels Andersen.
Den 18. august 1751: Lønborg [skrevet Lønborre] af Hammer er fadder, da degnen Peder Stilling får døbt sønnen Peder Willasen Stilling. Madam Selkov af Bårse er gudmor.
3 p Epiph 1753: Bodel Pedersdatter af Hammer er gudmor, da Anders Pedersen af Risby får døbt sønnen Niels Andersen. Nille Hansdatter af Risby er fadder.
Den 5. juni 1778: Ungkarl Hans Jensen af Hammer troloves til Dorthe Madsdatter, der er enke efter Niels Jacobsen af Risby.
Den 12. marts 1779: Ungkarl Jens Axelsen af Hammer troloves til Karen Nielsdatter af Risby.
Påsken 1810: Lisbeth Jørgensdatter, som er født i Ring i Hammer sogn, konfirmeres 14 ¼ år gammel.

Folk fra Kostræde og Køng sogn
17 p Trin 1734: Niels Nielsen af Køng er forlover, da Christen Nielsen og Kirsten Nielsdatter af Bårse troloves. Niels Olsen af Bårse er den anden forlover.
1. advent 1752: Hans Frantsens kone af Køng er gudmor, da Hans Jensen af Bårse får døbt sønnen Jørgen Larsen Hansen.
Den 23. september 1778: Ungkarl Rasmus Hansen af Kostræde troloves til Anna Andersdatter, der er steddatter til Peder Pedersen af Bårse. Forlovere er Hans Hansen af Kostræde og Peder Pedersen af Bårse.

Folk fra Ørslev
Den 4. juli 1749: Skovridder Raun af Ørslev er fadder, da Mons. Peder Stilling af Bårse får døbt sønnen Johannes Severin Pedersen Stilling.
Den 25. juli 1753: Skovridder Rafn af Ørslev er fadder, da regimentskriveren [hr. Stilling] af Bårse får døbt sønnen Børre Stilling.

Folk fra Vejlø
Påsken 1810: Mette Nielsdatter, som er født i Vejlø, konfirmeres 15 år gammel.

Folk fra Blangslev [i Mogenstrup eller Hammer sogn?]
2. advent 1760: Giertrud Hansdatter, som er gift med Lars Piil i Blangslev, er gudmor, da Hans Mortensen i Risby får døbt datteren Mette Hansdatter. Faddere er Hans Olsen, Peder Piil, Anders Rasmussen, Anna Melkov og Mette Nielsdatter, alle af Risby.

Folk fra Hellevads Mølle og Sværdborg sogn
Den 4. juli 1749: Møllerens kone i Hellevads Mølle er gudmor, da Mons. Peder Stilling af Bårse får døbt sønnen Johannes Severin Pedersen Stilling.

Folk fra Kastrup ved Vordingborg
12 p Trin 1751: Kirsten Madsdatter af Kastrup er gudmor, da Jep Pedersen i Bårse får døbt datteren Kirsten Jepsdatter [eller Ibsdatter]. Johanne Madsdatter af Bårse er fadder.

Folk fra Vordingborg
Oculi 1751: Rytteren ved Livkompagniet i Vordingborg, Morten Andersen, udlægges til barnefar, da Kirsten Hansdatter får døbt sin uægte søn for Hans Mortensen.
Den 25. juli 1753: Mons. Housseer og Peder Staal af Vordingborg er faddere, da regimentskriveren [hr. Stilling] af Bårse får døbt sønnen Børre Stilling.
Påsken 1809: Simon Hansen, som er født i Vordingborg, konfirmeres, 14 ¼ år gammel.

Folk fra Næstved
11 p Trin 1751: Marie, som er gift med skomageren Hans i Næstved, er gudmor, da Peder Skomager i Bårse får døbt sønnen Jørgen Pedersen.

Andre folk fra Bårse med sjove navne
11 p Trin 1722: Madam Winsbierg af Bårse er gudmor, da Anders Christensen Dragon får døbt sønnen Niels Andersen.
17 p Trin 1722: Da Sven Skomager i Bårse får døbt ?, er hustruen til Peder Godske gudmor. Niels Pedersen Godske og Karen Pedersdatter Godske er faddere.
Den 21. december 1722: Herredsfogeden Hans Tillersen får døbt datteren Marie Cathrine Hansdatter. Kaptajn Meincke er fadder sammen med commerråd Voigt, junker Schinkel på Bækkeskov, løjtnant Fisker, Nathanael Bender.  
Oculi 1723: Morten Giøde af Bårse er fadder, da Oluf Hvid i Bårse får døbt sønnen Christen Olufsen Hvid.
Trinit 1723: Peder Eiebierrit [Egebjerg] får døbt datteren Giertrud Pedersdatter Eiebierrit. Hustruen til Court Rytter er gudmor. Faddere er Jeppe Sørensen, Jørgen Møller, Morten Jyde og søn, Mads Mortensen Jyde samt Peder Jørgensens datter, Johanne Pedersdatter.
1 p Trin 1723: Jens Skonning af Broskov er fadder, da Johan Bødker af Broskov får døbt sønnen Oluf Johansen. Peder Nielsen og Ane Nielsdatter af Bårse er også faddere.
Visit Maria 1723: Salomon Nielsen af Bårse får døbt sønnen Niels Salomonsen. Tjenestepigen hos løjtnant Beuker er gudmor. Peder Jørgensens tjenestepige, Johanne af Bårse, er fadder.
8 p Trin 1723: Ifver, som er tjenestedreng hos Sr. Flodsberg [Flodsberrig] er fadder, da Hans Pols af Bårse får døbt datteren Inger Hansdatter Pols.
Sexagesima 1724: Jeppe Sørensen og Jacob Bryde af Bårse er faddere, da Niels Rafn af Bårse får døbt datteren Elisabeth Nielsdatter Rafn.
17 p Trin 1735: Morten Nielsen Muschow og Anne Andersdatter af Bårse troloves. Forlovere er Lars Ibsen og Hans Olsen af Bårse.
Den 7. februar 1738: Niels Pedersen Lerbierg af Bårse er forlover, da Jens Pedersen Ingersted troloves til Karen Nielsdatter. Michel Jørgensen af Bårse er den anden forlover.
3 p pasch 1749: Da Jørgen Væver af Bårse får døbt sønnen Elias Jørgensen, er Christian Væver, Niels Andersen, Ane Jensdatter og Bertel Hansen af Bårse faddere.
Oculi 1750: Hans Egebierg af Bårse er fadder, da husmand Hans Pedersen får døbt datteren Johanne Hansdatter.
4 p Trin 1750: Hans Fink i Risby får døbt sønnen Peder Hansen Fink.
11 p Trin 1750: Jørgen Mønboe af Bårse er fadder, da Peder Egebierg får døbt sønnen Ole Pedersen Egebierg.
Omnium Sanctorum 1750: Karen Verningsdatter er gudmor, da Lars Væver i Bårse får døbt datteren Anne Larsdatter.
Den 19. januar 1752: Da præsten Daniel Plum får døbt datteren Anne Agnete Plum, er følgende gudmor og faddere: Else Cathrine Tryde, jomfru Fridz, regimentskriver Johannes Jacobsen, skovridder Sulfachs og Peder Agerbek.
Trinitatis 1752: Povel Albrechtsen [skrevet Albrets] af Broskov får døbt sønnen Jens Povelsen. Bodel Albrechtsdatter skrevet Albretsdatter] er gudmor.
12 p Trin 1751: Peder Ejebierg får døbt datteren Lene Pedersdatter Ejebierg. Hans Eiebierg af Bårse er fadder, men de hedder jo nok Egebjerg].
21 p Trin 1751: Lars Smed af Bårse får døbt sønnen Alefas Larsen. Blandt fadderne er Karsten Hansen, Bolette Wiwild og Valborg Christensdatter af Bårse.
26 p Trin 1753: Casper Larsen af Bårse får døbt sønnen Lars Caspersen. Valborg Christensdatter er gudmor, mens faddere bl.a. er Hans Jørgensen og Jens Jørgensen af Bårse.

Forskellige folk, der var i Snesere kirke

Folk fra Nørre Smidstrup i Snesere sogn
23 p Trin 1697: Hans Fisker af Nørre Smidstrup får døbt sønnen Peder Hansen Fisker. Gudmor er Anders Vævers hustru af Lille Røttinge. Faddere er Jens Hansen af Nørre Smidstrup, Niels Jensens søn, Jens Nielsen af Nørre Smidstrup, Povel Rytters kone af Lille Røttinge, Jens Nielsens kone af Nørre Smidstrup og Hendrich Fiskers kone af Even.
1 advent 1697: Iver Hansen i Nørre Smidstrup får datteren Bodil Iversdatter. Gudmor er Peder Michelsens kone i E?. Faddere er Anders Pedersen i E?, Jens Hansen og Peder Fueher af Nørre Smidstrup, Hans Hansens kone og Peder Jensens kone af Nørre Smidstrup.
Den 20. februar 1704: Anders Pedersen i Nørre Smidstrup får døbt sønnen Clemmend Andersen. Jacob Rytters hustru i Nørre Smidstrup er en af fadderne.
4 p pasch 1704: Jens Nielsen i Nørre Smidstrup får døbt datteren Anne Jensdatter. Hans Pedersens kone i Nørre Smidstrup er gudmor. Christen Andersen, Hans Nielsen og bror Peder Nielsen af Nørre Smidstrup er faddere sammen med Hans Hansens datter i Lille Røttinge.
4 p Trin 1709: Peder Ibsen af Nørre Smidstrup troloves til Kirsten Jensdatter.
8 p Trin 1709: Hans Jensen af Nørre Smidstrup troloves til Anne Nielsdatter.
4 p Epiph 1718: Peder Jensen og datter i Nørre Smidstrup er faddere, da Peder Nielsen i Brøderup får døbt datteren Sidse Pedersdatter.
Dom Ocul 1718: Peder Ibsen i Nørre Smidstrup får døbt sønnen Peder Pedersen. Faddere er Hans Nielsens kone i Nørre Smidstrup, Oluf Esbensen i Nørre Smidstrup, Hans Pedersen og Claus i Nørre Smidstrup og Peder Jensens kone i Nørre Smidstrup.
Misericord 1718: Hans Pedersens kone i Nørre Smidstrup er gudmor, da Christen Andersen i Brøderup får døbt sønnen Anders Christensen.
17 p Trin 1727: Karen Esbensdatter af Nørre Smidstrup troloves til Christen Jensen Dragon af Lille Røttinge.
Trinitatis 1729: Ole Hemmingsen i Nørre Smidstrup får døbt datteren Ellen Olsdatter. Hans Hemmingsens kone i Store Røttinge er fadder.
3 p Trin 1729: Niels Pedersen og Cathrine Olufsdatter i Nørre Smidstrup troloves.
Jubil 1729: Peder Andersen af Nørre Smidstrup troloves til Sidse Andersdatter af Store Røttinge.
8 p Trin 1729: Oluf Pedersen og Anne Madsdatter af Nørre Smidstrup troloves.
22 p Trin 1729: Oluf Pedersens kone af Nørre Smidstrup er gudmor, da Jens Rasmussen af Lille Røttinge får døbt sønnen Jeppe Jensen.
3 p Trin 1735: Laurids Nielsen soldat af Nørre Smidstrup får døbt datteren Bodil Lauridsdatter. Hans Pedersens kone er gudmor, og faddere er Oluf Hemmingsen og Peder Hansens hustru, alle af Nørre Smidstrup.
4 p Trin 1735: Niels Nielsen i Nørre Smidstrup får døbt datteren Anne Nielsdatter. Oluf Hemmingsens kone i Nørre Smidstrup er fadder.
Den 11. juli 1736: Esben Olufsens søn, Hans Esbensen, i Nørre Smidstrup troloves til Rasmus Pedersens steddatter, Kirsten Pedersdatter, i Store Røttinge.
1. advent 1736: Christen Frandsen af Nørre Smidstrup troloves til Bodil Jensdatter af Lille Lille Røttinge.
Fest Annun Mariæ 1740: Karen Jensdatter, som er datter af Jens Pedersen af Nørre Smidstrup, er fadder, da Niels Jensen Soldat får døbt sønnen Jens Nielsen.
Den 23. november 1740: Ungkarl Hans Olsen i Nørre Smidstrup troloves til Ane Pedersdatter af Nørre Smidstrup. Peder Hansen af Nørre Smidstrup er forlover sammen med Hans Ebbesen af Brøderup.
Den 7. november 1741: Peder Hansen af Nørre Smidstrup er forlover, da ungkarl Peder Hansen af Store Røttinge troloves til enken Ane Andersdatter af Nørre Smidstrup.
9 p Trin 1747: u [unge] Peder Hansen i Nørre Smidstrup er fadder, da Rasmus Pedersen i Sølperup får døbt sønnen Hans Rasmusen.
11 p Trin 1747: Gårdbruger Hans Olsen i Nørre Smidstrup får døbt datteren Mette Hansdatter. Gårdbruger Peder Hansens kone i Nørre Smidstrup er gudmor. Unge Peder Hansen og Niels Pedersens kone i Nørre Smidstrup er faddere.
19 p Trin 1747: Unge Peder Hansen af Nørre Smidstrup får døbt datteren Ane Pedersdatter. Peder Pedersen, Niels Hansen, Hans Olsen og Hans Olsens hustru af Nørre Smidstrup er faddere.
Remis 1748: Hans Olsen i Nørre Smidstrup får døbt sønnen Peder Hansen. Blandt fadderne er Jens Hemmingsen i Snesere og hans hustru.
Den 4. februar 1763: Jacob Pedersen af Nørre Smidstrup troloves til Margrethe Jensdatter af Snesere. Forlovere er Peder Hansen af Nørre Smidstrup og Jens Hemmingsen af Snesere.
Den 16. marts 1763: Hans Olsen af Nørre Smidstrup troloves til Anna Olsdatter af Nørre Smidstrup. Ole Nielsen og gamle Peder Hansen af Nørre Smidstrup er forlovere.
Den 31. marts 1763: Ole Nielsen af Nørre Smidstrup troloves til Zidsel Jensdatter af Brøderup.
Den 30. april 1763: Margrethe Pedersdatter af Nørre Smidstrup troloves til Jeppe Hansen i Snesere.
Den 12. juli 1766: Jeppe Hansen af Nørre Smidstrup troloves til Anna Pedersdatter af Brøderup. Forlovere er Peder Svendsen af Brøderup og Hans Ibsen af Snesere.
Den 12. december 1766: Enkemand Hans Olsen af Nørre Smidstrup troloves til Ingeborg Pedersdatter. Forlovere er gamle Peder Hansen af Nørre Smidstrup og Hemming Rasmussen af Lille Røttinge.
Jubilate 1771: Ole Nielsen af Nørre Smidstrup får døbt sønnen Hans Olsen. Gudmor er hustruen til Hans Riisbye. Faddere er Morten Nielsen, Jacob Pedersen og Hans Jensens hustru af Nørre Smidstrup. Desuden er Peder Jacobsen og Christopher Olsens hustru af Brøderup faddere.
Cantate 1771: Niels Pedersen af Nørre Smidstrup får døbt sønnen Peder Nielsen. Hans Hemmingsens hustru af Nørre Smidstrup er gudmor. Fadderne fra Nørre Smidstrup er Jeppe Hansen, Jens Pedersen, gl. Peder Hansen samt hustruerne til Hans Riisbye og Jacob Pedersen.
20 p Trin 1775: Hans Riisbye og Jeppe Svan er faddere, da Niels Pedersen af Nørre Smidstrup får døbt sønnen Peder Nielsen.
1 p Novi Ann 1776: Hans Hemmingsen af Nørre Smidstrup er forlover, da Hans Jensen af Snesere troloves til Else Hemmingsdatter.
Den 17. juni 1776: Enkemanden Hans Hansen af Nørre Smidstrup troloves til Dorthe Povelsdatter af Aaside. Forlovere er Anders Povelsen af Sjolte og Rasmus Høj af Store Røttinge.
Den 25. maj 1783: Gårdmand Hans Hemmingsen af Nørre Smidstrup får døbt datteren Mette Marie Hansdatter. Faddere er Anders Nielsen, Niels Hansen, Hemming Rasmussen, Jeppe Nielsen og gamle Niels Pedersens hustru af Nørre Smidstrup.
Den 25. april 1784: Niels Hansen af Nørre Smidstrup er fadder, da husmand Hans Thorsen og Ane Nielsdatter af Store Røttinge får døbt sønnen Jens Hansen.
Den 17. maj 1795: Lars Pedersen og Christiane Jacobsdatter, som er indsiddere hos Jacob Frelslev af Nørre Smidstrup, får døbt sønnen Jens Larsen. Faddere er Hans Hansen, Niels Pedersen, Hans Thorsen og Niels Jensen, alle af Nørre Smidstrup.
Den 7. juni 1795: Gårdmand Hans Hansen og Hylleborg Jensdatter af Nørre Smidstrup får døbt datteren Anne Cathrine Hansdatter.
Den 24. marts 1796: Lars Pedersen af Nørre Smidstrup er fadder, da avlsmanden ved Bredeshave, Rasmus Andersen og Cidsel Christensdatter, får døbt sønnen Jens Rasmussen.
Den 15. februar 1801: Mette Marie Hansdatter af Nørre Smidstrup er gudmor, da gårdmand Lars Olsen og Else Hansdatter af Åside får døbt sønnen Jørgen Larsen.
Den 25. maj 1801: Niels Nielsen af Nørre Smidstrup er fadder, da indsidder i Snesere, Svend Nielsen og Lisbeth Veneensdatter? får døbt datteren Karen Svendsdatter.
Den 1. maj 1803: Mette Marie Hansdatter, som er datter af Hans Hemmingsen af Nørre Smidstrup, er gudmor, da husmand i Brøderup, Niels Hansen og Anne Marie Jensdatter får døbt sønnen Jens Nielsen.

Folk fra Tappernøje i Snesere sogn
Den 6. april 1718: Lydolph Willumsen i Tappernøje er fadder, da Lorents Einsperg får døbt sønnen Jens Jacob Einsperg. Det er Gregers Jensen Weile og Niels Sebbesen af Askovs Mølle også.
4 p Trin 1728: Matthies Bøye fra Tappernøje er fadder, da Hans Nielsen i Skovvænget får døbt datteren Cathrine Hansdatter.
23 p Trin 1728: Matthies Bøye og Peder Skræder af Tappernøje er faddere, da Marcus Møller i Kongens Mølle [i Sneseres sogn] får døbt datteren Kirsten Marcusdatter Møller.
25 p Trin 1728: Matthies Bøye i Tappernøje får døbt datteren Birete Matthiesdatter Bøye.
Den 28. marts 1735: Christopher Seier i Tappernøje Vang får døbt barnet ?.
Den 24. marts 1796: Peder Christoffersen i Tappernøje er fadder, da avlsmanden ved Bredeshave, Rasmus Andersen og Cidsel Christensdatter, får døbt sønnen Jens Rasmussen.

Folk fra Kongens Mølle i Snesere sogn
23 p Trin 1728: Marcus Møller i Kongens Mølle får døbt datteren Kirsten Marcusdatter Møller.
25 p Trin 1728: Marcus Møller i Kongens Mølle er fadder, da Matthies Bøye i Tappernøje får døbt datteren Birete Matthiesdatter Bøye.
Den 4. november 1740: Svend Havel fra Kongens Mølle i Sjolte i Snesere sogn er forlover, da Niels Andreasen, tjenestekarl fra Sorterup i Præstø, troloves til pigen Maren Sidsesdatter fra Store Røttinge.
10 p Trin 1776: Hr. Kastrup af Kongens Mølle er forlover, da enkemand Hans Nielsen af Sjolte troloves til Karen Olsdatter af Sjolte.

Folk fra Ulse sogn
Qvadrogesima 1704: Laurids Pedersen, som er en bror til Peder Pedersen i Ulse, udlægges til barnefar, da Gyde Hansdatter i Snesere Torp får døbt sin uægte søn for Jørgen Lauridsen. Laurids Jørgensens hustru i Snesere Torp er gudmor.
Den 3. november 1721: En betlerkvinde fra Ulse sogn, Anne Hansdatter, som er gift med Jens Pedersen, får døbt datteren Maren Jensdatter. Anne har ikke kunne finde sin mand i 3 uger. Peder Christensens hustru af Snesere, Maren, var jordemoderen, og hun bærer pigen til dåben i kirken. Da pigen døbes i Snesere kirke er fadderne: Johan Dam, Mourids Gregersen, Hans Christophersens hustru og ? Sl. Peder Nielsens af Snesere.

Folk fra Fiskerhoved, Jyderup og Fakse sogn
Sexagesima 1724: Christen Rasmussen af Jyderup i Fakse sogn troloves til Mette Jensdatter af Sjolte.
9 p Trin 1730: Anders Nielsen i Fiskerhoved troloves til Maren Knudsdatter i Sjolte.
2. advent 1740: Ungkarl Hans Rasmussen af Fakse sogn troloves til Birete Pedersdatter af ?.
Den 21. april 1805: Hans Hansen fra Fakse, der opholder sig i Aaside, konfirmeres. Han er over 16 år gammel.

Folk fra Lindersvold, Mosebølle, Store Elmue og Roholte sogn
Dom Trin 1728: Laurids Rasmussen af Mosebølle troloves til Mette Andersdatter af Snesere.
Dom Rogat 1728: Oluf Madsen, som tjener hos Niels Jørgensen i Roholte, udlægges til barnefar, da en steddatter til Jørgen Bryde i Sjolte får døbt [barnets navn angives ikke].
4 p Trin 1731: Hans Ibsen af Mosebølle i Roholte sogn bliver trolovet til Mette Jensdatter af Sølperup.
20 p Trin 1775: Niels Larsens hustru af Store Elmue er gudmor, da Esten Peiter Rasmussen af Sjolte får døbt sønnen Lars Estensen.
11 p Trin 1777: Lars Nielsen af Mosebølle i Roholte sogn er forlover, da hans søn, Jens Larsen af Sjolte, troloves til Maren Jensdatter af Brøderup.   
Den 15. februar 1784: Gårdmand Hans Jensens hustru af Mosebølle er gudmor, da Christian Hansen [skrevet Hans Christian] og Karen Rasmusdatter af Store Røttinge får døbt sønnen Peder Christiansen.
Den 4. oktober 1795: Esten Jochumsen af Store Elmue er fadder, da gårdmand Rasmus Steffensen af Snesere får døbt sønnen Steffen Rasmussen. Jørgen Steffensens hustru og Søren Steffensen er faddere.
Den 17. april 1803: Anne Nielsdatter fra Roholte sogn men opholdende sig i Nørre Smidstrup konfirmeres.
Den 1. august 1841: Else Marie Larsdatter, som er gift med husmand Lars Jacobsen af Store Elmue, er gudmor, da husmand Peder Jensen og Ellen Cathrine Pedersdatter ved Stranden får døbt datteren Ane Cathrine Pedersen.
Den 26. september 1841: Thomasine Rasmussen og Christen Christensen, som tjener på Lindersvold, er hhv. gudmor og fadder, da husmand og skrædder Jens Gregoriussen og Ane Marie Christensdatter ved Stranden får døbt datteren Inger Johanne Jensen.

Folk fra Borup, Eskilstrup, Hyllede, Leestrup og Kongsted sogn
Festo Grat Act 1718: Niels Ibsens [tjeneste]pige, Karen, i Leestrup er fadder, da Niels Hansen i Sølperup får døbt sønnen Laurids Nielsen.
19 p Trin 1728: Laurids Jensens kone i Hyllede er gudmor, da Jens Hansen i Sjolte får døbt datteren Margrethe Jensdatter. Laurids Jensens datter, Mette Lauridsdatter, i Store Røttinge er fadder.
19 p Trin 1729: Hans Lauridsens kone af Leestrup er fadder, da Jørgen Lauridsen af Brøderup får døbt sønnen Peder Jørgensen. Peder Nielsens enke af Brøderup er gudmor.
Dom Lætare 1730: Laurids Carl Lauridsen af Kongsted troloves til Maren Jensdatter af Brøderup.
11 p Trin 1731: Laurits Jensens kone af Kongsted er gudmor, da Laurids Jensen i Sjolte får døbt sønnen Jens Lauridsen.
Den 22. september 1734: Niels Olufsen i Hyllede troloves til Johanne Lauridsdatter i Brøderup.
19 p Trin 1738: Bent Hansen i Kongsted er fadder, da Christen Olsen i Snesere får døbt sønnen Anders Christensen. Peder Erichsens hustru i Snesere er gudmor, mens Gabriel Espensens hustru i Snesere er fadder.
Den 28. februar 1740: Ungkarl Hans Nielsen af Hyllede i Kongsted sogn troloves til Mette Hemmingsdatter af Sjolte. Torkild Rasmussen af Leestrup i Kongsted sogn er forlover sammen med Jens Hansen i Brøderup.
19 p Trin 1747: Niels Olsen fra Kongsted sogn er fadder, da Claus Ibsen i Sjolte får døbt sønnen Hans Clausen.
3. advent 1747: Ingeborg, som er gift med Hans Nielsen i Borup i Kongsted sogn, er gudmor, da Anders Bendsen i Snesere får døbt datteren Karen Andersdatter.
19 p Trin 1763: Peder Larsen af Hyllede er forlover, da Christen Nielsen af Hemmestrup troloves til Maren Christensdatter. Hans Larsen fra Sølperup er den anden forlover. Begge forlovere sætter deres underskrift i kirkebogen.
Den 3. juni 1768: Michael Christian Mariager af Kongsted sogn bliver trolovet til enken Elisabeth Dorthea Becker. Den ene forlover er degnen Mørch af Kongsted.
24 p Trin 1770: Dynes Neumann af Kongsted får døbt sin søn for Christian Waldemar Neumann i Snesere kirke. Gudmor er Inger Catharina Hoffmann. Lisbeth Mallene Hoffmann er fadder.
15 p Trin 1775: Ungkarl Jens Hansen af Kongsted sogn troloves til enken Karen Nielsdatter af Sjolte. Jørgen Hansen og Jens Olsen af Sjolte er forlovere.
Den 26. december 1796: Karen, som er gift med gårdmand Hans Christensen af Eskilstrup, er gudmor, da gårdmand Peder Pedersen og Mette Marie får døbt sønnen Niels Pedersen.
Den 12. oktober 1881: Ungkarl Jens Pedersen af Leestrup, født 03-04-1857, bliver viet til Ane Andersen af Snesere. Gårdmand Peder Pedersen af Leestrup er forlover for ham.

Folk fra fra Bækkeskov, Bøgesø, Engelstrup, Helledes Mølle, Hemmestrup, Stavnstrup, ved Stranden, Tågeskov og Everdrup sogn
Sexagesima 1704: Laurids Møllers hustru af Helledes Mølle er gudmor, da Hans Hansen af Snesere får døbt datteren Gyde Hansdatter. Jeppe Ibsens datter, Karen Jeppesdatter af Snesere, er fadder.
Exaud 1704: Bertel Cortsens hustru af Stavnstrup er gudmor, da Frands Andersen af Aaside får døbt sønnen Jens Frandsen. Peder Møllers kone af Askovs Mølle er fadder.
Fest 3 Pentecost 1704: Niels Pedersen af Hemmestrup er fadder, da Laurids Thygesen [skrevet som Lavrids Tyesen] af Brøderup får døbt sønnen Oluf Lauridsen.
22 p Trin 1710: Oluf Nielsen af Hemmestrup troloves til Else Jensdatter af Snesere Torp.
Lætar 1711: Christopher Olufsen af Stavnstrup troloves til Margrethe Lauridsdatter af Snesere Torp.
Epiph 1718: Hustruen til Otte Thomæsen af Engelstrup er gudmor, da Anders Nielsen af Brøderup får døbt datteren Berete Andersdatter.
Epiph 1718: Karen Jacobsdatter på Bækkeskov, som er søster til faren, er gudmor, da Jeppe Jacobsen af Teglgaard får døbt datteren Karen Jeppesdatter.
Festo Grat Act 1718: Jørgen Ibsens kone ved Stranden er fadder, da Niels Hansen af Sølperup får døbt sønnen Laurids Nielsen.
Dom Ocul 1718: Maren, som er gift med Peder Ladefoged ved Stranden, er gudmor, da Søren Hansen af Sjolte får døbt sønnen Morten Sørensen.
9 p Trin 1721: En tjenestepige hos Junker Schinchel på Bækkeskov er gudmor, da Niels Hansen af Sølperup får døbt datteren Else Nielsdatter.
11 p Trin 1721: Jens Knudsens hustru af Everdrup er gudmor, og Otto Thomsen af Engelstrup er fadder, da Rasmus Ladefoged af Brøderup får døbt sønnen Anders Rasmussen.
Festo Johannes Baptist 1723: Claus Esbensen af Hemmestrup troloves til Karen Pedersdatter af Lille Røttinge.
1. advent 1728: Niels Hansens kone i Engelstrup er gudmor, da Peder Kuld i Snesere får døbt datteren Inger Pedersdatter Kuld.
Sexagesima 1729: En pige fra Bækkeskov [gods] ved navn Susanna Rebecca er gudmor, da Rasmus Pedersen i Sølperup får døbt sønnen Peder Rasmussen.
Den 16. marts 1729: Hans Ibsen af Everdrup troloves til Mette Brodersdatter af Askovs Mølle.
Qvasimodo 1729: Jørgen Nielsens kone i Stavnstrup er gudmor, da Anders Væver i Brøderup får døbt datteren Karen Andersdatter. Lars Boesens søn, Enevold Larsen i Brøderup, er fadder.
18 p Trin 1729: Ottes hustru og søn, Hans Ottesen af Engelstrup, er faddere, da Jens Ottesen af Sølperup får døbt sønnen Niels Jensen. Jørgen Nielsens kone af Brøderup er gudmor.
16 p Trin 1731: Oluf Sørensens kone i Bækkeskovhuset er gudmor, da Mads Sørensen i Brøderup får døbt datteren Bodil Madsdatter. Hendrich Pedersen af Brøderup er fadder.
18 p Trin 1731: Hans Ottesens kone i Engelstrup er gudmor, og Peder Heboe i Stavnstrup er fadder, da Jens Ottesen i Sølperup får døbt datteren Inger Jensdatter.
Den 28. marts 1735: Malene Haar, som er fruens tjenestepige på Bækkeskov, er fadder, da Christopher Seier i Tappernøje Vang får døbt barnet ?.
Fer 3 Nativ 1738: Hans Larsens hustru af Hemmestrup er gudmor, da Hendrich Pedersen af Brøderup får døbt sønnen Niels Hendrichsen.
1. advent 1740: Sidse Pedersdatter af Everdrup bliver trolovet til enkemanden Thomas Pedersen af ?.
Den 27. februar 1741: Ole Andersen og Peder Jacobsen fra Bøgesø er forlovere, da husmand Ole Sørensen troloves til enken til fru Birgitze i Everdrup sogn.
Den 11. maj 1741: Gårdmand Niels Rasmussen af Engelstrup er forlover, da gårdmand Peder Jørgensen Thrane af Snesere bliver trolovet til enken Ane Rasmusdatter. Ole Andersen Smid af Snesere er den anden forlover.
24 p Trin 1741: Ungkarl Svend Pedersen hos degnen i Everdrup troloves til Ane Nielsdatter af Snesere. Hans Bentzen i Snesere er trolover sammen med Rasmus Pedersen af Sølperup.
6 p Trin 1747: Christopher Lorentsen i Engelstrup er fadder, da Jeppe Pedersen i Snesere Torp får døbt datteren Mette Ibsdatter [Jeppesdatter]. Bent Nielsens kone, Mette i Stillinge, er gudmor.
19 p Trin 1747: Dorthe Nielsdatter af Everdrup sogn er gudmor, da Claus Ibsen af Sjolte får døbt sønnen Hans Clausen.
Cantate 1762: Karen Hansdatter, som tjener hos Christopher i Engelstrup, er gudmor, da Søren Andersen af Brøderup får døbt datteren Anna Margrethe Sørensdatter.
Den 8. december 1762: Lars Jensen af Bøgesø troloves til Else Rasmusdatter af Sølperup.
1. advent 1762: Claus Nielsen af Bøgesø er forlover, da Steen Michelsen af Snesere Torp troloves til Anna Thomædatter.
19 p Trin 1763: Christen Nielsen af Hemmestrup troloves til Maren Christensdatter.
Den 17. marts 1764: Christen Pedersen af Bøgesø troloves til Johanne Nielsdatter af Store Røttinge. Jeppe Pedersen af Bøgesø er forlover [præsten skriver: hans fader?]
Den 10. oktober 1766: Povel Mouritsen af Tågeskov er forlover, da Jens Povelsen og Else Rasmusdatter af Sjolte bliver trolovet. Den anden forlover er Rasmus Larsen af Sjolte.
Judica 1770: Jomfru Anne Jensdatter fra Bækkeskov er gudmor, og Anne Dorthe samt tjenestepigen hos Karen Bryde på Bækkeskov er faddere, da Hans Pedersen i Bækhuset får døbt datteren Kirstine Hansdatter.
22 p Trin 1770: Peder Larsen og Lars Pedersen af Everdrup samt Rasmus Christensen af Stavnstrup er faddere, da Povel Pedersen af Snesere Torp får døbt datteren Maria Povelsdatter.
2 p Trin 1776: Bertel Pedersen af Everdrup sogn troloves til Marcus Rasmussens enke af Sjolte. Forlovere er Peder Rasmussen og Ole Høj af Sjolte.
Den 5. november 1777: Ungkarl Rasmus Christensen af Stavnstrup i Everdrup sogn bliver trolovet til Anna Hansdatter af Lille Røttinge. Lars Jensen af Stavnstrup er forlover for ham.
Den 27. april 1783: Marie, som er gift med gårdmand Lars Cortsen af Stavnstrup, er gudmor, da gårdmand Rasmus Hansen af Snesere Torp får døbt datteren Lisbeth Rasmusdatter.
Den 16. november 1783: Johan Nicolaysen i Bækkeskovhuset er fadder, da Daniel Christensen og Cidsel Pedersdatter af Snesere Torp får døbt sønnen Peder Danielsen.
Den 12. juli 1795: Gunnild Jensdatter på Bækkeskov er gudmor, da husmand Otthe Nielsen og Karen Jacobsdatter i Sølperup får døbt sønnen Anders Otthesen. Rasmus Steffensen i Snesere er fadder.
Den 16. august 1795: Jomfru Hjetting [Hetting] på Bækkeskov er gudmor, da skovfoged Jeppe Alexandersen og Christiane Hassenkam får døbt datteren Anne Marie Kirstine Jeppesdatter Alexandersen.
Den 29. november 1795: Mette Hansdatter mejerske på Bækkeskov er gudmor, da husmand Anders Hansen og Kirstine Otthesdatter i Sølperup får døbt datteren Ellen Andersdatter.
Den 24. januar 1796: Mette Hansdatter, som tjener på Bækkeskov, er gudmor, da Anders Andreasen Lundbye og Mette Nielsdatter Hillebrand får døbt datteren Inger Andersdatter Lundbye.
Den 28. februar 1796: Gårdmand Johan Nielsens hustru i Bøgesø, Maren, er gudmor, da gårdmand Jørgen Steffensen og hustru Inger Hansdatter får døbt datteren Karen Jørgensdatter.
Den 24. marts 1796: Da avlsmanden ved Bredeshave, Rasmus Andersen og Cidsel Christensdatter, får døbt sønnen Jens Rasmussen, er følgende fra Everdrup sogn: Gudmor er Petra Morgenstierne fra Bækkeskov, og faddere er Hans Strøyer i Bækkeskov samt Peder Mortensen i Stavnstrup.
Den 10. april 1796: Husmand Christian Møllers hustru ved Stranden er gudmor, da husmand Ernst Olsen og Anne Lisbeth Gunnersdatter i Sølperup får døbt datteren Anne Kirstine Ernstdatter.
Den 10. april 1796: Peder Hansens hustru i Engelstrup, Johanne Ibsdatter, er gudmor, da gårdmand Niels Andersen og Cidsel Rasmusdatter i Aarevne [Over Even] får døbt datteren Cidsel Nielsdatter.
Den 11. maj 1796: Niels Nielsens hustru i Tågeskov, Karen Marie, er gudmor, da indsidder Rasmus Andersen og Cidsel Hansdatter i Snesere Torp får døbt datteren Karen Rasmusdatter.
Den 19. juni 1796: Ellen Nielsdatter af Engelstrup er gudmor, da Peder Rasmussen og Mette Gunnersdatter af Sjolte Overdrev får døbt datteren Abelone Pedersdatter.
Den 21. august 1796: Lars Olsen og Jacob Christoffersen på Bækkeskov er faddere, da husmand Jacob Nielsen og Anne Hedvig Ulrichsdatter ved Bredeshave får døbt datteren Maren Jacobsdatter.
Den 16. september 1796: Skytten ved Bækkeskov i Strandhusene, Hans Strøyer og hustru Regitze Schandorph [skrevet Schandorf], får døbt sønnen Jørgen Christoffer Hansen Strøyer. Christian Lunds hustru af Bækkeskov Strandhuse er gudmor.
Den 25. januar 1801: Otte Pedersen og Rasmus Rasmussen af Everdrup sogn er faddere, da Christian Ottesen og Karen Jørgensdatter af Sølperup får døbt sønnen Jens Christiansen. Maren Nielsdatter på Bækkeskov er gudmor.
Den 17. april 1803: Else Larsdatter, som er født i Everdrup sogn men opholder sig i Snesere Torp, konfirmeres.
Den 19. april 1824: [Udstreget]Ungkarl Rasmus Andersen af Everdrup troloves til enken Anne Pedersdatter af Snesere Torp. Husmand Peder Gregersen i Everdrup er den ene forlover.
Den 15. maj 1824: Ungkarl Peder Hansen af Engelstrup troloves til enken Anne Pedersdatter af Snesere Torp. Husmand Hans Steensen i Engelstrup er den ene forlover.
Den 16. juli 1824: Ungkarl Lars Nielsen af Bøgesø troloves til enken Karen Olsdatter i Aaside. Forlovere er husmand Niels Nielsen af Bøgesø og husmand Mads Pedersen af Snesere.
Den 1. august 1841: Karen Jacobsdatter, som er gift med husmand Niels Olsen ved Bækkeskov, er gudmor, og Niels Olsen ved Bækkeskovs Port er selv fadder, da husmand Peder Jensen og Ellen Cathrine Pedersdatter ved Stranden får døbt datteren Ane Cathrine Pedersen.
Den 18. november 1881: Husmand Hans Hansen af Tågeskov Overdrev er forlover, da ungkarl Johannes Hansen af Over Even bliver viet til Ane Andersen af Over Even.
Den 10. december 1881: Indsidder Jens Andersen af Engelstrup er forlover, da ungkarl Peder Jensen af Snesere bliver viet til Karen Marie Andersen af Snesere.
Den 17. december 1881: Kusk Rasmus Jensen på Bækkeskov, født 14-01-1857, bliver viet til Ellen Christoffersen af Snesere. Forlovere er husmand Rasmus Pedersen af Mosebølle i Roholte sogn og husmand Rasmus Bendtsen af Bårse.

Folk fra Hellested Mølle i Hellested sogn
23 p Trin 1728: Rasmus Frandsens kone af Hellested Mølle er gudmor, da Marcus Møller af Kongens Mølle i Snesere sogn får døbt datteren Kirsten Marcusdatter Møller.

Folk fra Blangslev og Mogenstrup sogn
Festo Grat Act 1711: Oluf Jensen Kruse i Blangslev troloves til Lisbeth Friderichsdatter i Snesere.
Miseri 1736: Hans Pedersen Smid af Blangslev troloves til Bodil Andersdatter af Snesere.
Exaudi 1762: Peder Larsens hustru af Blangslev er fadder, da Peder Pedersen af Brøderup får døbt sønnen Peder Pedersen.
Invocavit 1766: Hans Hansen af Blangslev i Mogenstrup sogn troloves til Ingeborg Michelsdatter af Aaside. Peder Smid og Friderich Christensen af Snesere er forlovere.
Den 22. oktober 1768: Peder Jensen af Blangslev i Mogenstrup sogn bliver trolovet til Kirsten Jensdatter af Aaside. Forlovere er deres forældre.
Dom 3 p Nov [anni] 1771: Bertel Hansen af Blangslev er fadder, da Anders Slagter i Snesere får døbt datteren Anna Sophia Andersdatter.
2 p Trin 1771: Karen Jensdatter af Blangslev er gudmor, da Peder Jensen i Aaside får døbt sønnen Hans Pedersen.
Den 19. august 1777: Ungkarl Lars Nielsen af Blangslev i Mogenstrup sogn bliver trolovet til Maren Sophia Pedersdatter af Snesere. Fædrene, Peder Erichsen og Niels Gregersen af Snesere, er forlovere.
Den 18. maj 1783: Birthe Jacobsdatter, som tjener hos Jens Nielsen af Blangslev, er gudmor, da husmand Hans Jacobsen af Snesere får døbt datteren Birthe Hansdatter.
Den 15. november 1795: Ane Mechiors i Blangslev, dvs. Ane Kirstine Jørgensdatter, der er gift med Melchior Pedersen i Blangslev, er gudmor, da gårdmand Lorents Nielsen får døbt sønnen Jens Lorentsen.
Den 15. november 1823: Da gårdmand Ole Christensens søn i Blangslev [i Mogenstrup sogn], Hans Olsen, troloves til Karen Clausdatter, som er datter af Claus Olsen i Aaside, er hans forlover Anders Jensen af Blangslev i Mogenstrup sogn.
Den 1. februar 1835: Gårdmand Hans Rasmussens hustru i Blangslev i Mogenstrup sogn er gudmor, og Hans Rasmussen selv fadder, da gårdmand Christian Hansen og Kirsten Hansdatter i Aaside får døbt datteren Ane Sophie Christiansen.
Den 17. oktober 1841: Tjenestekarl Lars Rasmussen af Mogenstrup er fadder, da indsidder Niels Rasmussen og Johanne Kirstine Hansdatter af Snesere Torp får døbt datteren Maren Nielsen.

Folk fra Dysted, Nørre Tvede og Toksværd sogn
Oculi 1704: Mads Povelsen i Toksværd Skov er fadder, da Hans Povelsen i Snesere Torp får døbt datteren Karen Hansdatter. Søren Jensens hustru i Snesere Torp er blandt fadderne.
Rogate 1710: Niels Rasmussen i Toksværd troloves til Lutse Jacobsdatter i Over Even.
23 p Trin 1728: Hustruen til Christopher Uldrichsen i Nørre Tvede er gudmor, da Thomas Pedersen i Sølperup får døbt datteren Bodil Thomasdatter [Thomædatter].
Festo 2 Nat Chr. 1728: Oluf Nielsens kone i Dysted er gudmor, da Oluf Nielsen i Snesere får døbt sønnen Hans Olufsen.
Fest 3 Pasch 1730: Povel Jacobsen af Dysted troloves til Anne Jørgensdatter af Over Even.
12 p Trin 1731: Christopher Uldrichsens kone af Nørre Tvede er gudmor, da Thomas Pedersen af Sjolte får døbt sønnen Peder Thomæsen.
1. advent 1738: Ole Hemmingsens hustru af Tvede [kan også være Lille Tvede i Næstelsø sogn], er gudmor, da Jens Hemmingsen af Snesere får døbt datteren Margrethe Jensdatter.
1. advent 1738: Maren Nielsdatter af Toksværd, som er søster til faren, er gudmor, da Jacob Nielsen af Aaside får døbt datteren Birthe Jacobsdatter.
Fer 2 Pent 1771: Lars Christophersens hustru af Nørre Tvede er fadder, da Hans Christophersen i Bækhuset får døbt sønnen Peder Hansen.
Den 19. april 1824: Husmand Anders Larsen af Grønholthuset i Toksværd sogn er den ene forlover, da ungkarl Rasmus Andersen af Everdrup bliver trolovet til enken Anne Pedersdatter af Snesere Torp.
Den 17. oktober 1841: Margrethe Rasmusdatter af Skov? i Toksværd sogn er gudmor, da indsidder Niels Rasmussen og Johanne Kirstine Hansdatter af Snesere Torp får døbt datteren Maren Nielsen.

Folk fra Svinø og Køng sogn
Den 2. juni 1775: Ungkarl Hans Jensen fra Svinø troloves til Giertrud Nielsdatter fra Over Even. Hans forlover er ? fra Svinø, mens hendes er Niels Svendsen fra Over Even.

Folk fra Snertinge og Sværdborg sogn
Den 7. august 1796: Maren, som er gift med Hans Jørgensen af Snertinge, er gudmor, da husmand Rasmus Larsen og Eva Larsdatter af Snesere får døbt datteren Maren Rasmusdatter.
Den 12. maj 1801: Maren Larsdatter, som tjener hos Hans Knudsen af Sværdborg, er gudmor, da indsidder Jørgen Jørgensen og Bodil Ibsdatter af Snesere får døbt sønnen Lars Jørgensen. Hans Ibsen af Brøderup er fadder.
Den 8. juni 1814: Enkemanden, gårdmand Hans Larsen fra Neble i Sværdborg sogn vies til Kirsten Jensdatter, der er datter af gårdmand Jens Frandsen i Aaside.

Folk fra Ornebjerg, Neder Vindinge og Kastrup sogn [ved Næstved]
Dom Exaud 1728: Christen Hansens kone af Kastrup Vindinge [Neder Vindinge] er gudmor, da Christen Lauridsen af Snesere får døbt sønnen Laurids Christensen.
Qvagesima 1740: Hustruen til Hans Bentzen af Ornebjerg, som er mormoren, er gudmor, da gårdmand Christen Larsen af Schaibygårde får døbt sønnen Christian Eilert Christensen.
Den 6. december 1835: Pigen Marie Christensdatter af Kastrup er del-gudmor, da gårdmand Niels Jørgensen og Ane Marie Jørgensdatter af Store Røttinge får døbt datteren Dorthe Nielsen.

Folk fra Grumløse og Udby sogn
Den 11. juli 1736: Peder Hemmingsen af Grumløse troloves til Rasmus Pedersens datter, Mette Rasmusdatter i Store Røttinge.
11 p Trin 1738: Peder Hemmingsen og Hans Hansens hustru af Grumløse er faddere, da Hans Olsen af Nørre Smidstrup får døbt sønnen Ole Hansen. Lars Jensens hustru af Store Røttinge er gudmor.
Den 2. marts 1740: Hr. Runge af Udby er fadder, da sognepræsten, Andreas Gerhardsen Bonsach, får døbt datteren Maren Christine Bonsach.
Dom Judic 1748: Karen, som er gift med Peder Rasmussen af Grumløse, er gudmor, da Hans Rasmussen af Snesere Torp får døbt datteren Engelike Hansdatter.
Den 14. juni 1831: Pigen Birthe Nielsdatter af Udby er fadder, da gårdmand Peder Mortensen og Marie Christophersdatter af Sjolte får døbt sønnen Lars Pedersen. Drengen dør som lille.
Den 23. juni 1831: Hr. Aagaard i Udby er fadder, da skoleholder Michel Peter Aagaard og Anne Margrethe i Snesere får døbt sønnen Peter Lauridz Aagaard.

Folk fra Brandelev, Lille Tvede og Næstelø sogn
Qvinqvagesima 1722: Niels Pedersen af Lille Tvede i Næstelsø sogn troloves til Margrethe Pedersdatter Møller, der er datter af Peder Møller i Aaside.
2 p Trin 1728: Jørgen Ibsen i Brandelev er fadder, da Michel Pedersen i Ordamskoven får døbt sønnen Knud Michelsen.
11 p Trin 1728: Niels Pedersens kone af Lille Tvede i Næstelø sogn er gudmor, da Niels Frandsen af Aaside får døbt sønnen Peder Nielsen.
12 p Trin 1729: Niels Pedersens hustru af Næstelsø Tvede er fadder, da Preben Olsen af Lille Røttinge får døbt sønnen Oluf Prebensen.
4 p Trin 1733: Niels Pedersen af Lille Tvede i Næstelsø sogn troloves til Kirsten Ibsdatter af Snesere.
10 p Trin 1741: Soldaten Peder Bertelsen af Næstelsø bliver trolovet til Maren Rasmusdatter, som tjener hos Rasmus Pedersen af Sølperup.
21 p Trin 1747: Ane Jørgensdatter af Næstelsø er gudmor, da Stephan Hansen af Snesere får døbt sønnen Henrich Stephansen. ”barnet døde strax derefter”
2 p Epiph 1748: Jens Pedersens kone af Brandelev er gudmor, da Michel Svendsen af Snesere får døbt sønnen Christen Michelsen.
1 p Trin 1761: Hans Rasmussen og Hans Christophersen af Lille Tvede i Næstelsø sogn er forlovere, da Hans Hansen af Sjolte troloves til Hanne Charlotte Pedersdatter af Brøderup.
19 p Trin 1767: Jens Larsen af Næstelsø er forlover, da Lars Larsen og Anna Rasmusdatter af Sølperup troloves. Rasmus Pedersen af Sølperup er den anden forlover.
19 p Trin 1768: Peder Hansen af Næstelsø er forlover, da Jens Pedersen af Lille Røttinge bliver trolovet til Peder Schyttes enke af Sølperup.

Folk fra Borup, Sipperup, Stenstrup og Rønnebæk sogn
18 p Trin 1730: Jacob Ibsen af Rønnebæk troloves til Zidse Hemmingsdatter, som er datter af Hemming Pedersen af Aaside.
Fest Visti Mariæ 1738: Rasmus Olsen af Rønnebæk er fadder, da Hans Clausen af Aaside får døbt datteren Karen Hansdatter.
10 p Trin 1741: Hans Jensen af Rønnebæk er forlover, da soldaten Peder Bertelsen af Næstelsø bliver trolovet til Maren Rasmusdatter, som tjener hos Rasmus Pedersen af Sølperup. Sergent Johan Titken af Snesere er den anden forlover.
18 p Trin 1776: Gårdmand Hans Christophersen af Sipperup i Rønnebæk sogn troloves til Engelke Hansdatter af Snesere. Forlovere er Hans Olsen af Borup i Rønnebæks sogn og Christen Christensen af Rønnebæk.
Den 3. juni 1882: Enkemand Hans Jørgensen af Stenstrup, født 26-10-1826, bliver viet til Mette Kirstine Larsen af Sjolte.

Folk fra Vejlø sogn
6 p Trin 1733: Oluf Lauridsen fra Vejlø sogn troloves til Anne Torchelsdatter.

Folk fra Lundby sogn
20 p Trin 1709: Peder Pedersen af Lundby troloves til Lisbeth Iversdatter af Gyngehuset.
Den 15. juni 1831: Ellen Nielsdatter, som er gift med gårdmand Hans Jacobsen i Lundby, er gudmor, da gårdmand Niels Hendrichsen og Anne Pedersdatter i Store Røttinge får døbt sønnen Ole Nielsen.
Den 2. december 1832: Pigen Kirsten Olsdatter fra Lundbygaard er gudmor, da gårdmand og skovfoged Peder Johansen og Johanne Olsdatter i Nørre Smidstrup får døbt sønnen Johannes Pedersen.
Den 29. september 1881: Ungkarl Peder Jensen af Lundby, født 08-04-1851, bliver viet til Karen Kirstine Andersen af Brøderup. Murer Niels Jensen af Lundby er forlover for ham.

Folk fra Hammer-Thorup, Hammer Tvede, Ring og Hammer sogn [ved Næstved]
4. advent 1717: Peder Pedersens kone af Ring i Hammer sogn [og tidligere af Lundby] er fadder, da Rasmus Pedersen af Store Røttinge får døbt sønnen Peder Rasmussen.
10 p Trin 1731: Søren Ibsens kone i Hammer-Thorup er gudmor, da Jens Clemmendsen i Store Røttinge får døbt sin søn for Hans Jensen. Lorents Jacobsens tjenestepige i Store Røttinge er fadder.
20 p Trin 1738: Niels Pedersens tjenestepige, Else af Hammer, er gudmor, da Hans Sørensen af Aaside får døbt datteren Kirsten Hansdatter.
Den 4. november 1740: Jens Andersen fra Hammer er forlover, da Niels Andreasen, tjenestekarl af Sorterup i Præstø, troloves til pigen Maren Sidsesdatter af Store Røttinge.
Den 18. marts 1742: Ungkarl og skrædder Hans Andreasen af Blangslev i Hammer sogn bliver trolovet til enken Johanne Jensdatter af Snesere. Niels Andreasen af Store Røttinge er forlover.
Dom Miseri 1762: Jens Andræsen [Andreasen] af Hammer er fadder, da Niels Lorentzen af Snesere får døbt datteren Kirsten Nielsdatter.
Den 7. april 1767: Christoffer Sørensen af Hammer-Torup troloves til Karen Pedersdatter af Store Røttinge. Forlovere er Niels Andersen af Hammer-Torup og Hans Pedersen af Store Røttinge.
Den 20. marts 1796: Kirsten Pedersdatter, som er gift med Hillebrand Andersen af Hammer, er gudmor, da gårdmand Peder Pedersen og Karen Andersdatter af Snesere får døbt datteren Maren Pedersdatter.
Den 7. maj 1814: Husmand Niels Pedersen af Hammer-Torup er forlover, da Jens Pedersen af Hammer vies til Karen Sørensdatter, som er datter af afdøde Søren Skrædder i Store Røttinge.
Den 8. juni 1814: Gårdmand Peder Madsen i Hammer-Torup er forlover, da enkemand og gårdmand Hans Larsen fra Neble i Sværdborg sogn vies til Kirsten Jensdatter.
Den 27. maj 1822: Gårdmand Lars Andersens datter, Inger Larsdatter af Ring i Hammer sogn, er gudmor, da gårdmand Jens Jacobsen og Ingeborg Pedersdatter af Brøderup får døbt sønnen Niels Jensen.
Den 24. april 1836: Pigen Maren Rasmusdatter, som tjener i Hammer, er fadder, da husmand Jens Pedersen og Else Rasmusdatter i Store Røttinge får døbt datteren Maren Jensen.
Den 15. oktober 1881: Ungkarl Christen Pedersen af Hammer, født 11-01-1858, bliver viet til Ane Kirstine Larsen af Snesere. Husmand Peder Larsen af Hammer er forlover for ham.
Den 13. maj 1882: Husmand Niels Nielsen af Hammer Tvede er forlover, da tjenestekarl Anders Nielsen af Præstø, født 05-03-1855, bliver viet til Ane Kirstine Larsen af Nørre Smidstrup.

Folk fra Myrup og Vester Egede sogn
Qvasimodo 1710: Hans Mortensen af Myrup troloves til Bodild Mortensdatter i Aaside.
Den 20. november 1823: Kierstine Marie Hansdatter fra Vester Egede troloves til Niels Rasmussen i Sjolte.

Folk fra Broskov, Risby og Bårse sogn
Septuagesima 1704: Peder Kliims kærste af Bårse er gudmor, da Hans Bentsen i Skovbygaard får døbt sønnen Bent Hansen. Hemming Olufsen af Store Røttinge er fadder.
Viridium 1704: Niels Krogs hustru af Bårse er gudmor, da Christian Larsen af Brøderup får døbt sønnen Jørgen Christiansen.
15 p Trin 1721: Jeppe Pedersens hustru af Bårse er gudmor, da Hans Hansen af Sjolte får døbt datteren Anne Hansdatter. Jørgen Bryde og Samuel Smeds hustru af Sjolte er blandt fadderne.
24 p Trin 1723: Niels Hemmingsen af Risby bliver trolovet til Dorthe Lauridsdatter af Snesere.
1 p Epiph 1724: Niels Madsen af Risby troloves til Kirsten Jespersdatter af Store Røttinge.
25 p Trin 1728: Jens Nielsens hustru i Broskov er gudmor, da Matthies Bøye i Tappernøje får døbt datteren Birete Matthiesdatter Bøye.
4 p Epiph 1729: Jeppe Sørensens kone i Bårse er gudmor, da Hans Hemmingsen i Store Røttinge får døbt sønnen Jeppe Hansen.
Cantate 1729: Anders Jensens kone i Bårse er gudmor, da Anders Jensen i Nørre Smidstrup får døbt sønnen Oluf Andersen. Lars Boesen i Brøderup og Jeppe Skrædder i Nørre Smidstrup er blandt fadderne.
1 p Trin 1729: Niels Madsens hustru i Bårse er gudmor, da Peder Gynge i Nørre Smidstrup får døbt datteren Karen Pedersdatter Gynge. Ole Esbensens kone, Hans Hemmingsen og Jeppe Skrædder af Nørre Smidstrup er fadder.
Fest Omnium 1733: Peder Olufsen i Risby troloves til Karen Hansdatter i Lille Røttinge.
3. advent 1734: Hans Olufsen i Bårse troloves til Mette Erichsdatter i Snesere.
18 p Trin 1738: Jens Nielsens hustru af Broskov er gudmor, da Rasmus Rasmussen Høy af Store Røttinge får døbt datteren Karen Rasmusdatter Høy.
20 p Trin 1738: Ole Pedersens hustru af Bårse er gudmor, da Lorentz Jacobsen i Store Røttinge får døbt datteren Maria Lorentzdatter.
3. advent 1738: Hans Pedersens hustru af Bårse er gudmor, da Ole Sørensen af Snesere Torp får døbt datteren Else Olsdatter.
Den 2. marts 1740: Sognepræst Hans Wiwild af Bårse er fadder, da sognepræsten i Snesere, Andreas Gerhardsen Bonsach, får døbt datteren Maren Christine Bonsach.
Den 9. marts 1740: Smedens hustru i Bårse er gudmor, da Peder Nielsen skovløber af Store Røttinge får døbt datteren Mette Pedersdatter.
Den 30. marts 1740: Hustruen til Hans Schou af Bårse er gudmor, da Peder Pedersen af Store Røttinge får døbt datteren Johanne Pedersdatter. Ole Schou af Store Røttinge er fadder.
Den 1. april 1740: Jens Nielsens hustru af Broskov er fadder, da Anders Larsen af Even får døbt sønnen Niels Andersen.
8 p Trin 1741: Jens Nielsen af Broskov er forlover, da husmand Rasmus Rasmussen Høy af Store Røttinge bliver trolovet til Karen Jørgensdatter. Rasmus Pedersen af Store Røttinge er den anden forlover.
Den 4. juli 1741: Jørgen Pedersen af Bårse er forlover, da ungkarl og gårdmand Christen Pedersen af Snesere Torp bliver trolovet til Karen Pedersdatter af Snesere Torp.
Fest Ann. Mariæ 1762: Lars Haagensens hustru af Broskov er gudmor, da Søren Rasmussen af Brøderup får døbt datteren Edel Maria Sørensdatter.
Exaudi 1762: Hustruen til Adam Hass af Risby er gudmor, og skovløber Melkior af Risby er fadder, da Peder Pedersen af Brøderup får døbt sønnen Peder Pedersen.
4 p Novi Ann 1776: Hans Jacobsen af Bårse troloves til Mette Hansdatter af Nørre Smidstrup. Forlovere er Jeppe Svan og Hans Hansen af Nørre Smidstrup.
Den 23. januar 1778: Niels Olsen af Bårse bliver trolovet til Niels Nielsens ? af Store Røttinge. Hans Pedersen og Niels Nielsen af Store Røttinge er forlovere.
Den 22. maj 1796: Karen Larsdatter af Risby er gudmor, da gårdmand Peder Pedersen og Kirsten Pedersdatter af Store Røttinge får døbt datteren Kirstine Pedersdatter. Niels Larsen og Hans Larsen af Store Røttinge er faddere.
Den 17. maj 1801: Inger Nielsdatter, som er gift med Bent Pedersen af Bårse, er gudmor, da gårdmand Lars Jensen og Mette Pedersdatter af Sjolte får døbt datteren Karen Larsdatter.
Den 6. marts 1803: Hans Hansens kone, Kirsten Pedersdatter af Bårse, er gudmor, da gårdmand i Sjolte, Lars Jensen og Mette Pedersdatter, får døbt sønnen Peder Larsen.
Den 17. april 1803: Jørgen Jensen, som er født i Bårse og opholder sig i Snesere konfirmeres.  
Den 21. april 1805: Johanne Andersdatter og Bodil Pedersdatter fra Bårse konfirmeres. Den første opholder sig i Snesere og er over 16 år gammel, den anden i Store Røttinge og er født i 1789.
Den 4. maj 1824: Gårdmand Lars Frandsen og Espen Rasmussen af Risby er forlovere da, enkemand Rasmus Frandsen af Rødstofte troloves til enken Anne Andersdatter af Aaside.
Den 15. juni 1831: Lisbeth Jeppesdatter og Jeppe Larsen fra Risby er faddere, da gårdmand Niels Hendrichsen og Anne Pedersdatter i Store Røttinge får døbt sønnen Ole Nielsen.
Den 2. november 1834: Gårdmandsdatter Bodil Larsdatter fra Bårse er gudmor, da gårdmand Anders Jensen og Maren Larsdatter i Store Røttinge får døbt datteren Ane Marie Andersen.
Den 6. december 1835: Gårdmandsdatter Malene Jørgensdatter af Bårse er gudmor, og Jens Jørgensen af Bårse er fadder, da gårdmand Niels Jørgensen og Ane Marie Jørgensdatter i Store Røttinge får døbt datteren Dorthe Nielsen.
Den 27. juni 1841: Tjenestekarl Lars Jensen af Bårse er fadder, da husmand Hans Jacobsen og Maren Christensdatter får døbt datteren Ane Dorthea Hansen.
Den 30. august 1882: Gårdmand Torkild Pedersen af Bårse er forlover, da enkemand Peder Andersen af Tappernøje bliver viet til Ane Hansen af Engelholm.

Folk fra Skibinge
5 p Epiph 1698: Jens Lauridsen i Skibinge udlægges til barnefar, da en uægte dreng døbes Laurids Jensen. Moren er ?.
Den 13. marts 1796: Degnens kone i Skibinge, Hellø? Pedersdatter, er gudmor, da Jens Pedersen og Karen Steffensdatter i Snesere får døbt sønnen Jens Jensen. Rasmus Steffensen af Snesere er fadder.
Den 3. oktober 1841: Peder Pedersen af Skibinge Hestehave er fadder, da indsidder Niels Peter Pedersen og Ane Hemmingsdatter af Snesere får døbt datteren Ane Lisbeth Nielsen.

Folk fra Ammendrup, Ugledige og Allerslev sogn
13 p Trin 1728: Mads Pedersen af Allerslev er fadder, da Peder Jensen af Snesere får døbt sønnen Peder Pedersen.
7 p Trin 1730: Bent Kudsk af Ammendrup bliver trolovet til Anne Marie Bentsdatter af Snesere.
Den 2. marts 1740: Mag. Tintz af Allerslev er fadder, da sognepræsten, Andreas Gerhardsen Bonsach, får døbt datteren Maren Christine Bonsach.
Den 15. februar 1760: Peder Thomæsen fra Allerslev troloves til Karen Pedersdatter i Brøderup. Peiter Væver i Allerslev er forlover sammen med Peder Truelsen i Brøderup.
Den 20. juni 1841: Malene Hansdatter, som tjener i Ugledige, er del-gudmor, da husmand Jørgen Bendixen og Ane Olsdatter af Even får døbt datteren Maren Jørgensen.

Folk fra Mern
Den 9. september 1721: Sognepræst Laurids Terpager af Mern menighed troloves til Ane Schytz, der er datter af mag. Hans Zachariæsen af Snesere.
1 p Trin 1762: Hans Pedersens hustru af Mern er gudmor, da Niels Skrædder af Snesere får døbt sønnen Jørgen Nielsen. Hans Gregersen af Snesere er fadder.
Den 12. november 1881: Ungkarl Rasmus Jensen af Mern, født 29-03-1853, bliver viet til Ane Marie Nielsen af Sjolte. Gårdbestyrer Niels Jensen af Mern er forlover for ham.

Folk fra Roneklint, Øen Smidstrup og Jungshoved sogn
Exaudi 1738: Jacob Nielsen i Roneklint er fadder, da Michel Svendsen får døbt datteren Johanne Michelsdatter. Maren Jacobsdatter i Askovs mølle er gudmor.
Den 4. april 1836: Husmand Hans Nielsen af Øen Smidstrup er fadder, da husmand Ole Hansen og Maren Larsdatter i Sjolte får døbt tvillingerne Ane og Karen Kirstine Olsen.

Folk fra Faksinge, Hastrup og Beldringe sogn
Fest Ascens 1704: Rasmus Rasmussens kone i Faksinge er gudmor, da Christopher Skøde i Sjolte får døbt datteren Anne Christophersdatter Skøde.
Reminis 1730: Peder Sørensen af Faksinge troloves til Karen Nielsdatter af Snesere.
Den 8. januar 1732: Peder Jensen af Hastrup troloves til Anne Andersdatter i Sjolte.
8 p Trin 1734: Niels Jensen i Hastrup troloves til Bodil Hemmingsdatter, der er datter af Hemming Nielsen i Sjolte.
Den 28. marts 1735: Regimentskriverens kæreste på Beldringegaard er gudmor, da Christopher Seier af Tappernøje Vang får døbt barnet ?.
Den 1. april 1740: Hustruen til Hans Nielsen husmand af Faksinge, som måske er Maren Bertelsdatter, og som er mormor, er gudmor, da Anders Larsen af Even får døbt sønnen Niels Andersen.
22 p Trin 1741: Ungkarl Niels Jensen af Beldringe sogn bliver trolovet til Ane Vincentzdatter af Brøderup.
Qvasimodo 1748: Den gifte mand, Christopher Nielsen af Hastrup i Beldringe sogn, udlægges til barnefar, da Birthe Hemmingsdatter af Lille Røttinge får døbt sin uægte søn for Niels Christophersen. Niels Jensens kone, Ane af Lille Røttinge er gudmor. Faddere er Hans Hansens kone, Henrich Jochumsen og Jens Jørgensen af Lille Røttinge.
Den 7. juni 1795: Johan Christiansen i Faksinge er fadder, da Hans Hansen og Hylleborg Jensdatter i Nørre Smidstrup får døbt datteren Anne Cathrine Hansdatter.
Den 2. november 1834: Gårdmændene Niels Bertelsen og Hans Bertelsen fra Hastrup i Beldringe sogn er faddere, da gårdmand Anders Jensen og Maren Larsdatter i Store Røttinge får døbt datteren Ane Marie Andersen.

Folk fra Lekkende, Rødstofte, Stårby og Øster Egesborg sogn
Den 2. marts 1740: Hustruen til Peder Ley af Øster Egesborg er fadder, da sognepræsten, Andreas Gerhardsen Bonsach, får døbt datteren Maren Christine Bonsach.
Den 4. august 1814: Husmand Hans Jacobsen af Lekkende er forlover, da Peder Jacobsen af Engelsholm vies til Mette Hansdatter, som er datter af Hans Jacobsen i Lekkende, men som er på Engelsholm.
Den 4. maj 1824: Enkemand Rasmus Frandsen af Rødstofte troloves til enken Anne Andersdatter af Aaside.
Den 27. juni 1841: Husmand Jacob Larsen af Stårby er fadder, da husmand Hans Jacobsen og Maren Christensdatter får døbt datteren Ane Dorthea Hansen.

Folk fra Nysø og Præstø sogn
Palmar 1729: Da Karen Hansdatter i Sjolte får døbt sine uægte sønner for Hans og Oluf Hansen, da udlagt barnefar er en rytter under oberstløjtnant Kalchreuters kompagni på Tureby ved navn Hans, er avlen foregået hos Michel Hansen i Præstø, hvor hun tjente. Rytteren Hans var nogle dage i Præstø sammen med nogle andre ryttere. Gudmødre til de to drenge er Niels Hansens kone og Claus Esbensens kone i Sjolte.
Den 28. marts 1735: Byfoged Benter i Præstø er fadder, da Christopher Seier i Tappernøje Vang får døbt barnet ?.
Den 3. juni 1768: Gregers Feldbereder af Præstø er forlover, da Michael Christian Mariager af Kongsted sogn bliver trolovet til enken Elisabeth Dorthea Becker.
Den 6. november 1775: Pigen Maren Larsdatter af Præstø troloves til ungkarl Hans Jensen af Kongens Mølle. Hr. Kastrup fra Kongens Mølle er forlover sammen med Hans Nielsen af Sjolte.
Den 19. juni 1796: Maren Pedersdatter i Præstø er gudmor, da gårdmand Peder Andersen og Anne Andersdatter i Sølperup får døbt sønnen Anders Pedersen.
Den 6. april 1801: Karen Johansdatter, som tjener på Nysø, er gudmor, da gårdmand Jens Michelsen og Kirsten Hansdatter af Store Røttinge får døbt datteren Maren Jensdatter.
Den 9. august 1801: Da Christen Jørgensens enkes datter af Nysø, Anne Marie Christensdatter, er blevet gravid med Jacob Christiansen på Nysø, som tjener hos forpagteren, får hun døbt sønnen Anders Jacobsen [skrevet i pigesektionen?]. Else Marie Hansdatter, som tjener hos Niels Pedersen af Nørre Smidstrup, er gudmor. Jørgen Christensen, Peder Hansen og unge Hans Hemmingsens hustru af Nørre Smidstrup er faddere.
Den 16. april 1822: Smed Hans Jørgensen Gernstein? af Præstø og Hemming Jacobsen af Nysø er faddere, da indsidder Anders Jacobsen og Pauline Christiane Jørgensdatter af Ved Stranden får døbt sønnen Niels Andersen.
Den 29. maj 1836: Tjenestepigerne Gunild Christiansdatter og Maren Christensdatter i Præstø er gudmødre, da gårdmand Anders Christiansen og Karen Marie Hansdatter i Lille Røttinge får døbt datteren Marie Andersen.
Den 20. juni 1841: Grethe Matthiasdatter, som tjener på Nysø, er gudmor, da husmand Jørgen Bendixen og Ane Olsdatter af Even får døbt datteren Maren Jørgensen.
Den 26. september 1841: Ane Kirstine Jensdatter, som tjener på Nysø, er del-gudmor, da husmand og skrædder Jens Gregoriussen og Ane Marie Christensdatter ved Stranden får døbt datteren Inger Johanne Jensen.
Den 13. maj 1882: Tjenestekarl Anders Nielsen af Præstø, født 05-03-1855, bliver viet til Ane Kirstine Larsen af Nørre Smidstrup.

Folk fra Næstved
Den 9. marts 1740: Saddelmagersvend Johan Petersen i Næstved udlægges til barnefar, da Karen Mortensdatter af Snesere får døbt sin uægte datter for Margrethe Johansdatter. Erich Pedersens enke af Snesere er gudmor.
Den 10. januar 1796: Frideriche Ravnholt i Næstved er gudmor, da husmand Abraham Jensen Goldsmidh og Maren Nielsdatter af Snesere får døbt sønnen Jens Christian Abrahamsen Goldsmith.

Folk fra Slagelse
Den 11. juni 1824: Ungkarl og snedker Peter Christian Klug fra Slagelse troloves til Anne Olsdatter af Aaside. Forlovere er skomager Abraham Goldsmidt og Anders Olsen af Snesere.

Folk fra København
Den 21. januar 1711: Løjtnant Christopher Lauridsen Handberg af København troloves til Else Witte Pedersdatter Laholm i Aaside.

Andre folk i Snesere
5 p Epiph 1698: Gregers Jensen Weile er fadder, da Niels Kremmer i Snesere får døbt datteren Marie Nielsdatter. Else Weile, som er steddatter til Mag. Jens, er gudmor.
Jubilat 1710: Jørgen Nielsen Bryde og Karen Jørgensdatter af Sjolte troloves.
Festo 2 pentecost 1710: Jens Albertsen og Bodild Jensdatter af Brøderup troloves.
Circumc 1718: C. Wintzens [Vincentz] af Brøderup får døbt sønnen Albert Vincentz. Hemming Olufsens hustru i Store Røttinge er gudmor.
Qvinqvagesima 1718: Mag. Hans Zachariasens datter, Ane Hansdatter Schyt, er gudmor, da Niels Nielsen i Sjolte får døbt sønnen Niels Nielsen.
3 pasch 1718: Rytteren Peiter Christophersen Gravenhorst af Lille Røttinge får døbt sønnen Christopher Peitersen Gravenhorst. Faddere er Barbara Statris, en rytterkone af Brøderup, rytter Jens Andersen af Nørre Smidstrup, rytter Oluf Michelsen af Nørre Smidstrup samt Jens Rasmussen og datter foruden Hans Clausen af Lille Røttinge.
17 p Trin 1721: Niels Sebbesens hustru af Askovs Mølle er gudmor, da Peder Andersen af Åside får døbt sønnen Oluf Pedersen [Ole Pedersen].
17 p Trin 1721: Da Eske Christophersen af Snesere Torp får døbt datteren Anne Eskesdatter, er følgende ved dåbsfadet: Rasmus Lauridsens hustru af Myrup, Søren Jensens søn, Michel Sørensen, Eske Christophersens sønner, Hans og Oluf Eskesen, samt hans søstre, Else og Karen Christophersdatter.
12 p Trin 1722: Strandridder Johan Ernst Junge troloves til Berethe Andersdatter, der er præstens stuepige.
Sexagesima 1729: Povel Bagger og Cecilia Susanne Johan Hendrichsdatter Walther af Snesere troloves.
10 p Trin 1730: Christen Hansen Sigersted troloves til Kirsten Hendrichsdatter Kram i Schovs Mølle, dvs. Askovs mølle.
15 p Trin 1731: Hustruen til Michel Eskilsen af Snesere Torp er fadder, da Oluf Sørensen får døbt sønnen Søren Olufsen.
5 p Pasch 1735: [Fajer] Phaier Svendsen i Lille Røttinge får døbt sønnen Benjamin Phaiersen [Fajersen]. Haldorp Skræders hustru i Snesere er gudmor. Faddere er Bent Svendsen Smid i Snesere, Preben Olufsen i Lille Røttinge, Thomas Lauridsen i Lille Røttinge samt hustruerne til Hans Clausen og Christen Andersen i Lille Røttinge.
Dom Cant 1735: Hendrich Pedersen og Werner Holgersen af Brøderup er faddere, da Steen Ibsen i Brøderup får døbt datteren Zidse Steensdatter.
5 p Trin 1735: Phaier Smeds trolovede af Lille Røttinge er fadder, da Thomas Lauridsen af Lille Røttinge får døbt sønnen Otte Thomsen.
14 p Trin 1735: Korporal Johan Claus Tithchen troloves til Else Nielsdatter i Snesere.
Septuagesima 1736: Svend Nielsen og Anne Pedersdatter af Store Røttinge troloves.
Den 22. marts 1736: Jens Pedersen Roed og Maren Hemmingsdatter af Snesere troloves.
Palmarum 1736: Niels Jacobsen Jyde og Karen Hansdatter Jyde af Snesere troloves.
Soter 1737: Peder Nielsen Bisgaard, som er skytte i Lunden, bliver trolovet til Karen Pedersdatter af Lille Røttinge.
26 p Trin 1738: Andreas Peter Thiim og madame Bonsach er faddere, da degnen i Snesere, Albert Hoffmann, får døbt sønnen Tripeter Sebulon Hoffmann. Mølleren, hans kone og datter af Askovs Mølle er gudmor og fadder. Hoffmanns hustru er en datter af degnen Thiim i Kalvehave.
Jubilate 1740: Ungkarl Thoer Hansen af Brøderup bliver trolovet til Ane Vincentzdatter.
20 p Trin 1741: Sergent Johan Titken af Snesere er forlover, da soldaten Hemming Friderichsen hos Michel Svendsen af Snesere bliver trolovet til Berethe Jacobsdatter.
17 p Trin 1747: Niels Krag i Askovs Mølle får døbt datteren Maren Nielsdatter Krag. Farbroren Andreas Krag og hans stedsøn, Lorents Arff, er faddere.
3. advent 1747: Sergent Johan Titken af Snesere får døbt datteren Anna Maria Johansdatter Titken. Gundil, som er gift med Jens Nielsen af Snesere, er gudmor.
Fer 2 Nativ 1747: Degnen Albert Hoffmans hustru af Snesere er fadder, da Hans Nielsen af Snesere får døbt datteren Mette Hansdatter.
Fest 2 Circum 1748: Peder Bendsen af Snesere får døbt sønnen Eiler Pedersen. Kæresten til Lorents Arf af Afløv Mølle er gudmor.
2 p Epiph 1748: Henrich Voigt af Snesere Torp er fadder, da Peiter Nielsen af Snesere Torp får døbt sønnen Niels Peitersen.
3 p Epiph 1748: Benjamin Skrædder af Store Røttinge er fadder, da portmand Peder Hansen af Store Røttinge får døbt sønnen Hans Pedersen.
Den 4. juli 1768: Skolemester i Snesere, Stud. Johan Friderich Neumann, bliver trolovet til Friderica Hoffmann, som er datter af degnen i Snesere.
Jubilate 1771: Jochum Erichsen af Strandhusene får døbt sønnen Lars Jochumsen. Jørgen Hougaards hustru Ved Stranden er gudmor. Niels Jørgensen og Jens Olsen af Sjolte er faddere.
Store Bededag 1771: Ole Clausen af Store Røttinge får døbt datteren Kirsten Olsdatter. Lars Jensens hustru af Snesere er gudmor. Hustruerne til Niels Nielsen og Jens Nielsen af Store Røttinge er faddere.
7 p Trin 1771: Jacob Frændsel af Store Røttinge får døbt sønnen Christian Lorents Jacobsen Frændsel.
Den 13. december 1796: Niels Jonassen og Anne Thiilsdatter af Snesere Torp får døbt datteren Kirsten Nielsdatter. Jørgen Gotfredsen af Snesere Torp er fadder.

Forskellige folk, der var i Everdrup kirke

Folk fra Hellested Mølle og Hellested sogn
Fest Circum 1760: Christian Svendsen af Hellested Mølle er fadder, da Mads Møller af Stavnstrup får døbt sønnen Othe Christopher Madsen Møller.

Folk fra Hovby, Jyderup og Fakse sogn
Dom Invoc 1767: Ole Olsen af Jyderup er fadder, da Rasmus Olsen i Stavnstrup får døbt sønnen Ole Rasmussen. Hans Olsen af Hemmestrup er også fadder.
Den 20. marts 1771: Peder Pedersen i Hovby i Fakse sogn under Rosenlands Gods udlægges til barnefar, da Susanne Madsdatter får døbt sin uægte søn for Lars Pedersen. Mads Slagters hustru i Everdrup er gudmor.

Folk fra Store Elmue, Feddet, Mosebølle, Orup, Vindbyholt, Lindersvold og Roholte sogn
Feria 3 Pasch 1697: En søn af Berent [Berete?] i Roholte sogn er fadder, da Niels Jørgensen ved Stranden får døbt sønnen Hans Nielsen.
Den 20. oktober 1700: Fru Mette Urne til Lindersvold er fadder, da Oberstløjtnant Steen Schinkel får døbt sønnen Rudolph Schinkel. Andre faddere er Oberts Mundt, Jochum Steensen til Grevensvænge og ritmester Leesten.
Den 3. april 1732: Søren Massius i Roholte er fadder, da hollænderen Bøye Villumsen på Bækkeskov får døbt datteren Margrethe Bøyesdatter. Det er Svend Møller i Kongens Mølle også.
Fest Michael 1733: Hustruen til Hans Ernst af Store Elmue er gudmor, da Niels Rasmussen af Engelstrup får døbt sønnen Lorentz Nielsen.
Den 12. februar 1743: Strandridderens datter i Roholte sogn er fadder, da Jens Larsen ved Stranden får døbt datteren Mette Sophie Jensdatter. Jørgen Smids kone i Tjærekroen er gudmor.
Den 5. juli 1743: Ole Clausen og Dorthe Clausdatter af Roholte er faddere, da landsoldat Christen Knudsen ved Bækkeskov får døbt datteren Ingeborg Christensdatter.
Viridium 1752: Strandridderens datter, Ellen af Roholte sogn, er fadder, da Peder Larsen Væver ved Stranden får døbt sønnen Jens Pedersen.
6 p Trin 1766: Peder Knudsens kone på Fjed [Feddet] i Roholte sogn er gudmor, og Peder Knudsen er selv fadder, da Hannibal Hillert ved Stranden får døbt datteren Inger Margaretha Hannibalsdatter Hillert.
17 p Trin 1766: Lars Larsens datter, Kirsten Larsdatter, af Vindbyholt er gudmor, da Jørgen Hovgaard ved Stranden får døbt sønnen Niels Jørgensen Hovgaard.
3 p Epiph 1767: Niels Nielsen fra Mosebølle er fadder, da Steen Nielsen i Engelstrup får døbt datteren Gundil Steensdatter. Christopher Steensens kone af Engelstrup er også fadder.
16 p Trin 1773: Ulrich Andersen af Mosebølle troloves til Sidse Hansdatter af Bøgesø. Forlovere er Anders Hermansen af Mosebølle og Hans Nielsen af Tågeskov. Familien bosætter sig i Bøgesø.
Lætare 1774: Hans Hansen af Roholte troloves til Mette Povelsdatter i Tågeskov. Rasmus Hansen af Roholte er forlover sammen med Povel Mouritsen af Tågeskov.
2 p Trin 1776: Jørgen Jacobsen af Orup er forlover, da Niels Ebbesen og Ane Friderichsdatter af Krømlinge troloves. Friderich Andersen af Krømlinge er den anden forlover.
Nytårsdag 1792: Hans Jørgensen fra Vindbyholt er fadder, da Peder Jørgensen i skovfogedhuset ved Bedstrup får døbt datteren Ide Margrethe Pedersdatter.
Den 17. marts 1793: Hans Peitersen af Lindersvold troloves til Cathrine Petersdatter på Bækkeskov. Forlovere er Lorens Peitersen af Helledes Mølle og Rasmus Nielsen, som er gårdmand i Engelstrup.
Den 10. maj 1795: Ungkarl Hans Jørgensen fra Lindersvold troloves til enken Karen Larsdatter af Staunstrup. Jørgen Hansen af Bøgesø er forlover med Peder Povelsen i Staunstrup.
Den 23. januar 1803: Hustruens søster fra Vindbyholt Mølle er gudmor, da Lars Rasmussen og Dorthe Castrup af Hemmestrup får døbt datteren Maren Larsdatter.
Den 16. oktober 1803: Anders Petersen fra Vindbyholt er fadder, da indsidder Axel Jørgensen og Maria Pedersdatter i Størlinge får døbt sønnen Jørgen Peter Axelsen.
Februar 1804: Tjenestepige Anne Clausdatter af Lindersvold er gudmor, da inderste Niels Clausen og Maria Rasmusdatter får døbt sønnen Claus Nielsen.

Folk fra Eskilstrup, Hyllede, Leestrup og Kongsted sogn
13 p Trin 1696: Lauritz Jensen af Leestrup udlægges til barnefar, da Kirsten Rasmusdatter får døbt sin uægte søn med navnet Rasmus Lauritzen. Blandt fadderne er Jep Duelund og hans datter.
20 p Trin 1696: Hustruen til Søren Eliasen af Kongsted er gudmor, og Maren Nielses og Karen Jenses af Kongsted er faddere, da Peder Olsen af Everdrup får døbt datteren Karen Pedersdatter.
24 p Trin 1732: Hans Svendsen af Leestrup er fadder, da Hans Rasmussen af Engelstrup får døbt sønnen Niels Hansen.
Den 11. august 1742: Lars Hansens kone i Kongsted er gudmor, da Frants Hansen i Stavnstrup får døbt datteren Karen Frantsdatter. Hustruen til Lars Langeland i Stavnstrup er fadder.
1 p Epiph 1767: Mads Hugger og søn af Kongsted er faddere, da Jens Jensen i Hemmestrup får døbt sønnen Jens Jensen. Hans Skippers kone af Hemmestrup er også fadder.
9 p Trin 1767: Poul Hansens kone af Hyllede er gudmor, da Espen Clausen i Kirkeskovshuset får døbt datteren Inger Espensdatter.
Den 15. januar 1792: Lisbeth Jensdatter af Leestrup er gudmor, da Jens Jensen i Engelstrup får døbt sønnen Hans Christian Jensen.
Den 26. juni 1792: Gårdmand Niels Pedersen af Leestrup troloves til smedeenken Zidse Nielsdatter af Bøgesø. Gårdmand Jens Christensen af Leestrup er forlover sammen med Niels Pedersen af Akselved.
Den 17. august 1794: Ungkarl Mads Rasmussen af Kongsted troloves til Anna Wilhelmine Nielsdatter af Everdrup præstegård. Forlovere er gårdmand Rasmus Pedersen i Kongsted sammen med Niels Jensen Basballe af Kongsted. Noget omkring pigens langvarige sygdom under bemærkninger.
Den 25. november 1795: Ole Peitersen af Hyllede i Kongsted sogn er forlover, da enkemand Peder Hansen af Borup troloves til Maren Pedersdatter af Everdrup. Hans Peitersen af Hemmestrup er den anden forlover.
Den 9. oktober 1825: Husmand Christian Rasmussen af Kongsted er fadder, da indsidder Peder Jensen og Marie Pedersdatter i Everdrup får døbt datteren Ane Kirstine Pedersdatter
Den 20. september 1925: Fodermester Albert Christensen og hustru Margrethe Johansen af Kongsted er faddere, da arbejdsmand Peter Jacob Alfred Halling Johansen og hustru Dagmar Margrethe Pedersen af Bækkeskov får døbt sønnen Svend Age Halling Johansen.
Den 6. september 1925: Parcellist Peter Olsen af Eskilstrup, husmand Niels Hemming Andersen og hustru, Kirstine Marie Nielsen, af Leestrup samt gårdmand Jens Nikolajsens hustru Oline Nielsen af Eskilstrup er faddere, da husmand Karl Martin Andersen og hustru Rosa Sørine Olsen af Hemmestrup får døbt sønnen Poul Kurt Andersen.

Folk fra Holmegård og Fensmark sogn
2 advent 1765: Ole Jørgensens kone af Fensmark er gudmor, da Jens Nielsen i Størlinge får døbt datteren Karen Jensdatter.
1 p Epiph 1766: Dorthe Hansdatter fra Holmegaard er fadder, da Jens Hansen i Størlinge får døbt datteren Maren Jensdatter.

Folk fra Brøderup, Lille Røttinge, Nørre Smidstrup, Over Even, Sjolte, Snesere Torp, Store Røttinge, Sølperup, Tjørneskov, Aaside og Snesere sogn
Den 27. februar 1689: Witus Degns hustru af Snesere er fadder, da Jens Degn på Stranden får døbt datteren Anne Kirstine Jensdatter.
Den 19. maj 1796: Peder Væver [Vefver] af Sjolte er fadder, da en soldat, hvis navn ikke angives, får døbt sin datter med navnet Maren ?.
15 p Trin 1696: Lauritz Pedersen af Over Even er fadder, da Niels Bertelsen af Stavnstrup får døbt datteren Karen Nielsdatter. Peder Bertelsen i Stavnstrup er også fadder.
Invocav 1697: Rasmus Hansens kone af Sølperup er gudmor, og han selv fadder, da Kirsten Hansdatter får døbt sin uægte søn med navnet Hans Jacobsen Frigast. Udlagt barnefar er Jacob Frigast på Bækkeskov, hvor hun tjente.
Feria 3 Pasch 1697: Peder Væver af Sjolte er fadder, da Niels Jørgensen ved Stranden får døbt sønnen Hans Nielsen.
1 p Trin 1697: Peder Lauritzens hustru, Maren af Snesere Torp, er gudmor, da Inger Andersdatter Eske, som er datter af Anders Eske, får døbt sin uægte søn for Niels Ibsen Duelund. Udlagt barnefar er Jep Hansen Duelund i Duelundshuset. Maren, som er gift med Peder Larsen af Snesere Torp, var også jordemoder.
Den 21. december 1697: Else Wita i Snesere [nok Witus Degns hustru] er fadder, da Lauritz Panch får døbt datteren Anna Dorthe Lauritzdatter Panch. Andre faddere er oberstløjtnant Hans Panch og hr. Jens Christensen i Bøgesø.
Den 6. oktober 1700: Maren Jensdatter af Snesere er fadder, da korporal Laurendtz Libs i Everdrup får døbt sønnen Christian Laurendtzen Libs. Gudmor er Else Dorothe von Offenberg.
20 p Trin 1726: Peder Olsen af Snesere vies til Gundel Laursdatter af Engelstrup [opsl. 68]
Fer 3 Nativi 1732: Peder Nielsens kone i Brøderup er gudmor, da Jens Smid i Everdrup får døbt datteren Johanne Jensdatter.
Invocavit 1734: Hans Laursens kone i Snesere er gudmor, da Jens Rasmussen i Tågeskov får døbt datteren Kirsten Jensdatter.
Festo 2 Pasch 1734: Hans Nielsens kone i Snesere er gudmor, da Peder Heeboe i Stavnstrup får døbt sønnen Niels Pedersen Heeboe.
Den 29. september 1742: Hustruen til Hans Høyr i Sjolte er gudmor, da Søren Mortensen i Hemmestrup får døbt sønnen Niels Sørensen. Karen, som er gift med Peder Heboe i Hemmestrup, er fadder sammen med Christen Frantsens kone.
Den 11. januar 1743: Jens Ottesen i Sølperup og Lars Larsen i Brøderup er faddere, da Hans Ottesen i Engelstrup får døbt sønnen Otte Hansen.
Den 16. januar 1743: Lars Rasmussens kone i Sølperup er gudmor, da Christen Rasmussen i Stavnstrup får døbt datteren Mette Christensdatter.
Den 4. februar 1743: Karlen hos Jørgen Skov af Sjolte er fadder, da Lars Langeland af Stavnstrup får døbt datteren Ane Kirstine Larsdatter Langeland.
3. advent 1751: Hans Larsen af Snesere er fadder, da Hans Pedersen af Bøgesø får døbt sønnen Ole Hansen. Jens Skiøttes kone af Bøgesø er også fadder.
Viridium 1752: Mølleren i Kongens Mølle i Snesere sogn er fadder, da Peder Larsen Væver ved Stranden får døbt sønnen Jens Pedersen. Ertman Lach ved Stranden og datteren til Adam Hundorph i Stavnstrup Skovhus er også faddere.
4 p pasch 1759: Niels Møller af Kongens Mølle i Snesere sogn er fadder, da Gudmon Møller af Råde Mølle får døbt sønnen Anders Gudmonsen.
13 p Trin 1759: Rasmus Christophersen af Sølperup er fadder, da Niels Jensen af Stavnstrup Skovhus får døbt sønnen Peder Nielsen.
Den 16. april 1760: Præstens kæreste madam Agerbeck i Snesere er gudmor, og hr. Agerbech i Snesere er fadder, da præsten Knud Bergh får døbt datteren Margrethe Kristine Bergh.
14 p Trin 1760: Niels Christophersens kone af Snesere er gudmor, da Sjurs Skoemager får døbt tvillingerne Jørgen Sjursen og Hans Sjursen.
Den 6. marts 1763: Michel Eske, Christen Pedersen samt Steen Ekse og dennes hustru af Snesere Torp er faddere, da Claus Eske af Tågeskov får døbt sønnen Niels Clausen Eske.
Fer 2 Nativ Christi 1766: Niels Hildebrands hustru af Snesere, Kirsten Hansdatter, er gudmor, da Ole Rasmussen af Tågeskov får døbt datteren Anna Olsdatter.
4 p Epiph 1767: Hans Jensen af Sølperup er fadder, da snedkeren på Bækkeskov får døbt datteren Boletta Maria [Bolette Marie].
Dom Invoc 1767: Rasmus Hansens kone af Lille Røttinge er gudmor, da Jens Hansen af Stavnstrup får døbt datteren Gundil Jensdatter. Hans Høg og Jørgen Hansen af Stavnstrup er faddere.
Rogate 1767: Hans Larsen i Sølperup er fadder, da Jonas Nielsen i Bækkeskovshuset får døbt datteren Inger Jonasdatter. Gotfred Davidsen i Teglhuset er også fadder.
Festo Trinit 1767: Mette Jørgensdatter af Store Røttinge er gudmor, og degnens tjenestepige i Snesere er fadder, da Bendix Erichsen i Hemmestrup får døbt sønnen Jens Bendixen.
17 p Trin 1767: Thomas Christensen af Snesere Torp er fadder, da Søren Christensen af Stavnstrup får døbt sønnen Peder Sørensen.
4. advent 1767: Poul Pedersens kone af Snesere Torp er fadder, da Lars Pedersen af Everdrup får døbt sønnen Hans Larsen.
Den 24. januar 1774: Enkemand Espen Rasmussen af Snesere troloves til Karen Olsdatter på Bækkeskov. Forlovere er Niels Christensen og Ole Andersen af Snesere.
Den 22. august 1794: Pigens bror af Store Røttinge, Niels Jørgensen, er forlover, da Kirsten Jørgensdatter troloves til ungkarl Niels Nielsen af Bøgesø. Gårdmand Niels Nielsen af Bøgesø er den anden forlover.
Den 21. november 1794: Enkemand Jørgen Steffensen af Snesere troloves til Inger Hansdatter af Bøgesø. Forlovere er Jens Steffensen i Snesere og Hans Jensen i Bøgesø.
Den 4. november 1795: Enkemand Hans Jensen af Over Even i Snesere sogn troloves til Karen Nielsdatter af Bøgesø. Forlovere er gårdmand Anders Jensen af Snesere og pigens far, sognefoged Niels Hansen af Bøgesø.
Den 28. marts 1796: Friderich Olsen af Aaside er forlover, da enkemand Ole Bendsen af Bunderup i Næstelsø sogn troloves til Karen Friderichsdatter af Bøgesø.
Den 2. oktober 1796: Gårdmand Peder Nielsen af Snesere Torp er forlover, da ungkarl Ole Rasmussen af Hemmestrup troloves til pigen Maren Nielsdatter af Hemmestrup.
Den 13. november 1803: Jørgen Gotfredsens kone af Snesere er gudmor, da husmand Ole Gotfredsen og Bodil Hansdatter får døbt sønnen Niels Olsen. Anders Gottfredsen af Sjolte er fadder.
Den 11. december 1825: Husmand Lars Jensens kone af Nørre Smidstrup er gudmor, da gårdmand Rasmus Jørgensen og Ane Margrethe Jensdatter af Hemmestrup får døbt datteren Ane Kirstine Rasmusdatter.

Folk fra Bårse sogn
6 p Epiph 1734: Niels Madsens kone i Bårse er gudmor, da Ole Andersen i Bøgesø får døbt datteren Maren Olsdatter.
Feria 2 pentecost 1759: Hans Mortensen i Baarse er fadder, da Hans Sjursen i Engelstrup får døbt datteren Lisbeth Hansdatter.

Folk fra Herlufholm
21 p Trin 1766: Hans Pedersen fra Herlufholm er fadder, da Jens Pedersen i Everdrup får døbt datteren Dorthe Jensdatter.

Folk fra Holme Olstrup
10 p Trin 1733: Jens Olsens hustru fra Holme Olstrup er gudmor, da Peder Nielsen i Hemmestrup får døbt sønnen Niels Pedersen.
Den 5. april 1792: Konens søster, Ellen Christensdatter fra Holme Olstrup, er gudmor, da Peder Jokumsen af Størlinge får døbt datteren Anne Margrethe Pedersdatter. Christian Ipsen fra Holme Olstrup er fadder.

Folk fra Grevensvænge, Sipperup og Rønnebæk sogn
21 p Trin 1733: Jens Pedersens kone i Sipperup er gudmor, da Steen Hendrichsen i Bøgesø får døbt sønnen Hendrich Steensen.
Festo 2 Pasch 1734: Svend Nielsens kone i Rønnebæk er gudmor for den ene tvilling, da Niels Jensen i Bøgesø får døbt tvillingerne Jens Nielsen og Malene Nielsdatter.
Den 13. oktober 1742: Karen Clausdatter på Rønnebæksholm er fadder, da Peder Skade i Hemmestrup får døbt sønnen Rasmus Pedersen Skade.
Den 4. maj 1752: Mons. Fuglede af Grevensvænge er fadder, da degnen i Everdrup får døbt datteren Cathrine Lisbeth ?.
3. advent 1759: Weyer kone på Grevensvænge er gudmor, da Hans Jensen af Bøgesø får døbt datteren Giertrud Hansdatter.
8 p Trin 1760: Karen Hansdatter af Grevensvænge er fadder, da Alexander Othesen af Bøgesø får døbt tvillingerne Ane Alexandersdatter og Karen Alexandersdatter.
22 p Trin 1765: Jørgen Ingvarsens kone af Sipperup i Rønnebæk sogn er gudmor, da Hans Jensen af Bøgesø får døbt datteren Gjertrud Hansdatter.
Palmarum 1771: Maren Christensdatter af Rønnebæk er gudmor til den ene tvilling, Maren Pedersdatter, da Peder Olsen af Bøgesø får døbt hende og søsteren Inger Pedersdatter.

Folk fra Blangslev, Fladså, Pederstrup og Mogenstrup sogn
8 p Trin 1760: Margrethe Pedersdatter i Blangslev er gudmor, og Alexanders to svogre i Blangslev er faddere, da Alexander Othesen i Bøgesø får døbt tvillingerne Ane Alexandersdatter og Karen Alexandersdatter.
Den 13. marts 1763: Poul Rasmussens kone af Fladså er gudmor, og Hans Nielsen af Fladså er fadder, da Peiter Nielsen af Stavnstrup får døbt sønnen Ole Peitersen.
Fer 3 Pentec 1763: Poul Rasmussens kone af Fladså er gudmor, da Christen Nielsen af Everdrup får døbt datteren Maren Christensdatter. Christopher Lorentzen af Engelstrup er en af fadderne.
25 p Trin 1765: Poul Rasmussens kone af Fladså er gudmor, da Ole Jonæsen af Størlinge får døbt datteren Karen Olsdatter.
1 p Epiph 1766: Poul Rasmussens tjenestepige, Anna, af Fladså er fadder, da Christian Smed af Bøgesø får døbt datteren Johanna Sophia Christiansdatter.
Dom Miseric 1766: Poul Rasmussens kone i Fladså er fadder, da Christen Nielsen i Everdrup får døbt datteren Kirsten Christensdatter.
8 p Trin 1766: Poul Rasmussens kone af Fladså er gudmor, da Niels Christensen i Bøgesø får døbt datteren Karen Nielsdatter.
Sexagesima 1768: Johan Smeds kone af Fladså er gudmor, da Christian Smed i Bøgesø får døbt datteren Karen Christiansdatter.
Viridium 1771: Hans Nielsens kone, Karen, af Fladså er gudmor, da gårdmand Ole Jonasen i Størlinge får døbt sønnen Jonas Olsen.
Den 11. november 1792: Smeden Anders Jørgensens datter i Pederstrup i Mogenstrup sogn er gudmor, da gårdmand Mads Jørgensen i Everdrup får døbt datteren Karen Madsdatter.
Den 14. juni 1796: Enkemand Hans Pedersen af Stenskoven ved Mogenstrup troloves til Anne Jensdatter af Bøgesø.
Den 14. maj 1818: Kirsten Jacobsdatter i Fladså er gudmor til den ene tvilling, da husmand Niels Jacobsen og Johanne Jensdatter i Størlinge får døbt sønnerne Anders og Peder Nielsen.

Folk fra Brandelev og Næstelø sogn
16 p Trin 1697: Lauritz Jørgensens hustru af Brandelev, Johanne, er jordemoder, da Jens Andersen i Krømlinge får sønnen Morten Jensen.
7 p Trin 1732: Smids kone [eller smedens kone] i Brandelev er gudmor, da Jens Rasmussen af Bøgesø får døbt datteren Giertrud Jensdatter.
12 p Trin 1735: Jep Smeds kone i Brandelev er gudmor, da Mads Rasmussen i Bøgesø får døbt datteren Kirsten Madsdatter.
Den 24. februar 1737: Da Peder Hansen tømmermand, som har [er gift med] Niels Jensens datter, får døbt sønnen Peder Pedersen, er Kirsten Madsdatter af Brandelev gudmor, og hun er Niels Jensens søsters datter. Faddere er ungkarl Peder Madsen af Brandelev, ungkarl Anders Nielsen af Brandelev samt pigen Johanne Ibsdatter af Brandelev foruden Ole Andersen i Størlinge.
Den 13. oktober 1742: Hustruens bror og søster i Næstelsø er faddere, da Peder Skade af Hemmestrup får døbt sønnen Rasmus Pedersen Skade.
Den 25. maj 1743: Peder Nielsens kone af Næstelsø er gudmor, da Claus Esbensen af Hemmestrup får døbt datteren Inger Clausdatter.
Den 9. juni 1743: Ole Clausens kone af Brandelev er gudmor, og Niels Hansen af Næstelsø er fadder, da Hans Jørgensen af Bøgesø får døbt sønnen Niels Hansen.
19 p Trin 1759: Peder Jørgensens bror og søster af Brandelev er faddere, da Peder Jørgensen af Krømlinge får døbt datten Maren Pedersdatter.
2 advent 1765: Rasmus Hansens kone af Brandelev er gudmor, og Rasmus Hansen samt Jens Hansen af Brandelev er faddere, da Søren Hansen af Krømlinge får døbt datteren Anna Sørensdatter.
Dom Miseri 1767: Henrich Hansens kone af Brandelev er fadder, da Niels Nielsen af Bøgesø får døbt sønnen Niels Nielsen.
Fest Punif Maria 1768: Johannes Jørgensen af Brandelev er fadder, da Peder Jørgensen af Krømlinge får døbt sønnen Jørgen Pedersen.
Den 28. januar 1795: Ungkarl Lars Nielsen af Brandelev troloves til Karen Jonasdatter af Størlinge. Forlovere er Ole Nielsen i Snerdelev og Ole Jonasen i Størlinge.
Den 28. marts 1796: Enkemand Ole Bendtsen af Bunderup i Næstelsø sogn troloves til Karen Friderichsdatter af Bøgesø.
Den 27. maj 1796: Ungkarl Hans Hansen af Næstelsø troloves til enken Lisbeth Larsdatter af Engelstrup.
Den 14. maj 1818: Karen Tønnesdatter i Brandelev er gudmor til den ene tvilling, da husmand Niels Jacobsen og Johanne Jensdatter i Størlinge får døbt sønnerne Anders og Peder Nielsen.

Folk fra Dysted, Gødstrup, Ravnsbjerg, Ravnstrup, Sparresholm, Sørup, Nørre Tvede og Toksværd sogn
Palmarum 1688: Rasmus Jensen af Dysted er fadder, da Hans Jensen i Bøgesø får døbt tvillingerne Peder Hansen og Ellen Hansdatter. Maren Hemmingsdatter af Tågeskov er blandt fadderne.
16 p Trin 1697: Niels Andersens hustru, Johanna, i Gødstrup i Toksværd sogn er gudmor, da Jens Andersen i Krømlinge får døbt sønnen Morten Jensen.
Misericord 1701: Mette, som er gift med Rasmus Marcussen i Dysted, er jordemoder, da Lauritz Jensen bliver far til uægte døtre, som døbes Anna og Karen Lauritzdatter. Morens navn angives ikke.
2 p Epiph 1734: Jomfru Wentin af Toksværd er fadder, da Sr. Peder Hansen på Raadegaard får døbt sønnen Andreas Lauridz Pedersen.
Den 28. juli 1742: Niels Christophersens kone i Toksværd er gudmor, og hustruerne til Hans Pedersen og Morten Pedersen i Dysted er faddere, da Lars Henrichsen i Krømlinge får døbt datteren Ane Larsdatter.
Den 12. juni 1743: Hustruen til Hemming Gudmandsen af Nørre Tvede er gudmor, og Hemming Gudmandsen er selv fadder, da Frantz Zachariasen af Tågeskov får døbt datteren Ane Margrethe Frantzdatter. Jens Zachariasen af Sparresholms huse [nok Everdrup sogn] er også fadder.
Den 13. juli 1743: Niels Hemmingsens kone af Ravnsbjerg er gudmor, og Niels Jørgensen af Ravnsbjerg er fadder, da Jeppe Nielsen af Everdrup får døbt datteren Birthe Ibsdatter [eller Jepsdatter]. Niels Mortensen af Sparresholms huse er også fadder.
3. advent 1751: Hans Mortensen på Sparresholm er fadder, da Simon Hansen i Bækhuset får døbt sønnen Ole Simonsen.
Fest Grat Act 1752: Niels Jørgensens hustru og karl af Nørre Tvede er faddere, da Lars Nielsen af Everdrup får døbt datteren Karen Larsdatter.
Jubilate 1752: Jens Nielsen og søn af Dysted er faddere, da Hans Hansen af Tågeskov får døbt datteren Dorthe Hansdatter.
19 p Trin 1759: Peder Sørensens kone fra Ravnstrup er gudmor, da Peder Jørgensen i Krømlinge får døbt datten Maren Pedersdatter.
Fest Annune Maria 1760: Rasmus Sjursens kone i Nørre Tvede er gudmor, da Jeppe Pedersen i Tågeskov får døbt sønnen Niels Jeppesen [eller Ibsen].
Nytår 1766: Niels Pedersens kone af Ravnsbjerg er gudmor, og Niels Pedersen er selv fadder med Peder Hansens 2 døtre af Dysted, da Jørgen Tønnesen i Krømlinge får døbt sønnen Tønne Jørgensen.
Trinitatis 1766: Peder Adriansen af Nørre Tvede er fadder, da Niels Jørgensen i Bøgesø får døbt datteren Johanna Nielsdatter. Anna Adriansdatter og Adrian Pedersen er også gudmor/faddere.
8 p Trin 1766: Hans Jensens trolovede fæstemø af Nørre Tvede er fadder, da Niels Christensen i Bøgesø får døbt datteren Karen Nielsdatter.
21 p Trin 1766: Hans Bødkers datter i Dysted er gudmor, og Hans Bødker af Dysted selv fadder, da Peder Pedersen i Størlinge får døbt datteren Mette Pedersdatter.
Dom Miseri 1767: Peder Poulsen af Dysted er fadder, da Niels Nielsen i Bøgesø får døbt sønnen Niels Nielsen. Michel Poulsen i Bøgesø er også fadder foruden Ole Skaanings datter.
Jubilate 1767: Anders Pedersen af Dysted er fadder, da Hans Pedersen i Everdrup får døbt datteren Anna Catharina Hansdatter. Anna Maria Lange fra Sparresholm og Hans Pedersen fra Herlufsholm er også faddere.
7 p Trin 1767: Niels Pedersens kone i Ravnsbjerg i Toksværd sogn er gudmor, og Niels Hansens kone i Sørup er fadder, da Jørgen Tønnesen i Krømlinge får døbt datteren Karen Jørgensdatter.
17 p Trin 1767: Johan Erichsen af Nørre Tvede i Toksværd sogn er fadder, da Søren Christensen i Stavnstrup får døbt sønnen Peder Sørensen.
Fest Punif Maria 1768: Christen Smeds kone af Toksværd er gudmor, da Peder Jørgensen af Krømlinge får døbt sønnen Jørgen Pedersen.
17 p Trin 1773: Peder Hansen af Sørup i Toksværd sogn er forlover, da enkemand Peder Larsen af Everdrup troloves til Ingeborg Pedersdatter af Engelstrup.
19 p Trin 1773: Niels Jensen af Dysted er forlover, da Niels Larsen i Tågeskov troloves til enken Ellen Jensdatter af Tågeskov.
Den 9. november 1792: Gårdmændene Niels Pedersen og Peder Jensen i Nørre Tvede er forlovere, da enkemand Hans Pedersen fra Bækkeskov troloves til Anne Sophie Nielsdatter fra Akselved.
Den 28. juli 1792: Husholdersken på Sparresholm, Maria, er gudmor, da indsidder Friderich Christensen i Everdrup får døbt datteren Lovise Friderichsdatter.
15 p Trin 1792: Mad. Badin er gudmor, og giørtler Preusen, murmester Egborg samt Peder Skytte og Peder Kudsk af Sparresholm er faddere, da mølleren i Råde Mølle, Johan Oldenhave [Oldenthauer], får døbt Margrethe Elvise Oldenhave.
Den 16. juli 1794: Ungkarl Niels Rasmussen af Dysted troloves til Mette Jensdatter af Tågeskov. Forlovere er Niels Hansen i Dysted og pigens far, Jens Ipsen af Tågeskov.
Den 22. juli 1796: Ungkarl Niels Hansen af Toksværd troloves til Anne Hansdatter af Bøgesø. Hans farbror, Jochum Pedersen af Krømlinge er forlover sammen med hendes far, Hans Jensen af Bøgesø.
Den 5. juni 1803: Da husmand Bertel Hansen og Kirstine Hansdatter fra Aalsvedhuset ved Tågeskov får døbt sønnen Jens Bertelsen, er følgende fra Toksværd sogn: Hans Jensens kone i Ravnsborg [Ravnsbjerg] er gudmor. Faddere er Hans Jensen, Hans Hansen og Hans Jensen fra Nørre Tvede samt Rasmus Pedersens kone fra Kirkevadshuset i Toksværd sogn.
Den 19. juni 1803: Pigen Anne Larsdatter fra Nørre Tvede er gudmor, da husmand Jens Christiansen og Mette Larsdatter i Bøgesø får døbt sønnen Christian Jensen.
Den 4. september 1825: Inger Marie Hansdatter af Sparresholm er gudmor, da Birthe Marie Hansdatter i Everdrup får døbt sin uægte datter for Ane Kirstine Hansdatter. Udlagt barnefar er Hans Jensen, som tjener på Sparresholm.
Den 26. december 1825: Peder Pedersen af Dysted er fadder, da indsidder Jens Andersen og Ane Marie Pedersdatter i Tågeskov får døbt datteren Ane Marie Jensdatter.
Den 15. januar 1826: Husmand Vindents kone i Nørre Tvede er gudmor, da husmand Kristoffer Jakobsen og Katrine Mortensdatter i Everdrup får døbt datteren Agnete Kristoffersdatter.

Folk fra Gavnø, Rettestrup og Vejlø sogn
7 p Trin 1766: Hustruen til Johan Henrics i Rettestrup er gudmor, da Jens Skjøtte i Bøgesø får døbt datteren Sophia Jensdatter Skjøtte.
17 p Trin 1766: Steen Møllers kone af Rettestrup er gudmor, da Niels Hansen i Bøgesø får døbt datteren Anna Nielsdatter.
Den 13. januar 1818: Pigen Ane Olsdatter på Gavnø er gudmor, da indsidder Ole Olsen og Mette Olsdatter i Bækhuset får døbt sønnen Hans Olsen.

Folk fra Tureby sogn
Festo ? 1732: Claus Caspersen, som er en rytter i Tureby, udlægges til barnefar, da Mette Olufsdatter får døbt sin uægte søn for Hans Clausen.

Folk fra Præstø
Den 16. april 1760: Hr. Bertel Herman Grube i Præstø er fadder, da præsten Knud Bergh får døbt datteren Margrethe Kristine Bergh.
21 p Trin 1766: Karen Olesdatter fra Præstø er fadder, da Jens Pedersen i Everdrup får døbt datteren Dorthe Jensdatter.
Den 2. april 1766: Frøken von Munthe af Morgenstierne af Præstø er gudmor, mens hr. Cortrium og jomfru Landrup af Præstø er faddere, da Anders Husum, skøtte ved Bækkeskov, får døbt sønnen Hans Andersen Husum.
Den 11. september 1825: Ane Kirstine Hansdatter fra Præstø er gudmor, da gårdmand Jens Nielsen og Ane Katrine Hansdatter i Stavnstrup får døbt datteren Luzie Jensdatter.

Folk fra Stenstrup og Jungshoved sogn
12 p Trin 1759: Jørgen Ingvorsens kone i Stenstrup er gudmor for den ene tvilling, da Anders Olsen i Bøgesø får døbt tvillingerne Maren og Ane Andersdatter.

Folk fra Mern
Den 22. februar 1793: Enkemand Peder Rasmussen fra Gøngehuset i Mern sogn troloves til Mette Gundersdatter af Hemmestrup.

Folk fra Beldringe sogn
Den 30. oktober 1732: Regimentskriverens kæreste på Beldringe Gods er gudmor, da Niels Muurmester i Bækkeskovhuset får døbt sønnen Christopher Nielsen. Niels Bødkers kone af Bækkeskovhuset er fadder.

Folk fra fra Denderup Vænge, Myrup og Vester Egede sogn
4 p Trin 1759: Hustruen til Andreas Skiøtte i Denderup Vænge er gudmor, da Hans Smed ved Stranden får døbt datteren Lucia Hansdatter.
7 p Trin 1766: Jens Nielsen af Myrup er fadder, da Jens Skjøtte i Bøgesø får døbt datteren Sophia Jensdatter Skjøtte.

Folk fra Jomfruens Egede og Øster Egede sogn
Den 18. september 1825: Karen Pedersdatter fra Jomfruens Egede er gudmor, da husmand Niels Klaven og Marie Rasmusdatter i Stavnstrup får døbt datteren Ane Marie Nielsdatter Klaven.

Folk fra Bråby sogn
Den 26. december 1825: Karen Andersdatter i Bråby er gudmor, da indsidder Jens Andersen og Ane Marie Pedersdatter i Tågeskov får døbt datteren Ane Marie Jensdatter.

Folk fra Næstved
Den 27. februar 1689: Berent Nielsen Hører i Næstved er fadder, da Jens Degn på Stranden får døbt datteren Anne Kirstine Jensdatter.
17 p Trin 1732: Sr. Rasmus Friis og Sr. Jørgen Pedersen af Næstved er faddere, da Peder Hansen på Raadegaard får døbt sønnen Andreas Lauridz Pedersen.
Feria 3 pentecost 1759: Hans Friderick fra Næstved er fadder, da Peder Hansen på Raadegaard får døbt sønnen Jacob Pedersen.
Den 16. april 1760: Borgmester Winding Dorph i Næstved er fadder, da præsten Knud Bergh får døbt datteren Margrethe Kristine Bergh.
Den 12. august 1774: Niels Rasmussen Rolf af Næstved troloves til Kirstine Margrethe Vitthe af Everdrup. Forlovere er Jacob Hansen og Christian Ager, begge borgere i Næstved.
Den 3. oktober 1802: Madame Grothe [Anne Madsdatter] af Næstved er gudmor, da mølleren Mads Havreberg og hustru Inger Johanne Grothe får døbt datteren Olthina Ane Maria Madsdatter Havreberg.
Den 20. december 1802: Johanne Pedersdatter fra Næstved, som er søster til moren, er gudmor, da husmand Jens Nielsen Høy og hustru Mette Pedersdatter af Tågeskov får døbt tvillingerne Ellen Maria og Mette Kirstine Jensdatter.

Folk fra Haslev
Den 29. november 1925: Ugifte Martha Margrethe Pedersen af Haslev er gudmor, da mejerimester Ole Peter Pedersen og hustru Mary Annette Rasmussen i Everdrup får døbt sønnen Ingemann Villy Pedersen.

Andre folk i Everdrup
Fer 3 Pasch 1688: Fru Anna Elisabeth Lindenov er gudmor, da Uldrich Hermandsen af Stavnstrup får døbt datteren Ellen Uldrichsdatter. Faddere er Cornelius Colendahl af Krømlinge, Niels Ibsen, Jørgen Ibsens kone, alle af Stavnstrup, samt jordmoderen Alborg Bech.
15 p Trin 1688: Jomfruerne Dorthe og Margrethe Urne er gudmødre, da Ole Olsen i Stavnstrup får døbt tvillingerne Ole og Lauritz Olsen. Jacob Ibsen af Stavnstrup er blandt fadderne.
18 p Trin 1692: Hemming Nielsen af Everdrup får døbt sønnen Vitus Hemmingsen. Degnens kone [hustruen til Vitus Degn] er gudmor. Jordmoderen var Mette Salvars.
13 p Trin 1696: Lauritz Møller af Helledes Møller får døbt datteren Kirsten Lauritzdatter. Forpagterens kone på Bækkeskov Gods er gudmor.
Cantate 1697: Jep Duelunds datter, Kirsten Ibsdatter Duelund, er fadder, da Hans Bødker i Bækkeskovshuset får døbt sønnen Knud Hansen. Ole Møllers hustru var jordmoder, og hans datter, Maren Olsdatter Møller, står fadder. Duelund er efter ”Duelundshuset i Everdrup”.
Cantate 1697: Peder Mathiesen i Bækkeskovshuset, Jacob Ryeboe [eller Ryebou] og Otthe Thomæsens hustru, Maren, er faddere, da Rasmus Jacobsen i Engelstrup får døbt sønnen Jens Rasmussen.
2. advent 1726: Mons. Hans Diderichsen vies til Anne Kirstine Lindholm [ops. 68]
3. advent 1726: Hans Holgersen vies til Cidsel Clausdatter.
Fer 2 Pent 1727: Povel Maymann fra Ved Stranden og Hans Torchelsen fra Pederstrup er forlovere, da Ole Sørensen og Inger Hansdatter fra Bækkeskov vies.
Den 18. august 1727: Hans Scheffer [Schæfer] og Elline Lips fra Everdrup sammenvies. Thomas Villumsen i Everdrup er forlover sammen med Peder Olsen af Tågeskov.
17 p Trin 1727: Jens Pedersen og Helvig Hendrichsdatter af Bøgesø sammenvies.
4 p Epiph 1730: Jens Ibsen og Karen Zendersdatter sammenvies.
Fer 2 Pent 1730: Hans Ottesen og Elline Laursdatter sammenvies.
Fer 3 Pent 1730: Rasmus Clemmensen og Maren Olsdatter sammenvies.
5 p Trin 1730: Jens Nielsen og Susanna Willadsdatter sammenvies.
Judica 1732: Steen Hendrichsen og Zidse Hendrichsdatter i Bøgesø er fadder, da Claus Rasmussen i Bøgesø får døbt datteren Ingeborg Clausdatter.
Judica 1734: Jomfru Ancher på Bækkeskov er gudmor, da Frants Hansen i Stavnstrup får døbt sønnen Jacob Frantsen.
Rogate 1734: Eggerth Teilbrænder på Bækkeskov udlægges til barnefar, da Karen Christensdatter hos Diderich Skytte i Bækkeskovhuset får døbt sin uægte søn for Hendrich Eggertsen. Kort derefter udlægges Eggert Teilbrænder også til far til en pige, der døbes Elisabeth Eggertsdatter, hvis mor hedder Ane Dorthe i Everdrup Kro.
8 p Trin 1734: Christian Bartholomæus, en katolsk soldat fra det fynske regiment under kaptajn Reinberg, men som er nu på Bækkeskov, får døbt et barn [navn og køn angives ikke].
19 p Trin 1734: Ellene Lorentsdatter Lips, som er datter af Lorents Lips i Everdrup kro, er gudmor, da Niels Christensen Skrædder i Everdrup by år døbt datteren Ane Marie Nielsdatter.
4. advent 1734: Fruens pige, Malene Haard, som er datter af Augustin Haard, er gudmor, da soldat Hans Pedersen på Bækkeskov får døbt datteren Malene Hansdatter.
2. advent 1736: Poul Ancher i Everdrup får hjemmedøbt datteren Karen Poulsdatter Ancher. Villums hustru i Størlinge er gudmor.
4 p Epiph 1737: Karen Wortman i Everdrup er gudmor, da boemand [bonde] Rasmus Pedersen i Tågeskov får døbt sønnen Peder Rasmussen.
Den 19. september 1742: En afdanket rytter ved navn Didrich Johansen udlægges til barnefar, da Karen Jensdatter ved Stranden får døbt sin uægte søn for Johan Didrichsen.
Den 26. september 1742: En gift mand på Hanestedgaard, Hans Engelbrecht, udlægges til barnefar, da Ane Jensdatter i Bækkeskovhuset får døbt sin uægte datter for Inger Hansdatter Engelbrecht.
Den 27. september 1742: Jeppe Nielsen Skiøtte udlægges til barnefar, da Lisbeth Jørgensdatter i Engelstrup får døbt sin uægte søn for Hans Jeppesen [Ibsen].
Den 25. oktober 1742: Henrich Worfmann i Everdrup får døbt sønnen Christian Henrichsen Worfmann.
Den 15. april 1743: Da mejersken på Bækkeskov får døbt datteren Lisbeth Dorothea ?, er der følgende ved dåbsfadet: Fru Munthe til Bækkeskov er gudmor. Faddere er cancelliråd Munthe til Bækkeskov, sr. von Westen samt oberstløjtnant Stachelberg.
Den 30. maj 1743: Hustruen til Henrich Wortman af Everdrup er fadder, da Peder Høy i Lundehuset får døbt sønnen Hans Pedersen Høy.
Invocavit 1760: Hustruen til Jørgen Sjovgaard ved Stranden er fadder, da Peder Væver ved Stranden får døbt sønnen Christian Pedersen.
19 p Trin 1762: Christian Havensteen Smed og Anna Nielsdatter af Bøgesø får døbt sønnen Niels Christiansen Havensteen. Hustruerne til Claus Nielsen og Alexander Othesen af Bøgesø er blandt fadderne.
22 p Trin 1762: Lars Høg og Ole Pedersen af Stavnstrup og Ole Clausen af Hemmestrup er faddere, da Espen Clausen og Ellen Jensdatter af Stavnstrup får døbt datteren Inger Espensdatter.
2 p Epiph 1767: Da Mads Møller i Stavnstrup får døbt datteren Christiana Madsdatter Møller, er fadderne jomfru Landrup på Bækkeskov, kaptajn Anders Skiøtte, mølleren fra Hellsted Mølle [nok Helledes Mølle], jomfru Harboe på Bækkeskov samt Lars Krum på Bækkeskov.

Forskellige folk, der var i Kongsted kirke

Folk fra Freerslev
Den 18. april 1884: Skolelærer L. Hansen af Freerslev er fadder, da tømrer Peter Hansen og Karen Marie Jakobsen af Hyllede får døbt datteren Johanne Sofie Hansen.
Den 29. juli 1924: Pigen Maren Mathilde Schytt af Freerslev er gudmor, da arbejdsmand Niels Laurits Vilhelm Pedersen og hustru Augusta Theresia Carlson får døbt sønnen Karl Erik Pedersen.

Folk fra Herlufholm
Den 23. juni 1838: Ungkarl Niels Eriksen fra Herlufholm troloves til enken Bodil Kirstine Hansdatter af Leestrup. Forlovere er Erik Nielsen og Hans Nielsen.

Folk fra Orup, Lindersvold, Krageborg, Mosebølle, Store Elmue og Roholte sogn
20 p Trin 1715: Casper Rasmussen af Orup troloves til Anne Rasmusdatter.
2 p Trin 1788: Gårdmændene Hans Nielsen og Lars Povelsen af Roholte er faddere, da gårdmand Anders Nielsen i Hyllede får døbt sønnen Niels Andersen. Inger Rasmusdatter er gudmor.
7 p Trin 1788: Lars Poulsen af Orup er fadder, da gårdmand Ole Poulsen i Eskilstrup får døbt sønnen Lars Olsen.
24 p Trin 1788: Gårdmand Lars Rasmussen af Roholte er forlover, da ungkarl Jacob Hansen af Bårse sogn troloves til Anne Rasmusdatter, der er enke efter Søren Nielsen i Leestrup.
2 p Epiph 1789: Lisbeth Olsdatter, som er kælderpige i Vindbyholt, er gudmor, da husmand Jens Hansen i Leestrup får døbt datteren Karen Jensdatter.
Den 4. oktober 1794: Ane Sophie Jørgensdatter, der er gift med gårdmand Hans Nielsen i Orup, er gudmor, da gårdmand og sognefoged Anders Nielsen i Hyllede får døbt sønnen Lars Andersen.
Fer 2 pasch 1795: Gårdmændene Peder Nielsen og kone, Ole Nielsen og kone samt Christen Larsen af Mosebølle er faddere, da Thomas Skovfoged i Fuglsangshuset får døbt datteren Karen Thomasdatter.
Den 4. december 1795: Gårdmand Lars Christensens kone, Marie, af Store Elmue er gudmor, da Rasmus Rasmussen i Leestrup får døbt sønnen Rasmus Rasmussen.
Den 17. januar 1796: Dorthe Niels Esbensens af Bogfrendenøkethuset i Roholte sogn er gudmor, da Lars Friderichsen i Leestrup får døbt datteren Mette Cathrine Larsdatter. Christen Guldbrands kone i Kongsted er fadder.
Cantate 1796: Lars Povelsen af Orup er fadder, da Ole Poulsen i Eskilstrup får døbt sønnen Hans Olsen. Hans Povelsen og Hans Frandsen er også faddere.
3 p Trin 1798: Lars Rasmussens hustru af Roholte er gudmor, da Thomas Skovfoged i Leestrup får døbt sønnen Peder Thomsen [Thomasen].
2. søndag i fasten 1803: Birthe Jensdatter af Roholte er gudmor, da indsidder Hans Jensen i Leestrup får døbt tvillingerne Christian og Søren Hansen.
13 p Trin 1818: Sognefoged Henrik Hansens hustru, Birgitte af Orup, er gudmor, og han selv fadder, da husmand og smed Peder Jensen og Maren Pedersdatter får døbt datteren Ane Cathrine Pedersdatter.
6 p pasch 1819: Marie Kirstine Hansdatter, som er datter af Hans Christensen af Orup, er gudmor, da husmand Peder Mortensen og Else Hansdatter af Borup Mark får døbt datteren Dorthe Kirstine Pedersdatter.
2. pinsedag 1819: Gårdmand Hans Christensen af Orup og inderste Peder Nielsen af Store Elmue er faddere, da husmand Niels Christensen og Ane Nielsdatter af Hyllede får døbt datteren Karen Marie Nielsdatter.
24 p Trin 1819: Gårdmændene Christoffer Larsen og Christen Andersen af Mosebølle er faddere, da skovfoged Lindall og Kirstine Larsdatter af Leestrup får døbt datteren Ane Cathrine Lindall.
Den 16. november 1831: Husmand Peder Olsen af Lindersvold Strandhuse er forlover, da tjenestepige Ellen Olsdatter af Kongsted bliver trolovet til enkemanden Henrik Rasmussen af Kongsted.
Den 5. december 1835: Indsidder Jørgen Larsens hustru af Orup er gudmor, da fruentimmer Ane Marie Jørgensdatter af Leestrup får døbt sin uægte søn for Jørgen Andreasen.
Den 3. november 1838: Niels Lorentzen af Mosebølle er forlover, da ungkarl Jens Nielsen af Leestrup troloves til Johanne Christiansdatter af Leestrup.
Den 10. marts 1844: Gårdmand Christen Christophersen og hustru af Mosebølle er gudmor og fadder, da gårdmand Søren Jørgen Christophersen og Henriette Sophie Simonsen af Tornemark får døbt sønnen Christian Sørensen.
Den 31. marts 1844: Pigen Anne Marie Larsdatter af Orup er gudmor, da Mette Kathrine Larsdatter af Kongsted får døbt sin uægte søn for Rasmus Sørensen. Udlagt barnefar er tjenestekarl Søren Pedersen af Kongsted.
Den 28. april 1844: Indsidder Christian Nielsen, gårdmand Otto Hansen samt ungkarl Hans Jacobsen af Roholte er faddere, da indsidder Ole Jacobsen og Anne Marie Pedersdatter af Leestrup får døbt sønnen Niels Olsen.
Den 26. marts 1856: Pigen Boel Pedersdatter af Lindersvold er gudmor, da husmand Christen Andersen og hustru Karen Marie Pedersdatter får døbt sønnen Rasmus Christensen.
Den 18. maj 1856: Gårdmand Jens Hansen af Krageborg og husmand Andreas Carstensen af Orup er faddere, da husmand Frantz Pedersen og hustru Maren Sørensdatter i Hyllede får døbt sønnen Jørgen Frantzen.
Den 10. september 1875: Ungkarl Rasmus Nielsen af Orup er fadder, da gårdmand Jens Nielsen og Hanne Kirstine Hansdatter af Tornemark får døbt sønnen Hans Peter Nielsen.
Den 28. august 1898: Skovfoged Jens Bendix Andersen af Smedevænget i Roholte sogn er fadder, da husmand Anders Pedersen og hustru Ane Sofie Olsen får døbt datteren Laura Kirstine Pedersen.
Den 22. juli 1908: Gårdejer Niels Peter Nielsen af Orup i Roholte sogn, søn af sadelmager Ole Henrik Nielsen af Orup, der er forlover, bliver viet til Ane Sofie Dorthea Jensen af Tornemark.
Den 6. november 1908: Fisker Jens Peder Larsen af Mosebølle Strand er forlover, da Hansine Katrine Frederiksen af Leestrup, født på Jomfruens Egede Teglmark i Øster Egede sogn, bliver viet til ungkarl Hans Hansen af Kongsted.
Den 19. november 1922: Pigen Helga Gudmandsen af Roholte og ungkarl Otto Pedersen af Store Elmue er faddere, da husmand Hans Peder Nielsen og hustru Jensine Vilhelmine Jensen i Tornmark får døbt sønnen Svend Aage Nielsen.

Folk fra Duelund og Braaby sogn
10 p Trin 1717: Christian Rasmussen af Duelund i Bråby sogn troloves til Anne Marie Espensdatter.
Festo Annune Mariæ 1789: Hans Andersen af Duelund i Bråby sogn er forlover, da ungkarl Niels Andersen troloves til Mette Nielsdatter, der er enke efter gårdmand Niels Andersen.
Den 16. november 1831: Husmand Peder Rasmussen af Bråby er forlover, da enkemanden Henrik Rasmussen af Kongsted troloves til tjenestepigen Ellen Olsdatter i Kongsted.
Den 13. juli 1834: Birthe Marie Jeppesdatter af Bråby er gudmor, da indsidder Anders Pedersen og Maren Jeppesdatter i Borup får døbt datteren Inger Marie Andersen.
Den 16. november 1839: Ungkarl Hans Christensen af Gisselfeld vies til Sidse Kirstine Larsdatter af Tornemark.
23 p Trin 1840: Gårdmand Peder Rasmussen af Braaby er forlover, da Niels Nielsen af Thorup troloves til Ane Kirstine Olsdatter af Thorup. Hos Peder bor en tjenestekarl, Hans Nielsen, der måske er bror til Niels?
Den 3. august 1879: Husmand Niels Nielsen af Bråby er fadder, da husmand Anders Pedersen og Maren Katrine Larsen af Borup får døbt datteren Maren Kirstine Pedersen.
Den 26. februar 1899: Husmand Jens Peter Rasmussen og hustru Marie Andersen af Bråby Mark er faddere, da landpost Hans Peter Jensen og Ane Kirstine Rasmussen på Kongsted Mark får døbt datteren Marie Kirstine Jensen.

Folk fra Bækkeskov, Engelstrup, Hemmestrup, Krømlinge, Stavnstrup, Tågeskov og Everdrup sogn
2 p Trin 1752: Tåbelige Mette får døbt sin uægte datter for Anna Andreasdatter. Udlagt barnefar er Andreas Nielsen af Hemmestrup. Moren er nu hjemme hos sin far i Everdrup sogn.
2 Epiph 1795: Bryggerpige Maren Peitersdatter af Everdrup er gudmor, da Ole Peitersen i Hyllede får døbt datteren Maren Olsdatter.
Den 25. juli 1824: Husmand Bendix Larsen ved Bækkeskov er fadder, da husmand Niels Larsen og Maren Pedersdatter i Kongsted får døbt datteren Ane Cathrine Nielsdatter.
Den 3. august 1838: Husmand Anders Hansen i Tågeskov er forlover, da ungkarl Lars Jensen i Leestrup troloves til Maren Hansdatter, der er enke efter gårdmand Peder Johansen i Leestrup.
Den 15. november 1839: Ungkarl Peder Johansen af Everdrup sogn vies til Ellen Cathrine Hansdatter af Eskilstrup.
19 p Trin 1840: Husmand Jørgen Pedersen af Engelstrup er forlover, da Hans Larsen af Leestrup troloves til Maren Jørgensdatter af Leestrup.
Den 25. november 1855: Pigen Maren Jacobsdatter fra Bækkeskov er gudmor, da indsidder Jørgen Jørgensen og Maren Hansdatter i Bødkerhuset ved Leestrup får døbt sønnen Hans Jørgensen.
Den 6. juni 1856: Gårdmand Ole Pedersen i Everdrup er fadder, da gårdmand Niels Hansen og hustru Mette Sophie Rasmussen i Grunderup får døbt sønnen Rasmus Nielsen.
Den 13. juni 1875: Gårdmand Jens Andersen af Bøgesø er fadder, da gårdmand Christian Pedersen og Ane Jensdatter i Eskilstrup får døbt sønnen Anders Christian Pedersen.
Den 25. maj 1879: Husmand Anders Larsen af Hemmestrup er fadder, da indsidder Jens Jakobsen og Ane Kirstine Nielsen af Eskilstrup får døbt datteren Karen Marie Jakobsen.
Den 11. oktober 1879: Bødker Jørgen Christiansen af Engelstrup er fadder, da indsidder Lars Nielsen og Birte Marie Jørgensen af Borup får døbt datteren Bodil Kirstine Rasmine Nielsen.
Den 14. april 1884: Træskomand Peter Christiansen af Stavnstrup er fadder, da arbejdsmand Peter Nielsen og Karen Sofie Christiansen af Eskilstrup får døbt datteren Ellen Kirstine Nielsen.
Den 22. maj 1898: Husmand Rasmus Nielsen af Tågeskov er fadder, da hjulmand Jacob Pedersen og Maren Kirstine Nielsen af Kongsted får døbt datteren Anna Sofie Pedersen.
Den 2. juni 1901: Pigen Anna Kirstine Pedersen og parcellist Jens Lars Pedersen af Krømlinge er faddere, da gårdmand Niels Peter Jørgensen og Mette Marie Jensen af Leestrup får døbt sønnen Niels Vigge Jørgensen.

Folk fra Rønnede og Vester Egede sogn
24 p Trin 1716: Jørgen Jensen af Vester Egede troloves til Kirsten Olesdatter.
Fer Visidat 1720: Majorinde Veismand af Vester Egede er gudmor, og jomfru Veismand er fadder, da hr. Beenfeld i Lystrup får døbt datteren Anne Wilhelmine Beenfeld. Andre faddere er Baron Juul Vind, oberst Kyrbitz, oberst Jens Belov og major Kaas.
1 p Trin 1720: Anders Jacobsen Friis og Margrethe Hieronimusdatter Schultz af Vester Egede bliver viet.
19 p Trin 1720: Michel Larsen og Anne Nielsdatter af Rønnede bliver viet.
11 p Trin 1722: Anders Knudsen og Maren Pedersdatter af Vester Egede bliver viet.
13 p Trin 1733: Niels Andersen og Mette Pedersdatter af Vester Egede bliver viet.
Den 19. april 1746: Peder Ibsen af Vester Egede troloves til degnens datter i Kongsted. Forlover er Jens Murmester i Kongsted og [ikke angivet].
Oculi 1782: Ingeborg, som er gift med smeden i Rønnede, er gudmor, da gårdmand Hans Jensen og Karen Jensdatter i Hyllede får døbt datteren Kirsten Hansdatter.
Den 19. juli 1785: Gårdmand Hans Nielsens kone i Rønnede er gudmor, og Niels Larsen af Rønnede er fadder, da indsidder Erik Nielsen i Borup i Vester Egede sogn får døbt sønnen Niels Eriksen. Boe Nielsens kone af Borup er også fadder.
Exaudi 1788: Unge Peder Larsens hustru af Rønnede er gudmor, da gårdmand Jens Pedersen i Borup får døbt datteren Dorte Jensdatter. Anne Marie Jørgensdatter er gudmor.
Dom Cantate 1788: Gårdmand Hans Andersen af Rønnede er forlover, da enkemand og husmand Rasmus Andersen af Skaverup i Udby sogn troloves til Mette Olsdatter af Borup.
Den 26. november 1788: Stuepigen hos canceliråd Jens Bing af Vester Egede er gudmor, da gårdmand Boe Nielsen af Borup i Kongsted sogn får døbt datteren Karen Boesdatter.
Fest annul Mariæ 1789: Karen Sørensdatter, som er kokkepige hos præsten i Vester Egede, er gudmor, og Hans Sørensen hos præsten er fadder, da gårdmand Niels Andersens enke i Kongsted får døbt datteren Nicoline Nielsdatter.
Den 10. august 1794: Gårdmand Peder Larsens hustru af Rønnede er gudmor, da gårdmand Hans Jensen af Tingerup får døbt datteren Ane Marie Hansdatter.
16 p Trin 1794: Rasmus Larsen af Rønnede er fadder, da Rasmus Olsen og Mette Rasmusdatter af Borup i Kongsted sogn får døbt datteren Birte Rasmusdatter.
Den 26. november 1794: Lars Hansen Kudsk af [Vester] Egede er fadder, da gårdmand Peder Hansen i Åstrup får døbt datteren Christiane Pedersdatter.
Den 17. april 1795: Svend Edvardsen [Evardsen] af Vester Egede og skytten Richardt [Adolph Richardt] af Denderup Vænge er faddere, da møller Hans Christian Pedersen i Annebrødbæks Mølle får døbt datteren Cathrine Regine Hansdatter.
Den 17. maj 1795: Hans Pedersen Skomagers hustru af Rønnede er gudmor, og Johan Smed af Rønnede er fadder, da Ole Willumsen af Podemøllen får døbt datteren Anna Kirstine Olsdatter.
Den 22. juni 1796: Lars Pedersen Sonns kone af Rønnede er gudmor, da Hans Madsen af Borup i Kongsted sogn får døbt sønnen Christen Hansen.
Den 27. juni 1798: Madame Richard, altså hustruen til Adolph Richardt af Denderup Vænge, dvs. Mette Marie Schultz, er gudmor, da møller Hans Christian Pedersen af Borup får døbt datteren Sara Regine Hansdatter.
2 p Trin 1798: Mads Smeds hustru af Vester Egede er gudmor, da inderste Niels Terkelsen af Eskilstrup får døbt datteren Else Margrethe Nielsdatter.
Søndag efter nytår 1803: Christen Bødkers hustru af Vester Egede er gudmor, og Hans Pedersen i Rønnede er fadder, da Jørgen Pedersen i Kongsted får døbt datteren Kirsten Jørgensdatter.
Sexagesima 1803: Gårdmand Rasmus Andersens hustru af Vester Egede er gudmor, da husmand Hans Andersen i Kongsted får døbt sønnen Rasmus Hansen.
Den 12. juli 1818: Hans Jensen af Rønnede vies til Birthe Rasmusdatter af Borup i Kongsted sogn. Husmand Lars Pedersen af Rønnede er forlover.
Den 18. juli 1819: Enkemand og indsidder Christian Jørgensen af Rønnede udlægges til barnefar, da fruentimmer Ane Pedersdatter af Hyllede får døbt sin uægte datter for Ane Kirstine Christiansdatter.
Den 4. april 1824: Jens Pedersen og Søren Rasmussen Skovfoged af Vester Egede er faddere, da husmand Rasmus Hansen og Marie Kirstine Christensdatter på Borup Mark får døbt datteren Johanne Marie Rasmusdatter.
Den 5. september 1824: Skovfoged Søren Rasmussen af Vester Egede er fadder, da indsidder Niels Larsen og Johanne Larsdatter af Borup i Kongsted sogn får døbt datteren Nicoline Nielsdatter.
Den 9. november 1831: Gårdmand Lars Christophersen og husmand Jens Christoffersen af Vester Egede er forlovere, da pigen Karen Christophersdatter af Borup i Kongsted sogn troloves til enkemanden Peder Morthensen af Borup.
Den 27. juli 1834: Husmand Peder Eriksen af Vester Egede er fadder, da indsidder Jens Jeppesen og Dorthe Cathrine Pedersdatter af Tornemark får døbt datteren Else Cathrine Jensen.
Den 26. december 1835: Gårdmand Jonas Pedersen af Rønnede er fadder, da husmand Niels Pedersen og Kirstine Pedersdatter i Borup i Kongsted sogn får døbt sønnen Hans Nielsen.
Den 12. maj 1838: Søren Jørgensen og hustru af Rønnede er gudmor/fadder, da indsidder Mads Jacobsen og Dorthe Kirstine Eriksdatter af Borup i Kongsted sogn får døbt datteren Ane Marie Madsen. Hans Eriksen af Borup er fadder.
Den 31. august 1839: Ungkarl Peder Hemmingsen af Vester Egede bliver viet til Boel Larsdatter af Kongsted. Peder Olsen af Vester Egede er forlover sammen med Anders Hemmingsen af Maarehuset.
Den 26. oktober 1839: Gårdmand Lars Jørgensen af Rønnede bliver viet til Inger Marie Pedersdatter af Kongsted. Deres fædre, Jørgen Pedersen og Peder Henriksen, er forlovere.
4. advent 1840: Husmand Lars Pedersen af Rønnede er forlover, da Mads Olsen af Kongsted bliver trolovet til Ane Sophie Larsdatter af Kongsted.
Den 26. april 1841: Indsidder Hans Christian Andersen af Rønnede er forlover, da ungkarl Anders Andersen af Lystrup bliver viet til Karen Marie Jensdatter af Aastrup.
Den 2. oktober 1855: Ungkarl Jens Pedersen af Vester Egede og husmand Peder Henriksen af Vester Egede Overdrev er faddere, da Ane Kathrine Pedersdatter får døbt sin uægte søn for Peder Nielsen.
Den 24. marts 1856: Gårdmand Peder Madsen af Vester Egede er fadder, da indsidder Peter Sørensen og hustru Ane Sophie Hansen får døbt sønnen Søren Petersen.
Den 21. marts 1859: Møllersvend Gümoes af Rønnede er fadder, da skolelærer Erich Hansen og Mette Kirstine Thygesdatter af Borup får døbt sønnen Carl Johan Wilhelm Hansen.
Den 16. juni 1875: Pigen Mette Kirstine Larsdatter og ungkarl Peder Larsen af Vester Egede er faddere, da gårdmand Christen Jensen og Dorthe Marie Larsdatter af Tornemark får døbt sønnen Hans Peter Sofus Jensen.
Den 13. juli 1879: Pigen Ane Kirstine Larsen af Rønnede, husmand Rasmus Carlsen og bødker Pedersen af Vester Egede er faddere, da indsidder Jørgen Rasmussen og Ellen Kirstine Jørgensen af Grunderup får døbt datteren Elise Marie Rasmussen.
Den 26. juli 1879: Gårdejer Peder Hemmingsen og hustru af Rønnede er gudmor/fadder, da handelsmand Hans Peter Madsen og Johanne Frederikke Vilhelmine Fransiska Hemmingsen af Borup får døbt datteren Christine Marie Madsen.
Den 26. februar 1899: Ungkarl Anders Jensen af Rønnede er fadder, da landpost Hans Peter Jensen og Ane Kirstine Rasmussen på Kongsted Mark får døbt datteren Marie Kirstine Jensen.
Den 3. september 1924: Pigerne Emma Larsen og Ragnhild Nielsen af Rønnede er faddere, da arbejdsmand Lars Peder Larsen og hustru Karen Ingeborg Larsen får døbt sønnen Tage Oluf Helmuth Larsen.

Folk fra Atterup, Jomfruens Egede og Øster Egede sogn
Den 5. oktober 1723: Morens brordatter, Kirstine Hansdatter af Atterup i Øster Egede sogn, er gudmor, da gårdmand Jacob Clausen og hustru Ane Rasmusdatter af Aastrup får døbt datteren Karen Marie Jacobsdatter. Faddere er gårdmændene Jens Pedersen, Niels Pedersen, Peder Jensen og Holger Nielsen, alle af Thorup, dvs. Skov Torup i Kongsted sogn.
Festo Annune Mariæ 1780: Niels Thygesen af Øster Egede sogn er forlover, da Søren Larsen af Fakse sogn troloves til Amalia Christiane Bramer af Eskilstrup.
Den 23. februar 1803: Gårdmand Peder Hansens kone af Atterup er gudmor, og gårdmand Rasmus Pedersen af Atterup er fadder, da gårdmand Hans Frantsen får døbt tvillingerne Frants og Peder Hansen.
Den 2. oktober 1855: Udlagt barnefar er soldaten Niels Hansen af Jomfruens Egede, da Ane Kathrine Pedersdatter får døbt sin uægte søn for Peder Nielsen.
Den 16. april 1901: Kristine Olsen, som er gift med arbejdsmand Jens Kristian Nielsen af Pejshuset i Øster Egede sogn, er gudmor, da husmand Lars Christian Adolf Jensen og Maren Dorthea Olsen af Maarehuset i Kongsted sogn får døbt sønnen Niels Søren Jensen.
Den 6. november 1908: Hansine Katrine Frederiksen af Leestrup, født på Jomfruens Egede Teglmark i Øster Egede sogn, bliver viet til ungkarl Hans Hansen af Kongsted.

Folk fra Fakse Ladeplads, Vallebo, Vivede og Hylleholt sogn
Fest Vindium 1781: Hans Matthiesens hustru af Vallebo er gudmor, da husmand Niels Matthiesen og Maren Hansdatter i Leestrup får døbt datteren Maren Nielsdatter.
Den 4. april 1818: Gårdmand Hans Jensen af Vallebo er forlover, da enkemanden Lars Larsen af Fakse sogn og Karen Pedersdatter af Eskilstrup troloves.
16 p Trin 1818: Da gårdmand Rasmus Poulsen og Ane Marie Nielsdatter af Aastrup får døbt datteren Maren Kirstine Rasmusdatter, er følgende fra Vallebo: Brødre Jens Poulsen og Hans Poulsen samt Hans Jensen. Morens bror, Christen Nielsen, er den sidste fadder.
Den 28. juni 1835: Indsidder Peder Hansens hustru af Vivede er gudmor, da husmand Lars Hansen og Karen Olsdatter af Hyllede får døbt sønnen Hans Larsen.
Den 3. juli 1841: Jens Olsen af Fakse er forlover, da ungkarl Ole Hansen af Fakse bliver viet til Anne Marie Pedersdatter af Eskilstrup.
Den 14. december 1855: Gårdmand Peder Jensen og hustru af Vallebo er gudmor/fadder, da husmand Lars Andersen og Ane Sophie Larsdatter af Eskilstrup får døbt sønnen Anders Larsen.
Den 19. november 1922: Ungkarl Carl Gudmandsen af Fakse Ladeplads er fadder, da husmand Hans Peder Nielsen og hustru Jensine Vilhelmine Jensen af Tornmark får døbt sønnen Svend Aage Nielsen.

Folk fra Borreshoved, Ebbeskov, Godthåb, Hovby, Jyderup, Lille Elmue, Tokkerup, Hovby, Tystrup, Stubberup og Fakse sogn
Jubilate 1717: Rasmus Jensen af Jyderup i Fakse sogn vies til Bodild Hansdatter.
Judica 1719: Lars Nielsen og Ellen Jensdatter af Hovby vies
2 p Trin 1720: Ingeborg Nielsdatter af Jyderup i Fakse sogn er gudmor, da Anders Nielsen af Eskilstrup får døbt datteren Maren Andersdatter.
23 p Trin 1722: Lars Jensen og Karen Sørensdatter af Lille Elmue bliver viet.
16 p Trin 1728: Hans Nielsen af Hovby i Fakse sogn og Karen Christensdatter af Leestrup bliver viet.
3. advent 1781: Peder Jensen af Fakse er fadder, da smeden Johan Larsen og Kirstine Jensdatter i Kongsted får døbt datteren Ane Margrethe Johansdatter. Christian Smeds hustru i Eskilstrup er gudmor.
2 p Epiph 1782: Niels Pedersens hustru i Jyderup i Fakse sogn er gudmor, da gårdmand Hans Jensen og Ellen Pedersdatter får døbt datteren Maren Hansdatter.
Invocavit 1782: Andreas Mogensens hustru i Fakse er gudmor, da gårdmand Jørgen Sparholt og Kirsten Andreasdatter i Hyllede får døbt sønnen Hans Jørgensen Sparholt. Andreas Mogensen er fadder sammen med Christopher Casparsen, Ole Pedersen, Hans Clausen og Claus Hansen af Hyllede.
2 p Epiph 1789: Gabriel Matthiesen og Christian Matthiesen af Hovby samt Hans Smed i Tystrup er faddere, da indsidder Peder Krog i Kongsted får døbt datteren Maren Elisabeth Pedersdatter Krog.
Den 2. juni 1789: Da indsidder Anders Mortensen i Aastrup får døbt datteren Kirstine Andersdatter, er gudmor hustruens søster fra Stubberup.
Dom Rogate 1795: Peder Jensens kone i Fakse er fadder, da Johan Smed i Kongsted får døbt sønnen Peder Johansen.
6 p Pasch 1800: Møllerens kone i Hovby [som nok er Anne Larsdatter i Blåbæks Mølle] er gudmor, da Hans Larsen i Haugehuset får døbt datteren Maren Marie Hansdatter.
Den 23. februar 1803: Gårdmand Hans Larsen i Hovby er fadder, da gårdmand Hans Frantsen får døbt tvillingerne Frants og Peder Hansen.
2. søndag i fasten 1803: Marie Olsdatter af Ebbeskov er gudmor, og Johan Jacobsen og Niels Jacobsen af Hovby er faddere, da indsidder Rasmus Hansen får døbt sønnen Jens Rasmussen.
Den 5. juli 1818: Enkemanden Lars Larsen af Borreshoved i Fakse sogn vies til Karen Pedersdatter af Eskilstrup.
16 p Trin 1818: Maren Poulsdatter af Fakse, som er barnets faster, er gudmor, da gårdmand Rasmus Poulsen og Ane Marie Nielsdatter i Aastrup får døbt datteren Maren Kirstine Rasmusdatter.
Den 30. november 1831: Husmand Hans Hansen af Hovby er forlover, da ungkarl Anders Hansen af Borup i Kongsted sogn troloves til pigen Maren Nielsdatter af Borup.
22 p Trin 1840: Skovfoged Ole Olsen af Tokkerup er forlover, da Ole Olsen af Kongsted troloves til enken Karen Larsdatter af Kongsted.
Den 14. december 1855: Husmand Anders Pedersen af Tystrup, gårdmand Lars Nielsen af Tystrup samt husmand Christen Andersen af Fakse er faddere, da husmand Lars Andersen og Ane Sophie Larsdatter i Eskilstrup får døbt sønnen Anders Larsen.
Den 10. februar 1856: Husmand Johannes Jørgensen af Fakse er fadder, da indsidder Christopher Jørgensen og Ane Marie Andersdatter i Åstrup får døbt sønnen Hans Christophersen.
Den 18. maj 1856: Pigen Ane Kirstine Larsen af Fakse er gudmor, da husmand Frantz Pedersen og hustru Maren Sørensdatter i Hyllede får døbt sønnen Jørgen Frantzen. Faddere er ungkarl Jens Pedersen af Fakse og gårdmand Anders Hansen af Jyderup [i Fakse sogn].
Den 2. juli 1856: Gårdmand Anders Pedersens datter, Margrethe Andersen, af Hovby er gudmor, da gårdmand Søren Christiansen og hustru Mette Kirstine Jensdatter i Tingerup får døbt sønnen Peder Sørensen.
Den 13. maj 1859: Tjenestekarl Niels Hansen på Godthåb ved Fakse udlægges til barnefar, da Christine Pedersdatter i Åstrup får døbt sin uægte søn for Hans Hansen. Forældrene vies samme dag som barnedåben.
Den 22. december 1883: Bestyrer Hans Mogensen af Borreshoved er fadder, da husmand Peter Mogensen og Karen Sofie Christensen i Skjellelukshuset får døbt datteren Mariane Hansine Mogensen.
Den 27. april 1884: Husmand Ludvig August Hansen ved Godthåb ved Fakse er fadder, da indsidder Frederik Hansen og Maria Sofie Hansen af Nymark får døbt datteren Anna Kristine Hansen.
Den 19. juni 1898: Enke og husholderske Kirstine Nielsen på Jyderup Mark er gudmor, da Niels Hemming Andersen og Katrine Marie Nielsen i Leestrup får døbt datteren Agnes Emilie Andersen.
Den 9. oktober 1898: Arbejdsmand Lars Jensen af Fakse er fadder, da indsidder Per Persson og Petra Wilhelmine Pedersen får døbt datteren Hilda Wilhelmine Marie Petersen.
Den 19. februar 1899: Husmand Niels Pedersen og hustru, Else Marie Rasmusdatter, ved Rønnedevejen i Fakse, er faddere, da arbejdsmand Hans Pedersen og Jensine Marie Frederiksen på Nymark får døbt datteren Olga Margrethe Julie Pedersen.
Den 3. april 1899: Husmand Kristian Pedersen og husmand Christian Olsen af Hovby er faddere, da Hanne Kristine Kristensen får døbt sin uægte datter for Martha Marie Pedersen. Udlagt barnefar er tjenestekarl Anton Pedersen på Marfritenlund i Fakse sogn.
Den 6. juli 1924: Jens Frederik Hansen og hustru Ellen Meta Sofie Hansen af Jyderup [i Fakse sogn] er faddere, da Lars Vinkler Hansen og Henriette Kristine Amanda Pedersen får døbt sønnen Kaj Arvid Vinkler Hansen.

Folk fra Brøderup, Nørre Smidstrup, Sjolte, Sølperup, Tjørneskov og Snesere sogn
4. advent 1780: Ungkarl Lars Jensen af Snesere sogn troloves til Karen Larsdatter af Leestrup.
Den 9. august 1785: Jens Pedersen af Snesere er fadder, da Niels Snedker af Kongsted får døbt sønnen Anders Nielsen. Gudmor er væverpigen Birthe Marie Pedersdatter.
Festo Annune Mariæ 1788: Enkemand og gårdmand Ole Pedersen af Sjolte troloves til Boel Bentzdatter af Leestrup. Forlovere er gårdmændene Jens Olsen af Sjolte og Hans Andersen af Leestrup.
Midfaste 1818: Gårdmand Hans Jensens datter af Brøderup, Ane Hansdatter, er gudmor, da væver Ulrich Jensen og Barbara Hansdatter af Svennerup får døbt datteren Ane Cathrine Ulrichsdatter.
6 p Trin 1818: Faderens søster, Ane Marie Hansdatter af Tjørneskov, er gudmor, da gårdmand Niels Hansen og Elbe Hansdatter af Leestrup får døbt datteren Ane Kirstine Nielsdatter.
Den 27. juli 1834: Pigen Kirsten Jensdatter af Snesere er gudmor, da indsidder Jens Jeppesen og Dorthe Cathrine Pedersdatter af Tornemark får døbt datteren Else Cathrine Jensen.
Den 14. april 1884: Indsidder Christian Johansen og hustru Karen Marie Nielsen af Sølperup er gudmor og fadder, da arbejdsmand Peter Nielsen og Karen Sofie Christiansen af Eskilstrup får døbt datteren Ellen Kirstine Nielsen.
Den 2. juni 1901: Gårdbestyrer Hans Frederik Jensen af Nørre Smidstrup er fadder, da gårdmand Niels Peter Jørgensen og Mette Marie Jensen af Leestrup får døbt sønnen Niels Viggo Jørgensen.

Folk fra Hastrup og Beldringe sogn
22 p Trin 1840: Gårdmand Niels Pedersen af Hastrup er forlover, da Ole Olsen af Kongsted troloves til enken Karen Larsdatter af Kongsted.
Den 25. november 1855: ungkarlene Bendt Svendsen og Hans Pedersen af Beldringe er faddere, da indsidder Jørgen Jørgensen og Maren Hansdatter i Bødkerhuset ved Leestrup får døbt sønnen Hans Jørgensen.

Folk fra Lekkende og Øster Egesborg sogn
Den 25. november 1855: Husmand Hans Nielsen af Lekkende i Øster Egesborg sogn er fadder, da indsidder Jørgen Jørgensen og Maren Hansdatter i Bødkerhuset ved Leestrup får døbt sønnen Hans Jørgensen.
Den 26. juni 1898: Gårdejer Jens Hansen i Lekkende er fadder, da bager Hans Frederik Carl Simonsen og Maren Hansen i Kongsted får døbt datteren Carla Dorthe Simonsen.

Folk fra Viemose og Kalvehave sogn
Den 5. juli 1898: Gårdbestyrer Ole Hansen i Viemose er fadder, da gårdmand Niels Peter Hansen og Ane Kirstine Nielsen på Kongsted Mark får døbt datteren Hansine Marie Hansen.

Folk fra Vordingborg
Den 21. juli 1838: Jomfru Glise fra Iselingen og Simon Gifskov fra Vordingborg er faddere, da bomforpagter Jens Jacobsen og Christiane Petersen af Grunderup i Kongsted sogn får døbt datteren Johanne Jacobine Ulrikke Jacobsen.

Folk fra Lundby sogn
Den 26. juni 1898: Gårdbestyrer Jakob Hansen af Lundby er fadder, da bager Hans Frederik Carl Simonsen og Maren Hansen af Kongsted får døbt datteren Carla Dorthe Simonsen.

Folk fra Køng sogn
Den 16. april 1901: Handelsmand Bent Olsen af Køng er fadder, da husmand Lars Christian Adolf Jensen og Maren Dorthea Olsen af Maarehuset i Kongsted sogn får døbt sønnen Niels Søren Jensen.

Folk fra Snertinge og Sværdborg sogn
Den 24. september 1841: Husmand Hans Christensen af Snertinge er forlover, da indsidder Peder Christophersen af Svennerup bliver viet til Marie Hansdatter af Svennerup.

Folk fra Ring og Hammer sogn
Den 9. oktober 1908: Lærer Jens Peder Christensen af Ring i Hammer sogn er forlover, da Julius Frederik Christensen af Leestrup Strandhuse bliver viet til Anna Margrethe Christensen af Leestrup.

Folk fra Hårlev
Den 9. juni 1838: Husmand Lars Rasmussen og hustru af Hårlev er gudmor/fadder, da gårdmand Jens Larsen og Ane Marie Pedersdatter i Kongsted får døbt datteren Ane Wilhelmine Jensen.

Folk fra Førslev sogn
6 p Pasch 1818: Moderens søster, Marie Jørgensdatter af Førslev, er gudmor, da husmand Hans Pedersen og Maren Hansdatter i Borup får døbt datteren Maren Cathrine Hansdatter.

Folk fra Skuderløse og Teestrup sogn
Den 2. oktober 1908: Anna Kirstine Madsen af Kongsted Mark, født i Skuderløse som datter af Lars Madsen, bliver viet til Hans Henrik Andersen af Kongsted.

Folk fra Dalby-Borup, Frenderup og Sønder Dalby sogn
25 p Trin 1722: Jep Knudsen og Anna Pedersdatter af Dalby-Borup bliver viet.
Den 6. januar 1789: Anne Christophersdatter af Frenderup er gudmor, da gårdmand Peder Christophersen af Aastrup får døbt sønnen Niels Pedersen. Deres far er Christopher Pedersen af Frenderup.
Den 27. juni 1824: Birthe Jørgensdatter, som er gift med smeden Hans Poulsen af Frenderup, er gudmor, da fruetimmer Ane Marie Hansdatter af Hyllede får døbt sin uægte datter for Sidse Cathrine Christiansen Møller. Udlagt barnefar er Christian Møller på Juellinge Mølle.
Den 3. august 1879: Pigen Kirstine Sofie Larsen af Frenderup er gudmor, da husmand Anders Pedersen og Maren Katrine Larsen af Borup får døbt datteren Maren Kirstine Pedersen.

Folk fra Brandelev og Næstelsø sogn
Den 28. marts 1834: Indsidder Niels Pedersen og hustru Gunnild Jensdatter af Næstelsø er gudmor og fadder, da husmand Christian Pedersen og hustru Ellen Hansdatter af Borup får døbt datteren Boel Christiansen.
Den 13. juni 1875: Gårdmand Hans Christensen og hustru af Brandelev er faddere, da gårdmand Christian Pedersen og Ane Jensdatter i Eskilstrup får døbt sønnen Anders Christian Pedersen.

Folk fra Skallerup og Udby sogn
Den 27. november 1898: Parcellist Peder Sørensen af Skallerup i Udby sogn er fadder, da Lars Nielsen og Maren Olsen får døbt datteren Marie Nielsen.

Folk fra Nielstrup, Olstrup, Skoverup og Ulse sogn
6 p Trin 1734: Clemen Hansen og Margrethe Peitersdatter af Ulse bliver viet.
5 p Trin 1781: Jens Hansen og Peder Hansen, begge af Skoverup i Ulse sogn, er faddere, da Jens Hansen af Grunderup får døbt sønnen Peder Jensen.
8 p Trin 1781: Anders Larsens hustru af Ulse er gudmor, da inderste Anders Pedersen af Kongsted får døbt sønnen Jørgen Andersen.
Dom Cantate 1788: Gårdmand Jeppe Nielsen af Skoverup i Ulse sogn er forlover, da enkemand og husmand Rasmus Andersen af Skaverup i Udby sogn troloves til Mette Olsdatter af Borup.
Fer 2 Pasch 1789: Mette Pedersdatter, som er gift med gårdmand Hans Eriksen af Ulse, er gudmor, da Niels Snedker af Kongsted får døbt datteren Christiane Nielsdatter.
Den 25. juli 1794: Hans Friles kone, Mette Pedersdatter af Ulse, er gudmor, da Lars Larsen af Kongsted får døbt datteren Maren Larsdatter.
23 p Trin 1794: Gårdmand Hans Rasmussen i Skoverup er fadder, da indsidder Lars Jensen i Kongsted får døbt sin søn Ole Larsen.
Den 26. november 1794: Gårdmand Hans Eriksens kone af Ulse, Mette Pedersdatter, er gudmor, da gårdmand Peder Hansen i Åstrup får døbt datteren Christiane Pedersdatter.
Den 8. januar 1796: Gårdmand Hans Larsens kone i Nielstrup i Ulse sogn er gudmor, da husmand Niels Ibsen i Kongsted får døbt sønnen Lars Nielsen.
Den 10. april 1796: Ungkarl og sønnen Jens Larsen i Olstrup er fadder, da Lars Pedersen i Kongsted får døbt datteren Ellen Larsdatter.
Søndag efter nytår 1803: Gårdmand Peder Hansen af Nielstrup i Ulse sogn er fadder, da Jørgen Pedersen af Kongsted får døbt datteren Kirsten Jørgensdatter.
4 p 3HK 1803: Gårdmand Hans Rasmussens kone af Skoverup i Ulse sogn er gudmor, da husmand Lars Jensen af Tornemark får døbt sønnen Jens Larsen. Drengen dør som spæd.
Septuagesima 1803: Cathrine Jensdatter, som er datter af Jens Smed i Nielstrup i Ulse sogn, er gudmor, da Johan Christensen Smed af Kongsted får døbt datteren Ane Sophie Johansdatter.
Den 12. juli 1818: Jens Hansen af Olstrup er forlover, da Hans Jensen af Rønnede vies til Birthe Rasmusdatter af Borup i Kongsted sogn.
4 p pasch 1819: Pigen Karen Madsdatter af Olstrup er gudmor, da husmand Henrik Hansen og Ane Jeppesdatter af Hyllede får døbt datteren Ane Dorthe Henriksdatter.
3 p Invit 1819: Karen Madsdatter, som er datter af Mads Pedersen, og som pt. tjener i Olstrup, er gudmor, da gårdmand Niels Jensen og Kirstine Nielsdatter af Aastrup får døbt datteren Ane Cathrine Nielsdatter.
10 p Trin 1819: Morens halvsøster fra Nielstrup, Ane Dorthe, er gudmor, da indsidder Niels Larsen og Anne Larsdatter af Borup i Kongsted sogn får døbt datteren Johanne Marie Nielsdatter.
Den 20. juli 1823: Lisbeth, som er gift med gårdmand Hans Pedersen i Nielstrup i Ulse sogn, er gudmor, og gårdmand Jens Pedersen af Nielstrup er fadder, da husmand Hans Jensen og hustru Inger Pedersdatter på Borup Mark får døbt datteren Birthe Hansdatter.
Den 16. august 1823: Pigen Karen Christoffersdatter i Nielstrup i Ulse sogn er gudmor, da indsidder Troels Hansen og hustru Birthe Christoffersdatter i Svennerup får døbt datteren Dorthe Troelsdatter.
Den 8. februar 1824: Mette Sofie Hansdatter af Olstrup, som er søster til faren, er gudmor, da husmand Henrich Hansen og Ane Jeppesdatter i Hyllede får døbt datteren Maren Marie Henrichsdatter. Gårdmand Jacob Hansen i Hyllede er fadder.
Den 9. maj 1824: Ane Larsdatter, som er datter af gårdmand Lars Andersen i Olstrup, er gudmor, da indsidder Lars Nielsen og Mette Pedersdatter i Grunderup får døbt datteren Maren Larsdatter.
Den 13. august 1824: Sofie Pedersdatter, som er gift med gårdmand Niels Hansen i Olstrup, er gudmor, da indsidder og ? Christen Jensen og Ane Andersdatter i Grunderup får døbt datteren Marie Kirstine Christensdatter.
Den 30. november 1831: Gårdmand Rasmus Steffensen af Skoverup er forlover, da ungkarl Anders Hansen af Borup i Kongsted sogn troloves til pigen Maren Nielsdatter af Borup.
Den 28. marts 1834: Gårdmand Niels Hansen af Olstrup og gårdmand Peder Hansen af Nielstrup er faddere, da husmand Christian Pedersen og hustru Ellen Hansdatter af Borup får døbt datteren Boel Christiansen.
Den 13. juli 1834: Husmand Jens Jeppesen af Skoverup er fadder, da indsidder Anders Pedersen og Maren Jeppesdatter i Borup får døbt datteren Inger Marie Andersen.
Den 26. december 1835: Indsidder Peder Andreasen af Skoverup er fadder, da husmand Niels Pedersen og Kirstine Pedersdatter i Borup i Kongsted sogn får døbt sønnen Hans Nielsen.
Den 4. februar 1836: Indsidder Niels Pedersens hustru af Nielstrup er gudmor, da indsidder Niels Hansen og Boel Olsdatter i Kongsted får døbt sønnen Hans Nielsen.
Den 3. april 1844: Gårdmand Jens Pedersen og hustru af Olstrup i Ulse sogn er gudmor/fadder, da indsidder Jens Hansen og Karen Sophie Larsdatter af Aastrup får døbt sønnen Hans Jensen.
Den 11. december 1855: Indsidder Bendt Sørensen af Olstrup er fadder, da husmand Peter Hansen og Karen Marie Sørensdatter på Kongsted Mark får døbt sønnen Niels Frederik Petersen.
Den 6. juni 1856: Gårdmand Jens Rasmussen i Olstrup er fadder, da gårdmand Niels Hansen og hustru Mette Sophie Rasmussen i Grunderup får døbt sønnen Rasmus Nielsen.
Den 25. marts 1859: Pigen Inger Marie Jensdatter af Skoverup er gudmor, da indsidder Jens Pedersen og Inger Christophersdatter i Skov Thorup får døbt sønnen Peder Jensen.
Den 18. juni 1875: Ungkarl Niels Jeppesen af Nielstrup er fadder, da gårdmand Hans Jeppesen og Johanne Hansdatter i Kongsted får døbt sønnen Hans Peter Jeppesen.
Den 19. juni 1875: Ungkarl Lars Nielsen af Skoverup er fadder, da husmand Peder Jensen og Anne Lisbeth Pedersdatter i Kongsted får døbt sønnen Carl Wilhelm Jensen.
Den 28. juli 1875: Pigen Ane Sofie Nielsdatter af Nielstrup er gudmor, da handelsmand Hans Christian Rasmussen og Ane Sofie Jørgensdatter i Kongsted får døbt sønnen Julius Rasmussen.
Den 12. september 1875: Pigen Marie Larsdatter og husmand Niels Larsen Nielsen af Nielstrup er faddere, da husmand Hans Christian Larsen og Ane Kirstine Jensdatter af Borup Mark får døbt sønnen Carl Vilhelm Larsen.
Den 18. maj 1879: Pigen Edele Sofie Nielsen af Olstrup og husmand Niels Peter Jørgensen af Skoverup i Ulse sogn er faddere, da indsidder Hans Larsen og Ane Marie Jørgensen af Borup får døbt datteren Edele Sofie Larsen.
Den 11. oktober 1879: Pigen Ane Dorthea Nielsen af Nielstrup er gudmor, da indsidder Lars Nielsen og Birte Marie Jørgensen af Borup får døbt datteren Bodil Kirstine Rasmine Nielsen.

Folk fra Holme Olstrup
3. søndag i fasten 1818: Husmand Johan Larsens hustru, Mette Knudsdatter, i Holme Olstrup er gudmor, da husmand Hans Thorsen og Maren Andersdatter i Kongsted får døbt datteren Ane Cathrine Hansdatter.

Folk fra Nyby, Turebyholm og Tureby sogn
7 p Trin 1824: Pigen Lovise Nielsdatter på Turebyholm er gudmor, da husmand Anders Jacobsen og Karen Marie Larsdatter af Kongsted får døbt datteren Ane Kirstine Andersdatter.
2. pinsedag 1856: Indsidder Poul Larsen i Nyby i Tureby sogn er fadder, da husmand Christian Jensen og hustru Ane Pedersdatter i Brødløsehuse får døbt sønnen Peder Christiansen.
Den 6. april 1884: Smedene Hans Adolf og Christian Richardt af Turebyholm er faddere, da Andreas Vilhelm Richardt og Marie Sofie Jensen af Brødløshuset får døbt datteren Anna Kristine Richardt.

Folk fra Mogenstrup sogn
Den 7. juli 1822: Dorthe Jørgensdatter, som er gift med husmand Jens Larsen af Mogenstrup, er gudmor, da husmand Christian Pedersen og Maren Marie Larsdatter af Tingerup får døbt datteren Else Kirstine Christiansdatter.

Folk fra Dysted, Gødstrup, Hovkrog, Ravnsbjerg, Sparresholm og Toksværd sogn:
19 p Trin 1728: Morten Hansen af Dysted i Toksværd sogn bliver viet til Christense Rasmusdatter af Kongsted Borup.
4. søndag i fasten 1798: Ane Dorte Jørgensdatter af Ravnsbjerg i Toksværd sogn er gudmor, da husmand Casper Johansen i Hyllede får døbt datteren Cathrine Caspersdatter.
Den 20. oktober 1822: Anders Sørensen og Hans Andersen af Gødstrup er faddere, da gårdmand Hemming Nielsen og Trine Sofie Andersdatter af Borup i Kongsted sogn får døbt datteren Ellen Hemmingsdatter. Pigen er død som spæd.
Den 28. december 1831: Ungkarl Niels Jørgensen af Sparresholm troloves til enken Maren Jensdatter af Eskilstrup. Husmand Jørgen Andersen af Sparresholm er forlover for ham. Hendes forlover er husmand Jens Andersen fra Havhuset.
Den 25. marts 1859: Gårdmand Niels Rasmussen af Toksværd sogn er fadder, da indsidder Jens Pedersen og Inger Christophersdatter i Skov Thorup får døbt sønnen Peder Jensen.
Den 21. september 1879: Husmand Anders Jensen af Sparresholm er fadder, da husmand Otto Jakob Hansen og Mette Marie Christensen af Borup får døbt datteren Anna Marie Lorentze Hansen.
Den 20. juli 1884: Christian Hemmingsen i Hovkrog er fadder, da husmand Ole Larsen og hustru Ane Sofie Rasmussen af Bukkehavehuset ved Borup får døbt datteren Anne Bolette Olsen.

Folk fra Store Heddinge
1 p Trin 1780: Karlen Hans Ladefoged på Erichsstrup i Store Heddinge udlægges til barnefar, da Mette Marie får døbt sønnen Christian Hansen af Borup. Moren tjente hos løjtnant Lange.

Folk fra Ambæk, Roneklint og Jungshoved sogn
Den 14. juni 1835: Husmand Jacob Nielsens hustru af Ambæk er gudmor, da husmand Ole Nielsen og Karen Nielsdatter i Hyllede får døbt sønnen Hans Frederik Olsen.
Den 30. maj 1898: Niels Olsen og Sidse Frederikke Larsen af Roneklint er gudmor og fadder, da Hans Peter Kristian Andersen og Karen Kirstine Olsen i Leestrup får døbt datteren Mary Frederikke Andersen.

Folk fra Bregentved, Troelstrup og Haslev sogn
Den 5. december 1835: Pigen Thrine Hansdatter af Troelstrup [i Haslev sogn] er gudmor, da gårdmand Rasmus Madsen og Lovise Christophersdatter af Kongsted får døbt sønnen Mads Rasmussen.
Den 6. april 1884: Smed Emanuel Richardt af Bregentved er fadder, da Andreas Vilhelm Richardt og Marie Sofie Jensen af Brødløshuset får døbt datteren Anna Kristine Richardt.

Folk fra Allerslev sogn
Den 18. juni 1875: Pigen Ane Kirstine Jeppesdatter og gårdmand Søren Steffensen af Allerslev er faddere, da gårdmand Hans Jeppesen og Johanne Hansdatter i Kongsted får døbt sønnen Hans Peter Jeppesen.

Folk fra Skibinge sogn
Den 7. februar 1836: Grethe Olsdatter i Skibinge er gudmor, da indsidder Niels Olsen og Kirstine Olsdatter i Hyllede får døbt deres søn for Jens Christian Nielsen.
Den 4. august 1838: Ungkarl Anders Nielsen af Endegårde [præsten skriver Vendegårde?] troloves til Ane Kirstine Nielsdatter af Eskilstrup. Christian Pedersen og Holger Nielsen er forlovere.
Den 25. september 1875: Parcellist Frits Heinrich Leopold Dyring og hustru af Skibinge er faddere, da parcellist Jens Christensen og Margrethe Larsdatter af Eskilstrup får døbt sønnen Hans Christoffer Christensen.

Folk fra Bårse sogn
24 p Trin 1788: Ungkarl Jacob Hansen af Bårse sogn troloves til Anne Rasmusdatter, der er enke efter Søren Nielsen i Leestrup.
7 p Trin 1818: Pigen Mette Jacobsdatter fra Bårse er gudmor, da husmand og smed Hans Olsen og Kirsten Sørensdatter i Leestrup får døbt datteren Else Margrethe Hansdatter.

Folk fra Præstø
15 p Trin 1780: Karen Jensdatter fra Præstø er gudmor, da gårdmand Lars Jensen Schov i Hyllede får døbt sønnen Jens Larsen Skov. Blandt fadderne er Niels Jensen og Mette Jensdatter.
1. advent 1802: Bødkersvend Jacob Berthelsen af Præstø er fadder, da skomager Andreas Berthelsen i Leestrup får døbt datteren Maren Sophie Andreasdatter. Husmand Peder Pedersens hustru i Leestrup er gudmor.
Den 5. december 1835: Udlagt barnefar er tjenestekarl Andreas Sørensen i Præstø, da fruentimmer Ane Marie Jørgensdatter i Leestrup får døbt sin uægte søn for Jørgen Andreasen.
Den 21. marts 1859: Bødker J. Thygesen af Præstø er fadder, da skolelærer Erich Hansen og Mette Kirstine Thygesdatter af Borup får døbt sønnen Carl Johan Wilhelm Hansen.
Den 13. maj 1859: Tjenestepigen Maren Pedersdatter af Præstø er gudmor, da Christine Pedersdatter i Åstrup får døbt sin uægte søn for Hans Hansen.
Den 28. august 1898: Husmand Hans Olsen af Præstø Overdrev og sogn er fadder, da husmand Anders Pedersen og hustru Ane Sofie Olsen får døbt datteren Laura Kirstine Pedersen.

Folk fra Køge
Fer 2 pontec 1795: Clemen Rasmussen, en ungkarl og kammer? i Køge, udlægges til barnefar, da glarmesterens steddatter Sophie Friderichsdatter får døbt sin uægte søn for Jens Clemensen.
Den 27. juni 1824: Mariane Jespersdatter i Køge, som vist nok er gift med møllersvend Christian Møller på Juellinge Mølle i Hellested sogn, nævnes, da fruetimmer Ane Marie Hansdatter i Hyllede får døbt sin uægte datter for Sidse Cathrine Christiansen Møller, som Christian Møller er far til.

Folk fra Karise
Den 22. oktober 1875: Pigen Kirsten Pedersdatter af Karise er gudmor, da indsidder Hans Pedersen og Karen Marie Hemmingsdatter af Skov Torup får døbt sønnen Christian Pedersen.
Den 26. december 1922: Smedemester Christian Hansen og hustru Andrea Hansen af Karise er faddere, da rideknægt Bror Sigvart Nilsson og hustru Pouline Hansine Poulsen af Kongsted Mark får døbt sønnen Bent Løfstrøm Nielsson.

Folk fra Hellested sogn
Den 27. juni 1824: Møllersvend Christian Møller på Juellinge Mølle i Hellested sogn udlægges til barnefar, da fruetimmer Ane Marie Hansdatter af Hyllede får døbt sin uægte datter for Sidse Cathrine Christiansen Møller.

Folk fra Næstved
Den 17. april 1795: Matthias Pedersen af Næstved er fadder, da møller Hans Christian Pedersen i Annebrødbæks Mølle får døbt datteren Cathrine Regine Hansdatter.
Den 8. juni 1908: Portør Jens Kristian Petersen af Næstved er forlover, da Peter Petersen af Næstved bliver viet til Marie Jensen af Tornemark i Kongsted sogn.

Folk fra Hyllinge sogn
Den 7. november 1875: Købmand Christian Larsen af Hyllinge er fadder, da bagermester Jens Larsen og Sidse Marie Christensdatter af Kongsted får døbt sønnen Carl Oskar Andreas Larsen.

Folk fra Kyndeløse og Kirke Hyllinge sogn
Den 5. juli 1898: Gårdmand Kristian Kristensen og Hansine Marie Nielsen i Kyndeløse i Kirke Hyllinge sogn er gudmor og fadder, da gårdmand Niels Peter Hansen og Ane Kirstine Nielsen på Kongsted Mark får døbt datteren Hansine Marie Hansen.

Folk fra København
Den 12. maj 1844: Morens søster, tjenestepige Boel Pedersdatter af København, er gudmor, da husmand Christopher Henriksen og Karen Marie Pedersdatter af Tornemark får døbt sønnen Niels Christophersen.
Den 26. december 1898: Premierløjtnant Jørgen Emil Tuxen og Herman Valdemar Ollianco af København er faddere, da kapellan Peter Bjerg Nielsen og Jenny Frederikke Tuxen får døbt datteren Ingeborg Lorentse Tuxen Bjerg Nielsen.
Den 26. december 1898: Pigen Anne Larsen af Heitfeldtstræde 10, 3. sal, i København er gudmor, da arbejdsmand Anders Petersen og Caroline Elsine Cecilie Schwartzbach får døbt datteren Anna Marie Katrine Petersen. Kristian Schwartzbach af Kikkenborg er fadder.
Den 4. maj 1924: Chauffør Poul Bærentzen af København er fadder, da portør Herman Christoffer Andersen og hustru Ellen Marie Hansen af København får døbt sønnen Elin Ingolf Andersen i Kongsted kirke.

Folk fra Odense
Den 7. november 1875: Pigen Ane Sofie Andrea Katrine Larsen af Odense er gudmor, da bagermester Jens Larsen og Sidse Marie Christensdatter af Kongsted får døbt sønnen Carl Oskar Andreas Larsen. Slagtermester Julius Theodor Salling af Kongsted er fadder.

Folk fra Børkop og Gaverslund sogn
Den 7. november 1908: Ungkarl Martin Dahl af Leestrup Strandhuse, født i Børkop i Gaverslund sogn som søn af murer Peder Pedersen Dahl, bliver viet til Ellen Katrine Jørgensen.

Folk fra Åstrup sogn i Haderslev Stift
Den 8. juni 1908: Peter Petersen af Næstved, født i Åstrup sogn ved Haderslev som søn af Jens Kristian Petersen og Maren Mathilde Hoffbeck, bliver viet til Marie Jensen af Tornemark.

Folk fra Sverige
Den 26. december 1922: Smedemester Niels Smittberg [Nils Håkansson Smittberg] og hustru Martha Smittberg af Esperød i Sverige er faddere, da rideknægt Bror Sigvart Nilsson og hustru Pouline Hansine Poulsen af Kongsted Mark får døbt sønnen Bent Løfstrøm Nielsson.

Andre folk i Kongsted sogn
Den 22. februar 1715: Claus Bendix Beenfeld troloves til Christine Cathrine Elisabeth Stadtlander.
Trinit 1715: Reinholt Lauritzen af Kongsted vies til Ellen Rasmusdatter.
20 p Trin 1715: Ingvor Jørgensen af Tingerup troloves til Kirsten Jensdatter.
3 p Trin 1716: Torben Rasmussen af Leestrup vies til Maren Olufsdatter.
Den 27. januar 1717: Peder Mogensen af Grunderup vies til Mette Castensdatter Godske.
Den 22. juli 1717: Gerhardt Hieronimussen Lang af Kongsted vies til Lens Christensdatter Drachhart.
7 p Trin 1717: Lars Jacobsen Gulbech af Kongsted troloves til Anne Lauritzdatter.
5 p Trin 1718: Thyge Hansen af Leestrup vies til Maren Axelsdatter.
Den 30. december 1718: Mag. Rasmus Brønstorph og Charlotta Sophia Stadelin vies.
1 p Epiph 1719: Lorentz Geertsen af Tingerup vies til Sidse Povelsdatter.
Septuagesima 1719: Arve Nielsen af Leestrup vies til Appolone Larsdatter.
Den 6. juni 1719: Eiler Nielsen Vinding og Augusta Marie Clasen af Lystrup i Kongsted sogn vies.
Fer Fænæ dom 1720: Hans Griis af Skov Torup er fadder, da Jens Nielsen i Skov Torup får døbt sønnen Peder Jensen.
Cantate 1720 [den 28. april 1720]: Gabriel Rasmussen i Kongsted får døbt får døbt datteren Anne Gabrielsdatter. Ole Espensen og Sara Larsdatter er blandt fadderne.
Cantate 1720: Lene Langemach af Kongsted er gudmor, da Anders Christensen i Borup i Kongsted sogn får døbt datteren Ellen Andersdatter.
Johanne Bapt 1720 [den 24. juni 1720]: Reinholt Larsen og Lars Skondders er faddere, da Lars Smid i Kongsted får døbt datteren Anne Larsdatter.
25 p Trin 1720: Frantz Nielsen af Leestrup vies til Kirsten Simonsdatter.
Den 17. december 1720: Nicolai Hass og Antonette Vilhelmine Stadelin bliver viet i præstegården.
Trinitatis 1721: Henrich Grosk og Anna Pedersdatter af Borup i Kongsted sogn bliver viet.
17 p Trin 1721: Hans Castensen Godske og Karen Larsdatter af Grunderup bliver viet.
22 p Trin 1721: Hans Andersen Griis og Giertrud Jensdatter af Skov Torup bliver viet.
3 p Trin 1722: Korporal Peder Andersen Kedemann og Marie Theedatter Tillmans af Åstrup bliver viet.
2. advent 1722: Niels Jørgensen Giedde og Johanne Christensdatter af Tingerup bliver viet.
Fer 2 Nativ 1723: Hans Larsen Brygger og Johanne Nielsdatter af Åstrup bliver viet.
2 p Trin 1723: Peder Hansen Griis oog Mette Jensdatter af Skov Torup bliver viet.
3 p Trin 1723: Lars Hermandsen og Bodil Nielsdatter af Eskilstrup bliver viet.
16 p Trin 1723: Hans Larsen Vild og Maren Larsdatter af Aastrup bliver viet.
4. advent 1723: Rasmus Larsen Visping og Inger Pedersdatter Mørch af Svennerup bliver viet.
1 p Epiph 1724: Ole Espensen og Karen Hansdatter af Hyllede bliver viet.
Reminisc 1724: Michel Christian Fens og Karen Mogensdatter af Kongsted bliver viet.
Lætare 1724: Niels Povelsen og Anne Ibsdatter af Kongsted Borup bliver viet.
3 Pentecost 1724: Hans Nielsen Tosse og Karen Jacobsdatter af Kongsted bliver viet.
11 p Trin 1724: Peder Pedersen Sterck og Sidze Hendrichsdatter af Kongsted bliver viet.
24 p Trin 1724: Niels Baltzersen og Anne Cathrine Jørgensdatter af Leestrup bliver viet.
Den 4. april 1725: Ole Olsen Tønsberg og Johanne Christensdatter Meitz af Kongsted bliver viet.
21 p Trin 1725: Peder Erichsen og Birgitte Jensdatter af Kongsted bliver viet.
5 p Epiph 1726: Niels Jensen Wild og Mette Hansdatter af Eskilstrup bliver viet.
21 p Trin 1726: Christen Pedersen Børgesen og Ellen Ibsdatter af Kongsted Borup bliver viet.
21 p Trin 1726: Korporal Hans Nielsen og Mette Christophersdatter Bobet af Kongsted bliver viet.
22 p Trin 1726: Morten Mortensen og Margrethe Jensdatter Houbye af Kongsted bliver viet.
3 p Trin 1728: Christen Frost og Karen Espensdatter af Kongsted bliver viet.
7 p Trin 1729: Jens Giedde og Dorthe Olufsdatter af Svennerup bliver viet.
Den 17. august 1729: Johan Herlufsen og Lisbeth Hansdatter af Kongsted bliver viet.
19 p Trin 1729: Lars Jensen og Else Tygesdatter af Hyllede bliver viet.
19 p Trin 1729: Niels Jensen Vild og Birthe Christensdatter af Svennerup bliver viet.
3 p Epiph 1730: Ole Tygesen og Kirsten Jensdatter af Leestrup bliver viet.
Esto Mihi 1730: Nicolai Christophersen og Anna Hansdatter af Kongsted bliver viet.
1 advent 1733: Christian Boesen og Anna Pedersdatter af Kistholms Mølle bliver viet.
Fest cono 1734: Peder Pedersen og Maria Siwardtsdatter af Borup i Kongsted sogn bliver viet.
7 p Trin 1734: Peder Dinesen og Mette Jensdatter af Leestrup bliver viet.
Judica 1780: Enkemanden Christen Jensen Wild troloves til enken Barbara Hansdatter af Borup i Kongsted sogn.
7 p Trin 1780: Morten Murer i Sorte Møllehuset får døbt sønnen Niels Mortensen. Han var hjemmedøbt noget tidligere, så samme dag blev denne murmesters hustru introduceret.
17 p Trin 1780: Lars Hansen Schultz troloves til Jeppe Nielsens enke, Charlotte.
18 p Trin 1780: Niels Christensen Samsing troloves til Ane Nielsdatter.
19 p Trin 1780: Gårdmand Ulrich Hansen og hustru Benedicte Knudsdatter i Kongsted får døbt sønnen Rasmus Ulrichsen. Bodil Jacobsdatter fra Kongsted er fadder.
21 p Trin 1780: Snedkersvend Michael Rosendahl troloves til Christiana Mariager. Forlovere er skolerholder Textor og Michael Mariager.
3 p Epiph 1781: Peder Griis af Eskilstrup er fadder, da gårdmand ? Matthiesen og Margrethe Jensdatter får døbt datteren Karen ? [Hansdatter?]. Gårdmanden hedder muligvis Hans Matthiesen.
5 p Epiph 1781: Husmand Christen Guldbrandt og hustru Karen Christiansdatter i Aastrup får døbt datteren Maren Christensdatter Guldbrandt. Christian Pedersen og Anne Christiansdatter er faddere.
Sexagesima 1781: Jacob Steen af Kongsted er fadder, da husmand Niels Andersen af Kongsted får døbt datteren Mette Cathrine Nielsdatter.
Reminiscere 1781: Lars Griis af Kongsted er fadder, da gårdmand Lars Jensen og hustru, Mette, får døbt datteren Anna Larsdatter.
5 p Trin 1781: Michael Rosendal og hustru Christiana Mikkelsdatter får døbt sønnen Peter Mariager [Michaelsen Rosendal]. Faddere er Christen Mariager, Niels Sørensen, skoleholder Textor [Poul Danchel Textor], Peder og Søren [Larsen] Væver af Eskilstrup.
6 p Trin 1781: Christen Berentzen og Margrethe Jensdatter af Hyllede får døbt datteren Maren Christensdatter.
9 p Trin 1789: Inger Cathrine Kettelmann, som er stuepige hos justitsråd Ottolstein, er gudmor, da gårdmand Lars Jørgensen af Eskilstrup får døbt sønnen Hans Larsen.
Den 6. marts 1796: Thomas Skomager i Kongsted får døbt sønnen Joachim Nissen [Thomsen]. Jens Christensens kone i Kongsted er gudmor.
2. påskedag 1796: Hans, Christian og Mathias Rosenkilde er faddere, da husmand Lars Nielsen i Kongsted får døbt sønnen Christian Larsen.
4 p Pasch 1800: Karen Guldbrand, dvs. Karen Christiansdatter, som er gift med Christen Hansen Guldbrand af Kongsted, er fadder, da Jens Larsen i Kongsted får døbt sin datter for Ane Jensdatter.
2 advent 1802: Husmændene Peter Hylsenberg, Christen Pedersen, Ole Christensen og Hans Castesen af Eskilstrup er faddere, da husmand Jørgen Poulsen i Eskilstrup får døbt datteren Ane Margrethe Jørgensdatter.
Den 5. juni 1824: Skyttekarl Anton Brehn er fadder, da indsidder Jens Christensen og Maren Hansdatter i Borup i Kongsted sogn får døbt datteren Ane Lisbeth Jensdatter.
Den 28. maj 1841: Gårdmand Anders Larsen Frendrup og husmand Rasmus Jensen Duelund er forlovere, da tjenestekarl Jens Jensen af Kongsted bliver viet til Margrethe Larsdatter, der er enke efter gårdmand Holger Nielsen af Skov Torup.
Den 3. juni 1859: Husmand Jens Jeppesen af Tornmark og gårdmand Peder Georgsen af Hyllede er faddere, da husmand Lars Jørgensen og Dorthe Kirstine Pedersdatter af Tornmark får døbt sønnen Carl Sophus Jørgensen.

Forskellige folk, der var i Roholte kirke

Folk fra Mosebølle i Roholte sogn
Den 19. juni 1807: Gårdmand Ole Nielsens kone af Mosebølle er gudmor, da gæstgiver Gren i Vindbyholt får døbt sønnen Andreas Gren.
Den 8. november 1807: Johan Diderich af Mosebølle får døbt sin søn for Christoffer Johansen Diderich. Mette Johansdatter og Ole Johansen er blandt fadderne.

Folk fra Eskilstrup, Hyllede, Leestrup, Lystrup og Kongsted sogn
Den 30. november 1777: Gårdmand Jørgen Jensens hustru af Leestrup er fadder, da gårdmand Jens Andersen af Orup får døbt sønnen Hans Jensen.
14 p Trin 1778: Anders Jensens hustru af Leestrup, Birthe, er gudmor, da husmand Ole Andersen af Kragbrohuset får døbt sønnen Lars Olsen.
Septuagesima 1792: Jacob Skyttes hustru af Hyllede er gudmor, da Esten Rasmussen af Store Elmue får døbt datteren Else Margrethe [= Else Katrine] Estensdatter.
4 p Pasch 1792: Poul Olsens hustru af Lystrup i Kongsted sogn er fadder, da Jens Nielsen, som er inderste hos Niels Hemmingsen af Store Elmue, får døbt datteren Mette Kirstine Jensdatter.
Den 21. september 1792: Jacob Hansens hustru af Leestrup er gudmor, da gårdmand Lars Rasmussen af Roholte får døbt datteren Sara Larsdatter.
23 p Trin 1792: Maren Esbensdatter af Hyllede er gudmor, da husmand Peder Broch af Store Elmue får døbt datteren Ellen Pedersdatter Broch.
Den 15. juni 1800: Thomas Pedersen Skovfoged af Leestrup er fadder, da gårdmand Christoffer Larsen af Mosebølle får døbt datteren Maren Christoffersdatter. Gårdmændene Ole Nielsen og Peder Nielsen af Mosebølle er faddere.
Den 2. december 1800: Enkemand Rasmus Rasmussen af Leestrup bliver trolovet til Ane Margrethe Jacobsdatter af Roholte. Gårdmændene Lars Rasmussen og Jacob Jørgensen af Roholte er forlovere.
Qvasimodo 1802: Hans Larsen, som er søn af indsidder Lars Hansen af Eskilstrup, og Peder Nielsen Lund, som er søn af husmand Niels Lund af Hyllede, bliver konfirmeret.
1806: Ane Marie Jensdatter, som er datter af Jens Jacobsen af Eskilstrup i Konsted sogn, bliver konfirmeret.
Den 26. april 1807: Marie Fritzdatter af Kongsted er gudmor, da indsidder Jens Rasmussen ved Lindersvold Strandhuse får døbt sønnen Jacob Jensen.
Den 31. januar 1817: Gårdmand Anders Jørgensen af Leestrup i Kongsted sogn er forlover, da enkemand og husmand Hans Larsen af Præstø sogn bliver trolovet til Marie Pedersdatter, som er tjenestepige i Mosebølle i Roholte sogn.

Folk fra Vivede og Hylleholt sogn
Den 14. april 1800: Karen Frantzdatter af Vivede Møllehus er gudmor, da gårdmand Anders Nielsen af Orup får døbt sønnen Niels Andersen. Christen Smed og Hans Jørgensen af Orup er faddere.

Folk fra Borreshoved, Hovby, Strandhoved, Stubberup, Tokkerup, Tystrup og Fakse sogn
Den 1. januar 1739: Ole Smeds hustru af Fakse er gudmor, da Jens Smed af Roholte får døbt datteren Karen Marie Jensdatter.
[Ikke angivet dato] 1739: Niels Larsen og Hans Bentzen af Hovby er forlovere for ham, da Holger Pedersen af Hovby troloves til Karen Nielsdatter. Hendes forlovere er Claus Povelsen og Jørgen Jeppesen af Vindbyholt.
Den 30. november 1777: Gårdmand Niels Madsens hustru af Tystrup, Cathrine, er gudmor, da gårdmand Jens Andersen af Orup får døbt sønnen Hans Jensen.
3 p Pasch 1792: Niels Nielsen af Strandhoved er forlover, da ungkarl Christen Pedersen af Aaside troloves til enken Marie Pedersdatter af Store Elmue.
Den 25. juli 1792: Ungkarl og smed Hans Jacob Larsen af Stubberup i Fakse sogn bliver trolovet til Elizabeth Christensdatter, som tjener i Vindbyholt.
Den 27. april 1800: Maren Poulsdatter af Tokkerup er gudmor, da gårdmand Rasmus Nielsen af Orup får døbt sønnen Lars Rasmussen.
Den 27. december 1800: Møllerens kone i Hovby er gudmor, da Hans Olsen og Mette Sørensdatter af Vindbyholt får døbt sønnen Rasmus Hansen. Dette er vel Kirsten Pedersdatter af Hovby Vandmølle.
Den 4. oktober 1807: Sidse Pedersdatter fra Tystrup er gudmor, da Hans Mortensen af Orup får døbt sønnen Peder Hansen.
Den 18. april 1817: Ungkarl Niels Hansen, som er tjenestekarl i Strandhoved i Fakse sogn, bliver viet til enken Ane Margrethe Larsdatter.
Den 19. april 1817: Ungkarl Lars Pedersen af Tystrup i Fakse sogn vies til tjenestepigen Frederikke Jeppesdatter af Orup.
Den 15. oktober 1820: Marie, som er hustru til husmand Frants Hoffmand i Fakse, er gudmor, da Sebastian Ernst Bærntsen og Ane Lisbeth Larsdatter i Roholte får døbt sønnen Hans Sebastiansen. Præsten har tilføjet: Død
Den 9. juni 1821: Gårdmand Jens Hansens hustru, Cathrine, fra Fakse er gudmor, da gårdmand Lars Hansen og hustru Ane Olesdatter af Orup får døbt sønnen Anders Madsen Larsen.
Den 7. oktober 1821: Pigen Karen Samuelsdatter af Fakse er gudmor, da husmand Hans Andersen og Margrethe Jensdatter i Roholte får døbt sønnen Rasmus Hansen.
Den 14. oktober 1821: Gårdmandsdatter Ane Marie Hansdatter fra Borreshoved er gudmor, da gårdmand Søren Christensen og Else Hansdatter i Store Elmue får døbt sønnen Christen Sørensen.
Den 4. november 1821: Pigen Mette Marie Christensdatter i Stubberup er gudmor, da indsidder Christian Wilhelm Lorentzen og Else Christensdatter i Vindbyholt får døbt sønnen Jens Christiansen.

Folk fra Vester Egede
Den 12. februar 1807: Jomfru Bech fra Vester Egede er del-gudmor, da forpagter Bech på Strandegaard får døbt sønnen Frederich Julius Bech.

Folk fra Engelstrup, Ved Stranden og Everdrup sogn
Den 13. juli 1778: Steen Nielsen af Engelstrup er forlover, da Lars Nielsen af Store Elmue troloves til Niels Nielsens enke, Marie Christophersdatter. Niels Larsen i Store Elmue er den anden forlover.
Qvasimodo 1801: Rasmus Andersen, som er søn af husmand Anders Rasmusssen ved Stranden i Everdrup sogn, konfirmeres.
1804: Mette Nielsdatter, som er datter af Niels Mogensen ved Stranden, konfirmeres.

Folk fra Nysø og Præstø sogn
Den 14. oktober 1814: Ungkarl Hemming Jacobsen, som er hugger på Nysø i Præstø sogn, vies til Ellen Larsdatter af Orup.
Den 31. januar 1817: Enkemand og husmand Hans Larsen af Præstø sogn vies til Marie Pedersdatter, som er tjenestepige i Mosebølle.

Folk fra Beldringe sogn
Den 31. oktober 1800: Hans Christian Haumann, forhenværende hollænder på Beldringe, bliver begravet 79 år gammel.
Den 14. oktober 1814: Gårdmand Poul Olsen af Beldringe sogn er forlover, da ungkarl Hemming Jacobsen, som er hugger på Nysø i Præstø sogn, vies til Ellen Larsdatter af Orup. Hans Christensen af Orup er den anden forlover.

Folk fra Spjellerup sogn
Den 25. juni 1816: Johan Estensen af Spjellerup sogn er forlover, da Else Katrine Estensdatter troloves til ungkarlen Niels Sørensen, som arbejder på som gårdskarl på Strandegaard.

Folk fra Gammelby og Karise sogn
Den 14. december 1800: Mette Nielsdatter, som tjener på Karise Kro, er gudmor, da gårdmand Lars Pedersen af Vindbyholt får døbt datteren Kirsten Larsdatter.
Qvasimodo 1802: Anna Margrethe Olsdatter, som er datter af gårdmand Ole Olsen af Gammelby i Karise sogn, bliver konfirmeret.

Folk fra Åshøje og Herfølge sogn
Den 24. maj 1816: Indsidder Lars Pedersen af Åshøje by i Herfølge sogn er forlover, da ungkarl Rasmus Carl Hansen, som tjener i Køge, vies til Ane Kirstine Nielsdatter, som er gårdmand gamle Lars Pedersens steddatter i Vindbyholt.

Folk fra Køge
Den 24. maj 1816: Ungkarl Rasmus Carl Hansen, som tjener i Køge, vies til Ane Kirstine Nielsdatter, som er gårdmand gamle Lars Pedersens steddatter i Vindbyholt.

Folk fra København
1806: Christoffer Ferdinand Jørgensen, som er et plejebarn fra København, konfirmeres.
Den 26. juli 1807: Hr. Prætorius fra København er fadder, da forpagter Prætorius på Lindersvold får døbt sønnen Johannes Prætorius.

Andre folk i Roholte
Påsken 1737: Jacob Jensen af Orup får konfirmeret sine stedsønner, Claus Ibsen og Povel Ibsen.
Påsken 1737: Anna Thuesdatter af Store Elmue bliver konfirmeret.
Påsken 1738: Peder Nyrup af Roholte får konfirmeret sin datter, Ellen Pedersdatter Nyrup.
Den 12. januar 1739: Peder Hollender begraves.
2 p Epiph 1739: Jacob Gabrielsen og Claus Espesen er faddere, da Knud Larsen af Roholte får døbt datteren Ellen Knudsdatter.
Septuagesima 1739: Arent Huulegaard er fadder, da Lars Sørensen af Roholte får døbt sønnen Søren Larsen. Det er Johanne Hemmingsdatter og Anne Marie Torkelsdatter også.
Den 30. januar 1739: Mads Huulegaard og jomfru Huulegaard er faddere, da Mons. Qvist får døbt datteren Anna Dorothea Qvist. Gudmor er jomfru Anna Flot.
Rogate 1739: Peder Nyerup, mons. Schneider og Jacob Skytte er faddere, da Peder Nielsen af Store Elmue får døbt datteren Sophia Pedersdatter.
3 p pasch 1740: Hartmand Christoffersen får døbt sin uægte datter for Ane Hartmandsdatter. Faddere er Jens Stub, Peder Elmstoft, Anne Cathrine Bager og Johanne Nielsdatter af Roholte.
21 p Trin 1740: Da mons. Qvist får døbt datteren Anne Dorthea Qvist er følgende faddere: Anne Marie Hyltoft, Anne Katrine Huulegaard, Rasmus Jensen og mons. ? [måske Schneider forkortet].
Sexagesima 1741: Hans Corneliussen får døbt datteren Anne Kirstine Hansdatter. Fadderne er Arent Huulegaard, Jens Nielsen, Christian Schneel og Anne Cathrine Claudia af Roholte.
Den 8. marts 1741: Claus Espensen får døbt sønnen Lars Clausen. Fadderne er Jørgen Clausen, Anne Nielsdatter og Karen Pedersdatter af Roholte.
Påsken 1741: Jens Stub af Roholte får konfirmeret sin søn, Samuel Jensen Stub.
Påsken 1741: Søren Brok af Roholte får konfirmeret sin søn, Jørgen Sørensen Brok.
Påsken 1741: Anne Boiesdatter af Roholte bliver konfirmeret.
4 p pasch 1741: Ole Villumsen får døbt sønnen Villum Olsen. Fadderne er Jens Jensen, Peder Boesen, Jens Olsen og Niels Nielsens hustru.
6 p pasch 1741: Jørgen Caspersen får døbt sønnen Casper Jørgensen. Fadderne er Thye Jeppesen, Niels Espensen og møllerkonen.
24 p Trin 1741: Niels Brok får døbt datteren Magdalena Nielsdatter Brok. Fadderne er Søren Brok, Povel Brok og møllerkonen Cathrine.
[uden dato] 1741: En soldat ved navn Abraham udlægges til barnefar, da Margrethe får døbt sin uægte datter for Else Abrahamsdatter.
Påsken 1743: Cathrine Rold og Inger Margrethe Qvist af Roholte bliver konfirmeret.
Påsken 1746: Arnt Jacobsen og Hans Ebbesen af Roholte bliver konfirmeret.
Den 1. april 1778: Jacob Castrup får sønnen Matthias Jacobsen Kastrup. Forpagteren på Rosenlund, Madam Ebbesen, er gudmor. Faddere er Niels Castrup, møller i Kongens Mølle, Jens Castrup, møller i ? Mølle, Jens Larsen i Vindbyholt og Niels Nielsens hustru i ?.
12 p Trin 1792: Husmand Bernd Heich af Roholte får døbt datteren Sophie Amalia Heich. Lars Estensen af Roholte er blandt fadderne.
15 p Trin 1792: Elisabeth Casparsdatter døbes. Hun er en datter af Caspar Hansen, hvis kone gjorde barsel på vej gennem sognet. De har hjemme i Fleising ?

Forskellige folk, der var i Fakse og Hylleholt kirker

Folk fra Rejnstrup, Store Favrby, Vallebo, Vivede og Hylleholt sogn
Qvasimodo 1767: Christen Jørgensens hustru af Store Favrby er gudmor, da Poul Hansen af Vagthuset i Fakse får døbt datteren Elisabeth Poulsdatter.
Misericor 1767: Birthe Hansdatter hos Ole Nielsen af Vivede er fadder, da Jørgen Jørgensen af Ebbeskov får døbt datteren Sara Jørgensdatter.
4. advent 1772: Jens Jensens hustru af Hylleholt er gudmor, da Jens Hansen af Borreshoved får døbt datteren Bodil Jensdatter.
2 p Trin 1773: Jens Jensens hustru af Hylleholt er gudmor, da Lars Skoemager af Fakse får døbt datteren Anna Elisabeth Larsdatter.
12 p Trin 1775: Ole Hansens hustru af Rejnstrup i Hylleholt sogn er gudmor, da Ole Olsen af Fakse får døbt sønnen Peder Olsen. Lars Olsen på Vemmetofte er fadder.
Festo ? 1781: Cathrine Lisbeth Hansdatter af Vivede bliver trolovet til Jens Hansen af Værløse i Fakse sogn.
Lætare 1782: Soldat Lars Olsen af Vivede troloves til Lisbeth Jochumsdatter af Vivede.
18 p Trin 1783: Lars Hansen af Vallebo i Hylleholt sogn troloves til Christine Henrichsdatter af Vallebo.
17 p Trin 1784: Hans Hemmingsen i Vallebo troloves til enken Maren Hansdatter i Thystrup.
Den 21. juni 1814: Husmand Rasmus Danielsen i Hylleholt er forlover, da Rasmus Pedersen og enken Lisbeth Olsdatter i Strandhus troloves.
Den 7. oktober 1814: Væverske Anne Marie Sørensdatter af Vivede bliver trolovet til tjenestekarl Henrich Larsen af Stubberup.
Den 16. juni 1815: Gårdmand Ole Hansen af Vallebo er forlover, da tjenestekarl Jens Andersen af Fakse bliver trolovet til Ellen Andreasdatter, der er enke efter husmand Christopher Ovesen af Strandhoved.

Folk fra Orup, Store Elmue, Vindbyholt og Roholte sogn
3 p Epiph 1764: Enkemand Jørgen Rasmussen af Orup bliver trolovet til pigen Karen Pedersdatter af Fuglsang i Fakse sogn.
2 p Epiph 1767: Jens Caspersen af Roholte er fadder, da Hans Olsen af Jyderup i Fakse sogn får døbt sønnen Peder Hansen. Niels Christophersens hustru af Thystrup er gudmor.
Judica 1767: Peder Rasmussens hustru af Store Elmue er gudmor, da Henrich Sørensen af Vallebo i Hylleholt sogn får døbt sønnen Jens Henrichsen.
2. advent 1781: Enkemand Peder Pedersen ? af Store Elmue troloves til Maren Pedersdatter af Strandhoved.
Den 17. marts 1815: Husmand Lars Pedersen af Orup er forlover, da tjenestekarl Niels Larsen på Rosendal troloves til tjenestepige Kirsten Nielsdatter af Fakse.
Den 4. august 1815: Gæstgiver Green af Vindbyholt er forlover, da købmand Hans Green af Næstved bliver viet til Anne Kirstine Sønderup, som er husjomfru på Margrethelund.

Folk fra Hyllede, Leestrup og Kongsted sogn
Miseri 1761: Jens Jensen af Hyllede troloves til enken Karen Rasmusdatter af Hovby i Fakse sogn.
4. advent 1772: Jens Jensens hustru af Hyllede er gudmor, da Peder Rasmussen af Thystrup får døbt datteren Maren Pedersdatter.
2 p Trin 1773: Mette Jensdatter af Leestrup er gudmor, da Peder Christophersen af Hovby får døbt datteren Maria Pedersdatter.
Den 2. november 1814: Gårdmand og enkemand Anders Jørgensen af Leestrup i Kongsted sogn troloves til tjenestepige Anne Ovesdatter af Lille Elmue i Fakse sogn. Forlovere er gårdbeboer Peder Christophersen af Leestrup og gårdmand Peder Jensen af Lille Elmue.

Folk fra Everdrup sogn
Feria 3 Pentecost 1763: Mads Hansen af Everdrup bliver trolovet til Karen Pedersdatter af Stubberup i Fakse sogn.
11 p Trin 1775: Anna Friderichsdatter af Everdrup er gudmor, da Niels Pedersen af Borreshoved får døbt datteren Karen Nielsdatter.

Folk fra Rønnede og Vester Egede sogn
Dom ? [første indgang] 1760: Hans Andersens hustru af Vester Egede er gudmor, da Ole Jensen af Lille Elmue får døbt datteren Maren Olsdatter. Christian Hansen af Fakse er fadder.
Den 21. juni 1814: Gårdbeboer Johannes Henrichsen i Rønnede by er forlover, da Rasmus Hansen og Maren Povelsdatter i Bertishus bliver trolovet.

Folk fra Torøje og Smerup sogn
Exaudi 1764: Henrich Larsen af Torøje bliver trolovet til enken Kirsten Jørgensdatter af Ebbeskov.
Cantate 1782: Enkemand Henrich Larsen af Smerup bliver trolovet til Kirsten Olsdatter af Thureby.

Folk fra Spjellerup sogn
Judica 1761: Lars Rasmussens hustru af Spjellerup er gudmor, da Hans Nielsen af Vivede får døbt sønnen Morten Hansen.
12 p Trin 1775: Jens Pedersen i Spjellerup er fadder, da Ole Olsen i Fakse får døbt sønnen Peder Olsen.
23 p Trin 1783: Peder Pedersen i Spjellerup troloves til Kirsten Jochumsdatter i Vivede.
Den 7. oktober 1814: Husmand Hans Andersen af Spjellerup er forlover, da tjenestekarl Henrich Larsen af Stubberup troloves til Anne Marie Sørensdatter af Vivede.

Folk fra Lyderslev sogn
Oculi 1763: Jens Jørgensen af Lyderslev bliver trolovet til Gunild Christensdatter af Fakse.

Folk fra Vemmetofte sogn
12 p Trin 1760: Karen Bentsdatter på Vemmetofte er gudmor, da Jørgen Pedersen af Stubberup får døbt sønnen Peder Jørgensen.
Dom Reminisc 1761: Karen Bentsdatter på Vemmetofte er gudmor, da Mads Pedersen af Stubberup får døbt dattern Anne Madsdatter.

Folk fra Atterup og Øster Egede sogn
17 p Trin 1763: Enkemand Anders Hansen af Øster Egede bliver trolovet til enken Anne Thuesdatter af Fakse.
3 p Epiph 1764: Enkemand Mads Larsen af Atterup i Øster Egede sogn bliver trolovet til pigen Karen Hansdatter af Fakse.
Qvasimodo 1782: Ungkarl Peder Larsen af Øster Egede bliver trolovet til Kirsten Margrethe Olsdatter af Hovby.

Folk fra Karise sogn
Oculi 1767: Niels Mortensens hustru af Karise er gudmor, da Niels Sørensen af Tokkerup får døbt datteren Ingegerd Nielsdatter.
7 p Trin 1775: Niels Michelsens kone af Karise er gudmor, da Hans Rasmussen af Tokkerup får døbt datteren Anna Hansdatter. Lorentz Hansen og Morten Nielsen af Tokkerup er faddere.
Den 2. juni 1815: Husmand Lars Povelsen af Karise sogn er forlover, da tjenestepige Anne Sophie Larsdatter af Fakse troloves til træskomand Samuel Jensen af Fakse.

Folk fra Frendrup, Tågerup og Sønder Dalby sogn
9 p Trin 1760: Knud Rasmussen af Frenderup er fadder, da Hans Johansen af Hovby får døbt datteren Appelone Hansdatter.
9 p Trin 1761: Lars Rasmussen af Tågerup bliver trolovet til Anne Jensdatter af Fakse.

Folk fra Ulse sogn
Den 19. september 1760: Degnekonen fra Ulse, mad. Frans, er gudmor, da skoleholder mons. Hall får døbt sønnen Simon Laurentius Hall.

Folk fra Gørslev sogn
Den 24. november 1760: Anne Hansdatter af Gørslev er gudmor, og Hans Nielsen af Gørslev er fadder, da Ole Nielsen af Værløse i Fakse sogn får døbt sønnen Niels Olsen.
Remisciere 1767: Hans Nielsen af Gørslev er fadder, da Christen Nielsen af Værløse i Fakse sogn får døbt datteren Ane Christensdatter. Ole Nielsen og Niels Nielsen er også faddere.

Folk fra Vråby sogn
Den 14. juli 1815: Husmand og enkemand Niels Olsen af Vråby by og sogn bliver viet til Johanne Lorentsdatter, som er datter af Lorents Hansen af Tokkerup. Gårdmand Andreas Lorentsen af Tokkerup er forlover sammen med gårdmand Jens Jensen af Tokkerup.

Folk fra Arnøje og Hellested sogn
Den 9. november 1815: Tjenestekarl Peder Andersen af Arnøje i Hellested sogn bliver viet til Karen Rasmusdatter af Værløse.

Folk fra Skibinge sogn
19 p Trin 1775: Møllersvend Anders Rasmussen af Ravnemøllen ved Præstø [i Skibinge sogn] udlægges til barnefar af Maria Larsdatter af Hovby, da hun får døbt sønnen Lars Andersen.

Folk fra Næstved
Den 4. august 1815: Købmand Hans Green af Næstved bliver viet til Anne Kirstine Sønderup, som er husjomfru på Margrethelund.

Andre folk i Fakse
9 p Trin 1760: Hartmann Christophersen, Mourits Mouritsen og Marcus Johansens kone af Hovby er faddere, da Stephan Mouritsen får døbt sønnen Lars Stephansen.
3. advent 1760: Niels Hansen af Tystrup får døbt tvillingerne Holger Nielsen og Christen Nielsen. Gudmødre er jomfru Benedikte Møller og Rebekka Reenberg.
Laetare 1761: Jochum Michelsen af Ellebæk får døbt sønnen Peter Jochumsen. Ingeborg Christensdatter på Rosenlund er gudmor. Holger Michelsen, Henrich Michelsen af Strandhoved og hustruerne til Hans Rasmussen og Ole Jensen af Lille Elmue er faddere.
Den 22. januar 1762: Johan Adam Reising af Fakse troloves til Anne Rasmusdatter.
Jubilate 1764: Enkemand Lars Serling af Lille Elmue bliver trolovet til pigen Margrethe Jacobsdatter på Rosenlund.
3 p Epiph 1767: Jørgen Davidsens hustru af Stubberup i Fakse sogn er fadder, da Knud Mortensen af Stubberup får døbt datteren Ane Kirstine Knudsdatter.
Den 28. januar 1767: Niels Møller af Blåbjerg Mølle i Fakse sogn får døbt datteren Dorthe Marie Elisabeth Nielsdatter Møller. Gudmor er jomfru Bang på Rosenlund. Faddere er Christen Tiener, Søren Bentsen, Niels Sadelmager, Peder Rasmussen og hustruen til Jørgen Falmersen.
5 p Epiph 1767: Hustruen til Jørgen Falmer af Vallebo er gudmor, da Rasmus Larsen af huset Elsborg i Fakse sogn får døbt datteren Kirsten Rasmusdatter. Jørgen Pedersen, Niels Rasmussen, Daniel Pedersen og Anders Vævers hustru er faddere.
14 p Trin 1775: Niels Høyer, som er tjener for kammerherre Rosencrantz på Rosenlund, udlægges til barnefar af Mette Olsdatter, da hun får døbt sin uægte søn for Jacob Nielsen Høyer.
Den 22. september 1775: Løjtnant Blix, forvalter Kruuse, mons. Stenberg og forvalter Brixen er faddere, da Sr. Ebbesen af Fakse Værtshus får døbt sønnen Hans Christian Ebbesen.
20 p Trin 1775: Anne Hansdatter Jacobi, som tjener hos præsten i Fakse, er gudmor, da Jens Andersen af Fakse får døbt sønnen Anders Jensen.
Festo om: sel 1775: Matthias Jensen, som er tjener på Rosenlund, får døbt sin søn med navnet Holger Matthiasen. Jomfru Knie er gudmor, mens faddere er forvalter Brixen, Søren Pedersen, Niels Høyer på gården og mons. Clausen på stranden.
Den 16. maj 1781: Jørgen Wibe troloves til Lars Hansens enke, Inger Margrethe af Fakse.
5 p Trin 1781: Ditlev Jensen troloves til Inger Jochumsdatter, begge af Jyderup i Fakse sogn.
7 p Trin 1781: Soldaten Isaac Hansen troloves til Bodil Pedersdatter af Thystrup.
Den 20. oktober 1815: Ungkarl Hans Estensen af Fakse bliver viet til Karen Larsdatter. Forlovere er Jens Estensen og Jørgen Pedersen, begge gårdmænd af Fakse.

Forskellige folk, der var i Udby kirke

Folk fra Lundby
1 p Epiph 1753: Mølleren Hans Christian og dennes søn, Rasmus Hansen, af Lundby, er faddere, da Jacob Krog af Grumløse får døbt tvillingerne Dorthe og Ingeborg Jacobsdatter Krog.
3 p Epiph 1753: Mette af Lundby, som er søster til moren, er gudmor, da Niels Nielsen af Udby får døbt sønnen Oluf Nielsen.
Den 3. november 1771: Hans Nielsen af Lundby er forlover, da Niels Hansen af Hastrup troloves til Ane Jørgensdatter af Udby. Jørgen Jørgensen af Udby er den anden forlover.
Den 31. maj 1772: Hartvig Clausen [skrevet Hartvik Klauesen] af Lundby er forlover, da Diderich Hansen og enken Maren Nielsdatter af Grumløse troloves.
Den 26. november 1775: Enkemand Niels Christensen af Lundby troloves til Ane Rasmusdatter af Grumløse. Forlovere er Jens Jensen af Grumløse og Jacob Tobiasen af Lundby.
Den 29. juli 1811: Jacob Hansen af Lundby, som er far til bruden, er forlover, da ungkarl Jacob Pedersen og enken Else Jacobsdatter af Grumløse troloves.
Den 31. januar 1812: Enkemand Hans Nielsen af Lundby troloves til Karen Hansdatter af Grumløse. Forlovere er Hans Nielsens bror, Anders Nielsen, samt husmand Niels Andersen Smed af Grumløse.

Folk fra Vordingborg
Taksigelsesdag 1731: Ladefoged Mathias Friderichsen af Vordingborg er fadder, da Anders Jensen af Teglstrup får døbt datteren Anna Andersdatter.
22 p Trin 1752: Mons. Steffens karl, Lars Olsen af Vordingborg, er fadder, da Anders Hansen af Skallerup får døbt datteren Kirsten Andersdatter.
1 p Epiph 1753: Peder Staals svend, Johan, af Vordingborg, er fadder, da Jacob Krog af Grumløse får døbt tvillingerne Dorthe og Ingeborg Jacobsdatter Krog.
Den 1. juli 1774: Svend Pedersen af Vordingborg er forlover, da enkemand Peder Svendsen og Mette Olufsdatter af Udby troloves.
Den 25. marts 1778: Hr. Heeboe i Vordingborg er fadder, da degnen Christian Nohr får døbt sønnen Hans Peter Nohr.
Fer 2 pasch 1788: Else Jacobsdatter, som er gift med Mads Jensen på Nyegaards Mølle, er gudmor, da husmand Mads Andersen og Dorthe Nielsdatter af Grumløse får døbt sønnen Jens Madsen, der dør som barn.
Den 27. juni 1788: Forvalter Mortensen på Iselingen, købmand Niels Christian Bøy samt tømmermester Sebastian Bruun [skrevet Bastian Bruun] er faddere, da degnen Christian Waldemar Nohr og Anna Haagensdatter får døbt datteren Anna Carolina Nohr.
Den 17. februar 1804: Ungkarl Peder Olsen af Masnedø i Vordingborg sogn bliver trolovet til enken Maria Jacobsdatter af Skallerup. Niels Jensen og Lars Nielsen af Skallerup er forlovere.
Den 27. januar 1805: Søren Casper Rostrup af Vordingborg troloves til jomfru Anna Carolina Nøhr af Vordingborg. Forlovere er kammeråd Prehn af Vordingborg og degnen Christian Waldemar Nøhr af Udby.
Den 24. oktober 1809: Søren Casper Rostrup af Vordingborg er forlover, da Hans Andersen Westergaard troloves til Marie Elisabeth Nøhr. Hendes far, degnen Christian Waldemar Nøhr af Udby, er den anden forlover.

Folk fra Bakkebølle, Hulemose Mølle, Knudsby og Vordingborg Landsogn
1 p Epiph 1753: Mons. Cronberg af Hulemose Mølle er fadder, da Jacob Krog af Grumløse får døbt tvillingerne Dorthe og Ingeborg Jacobsdatter Krog.
Den 17. juni 1772: Enkemand Peder Rasmussen af Knudsby troloves til Kirsten Pedersdatter af Grumløse. Rasmus Pedersen af Knudsby er forlover sammen med Hans Olsen af Grumløse.
Fer 2 Pasch 1777: Hustruen til Peder Udrider af Knudsby er gudmor, da gårdmand Anders Pedersen og Mette Jørgensdatter af Grumløse får døbt datteren Karen Andersdatter.

Folk fra Ring og Hammer sogn
14 p Trin 1753: Hustruen til Rasmus Klant af Hammer er gudmor, da Niels Hansen af Grumløse får døbt sønnen Hans Nielsen.
Den 22. januar 1811: Ungkarl Ole Nielsen af Ring troloves til Anne Larsdatter af Grumløse. Hans Madsen og Peder Nielsen af Grumløse er forlovere. Gårdmand Anders Christensen af Teglstrup skriver dog under på vegne af Peder Nielsen.

Folk fra Køng
1 p Epiph 1753: Kæresten til Fabricius af Køng er gudmor, og degnen Winding af Køng er fadder, da Jacob Krog af Grumløse får døbt tvillingerne Dorthe og Ingeborg Jacobsdatter Krog.
Cantate 1807: Ungkarl Ole Hansen af Køng troloves til Johanne Andersdatter af Grumløse. Underskrives af husmand Anders Jensen og gårdmand Peder Nielsen af Grumløse.

Folk fra Neble, Over Vindinge, Remkolde, Snertinge og Sværdborg sogn
2 p pasch 1731: Jens Rasmussen af Remkolde er fadder, da Ole Spillemand af Skallerup får døbt sønnen Peder Olsen.
1 p Trin 1752: Peder Væver af Neble i Sværdborg sogn er fadder, da Hans Vævers enke i Skallerup får døbt sønnen Hans Hansen, da drengen opkaldes efter sin far, der begraves samme dag.
Den 30. juni 1771: Ungkarl Peder Larsen af Snertinge troloves til enken Sidsel Hemmingsdatter af Udby. Hans Nielsen af Snertinge er forlover sammen med Oluf Mortensen af Udby.
Den 1. juli 1774: Peder Hansen af Snertinge er forlover, da enkemand Peder Svendsen og Mette Olufsdatter af Udby troloves.
Den 8. april 1775: Ungkarl Christen Hansen af Snertinge troloves til Kirsten Pedersdatter af Udby. Underskrives af Hans Nielsen af Snertinge og Peder Pedersen af Udby.
2 p Circum 1777: Hans Nielsen af Snertinge er fadder, da gårdmand Hemming Hansen og Maren Nielsdatter i Skallerup får døbt sønnen Lars Hemmingsen.
Fer 2 Cantate 1777: Knud Pedersens steddatter, Sidse, af Neble i Sværdborg sogn er gudmor, da gårdmand Frantz Nielsen og Karen Hansdatter i Skallerup får døbt sønnen Jens Frantzen.
Den 27. juni 1788: Jomfru Rue af Sværdborg degnebolig er gudmor, da degnen Christian Waldemar Nohr og Anna Haagensdatter får døbt datteren Anna Carolina Nohr.
15 p Trin 1788: Barnets faster, Maren Hansdatter, som er gift med gårdmand Jens Hansen af Snertinge, er gudmor, da gårdmand Ole Hansen og Maren Nielsdatter af Teglstrup får døbt datteren Anna Olsdatter.
Den 3. december 1803: Ungkarl Jens Rasmussen af Snertinge troloves til enken Mette Pedersdatter af Skallerup. Hans far, gårdmand Rasmus Larsen af Snertinge, er forlover.
Den 12. august 1807: Gårdmand Niels Nielsen af Remkolde er forlover, da Karen Hansdatter af Lekkende i Øster Egesborg sogn bliver trolovet til enkemand og gårdmand Niels Hansen af Skallerup.
Den 24. februar 1810: Ungkarl Lars Olsen af Neble i Sværdborg sogn troloves til Anne Pedersdatter af Grumløse. Forlovere er hans bror, gårdmand Hans Nielsen i Udby, og hendes far, gårdmand Peder Nielsen i Grumløse.
Den 6. oktober 1810: Gårdmand Hans Nielsen af Neble i Sværdborg sogn er forlover, da ungkarl Hans Mogensen af Bårse sogn troloves til enken Abele Henrichsdatter af Grumløse.
Den 24. januar 1812: Enkemand og skolelærer Hans Bentzen af Snertinge troloves til Kirsten Larsdatter af Grumløse. Forlovere er gårdmændene Hans Madsen og Peder Nielsen af Grumløse.
Den 11. december 1812: Ungkarl og gårdmand Peder Hansen af Over Vindinge troloves til Maren Larsdatter af Grumløse Mølle. Forlovere er Anders Olsen af Over Vindinge sammen med Christen Hansen Møller af Grumløse.
Den 17. januar 1814: Gårdmand og enkemand Hans Larsen af Neble i Sværdborg sogn troloves til Karen Hansdatter af Grumløse. Peder Larsen og Rasmus Rasmussen af Grumløse er forlovere.

Folk fra Fæby og Ørslev sogn
Kristi Himmelfartsdag 1752: Peder Andersens hustru af Ørslev er gudmor, da Johan Væver af Grumløse får døbt sønnen Hendrich Johansen.
22 p Trin 1752: Oluf Christensens hustru af Ørslev er gudmor, da Anders Hansen af Skallerup får døbt datteren Kirsten Andersdatter.
Lætare 1753: Jens Pedersens hustru af Fæby er fadder, da Oluf Mortensen af Udby får døbt sønnen Hans Olufsen [Hans Olsen].
7 p Trin 1753: Oluf Frandsens hustru af Ørslev er gudmor, da Niels Frandsen af Grumløse får døbt sønnen Peder Nielsen.
Den 5. april 1774: Ungkarl Søren Nielsen af Ørslev troloves til enken Karen Larsdatter af Udby. Ole Nielsen af Ørslev er forlover sammen med Peder Pedersen af Udby.
Den 4. august 1775: Anders Christensen af Ørslev er forlover, da ungkarl Johannes Pedersen bliver viet til Maren Geertsdatter, begge af Grumløse Mølle, vha. kongebrev.
2 p Trin 1788: Lars Hansens hustru af Fæby er gudmor, da gårdmand unge Peder Nielsen og Anne Larsdatter af Grumløse får døbt sønnen Niels Pedersen.
10 p Trin 1805: Ungkarl Niels Christensen og Karen Christensdatter, begge af Ørslev, troloves. Underskrives af gårdmand Hemming Olsen og ungkarl Hans Jensen, begge af Ørslev.
Den 1. august 1807: Ungkarl Niels Olsen af Ørslev troloves til Karen Pedersdatter af Grumløse. Underskrives af Hans Jensen af Vester Ørslev og stedfaren, gårdmand Rasmus Pedersen af Grumløse.
Den 5. maj 1808: Gårdmand Jens Frantsen, udflytter af Fæby, er forlover, da enkemand, udflytter af Skallerup Jens Hansen troloves til Kirsten Pedersdatter af Grumløse.
Den 13. februar 1810: Giertrud Olsdatter af Ørslev troloves til ungkarl Anders Pedersen af Ammendrup i Allerslev sogn.
Den 19. maj 1812: Ungkarl Peder Pedersen af Ørslev troloves til Ane Nielsdatter af Udby. Forlovere er gårdmand Peder Olsen af Ørslev samt gårdmand Jørgen Hansen af Udby.
Den 17. februar 1813: Husmand Jens Hansen af Ørslev er forlover, da hans datter, Else Jensdatter af Udby, troloves til ungkarl Hans Hansen af Udby. Den anden forlover er Hans Nielsen af Grumløse.

Folk fra Lekkende, Rødstofte, Tolstrup og Øster Egesborg sogn
Purif. Mariæ 1753: Hustruen til Jacob Engel af Rødstofte er gudmor, da degnen i Udby får døbt sin datter for Ane Margrethe ?.
7 p Trin 1753: Niels Frandsens hustrus søster af Skovhuse i Øster Egesborg sogn er fadder, da Niels Frandsen af Grumløse får døbt sønnen Peder Nielsen.
1 p Epiph 1754: Søren Andersens søn, Hans Sørensen af Lekkende, er fadder, da Lars Ibsen af Grumløse får døbt sønnen Hans Larsen.
21 p Trin 1803: Ungkarl Matthias Pedersen af Øster Egesborg sogn troloves til enken Mette Pedersdatter af Skallerup. Trolovelsen ophæves kort tid derefter igen.
Den 17. marts 1805: Enkemand Hans Madsen af Tolstrup i Øster Egesborg sogn troloves til Margrethe Hemmingsdatter af Grumløse. Underskrives af Mads Jacobsen af Tolstrup i Øster Egesborg sogn og gårdmand Peder Hemmingsen af Øster Egesborg.
Den 12. august 1807: Karen Hansdatter af Lekkende i Øster Egesborg sogn troloves til enkemand og gårdmand Niels Hansen af Skallerup. Forlovere er hendes stedfar, gårdmand Niels Hansen af Skallerup og gårdmand Niels Nielsen af Rimkolde.
Den 15. november 1810: Husmand Anders Pedersen af Lekkende, som er bror til bruden, er forlover, da ungkarl Ole Brydesen troloves til Anna Olsdatter af Udby. Den anden forlover er hans far, husmand Bryde Jensen af Udby.  

Folk fra Dyrlev, Faksinge, Hastrup og Beldringe sogn
Taksigelsesdag 1731: Ladefoged Axel Pedersen af Beldringe er fadder, da Anders Jensen af Teglstrup får døbt datteren Anna Andersdatter.
Jubilate 1752: Jens Hansens hustru af Faksinge er gudmor, da Gregers Skrædder af Grumløse får døbt datteren Sidsel Gregersdatter.
Fer 2 pasch 1753: Niels Pedersens hustru af Dyrlev er gudmor, da Hans Svan af Udby får døbt datteren Maria Hansdatter Svan.
Den 3. november 1771: Niels Hansen af Hastrup troloves til Ane Jørgensdatter af Udby.
Den 7. oktober 1774: Enkemand Lars Hansen af Faksinge troloves til Johanne Hansdatter af Grumløse. Hans Ibsen af Faksinge er forlover sammen med Hans Hansen af Grumløse.
Invocav 1777: Jakob Hugger af Dyrlev er fadder, da Hans Hemmingsen og Maren Jensdatter i Teglstrup får døbt datteren Giertrud Hansdatter.
Lætare 1777: Maren Pedersdatter, som tjener på Beldringe Gods, er gudmor, da husmand Niels Olsen og Cathrine Olsdatter af Udby får døbt sønnen Ole Nielsen.
7 p Trin 1788: Hans Olsen Vævers hustru af Dyrlev i Beldringe sogn er gudmor, da husmand, gamle Niels Olsen og Cathrine Olsdatter af Udby får døbt datteren Dorthe Nielsdatter.
Den 9. december 1808: Ungkarl Jacob Nielsen af Hastrup troloves til Giertrud Andersdatter af Skallerup. Forlovere er hans far, gårdmand Niels Pedersen af Hastrup, og hendes stedfar, gårdmand Peder Olsen af Skallerup.
Den 27. november 1813: Ungkarl Johan Friderich Esman på Beldringe troloves til Birthe Kirstine Pedersdatter, der er datter af Peder Jensen af Teglstrup. Skovfoged Jacob Povelsen på Beldringe er forlover sammen med gårdmand Jørgen Hansen af Udby.
Den 9. december 1813: Husmand og enkemand Hans Olsen af Dyrlev i Beldringe sogn troloves til Margrethe Hansdatter af Udby. Husmændene Hans Nielsen og Niels Olsen af Udby er forlovere.

Folk fra Langebæk, Stensby og Kalvehave sogn
1 p Epiph 1753: Mons. Kirchman og møller Frenderup af Stensby Mølle er faddere, da Jacob Krog af Grumløse får døbt tvillingerne Dorthe og Ingeborg Jacobsdatter Krog.
Den 4. august 1775: Geert Geertsen af Langebæk er forlover, da ungkarl Johannes Pedersen bliver viet til Maren Geertsdatter, begge af Grumløse Mølle, vha. kongebrev.

Folk fra Endegårde og Skibinge sogn
19 p Trin 1753: Anders Larsens hustru af Endegårde er gudmor, da Søren Rasmussen af Skallerup får døbt datteren Ellen Sørensdatter.

Folk fra Ammendrup, Ugledige og Allerslev sogn
Taksigelsesdag 1731: Madame Kirchman af Ammendrup i Allerslev sogn er fadder, da Anders Jensen af Teglstrup får døbt datteren Anna Andersdatter.
3 p Epiph 1754: Jens Pedersens hustru af Ugledige er gudmor, da Oluf Nielsen af Grumløse får døbt sønnen Niels Olufsen [Niels Olsen].
2 p Circum 1777: Jakob Nielsen af Ugledige er fadder, da gårdmand Hemming Hansen og Maren Nielsdatter i Skallerup får døbt sønnen Lars Hemmingsen.
Den 25. marts 1778: Jomfru Prehn af Allerslev er gudmor, da degnen Christian Nohr får døbt sønnen Hans Peter Nohr. Blandt fadderne er inspektør Prehn og Jochum Nohr af Allerslev.
14 p Trin 1788: Hustruen til Hans Skytte af Skovhuset ved Ugledige er fadder, da husmand Christen Sørensen og Kirsten Pedersdatter af Teglstrup får døbt sønnen Jens Christensen.
Den 10. januar 1804: Inspektør Adam Levin Grønvold af Allerslev er forlover, da Peter Nicolaj Larsen, candidat og skolelærer af Torkilstrup på Falster, troloves til jomfru Apollone Maria Kirstine Hald af Udby præstegård.
Den 9. september 1808: Ungkarl Peder Larsen af Allerslev troloves til Cathrine Hansdatter af Udby. Forlovere er gårdmand Hans Jacobsen af Allerslev og pigens far, gårdmand Hans Nielsen i Udby.
Den 13. februar 1810: Ungkarl Anders Pedersen af Ammendrup troloves til Giertrud Olsdatter i Ørslev. Forlovere er hans far, husmand Peder Hemmingsen af Ammendrup, og hjulmand Peder Olsen af Ugledige.
Den 19. juni 1813: Enkemand Peder Christensen af Ugledige i Allerslev sogn troloves til Ellen Christoffersdatter af Udby. Forlovere er gårdmand Ole Andersen af Ugledige og hendes far, Christoffer Olsen af Udby.

Folk fra Mern
Reminisc 1731: Peder Smeds kone af Mern er fadder, da Hans Smed af Grumløse får døbt datteren Karen Hansdatter.

Folk fra Risby og Bårse sogn
Lætare 1731: Maren, som tjener hos skytten Laurs Pedersen af Risby, er gudmor, da husmand Hans Sørensen af Grumløse får døbt datteren Anna Hansdatter.
4 p Trin 1753: Hustruen til Anders Godske af Bårse er gudmor, da Lars Hansen af Grumløse får døbt sønnen Hans Larsen.
Den 26. januar 1772: Ungkarl Hans Jensen af Risby troloves til enken Ingeborg Nielsdatter af Grumløse. Peder Nielsen og Hans Jørgensen af Grumløse er forlovere.
Den 21. november 1772: Hans Christiansen af Bårse er forlover, da Niels Hansen og Ellen Sørensdatter af Skallerup troloves.
3 p Circum 1777: Margrethe Hansdatter af Bårse er gudmor, og Hans Fink af Bårse er fadder, da husmand Niels Hansen Fink og Ellen Sørensdatter af Skallerup får døbt sønnen Søren Nielsen.
Fer 2 pasch 1788: Ungkarl Anders Rasmussen af Bårse er fadder, da husmand Mads Andersen og Dorthe Nielsdatter af Grumløse får døbt sønnen Jens Madsen, der dør som barn.
Den 19. juni 1788: Jomfru Anne Sophia Plum af Bårse degnebolig er del-gudmor, da degnen Christian Waldemar Nohr og Anna Haagensdatter får døbt datteren Anna Carolina Nohr.
Den 6. oktober 1810: Ungkarl Hans Mogensen af Bårse sogn troloves til enken Abele Henrichsdatter af Grumløse. Den ene forlover er Niels Frantsen af Udby.

Folk fra Nørre Smidstrup, Store Røttinge og Snesere sogn
13 p Trin 1752: Barnets moster, Giertrud af Snesere, er fadder, da Hans Clausen af Grumløse får døbt sønnen Claus Hansen.
Lætare 1753: Lars Jensens hustru af Store Røttinge er gudmor, da Oluf Mortensen af Udby får døbt sønnen Hans Olufsen [Hans Olsen].
Den 1. november 1772: Peder Hansen af Store Røttinge er forlover, da Hemming Hansen og Margrethe Pedersdatter af Teglstrup troloves. Ole Andersen af Skallerup er den anden forlover.
Den 11. maj 1774: Enkemand Rasmus Nielsen af Nørre Smidstrup skovhuse troloves til Karen Danielsdatter af Udby. Jens Pedersen af Nørre Smidstrup skovhuse er forlover for ham, mens Daniel Nielsen af Udby er det for hende.
Septuagesima 1788: Mosteren, tjenestepige Inger Pedersdatter af Snesere degnebolig er gudmor, da gårdmand Hans Nielsen og Johanne Margrethe Pedersdatter af Udby får døbt datteren Cathrine Hansdatter.
Den 3. september 1813: Skolelærer Peter Aagaard af Snesere er forlover, da skolelærer Carl Aagaard af Udby troloves til Caroline Birgitte Hansen af Udby præstegård. Gårdmand Ole Petersen af Udby er den anden forlover.

Folk fra Præstø
19 p Trin 1753: Anders Handskemagers hustru i Tap lit + glas ved Præstø er gudmor, da Jørgen Væver af Udby får døbt datteren Dorthe Jørgensdatter.
Den 20. februar 1811: Tjenestepigen Anne Hansdatter i Præstø troloves til enkemand Jens Hansen af Skallerup. Hendes far, Hans Hansen Fisker af Skallerup, underskriver sammen med gårdmand Lars Nielsen af Skallerup.

Folk fra Torkilstrup på Falster
Den 10. januar 1804: Hr. Peter Nicolaj Larsen, candidat og skolelærer af Torkilstrup på Falster, troloves til jomfru Apollone Maria Kirstine Hald af Udby præstegård. Forlover er Peter Larsens bror, skolelærer Ole Larsen af Gedesby på Falster.

Andre folk i Udby
Taksigelsesdag 1731: Friderich Plum hos regimentsskriver Svane er fadder, da Anders Jensen af Teglstrup får døbt datteren Anna Andersdatter.
Kristi Himmelfartsdag 1752: hustruen til Dines Petersen af Grumløse er gudmor, da Johan Friderichsen af Grumløse får døbt sønnen Friderich Johansen. Hustruen til Carl Levi er fadder.
Den 19. juni 1788: Inger Kirstine Oberhausen, som er gift med skoleholder Feld, holder barnet ved hjemmedåben, da degnen Christian Waldemar Nohr og Anna Haagensdatter får døbt datteren Anna Carolina Nohr. Hans Adolf Richard af Udby er fadder.
Den 24. januar 1812: Musketéer ved det Norske regiment Peder Hansen bliver trolovet til Anne Nielsdatter af Udby. Forlovere er hans far, husmand og væver Hans Nielsen af Udby, samt hendes morbror, gårdmand Jørgen Hansen af Udby.
Den 24. december 1813: Det spanske konsul Salvator indskriver hr. Ludvig Johannes August Badin til trolovelse til Susanna Elisabeth Sandal. Forlovere er F. Mertens og H. F. Sandal.

Forskellige folk, der var i Mogenstrup kirke

Folk fra Nørre Tvede og Toksværd sogn
Kristi Himmelfart 1798: Ungkarl Hendrik Hansen i Tvede [nok Nørre Tvede i Toksværd sogn] udlægges til barnefar, da Ane Hansdatter i Pederstrup får døbt datteren Kirsten Hendriksdatter.

Folk fra Kalkerup og Fensmark sogn
Kristi Himmelfart 1798: Husmand Peder Hansen og hustru af Kalkerup er fadder, da Ane Hansdatter i Pederstrup i Mogenstrup sogn får døbt datteren Kirsten Hendriksdatter. Gårdmændene Giert Hansen og Thomas Hansen af Pederstrup er også faddere.

Folk fra Krømlinge og Everdrup sogn
Esto Mihi 1779: Ungkarl Peder Poulsen af Everdrup sogn troloves til Karen Rasmusdatter, som tjener hos annexbonden Hans Lindgaard i Fladså. Hendes far er Rasmus Nielsen i Bøgesø.
Rogate 1787: Husmand Hans Rasmussen i Krømlinge udlægges til barnefar, da Maren Melchiorsdatter i Fladså får døbt sin uægte søn for Ole Hansen. Birthe Melchiors fra Fladså er gudmor.
Trinitatis 1793: Jens Nielsens kone i Everdrup er gudmor, da Ane Maria i Pederstrup [i Mogenstrup sogn] får døbt sin uægte søn for Peder Thomasen [Thomsen]. Skoleholder Birchedahl er fadder.
Maria Bebudelsesdag 1798: Ungkarl Jens Rasmussen i Everdrup præstegård udlægges til barnefar, da Johanne Nielsdatter får døbt sin uægte søn for Johan Jensen. Faddere er gamle Niels Kusk, unge Niels Kusk og enken efter Jens Wive i Fladså.

Folk fra Sjolte, Store Røttinge og Snesere sogn
Esto Mihi 1779: Broren Anders Poulsen fra Sjolte er forlover, da ungkarl Peder Poulsen af Everdrup sogn troloves til Karen Rasmusdatter, som tjener hos annexbonden Hans Lindgaard i Fladså.
Den 23. april 1779: Ungkarl Niels Jørgensen af Store Røttinge troloves til Anne Kirstine Nielsdatter af Blangslev. Peder Larsen af Store Røttinge er hans forlover.

Folk fra Grumløse og Udby sogn
Den 20. april 1779: Ungkarl Hans Jensen af Grumløse troloves til Anne Mortensdatter af Blangslev. Hans forlover er hans bror, Jens Jensen af Grumløse, mens Peder Nielsen af Blangslev er hendes forlover, og han er hendes stedfar [SE skiftet efter Hans Jensen under Lilliendal Gods 1788].

Folk fra Myrup og Vester Egesborg sogn
Palmarum 1778: Niels Jensen af Myrup er forlover, da gårdmand og enkemand Jens Olsen af Fladså troloves til Mette Andersdatter, som tjente på Borupgaard. Hendes far er Anders Christensen i Blangslev.

Folk fra Gavnø og Vejlø sogn
Trinitatis 1793: Karlen Thomas Pedersen, som tjener på Gavnø Gods, udlægges til barnefar, da Ane Maria i Pederstrup [i Mogenstrup sogn] får døbt sin uægte søn for Peder Thomasen [Thomsen].

Folk fra Ornebjerg og Kastrup sogn
Den 23. april 1779: Ole Michelsen af Ornebjerg er hendes forlover, da ungkarl Niels Jørgensen af Store Røttinge troloves til Anne Kirstine Nielsdatter af Blangslev.

Folk fra Næstved
13 p Trin 1795: Morens søster, Lovise Nielsdatter fra Næstved, er gudmor, da Maria Magdalene Nielsdatter i Fladså får døbt sin uægte datter for Ellen Katrine. Udlagt barnefar er møllersvend Peder Jensen af Holløse Mølle i Næstved, men som vist nok nu er i Holbæk.